Zajímavé...

Když bráníte přirozenost, označí vás za nepřítele svobody

Max Kašparů, foto: Marek BLAHUŠ, CC BY-SA 3.0, Rozhovor www.postoj.sk s Maxem Kašparů o krizi lidských vztahů, hranicích svobody, křičících minoritách a návratu k přirozenosti.

Vaše nová kniha Nebudu hrát divadlo před Boží tváří se původně měla jmenovat Jen zevšednět mi nedej Bože. Jak byste ji představil?

Jde o knihu rozhovorů, ve které jsem představil svůj život od početí až po dnes. Je o všem - o mém dětství, mladých letech, o studiu, o neúspěšném vztahu před manželstvím, o mém jediném celoživotním manželství, o psychiatrické práci, o léčbě hypnózou, kterou dělám, o cestě k víře a ke kněžství, o mých zálibách, mezi které patří divadlo ...

Jste nejen známým psychiatrem, ale už i řeckokatolický knězem. Často píšete, přednášíte a kážete o tom, že vztahy se v současnosti vyhazují jako věci, že lidem chybí směr a emoce nahrazují hodnoty. Není to i proto, že žijeme v svobodnější, otevřenější, demokratičtější a pluralitnejšej společnosti?

V životě vše souvisí se vším - žádný jev není izolován. Je to jakási pavučina a člověk je uprostřed ní - svoboda, takzvaná demokracie, lidská práva, výchova, která za moc nestojí, školství, které upadá ... A když to všechno dáme dohromady, tak to na člověka doléhá a musí se to na něm nějak projevit.

Ale když se ptáte na vztahy, můžeme je rozdělit do čtyř skupin: mezilidské vztahy, které nejsou kvalitní, protože lidé se sebou neumí žít. Ve druhé skupině nacházíme vztah člověka k hodnotám - já a tradice, já a kultura, já a národ ... My jsme spíš sjednocení Evropané, než bychom byli Češi či Slováci - vlastenectví je pryč. Pak je zde vztah člověka k takzvaným nadhodnotám či k Bohu a to je na úpadku. Čtvrtým je vztah člověka k sobě samému, a ten je jeden z najmizernejších. Čili všechny čtyři vztahy, v nichž člověk žije, jsou v krizi.

Krize vztahů se podle vás týká všech lidí bez ohledu na to, jestli jde o věřící nebo nevěřící ...

Pokud mám víru, tak mám víc než ten, kdo ji nemá. Víra je vztah k hodnotám, k Desateru, k něčemu, čímž se lidský život nekončí. Pokud nebudu věřit, že po smrti mě čeká soud, tak si můžu žít, jak chci, krást, lhát, mít milenky ... proč ne? Umřu a pak už nic. Ale pokud mám odpovědnost vůči Bohu, tak si musím rozmyslet, co budu dělat. Tedy víra koriguje mé chování.

To však neznamená, že víra mě omezuje, stejně jako mě neomezují dopravní značky - pokud se jimi řídím, je to jen v můj prospěch. Pokud ze společnosti odstraníme všechny dopravní značky a semafory, pak budeme svědky havárie za havárií. A přesně to jsme udělali v rodinách.

Nedávno zesnulý sociolog Zygmunt Bauman mluvil o morálce bez etiky, tedy o vytvoření systému značek v závislosti na vlastní mravní odpovědnosti.

Jenže z toho vznikne ještě větší chaos. Jeden bude červenou barvu na semaforu chápat jako "můžu jít", jiný zase půjde na zelenou, takže se pohnou oba najednou. Je to obyčejné slovíčkaření: toto je morální, ale je to neetické, támhle je zase etické, ale je to nemorální ... To jsou "žvásty" a "kecy" sociologů, filozofů, jsou to floskuly, které ničemu nepomáhají. Pokud budu tvrdit, že pět plus pět se rovná jedenáct, mám na to právo, ale nikdy nedojdu ke správnému výsledku.

Někteří říkají, že v dnešní době už člověk nemůže být omezován jedním převládajícím morálním systémem ...

Budeme to poslouchat čím dál, tím víc, protože pokud nejste politicky a gender korektní, tak nemáte co dělat ve sjednocené Evropě. Anglická lékařská asociace například prohlásila, že se nesmí mluvit o těhotné ženě, ale o těhotném člověku. Neboť může jít o transsexuální ženu, která se necítí být ženou, a přece je těhotná, a vy se jí dotknete, urazíte ji a bude mít z toho trauma. Také některé děti již mají v žákovské knížce kolonky rodič č. 1 a rodič č. 2. My jsme se už skutečně dostali do blázince, toto není normální kontinent, ale kontinent, kterému vládnou šílenci.

Lidem chybí normálnost v myšlení. Přece není normální mluvit o rodiči číslo 1 a rodiči číslo 2. Pokud na tom někdo trvá, tak se doma mohou pohádat, kdo je ta jednička. Jsem pro svobodu, ale svoboda je jako voda - je dobrým sluhou, ale zlým pánem. Pokud má řeka břehy, mohu plavat, může fungovat elektrárna, ale pokud se břehy ztratí, řeka se rozlije a máme záplavy. Přesně to jsme udělali s lidskými právy, toto je totalita lidských práv. Měli jsme tu totalitu nacistickou a komunistickou, které šlapaly po lidských právech, a nyní je zde totalita lidských práv. Jakmile jste proti abnormalitě něčeho hnusného, nepřirozeného, patologického, tak jste označován za nepřítele svobody. A samozvané elity, které vymýšlení těchto nesmyslů berou jako sportovní disciplínu, vás označí za katolického tmáře.

Ještě k té normálnosti - jak byste ji z odborného hlediska definoval, kde jsou její hranice?

Spíše než o normálnosti bych mluvil o přirozenosti. Kdysi bylo normální svítit svíčkami a jezdit na oslu, dnes svítíme elektřinou a jezdíme autem. Mluvme tedy o přirozenosti - není přirozené, aby zcela zdravá žena počala zcela zdravé dítě a před narozením bylo zlikvidováno. Je nepřirozené, aby byl lidský život předčasně ukončen eutanazií. I homosexualita je z anatomického, fyziologického či sociálního hlediska nepřirozená, neboť člověk je muž a žena a jejich orgány jsou komplementární. Neuvádím to proti homosexuálům, ale jako příklad, že jsou věci přirozené a nepřirozené. Dá se měnit tradice, dá se měnit pojem normálnost, ale přirozenost by měla zůstat přirozeností.

Pak tu otázku pozměňme - má přirozenost své hranice?

Nejnověji vědci kříží geny člověka a prasete, takže pravděpodobně vznikne jakýsi "prasačlovek". Není to postavené na hlavu? Pokud nemám ukotvenou přirozenost, pak mohu vše prohlásit za přirozené, protože nemám stanovenou normu. Říká se tomu Overtonovo okno.

Joseph Overton se přes toto obrazné okno podíval na problém kanibalismu. Běžný člověk si řekne, že lidé nebudou jíst lidské maso, když mají vepřové, hovězí, slepičí ... Ale přijde někdo otevřený široké akademické diskusi a řekne: "Víte, to je jen tradice. Nemusí být stoprocentně nutná, občas, například v neděli, bychom si mohli dát lidské maso." Později bude další konference, která to "okno" posune dál a řekne: "Na minulé konferenci bylo zmíněno, že teoreticky by to bylo možné .. ." Teorie se pomalu posune, až se stane praxí. Toto pozvolné zpochybňování toho, co bylo kdysi nedotknutelné, nazýváme relativismus. Tímto způsobem mohu přistoupit ke všemu.

Při akademické diskusi je třeba počítat i s minoritními názory, které ne vždy zvítězí.

Ale minorita vždy nejvíce křičí. Celá společnost se skládá z minorit - je zde minorita homosexuálů, minorita barvoslepých, slepých, hluchých, vozíčkářů, důchodců, vojáků, policistů ... Pětapůlmiliónový národ se skládá z tisíců minorit. Ale jen některé strašně křičí a nakonec si to vykřičí. Minority si vykřičí pravdu. Tiché minority nemají pravdu, ty si to nevykričí.

Cokoliv chcete zpochybnit, i zpochybníte, neboť dnes už nic není tabu. Kdysi existovalo tabu incestu, dokonce i u divokých národů, ale dnes se diskutuje o tom, že když existuje dokonalá antikoncepce a potraty ... Máme to Overtonovo okno a je to jedna z možností. A ti, kteří žijí v nějakých incestních vztazích, začnou strašně křičet o svých právech a dokřičí se k nim. Co si vykřičím, to se mi uzákoní.

Někdy je postupné zpochybňování horší než přímé vyvrácení, neboť když začnete říkat něco opačného, lidé si toho všimnou. Efektivnější je něco pozvolna zpochybňovat, až to úplně zvrátíte ... Říkáme tomu salámová metoda, neboť se pomaličku přibližujeme k tomu, co chceme dosáhnout, jen to nesmí být unáhlené.

I proto jste ve svých přednáškách na festivalu On je živý v Nitře, kde nahráváme tento rozhovor, vyzýval lidi, aby šli do hloubky, nebyli povrchní a neustále se vzdělávali?

Když křesťanství přestane být náročným, přestane být křesťanstvím, stane se z něj spolek - spolek přátel Bible, spolek přátel Hospodina ... A to zpochybňování dnes letí na všech úrovních.

Zpochybňování jako základní měřítko?

Ano. Jeden kněz mi vyprávěl, že za ním přišla jistá paní s takovým úmyslem na mši svatou - dcera jde na potrat, tak ať to dobře dopadne. Čili potrat je dnes již norma - kdysi to byla vražda, pak trestný čin, pak přečin, pak byly potratové komise a dnes už jde 16letá dívka na potrat a rodiče se to nesmí dozvědět, protože má na to právo. A pro tu ženu je hlas světa natolik samozřejmý, že se už ani neptá na hlas církve. Sice chodí do kostela, ale mnoho společného s církví již nemá - a s jejím učením už vůbec ne.

V rozhovoru pro Českou televizi jste řekl, že současná migrační krize je primárně sporem kultur a mentalit, a ne náboženství. Mohou rodiny přicházející zejména z Blízkého východu či severní Afriky přispět k obnově upadajících lidských vztahů v Evropě?

To, že bude žít imigrant s imigrantkou spolu s dětmi, má pomoci české či slovenské promiskuitní ženě, aby byla věrná svému muži? To je nesmysl. Ona si i tak bude dělat, co chce, a tamtu prohlásí za hloupou, neboť má jen jednoho muže.

Ty rodiny jsou však soudržnější, mají více dětí, je tam nízká rozvodovost, větší mezigenerační solidarita ...

Jakou motivaci bude mít rozvrácená evropská duše k tomu, aby žila jako ta tradiční rodina?

Návrat k vámi zmíněné přirozenosti.

Návrat není motivace, návrat je cesta. Motivace je důvod, proč se na tu cestu vydám. A jaká bude? Motivace, že děti nebudou břemeno, ale dar, že věrnost není ztráta svobody ... Jakou bude mít ten náš moderní Evropan motivaci, aby změnil svůj život? Musí mít důvod, aby se změnil, ale proč, když mu to takto vyhovuje?

Je to postavené na hlavu: homosexuálové touží po sňatku, zatímco heterosexuálové sňatek odmítají a žijí v konkubinátech ... A do toho přijdou Arabové a mají být vzorem? Vždy si jako psychiatr kladu otázku: proč? Pokud na ni nemám odpověď, nemám řešení. Moderní, pokrokový český člověk, který nechce děti, to je zátěž, nechce manželství, to je závazek, se najednou podívá na arabskou rodinu, ožení se a bude mít pět dětí?

Mimo vašeho kritického postoji k úpadku hodnot, rodin či vztahů vnímáte i nějaké pozitivní trendy?

V první řadě já nekritizuji, jen popisuji stav. Pokud lékař konstatuje, že pacient má nádor na plicích, nekritizuje ho, ale konstatuje jeho zdravotní stav. Nekritizuji nikoho, protože každý zde má neoddiskutovatelné lidská práva a může si dělat, co chce, takže je zde "cochcárna" - každý si dělá, co chce.

Pozitivní je, že několik lidí kolem mě si už začíná klást otázky, kam to celé spěje. To už je velké pozitivum, protože před několika lety si nekladli žádné otázky a nyní sami říkají, že společnost se rozkládá mravně, morální, eticky, hodnotově, politicky... Říkám si: "Sláva, na jedno oko se probudili, ještě to druhé by měli otevřít."

A to vnímám u lidí věřících i nevěřících. Věřící si sice mnoho otázek nekladou, to jsou u nás staří lidé a ti mají jedinou otázku: jak vyžít z důchodu? Ale mladí nevěřící už říkají: je to divné. Já to však říkám už dávno.

Mohli by například vznést politické nároky, založit stranu, politicky a občansky se angažovat ...

Taková skupina může vznést námitku proti trendu této doby, ale nikdo ji nebude poslouchat, protože je to proti proudu. Proud určují samozvané elity a kdo se postaví proti, toho smetou. Právě církev je institucí, která by měla mít odvahu plavat proti proudu. Zatím mlčí, a i kdyby promluvila, tak samozvané elity jí začnou všechno vyčítat, kritizovat ji, házet po ní kameny. Kontinent se probudí asi už jen tehdy, když nastane nějaká katastrofa.

Bohumil Petrík, postoj.sk

Převzato z www.postoj.sk, článek z 21. 2. 2017 naleznete zde.

logo- postoy.sk

Sdílet

Související články:
Tradiční rodina z.s.: Trans a LGBT lobby se zmocnila dětí (20.04.2024)
Jana Jochová: Senát si umyl ruce nad redef. rodičovství (17.04.2024)
Jana Jochová: Poslední šance ochránit práva dětí je tu (15.04.2024)
Kapky jedu v Istanbulské úmluvě (08.04.2024)
3 roky vězení za "urážky" ideologie LGBT: Nový polský zákon o "nenávistných projevech (08.04.2024)
Jana Jochová: Vládní zmocněnkyně "nedoporučila" vydání knihy (04.04.2024)
Děsí tě pomyšlení na to, co se Satan snaží udělat tvým dětem? (26.03.2024)
Výzva „Žádnou genderovou rozvojovou pomoc do zahraničí!“ (23.03.2024)
Jana Jochová: Zlaté stránky s náhradními matkami v ČR? (21.03.2024)
"Požehnání" homosexuálních párů "otevírá dveře" démonům, varuje asistent exorcisty (17.03.2024)
S čím musíme počítat po schválení novely Partnerství pro stejnopohlavní páry? Důkazy a fakta zveřejňujeme v tisku (07.03.2024)
Jana Jochová: Co bude s právy dětí na mámu a tátu? (07.03.2024)
Jana Jochová: Manželství zachováno, práva dětí ohrožena (01.03.2024)
Jana Jochová: Finále o manželství. Už ve středu! (26.02.2024)
Jana Jochová: Redefinice manželství - Andrej Babiš váhá, napište mu za děti (23.02.2024)
Jana Jochová: Výsledky 2. čtení redefinice manželství (10.02.2024)
UPOZORŇENÍ na zajímavý rozhovor - vysíláno dnes - 5. 2. ve 20:30 - 22:30 hod. (05.02.2024)
LGBT lobby útočí na děti - chce jim sebrat otce! (05.02.2024)
Takto vypadá LGBT indoktrinace 6letých dětí zážitkovou formou (03.02.2024)
Jana Jochová: Istanbulská úmluva Senátem zamítnuta (25.01.2024)
Istanbulská úmluva: jednání Senátu proběhlo již 24.1. večer (24.01.2024)
Celý text Istanbulské úmluvy včetně Důvodové zprávy v českém jazyce ke stažení - stáhněte, čtěte a šiřte (24.01.2024)
Živnostníci a učitelé podpořili přirozenou rodinu (25.11.2023)
Biskup Strickland o žehnání homosexuálů - pastýřský list (14.10.2023)
Co dělají „drag queens“ na školách? (02.10.2023)
KLASICKÉ REVOLUČNÍ POSTOJE LIBERÁLNÍ TŘÍDY PROTI BOHU (27.09.2023)
Příliš povyku kvůli sexu (25.09.2023)
Transrodoví aktivisté jsou plni krutého ignorování zájmů žen a dívek (10.09.2023)
Víkendový Prague Pride letos jasně ukázal, o co LGBT aktivistům a neziskovému sektoru skutečně jde. (20.08.2023)
Transgenderové šílenství má stále děsivější důsledky v reálném světě (14.08.2023)
Jana Jochová: Senát hlasuje již zítra (01.08.2023)
Poslední chvíle na obranu manželství v Evropě (14.07.2023)
Jana Jochová: Poděkujte statečným poslancům (12.07.2023)
Aliance pro rodinu se rozhodla reagovat na bezprecedentní útok ze strany Pastoral Brothers (10.07.2023)
Psychiatr Radkin Honzák: Manželství je svazkem muže a ženy + komentář: gay hnutí proti LGBT ideologii (04.07.2023)
Petice za ústavní definici manželství (30.06.2023)
Jana Jochová: Ústavní definice manželství ve 2. čtení (30.06.2023)
LOGIKA PROGRESIVCŮ A LIBERÁLŮ (28.06.2023)
Provinciál kapucínů v ČR: Otevřený dopis poslancům: Chraňte přirozenou rodinu (21.06.2023)
Jana Jochová: Pošlu vám zdarma pohlednice pro poslance (15.06.2023)
Tradiční rodina z.s. - ROZESÍLÁNÍ KOMPLETNÍ ISTANBULSKÉ ÚMLUVY V ČESKÉM JAZYCE (05.06.2023)
Istanbulská úmluva: Totalitarismus pokračuje ve svém vytrvalém pochodu Evropou (04.06.2023)
Jana Jochová: Poslanci opět vytáhli sňatky; sexualizace dětí v Brně a ... (02.06.2023)
Na dodržování Istanbulské úmluvy v zemích, které ji přijaly, dohlíží mezinárodní expertní skupina (GREVIO (31.05.2023)
Cílem LGBT není dosáhnout manželství, ale zničit je (26.05.2023)
Pastýřský list nitranských biskupů - Genderová ideologie je nevědecká a netolerantní, vede k šíleným nápadům (19.05.2023)
Jana Jochová; Zdeněk Chytra: V "Máte slovo" (4. 5. 2023) jsme šlápli do „vosího hnízda" (06.05.2023)
PETICE „Zamítněte ratifikaci Istanbulské úmluvy, násilí na ženách neřeší“ + Překlad Důvodové a Rozborové zprávy a odborné posudky (05.05.2023)
LGBT aktiviské: "Vaše děti budou jako my" (17.04.2023)
Slováci se mobilizují k boji: růžencem za zastavení transgender ideologie (11.04.2023)
Jana Jochová: Šikana české učitelky kvůli transgenderu (30.03.2023)
Zrušení sterilizace translidí, uzákonění Manželství pro všechny a ratifikace Istanbulské úmluvy jsou velmi blízko (30.03.2023)
Jana Jochová: Rakušan počítá s těhotnými muži! (25.03.2023)
Útok Evropský soudu pro lidská práva na manželství (01.03.2023)
Na přípravě Istanbulské úmluvy se aktivně podílela ILGA – největší mezinárodní organizace LGTB v Evropě. (24.02.2023)
Jana Jochová: Ministr Rakušan chce škrtnout matku! (23.02.2023)
Karol Dučák: Úpadek mravů na ČT2 (22.01.2023)
Jana Jochová: Kolega jde k soudu. Pište s námi EK. (18.12.2022)
Jana Jochová: Evropská Komise nutí ČR pošlapávat práva dětí (09.12.2022)
Ve Španělsku začne ode dneška genderová cenzura reklam na dětské hračky (05.12.2022)
Chloe Coleová: Příběh dívky s mužským hlasem a bez prsou. V USA je symbolem boje proti transvlně (03.12.2022)
Co /Kdo je to žena? (dokument, cz dabing) + nové odkazy (01.09.2022)
6 mil Kč ze zahraničí na homosexuální manželství (10.08.2022)
PRAVÁ ŽENSKOST - Rozhovor s Alicí von Hildebrand (o důstojnosti a povolání ženy, feminizmu a ďáblových snahách ..) (08.08.2022)
Ústavní definice manželství podána! (28.07.2022)
Aliance pro rodinu: Ptali se na nás v Bruselu (21.07.2022)
Vladyka Milan odpovedá: Změna pohlaví (18.07.2022)
Transgenderová ideologie spočívá na herezi dualismu (16.07.2022)
Nezákonné jednání ČT pokračuje (14.07.2022)
Deset hříchů náhradního mateřství (06.06.2022)
Politické neziskovky opět útočí na společnost (24.05.2022)
Disney a Hollywood proti dětem -- Braňme spolu víru, rodinu a vlast! (14.04.2022)
Kardinál Müller: „Účast LGBT osob na synodě ničí společenství Církve“ (29.03.2022)
Bývalí transrodoví pacienti hovoří o lítosti ze "změny pohlaví" a nedbalosti (26.03.2022)
Tradiční rodina: Nová vlna tlaku na ratifikaci Istanbulské úmluvy za pomoci mediálních lží a manipulací - zapojte se znovu do naší kampaně (16.02.2022)
Senát uhájil právo dětí na mámu a tátu (15.12.2021)
Budou uznávat adopce dětí stejnopohlavními páry ze zahraničí? Pište senátorům. (13.12.2021)
Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí „Český Barnevernet“ prošla senátem, podepsal ji i prezident - co dál? (09.10.2021)
Katy Faust v ČR - pohled na redefinici manželství optikou práv dětí na otce a matku. (15.09.2021)
Z emailu Jany Jochové - Aliance za rodinu / Babišův dotazník na "homomanželství" (26.08.2021)
Rozhovor s Dennisem Pragerem z PragerU (26.08.2021)
Aliance pro rodinu: Na Prague pride jsme se stali hlasem dětí (05.08.2021)
LGBT ideologie je anti-náboženstvím dneška (01.08.2021)
Sbor homosexuálů zpívá: "Obrátíme vaše děti, jdeme si pro ně" (15.07.2021)
Vladimír Palko: Lvi přicházejí. Opravdu ?! (14.07.2021)
Ve středu se v Europarlamentu hlasuje o rodině, napište s námi (22.06.2021)
Nová zpráva dětského fondu při OSN UNICEFu uvádí, že porno dělá některé děti šťastnými. (22.06.2021)
Maďarsko zakázalo propagaci homosex / trans materiálů nezletilým a tvrdě jde po pedofilech (18.06.2021)
Tlak na ratifikaci Istanbulské úmluvy opět sílí - braňme se společně tomuto plánu (04.06.2021)
Ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy versus Manželství pro všechny 1:1 (31.05.2021)
Liberální revoluce proniká i do Církve, tvrdí prof. Kowalczyk SJ (11.05.2021)
Prosba o modlitbu - Protiústavní návrh vládní zmocněnkyně Válkové // + Výzva poslancům k zamítnutí návrhu novely - možnost podepsat (29.04.2021)
Muži jsou muži, ženy jsou ženy: Racionální manifest o pohlavích (12.04.2021)
Biskup Konderla z Tulsy diskutuje o reakci Církve na transgender hnutí (29.03.2021)
Jitka Chalánková: Vláda se chystá přihrát miliony genderovým neziskovkám. A opět vrací do hry Istanbulskou úmluvu (09.03.2021)
P. Marián Kuffa: O koronaviru (Covid 19) (18.02.2021)
Plán MŠMT pro rovnost pohlaví k rovnosti nepovede (19.01.2021)
Maďarsko odmítá genderovou teorii v ústavní novele (22.12.2020)
LGBT strategie EU - Nové trestné činy i vydírání eurofondy (03.12.2020)
RATIFIKACE ISTANBULSKÉ ÚMLUVY EVROPSKOU UNIÍ OPĚT NA STOLE (24.11.2020)
Odpověď vladyky Milana Chautura homosexuálně aktivnímu křesťanovi (19.11.2020)
Kniha "Odvrácená tvář transgenderu" vychází poprvé v ČR (09.10.2020)
Genderové šílenství je teprve v začátcích - stanovuje novou realitu ve společnosti (21.09.2020)
Odpověď OSN na Covid? Interrupce a gender. (31.08.2020)
Facebook a Instagram zakazují jakoukoli podporu "konverzní terapie" kvůli "nenávisti" (29.07.2020)
Vláda bude v pondělí jednat o ratifikaci Istanbulské úmluvy - musíme jednat ihned! (26.07.2020)
Rozběhla se mezinárodní petice proti přijetí Istanbulské úmluvy - MŮŽETE PODEPSAT (30.06.2020)
Istanbulská úmluva: boj o gender neskončil (12.06.2020)
Maďarský parlament schválil usnesení o odmítnutí Istanbulské úmluvy (07.05.2020)
Nový izraelský výzkum prokázal, že muži jsou muži a ženy jsou ženy (20.04.2020)
Rozhovor s o. Pavlem Dokládalem: Vlci v rouše beránčím... (video) (18.04.2020)
Renáta Ocilková: Jak hovořit s dětmi o genderu) (18.04.2020)
Prezidentka Čaputová Radě Evropy: neratifikujeme Istanbulskou úmluvu (05.03.2020)
Ex-transsexuál žádá kanadské politiky, aby nezakazovali terapii, která ho zachránila (05.03.2020)
Na rozcestí? O Istanbulské úmluvě s Mgr. Ninou Novákovou, (29.02.2020)
Otec Marian Kuffa - kázání Jamník, 26. 2. 2020 (video) + video s lídry Sl. dohovoru za rodinu (27.02.2020)
Roger Kiska: Za Istanbulskou úmluvou je nebezpečná agenda (26.02.2020)
Slovensko vypovědělo ratifikaci Istanbulské úmluvy právně korektním způsobem (25.02.2020)
2. Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn (z 27. 3. na 28. 3. 2020) (25.02.2020)
Satanistické kořeny gender ideologie (21.02.2020)
11. 2. 2020 - Modlitební setkání proti Istanbulské úmluvě - náměstí Svobody Bratislava (14.02.2020)
Tip: Nová kniha Mons. prof. Petra Piťhy, kterou nechtěli vydat (24.01.2020)
Francouzi demonstrují proti legislativní "likvidaci otce" (21.01.2020)
Svobodné Universum: Rozhovor s Danielou Kovářovou o Istanbulské úmluvě (17.01.2020)
Pouze informovaní mohou oponovat a uvědomit si skutečné ZLO - řada odkazů o zrůdnosti gender ideologie a Istanbulské úmluvy (14.01.2020)
3 krát P. Marián Kuffa: Je čas na odvahu, Připravte se na smrt, Toto je naše legie! - videa ke stažení! (06.01.2020)
Martin Lohmann: Perverznost logiky a práva v oblasti rodiny a dětí (04.12.2019)
Kardinál Sarah: Souvislost mezi antikoncepcí a gender (26.11.2019)
Mějte odvahu bránit hodnoty! - list matky a ředitelky školy nám všem ... (26.11.2019)
Učitelé jsou krajně znepokojeni - odbory je tlačí do sexualizace a indoktrinace dětí (18.11.2019)
Biskup označuje LGBT indoktrinaci dětí za zneužívání: "Musíme zastavit toto šílenství" (18.11.2019)
Expert OSN chce stíhať "nenávistné výroky" proti LGBT. Na mušce je duchovenstvo (13.11.2019)
Noční modlitební procesí na Svatý Hostýn (z 12. 10. na 13. 10. 2019) (10.10.2019)
P. Marián Kuffa, kázání září 2019 (02.10.2019)
Pobuřující relace BBC učí malé děti, že existuje více než 100 pohlaví (20.09.2019)
Noční modlitební procesí na Velehrad (z 23. 8. na 24. 8. 2019) (21.08.2019)
Jana Jochová 3. díl: Rodině nepomůže genderová ideologie, jež vykládá rovnost jako stejnost a tvrdí, že dítě je pro ženu překážkou v kariéře (13.06.2019)
Jana Jochová 2. díl: Děti vychované v lesbických párech mají nejhorší identifikaci s vlastním pohlavím (12.06.2019)
Jana Jochová 1. díl: Děti rodičů, kteří si myslí, že manželství je svazkem muže a ženy, se na Západě ve škole učí, že tomu tak není a že je zde rodič (11.06.2019)
Vatikán o teoriích, které považují gender za důležitější než pohlaví (11.06.2019)
Svědectví ženy, kterou vychovávaly dvě lesby (video) (29.05.2019)
Lékaři se vzbouřili proti změnám pohlaví u dětí (10.04.2019)
Antikrist a Antimaria. Zachraňme kulturu před toxickou ženskostí (30.03.2019)
* Slovenský parlament schválil zastavení ratifikace Istanbulské úmluvy
* Stanovislo předsedy KBS S. Zvolenského
(30.03.2019)
Polští biskupové: Charta LGBT "diskriminuje jiné" (+ Život Církve ve světě 11/2019) (16.03.2019)
Zastavme zlo z Istanbulu - Levoča 9. 2. 2019 (10.03.2019)
Blíží se další projednávání zákonů o manželství ve Sněmovně a další (09.03.2019)
Noční modlitební procesí na Velehrad (z 8. 3. na 9. 3. 2019) (05.03.2019)
Gender ideologie - křesťané, argumentujte!
* 10 faktů, které hovoří o rozdílech v pohlaví mezi mužem a ženou
(04.03.2019)
Gabriely Kuby: Ať se vaše srdce nenechá zmást! (24.02.2019)
Dokumenty Dr. Josepha Nicolosiho dokazují lži a dezinformace gay lobby (07.02.2019)
Pochod za život a Pochod smrti (07.02.2019)
Istanbulská úmluva - dokument, který budí vášně. (03.02.2019)
Chlapec, který se "proměnil" na ženu, změnil názor: V mém těle jsem se cítil dobře (28.01.2019)
P. Marian Kuffa: "Řeknu vám, co je to gender - výplod liberalismu - pohroma a ohromné zlo" (25.01.2019)
GENDER IDEOLOGIE - otázky a odpovědi (17.01.2019)
GENDER IDEOLOGIE - jak ovlivňuje dnešní společnost (13.01.2019)
Gianfranco Amato - Genderová teorie v praxi (přednáška, české titulky) (12.01.2019)
Satan má v ceste 'poslední bariéru', bránící zničení lidstva - mužskou a ženskou dualitu (30.12.2018)
Otec Marián Kuffa - Choryně (25.12.2018)
Pohádky pro 21. století...? (22.12.2018)
Otec Marián Kuffa: Komunisté měli KGB, nacisté měli Gestapo, genderisti a liberálové mají výbor GREVIO (20.12.2018)
Je P. Petr Piťha opravdu šiřitel falešných zpráv a "obchodník" se strachem?
- Prof. P. Piťha reaguje: vyjádření a doplnění jeho výroků
(12.12.2018)
Vladimír Palko: Istanbulská úmluva a zatmění rozumu (09.12.2018)
Předběžná opatrnost nemusí být totéž co strach (05.12.2018)
Sexuální revoluce se ošklivě zvrhává (29.11.2018)
Rodová ideologie od Celine Dion s něžným názvem Celinununu (24.11.2018)
Istanbulská úmluva: Vlk v ovčím rouchu (23.11.2018)
První veřejné výstoupení o. Mariána Kuffy po operaci. (video) (11.11.2018)
Vyjádření mluvčího prezidenta Miloše Zemana k tématu Istanbulská úmluva a kázání otce Piťhy (10.11.2018)
Halík versus Piťha (10.11.2018)
Pravda o kampani Jsme fér (03.11.2018)
Noční modlitební procesí (z 2. na 3. 11.) (03.11.2018)
Sexuální extrémisté už nebudou diktovat morálku a zákony ... (27.10.2018)
Biskup Vlastimil Kročil - Istanbulská úmluva (23.10.2018)
Proč ČBK nepodporuje ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy? (21.10.2018)
Šichtařová: Istanbulská úmluva je skvělý business pro genderové fanatiky (17.10.2018)
Petice - Podpora panu prof. Petru Piťhovi za pravdu o Istanbulské smlouvě, vyřčenou 28.9.2018 (17.10.2018)
* Trestní oznámení na profesora Petra Piťhy
* Dominik Duka k cause svatováclavského kázání P. Piťhy
(12.10.2018)
Migrace není legrace, ale problém a předvolební téma - přednáška Mons. prof. PhDr. Petra Piťhy 18. 9. 2018 v Prostějově (09.10.2018)
Itálie ruší rodiče 1 a 2 a vrací otce a matku (07.10.2018)
Mons. Petr Piťha - katedrála sv. Víta 28. září 2018 - také o Istanbulské úmluvě (06.10.2018)
P. MARIÁN KUFFA - Zastavme zlo z Istanbulu (06.10.2018)
Náš příští život podle Istanbulské úmluvy aneb nové náboženství – ideologie genderu (06.10.2018)
Europoslanec Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. se vyjádřil k Istanbulské úmluvě (15.09.2018)
* Rodina je šťastná díky našim tradicím
* Nové stránky na podporu manželství složeného z muže a ženy a na podporu tradiční rodiny
(26.08.2018)
Seminář VLIV ISTANBULSKÉ ÚMLUVY NA NAŠE ŽIVOTY (20.08.2018)
Doktor v Anglii tvrdil, že rod získáváme podle pohlaví. Vyhodili ho (22.07.2018)
PETICE, KTERÁ CHRÁNÍ BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ (21.07.2018)
Být a nebít LGBT ? (16.07.2018)
Chuck Norris: rodoví ideologové jdou po vašich dětech! (15.07.2018)
Tváří v tvář tvrdé realitě: LGBTQ hnutí chce vysloveně zničit křesťanství (23.05.2018)
Nedávný příklad jak nás gay "manželství" ovlivňují: zakazování knih (19.05.2018)
Biskupové Anglie a Walesu varují před krajně znepokojujícím rozmachem 'gender ideológie' (06.05.2018)
UNICEF chce extrémně sexualizovať už předškoláky - zvedá se vlna ostrých protestů (30.04.2018)
Žádný 'pan', žádná 'pani', žádné 'tati', žádná 'mami': bezrodová agenda kanadské vlády (01.04.2018)
Španělské právo nařizuje LGBT indoktrinaci pro katolické školy a rodiny (11.03.2018)
Anton Chromík - Co je horší než atomová bomba (27.02.2018)
Jsme pro ochranu žen, ale odmítáme gender ideologii, zaznělo ve slovenských kostelích (26.02.2018)
Bronislav Škripek: EU vyváží gender ideologii (27.01.2018)
Španělský arcibiskup varuje: Gender se závratně šíří (20.01.2018)
Hřích Mariána Kuffy - Proč se Marián Kuffa stal konspirátorem (10.01.2018)
Katoličtí biskupové USA varují: dětem škodí když jim tvrdíte, že si mohou'zmeniť' pohlaví (22.12.2017)
* Stovky dětí v Česku zvažují změnu pohlaví, nejmladším je šest let
* Gender – šokující dotazník pro desetileté děti
(20.12.2017)
LGBT lobby chce zakázat výzkum pro navrácení původního pohlaví po jeho změně (21.11.2017)
Třetí pohlaví? Biologická fakta a post-faktické fikce / + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 46/2017 (18.11.2017)
Dva bývalí transgendeři promluvili o selhání svých operací na změnu pohlaví (09.11.2017)
Závadné děti (04.11.2017)
Homosexuální „manželství“ ve světle biologie (05.10.2017)
Google vyhodil pracovníka za kritiku Gender (02.09.2017)
Weigl: Otec a matka jsou základními jistotami v životě, ne genderové stereotypy, jak blouzní popletené feministické fanatičky (20.08.2017)
5 fatálních omylů genderové teorie a jak je odhalit (19.05.2017)
Gender ideologie na postupu: Evropská unie odsouhlasila, že podepíše Istanbulskou úmluvu (13.05.2017)
S rytíři a princeznami proti genderovým mýtům (04.05.2017)
Rovnost (GENDER) teorie: konečný cíl je změna a chaos celé lidské společnosti (03.04.2017)
Trump nechce bojovat za transgender šatny na školách (14.02.2017)
Gender ve školách = pokus na nezletilých lidských subjektech (14.02.2017)
ONYI TO OPRAVDU MYSLÍ VÁŽNĚ! Dlouhý pochod feministek institucemi (31.01.2017)
Jmenuji se Alex a jsem dinosaurus (21.01.2017)
National Geographic a jeho genderová revoluce (04.01.2017)
What is gender ideology - Co je gender ideologie? - (27.12.2016)
LGBT argumenty byly v základech otřeseny vědci. Americká homoloby v panickém protiútoku (27.12.2016)
Když postfaktuální liberalismus válcuje (- aneb člověk žasne...) (26.10.2016)
Nové video odhaluje lži o genderové identitě (30.09.2016)
Nejnovější komplexní vědecká studie vyvrací argumenty skupin LGBT a gender (18.09.2016)
Gender a poruchy osobnosti (21.08.2016)
Kolumbijští občané zabránili zavedení genderové ideologie do školních učebnic (21.08.2016)
Španělští biskupové odmítli zákon o LGBTfobii. Čelí obviněním z nenávisti (18.08.2016)
Jak zabít hrdinu v každém člověku (14.07.2016)
Raper Boosie: TV dělá z našich dětí homosexuály, za 10 let bude polovina populace homosexuální (13.07.2016)
Jde o víc než o toalety (13.07.2016)
NEPOCHOPENÁ ROVNOST (08.07.2016)
Zaměstnankyně vysoké školy je vyšetřována pro "popírání transgenderizmu" (01.07.2016)
* Chce OSN vytvořit "gestapo gayů"?
* Odmítněte rezoluci OSN o sexuální orientaci a gender identitě (shogi)
(29.06.2016)
Vítězství pro španělského kardinála obviněného z prohlašování nenávistných výroků (28.06.2016)
* Kardinála stíhá prokuratura. Mluvil o gayoch a feminismu
* Zastavte šikanování kardinála kvůli gender ideologii
(21.06.2016)
PETICE - LGBT lobby tlačí na produkci disneyovek, aby udělali z královny Elsy lesbičku (17.06.2016)
Španělský kardinál je pevně přesvědčen o nepříznivém vlivu "impéria gayů" na rodinu (06.06.2016)
Následky gender politiky (12.04.2016)
Britské státní zdravotnictví financuje změny pohlaví u dětí (01.04.2016)
S někdejší pornohvězdou o závažné zodpovědnosti otců (01.04.2016)
Další perly z Evropského parlamentu: Poslanci se budou ideologicky doškolovat v duchu gender a migrantkám patří potrat (18.03.2016)
Nemějte děti, zdržují od práce (14.03.2016)
Pornografie: příčina sexuálního násilí? (07.03.2016)
Genderový diktát opět zaúřadoval! Chlapci se převlékali za superhrdiny, dívky za princezny, proto školka zrušila karneval (19.02.2016)
Rozhodnuto! České děti se budou ve školách učit na základě ideologie gender (13.02.2016)
Feministka z FEMENu se prohlásila za pro-life a omluvila se (10.02.2016)
Dříve přirozené dnes musíme chránit. V Itálii vznikl výbor na vyvracení genderových lží. (07.11.2015)
Vědci proti genderové ideologii (04.11.2015)
Kardinál Maradiaga k genderové ideologii (11.10.2015)
Kardinál Müller: Genderová ideologie je kompletní destrukce člověčenství (02.10.2015)
(Nejen) africké rodiny ohrožuje Západ, mezinárodní agentury, i Vatikán (30.09.2015)
G. Kuby: Šokující dokument z dílny Gender ideologů EU odhaluje jejich plány! (19.09.2015)
* Europoslanci znovu zasahují do principu subsidiarity
* EU plánuje pod rouškou posílení postavení dívek zavést do škol genderovou ideologií
(08.09.2015)
Rozvrat sexuální identity předznamenává totalitární ideologie (24.07.2015)
* Řím v šoku: Milion lidí protestovalo proti ideologii rovnosti pohlaví
* Papežská rada pro rodinu podpořila manifestaci proti genderové výchově
(23.06.2015)
Rozumně a jednotně bránit rodinu proti genderové kolonizaci /+svědectví rodičů (13.06.2015)
Montrealský arcibiskup: Lidem, kteří bojují se svou sexuální identitou, pomůže Kristus (10.06.2015)
EÚ volá po potratech i kvótách pro ženy (09.06.2015)
Když chybí vychování, zbývá jen sexuální výchova, říká italská spisovatelka (09.06.2015)
Pomozte zablokovat propotratovou zprávu Noichlové (06.06.2015)
Jak chránit děti před gender? Italové mají rady pro rodiče (28.05.2015)
Italská petice proti genderové indoktrinaci na školách (06.05.2015)
Rada Evropy schvaluje sebeurčení pohlavní příslušnosti (24.04.2015)
Italští biskupové o genderu bez ideologie a zjednodušování (31.03.2015)
Snaha o homosexualizaci přirozeného zákona (23.03.2015)
GENDEROVÝ DIKTÁT Z EÚ - Zpráva Tarebella byla přijatá. (12.03.2015)
Marina Kovačičová: Mysleli jsme, že jsme svobodní? Vždyť "GENDER" je nová totalita! (09.03.2015)
GENDERISMUS - (videopřednáška) (01.03.2015)
Petice proti gender identitě (14.02.2015)
O ideologické agresi v souvislosti se zaváděním genderové výchovy dětí (03.02.2015)
Děti potřebují otce a matku - Petice proti požadavkům UNICEF (22.01.2015)
Výzkum mozku zásadně protiřečí ideologii "gender" (11.12.2014)
OSN: Sexuální anarchie mládeže prý zabezpeží sociální blahobyt (03.12.2014)
SR: Celostátní strategie rovnosti pohlaví schválena! Vláda jí v tichosti dala zelenou + Reakce biskupů Slovenska (21.11.2014)
S kardinálem Müllerem o muži, ženě a rodině (18.11.2014)
Občanská společnost se mobilizuje proti výuce genderu ve státních školách (16.11.2014)
Vězení pro rodiče, kteří nechtějí, aby jejich děti byly ve škole genderově indoktrinovány (14.11.2014)
Církevní školy v Británii budou povinně učit gender (04.11.2014)
O. Tony Anatrella: Genderová teorie je antropologická hereze (21.10.2014)
SK: Psychiatři varovali ředitele škol - Rodová (gender) ideologie není pro děti (19.10.2014)
Genderová ideologie naráží na odpor zdola (31.05.2014)
Kniha: Gender nebo rodová ideologie. Máme jen nečině přihlížet? (21.05.2014)
Indie přiznává rovná práva transgender osobám (12.05.2014)
Přednáška: Genderově nesmýšlím, budou mne kamenovat? (11.05.2014)
Italští poslanci navrhují zákon na ochranu ústavních práv rodičů před "genderovou ideologií" (10.05.2014)
Itálie: Rodiče bojují proti školním projektům na "dekonstrukci pohlaví" (29.04.2014)
Komentář: Revoluce gender a demaskování jejích tří mýtů (08.03.2014)
RC Monitor 04/2014 (23.02.2014)
* Dvě pohlaví muž a žena jsou málo. Facebook při osobním profilu nabízí 58 rodů
* Otevřený dopis LGBTI: odkud Facebook vzal 50 rodů?
(18.02.2014)
Severoitalští biskupové o genderové unifikaci (03.02.2014)
* ZASTAVTE Lunacek! - Varujte europoslance. Hlasovat se bude 4.2.2014!
*Vzor dopisu poslancům Evropského parlamentu, email. adresy
(03.02.2014)
Evropský parlament bude hlasovat o zvláštních právech pro homosexuály
* Petice, České europoslance je možné kontaktovat e-mailem:
(31.01.2014)
Pastorační list biskupů Portugalska - o gender ideologii (29.01.2014)
Záznam relace TV Lux o rovnosti pohlaví -“Gender ideologii”.
Dostala za ni od licenční rady sankci !!
(08.11.2013)
Schválí zákon, který gender ideologii vnutí do škol všech zemí EU? Nedopusťme to! (19.10.2013)
Rodiče: píšeme na Vládu Slovenské republiky! Nesouhlasíme s tzv. Gender ideologií a se sexuální výchovou na slovenských školách! (13.10.2013)
Gender (rodová) rovnost: 22 nepravd i faktů (pokračování)
3.díl Seriálu o rovnosti pohlaví (gender mainstreaming)
(06.10.2013)
Gender (rodová) rovnost: 22 nepravd i faktů
2.díl Seriálu o rovnosti pohlaví (gender mainstreaming)
(06.10.2013)
V Americe má nahý muž právo vstupu do ženské šatny
1.díl Seriálu o rovnosti pohlaví (gender mainstreaming)
(06.10.2013)
My nejsme staromódní, paní "Genderová" (06.09.2013)
Kardinál Vingt-Trois o bojovné invazi genderové teorie (27.06.2013)
Gender ideologie ovlivňuje nepříznivě činnost humanitárních organizací (19.01.2013)
Homosexualita, nevěra, "gender" - vše soukromá věc? (26.05.2012)
Gender studies jsou nástupkyní marxistické ideologie (19.10.2011)
Rodové rovnostářství (gender): slogan zapáchající krvavou ideologií (29.09.2011)
Noční modlitební procesí na Svatý Hostýn (z 12. 10. na 13. 10. 2019) (30.11.-0001)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 21. 02. 2017 | 5961 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace