Zajímavé...

Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak?

Fryderyk Chopin, en.wikipedia, volné dílo "Bez tebe, drahý, bych zemřel jako zvíře." Fryderyk Chopin směřoval tato slova na smrtelném lůžku svému zpovědníkovi. Kdo jím byl? A jakým štěstím došlo k této poslední svátosti smíření, kterou skladatel předtím odmítal?

Chopinova zlomená víra

Fryderykův náboženský život se přerušil odchodem z Varšavy 2. listopadu 1830. Lidé, kteří se ocitli v emigraci, nebyli moc zbožní. O záležitosti víry se velmi nestarali. Samotný Chopin také rychle ztratil zájem o svůj život s Bohem. Své dny naplňoval uměním a vystavováním se ve společenských saloncích. Víra, kterou zdědil po zbožné matce, tak nemohla úspěšně projít testem a rychle se rozpadla, hlavně když místo matky zaujala jeho milenka Delfina Potocka a Aurora Dudevant, známe více pod mužským pseudonymem "George Sand".

Přítel z mládí

Skladatel už od mládí býval nemocný a v posledních letech svého života velmi slabý. Trpěl mnohými chorobami, zejména plicními. V důsledku toho byla jeho tvář studená, bílá a průsvitná jako alabastr. Dokonce ani hrozný zdravotní stav ho nepřinutil obnovit svůj náboženský život.

V tomto stavu ho nalezl kněz Aleksander Jełowicki, přítel z mládí. Ještě větším přítelem mu byl jeho bratr Edward, kterého 10. listopadu 1848 zastřelili ve Vídni. Skladatel tehdy prožíval velký smutek ze smrti přítele.

Pastýřské selhání

Otec Aleksander, který věděl o strašném zdraví Chopina, se ho opakovaně pokoušel přesvědčit ke svátostnému smíření s Bohem. Marně. Nakonec Chopin souhlasil, že se mu svěří jako přítel, prostě bude mluvit o svém životě, ale napevno odmítl svátost smíření.

Zajímavé je, že si byl dobře vědom svého žalostného zdravotního stavu. Jak řekl - bylo mu líto, že zarmucuje svou stále žijící matku a že zemře bez víry a svátostí, ale ani jednu nechtěl přijmout. Tvrdil, že jim nerozumí a už ani nevěří. Tehdy se kněží z Kongregace Zmrtvýchvstání Pána horlivě a nepřetržitě za něj modlili.

Dramatické momenty a svatý trik

Večer 12. října 1849 osobní lékař skladatele Dr. Cruveiller informoval kněze Jełowického, že Chopin nemusí přežít noc. Kněz odešel ke svému příteli, kde musel čekat před zavřenými dveřmi a když ho k němu přijali, slyšel jen: "Mám vás velmi rád, ale nic neříkejte, jděte spát." Kněz odešel, ale celou noc strávil v horlivé modlitbě.

Ráno, v den svátku svého mrtvého bratra Edwarda, slavil mši za jeho duši a současně požádal Boha, aby mu pomohl získat duši přítele Chopina. Ihned po mši odešel k Chopinovi, jehož našel v posteli, když jedl snídani. Z ničeho nic řekl: "Dnes má svátek můj bratr, kterého jste velmi miloval."

Chopina to zřejmě pohnulo. Potom Jełowickeho napadlo: "V den svátku mého bratra mi dejte dárek, prosím." Skladatel odpověděl bez váhání: "Dám ti to, co chceš." A Jełowicki řekl: "Dejte mi svou duši." Chopin pochopil a souhlasil. Se zjevnými obtížemi se posadil na postel. Všichni odešli a kněz zůstal sám s nemocným.

Chopin: nový člověk

Zůstal s knězem sám a vystrašený. Nevěděl, co má dělat. Padl na kolena a řekl Bohu: "Vezmi si mou duši sám!" Kněz podal skladateli kříž a zeptal se ho: "Věříš?" A on odpověděl: "Ano". Kněz pokračoval: "Věříš tak, jak Tě to naučila tvá matka?" A skladatel dodal: "Tak, jak mě to moje matka naučila." To bylo vše, co bylo třeba. Vyznání, pravděpodobně velmi dlouho teklo samo jako podzemní řeka, která se konečně dostala na světla světa.

Zpověď změnila Chopina. Čtyři dny po smrti, které následovaly, byly jedním velkým svědectvím o probuzení víry po mnoha letech. V určitém okamžiku, kdy se Chopin probudil z horečky, pohlédl na lidi shromážděné kolem lůžka a zeptal se: "Co dělají? Proč se nemodlí?"

Kněz Jełowiecki začal litanie ke všem svatým, které skladatel předtím odmítal, dokonce i přítomni protestanti odpovídali.

Poslední okamžiky Chopina

V posledních hodinách se Chopin pevně držel ruky kněze Jełowickieho a požádal ho, aby se na něj podíval. Ve chvílích, kdy byl ještě při vědomí, opakovaně vzýval Ježíše, Marii a svatého Josefa. Lékařům, kteří se neúspěšně pokoušeli zachránit jeho končící život, řekl: "Nechte mě, ať zemřu. Bůh mi už odpustil, volá ke mně! Nechte mě. Chci zemřít!" A dodal: "Přátelé: miluji Boha a lidi! ... Je pro mě dobré, že umírám ... Neplačte, přátelé moji. Jsem šťastný! Cítím, že umírám. Modlete se za mě! Sbohem v nebi." Jeho poslední slova byla: "Už jsem u pramene štěstí!".

Návrat domů

Zemřel na druhý den v noci 17. října 1849 v modlitbě a s křížem v ruce. Možná slyšel modlitbu, kterou mu šeptala jeho matka? Možná to byl šum smutných vrb nad řekou Utrata? O třináct dní později měl slavnostní katolický pohřeb na hřbitově Père-Lachaise v Paříži.Převzato z www.verim.sk, článek z 10. 7. 2018 naleznete zde.

Fryderyk Chopin, volné dílo, commons...

Sdílet

Související články:
Biskup Fulton J. Sheen: BOŽÍMU SOUDU NIKDO NEUNIKNE (14.01.2023)
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ? (02.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 11. 07. 2018 | 4605 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.verim.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace