Zajímavé...

Miluji opravdu někoho víc než sám sebe?

most, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ V knize Souostroví Gulag Alexander Solženicyn popisuje kolem asi 50 metod vyšetřování a mučení, které mění člověka ve zlomenou trosku schopnou přiznat se k čemukoliv. Už číst tyto řádky působí čtenáři bolest těžko snesitelnou. Spisovatel ale čtenáře těší: "Bratře můj! Neodsuzuj ty, kdo touto cestou prošli a nevydrželi, nehoď po nich kamenem!"

Ale také se ptá: "Je vůbec způsob, jak může mučený člověk obstát? Tvor cítící bolest, tvor slabý, s živými pouty k jiným, nepřipravený, uzlíček masa, nervů a kostí? Čeho je třeba, aby byl silnější než vyšetřovatel a celá ta železná past nad ním sklapla naprázdno?" Autor, sám vězeň, odpovídá: "Ano, je cesta. Už na prahu vězení si říci "Budiž, život pro mne skončil, dřív či později stejně umřu. Mé tělo je už pro mne zbytečné. Jedině má duše a mé svědomí mají pro mne ještě význam a cenu. Jen ten vítězí, kdo se všeho zřekl." Tolik citát autora. Věta z knihy Zjevení vystihuje sílu mučedníků slovy: "Oni zvítězili Beránkovou krví...., protože svůj život nemilovali natolik, že by se zalekli smrti." (Zj 12, 11)

Každý z nás by si měl s bázní a chvěním položit otázku: "Je v mém životě opravdu něco nebo někdo, za co bych byl ochoten zemřít, dát život?" Dnešní člověk, vystavěný stálému tlaku tržní nabídky, reklamy, výhod, požitků, trendu zajištěnosti, zisku, pohodlí, jak se zdá, je stále méně schopen tohoto úplného sebezřeknutí. Jenže ten, kdo nemá nic, za co by položil život, miluje tedy nejvíce sám sebe, a vlastně živoří, protože jen láska umožňuje v pravdě žít. Jen ona umožňuje člověku, aby se zcela daroval. Bez ní život nemá naplnění, člověk jen živoří.

I my, křesťané dnešní doby, jsme vystavěni těmto vlivům, i nám se může zdát, že v dnešní době nikdo po nás nemůže chtít oběť života, prolití krve pro něco. Tím bychom ale zpochybnili, ba popřeli ve svém svědomí základní identitu křesťana, protože křesťan ví, že Někdo šel na smrt za mne a za všechny, prošel nevýslovným mučením a smrtí. A vzkazuje nám, "že nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátelé položí život." A to není jen moudrá teorie. Dodává: "Vy jste ti moji přátelé." I vrchol celého života Církve je oběť mše svaté. V ní slavíme nekrvavě památku Kristovy závěti, Jeho kalvárskou oběť za naši spásu. Tehdy se proměňuje jeho Tělo, které se za nás vydává, a Krev prolitá na odpuštění našich hříchů.

Pán Ježíš na kříži, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


Křesťanství bez kříže neexistuje. Pán svá slova bere smrtelně vážně. Druhý den po těchto slovech vykrvácel na kříži. A proto naše odpověď nesmí být pouhou nezávaznou, vlažnou vzpomínkovou slavností, obvyklým mešním rituálem, ale vědomou a vždy horoucí touhou odpovědět na Lásku láskou. Má zasáhnout nejhlubší místo našeho bytí. Také na život a na smrt.

Zde se může vynořit pokušení. Co vám říkají tyto věty: "Ne, Pane, kdyby Tě všichni opustili, já nikdy. I svůj život za Tebe položím?" Slova jsou nám jistě povědomá. Vyslovil je sám Petr, skála Církve. Víme dobře, co mu Pán odpověděl slovy laskavými a chápavými, ale přesto neúplatně pravdivými: "Do rána mě třikrát zapřeš." (Jan 13, 38) Křesťan se má varovat sebevědomých gest, siláckých emocí a velkých slov, nevíme, jak bychom dopadli v mezní zkoušce, v nejtvrdších zkouškách pravdy. Zvítězit lze pouze v síle Boží, v síle víry, milosti a lásky, neboť jen "láska všechno vydrží." Ne vlastním hrdinstvím, ale Krví Beránkovou. O tom vypovídají všichni mučedníci.

A jedním znamením naší doby je rostoucí počet mučedníků ve světě. Mučedníků je dnes více než v prvních staletích dějin církve. Je to setba budoucí církve. Neříkejme, že se nás to netýká. I v nás všech má bít statečné srdce, schopné milovat někoho více než sebe samého. A to jsi na prvním místě a nezaměnitelně Ty, náš Pane.

Existuje jedno "poznávací znamení", jak bychom asi obstáli ve velké zkoušce víry, kdy jde doslova o život. Pán říká:
"Kdo je věrný v maličkostech, ten bude věrný i ve velkých věcech." (Lk 16, 10)

Pokud selháváme a vzdáváme malé zkoušky, kterými je naplněn čas všedního života, je malá naděje, že bychom hrdinně obstáli, kdyby "šlo o všechno." Běžné denní zpytování, které tak často zanedbáváme nebo si zjednodušujeme, je jakýmsi "barometrem" našeho skutečného stavu srdce, víry, i mravní síly. Je rozdíl mezi slůvky "položit život" a "pokládat život". Znalec jazyka by řekl něco o významu slovesa dokonavého a nedokonavého.

Nikdo ať si nemyslí, že ve chvíli mezní zkoušky, kdy jde o to, dokázat položit život, by sám v sobě našel hrdinskou sílu k nejvyšší oběti. Větší šanci má ten, kdo se učí věrně a stále "pokládat život" postupně a neustále právě v těch všedních malých věcech, které konáme s láskou a ochotně, ať už je to trpělivost v kříži, obětavost v životě pro druhé v rodině, manželství, v práci pro děti, v mezilidských vztazích a v jiných nenápadných a nepatrných hrdinstvích, kde láska překonává sebelásku. I zde jde o "děj nedokonavý", protože jde o službu, v nikdy nekončícím proudu sebedarování z lásky.

Ty jsi, Ježíši, jako první položil život z lásky k nám. A tuto lásku stále vkládáš do všech malých věcí, které Ti denně svěřujeme a kam Tě zveme. Pomoz naší malé lásce stále více a plněji se Ti darovat. Do krajnosti, bez výhrad, navzdory své slabosti, patřit Ti se vším všudy, na život a na smrt.


z knihy: Mons. Josef Hrdlička, Oživ plamen, Matice cyrilometodějská, str. 106-110, Olomouc 2015

Více o knize:
http://www.maticecm.cz/index.php?act=obchod&detid=4283

Můžete si objednat:
http://www.maticecm.cz/index.php?act=obchod

citátek

Sdílet

Související články:
Na našich farách zavlály černé prapory (02.01.2023)
Myšlenky ze sobotního kázání (12.9. 2020) (16.09.2020)
O katolickém knězi Janu Husovi píše katolický kněz Jan (03.07.2018)
Báseň - Vyznání (11.01.2016)
Přijmi svůj druh svatosti a buď sám sebou (19.05.2015)
Nemohu se stát součástí takového světa.... (11.05.2015)
Soudní řízení u nebeské brány (30.03.2015)
Past kultury mužnosti (22.03.2015)
Komentář Antona Seleckého: Pramen pokoje (11.03.2015)
10 přikázání, jak se zničit (09.03.2015)
Kdybych měl ještě čas.... (06.03.2015)
Ježíši, Ty jsi pro mě zemřel a já pro Tebe NIC neudělám (18.01.2015)
Os Hilman: Když se zdá, že má Pán zpoždění (14.01.2015)
Možnost začít znovu (31.12.2014)
Pastýřský list ordinářů české a moravské oblasti o kněžském povolání... (21.12.2014)
John Lennox - Věda a Víra (21.12.2014)
Pozvánka na vzdělávací setkání na faru ve Vranově nad Dyjí (04.11.2014)
Proč je Maria i naší matkou? (29.07.2014)
Měl Ježíš duši, ducha a tělo jako my? (28.07.2014)
Proč křesťané oslovují Ježíše ,,Pane"? (27.07.2014)
V čem spočívá rovnost všech lidí? (25.07.2014)
Co je to nebe? (24.07.2014)
Je Ježíš Bůh? Patří do Nejsvětější Trojice? (23.07.2014)
Jak můžeme Bohu odpovědět, když nás osloví? (22.07.2014)
Lze Boha definovat nějakými pojmy? Dá se o něm vůbec smysluplně mluvit? (22.07.2014)
Můžeme poznat Boží existenci svým pouhým rozumem? (20.07.2014)
Co působí svátost kněžství? (06.07.2014)
Co znamená pokání? (05.07.2014)
Co prožíváme, když slavíme bohoslužbu? (04.07.2014)
Co je to Peklo? (03.07.2014)
Proč je církev svatá? (02.07.2014)
Co znamená, že CÍRKEV je Kristova nevěsta"? (01.07.2014)
Mluvit jeden s druhým, ne jeden o druhém... (05.06.2014)
Proč je hřích užívat drogy? (23.05.2014)
Co jsou to neřesti? (23.05.2014)
Co je to pobožnost křížové cesty? (23.05.2014)
Co je viatikum? (23.05.2014)
Jak liturgie utváří čas? (23.05.2014)
Co je to Liturgie? (22.05.2014)
Co je věčný život? (22.05.2014)
Proč věříme ve vzkříšení mrtvých? (22.05.2014)
Má církev skutenčně moc odpouštět hříchy? (22.05.2014)
Kdo patří do katolické církve? (21.05.2014)
Co nastane, až Kristus příjde soudit celý svět? (21.05.2014)
Proč se můžeme snažit pochopit Ježíše jen jako ,,tajemství"? (20.05.2014)
Co znamená jméno ,,Ježíš"? (20.05.2014)
Řídí Bůh svět a můj život? (19.05.2014)
Lze s anděly navázat vztah? (19.05.2014)
Co je víra? (19.05.2014)
Vlastní tvorba č.14 (18.05.2014)
Vlastní tvorba č.13 (18.05.2014)
Koho zajímá středoafrická krize?? (07.05.2014)
Velikonoce: Moc Kristova kříže a vzkříšení... (18.04.2014)
25. Čím zhřešili první lidé v ráji? (16.01.2014)
24. Jací byli první lidé v ráji? (15.01.2014)
23. Čím se lidská duše podobá Bohu? (14.01.2014)
22. Z čeho se skládá člověk? (13.01.2014)
21. Jak se k nám chovají zlí duchové? (12.01.2014)
20. Jak se k nám chovají Andělé? (11.01.2014)
19. Proč se máme odevzdati do vůle Boží? (10.01.2014)
18. K čemu sesílá Bůh utrpení? (09.01.2014)
17. Co znamená slovo "řízení boží"? (08.01.2014)
16. K čemu stvořil Bůh svět? (07.01.2014)
15. Jak říkáme Bohu jednomu ve třech osobách? (06.01.2014)
14. Jak se jmenují tři Božské osoby? (05.01.2014)
13. V kolika osobách je Bůh? (04.01.2014)
12. Co znamená: Bůh je nejvýš milosrdný? (03.01.2014)
Další hrozná informace... (02.01.2014)
Další hrozná informace.. Předávám dál.. (02.01.2014)
11. Co znamená: Bůh je nejvýš dobrotivý? (02.01.2014)
Objevila jsem další hroznou informaci a předávám dál... (02.01.2014)
10. Co znamená: Bůh je nejvýš spravedlivý? (01.01.2014)
9. Co znamená: Bůh je všemohoucí? (31.12.2013)
8. Co znamená: Bůh je vševědoucí? (30.12.2013)
7. Co znamená: Bůh je všudepřítomný? (29.12.2013)
6. Co znamená: Bůh je věčný? (28.12.2013)
5. Kdo je Bůh? (27.12.2013)
4. Kdo nám předkládá zjevení Boží? (26.12.2013)
3. Kde je obsaženo zjevení Boží? (25.12.2013)
2. Skrze koho zjevil Bůh svatou pravdu o sobě? (24.12.2013)
Z mých dalšich zkušeností (08.12.2013)
Z mých dalšich zkušeností (04.12.2013)
Zajímavý citát č.11 (04.04.2013)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 22. 03. 2015 | 5723 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace