Zajímavé...

Koho zajímá středoafrická krize??

Příroda U příležitosti osvětového večera, který se konal v Savoně v Ligurii 22. listopadu, jsme poznali historika, zeměpisce a odborníka na mezinárodní scénáře Achilla Lodovisiho, kterému jsme položili několik otázek...


Proč se podle vás tak málo mluví o válce ve středoafrické republice?

Mohl bych vám odpovědět lamentováním tváří v tvář globálním a především italským informacím, které jsou útržkovité a nepřesné. Tento refrén, ač je pravdivý, nevyčerpává otázku. Pro všechny protagonisty této ,,africké světové války" , která probíhá už více než dvacet let, jsou kamenem úrazu právě Afričané a jejich oprávněné nároky na život důstojný a šťastný. Provinilé ticho nebo ještě hůře určitá ,,estetika" chaosu, s jejich zjednodušeními a polopravdám, jsou ideologickým aparátem tohoto globálního konfliktu.

Sdělovací prostředky rozšiřují zprávu, že v základu této války jsou etnické konflikty a střety mezi křesťany a muslimy... Je tomu opravdu tak??

Kdokoliv má minimální znalost o Středoafrické republice, tak dobře ví, že etnický a náboženský konflikt je novinka posledních měsíců, uměle živená vpádem rebelů hnutí Seleka na scénu SAR. Poté, co rebelové získali moc, aniž by přitom příslušní vojáci přítomní v zemi pohnuli prstem, přechodný prezident Michel Djotodia rozpustil Seleku. Skupiny, které se vytvořili z bývalých příslušníků Seleky se rozmnožily, a začali se věnovat banditismu, rabování, násilí. Podle pozorovatelů lidských práv více než 1 000 domů bylo svévolně zničeno, byly vypáleny soudy, archívy a sídla policie. Více než 10% obyvatel žije v žalostných podmínkách jako vnitřní uprchlíci, a odhadem asi milión a půl osob jsou bez dostatečného přístupu k potravinám. Obyvatelstvo vystrašené, vyhladovělé a zbavené všeho se snadno stane kořistí banditů, kteří proti sobě bojují, a tak přiživují konflikt ideologií náboženské nesnášenlivosti. Nezáleží na tom, jestli jsi křesťan nebo muslim; pokud nemáš zbraň a nepatříš k žádné skupině, tvůj život je neustále v ohrožení.

V těchto posledních měsících mají rebelové na svědomí strašné zločiny, drancování a násilí různého druhu, a nikdo nebyl schopen je zastavit. Kdo má zájem, aby tento stav pokračoval??

Společnosti energetického průmyslu, zemědělsko-potravinářského, dřevařského a další klíčové oblasti světové ekonomiky, spolu s mezinárodním finančním systémem, kteří se všichni snaží přimět místní vlády, aby zabránily zneužívání přírodních zdrojů, doslova strkají Afriku do pytle, bez jakéhokoliv respektu k místním ekosystémům a populaci. Tento proces je zjevný v drsném a špinavém boji mezi protagonisty těchto obrovských loupeží, dvakrát propojené s politickými a vojenskými aparáty starých koloniálních mocností Evropy, Spojených Států, ale také Číny a Indie, které mají všechny velký zájem o Africké zdroje, aby udržely ekonomický růst, který je zjevně neudržitelný, ale také je propojený s ropnými magnáty Golfského zálivu, kteří jsou přitahováni vidinou znovuoživení staré nádhery Kalifátu, a také Jižní Afrikou, která má ambici stát se místní velmocí. Středoafrická republika je jedna z nejchudších zemí na světě, i když její půda a podloží jsou velmi bohaté a mohly by zajistit více než důstojnou existenci celému obyvatelstvu země. Ale to se neděje, protože stejně jako v Středoafrické republice, tak i v dalších afrických státech se naplnilo ,,prokletí" prvotních surovin. Jejich přebytek totiž nepomohl k růstu kvality života lidí, ale k rozšíření korupce ve vládnoucí vrstvě. Přetrvávání chaosu tedy slouží k občasnému posunutí nestálé křehké rovnováhy v této válce, aby tak bylo možné kontrolovat zdroje přírodních surovin, což odnáší místní Afričané, kteří by měli právo na budování lepší budoucnosti.

Co by měly podle vás dělat světové mocnosti, aby v této chvíli zmenšily utrpení středoafrického obyvatelstva?

V těchto dnech Organizace pro lidská práva podala výzvu, aby se mezinárodní společenství rozhodlo jednat a zabránit tak, aby situace zcela přerostla do občanské války na etnicko-náboženském základě, což by znamenalo skutečnou humanitární krizi, s rizikem rozšíření konfliktu do sousedních států. Vyzývá se OSN, aby schválila okamžitý zásah, nutný k udržení míru, zásah, který bude dobře organizovaný, schopný konkrétních kroků na místním území, které povedou k oddělení a odzbrojení bojujících skupin, zaručí přísun pomoci, především potravinové, zajistí bezpečnost obyvatelstva a návrat uprchlíků do jejich domovů. Bohužel k dnešnímu dni (začátek prosince) nevidíme žádné konkrétní signály vůle hlavních světových mocností zastavit konflikt ve středoafrické republice a ani nevíme, jaké bude konečné rozhodnutí OSN.

Jaká je podle vás role misionářů v takovéto situaci?

Je velmi důležité nejen přinášet pomoc tomu velkému množství lidí, kteří trpí, a vidět jejich tělo, těla jejich blízkých, jejich domy, jejich vesnice, které se proměnily v bitevní pole a v kořist rebelů. Válka ničí, rozděluje, bere ducha komunity a smysl pro společné dobro afrických národů, které jsou jedinou zárukou mírového řešení problémů a lidského rozvoje těchto lidí. Misionáři a všichni, kdo jsou nablízku nevinným obětem, všechny ženy a muži pokoje by měli proto jednat tak, aby budovali, spojovali a hledali stále všude pravdu.

Vy jste odborník na mezinárodní scénáře, jak myslíte, že se situace vyvine?

Nevěřím, že případný vážný mezinárodní zásah se schválením OSN a Africké Unie přinese definitivní řešení vážného problému bezpečnosti obyvatelstva. Myslím, že ve střední a dlouhodobé perspektivě by dočasná stabilizace měla jenom malý úspěch. Současně s ní, by totiž museli Afričané vzít do svých rukou osud země, a hledat konkrétní řešení jak odstranit tyto hrozné nerovnováhy, které ničí společnost, jak zajistit trvalým způsobem potravinou soběstačnost, zdravotní péči, školní formaci a bezpečnost obyvatelstva. Obrovské dědictví přírodních zdrojů by mělo být dáno do služeb k dosažení těchto cílů. Jak asi tušíme, je to cesta velmi dlouhá a posetá velkými obtížemi, ale je jediná možná, pokud nechceme odsoudit tento lid k ,,duchu" chaosu.

Převzato z časopisu Misionářské Přátelství

Květiny

Sdílet

Související články:
Myšlenky ze sobotního kázání (12.9. 2020) (16.09.2020)
O katolickém knězi Janu Husovi píše katolický kněz Jan (03.07.2018)
Báseň - Vyznání (11.01.2016)
Přijmi svůj druh svatosti a buď sám sebou (19.05.2015)
Nemohu se stát součástí takového světa.... (11.05.2015)
Soudní řízení u nebeské brány (30.03.2015)
Miluji opravdu někoho víc než sám sebe? (22.03.2015)
Past kultury mužnosti (22.03.2015)
Komentář Antona Seleckého: Pramen pokoje (11.03.2015)
10 přikázání, jak se zničit (09.03.2015)
Kdybych měl ještě čas.... (06.03.2015)
Ježíši, Ty jsi pro mě zemřel a já pro Tebe NIC neudělám (18.01.2015)
Os Hilman: Když se zdá, že má Pán zpoždění (14.01.2015)
Možnost začít znovu (31.12.2014)
Pastýřský list ordinářů české a moravské oblasti o kněžském povolání... (21.12.2014)
John Lennox - Věda a Víra (21.12.2014)
Pozvánka na vzdělávací setkání na faru ve Vranově nad Dyjí (04.11.2014)
Proč je Maria i naší matkou? (29.07.2014)
Měl Ježíš duši, ducha a tělo jako my? (28.07.2014)
Proč křesťané oslovují Ježíše ,,Pane"? (27.07.2014)
V čem spočívá rovnost všech lidí? (25.07.2014)
Co je to nebe? (24.07.2014)
Je Ježíš Bůh? Patří do Nejsvětější Trojice? (23.07.2014)
Jak můžeme Bohu odpovědět, když nás osloví? (22.07.2014)
Lze Boha definovat nějakými pojmy? Dá se o něm vůbec smysluplně mluvit? (22.07.2014)
Můžeme poznat Boží existenci svým pouhým rozumem? (20.07.2014)
Co působí svátost kněžství? (06.07.2014)
Co znamená pokání? (05.07.2014)
Co prožíváme, když slavíme bohoslužbu? (04.07.2014)
Co je to Peklo? (03.07.2014)
Proč je církev svatá? (02.07.2014)
Co znamená, že CÍRKEV je Kristova nevěsta"? (01.07.2014)
Mluvit jeden s druhým, ne jeden o druhém... (05.06.2014)
Proč je hřích užívat drogy? (23.05.2014)
Co jsou to neřesti? (23.05.2014)
Co je to pobožnost křížové cesty? (23.05.2014)
Co je viatikum? (23.05.2014)
Jak liturgie utváří čas? (23.05.2014)
Co je to Liturgie? (22.05.2014)
Co je věčný život? (22.05.2014)
Proč věříme ve vzkříšení mrtvých? (22.05.2014)
Má církev skutenčně moc odpouštět hříchy? (22.05.2014)
Kdo patří do katolické církve? (21.05.2014)
Co nastane, až Kristus příjde soudit celý svět? (21.05.2014)
Proč se můžeme snažit pochopit Ježíše jen jako ,,tajemství"? (20.05.2014)
Co znamená jméno ,,Ježíš"? (20.05.2014)
Řídí Bůh svět a můj život? (19.05.2014)
Lze s anděly navázat vztah? (19.05.2014)
Co je víra? (19.05.2014)
Vlastní tvorba č.14 (18.05.2014)
Vlastní tvorba č.13 (18.05.2014)
Velikonoce: Moc Kristova kříže a vzkříšení... (18.04.2014)
25. Čím zhřešili první lidé v ráji? (16.01.2014)
24. Jací byli první lidé v ráji? (15.01.2014)
23. Čím se lidská duše podobá Bohu? (14.01.2014)
22. Z čeho se skládá člověk? (13.01.2014)
21. Jak se k nám chovají zlí duchové? (12.01.2014)
20. Jak se k nám chovají Andělé? (11.01.2014)
19. Proč se máme odevzdati do vůle Boží? (10.01.2014)
18. K čemu sesílá Bůh utrpení? (09.01.2014)
17. Co znamená slovo "řízení boží"? (08.01.2014)
16. K čemu stvořil Bůh svět? (07.01.2014)
15. Jak říkáme Bohu jednomu ve třech osobách? (06.01.2014)
14. Jak se jmenují tři Božské osoby? (05.01.2014)
13. V kolika osobách je Bůh? (04.01.2014)
12. Co znamená: Bůh je nejvýš milosrdný? (03.01.2014)
Další hrozná informace... (02.01.2014)
Další hrozná informace.. Předávám dál.. (02.01.2014)
11. Co znamená: Bůh je nejvýš dobrotivý? (02.01.2014)
Objevila jsem další hroznou informaci a předávám dál... (02.01.2014)
10. Co znamená: Bůh je nejvýš spravedlivý? (01.01.2014)
9. Co znamená: Bůh je všemohoucí? (31.12.2013)
8. Co znamená: Bůh je vševědoucí? (30.12.2013)
7. Co znamená: Bůh je všudepřítomný? (29.12.2013)
6. Co znamená: Bůh je věčný? (28.12.2013)
5. Kdo je Bůh? (27.12.2013)
4. Kdo nám předkládá zjevení Boží? (26.12.2013)
3. Kde je obsaženo zjevení Boží? (25.12.2013)
2. Skrze koho zjevil Bůh svatou pravdu o sobě? (24.12.2013)
Z mých dalšich zkušeností (08.12.2013)
Z mých dalšich zkušeností (04.12.2013)
Zajímavý citát č.11 (04.04.2013)
| Autor: Marie Naděžda Drtinová | Vydáno dne 07. 05. 2014 | 4429 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace