Zajímavé...

Kostel sv. Šimona a Judy v Zabrušanech

V následujícím článku vám nabízím nahlédnutí do historie kostela sv. Šimona a Judy v Zabrušanech v severních Čechách.


Stavba barokního zabrušanského kostela spadá do období rozsáhlých stavebních aktivit tehdejšího držitele duchcovského panství, Jana Josefa z Valdštejna (zemřel r. 1731).Vedle úprav areálu duchcovského zámku – zejména jeho parku s areálem špitálu či zřízení pilíře Nejsvětější Trojice na duchcovském náměstí byl valdštejnským dvorním stavitelem, význačným barokním architektem Františkem Maxmiliánem Kaňkou od roku 1723 stavěn i nový kostel v Zabrušanech, dokončovaný roku 1727 a spadající duchovní správou pod duchcovské děkanství. Jednolodní kostel uzavřený pětibokým presbytářem s věží nad průčelím opatřeným po stranách sochami titulárních světců nese nad vstupním portálem valdštejnský erb. Do presbytáře kostela byla umístěn, rovněž nepochybně dle návrhu Františka Maxmiliána Kaňky, barokní architektura hlavního oltáře se stáčenými sloupy po stranách, jejíž výzdobou byl pověřen vynikající český barokní malíř Václav Vařinec Reiner. Ten byl tou dobou ovšem velice vytížen dokončováním nástropních fresek kostela sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech v Praze, přesto přislíbil, že oltářní obraz s oběma světci v průběhu září roku 1727 dokončí včetně hlaviček andílků (zřejmě šlo o dřevořezby, které měl Reiner opatřit polychromií). Oltářní obraz představuje oba apoštoly v klidném rozhovoru nad rozevřenou knihou Písma Sv. opřenou o další knihu položenou na oltář klasicizujících forem s fragmentem oválné kartuše s listovým rámováním. Oproti jiným barokně dynamickým Reinerovým dílům obraz působí velice klidným dojmem. Do nástavce pak dodal Reiner menší obraz znázorňující Nejsvětější Trojici.
Z téže doby pochází barokní kazatelna. Z bočních oltářů (Sv. Vojtěcha, Benedikta) se zachovala jen torza. Na kůru je zachována pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého ve výrazně rotačním protáhlém postoji.
Na kůru kostela se kolem poloviny 18. století nacházel větší varhanní pozitiv, dále 4 trompety, dvoje housle, pěstovala se zde tedy i figurální hudba k doprovodu bohoslužeb; tu organizoval místní učitel za výpomoci duchcovského kantora. Konce 19. století pak došlo k pořízení nových větších varhan. Varhanář Stefan Müller z nedaleké Křemýže zřejmě získal část píšťalového fondu a některé díly starých Ruschových varhan z duchcovského zámeckého kostela a ty pak pro úsporu využil krátce nato pro stavbu nového nástroje v kostele v Zabrušanech. Desetirejstříkové jednomanuálové varhany s dvěma klínovými měchy v jednoduché klasicizující skříni obdržely relativně konzervativně v duchu pozdního baroka a klasicismu sestavenou dispozici typickou pro většinu obdobných nástrojů z Müllerovy dílny.Na přelomu 19. – 20. století hrozila obci Zabrušany likvidace v podobě šířící se uhelné těžby. Důlní podnikatelé Baldouf a Rudolf přitom přemístili část obce do nové polohy a kolem roku 1910 došlo i k rozebrání a novému postavení zdejšího kostela jako kopie na novém stávajícím místě při použití všech původních uměleckořemeslných a kamenických prvků původní stavby včetně vybavení. Je to poměrně ojedinělý doklad dobového respektu tehdejších uhelných podnikatelů k dědictví předků. Za rekvizic první a druhé světové války byl kostel zbaven téměř všech zvonů včetně prospektových varhanních píšťal. Později v průběhu 20. století došlo k náhradě Müllerových varhan stávajícím kuželomechanickým desetirejstříkovým nástrojem krnovské firmy Rieger z období let 1899-1900, pocházejícím z některého jiného zrušeného kostela v regionu. Kostel byl i v období 70. – počátku 90. let 20. století v nutnějším udržován a sloužily se zde pravidelné bohoslužby, poté došlo k rychlému útlumu. Rabováním bezprostředně po roce 1989 utrpělo vnitřní vybavení kostela, zejména boční oltáře, z nichž bohužel dnes zbyla jen torza. Dnes je kostel stále působivou barokní dominantou obce, která ožívá alespoň několikrát do roka.
Sdílet

Související články:
Tříkrálová sbírka ve farnosti Zábrušany (13.01.2022)
Zbožná místa farnosti Zabrušany (26.11.2021)
Poutní mše svatá ke sv. Šimonu a Judovi v Zabrušanech (22.10.2021)
FOTO: poutní mše svatá Zábrušany 2019 (29.10.2019)
Poutní mše svatá v Zabrušanech (27.10.2019)
Poutní mše svatá v Zabrušanech (28.10.2018)
Poutní mše svatá v Zabrušanech (14.10.2018)
Poutní mše svatá v Zábrušanech a dušičková pobožnost na místním hřbitově + setkání nad Písmem svatým v Jeníkově na faře (27.10.2017)
Misijní týden soluňáků: Boží Tělo v Zabrušanech (27.07.2017)
Tříkrálová sbírka ve farnosti Zábrušany (08.01.2017)
Tříkrálová sbírka ve farnosti Zábrušany (01.01.2017)
Poutní mše svatá v Zábrušanech a dušičková pobožnost na místním hřbitově + setkání nad Písmem svatým v Jeníkově na faře (17.10.2016)
Zázrak x Boží řešení, aneb tříkrálová sbírka v Zabrušanech trochu jinak (12.01.2016)
Poutní mše svatá v kostele sv. Šimona a Judy v Zabrušanech (30.10.2015)
Poutní mše svatá v Zabrušanech (27.10.2015)
Ohlednutí za "Nocí kostelů" v Zabrušanech (15.07.2015)
Varhanní koncert - Zabrušany (09.07.2015)
Noc kostelů v Zabrušanech (28.05.2015)
Dny otevřených dveří v kostele v Zábrušanech (16.02.2015)
Pozvánka na poutní mši svatou v Zabrušanech v 15.hod. (25.10.2014)
Varhanní koncert Ivoše Prchala V Zábrušanech (05.08.2014)
Farnost Zábrušany - koncert duchovní hudby (31.07.2014)
Tříkrálová sbírka ve farnosti Zábrušany - PROSBA (13.12.2013)
Poutní mše svatá v Zábrušanech (02.11.2013)
Varhanní koncert v kostele sv. Šimona a Judy v Zábrušanech, v neděli 4.8. 2013 (11.08.2013)
Boží Tělo v Zábrušanech v rámci misijního týdne bratrů Soluňáků (08.08.2012)
Hledám dobrovolníky – pomocníky (21.03.2012)
Poutní mše svatá u sv. Šimona a Judy v Zábrušanech (24.10.2011)
Zábrušany - varhanní koncert (14.08.2011)
Varhanní koncert v Zabrušanech (04.08.2011)
Tříkrálová sbírka -"přiadoptnutá" farnost Zábrušany (17.01.2011)
Varhanní koncert v Zábrušanech (20.07.2010)
Poutní mše v Zábrušanech (30.10.2009)
Poutní mše svatá v kostele sv. Šimona a Judy Tadeáše (20.10.2009)
Týden soluňáků v Jeníkově byl velmi pestrý (29.07.2009)
Poutní mše svatá v Zábrušanech a události v Jeníkově (05.11.2008)
Poutní mše svatá v Zábrušanech /poblíž Jeníkova/ (24.10.2008)
| Autor: Dana Tichá | Vydáno dne 28. 10. 2015 | 5442 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace