Zajímavé...

List ke svátku Svaté Rodiny 2020

Soluňáci Přinášíme List moderátora FATYMu Vranov nad Dyjí ke svátku Svaté Rodiny 2020. List ke stažení zde! Download...

Bratři a sestry,
letos můžeme svátek Svaté rodiny prožívat jinak než v minulých letech. Je to nejen kvůli různým omezujícím opatřením, které hodně doléhají zvláště na naše rodiny, ale především proto, že prožíváme rok svatého Josefa. Ten vyhlásil 8. prosince papež František a budeme jej prožívat až do 8. prosince příštího roku. Je to pro nás velká radost a šance pro duchovní obohacení.

Krátce po vyhlášení tohoto mimořádného roku jsem se ptal biřmovanců, kdo je to svatý Josef. Zarazilo mě, že první tři nevěděli. Těžko říci, zda skutečně nevěděli, anebo jak už to v tomto jejich věku dospívání bývá, jen měli ostych promluvit před ostatními vrstevníky. Uvědomil jsem si, že to může být jakési pravdivé sdělení vzhledem k tomu, jak vypadá vztah nás věřících k tomuto pozapomenutému světci. Záměrně užívám slova „pozapomenutému“ protože dřívější generace k němu měly mnohem bližší a vřelejší vztah. Svědčí o tom například sochy a obrazy tohoto světce, a to nejen v kostelích. Vždyť už po sto padesát let je svatý Josef uctíván jako patron Církve. A mnozí už ani nevědí, že od roku 1654 je i jedním z hlavních patronů naší země.

Právě svátek Svaté Rodiny je i jeho svátkem a v letošním roce o to významnějším. Co může on přinášet našim rodinám i celé společnosti? Pojďme se nad tím zamyslet. V Písmu svatém není zaznamenáno ani jediné jeho slovo, ale mluví za něj činy. O jeho kvalitách svědčí především fakt, že Bůh mu svěřil dvě nejvzácnější bytosti, které kdy na Zemi žily – Pannu Marii a – samotného Božího Syna Ježíše Krista. A když už si jej vybral, pak věděl proč. Jestliže měl toto jedinečné postavení už zde během života pozemského, tím spíše je významným světcem v království nebeském. Není divu, že mnozí před námi dělali zkušenosti s jeho mocnou přímluvou. Například svatá Terezie Veliká, která zakládala mnohé kláštery, měla ve zvyku každý klášter nejprve svěřit pod ochranu svatého Josefa. Svědčila: „...mnoho let ho vždy prosím na jeho svátek o nějakou milost a vždycky jsem vyslyšena.“ Není divu, vždyť už zde během pozemského života mu byl podřízen i sám Boží Syn, který jistě též zachovával čtvrté přikázání Desatera a projevoval mu úctu jako svému pozemskému otci, i když to byl pouze jeho pěstoun. Tím spíš, když v nějaké záležitosti přichází svatý Josef za Kristem teď v nebi, dá se právem očekávat, že nejenže nebude odmítnut, ale že je už předem otevřená cesta k vyslyšení. To, že s přímluvou svatého Josefa máme tak málo zkušeností, není proto, že by v naší době měl už méně možností nás vyslyšet, ale právě proto, že není do těchto našich těžkých záležitostí zván. Ano, pozapomnělo se na něj. Ale právě rok svatého Josefa je šancí, aby byl znovu objeven. Vždyť právě největší problémy naší doby patří zrovna do jeho resortu, kde byl po staletí vzýván a účinně pomáhal. Tak například, máme krizi rodin. I ta křesťanská manželství se dnes rozvádějí, a když už zrovna nemají takovouto krizi, mnohým se nedaří předávat hodnoty víry. A to už vůbec nemluvím o těch, kteří zdravou rodinu ani nepoznali a dokonce ji ani nevidí jako žádoucí a potřebnou.

Nebo svatý Josef je tradičně patronem mužů. Kolik nejen mladých v tom má zmatek a někteří nejenže nedorostou, aby byli muži na svém místě – muži, kteří mají své zásady a jsou oporou pro nejbližší, ale dokonce jsou spíše mužatkami a své pomýlené postoje ještě šíří dál. Svatý Josefe, pomoz!

Svatý Josef je také patron čistých vztahů a manželské věrnosti. Kolik problémů nese s sebou nevázaný život pro další budování vztahů. Jak by se v tomto duchu měli rodiče modlit za své děti a vést je k objevení důležitosti prosby ke sv. Josefovi a následně poctivému prožívání čistoty a věrnosti ve vztazích.

Tesař Josef, pracující dělník, je i vzorem poctivé lidské práce – takové, jakou už si mnozí dnes ani nedovedou představit. Ti, kdo nechtějí pracovat, nemohou zažívat radost z dobře odvedeného díla. A podobě na tom jsou i ti, kdo sice pracují, ale ne poctivě. Ano, je tolik důvodů prosit svatého Josefa, aby se přimlouval…

A v neposlední řadě bývá uctíván jako patron šťastné smrti – to proto, že podle tradice umíral v přítomnosti Panny Marie a Ježíše Krista. A taková smrt může být jen šťastná. Dobrá smrt totiž není, tak, jak si někteří vysnívají, že večer usnu a ráno se neprobudím, ale taková, na kterou je člověk připraven poctivým životem, když člověk ví, že má vše v pořádku, že je usmířen s Bohem i lidmi. To je šťastná smrt. A protože máme velkou jistotu, že se každý dožijeme až do své smrti, měli bychom už nyní navázat blízký vztah se svatým Josefem, který nám a našim blízkým může šťastnou smrt vyprosit.

Je toho samozřejmě ještě mnohem víc, co můžeme v souvislosti se svatým Josefem objevovat a zakoušet. Máme na to ještě téměř celý rok – rok svatého Josefa. Každý den můžeme prožívat jako jeho svátek! Tak do toho.

Jedna známá mi říkala, že po různých výzvách na začátku roku sv. Josefa s ním udělala nečekanou zkušenost. Rozbila se jim klika, už poněkolikáté. Prosila o pomoc několik technicky zdatných mužů, ale žádnému se přes veškerou snahu klika nepovedla ani vysunout ze dveří a tak nešlo potřebný díl vyměnit. Žádnému se nepodařilo kliku vyndat a tak to postupně vzdali. Pak to ještě zkoušela sama, ale marně. Klika byla jak zabetonovaná. Když už to chtěla vzdát, napadlo ji: A co svatý Josef? Tak ho v duchu poprosila a… ...a kliku lehce vyndala. Nevěřila svým očím. Vše se pak už podařilo opravit a klika šla opět snadno zasunout na své místo. Mně pak řekla: „Tak v tomto případě jsem si jistá, že mi pomohl svatý Josef.“ Mějme tedy letos víc svatého Josefa před očima, na mysli a také se snažme napodobovat jeho ctnosti. Zvěme ho do svých těžkých i obyčejných záležitostí, dělejme s ním zkušenost a učme to i druhé. Úcta ke svatému Josefovi se v tomto roce může projevit různě. Tam, kde je jeho socha nebo obraz, tam může být pravidelně čerstvá kytička, zapálená svíčka, tam se můžeme pozastavit ke krátké soukromé modlitbě. A tam, kde obrázek nebo socha není, například i v domácnostech, tam by se jeho zpodobení mohlo pořídit a uctívat. Vždyť on si to zaslouží.

Na přímluvu svatého Josefa vám všem posílám požehnání.
MD


LM Partutovice


porta46mše svatá


Zastavení provozuA.M.I.M.S. centrum Lančov


misieTři králové Brno 09misie

Sdílet

| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 26. 12. 2020 | 1131 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace