Zajímavé...

Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli?

Tumisu, CC0 Public Domain, pixabay.com/cs Zpoza dveří psychologické poradny bylo slyšet hlasitou hádku. Muž křičel na ženu, obviňoval ji, ona hlasitě vzlykala a bránila se každému nepravdivému slovu. Poradce seděl ve středu a situaci trpělivě sledoval. V jistém momentě, po ne krátkém čase, poradce hádku přerušil. Bylo slyšet, jak se pokojným hlasem obou zeptal: Jste svátostně oddáni? Oba odpověděli: ano. A on na to: A jak je možné, že jste takto dopadli?

Nevyužitá přítomnost

Osoba Krista pompézně pozvaná do života manželů v den svatby, se v realitě všedních dní stává často nevyužitou a nepřítomnou. Manželé, hrdí na svou soběstačnost, se nejednou s naivní odvahou vrhají do náročných situací života doufajíce, že je zvládnou svou vlastní šikovností. Rozhodující je často až zkušenost pádu, která bývá nejednou bolestná. Jak je možné, že jsme takto dopadli? Zní často z úst těch, kteří byli na život a na smrt přesvědčeni o pravosti jejich lásky. Kde se stala chyba? Jak je možné, že umřelo to, co kdysi přinášelo život?

Kdyby jsi byl býval tu, můj bratr by nebyl umřel

Tato dvakrát se opakující věta sester z Betánie poukazuje na klíčovou podstatu problému jakékoli smrti (i smrti lásky) – nepřítomnost Krista. Lazarovy sestry jasně pochopily, že centralita Krista je pro život rodiny nezbytná, protože „přítomnost Krista způsobuje život“ (RUPNIK, M.I. Pri stole v Betánii, 74).

Na jaké dveře klepou dnešní manželé v čase krize? Kolik „sester“ zasílá dnes v nemoci svého „bratra“ Kristovi vzkaz „Pane, ten, kterého miluješ, je nemocný?“ Kolik z manželů je schopno pozdvihnout svůj pohled z cyklu problémů a upřít svůj zrak na Krista, s kterým jsou ve svátosti manželství organicky spojení? (BONETTI, R. Il sacramento delle nozze, 39)

Znakem naroubování na Krista je život a plodnost…

Kristova reálná přítomnost v životě manželů začíná už svátostí křtu. Křestní list není jen obyčejný kus papíru, který je potřebné odevzdat knězi jako podmínku pro sňatek v kostele. Ve křtu Duch Svatý uvádí pokřtěného do jedinečného vztahu s Kristem, mezi křesťanem a Kristem se rodí osobité pouto. Křtem křesťan svazuje svůj život s životem Krista. (BONETTI, R. Il sacramento delle nozze, 11-13, 21)

Křtem jsme naroubováni jako suché ratolesti na strom kříže, který církevní otcové nazývali svatebním lůžkem Krista a Církve. Z tohoto snubního vztahu proudí míza života a plodnosti, míza Ducha Svatého do výhonků první komunity křesťanů a přes ně, skrze křest, do dalších a dalších výhonků, přes které přichází život do každého kouta světa. Tento obraz vyjadřuje i známá mozaika z baziliky sv. Klementa v Římě, která poukazuje na nespočetné množství výhonků stromu kříže, které přinášejí život. Jak do Církve, tak i do domácí církve proudí život jen z Krista. Křesťanským manželstvím se křestní výhonek rozvětvuje, tzn. křestní milost, žitá doteď individuálně, se mění a specifikuje: dva pokřtění ji začínají prožívat společně (BONETTI, R. Il sacramento delle nozze, 23). Jakákoliv plodnost manželů (ať duchovní anebo tělesná) je důsledkem a důkazem plodnosti Ducha, který do nich proudí z kmene kříže.

Mezi vámi stojí ten, kterého neznáte…

Navzdory tomuto naroubování je často vidět, že v manželství pokřtěných se přítomnost Krista vůbec neprojevuje. Ta skutečnost se podobá člověku, který i když má doma automatickou pračku, upřednostní navzdory náročnosti ruční praní. Podobá se pití horké kávy, jejíž sladkost si nemůžeme vychutnat, neboť cukr zůstává nerozmíchaný. A tak navzdory gestu pozvání Krista zpřítomněného ve svátosti manželství, jeho přítomnost zůstává nevyužitá. A tento fakt vytváří i způsob, jakým manželé svoje manželství žijí.

Tento stav připomínají i slova olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, která zazněla na synodě o rodině v roce 2014: „Pokud se manželé nenadchnou pro ideál, budeme řešit důsledky manželských havárií. Jsou jako letci, kteří se drží při zemi a havarují jen proto, že nenabrali potřebnou výšku“. A pokračuje: Potřebujeme učit věřící „žít ze svátostí“.

Drtivá většina knih s manželskou a rodinnou tématikou na křesťanském knižním trhu upozorňuje manžele na jejich problémy a nedostatky; své odpovědi zaměřuje na trénink zručností (nácvik komunikace, řešení konfliktů, výchova dětí) a jiné pragmatické rady. Jedna kniha nabízí desatero výchovy, jiná 100 způsobů, jak potěšit manželku, další 3 zásady pro šťastné manželství. Celé úsilí manželství se přitom koncentruje na lidské úsilí, přičemž je opomíjen rozměr Boží milosti působící v životě manželů. Mnoho manželů zůstane jen kdesi při zemi, přechází od jednoho vyřešeného problému k dalšímu, ještě většímu a tak se zamotávají v nekonečném cyklu problémů, přičemž tu platí jasné pravidlo: Problémy rostou rychleji než jejich řešení. Toto není zpochybnění lidského úsilí, důležitosti komunikace, řešení konfliktů, harmonizace, uvědomění si rozdílů mezi mužem a ženou. Milost vždy předpokládá přirozenost. Nejprve poukazujeme na přílišné zaměření se na přirozené lidské úsilí a potlačení toho nadpřirozeného.

Oči všech se upřely na něho

Prvořadý model vztahu, na který mají manželé hledět, je vztah Krista a Církve. Co je manželství, se odhaluje tam, kde Kristus dává svůj život. Tento vztah není jen ideálem a příkladem, na který manželé hledí, manželé doslova klíčí z jednoty Krista a Církve (Porov. BONETTI, R. Il sacramento delle nozze, 39, 42). Kříž, zavěšený nad manželskou postelí, není jen módním doplňkem, ale vztažným bodem celého prostoru domácí církve, na který se upírají oči celé rodiny. Naopak, co je centrem domácností našich domácích církví, okolo kterého se uspořádává nábytek i život rodiny? Co je srdcem rodiny pokřtěných? A jak se tato centralita projevuje anebo vyjadřuje např. v obýváku? (Porov. RUPNIK. M.I. L´arte della vita, 129)

Přátelství s Ježíšem buduje rodinu

Když je Kristus nejdůležitější postavou domácí církve, úlohou rodiny není nic jiného než budovat přátelství s Ježíšem. Toto přátelství si od nich žádá, aby se jako rodina připodobňovali Hostu, kterého přijímají, až dokud nedosáhnou míru jeho Lásky (Porov. NORIEGA, J. – GRANADOS, J. Betania una casa para el amigo). Přilnout ke Kristu. Tak silně si ho zamilují – že pronikne celou jejich osobu. (Porov. RUPNIK, M.I. Pri stole v Betánii, 90)

Přátelství s Kristem se upevňuje konkrétními gesty. Přátelé touží být často spolu, neboť touží po jednotě (život ze svátostí), tráví spolu čas (rituál dobré kávy) a povídají si (život z modlitby), posílají si a čtou dopisy (pramen Božího slova)… Ti, kteří se milují, se na sebe podobají – a to je i cíl člověka, který podtrhává papež František v nejnovější exhortaci – připodobnit se Kristu, k jehož obrazu a podobě jsme byli stvořeni (Porov. Gaudete et exsultate 32); reprodukovat Ježíšův život v našem vlastním životě (Porov. tamtéž 20). Díky síle tohoto přátelství dali svůj život zástupy mučedníků. A nanovo ho získaly milióny hříšníků. To vzbuzuje naléhavou otázku o tomto velkém příteli, otázku, která bude vibrovat během celé historie, ze století na století, od rodiny k rodině, od křesťana ke křesťanovi [1]. Jaká je kvalita mého osobního přátelství s Ježíšem v mém křestním poutě? Na kolik reálně je přítomný Kristus v mém svátostném manželství? On je tentýž. Včera, dnes a navěky.

Richard Kucharčík

(Pro Fatym.com přeložila Lenka Kolačná)

Poznámky:
[1] Srov. NORIEGA, J. – GRANADOS, J. Betánia: domov Ježišových priateľov. Piliere rodinnej spirituality, (nepublikovaný překlad) s. 25.

Převzato z https://zastolom.sk/, článek z 20. 11. 2018 naleznete zde.

CC0 Creative Commons, pixabay.com/

Sdílet

Související články:
Dokumentární film Manželství z tlakového hrnce (08.02.2023)
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 12. 12. 2018 | 3766 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://zastolom.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace