Mimo oblast FATYMu

Léta letí k andělům - arcibiskup Jan Graubner

arcibiskup Jan Graubner Autorská a režisérská dvojice Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková v dokumentárním cyklu duchovních portrétů Léta letí k andělům na televizi NOE tentokrát představí arcibiskupa Jana Graubnera.

www.tvnoe.cz

www.tvnoe.cz/zive-pres-internet

Středa 12.12. (21:15)
Léta letí k andělům (57. díl): Mons. Jan Graubner

Čtvrtek 13.12. (07:00)
Léta letí k andělům (57. díl): Mons. Jan Graubner

Pátek 14.12. (13:10)
Léta letí k andělům (57. díl): Mons. Jan Graubner

Sobota 15.12. (07:35)
Léta letí k andělům (57. díl): Mons. Jan Graubner

Neděle 16.12. (19:20)
Léta letí k andělům (57. díl): Mons. Jan Graubner

Monsignore Jan Bosco Graubner

(narozen 29. srpna 1948 v Brně) je český katolický biskup, 14. arcibiskup olomoucký a metropolita moravský (od roku 1992) a je tak přímým pokračovatelem svatého Metoděje.

V letech 2000 až 2010 byl předsedou České biskupské konference. Olomouckou arcidiecézi převzal v roce 1991 po smrti arcibiskupa Vaňáka nejprve jako pomocný biskup, kterým byl od roku 1990, rok poté jej pak papež Jan Pavel II. jmenoval sídelním arcibiskupem. Ve svém úřadu pokračuje v rekonstrukci arcidiecéze zdevastované komunistickým útlakem a založil nebo obnovil mimo jiné řadu církevních škol.

Portrét jej představuje od dětství přes důležité životní mezníky až do současnosti a připomíná jeho církevní zásluhy, zvláště navázání na tradici velehradských poutí při příležitosti svátku křesťanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje. Natáčení se uskutečnilo v olomouckém arcibiskupství, na věži svatého Václava, na Velehradě a na dalších místech.

Jan Bosco Graubner zakládal projekt Dny lidí dobré vůle, který prezentuje charitativní, vzdělávací, ekologická, sportovní a umělecká díla, jež vycházejí z hodnot, které k nám přinesli Cyril a Metoděj - apoštolové slovanských národů.

Od roku 1991 byl předsedou České katolické charity. Jednou z jeho iniciativ je také celorepubliková Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je určen na charitativní pomoc doma i zahraničí.

Je duchovním rádcem sportovní organizace Orel, která vychovává mladé lidi v duchu křesťanských hodnot.

V roce 2002 byl arcibiskupu Graubnerovi udělen Evropský prsten Dr. Aloise Mocka. Tato cena se uděluje jen osobnostem či institucím, jejichž působení stojí na evropských hodnotových představách o lidských právech, lidské důstojnosti a demokracii, a které se zasloužily o duchovní, kulturní, politické, hospodářské a společenské sjednocení Evropy v jejích nových geografických hranicích.

Ve spolupráci s Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu maltézských rytířů a Maltézskou pomocí inicioval největší setkání lidí žijících na vozíčku ve Střední Evropě.

V roce 2003 mu ministr obrany udělil záslužný Kříž I. stupně.

Byl mu také udělen Řád čestné lilie v trojlístku Zlatého stupně za vynikající zásluhy o skautské hnutí a službu skautským myšlenkám.

V roce 2003 mu byl jako výraz ocenění za mnoholetou obětavou práci udělen Řád svatého Floriana Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Pro sportovní novináře, fotbalové funkcionáře a pracovníky s mládeží inicioval konferenci na téma Etika a fotbal, na kterou přijeli nejen představitelé světového fotbalu, ale i kaplani zahraničních mužstev. Konference se zúčastnil také kardinál Bertone, státní sekretář Svatého stolce.

Je předsedou Správní rady Univerzity Palackého v Olomouci.

Je autorem řady článků, publikací a knih jako např. Burcování, Co říkaly věci, Biřmovanci, Eucharistie, Jak si představuji farnost dnes, Zastavení u Betléma, Proste Pána žně, Duchovní obnova s Aničkou a Manželství.

Dne 28. října 2008 byl Mons Graubner vyznamenán prezidentem České republiky Václavem Klausem a byl mu propůjčen Řád T.G.Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity, a lidských práv.Sdílet

| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 12. 12. 2012 | 6968 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace