Bylo

Konec tábora ve štítarech: Jak je důležité míti Filipa, anebo život sv. Filipa Neri.

stitary Srdečně Vás zdravíme, minulou sobotu skončil ve Štítarech tábor s názvem: Jak je důležité míti Filipa, anebo život sv. Filipa Neri. Tento tábor se uskutečnil od 12. do 19. července 2014 ve Štítarech na faře.

Cílem tábora bylo: Učit děti činit dobro jako sv. Filip Neri skrze činnosti - připravit se na návštěvu papeže - příprava oratoria, kostela, divadla a tance.

Dětského tábora se zúčastnilo 10 dětí ve věku od 6 do 11 let. Pět dětí připutovalo z Oblastní charity Teplice z Azylového domu Agapé a dalších pět z Jižní Moravy. Spolu se třemi animátory: Pepou, Mončou a zdravotnicí Pajou a jednou vedoucí Hanou - se ocitli v Římě 16. století, v době sv. Filipa Neri. (víc o něm). Provázel nás celotáborovou hrou. Děti jsme rozdělily do dvou oddílů po pěti, každý měl vlastní pokřik:


1. Fialové fialky: Eliška, Anetka, Luboš, Ivča a Jakub
2. Žluté vlny: Andrejka, Sárka, Natálka, Darča a Sam


Obecný harmonogram dne vypadal následovně: Animátoři si nelenili a děti probouzely zpěvem již v 7 hodin (dle potřeby). Po ranní hygieně za 10 minut následoval nástup a poté pokyny na den, heslo dne, rozcvička, snídaně a do 12. hodiny celotáborové hry a workshopy (batika, tance, náramky přátelství, výroba krepových ubrouskových růží aj.). V obědové pauze si děti mohly hrát s deskovými hry anebo jen spát…poté byly opět dva bloky jako dopoledne. Mezi bloky byla svačina. Měli jsme se všichni moc dobře, díky paní kuchařce M. Jírové a slečně Helči. V 18 hod. byla večeře a poté hry a část filmu sv. Filipa Neri s připravenými otázkami k dané části filmu. Před večerní hygienou jsme den uzavřeli modlitbou se svíčkou – většinou jsme Bohu děkovali za uplynulý den, někdy jsme ho i prosili o odpuštění. Ve 22 hod. byla večerka, někdy i s pohádkou.Stěžejní částí každého dne byla asi 30 minutová část filmu sv. Filipa Neri (novější dvojdílná verze). Poté následovaly hry a činnosti, které souvisely s jeho životem dle části filmu. Děti se denně řídily hesly na den, které řekl sv. Filip Neri ve filmu: 1. Nezlobte, když nemusíte.


2. Pokud chceš, můžeš se dostat do ráje i Ty! .
3. Bůh je radost a štěstí. .
4. Každý má svoje slabé stránky. .
5. Zapomeň na chmurné myšlenky. Miluj a raduj se! .
6. Dobročinnost. .Tato hesla se podrobněji rozebírala po zhlédnutí 30 minutové části. Děti si losovaly lístečky a snažily se na otázku odpovědět, uvádíme zde jen výběr podhesel: .


a. Pokud se s dětmi nikdo nerozpráví, nemůžou ani poslechnout. Ne jen rodič se o děti stará a vychovává je. Jedině Bůh jim umožňuje růst. .
b. Já jsem teď šťastný - vůbec nic nemám. .
c. Bůh ti nesmí nahánět strach. Bůh je radost a štěstí. .
d. Modli se k Bohu v každé chvíli. Potom najdeš svoje štěstí. .
e. To je pokání: Pros našeho Boha a usiluj o to, abys byl šťastný. A v každé chvíli! .
f. Jediné, co vím, je mít rád věchny děti. A vysvětlit jim, že i když mají špinavé tváře, i tak jsou to andělé. I oni mají právo na kousek nebe. .
g. Cesty Pána jsou nevyzpytatelné. To On dokáže přeměnit zlo na dobro. .
h. Bože, Ty jsi pravý a jediný zdroj radosti a krásy. Největší radost je být s Bohem. .
i. Nejsme dostatečně blízko Pánu Bohu. Nikdy! .
j. Když člověk přijme Tělo Kristova, možná bude potom méně hřešit. To jse způsob, jak se dostat blíž k Bohu. .
k. Jak někomu náš Pán dopřeje stěstí, ten se s ním musí spravedlivě rozdělit s ostaními. Každý z nás má štěstí v sobě. Všichni ho nosíme ve svojí duši. .
l. Uvnitř v srdci máme jistotu, že nás někdo miluje - nekonečnou láskou. A Boží láska nás neopustí nikdy. .


Děti z Čech připutovaly vlakem s velkým očekáváním, myslím si, že ani netušily, jak daleko jedou. I když je po desetihodinové cestě čekala „procházka“ ze Šumné do Štítar včetně přírodní sprchy, vše bravurně zvládly. Ostatní děti přijely na večeři. Po ní následovaly seznamovací hry a začátek celotáborové hry – části filmu.


Během celého týdne jsme se 3x zúčastnily mše svaté – na střeše restaurace Štika na vranovské pláži, v neděli v místním kostele a v pátek měli mládežnickou mši přímo pro ně samotné v novém Oratoriu. Celý průběh mše sv. jsme si vysvětlili a zašli jsme jen tak do kostela, aby se v kostele příště cítily jako doma. Během týdne zažily spoustu dobrodružství a her, řekněte sami: byly v cirkuse Keller, pokud se naučily (jak kdo to zvládal, cenila se snaha) modlitbu Otčenáš, dostaly na cestu růženec.
Mikvík - děti si velmi oblíbily koťátko – neplánovaně se stal táborovým maskotem. Velký zájem děti projevily o tyto písně: Rozžíhá, Boží děcko, Čeká na tebe (přímo melodie z filmu z r. 1983), O náš Pane, Tobě dík vzdáváme… .


Z her je nejvíce zaujal Orientační běh. Cesta byla ofáborkovaná, děti museli najít 10 lístečků s otázkou a odpovědět na ni. Hodnotilo se rychlost a přesnost. Důležitější byla přesnost. Velmi zajímavé a vtipné byly něčí odpovědi na dané otázky (doplníme). A dále např. tichá pošta s během. Během týdne se nacvičovalo divadlo – část z filmu sv. Filipa Neri – oslava narozeni, připravovaly se tance - dva židovské tance: Nigun atik a Od Lo Ahavti Dai a jeden Belgický tanec. Ve workshopu se vyráběla celotáborová vlajka, batikovaly se trička, vyráběly růže z krepáků a ubrousků, náramky přátelství a stromy s korálky. Ve středu a v pátek byl táborák, zpívaly se písničky a opékaly špekáčky a taky „Jojo – Marschmelouny“.Obrovským zážitkem byla návštěva Cirkusu Keller – nejvíce se jim líbil klaun, od vedení dostali popcorn, moc děkujeme a výlet na hrad Bítov. Pěšky jsme vyšli z Chvaletic. Kdo chtěl na hradě si mohl zkusit lukostřelbu a střelba z kuše. Navštivili jsem galerii obrazů, strašidla a starší hry. Menší dárek byla zmrzlina či párek v rohlíku. Cesta zpět trvala jen 1,5 hod. – jeli jsme lodí (vodní letadlo) z Bítova do Vranova nad Dyjí. Počasí nám přálo, proto jsme se vydali na Vranovskou přehradu, kde jsme se koupali a poté jsme dále slavili mši svatou s ostatními dětmi z jiných táborů.

Poslední večer po táboráku si děti neplánovaně vymyslely vlastní stezku odvahy – my animátoři bychom to tak působivě nezvládli, jako oni – viděli totiž nějakou příšernou postavu se sekyrou! Všechny holčičky plakaly ... Ale pak se vše vyjasnil. Díky písním a vyhodnocení celého tábora a jeho ukončením se na tvářích opět objevily úsměvy a v očích hvězdičky radosti.
Celotáborové hodnocení bylo následující:
Hodnotilo se: chování k ostatním, poslouchání animátorů, úklid, zapojování do her, mluvení (drzost aj.) - trestné body a pochvala. Hodnotící škála byla 0 až 10 bodů včetně, 0 – nehorší a 10 nejlepší.
Výhercům gratulujeme. Každý zúčastněný dostal diplom a tašku plnou překvapení. Výherci dostali hodnotné dárky, které využijí ne jen ve škole.Z týmů vyhrál tým:
1. Žluté vlny: 1483 bodů – cena: obdrželi věnečky od p. Jírové
2. Fialové fialky: 1293 bodů

Za jednotlivce celkem (z 300 bodů celkem), 4. a 5. Místo se liší jen o 1 bod!:

1. Darča - 197 bodů
2. Andrejka – 175 bodů
3. Sam – 161 bodů
4. Ivča – 160 bodů
5. Eliška – 159 bodů


Děkujeme všem, kteří nám jakkoli pomohli – přidali ruce k dílu osobně, modlitbou, finančně a věcně. Velmi děkujeme p. Jírové a Helči za výborné mňamky, bez nich bychom umřeli hlady. Dále velký dík patří Oblastní Charitě Teplice za spolupráci a vše, co s tím souviselo – převoz zavazadel, jídlo, sponzorské dary, finanční pomoc. Ještě bych zde měla zmínit – Kolpingovu rodinu, Suzel, s. Markétu, s. Georginu, Biskupství Litoměřické a ostaní dobrodinci, kteří zde nejsou napsaní, ale Pán o nich ví. Ze srdce Pán Bůh zaplať.

Na Závěr: Nezlobte, když nemusíte – Nezvoňte, když nemusíte :) !ps: fotky se připravují :)
stitary
Zdroj: vlastní

Sdílet

Co si myslíš o adoptování mrtvé farnosti Jeníkov?

Nic o tom nevím a ani mě to nezajímá (Počet hlasů: 1785)
(19.30 %)

Nemohu se vyjádřit - potřeboval bych se s touto problematikou více seznámit (Počet hlasů: 1506)
(16.28 %)

Zdá se mi to zoufalý nesmysl - nic z toho nebude - takovéto věci by se měly zakázat (Počet hlasů: 1444)
(15.61 %)

Jeví se mi to jako nadějný nápad (Počet hlasů: 1535)
(16.60 %)

Jsem touto myšlenkou nadšen (Počet hlasů: 1456)
(15.74 %)

Je to výzva k následování (Počet hlasů: 1522)
(16.46 %)Celkem hlasovalo: 9248
Související články:
Tábor FATYMu v Olbramkostele (02.05.2024)
Tábory FATYMu 2024 (01.04.2024)
Prosíme o modlitbu za prázdninové akce ve FATYMu v roce 2024 (29.01.2024)
Antoníne svatý - píseň (31.08.2023)
Tábor Svatý Antonín II: sobota (12.08.2023)
Tábor Svatý Antonín II: pátek (12.08.2023)
Tábor Svatý Antonín II: čtvrtek (10.08.2023)
Tábor Svatý Antonín II: středa (09.08.2023)
Tábor Svatý Antonín II: úterý (08.08.2023)
Tábor Svatý Antonín II: pondělí (07.08.2023)
Tábor Svatý Antonín II: neděle (06.08.2023)
Tábor Hluboké Mašůvky: Svatá rodina na pouti (26.07.2023)
Děkujeme všem, kteří podporují tábory, které FATYM pořádá (24.07.2023)
Tábor Svatý Antonín I: sobota (15.07.2023)
Tábor Svatý Antonín I: pátek (15.07.2023)
Tábor Svatý Antonín I: čtvrtek (13.07.2023)
Tábor Svatý Antonín I: středa (13.07.2023)
Tábor Svatý Antonín I: úterý (11.07.2023)
Tábor Svatý Antonín I: pondělí (10.07.2023)
Tábor Svatý Antonín I: neděle (09.07.2023)
Při mši svaté ke cti sv. Cyrila a Metoděje ve Vranově přistoupil Ladislav Sitai k 1. Sv. Přijímání (05.07.2023)
Pozor, bude nutno zrušit některý turnus táborů? (03.06.2023)
Tábory FATYMu 2023 (06.04.2023)
Tábor FATYMu 2022 - sv. František II. pátek (14.08.2022)
Tábor FATYMu 2022 - sv. František II. čtvrtek (12.08.2022)
Tábor FATYMu 2022 - sv. František II. středa (11.08.2022)
Tábor FATYMu 2022 - sv. František II. úterý (10.08.2022)
Tábor FATYMu 2022 - sv. František II. pondělí (09.08.2022)
Tábor FATYMu 2022 - sv. František II. neděle (08.08.2022)
Tábor FATYMu 2022 - sv. František I. (19.07.2022)
Tábory FATYMu 2022 (16.07.2022)
Vzpomínky na prázdniny (14.11.2021)
Rok sv. Josefa: Děti a svatý Josef (08.09.2021)
Tábor FATYMu 2021 - sv. Josef I. - neděle (12.07.2021)
Tábory FATYMu 2021 (27.05.2021)
Hledáme pomocníky na tábory (23.05.2021)
Tábor FATYMu 2019 - příklad Dona Bosca (06.06.2020)
Tábor FATYMu 2020 - termín je již obsazen (20.05.2020)
Tábory FATYMu 2019 - Don Bosco II. - sobota (11.08.2019)
Tábory FATYMu 2019 - Don Bosco II. - pátek (10.08.2019)
Tábory FATYMu 2019 - Don Bosco II. - čtvrtek (09.08.2019)
Tábory FATYMu 2019 - Don Bosco II. - středa (08.08.2019)
Tábory FATYMu 2019 - Don Bosco II. - úterý (06.08.2019)
Tábor FATYMu - Hluboké Mašůvky 2019 - Král David (06.08.2019)
Tábory FATYMu 2019 - Don Bosco II. - pondělí (05.08.2019)
Tábory FATYMu 2019 - Don Bosco II. - neděle (04.08.2019)
Tábor pro děti z Duchcova, Jeníkova a okolí B - středa (18.07.2019)
Tábor pro děti z Duchcova, Jeníkova a okolí B - pondělí (16.07.2019)
Tábor pro děti z Duchcova, Jeníkova a okolí B - neděle (15.07.2019)
Tábor pro děti z Duchcova, Jeníkova a okolí B - sobota (15.07.2019)
Tábor FATYMu - Don Bosco I. - pátek (14.07.2019)
Tábor FATYMu - Don Bosco I. - čtvrtek (13.07.2019)
Tábor FATYMu - Don Bosco I. - středa (11.07.2019)
Tábor FATYMu - Don Bosco I. - úterý (10.07.2019)
Tábor FATYMu - Don Bosco I. - pondělí (10.07.2019)
Tábory FATYMu 2019 - Don Bosco I. - neděle (08.07.2019)
Tábor pro děti z Duchcova, Jeníkova a okolí A: křest (05.07.2019)
Tábor pro děti z Duchcova, Jeníkova a okolí A: středa výlet (04.07.2019)
Tábor pro děti z Duchcova, Jeníkova a okolí A: pondělí, úterý (04.07.2019)
Tábor pro děti z Duchcova, Jeníkova a okolí A: Neděle (02.07.2019)
Zveme na tábory FATYMu 2019 - posledních pár volných míst! (22.03.2019)
Inspiruj se Robinsonem (01.09.2018)
Tábory FATYMu - Robinson Crusoe II - odkaz na fotky (14.08.2018)
Tábory FATYMu - Robinson Crusoe II - sobota (12.08.2018)
Tábory FATYMu - Robinson Crusoe II - pátek (10.08.2018)
Tábory FATYMu - Robinson Crusoe II - čtvrtek (09.08.2018)
Tábory FATYMu - Robinson Crusoe II - středa (08.08.2018)
Tábory FATYMu - Robinson Crusoe II - úterý (07.08.2018)
Tábory FATYMu - Robinson Crusoe II - pondělí (06.08.2018)
Tábory Fatymu - začal další turnus na téma Robinson Crusoe (05.08.2018)
Tábor FATYMu 2018 Hluboké Mašůvky - Letopisy Narnie Stříbrná židle (28.07.2018)
Tábor FATYMu - Robinson Crusoe I. (23.07.2018)
Tábor FATYMu - Robinson Crusoue I. (14.07.2018)
Tábory FATYMu 2018 (08.07.2018)
Tábor pro děti z Jeníkova a okolí: úterý, středa (05.07.2018)
Tábor pro děti z Jeníkova a okolí: neděle, pondělí (04.07.2018)
Tábor FATYMu 2017 - Vinnetou - promluvy (23.08.2017)
Tábor FATYMu 2017 Hluboké Mašůvky – Plavba Jitřního Poutníka + FOTO (06.08.2017)
Tábor FATYMu 2017 - Vinnetou II. (03.08.2017)
Tábor FATYMu 2017 Hluboké Mašůvky - Podivuhodná pouť (pátek, sobota) + FOTO (28.07.2017)
Tábor FATYMu 2017 - Vinnetou I - foto (26.07.2017)
Tábor v Hlubokých Mašůvkách- Podivuhodná pouť (čtvrtek 13.7.) (26.07.2017)
Tábor pro děti z Jeníkova turnus B: Vinnetou - neděle - středa (20.07.2017)
Tábor FATYMu Hluboké Mašůvky - Plavba Jitřního Poutníka (17.07.2017)
Letní tábory pro děti a mládež pro farnost Jeníkov a okolí (19.04.2017)
Tábory FATYMu 2017 (04.04.2017)
Táboroví vedoucí v Češkovicích - pohled Heleny (08.11.2016)
Táboroví vedoucí v Češkovicích (03.11.2016)
Táboroví vedoucí v Čejkovicích (30.10.2016)
Tábor FATYMu v Olbramkostele 2016 - fotky ke stažení (02.09.2016)
Tábor FATYMu 2016 Vranov nad Dyjí - Pat a Mat II.: FOTO (27.08.2016)
20 duchovních impulsů z příkladů Pata a Mata (21.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Hluboké Mašůvky - Letopisy Narnie očima dětí + foto (16.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Hluboké Mašůvky - Z pohádky do pohádky očima dětí + foto (16.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Vranov nad Dyjí - Pat a Mat II.: sobota (14.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Vranov nad Dyjí - Pat a Mat II.: pátek (13.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Vranov nad Dyjí - Pat a Mat II.: čtvrtek (12.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Vranov nad Dyjí - Pat a Mat II.: středa (10.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Vranov nad Dyjí - Pat a Mat II.: úterý (10.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Vranov nad Dyjí - Pat a Mat II.: pondělí (09.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Vranov nad Dyjí - Pat a Mat II.: neděle (07.08.2016)
Tábor FATYMu 2016 Hluboké Mašůvky - Letopisy Narnie (24.07.2016)
Tábor pro děti z Jeníkovska TURNUS B Pat a Mat - čtvrtek (22.07.2016)
Tábor pro děti z Jeníkovska: TURNUS B - Pat a Mat: ÚTERÝ, STŘEDA (21.07.2016)
Tábor FATYMu ve Vranově n. Dyjí Pat a Mat I. - fotky ke stažení (20.07.2016)
Tábor pro děti z Jeníkovska: TURNUS B - Pat a Mat: NEDĚLE, PONDĚLÍ (20.07.2016)
Tábor pro děti z Jeníkovska: TURNUS B - sobota - PAT a MAT (19.07.2016)
Tábor FATYMu ve Vranově n. Dyjí Pat a Mat - čtvrtek - pátek (17.07.2016)
Tábor FATYMu 2016 Hluboké Mašůvky - Z pohádky do pohádky (17.07.2016)
Tábor FATYMu ve Vranově n. Dyjí Pat a Mat - úterý-středa (14.07.2016)
Tábor FATYMu ve Vranově n. Dyjí Pat a Mat - neděle - pondělí (13.07.2016)
Tábor pro děti z Jeníkova: pondělí (06.07.2016)
Tábor pro děti z Jeníkovska: CESTA (05.07.2016)
Tábor v Olbramkostele „OD MASOPUSTU PO VÁNOCE“ (19.05.2016)
Tábory FATYMu 2016 (13.05.2016)
III. turnus - tábor Misionáři v Olbramkostele 19.-25.7.2015 (04.09.2015)
Tábor FATYMu ve Vranově nad Dyjí - Mrazík I. - foto (06.08.2015)
Tábor FATYMu 2015 ve Vranově nad Dyjí - Mrazík I. - středa (23.07.2015)
Tábor FATYMu 2015 ve Vranově nad Dyjí - Mrazík I. - neděle - úterý (22.07.2015)
Tábor Hluboké Mašůvky 2015 Noe I. (18.07.2015)
Tábor Hluboké Mašůvky 2015 - Noe II. (18.07.2015)
Brigáda v Olbramkostele (14.07.2015)
Tábory FATYMu 2015 (12.06.2015)
Tábor Jen počkej, zajíci! (11.10.2014)
Tábor ve Štítarech - Stvoření světa 10.-16. srpna 2014 (20.09.2014)
Tábor FATYMu - Vranov nad Dyjí - Jen počkej, zajíci! 2 - neděle - úterý (18.08.2014)
Tábor FATYMu 2014 Hluboké Mašůvky - Starozákonní dobrodružství A (18.08.2014)
Díky za váš dar (05.08.2014)
Tábory FATYMu 2014 (05.08.2014)
Tábor FATYMu - Vranov nad Dyjí - Jen počkej, zajíci! - I. - středa - sobota (24.07.2014)
Tábor FATYMu - Vranov nad Dyjí - Jen počkej, zajíci! - neděle - úterý (17.07.2014)
Tábor: Jak je důležité míti Filipa aneb života sv. Filipa Neri (16.07.2014)
Tábor - „Jak je důležité míti Filipa“ - sv. Filip Neri (12.07.2014)
Potáborové setkání 2013 na faře ve Štítarech (18.09.2013)
Tábor FATYMu ve Vranově nad Dyjí - sv. Cyril a Metoděj – pátek (17.08.2013)
Tábor FATYMu ve Vranově nad Dyjí - sv. Cyril a Metoděj – čtvrtek (16.08.2013)
Tábor FATYMu ve Vranově nad Dyjí - sv. Cyril a Metoděj – středa (14.08.2013)
Tábor FATYMu - sv. Cyril a Metoděj ve Vranově nad Dyjí - úterý (14.08.2013)
Tábor Cyril a Metoděj ve Vranově – pondělí (12.08.2013)
Tábor FATYMu - sv. Cyril a Metoděj ve Vranově nad Dyjí – neděle (12.08.2013)
Tábory FATYMu 2013 – Olbramkostel Cyril a Metoděj B III. část (30.07.2013)
Tábory FATYMu 2013 – Olbramkostel Cyril a Metoděj B II. část (30.07.2013)
Tábory FATYMu 2013 – Olbramkostel Cyril a Metoděj B I.část (29.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore 2 - pátek a sobota (28.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore 2 - čtvrtek (26.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore 2 - středa (25.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore 2 - úterý (24.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore 2 - neděle (22.07.2013)
Tábory FATYMu 2013 – Olbramkostel Cyril a Metoděj A (21.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore - pátek (20.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore - čtvrtek (20.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore - středa (18.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore - pondělí (16.07.2013)
Tábor ve Vranově n. D. - Země Kore - neděle (15.07.2013)
Návštěva tábora nejmenších dětí z Jeníkova na faře v Olbramkostele (14.07.2013)
Návštěva tábora na faře v Lančově, kde byly děti z teplické charity (14.07.2013)
Tábor dětí z Jeníkova na faře ve Vranově nad Dyjí (13.07.2013)
Tábory FATYMu 2013 - posledních 10 míst (11.07.2013)
Tábory pořádané FATYMem - prosba o pomoc (11.07.2013)
Lančov - tábor - Život v antické Spartě (11.07.2013)
Fotky z tábora Země Kore I (16.10.2012)
Tábor FATYMu 2012 ve Vranově nad Dyjí aneb Výpravy do světa Bible (09.10.2012)
Odkaz na fotky z tábora jeníkovských ve Vranově n. Dyjí od o. Nika (01.10.2012)
Jeníkovský tábor 2012 - odkaz na fotky (11.09.2012)
Tábor pro jeníkovské děti (30.08.2012)
Začal poslední tábor FATYMu (14.08.2012)
Pátek a sobota u Korů – tábor Hluboké Mašůvky "Země Kore" (30.07.2012)
Čtvrtek v zemi Kore – tábor v Hlubokých Mašůvkách (30.07.2012)
Středa v zemi Kore - tábor v Hlubokých Mašůvkách (30.07.2012)
Úterý u Korů - tábor v Hlubokých Mašůvkách (30.07.2012)
Začal další tábor FATYMu „Země Kore“ v Hlubokých Mašůvkách (30.07.2012)
Tajemství Bible očima dětí + foto (24.07.2012)
Začal další tábor – Země Kore I (16.07.2012)
Tábor Tajemství Bible v Hlubokých Mašůvkách (10.07.2012)
Tábor „Tajemství Bible“ (17.03.2012)
Tábor FATYMu v Hlubokých Mašůvkách 2011 - II. turnus (10.09.2011)
Tábor FATYMu 2011 v Hlubokých Mašůvkách - 4. díl (06.08.2011)
Tábor FATYMu 2011 v Hlubokých Mašůvkách - 3. díl (27.07.2011)
Tábor FATYMu 2011 v Hlubokých Mašůvkách - 2. díl (23.07.2011)
Tábor FATYMu 2011 v Hlubokých Mašůvkách - 1. díl (20.07.2011)
Tábor FATYMu 2010 v Hlubokých Mašůvkách (27.08.2010)
Expedice na Ukrajinu - 2006 (03.02.2008)
Tábor Fatymu - Lísek 2001 (27.12.2007)
Tábor Fatymu - 1997 (20.12.2007)
Tábor Fatymu - Lísek 2000 (09.12.2007)
Tábory Fatymu - Lísek 1999 (17.10.2007)
| Autor: Hanka Jahodová | Vydáno dne 28. 07. 2014 | 6688 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace