Bylo

Konference 2. a 3. března u příležitosti zakončení projektu TÓNY BAROKA

Dvoudenní konference shrnující rekonstrukci interiéru kostela Panny Marie Nanebevzaté ve Vranově nad Dyjí proběhla 2. 3. 2011 v Moravské galerii v Brně a 3. 3. 2011 přímo v nově opraveném kostele ve Vranově nad Dyjí.

Rozsáhlá rekonstrukce interiéru včetně mobiliáře kostela Panny Marie Nanebevzaté ve Vranově nad Dyjí byla po necelých dvou letech ukončena a při této příležitosti se konala dvoudenní konference.

Projekt Tóny baroka byl zrealizován díky významné podpoře z Norských fondů. Jejich cílem je přispět ekonomicky chudším nebo novým zemím Evropské unie.

Původně románský kostel v období baroka získal současnou podobu. Pro nedostatek financí docházelo jen k nejnutnějším opravám. Teprve nyní byla provedena rozsáhlá rekonstrukce interiéru, která obsahovala opravu štuk, omítek, kompletní restaurování varhanního stroje, mobiliáře, oltářů, soch, obrazů, barokních svícnů, kamenných prvků. Byla obnovena elektroinstalace a osvětlení. Došlo k zrestaurování středověké Madony, která je darem pro farnost od pana Mgr. Jana Presse, jemuž patří poděkování nejen za darovanou Klentnickou Madonu, ale za vedení celého projektu obnovy vranovského kostela Tóny baroka.

První den konference probíhal v sále Moravské galerie v Brně a konferenci zahájil generální vikář brněnské diecéze pan Mons. Jiří Mikulášek, který vyjádřil radost z toho, že se toto velké dílo podařilo. Následovala řada odborných přednášek o historii kostela, promluvili restaurátoři a další odborníci.

Druhý den se tato nezapomenutelná událost odehrávala přímo v kostele Panny Marie Nanebevzaté ve Vranově nad Dyjí. I zde byli přítomni také sympatičtí hosté z Norska; paní Daniella Pawel a pan Kjetil Aasland. Dále i představitelé Jihomoravského kraje, Národního památkového ústavu, Městyse Vranov nad Dyjí, Církve. Potěšující je to, že velký zájem byl nejen ze strany odborné veřejnosti, ale i ze strany vranovských farníků.
Druhý den setkání začal Tiskovou konferencí, kterou zahájil vranovský farář, P. Marek Dunda. Promluvili i naši hosté z Norska. Pan velvyslanecký rada Kjetil Aasland mimo jiné řekl:,,V Česku se nám jeví jako důležitá obnova kulturního dědictví a teď jsme rádi, že se můžeme dívat na výsledky naší práce.“
Na tiskovou konferenci navázal další obsažný program. Zazněly různé zajímavé příspěvky, a to například pana PhDr. Jana Kozdase o historii vranovského kostela, restaurátorů a dalších odborníků. O restaurování barokního varhanního nástroje ve vranovském kostele podal výklad pan varhanář Mgr. Dalibor Michek. Varhany kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí v kontextu barokních varhanních nástrojů Moravy přiblížil pan Dr. Petr Koukal.

Potom následovala přestávka s občerstvením v Zámeckém hotelu.
I po celou dobu konference měli zúčastnění možnost pochutnat si na koláčcích i jiných dobrotách a dát si kávu či čaj.

Ve 13.30 začal VARHANNÍ KONCERT v podání pana ONDŘEJE MÚČKY, absolventa studia Katolické chrámové hudby na Hudební univerzitě v rakouském Grazu. Je členem komorního ansámblu Societas incognitorum zaměřeného zejména na interpretaci staré hudby Moravy a Čech a spolupracuje i s dalšími tělesy, jako jsou Musica Florea, Musica figuralis; je kantorem v Grazer Choralschola.

Byla to překrásná tečka za druhým dnem konference. Umění pana Ondřeje Múčky vneslo do srdcí přítomných hluboký zážitek.

Atmosféra byla po oba dva dny úžasná. Konferenci provázela radostná nálada. Důvod k radosti a i k velké vděčnosti skutečně máme. Otec Marek Dunda pronesl krásná slova: ,,Nezapomeňme, proč byl tento kostel vybudován: K oslavě Boží."

A tak kéž se v tomto chrámu lidé v blízkých i dalekých letech scházejí
K OSLAVĚ BOŽÍ.


Lidé se začínají scházet


Přicházejí další


Kostel se naplňuje


Pan velvyslanecký rada Kjetil Aasland z Norska s paní tlumočnicí


Otec Marek Dunda zahajuje tiskovou konferenci


Ke shromážděným promlouvá i pan rada Kjetil Aasland


Všichni se zájmem poslouchají


Promluvili restaurátoři i jiní odborníci

Varhanář pan Mgr. Dalibor Michek přednáší
o restaurování vranovských varhan


A je po přednášce


Pan Dr. Petr Koukal zajímavě přiblížil varhanní nástroje

Pohled na varhany


A další pohled na varhany


Ze všech stran jsou krásné


Skvělý hudebník pan Ondřej Můčka


Boční oltář – svatý Josef s Ježíškem


Boční oltář svaté Barbory


Obětní menza


Klentnická Madona


Foto Ivo Prchal

Sdílet

Související články:
Koncert duchovní hudby-varhaník Ondřej Mucha (04.09.2018)
FKL- Koncert duchovní hudby ve Vranově - Václav Uhlíř a další - nově aktualizováno (26.06.2018)
FKL-Varhanní koncert Martina Kubáta - nově aktualizováno (23.06.2018)
FKL-Koncert písničkáře OKAP (21.06.2018)
FATYM hledá nové trvalejší spolupracovníky (22.02.2017)
Nový Jeruzalém ve Vranově nad Dyjí (02.02.2016)
Vranov nad Dyjí - Nový Jeruzalém - mše svatá (03.01.2016)
Pouť Nový Jeruzalém ve Vranově nad Dyjí (12.07.2015)
Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně (23.05.2015)
Koncert vev Vranově nad Dyjí 2014 - MUSICA DA CHIESA (24.07.2014)
Víte že... (17.01.2014)
Zajímavý článek o opravě krovu vranovského kostela (02.10.2013)
Pozvání na poutní mše svaté v neděli 11. 8. 2013 (09.08.2013)
Noc kostelů ve Vranově nad Dyjí (21.05.2013)
Srdečně zveme na výstavu o matce Vojtěše Hasmandové (05.04.2013)
Zvláštní prosba o finanční dar na vranovský kostel (04.09.2012)
Nejlépe opravená památka (05.04.2012)
Podpořte, prosím, opravený hlavní oltář v kostele
Panny Marie Nanebevzaté ve Vranově nad Dyjí v soutěži JMK
(02.03.2012)
Žehnání restaurovaných varhan ve Vranově nad Dyjí (03.10.2011)
Jedinečný koncert ve Vranově nad Dyjí (28.07.2011)
Přeprava oltářního kamene do vranovského kostela (23.07.2011)
Reportáž o kostele ve Vranově nad Dyjí v ČT (14.06.2011)
Vranovské varhany nejlépe opravená kulturní památka JMK (09.06.2011)
Mimořádná událost -Svěcení oltáře ve Vranově n. Dyjí (02.06.2011)
Poděkování při svěcení oltáře ve Vranově nad Dyjí (29.05.2011)
Tóny baroka v Křesťanském magazínu (21.05.2011)
Svěcení oltáře ve Vranově nad Dyjí 29. 5. 2011 (15.05.2011)
O vranovském kostele opět v Křesťanském magazínu (05.05.2011)
O vranovském kostele v Křesťanském magazínu (11.04.2011)
Reportáž o vranovských varhanách v České televizi (09.04.2011)
Ve zpravodajství TV NOE o vranovském kostele (21.03.2011)
Brožura Tóny baroka o vranovském kostele (10.03.2011)
Ukončení projektu TÓNY BAROKA – březen 2011 (27.02.2011)
Konference TÓNY BAROKA ve dnech 2. a 3. března 2011 (23.02.2011)
O NORSKÝCH FONDECH (21.02.2011)
Tóny baroka - záchrana varhan a výzdoby kostela ve Vranově nad Dyjí (04.11.2010)
Změna termínu!!! Slavnostní pietní uložení ostatků bude už ve čtvrtek 14.10. (02.10.2010)
Kontrolní den v kostele ve Vranově nad Dyjí (13.07.2010)
Proměny kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí (07.06.2010)
Antropologický výzkum kosterních pozůstatků v kostele ve Vranově nad Dyjí (05.02.2010)
Co víme (nevíme) o kostele ve Vranově nad Dyjí? (25.11.2009)
Oltářní kámen pro kostel ve Vranově nad Dyjí (24.11.2009)
Vravov nad Dyjí - kostel Nanebevzetí Panny Marie - stavebně historický průzkum (18.11.2009)
Kostel ve Vranově nad Dyjí uzavřen (24.09.2009)
Oprava kostela ve Vranově nad Dyjí - varhany (03.08.2009)
Oprava kostela ve Vranově nad Dyjí - prosba o finanční pomoc (27.07.2009)
| Autor: Irena Brožová | Vydáno dne 08. 03. 2011 | 21385 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace