Zajímavé...

Křesťan nemůže "vegetovat" na vinné révě (5. neděle velikonoční, cykl. B)

Ježíš se zjevuje ženám, volné dílo, pt.wikipedia Evangelijní text Páté velikonoční neděle (Jan 15,1-8) podává úryvek z Ježíšovy řeči na rozloučenou ve Večeřadle. Obraz révy a ratolestí patří mezi nejvýraznější vyjádření vztahu Krista a jeho učedníků.

Naroubovat se na pravý vinný kmen

Réva a vinice patří ve starozákonních textech mezi nejvýznamnější alegorie vztahu Boha k vyvolenému národu. Izaiáš uvádí píseň o vinici Páně (srov 5,1-7) a výrok o nové vinici Páně (27,2-5); podobně se vyjadřuje prorok Ezechiel (srov. 19,10-13) a Jeremiáš vyzývá lid k pokání, protože se stal "spotvořenou révou." (srov. 2,21) Žalmista hovoří o Izraeli, jehož Pán jako vinici přenesl z Egypta do zaslíbené země a navzdory nevěrnosti lidu prosí Pána, aby držel nad ním svou ochrannou ruku (Ž 80). Obraz vinice se stal oblíbeným i pro samotného Ježíše. Známe podobenství O dělnících na vinici (Mt 20,1-16), O zlých vinařích (Mk 12,1-12) nebo O dvou synech (Mt 21,28-32). V našem evangelním úryvku Ježíš používá známou terminologii a aplikuje ji na vlastní osobu, přičemž zdůrazňuje, že je pravý vinný kmen. Ve spojení s ním nehrozí zmatení, nehrozí sejití ze správné cesty k Bohu. Ve vztahu k němu se rodí a žije nové společenství - Církev. Jako větve existenčně závisí na spojení s kmenem révy, ze kterého proudí život, podobně i učedník je bytostně závislý od "zůstat v Ježíši". Tuto myšlenku hlubokého sjednocení s Kristem nacházíme i v Jn 6,56: "Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm." Před námi stojí otázka, jestli se v životě skutečně usilujeme, aby se nikdy nepřerušilo naše spojení s Ježíšem Kristem, nebo jestli nehledáme jiné "alternativy".

Nejít vlastní cestou

Úkolem křesťana není "vegetovat" na révě, ale přinášet ovoce. Pokud v nás proudí Kristův život, konáme skutky jako On. Náš život má mluvit o nás a za nás, že jsme spojeni s Kristem. Pán Ježíš opakovaně zdůrazňuje, že přinášení ovoce není výsledkem vlastních aktivit a snažení, ale je výsledkem jedině spojení s Ním, "neboť beze mne nemůžete dělat nic." (Jan 15,5)

Obraz révy a ratolestí se jistým způsobem podobá Pavlovu obrazu lidského těla, jehož jedinou hlavou je Kristus (srov. Ef 1,7-10; Kol 1,15-20). Tajemným tělem Krista je Církev. Nemůžeme být v plné jednotě s Kristem, pokud nejsme součástí jeho Těla, kterým je Církev. Všimněme si, že Pán Ježíš nikdy nevykresluje sebe sama jako nezávislého od Otce. "Nic nedělám sám od sebe, ale mluvím tak, jak mě naučil Otec." (Jan 8,28) Je to Ježíšova cesta neustálého hledání a plnění Otcovy vůle. Právě hluboký vztah mezi Otcem a Synem je vzorem pro vztah mezi Ježíšem a jeho učedníky. Snad je možné nějaký čas předstírat víru, ale bez skutečného spojení s Božím Synem, dříve či později se takový vztah změní na "vyschlou větev", neboť v něm neproudí životodárná Ježíšova milost. On musí zůstat zdrojem našeho života a činnosti, což je synonymem poslušnosti Ježíšovi a jeho slovu.

Já jsem

Pro Janovo evangelium je charakteristické, že zachytil tento častý Ježíšův "Já jsem" slovník:

Já jsem světlo světa;
Já jsem chléb života;
Já jsem cesta, pravda a život;
Já jsem vzkříšení a život;
Já jsem dobrý pastýř;
Já jsem brána k ovcím.
Já jsem vinný kmen ...

Nicméně najdeme i samotné vyjádření "Já jsem", které je odezvou na Knihu Exodus, kde Bůh zjevuje Mojžíšovi své jméno: "Toto řekneš Izraelcům: "Já-jsem mě poslal k vám!"" (3,14 ) Pán Ježíš používá toto spojení, neboť on je Bůh. Ve známé scéně v Getsemanské zahradě u svém zatčení se Ježíš ptá: "Koho hledáte?" Na odpověď "Ježíše Nazaretského", Ježíš odpovídá "Já jsem". Evangelista tehdy uvádí: "Jak jim řekl "Já jsem", couvli a padli na zem." Čekali bychom spíše, že se na něj vrhnou, vždyť ho přišli zajmout. Ježíš se jim představil Božím jménem, ​​proto se zalekli a vzdali mu úctu, která patří Bohu. Boží titul "Já jsem" je výrazem jeho trvalé přítomnosti v našich dějinách. On není nějakou neosobní energií, ale živou osobou, která chce vstoupit i do našeho, mého života.


P. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 27. 4. 2018 naleznete zde.

Christ the True Vine icon, volné díloSdílet

Související články:
Kristův kříž - z jakého dřeva byl? (14.09.2022)
Odporují si evangelisté ve zprávách o zmrtvýchvstání? (03.05.2022)
Velikonoce v Těrlicku (20.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově vzkříšení (16.04.2022)
Bílá sobota: Kristův sestup do podsvětí (16.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení IV. (15.04.2022)
Sedm Kristových slov na kříži - Pobožnost na Velký pátek a Bílou sobotu (15.04.2022)
Velikonoce, jak jsem je neplánoval a stal se svědkem vzkříšení z covidu (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení III. (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení II. (13.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení I. (13.04.2022)
P. František Trstenský: Vy jste toho svědky (3. neděle velikonoční, cykl. B) (17.04.2021)
P. František Trstenský: Velký pátek - Ave crux (02.04.2021)
Přímý přenos – Trpíme s Ježišem Kristem na Zelený čtvrtek (1.4.) od 20:00 (01.04.2021)
Anna Kateřina Emmerichová: HOŘKÉ UMUČENÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (31.03.2021)
P. František Trstenský: Zelený čtvrtek - den Eucharistie a kněžství (31.03.2021)
Vladyka Milan Chautur: LIDSKÁ SLÁVA - POLNÍ TRÁVA (Květná neděle) (28.03.2021)
Výzdoba kostela ve Vranově (28.05.2020)
Papežovo velikonoční poselství Urbi et Orbi (13.04.2020)
Přímý přenos na TV LUX od 16,55 h. - Na Bílou sobotu média zpřístupní modlitbu před Turínské plátnem (11.04.2020)
TV Lux: Program a programové tipy během Svatého týdne (06.04.2020)
Ke stažení: SVATÝ TÝDEN a KŘÍŽOVÁ CESTA - omalovánky pro děti (06.04.2020)
Být ve světě, ale ne ze světa (7. neděle velikonoční, cykl. B) (12.05.2018)
Nanebevstoupení Páně (09.05.2018)
Každý máme misionářské poslání (Slavnost Nanebevstoupení Páně) (09.05.2018)
Trvalé bydliště na Ježíšově adrese (6. neděle velikonoční, cykl. B) (05.05.2018)
Hlásání evangelia nekončí zdmi kostela (4. neděle velikonoční, cykl. B) (20.04.2018)
Blahoslavení ti, kteří neviděli, a uvěřili (Neděle Božího milosrdenství, cykl. B) (06.04.2018)
Bídný konec zrádce Jidáše Iškariotského (01.04.2018)
Velikonoční neděle - Pán vstal z mrtvých! (cykl. B) (31.03.2018)
Dopis prefekta kongregace pro východní církve k velkopáteční sbírce na Svatou zemi (28.03.2018)
Kristův nový způsob bytí s námi (25.05.2017)
Což nám nehořelo srdce? (28.04.2017)
Pán můj a Bůh můj! (23.04.2017)
Dominica in albis - touha dotknout se Krista (22.04.2017)
Den Vzkříšení! Zařme, lidé, radostí! (16.04.2017)
Aleluja (12.02.2017)
Naše jediná naděje: 25 citátů o kříži (26.03.2016)
Co lidi fascinuje na prázdném hrobě (25.03.2016)
Jak prožít Velikonoce? (20.03.2016)
Nabídka paškálů 2016 (04.02.2016)
Turínské plátno? Stopa, jež může vést ke Kristu (05.04.2015)
Bůh? Není tady.... (05.04.2015)
Urbi et orbi - velikonoční poselství svatého Otce Františka (28.04.2014)
Jak Ježíš zachránil svět (05.04.2013)
23. Diecézní setkání mládeže, Brno 2013 (04.04.2013)
Pastýřský list: Mons. Jan Graubner - Velikonoce 2013 (02.04.2013)
Bílá sobota: Turínské plátno prostřednictvím TV (30.03.2013)
Ježíšova modlitba (30.03.2013)
Do FATYMu přišlo i velikonoční přání z Prahy (30.03.2013)
Velikonoce - bl. A. K. Emmerichová (28.03.2013)
Velikonoční přání z Litoměřic (28.03.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 27. 04. 2018 | 3654 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace