Zajímavé...

LIST BISKUPA Z HONOLULU O TOM, JAK CÍRKEV CHÁPE MANŽELSTVÍ

rodina, chlapec, dívka, Public Domain CCO, www.pixabay.com Přinášíme vám dopis katolického biskupa Larryho Silva z Honolulu na Hawaji o problematice homosexuálních manželství. Dopis byl zveřejněn 22. srpna, tedy v době, kdy se havajští zákonodárci v nejbližších dnech či týdnech chystali diskutovat o této otázce.

Drazí bratři a sestry, otázka homosexuálních manželství je v naší společnosti opět centrem pozornosti. V blízké době budou mít naši zákonodárci zvláštní zasedání, kde budou hlasovat o návrhu zákona, který by legalizoval homosexuální sňatky na Havaji.

Zatímco Katolická církev má jasné stanovisko, že skutečné manželství může být jen mezi jedním mužem a jednou ženou, existuje mnoho lidí, dokonce i mezi katolíky, kteří vnímají toto naléhání jako nespravedlivou diskriminaci našich homosexuálních bratrů a sester. Proto je nezbytné vyjasnit určité otázky.

Homosexuálně orientovaní lidé jsou součástí našeho společenství, dokonce i našeho katolického společenství a zaslouží si důstojnost a respekt. Nespravedlivá diskriminace proti nim je nepřijatelná. Ovšem ne každá diskriminace - to znamená rozlišování - je nespravedlivé. Zcela právem rozlišujeme mezi dospělými a dětmi, i když obě skupiny mají stejnou důstojnost. Spravedlivě rozlišujeme ty, kteří jsou v manželství a ty, kteří nejsou, protože manželství je zvláštní společenské pouto, které zajišťuje pokračování rodu v souvislosti s výchovou dětí v láskyplném prostředí, které oceňuje komplementární charakter muže a ženy. (Pokud by neexistovalo takové rozlišování, sňatky stejného pohlaví by nebyly problémem, protože kdokoli by chtěl požádat o nějaké výhody, mohl by tak učinit, ať je v manželství, nebo ne). Existuje spravedlivé rozlišování mezi rodiči a dětmi, profesory a studenty. Zatímco jsou si všichni rovni v důstojnosti jako osoby, nejsou rovni ve svých rolích. Proto musíme rozlišovat samotný jazyk diskriminace, protože existují lidé, kteří démonizují toto slovo, a kteří předpokládají, že každý druh diskriminace je nespravedlivý. Rozlišování mezi heterosexuálními a homosexuálními páry v souvislosti s manželstvím, i navzdory veřejnému tlaku, není nespravedlivá diskriminace.

Pokud naše země přijme zákon o homosexuálních manželstvích, důsledky tohoto zákona budou sahat daleko za rámec vztahů jednotlivých párů. Dojde k dlouhodobým a definitivním změnám v celé naší kultuře. Pokud se homosexuální sňatky uzákoní, stanou se tak "normálními", nebo normou pro naši zemi. Pokud někdo vstoupí do manželství, aniž by rozlišoval, jestli je jeho partner stejného nebo opačného pohlaví, tak se takové "nerozlišování" stane normou i v jiných oblastech. Naše učebnice budou muset vykreslit sexuální přitažlivost jako normální, bez ohledu na to, ke komu je člověk přitahován. Pokud budou školy pořádat taneční zábavu, budou mít chlapci možnost pozvat na rande dívku nebo jiného chlapce. Naše mládež, jejíž sexuální identita je vytvářena v průběhu času, bude nucena se předčasně rozhodnout, jestli jsou heterosexuálně nebo homosexuálně orientovaní. Tím se bude potlačovat normální pohlavní dozrávání se všemi jeho pády a výzvami.

Pokud homosexuální páry budou mít právo uzavírat sňatky pod záminkou, že neumožnit jim to je nespravedlivá diskriminace, proč by lidem, kteří chtějí žít s několika partnery současně neměla být poskytnuta stejná práva? Proč bychom my, daňoví poplatníci, měli být osvobozeni od placení za manželské výhody pro všechny takové partnerské svazky? Proč by měla existovat diskriminace vůči těm, kteří se rozhodnou vzít si svou matku nebo otce, bratra nebo sestru, aby mohli pro ně získat manželské výhody? Pokud podlehneme falešné představě, že homosexuální páry mají právo uzavřít manželství, jak můžeme rozumně popřít stejné "právo"každému, kdo se rozhodne vstoupit do "manželství" s blízkým příbuzným, s mladistvým (se souhlasem)?

Pokud se homosexuální sňatky stanou "normou", budou rodiče považováni za netolerantní, pokud vychovávají své dcery, aby je přitahovali chlapci a své syny, aby je přitahovaly dívky? Nebo rodiče budou muset být zcela neutrální v tom, jak vedou své děti k výběru partnera?

Budou si moci lidé, kteří věří, že Bůh nás stvořil jako muže a ženy a že Bůh zjevil, že homosexuální ČINY jsou hříchem, udržet takovou víru? Nebo budou muset být "proškoleni", aby smýšleli jako "normální" lidé? Budou církve, které odmítnou požehnat (vyslúžiť) homosexuální manželství kvůli hlubokému přesvědčení zbaveno svobody žít toto přesvědčení? Budou křesťané, muslimové a ostatní vyznání, které věří, že homosexuální ČINY jsou v rozporu s Božím zákonem (zákon, kterým se řídí ti, jejichž sám Bůh stvořil tak úžasně) pronásledováni za to, že se drží víry, která pro ně byla po staletí posvátná? Bude svoboda náboženského vyznání, kterou si ceníme, pouze svoboda na papíře, zatímco nám budou říkat, co můžeme věřit a co ne?

Děti budou trpět nejvíce, protože budou zbaveny výchovy v milujícím prostředí otce a matky, jejichž láska spolupracovala s Božím plánem při jejich stvoření. Pokud budou děti zbaveny takového domova, bude více chudoby, více sociálních potíží, více sebevražd mladistvých a více problémů, než si umíme představit.

Tento problém daleko přesahuje pouze soukromý vztah jednotlivých párů a jeho důsledky budou vážné a hluboké. Jazyk zastánců se nás snaží přesvědčit, že jde o otázku občanských práv a že každý, kdo nesouhlasí, je bigotní. Nenechte se svést takovým jazykem, ani se jím nenechme zastrašovat. Pamatujte si, že Adam a Eva sami naletěli manipulativnímu slibu hada, že když snědí ovoce, které jim Bůh zakázal jíst, budou rozeznávat dobré od zlého a budou jako bohové. Ovoce mohlo být v tu chvíli chutné, ale nakonec nás to všechny přivedlo do velmi žalostného stavu.

Několik zákonodárců, kteří nepodporují sňatky stejného pohlaví mi řeklo, že hlasy těch, kteří jsou pro, jsou stále hlasitější, zatímco ti, kteří jsou proti, jsou relativně ticho. Poukázali na to, že zákonodárci reagují na své voliče a záleží jim na tom, co musí říct, ale pokud slyší jen jeden názor na danou problematiku, tak předpokládají, že sňatky stejného pohlaví nikomu nepřekážejí.

JE ČAS, ABY SE NAŠE KŘESŤANSKÉ KOMUNITY ZMOBILIZOVALY K ČINŮM. Nemáme mnoho času, protože tato problematika může být prezentována na zvláštním legislativním setkání v průběhu několika týdnů. VAŠI Zákonodárce POTŘEBUJÍ SLYŠET VÁŠ NÁZOR TEĎ! Proto vás všechny žádám, abyste v průběhu následujícího týdne dělali následující:

Kontaktujte státní senátory i zástupce, kteří reprezentují váš okres a dejte jim vědět, jak chcete, aby hlasovali o této klíčové otázce ve vaší komunitě. Seznam zákonodárců podle okresů je přiložen k tomuto dopisu spolu s telefonními čísly a e-mailovými adresami. Prosím, buďte zdvořilí, poděkujte jim za velmi těžkou práci, kterou dělají, ale buďte jasní. Říká se, že někteří se už rozhodli. A možná to tak je, ale vlivem voličů mohou být jejich mysl a srdce změněny.

Požádejte vaše přátele a sousedy, kteří věří, že manželství může být jen mezi mužem a ženou, aby také kontaktovali své zákonodárce.

Modlete se za své zákonodárce. (Ale ať vaše modlitby nejsou jen slova! Hleďte vzhůru.) Modlete se za moudrost, odvahu a závazek kontaktovat své zákonodárce a dejte jim vědět, co si myslíte. Doporučuji, aby všichni katolíci denně obětovali JEDEN růženec (nebo alespoň desátek růžence) během příštích několika týdnech, aby síla modlitby formovala diskuse a jednání o této kritické otázce. Pokud je to možné, procházejte se kolem parlamentu a modlete se celé hodiny (bez toho, abyste vytvořili shromáždění, které by si předem vyžadovalo povolení, aby tak, jak Bůh zboural zdi Jericha, mohl podobně udělat teď přes modlitby a SKUTKY svého milovaného lidu .)

Buďte chápající a milujte ty, kteří s vámi nesouhlasí - dokonce i katolické zákonodárce, kteří se zavázali hlasovat pro homosexuální sňatky. Modlete se za změnu srdce a formování citlivého svědomí a ať se vaše láska stane nejsilnějším činitelem změny. Koneckonců, Bůh je láska!

S láskou v KristuZdroj: ZENIT, 26. 8. 2013

Převzato z www.lifenews.sk, článek naleznete zde.

stěna, grafiti, homosexuálové, Public Domain CCO, www.pixabay.com

Sdílet

Související články:
Na duhovém pochodu v Itálii nesli Pannu Marii s odhaleným hrudníkem (14.06.2022)
P. Petr Piťha: Otevřený dopis české veřejnosti (14.06.2022)
Co mají biskupové učit? (23.05.2022)
Nevím, kdo je žena, nejsem bioložka, perlila Bidenova nominantka k Nejvyššímu soudu (26.03.2022)
Jak je to doopravdy s Maďarskem a tzv. diskriminací LGBT (15.07.2021)
Video: Názor bývalých domováků na adopce dětí homosexuálními páry (30.04.2021)
Aliance pro rodinu: Demonstrace za ochranu manželství - svazku muže a ženy a proti obchodu s dětmi (26.04.2021)
Polsko: velvyslanci 50 států v Polsku prosazují LGBT agendu (17.01.2021)
LGBT aktivistům nejde o řešení problémů homosexuálů (03.12.2020)
Manželství pro osoby stejného pohlaví? (25.07.2020)
Proč katolická církev nenávidí homosexuály? Nebo spíš proč si to tolik lidí myslí? (19.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 22: Byl gayem, dokud se ho nedotkla láska Panny Marie (18.02.2020)
Studie nenalezla žádný „gen homosexuality“. Co to znamená pro katolickou morálku? (09.12.2019)
Být gay a zároveň katolík? Dobrá rada pro katolíky, které přitahuje stejné pohlaví (12.10.2019)
Aktivistka Lívia zaskočila účastníky Gay Pride-u nepříjemnými otázkami (31.08.2019)
Čarnogurský: PRIDE je pýcha. Pýcha předchází pád. (27.07.2019)
Nenechte se oklamat - Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (27.07.2019)
Rodí se člověk jako homosexuál, nebo se jím stává? - to je základní otázka a tím také jádro diskuze o gender teorii. (24.02.2019)
'Každý den jsem bolestně toužila po tátovi', přiznává žena, kterou vychovávaly dvě lesbičky (21.02.2019)
Mnozí mladí křesťané nechápou argumenty proti gay 'manželstvím'. Proč? (22.01.2019)
Odvážný katolický politik je pro gay aktivisty bigotním a odpuzujícím extremistou (18.01.2019)
Kardinál: "Alarmující signál rozpadu víry v Německu" (05.12.2018)
Co gay lobby určitě nechce, abyste věděli (30.07.2018)
Kardinál Müller: Říci "Jsem gay" znamená zdegradoval úžasné bohatství lidské bytosti (24.06.2018)
Homofobie "neexistuje", říká vysoký vatikánský kardinál (22.06.2018)
Homosexualita je zraněním pouze pro neznalého člověka a "vygumovaného" křesťana (12.06.2018)
Proč není možné, aby Katolická církev požehnala homosexuály jako "pár" (15.05.2018)
Gay olympionici paradoxně dosvědčují nesmyslnost "manželství" osob stejného pohlaví (24.02.2018)
Operace Katechismus: homohereze je připravena na svůj rozhodující útok (12.02.2018)
Reakce ze Slovenska na zprávu, že biskup z Osnabrücku chce žehnat homosexuální svazek (28.01.2018)
Předseda KBS k pojmu "manželský partner": Soudní dvůr EU nemůže změnit smýšlení společnosti (21.01.2018)
Rouhavý 'gay-betlehem' se dvěma Josefy (25.12.2017)
Děti LGBT rodičů vyrostly - Nyní odhalují nemocnou realitu (03.10.2017)
Ohrožení rodiny je ohrožením společnosti (06.09.2017)
Kardinál podporuje terapii pro homosexuály (02.09.2017)
Kardinál Sarah o vztahu k LGBT (01.09.2017)
Homo-Homofobie. Pohled na temnou gay realitu USA. (28.08.2017)
Itálie: Uskutečněný veřejný pochod na odprošení za "gay pride" (16.08.2017)
Svědectví ex-gaye: Sodomie je "lepidlem" LGBT hnutí (13.08.2017)
Italští věřící dnes dělají růžencový pochod jako odčinění za "gay pride" (29.07.2017)
Jsou děti z rodin a homosvazků opravdu stejné? (23.07.2017)
Kam to spěje? (09.07.2017)
Kardinál Sarah: Nemůžeme být milosrdnější než Ježíš - pokud soudíme, že homosexuálové nedokáží dosáhnout ctnost čistoty, ponižujeme je (18.06.2017)
Disneyho coming out: V nejnovější pohádce vystupuje poprvé gay (09.03.2017)
OSN má novou funkci "LGBTI cara" (16.01.2017)
Proč homosexuálové odcházejí z církve? (02.01.2017)
Liberální inkvizice ve Španělsku: Reklama vybízí udávat lidí za negativní postoj vůči LGBT (25.11.2016)
Nový příběh Harryho Pottera bude obsahovat homosexuální vztah (25.11.2016)
Mexiko neuznalo "manželství pro všechny", ale jen mezi mužem a ženou (25.11.2016)
Kardinál Maradiaga: Žádný člověk se nerodí jako homosexuál (26.09.2016)
Pradávná hereze vysvětluje, proč naše kultura přijala homosexualitu a potraty (30.08.2016)
Nová studie: Děti homosexuálů trpí depresemi i násilím (20.08.2016)
Poslankyně Pavlína Nytrová: Homosexuální lobby plíživými kroky nabourává chod celé naší společnosti (14.07.2016)
Jak soud vzal dětem šanci na maminku (09.07.2016)
Africký kardinál ostře kritizuje kardinála Marxe za to, že žádá od Cirkve, aby se omluvila homosexuálům (04.07.2016)
Neuznávají evropské hodnoty? V Moldavsku pravoslavné babičky "zrušily" LGBT pochod (09.06.2016)
Jakarta – protesty proti fondům OSN pro LGBT komunitu (28.03.2016)
Kardinál Vallini: není úkolem státu povyšovat přání na práva (06.03.2016)
Obama křesťany varuje: Homosexuální práva jsou důležitější než náboženská svoboda (23.11.2015)
SPUŠTĚNA elektronická PETICE proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY" (04.11.2015)
Vyjádření paní poslankyně PAVLÍNY NYTROVÉ k petici proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY" (12.09.2015)
Homosexuální "práva" jsou "falešnými právy" (06.09.2015)
Za deset až třicet let se vyjádří ti, kdo to přežijí (02.09.2015)
Nejvyšší soud USA přikázal celonárodně zavést sňatky pro homosexuály (26.06.2015)
Pozadí irského referenda o homosexuálním "manželství" (26.06.2015)
* Homoaktivisté: Předseda AZR měl pravdu - srovnání slovenského a irského referenda
*Dublinský arcibiskup: Budou problémy
(26.05.2015)
Irské referendum: odhalení taktiky prohomosexuální lobby (25.05.2015)
Neměli bychom se omlouvat za učení Církve (01.05.2015)
Třetí cesta: homosexuálové a Katolická církev (Video - svědectví) (28.04.2015)
Homosexuální aktivisté přiznávají svůj cíl - vštípit do dětí agendu LGBTQ (21.03.2015)
Dopis ženy, kterou opustil manžel, oženil se s homosexuálem a získal děti do opatrovnictví. (12.02.2015)
Robin Becková o 35 letech "pekla" v homosexuálních vztazích (14.01.2015)
Homosexuály se nerodíme. Ani se jimi nestáváme. (30.12.2014)
Homosexualita v dílech o Harrym Potterovi (29.12.2014)
Filipínský katolík: Přitahují mne muži, ale nejvíce miluji Boha (19.11.2014)
Homosexualita a čistota (17.11.2014)
* Europoslanec - homosexuál: "Homosexuální 'manželství' je boj proti křesťanství"
* Video: Tirania homofašizmu
(07.11.2014)
Děti z homosexuálních partnerství vykazují statisticky významné poškození (17.10.2014)
Jsem věřící a prožívám homosexuální cítění. Jak se s tím dá žít? (14.10.2014)
Kardinál Burke o papežově výroku "KDO JSEM JÁ, abych soudil?" (29.09.2014)
Video: CELÁ PRAVDA: otec M.Kuffa verzus homosexuálové (29.09.2014)
Mgr. Ing. o. Marián Kuffa, Dr.hc.: Homosexuálové jsou vraždou našeho národa (06.09.2014)
Evropský soud: Manželství homosexuálů není lidským právem (26.07.2014)
Stane se také pedofilie „sexuální orientací“ ? (15.07.2014)
LGBTI rozzlobilo, že francouzské ministerstvo školství se rozhodlo v tichosti zrušit výuku genderu (06.07.2014)
Latinská Amerika odmítla svazky osob stejného pohlaví (02.07.2014)
Hlas z Belfastu: prohrajete boj, jestliže nebudete hovořit o škodlivosti homosexuality (15.06.2014)
Německo rozšířilo adopční práva pro homosexuály (15.06.2014)
Rusko vidí na Západě - „Znamení konce časů“ (05.06.2014)
Keňa legalizuje polygamii (20.05.2014)
Nový dokumentární film vysvětluje katolický pohled na homosexualitu (16.05.2014)
Šéf MOZZILLY byl propuštěn: podpořil rodinu a ne LGBTI lobbisty (06.05.2014)
Dramata a noční můry dětí z duhových rodin (04.05.2014)
Malta schválila civilní svazky párů stejného pohlaví (26.04.2014)
Modlitba za muže a ženy,kteří trpí pokušením homosexuality (11.04.2014)
Bývalý homosexuál uzavřel manželství se ženou (11.04.2014)
Homosexualita a možnost terapie (11.04.2014)
(Lunácek v akci:) Španělští homosexuálové žalují nového kardinála (07.02.2014)
Ex-homosexuál uzavřel manželství se ženou, homoaktivisti zuří (27.12.2013)
Musíme učit děti, že homosexualita není hřích (04.11.2012)
Katolická církev připomíná svůj postoj k homosexualitě (09.06.2012)
K pochodu homosexuálů Prahou (10.08.2011)
Spokojí se homosexuálové s právem na adopci dětí a se zrovnoprávněním manželství muže a ženy? (24.06.2011)
Pedofilův průvodce láskou a potěšením: Pravidla chování milovníka dětí (19.11.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 15. 10. 2014 | 5016 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace