Bohoslužby

List ke svátku Svaté Rodiny 2014

Sabinka z Výšiny List moderátora FATYMu Vranov nad Dyjí ke svátku Svaté rodiny 2014 byl čten při bohoslužbách v oblasti FATYMu 28. 12. 2014. List ke stažení zde! Download...

Bratři a sestry,
v dnešním druhém čtení nás apoštol Pavel povzbuzuje: „...projevujte milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte...“ Kde a kdy máme takto jednat? Vždy a všude! Jak častěji připomínával kardinál František Tomášek: „Tam, kde je křesťan, křesťanka, tam musí být všechno v naprostém pořádku!“ Jestliže to platí za všech okolností, pak se to má realizovat především v okruhu nejbližších. V našich rodinách! Jak by to však bylo smutné, když by to někdy v rodině bylo přesně naopak. Místo milosrdného srdce, které jedná s druhým mnohem lépe, než si zaslouží, srdce tvrdé a neústupné, které je připraveno druhého ponižovat, neodpouštět a stále připomínat dřívější chyby. Místo dobroty, pokory, mírnosti a trpělivosti - napětí, hádky, vyčítání, zraňování a konání dobra pouze z vypočítavosti...

U nás křesťanů má být rodina už předobrazem nebe. A kdy se to stane? Ne když to budeme vyžadovat od druhých a připomínat jim, že jsou na řadě oni. Každý z nás se má stát takovým ohniskem vyzařujícím jako první lásku, pokoj a dobrotu. A že se ostatní nepřidávají? Nevadí. Přijde čas, kdy to své ovoce přinese. Jen vytrvat! My máme kde čerpat sílu! A výsledky přece záleží na Pánu – my jen rozséváme.

V Olbramkostele v prostřed kostela je v prosklené skříňce milostná soška Panny Marie ještě z dob, kdy sem putovávaly velké zástupy věřících a právě zde u Matky Boží prosily o mnohé milosti. A vyprosili si je. Tuto sošku Panny Marie nazýváme v posledních desetiletích titulem Matka dobrých rozhodnutí. Občas, hlavně mládež, povzbuzuji, ať se u této sošky obrátí na Pannu Marii se svými starostmi a problémy a prosí o sílu ke správným rozhodnutím. Na dobrých rozhodnutích totiž závisí vše. Samozřejmě i naše rodiny. A jaká to jsou ta dobrá rozhodnutí? To jsou ta, která obstojí před Bohem. Jedině taková rozhodnutí vedou ke štěstí našemu i našich bližních. Ke štěstí pozemskému, ale i pak věčnému – a to je to nejdůležitější. Neminout věčný cíl. Denně děláme řadu rozhodnutí – menších i větších. A proto je na místě prosit o světlo Ducha Svatého a pak se ale držet poznané cesty.

A jaká tedy že jsou ta dobrá rozhodnutí? S jistotou víme, že je správné odpouštět – to je vždy správné rozhodnutí, i když to žádá někdy mnoho modliteb, pokory a i „špatné“ paměti, aby k tomu člověk dorostl. S jistotou též víme, že správné rozhodnutí je i pracovat pro sjednocení a ne pro rozdělení a také víme, že je dobře být za všech okolností s Bohem a řídit se jeho přikázáními. Ano, správné je i dodržet to, co jsme před Bohem slíbili – mám teď na mysli například křestní, ale i manželské či kněžské sliby a samozřejmě i další. A pro ty méně jasné situace si máme světlo pro dobrá rozhodnutí vyprosit. Ano, mělo by nám hodně záležet na tom, abychom dělali jen dobrá rozhodnutí. Když totiž děláme správná rozhodnutí a jsme v nich s Bohem, pak Bůh přebírá zodpovědnost za celkový výsledek. Naopak, když si děláme věci po svém a to proti Bohem danému řádu, je to vždy cesta vedoucí do slepé uličky spojená s mnoha zraněními a zklamáními.

Bůh od nás často může právem čekat i rozhodnutí, která bychom mohli vynechat se slovy: co je mi do mého bratra. Totiž právem čeká rozhodnutí ovlivnit k dobrému to, co od nás žádá větší angažovanost, než by mohlo být běžné. Je to občas spojeno s rizikem nepochopení a snad i neúspěchu, ale riskovat takto pro dobro druhého je záležitost lásky. Chcete příklad? Před vánočními svátky proletěla světem zpráva, že došlo po padesáti letech k obnovení vztahů mezi USA a Kubou. Stalo se něco, co po mnohá desetiletí bylo zcela nemyslitelné. A co za tím stálo? Obě hlavy státu to naplno přiznaly. Uznaly totiž ústřední roli papeže Františka v tomto oboustranném přiblížení. A jak to tedy bylo? Během posledních měsíců svatý otec napsal prezidentovi USA a Kuby, a vyzval je k řešení této nedobré situace - povzbudil též k zahájení nové fáze ve vztazích obou zemí. Zároveň Vatikán nabídl, že se ujme zprostředkování konstruktivního dialogu na ožehavá témata. A z něho pak vyplynula uspokojivá řešení pro obě strany. Ale kdyby si papež řekl, nebudu se do toho míchat, nedají si říci, tak by se neposunulo vůbec nic. Tedy je na čase porozhlédnout se v našem okolí, kam až by mohly sahat naše vlivy a s modlitbou v srdci se snažit ovlivnit k dobrému to, co se dá. Asi nikdo z nás nevyřeší například konflikt mezi Severní a Jižní Koreou, na to jsme příliš krátcí. Ale možná jsme schopni přispět k obnovení dialogu mezi některými sousedy nebo příbuznými – a ani to by nebylo vůbec málo.
Ano. Dobré rozhodnutí je zkusit ovlivnit to, co se zdá už ztraceno, anebo dlouho kaženo.

A zakončím myšlenkou papeže Františka, kterou řekl ve čtvrtek 18. prosince 2014 dětem z Katolické akce. Tato jeho slova si dnes můžeme přivlastnit i my: „Buďte apoštoly míru a pokoje a začněte ve svých rodinách. Řekněte rodičům a sourozencům, že je krásné mít se rádi. Nepochopení je možné překonat, protože ve spojení s Ježíšem je možné všechno.

Maria, Matko dobrých rozhodnutí – oroduj za nás a za naše rodiny!

P. Marek Dunda, moderátor FATYMu Vranov nad Dyjí


žehnání Maxmiliánužehnání Maxmiliánužehnání Maxmiliánužehnání Maxmiliánuvětvičky ojínělé

Sdílet

| Autor: administrátor | Vydáno dne 28. 12. 2014 | 6861 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace