Mimo oblast FATYMu

Matka Unie – velehradské palladium

Pěší pouť 2019 Mnozí již ve velehradské bazilice byli. Mnozí tam jezdí opakovaně? Ale jen někteří vědí, co a kde je velehradské palladiumPalladium
Výraz „palladium“ označuje posvátný předmět uctívaný jako symbol ochrany a záštity. Velehrad své palladium v dávných dobách měl – pravděpodobně to byl podobně jako u jiných klášterů řádu Cisterciáků (např. Osek nebo Vyšší Brod) mariánský obraz či socha, toto původní palladium však nepřežilo období husických válek.

Iniciátorem pro obnovu velehradského palladia – v podobě obrazu Panny Marie - se stal až na počátku 20. století Josef Jaroš SJ, jezuitský profesor na Papežském misijním ústavě. Dílo mělo vyjádřit, že: „Matka Páně je v duchu cyrilometodějsko - velehradské tradice hlavní záštitou velikého obrodného a sjednocovacího velehradského díla.“


Obraz
Základem je obraz Matky Boží u jeslí tak, jak je v bazilice Maria Maggiore v Římě – roku 868 právě v tomto kostele papež Hadrián II. schválil slovanské bohoslužebné knihy tím, že je před zraky Konstantina a Metoděje položil na oltář.

Obraz Matky jednoty vytvořil v roce 1919 prof. Emanuel Dítě. Oproti předloze došlo ve tváři k několika drobným změnám – byzantský ráz obrazu zůstal zachován, ale Marie dostala méně přísný výraz.

Maria je oběna jako císařovna. Kolem hlavy má Maria tmavý plášť (maforion) se zlatým lemem U tohoto typu obrazu bývají na plášti zobrazeny tři hvězdy symbolizující panenství Panny Marie před porodem, během něj i po porodu. Na velehradském obraze nalezneme jen jednu hvězdou na pravém rameni. Druhou hvězdu v tomto případě nahrazuje kříž na Mariině čele. Třetí hvězdu kryje svým tělem Ježíšek, kterého drží Maria na svém levém boku.

Kolem Mariiny hlavy je svatozář s nápisem: Já jsem matka krásného milování. Kolem hlavy Ježíška, kterého Maria drží v náručí, je další nápis: Beránku Boží, daruj nám mír.

Ježíšek drží v rukou knihu Písma na znamení, že je vtěleným Slovem. Gesto ruky se dvěma nataženými prsty symbolizuje dvě Kristovy přirozenosti. Tepané zlacené pozadí připomíná nebeskou slávu. Můžeme v něm spatřit řecký nápis MP ΘY – Métér Theou – „Matka Boží.“

Jako materiál byl použit bronzový plát na dubovém dřevu.


Rám
Pro bohatě zdobený rám byl zvolen pozlacený bronz posázený 43 polodrahokamy. Na horní straně díla se nachází reliéf dvou andělů kolem svatováclavské koruny s viditelným vrcholovým křížkem. Nad nimi je v oblouku nápis "Zde jest trn z koruny Páně".

V pásech po stranách a na spodním okraji jsou zobrazeny miniatury českých patronů - sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Cyril a Metoděj, sv. Jan Nepomucký, sv. Jan Sarkander, sv. Josef, sv. Kliment. Ve spodních rozích je zobrazen příchod Cyrila a Metoděje na Moravu a přijetí pállia od papeže Hadriána II.

Uprostřed pod ikonou se ve větším oválu nachází relikvie sv. Josafata. Je to v hutných zkratkách celá historie ideje cyrilometodějsko - svatováclavské. Obraz obtáčí část textu ze svatováclavského chorálu: „Maria, Matko žádoucí, Tys Královna všemohoucí, prosiž za nás za křesťany svého Syna Hospodina. Kyrie eleison.“


Kaple Panny Marie – Matky jednoty
Počátkem 20. století se na Velehradě konalo několik unionistických sjezdů a bylo zde středisko ekumenického snažení katolíků k pravoslavným. Bylo proto rozhodnuto, že zde bude vybudována kaple Panny Marie – Matky Unie. Pro kapli byla zvolena tzv. zimní sakristie. K přesvěcení a úpravě na kapli P. Marie Unie (dnes nazývané Matky křesťanské jednoty) došlo v roce 1937.

V současnosti je obraz umístěn právě v této kapli v severní boční apsidě na mramorovém oltáři, který byl navržen K. Madlmayrem podle starokřesťanského vzoru.

5. 7. 1993 byl na Velehradě zasvěcen český národ Panně Marii. Stalo se tak na Stojanově nádvoří právě před mozaikou věrně interpretující obraz Panny Marie matky křesťanské jednoty.


Přání P. Jaroše SJ se vyplnilo a Velehrad získal své palladium. Společně s Olivovým oltářem a hrobem arcibiskupa Stojana je kaple Matky křesťanské jednoty hlavním duchovním ohniskem baziliky, které by neměl žádný návštěvník Velehradu minout.palladium


zdroje:
http://www.frantiskani.sk/kazatel/marianske/0118ICZ.htm
https://maticevelehradska.webnode.cz/velehradske-palladium/

Sdílet

| Autor: Lenka Ripperová | Vydáno dne 19. 09. 2019 | 2987 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace