Zajímavé...

Kolik titulů jste na TV-MIS.cz již viděli a slyšeli?

TV-MIS.czA tušíte, kolik jich na naší internetové televizi TV-MIS.cz (Televize Maria Immaculata Mater Spei) vlastně celkem je? I mě to zajímalo... Tak jsem je k dnešnímu dni přepočítal.

K 28.10.2007 jich tam je přesně 176. Můžete je přepočítat... Nebo se na některý z nich rovnou kouknout (nebo ho poslechnout, protože část z nich jsou audia):

Název: S Marií
Podtitul: CD písniček od Marianek
Název: Životopis ve fotografiích
Podtitul: život otce Jindřicha Bartoše
Název: Směr Velehrad 2003
Podtitul: legrace + puchýře + přátelé + ... = pouť
Název: Mládež s OMI na SDM 2005
Podtitul: do Kolína n. R. za Benediktem XVI.
Název: Druhý příchod Jana Wericha
Podtitul: Pochybujte, nevěřte, nesouhlaste...
Název: L´ uomo sandaluto
Podtitul: česky: člověk osandálený
Název: Pěšky na Pouť národů Mariazell 2004
Podtitul: z počátku vážný dokument, pak...
Název: Co jsme viděli na Ukrajině
Podtitul: všední cesta do nevšední země
Název: Duchovní zrak
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Cena času
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Podobenství o ztracené ovečce
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Starozákonní příběh o Zuzaně
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Co nám říkají žalmy?
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Centrum našeho života
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Jak napomenout
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Jdeme ke světlu
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Kde jsou dva nebo tři...
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Kristus a cizoložná žena
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Amor meus, pondus meum
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Ekumenismus
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Kříž nese toho, kdo ho nese
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Lazar
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Lidské společenství
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Můj Otec je vinař
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Odpuštění
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Prožívání víry
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Sustine, abstine, agredere
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Svátost pokání
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Účinky Svatého přijímání
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Úžas
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Výchova k modlitbě
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Způsoby modlitby
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Žalm 30
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Živý křesťan
Podtitul: z audiocyklu "Úvahy pátra Krátkého"
Název: Úvahy pátra Krátkého
Podtitul: 26 x o duchovním životě, bibli, víře...
Název: Nové přikázání
Podtitul: z cyklu "Na víně s pátrem Krátkým"
Název: Co je dnes v Církvi lepší?
Podtitul: z cyklu "Na víně s pátrem Krátkým"
Název: K plnosti
Podtitul: z cyklu "Na víně s pátrem Krátkým"
Název: Mystérium díků
Podtitul: z cyklu "Na víně s pátrem Krátkým"
Název: Propter nos
Podtitul: z cyklu "Na víně s pátrem Krátkým"
Název: Mlata na Bílendě
Podtitul: historie bitvy v brněnským hantecu
Název: PEZ
Podtitul: bát se asi nebudete, zamyslet se můžete
Název: Inge & Jorgen
Podtitul: mikrokomedie - nebo spíš technokomedie?
Název: Vánoční besídka 2005 - ZŠ Citonice
Podtitul: sestřih z programu
Název: Jan Křtitel
Podtitul: dokument o biblické postavě
Název: Velehrad 2001
Podtitul: dokument o 1. pěší pouti z Vranova n.D.
Název: Lidové misie ve farnosti Rad. Svratka...
Podtitul: dokument o průběhu misií
Název: Smysl misií a jak je prožívat
Podtitul: úvodní misijní promluva - plné znění
Název: Misijní myšlenky
Podtitul: jedna z misijníc promluv - plné znění
Název: O svátostech, zejména o sv. smíření
Podtitul: jedna z misijních promluv - plné znění
Název: Stavovská promluva pro manžele a snoub.
Podtitul: jedna z misijních promluv - plné znění
Název: O postu a jeho významu a prožívání
Podtitul: jedna z misijních promluv - plné znění
Název: Misijní promluva
Podtitul: jedna z misijních promluv - plné znění
Název: Strašidla a pidižvíci
Podtitul: veselá pohádková divadelní hra pro malé i velké
Název: Vahranní preludia I
Podtitul: Postludia na vybrané písně z Kancionálu - kolektiv autorů
Název: Varhanní preludia II
Podtitul: Zd. A. Myčka - Invence pro varhany staršího i nov. stylu
Název: Varhanní preludia III
Podtitul: J. Pukl - Preludia v nejpoužívanějších tóninách
Název: Chválím Tebe
Podtitul: CD s 16 křesťanskými písněmi
Název: Jenom Bůh
Podtitul: CD s 13 křesťanskými písněmi
Název: Jak mě zatýkali
Podtitul: vzpomínky P. Jana Podveského odsouzeného v "případu Babice"
Název: Babice 1991
Podtitul: smírná bohoslužba k 40. výročí babických událostí
Název: Slunce, víno, diecéze
Podtitul: klip o Brněnské diecéczi a DCŽM
Název: Velehrad 2005
Podtitul: tradiční pěší pouť, netradiční průvodce...
Název: Zpěvy vysokoškoláků v Brně LIVE! (1)
Podtitul: písničky ze studentské mše sv. u jezuitů
Název: Život Krista aneb křížem to neskončilo
Podtitul: muzikál - záznam představení
Název: Svědectví o Babicích
Podtitul: svědkové mluví o zinscenovaných vraždách a procesech 50. let
Název: O tom, co bylo potom
Podtitul: veselá pohádková divadelní hra pro malé i velké
Název: O princezně z chaloupky
Podtitul: veselá pohádková divadelní hra pro malé i velké
Název: Dlouhý, široký a bystrozraký
Podtitul: veselá pohádková divadelní hra pro malé i velké
Název: Němý výkřik
Podtitul: světoznámý dokument o tom, co se děje při umělém potratu
Název: Deset let FATYMu
Podtitul: co to je a čemu se krom TV-MIS.cz věnuje
Název: Svoboda volby
Podtitul: Příprava, provedení a výsledek umělého potratu. No comment!
Název: P. Bill: Duchovní cvičení Koclířov 2006
Podtitul: sám zázračně uzdraven, káže o uzdravení od Boha - záznam
Název: Vysoké Tatry
Podtitul: o kráse hor a kráse společenství
Název: Letní tábor Kuklík 2001
Podtitul: dokument o farní akci farnosti Radešínská Svratka
Název: Poutní mše ve Slavkovicích (2004)
Podtitul: na místě kaple Božiho milosrdenství káže Mons. Mikulášek
Název: 2. mše sv. ve Slavkovicích (2005)
Podtitul: na místě kaple Božího milosrdenství káže opat M. Kosík
Název: 4. pouť ve Slavkovicích (2006)
Podtitul: na staveništi kaple Božího milosrdenství káže P. Peňáz
Název: Kristův rytíř
Podtitul: historická divadelní hra o sv. Vojtěchovi
Název: Pouť poutníků z ČR do portugalské Fatimy
Podtitul: navštiv s námi 4 země a téměř 10 poutních míst
Název: Primice Marka Dundy 25.6.1994
Podtitul: ve Valči
Název: Princezna se zlatou hvězdou na čele
Podtitul: veselá pohádková divadelní hra pro malé i velké
Název: Což takhle dát si princeznu?
Podtitul: veselá pohádková divadelní hra pro malé i velké
Název: Historické varhany v Olbramkostele
Podtitul: varhanní koncert
Název: V. Cikrle: Můj pohled na farnost
Podtitul: z konference "Farnost - místo pro každého?"
Název: J. Zeman: Farnost jako opora a povzb...
Podtitul: z konference "Farnost - místo pro každého?"
Název: A. Opatrný: Farnost - místo pro každého?
Podtitul: z konference "Farnost - místo pro každého?"
Název: P. Slouk: Obnova farnosti...
Podtitul: z konference "Farnost - místo pro každého?"
Název: L. Kolek: Farnost a nová hnutí v církvi
Podtitul: z konference "Farnost - místo pro každého?"
Název: T. Schüller: Farní synodální grémia...
Podtitul: z konference "Farnost - místo pro každého?"
Název: J. Mikulášek: Situace farností brn. d...
Podtitul: z konference "Farnost - místo pro každého?"
Název: Zpěvy vysokoškoláků v Brně LIVE! (2)
Podtitul: další písničky ze studentské mše sv. u jezuitů
Název: P. Bill: Duchovní cvičení Koclířov 2005
Podtitul: až bude čas, např. až dostanete chřipku, můžete je prožít...
Název: Kolínské ozvěny
Podtitul: CD písniček atd... z Kolína n. R. 2005
Název: Spasitelův traktor LIVE!
Podtitul: agrofolkrockový koncert
Název: Proglas
Podtitul: dokument o křesťanském rádiu
Název: 1. svaté přijímání
Podtitul: ve farnosti Tvarožná 4.6.2006
Název: Cesta
Podtitul: odešel z vysoké školy a stal se mnichem...
Název: Hodina Pravdy
Podtitul: soutěžně zábavní pořad ze šlapanické farnosti
Název: Primice Ant. Buchty, mnicha ze Sept-fons
Podtitul: Šlapanice 22.1.2006
Název: Píseň srdce
Podtitul: autor i interpret: Václav Vlach
Název: Celostátní setkání amimátorů
Podtitul: Litomyšl 2006 - dokument
Název: Být darem pro druhé
Podtitul: volontariát - dobrovolnická služba ve farnostech
Název: Velehrad 2006 po 50 letech
Podtitul: "dokumentární komedie" o pěší pouti
Název: Misijní neděle
Podtitul: historie, současnost, smyls...
Název: Pošli mě, půjdu já
Podtitul: videoklipy - hymna Papežského misijního díla dětí
Název: Děti pomáhají dětem
Podtitul: o papežském misijním díle dětí
Název: Cestou čtvrtého krále
Podtitul: XX. světový den mládeže v Kolíně n. R. 2005
Název: Světový den mládeže Toronto 2002
Podtitul: Papež Jan Pavel II. pozval mládež celého světa do Toronta...
Název: Celost. setk. mládeže Toronto-Žďár 2002
Podtitul: o setkání ve Žďáře 13.-18.8.2002, které navázlo na Toronto
Název: Jubileum mladých 2000
Podtitul: očima českých poutníků v Římě
Název: Celostátní setkání animátorů Třešť 2003
Podtitul: všechny katecheze a svědectví
Název: Biskup J. Paďour: O Bibli I.
Podtitul: různé překlady, literatura, souvislosti... - katecheze
Název: P. Jar. Krajl: Boží slovo v mém životě
Podtitul: svědectví mladého kněze síle Božího slova v jeho životě
Název: Biskup J. Paďour: O Bibli II.
Podtitul: biskup předává své nadšení pro Bibli - katecheze
Název: Volontéři: Mé roznodnutí a Bible
Podtitul: dali rok života práci pro církev - svědectví
Název: Biskup K. Herbst: Víra
Podtitul: katecheze
Název: Andrea: Jak jsem přišla k víře
Podtitul: svědectví děvčete o cestě k víře
Název: Biskup K. Herbst: Láska a pomoc
Podtitul: katecheze
Název: L. Stodůlková: Láska a pomoc
Podtitul: svědectví po katechezi na stejné téma
Název: Biskup K. Herbst: Boží vůle
Podtitul: katecheze
Název: Věra Luxová: O Boží vůli
Podtitul: svědectví manželky Josefa Luxe
Název: Můj šéf Ježíš
Podtitul: kněz z Ukrajiny mluví o zkušenosti s Ježíšem...
Název: Jak oženit prince
Podtitul: divadelní pohádka
Název: P. Okaa: Ó Srdce lásky
Podtitul: seminář afického kněze v Koclířově v r. 2005
Název: Písně Koclířov 2005
Podtitul: CD - live písně česky i hebrejsky z Koclířova
Název: Biskup Hrdlička: Boží slovo; Pokušení
Podtitul: duchovní přednáška a kázání v Koclířově
Název: P. Kopecký: Tři pilíře víry
Podtitul: Ježíš Kristus, Maria, Církev - kázání
Název: Úcta k životu
Podtitul: přednáška Bernardová a Karas - Koclířov
Název: Poslanec J. Karas: Otázky a odpovědi
Podtitul: úcta k životu, politika, křesť. postoj
Název: Josef Lux: Svědectví (Život jako šance)
Podtitul: tři měsíce před smrtí hovoří na Svaté hoře
Název: Na křídlech ducha
Podtitul: církevní hnutí - jaro církve
Název: Scénky - Svatá Hora '99
Podtitul: z celostátního setkání mládeže na Sv. Hoře
Název: Scénky, prezentace diecézí... Žďár '02
Podtitul: z celostátního setkání mládeže ve Ždáře n. Sáz.
Název: IN! - dívčí svět
Podtitul: První dívčí časopis, který nemusíte mít strach otevřít!
Název: Velká voda 2006
Podtitul: Jak ledy tály na jaře 2006, aneb Ústí pod Labem
Název: Velkopáteční pouť
Podtitul: Vydejte se s námi na netradiční křížovou cestu
Název: Ukřižování
Podtitul: dramatické zpracování posledních dnů Ježíše Krista
Název: SoliDeo
Podtitul: soubor pro gotickou, renesanční a barokní hudbu
Název: Povodeň 2002
Podtitul: dokument o lidech, kteří neváhali a pomáhali
Název: XV. světový den mládeže - Řím 2000
Podtitul: záznam programu českého národního centra
Název: Světové setkání mládeže Kolín nad Rýnem
Podtitul: ve dvou verzích: pro Plzeňskou diecézí a pro zbytek světa...
Název: Přicházíš
Podtitul: druhé CD od Marianek
Název: Nová evangelizace
Podtitul: Chiara Lubichová - hovoří o tom, čím sama žije...
Název: Celostátní setkání mládeže Svatá Hora 99
Podtitul: zavzpomínejte nad sestřihem programu...
Název: A slovo se stalo tělem
Podtitul: mládež Evropy a Jan Pavel II. v Loretu 1995
Název: Kopeček rozjásaných oveček
Podtitul: Svatý otec na Svatém kopečku v roce 1995
Název: Velehrad '92
Podtitul: sektání mládeže Olomoucké diecéze
Název: Zvonění o naději
Podtitul: Celostátní setkání mládeže Vehehrad 1993
Název: Aby měli život
Podtitul: Světový den mládeže Denver 1993
Název: Informační a kontaktní centrum Petrov...
Podtitul: požehnáno i s výstavou Vita Christi
Název: Chcete mě?
Podtitul: aneb jak se adoptuje farnost
Název: Pohřeb - P. Václav Červinka
Podtitul: záznam mše sv., kázání Mons. Posáda, rozloučení, hřbitov
Název: Kněžské svěcení - Pavel Andrš
Podtitul: v litoměřické katedrále 23. 6. 2007
Název: Svatofloriánská mše - Litoměřice 2007
Podtitul: slouží a káže Mons. Pavel Posád
Název: Mistře kde bydlíš?
Podtitul: a neb pařím, Paříž, paříme
Název: OMI v České republice
Podtitul: Misonáři obláti Panny Marie Neposkvrněné
Název: Základy křesťanské víry
Podtitul: P. Krátký - pětidílný cyklus zdaleka ne jen pro začátečníky
Název: Bůh Otec
Podtitul: láska tvůrčí - cyklus P. Stanislava Krátkého
Název: Bůh Syn
Podtitul: láska obětující se - cyklus P. Stanislava Krátkého
Název: Duch Svatý
Podtitul: láska spojující - cyklus P. Stanislava Krátkého
Název: Nejsvětější Trojice
Podtitul: společenství - cyklus P. Stanislava Krátkého
Název: Panna Maria
Podtitul: ta, která uskutečnila - cyklus P. Stanislava Krátkého
Název: Štěpán kardinál Trochta
Podtitul: unikátní 8 mm archivní filmový materiál
Název: Pašijové hry
Podtitul: Bílá sobota 10.4.2004 - hrad Lipý
Název: Modlitba - Svátost smíření - Bible
Podtitul: vtipné reklamy z CSM Tábor 2007
Název: P. Vojtěch Kodet: Duchovní obnova
Podtitul: na téma emauzští učedníci - kompletní záznam
Název: Maria pia
Podtitul: CD písní v provedení souboru "Musica da chiesa"
Název: Vysokoškolské katolické hnutí
Podtitul: Jdeš na výšku? Co očekáváš? Co hledáš?
Název: P. Elias Vella: Duchovní obnova 2007
Podtitul: kompletní záznam přednášek a promluv - Třebíč 2007
Název: P. Elias Vella: Duchovní obnova 2005
Podtitul: kompletní záznam přednášek a promluv - Třebíč 2005
Název: Videa z Koclířova
Podtitul: Znovuvysvěcení kostela sv. Jakuba a Filomény...
Název: Sejdeme se v nebi
Podtitul: život mučedníka P. Jana Buly - divadlo
Název: Schweitzer Romanos Chor
Podtitul: slovansko-byzantské liturgické zpěvy - video
Název: Octava dies 451 (21.10.2007)
Podtitul: Týdenní zpravodajství Vatikánského televizního centra
Název: Schweitzer Romanos Chor
Podtitul: slovansko-byzantské liturgické zpěvy - audio

Možná že jste ani netušili, že některé existují. Věřím, že jste si našli něco, co Vás zaujalo. Přeji Vám všem příjemný poslech a pokoukání...
Vybráno z blogu o TV-MIS.cz.

Sdílet

Co říkáš na televizi TV-MIS.cz?

Rád bych ji nějakým způsobem podpořil (Počet hlasů: 559)
(18.85 %)

Viděl jsem na ní alespoň 10 filmů a zaujaly mě (Počet hlasů: 500)
(16.86 %)

Jsem mile překvapen (Počet hlasů: 517)
(17.44 %)

Rád bych se s programem seznámil blíže (Počet hlasů: 449)
(15.14 %)

Zatím z ní nic nemám - mám hlemýždí internet (Počet hlasů: 469)
(15.82 %)

Nechápu to (Počet hlasů: 471)
(15.89 %)Celkem hlasovalo: 2965
Související články:
TV - MIS: nahrávka písně svatý Josefe (20.08.2021)
Do akce jde Titus! - k poslechu na TV-MIS (11.04.2021)
Cyklus duchovních seminářů P. Eliase Velly na TV - MIS - 4. Ježíš můj Pán (28.05.2020)
Cyklus duchovních seminářů P. Eliase Velly na TV - MIS - 3. Ježíš můj přítel (14.05.2020)
Cyklus duchovních seminářů P. Eliase Velly na TV - MIS - 2. Ježíš můj učitel (30.04.2020)
Cyklus duchovních seminářů P. Eliase Velly na TV - MIS - 1. Ježíš uzdravující (31.03.2020)
Proč poslouchat v adventu koledy, když jsou adventní roráty? (24.12.2019)
JukeBox TV - MIS (13.12.2019)
Znáte TV - MIS? - velmi doporučujeme (29.11.2019)
Publikace FATYMu upravené pro čtečky (10.02.2016)
Film Ježíš v českém i anglickém znění na TV-MIS.cz (18.04.2014)
Ivan na misiích - veselá scénka na TV-MIS.cz (08.08.2013)
Témabox - přehrávač duchovních přednášek, seminářů, audioknih... (10.06.2013)
Psychotronika může být i nebezpečná... (08.04.2013)
Řešení neplodnosti s využitím metody NAPROHELP v médiích (07.02.2013)
Křesťanská Tv Lux začala vysílat i ze satelitu Astra 3B (23.05.2012)
Víte už o jukeboxu na TV-MIS.cz? (25.01.2012)
USA: Michiganský biskup považuje antikoncepci za zřejmý faktor vedoucí k poklesu počtu katolíků (26.12.2011)
Půlnoční 2011 v přímém přenosu po internetu ve 21:30 na TV-MIS.cz (23.12.2011)
Český rozhlas o redemptoristech (17.12.2011)
Vatikánský rozhlas digitálně (13.10.2011)
Proč mají zákazníci UPC problém připojit se na servery FATYMU (01.09.2011)
P. James Manjackal: Exercicie Koclířov 2008 (20.06.2011)
P. James Manjackal a nahrávky jeho exercicií na TV-MIS.cz (14.03.2011)
Vánoční Pampelišky jako 29. titul on-line v našem Jukeboxu (10.01.2011)
Již za dva dny film 10. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD!!! (24.12.2010)
15 let vysílání radia Proglas (06.12.2010)
Unikátní nahrávka "P. Josef Olejník: Responzoriální žalmy cyklus A, B a C" (05.11.2010)
Výzva divákům Tv-Mis (22.09.2010)
Vatikánské "televizní noviny" na TV-MIS.cz (11.09.2010)
117 videí a audií, které stojí za to na TV-MIS.cz (07.06.2010)
TV-MIS začíná vysílat rusky - ru.TV-MIS.com (19.03.2010)
Virtuální pouť do Svaté země - vánoční dárek TV-MIS.cz (11.01.2010)
Vydejte se na "videopouť" - Svatá zem Izrael 2008 (12.11.2009)
Návštěva Svatého otce z pohledu "z venku" (04.10.2009)
Modlitba Otče náš aramejsky - nahrávka (18.01.2009)
Napsali o naší internetové televizi TV-MIS.cz (17.09.2008)
Internetová televize TV-MIS.cz nabízí již 230 titulů (film, video, mp3) (03.03.2008)
Již 20 vydání "Octava dies" on-line v archivu TV-MIS.cz (02.03.2008)
Pohádkové Vánoce na TV-MIS.cz (21.12.2007)
Zpravodajstí z Vatikánu i na TV-MIS.cz (29.10.2007)
Artem (04.10.2007)
Jdeš na výšku? Nikoho tam neznáš? (01.10.2007)
Již 145 témat (klíčových slov) na naší TV-MIS.cz! (24.04.2007)
Hledáme spolupracovníky pro TV-MIS.com v ruštině, ukrajinštině a běloruštině (21.04.2007)
| Autor: P. Pavel Zahradníček | Vydáno dne 28. 10. 2007 | 17695 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: blog
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace