Zajímavé...

Každý máme misionářské poslání (Slavnost Nanebevstoupení Páně)

Ježíš se zjevuje ženám, volné dílo, pt.wikipedia 40 dní po vzkříšení Pána se v Církvi slaví jeho vystoupení do nebe. Evangelijní úryvek této slavnosti nabízí poslední verše Markova evangelia (Mk 16,15-20). Pán Ježíš v něm posílá učedníky hlásat evangelium a slibuje znamení, která budou doprovázet ty, kteří uvěří.

Poselství pro celý svět

Úryvek je součástí tzv. delšího závěru 16. kapitoly Markova evangelia, které tvoří verše 9 až 20. Dnes je všeobecná shoda odborníků, že tento závěr není dílem téhož autora, který sestavil Markovo evangelium. Text vznikl jako shrnutí z ostatních evangelií, které se pravděpodobně používalo v katechezích prvotní Církve a k Markovu evangeliu bylo přidáno někdy v polovině 2. století po Kr. Verše 9 až 14 zmiňují zjevení vzkříšeného Pána, které uvádějí jiná evangelia: Marii Magdaléně (verše 9-11); učedníkům jdoucím do Emauz (verše 12-13) a samotným apoštolům (verš 14).

Úryvek slavnosti Nanebevstoupení Páně začíná Ježíšovým vysláním apoštolů hlásat evangelium (verše 15-18) a Ježíšovým nanebevstoupením (verše 19-20). Právě závěrečná řeč zmrtvýchvstalého Pána o nezbytnosti křtu a o znameních, které budou doprovázet ty, kteří uvěří, představuje jedinečný materiál, který ostatní evangelia neobsahují. Evangelista Marek zdůrazňuje, že příkaz nanebevstoupeného Pána "hlásat evangelium" se vztahuje na celý svět a celé stvoření, tzn. každý člověk má právo slyšet radostné poselství o Ježíši Kristu. Pamatujme na to, že jde o poslání, které zavazuje i nás přinášet evangelium do prostředí, ve kterém žijeme. Ať jsou pro nás povzbuzením slova apoštola Pavla: "Neboť já se za evangelium nestydím; vždyť ono je Boží mocí na spásu každému, kdo věří." (Ř 1,16)

Právo slyšet radostnou zvěst

Pán připravuje své učedníky na skutečnost, že ne všichni příjmou slova evangelia. Vystihují to slova: "kdo uvěří a dá se pokřtít ..."; "a ty, co uvěří, budou provázet tato znemania ..." Ježíšovi učedníci musí počítat s tím, že se setkají i s odmítnutím. Důležité je propojení víry a křtu, které přinášejí člověku spásu: "Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen." (Mk 16,16)

Katolická církev s odvoláním právě na tato Ježíšova slova potvrzuje, že "křest je nezbytně nutný pro spásu těm, kterým se ohlašovalo evangelium a měli možnost požádat o tuto svátost. Církev nezná žádný jiný prostředek na zajištění vstupu do věčné blaženosti, pouze křest."(Srov. KKC, bod 1257)

Zároveň platí princip, že Bůh chce spasit všechny lidi a Bůh neomezuje svou moc pouze na svátosti. Druhý vatikánský koncil v dokumentu Gaudium et spes zdůrazňuje: "musíme být přesvědčeni, že Duch Svatý všem poskytuje možnost - způsobem známým jedině Bohu - mít podíl na tomto velikonočním tajemství." (Bod 22)

Hlásání evangelia a svědectví o Kristu nepoškozují svobodu člověka odmítnout Boha. Církev předkládá, ale nenutí, avšak nemůže zamlčovat Kristovu pravdu nabídnutou lidstvu, kterou každý člověk má právo poznat. Jsme svědky tendencí oddělit obrácení se ke Kristu od křtu a označit Církev a křest za nepotřebné. Svatý Jan Pavel II. upozorňuje, že Selháním nás, věřících, je skutečnost, že ne vždy uprostřed tohoto světa dosvědčujeme věrohodně Krista svým novým životem (srov. Encyklika Redeptoris missio, bod 47).

Znamení jsou viditelná i dnes

Hlásání evangelia není samostatnou činností učedníků, ale ani Kristus to nedělá bez nich. Vystihuje to sloveso "synergéo" - "spolupracovat, spolupůsobit", které je v slovenském textu přeloženo slovem "pomáhat" (srov Mk 16,20). Misijní příkaz je tedy spoluprací učedníků a oslaveného Pána.

Možná nás napadne otázka, jak je to se znameními, která Pán Ježíš slibuje těm, kteří uvěří. Asi jsme neviděli nikoho, kdo by vypil smrtící jed a nic by se mu nestalo. A přece jsme v průběhu dějin a i v současnosti svědky mnoha znamení víry kolem nás: obrácení těch, kteří propadli alkoholu; nečekané obrácení tvrdých odpůrců víry; lidsky nevysvětlitelná uzdravení z chorob; objetí dlouhé roky pohněvaných lidí; zanechání dlouholetých hříchů; uzdravení zranění z dětství; obnovení ztroskotané lásky manželů; návrat zbloudilých; nakonec každá svatá zpověď je viditelným znamením Boží blízkosti ... Pán chce spolupracovat i s námi, aby i v dnešní době potvrzoval uzdravující sílu evangelia svými znameními.


P. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 9. 5. 2018 naleznete zde.

volné dílo, cs.wikipediaSdílet

Související články:
Kristův kříž - z jakého dřeva byl? (14.09.2022)
Odporují si evangelisté ve zprávách o zmrtvýchvstání? (03.05.2022)
Velikonoce v Těrlicku (20.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově vzkříšení (16.04.2022)
Bílá sobota: Kristův sestup do podsvětí (16.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení IV. (15.04.2022)
Sedm Kristových slov na kříži - Pobožnost na Velký pátek a Bílou sobotu (15.04.2022)
Velikonoce, jak jsem je neplánoval a stal se svědkem vzkříšení z covidu (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení III. (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení II. (13.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení I. (13.04.2022)
P. František Trstenský: Vy jste toho svědky (3. neděle velikonoční, cykl. B) (17.04.2021)
P. František Trstenský: Velký pátek - Ave crux (02.04.2021)
Přímý přenos – Trpíme s Ježišem Kristem na Zelený čtvrtek (1.4.) od 20:00 (01.04.2021)
Anna Kateřina Emmerichová: HOŘKÉ UMUČENÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (31.03.2021)
P. František Trstenský: Zelený čtvrtek - den Eucharistie a kněžství (31.03.2021)
Vladyka Milan Chautur: LIDSKÁ SLÁVA - POLNÍ TRÁVA (Květná neděle) (28.03.2021)
Výzdoba kostela ve Vranově (28.05.2020)
Papežovo velikonoční poselství Urbi et Orbi (13.04.2020)
Přímý přenos na TV LUX od 16,55 h. - Na Bílou sobotu média zpřístupní modlitbu před Turínské plátnem (11.04.2020)
TV Lux: Program a programové tipy během Svatého týdne (06.04.2020)
Ke stažení: SVATÝ TÝDEN a KŘÍŽOVÁ CESTA - omalovánky pro děti (06.04.2020)
Být ve světě, ale ne ze světa (7. neděle velikonoční, cykl. B) (12.05.2018)
Nanebevstoupení Páně (09.05.2018)
Trvalé bydliště na Ježíšově adrese (6. neděle velikonoční, cykl. B) (05.05.2018)
Křesťan nemůže "vegetovat" na vinné révě (5. neděle velikonoční, cykl. B) (27.04.2018)
Hlásání evangelia nekončí zdmi kostela (4. neděle velikonoční, cykl. B) (20.04.2018)
Blahoslavení ti, kteří neviděli, a uvěřili (Neděle Božího milosrdenství, cykl. B) (06.04.2018)
Bídný konec zrádce Jidáše Iškariotského (01.04.2018)
Velikonoční neděle - Pán vstal z mrtvých! (cykl. B) (31.03.2018)
Dopis prefekta kongregace pro východní církve k velkopáteční sbírce na Svatou zemi (28.03.2018)
Kristův nový způsob bytí s námi (25.05.2017)
Což nám nehořelo srdce? (28.04.2017)
Pán můj a Bůh můj! (23.04.2017)
Dominica in albis - touha dotknout se Krista (22.04.2017)
Den Vzkříšení! Zařme, lidé, radostí! (16.04.2017)
Aleluja (12.02.2017)
Naše jediná naděje: 25 citátů o kříži (26.03.2016)
Co lidi fascinuje na prázdném hrobě (25.03.2016)
Jak prožít Velikonoce? (20.03.2016)
Nabídka paškálů 2016 (04.02.2016)
Turínské plátno? Stopa, jež může vést ke Kristu (05.04.2015)
Bůh? Není tady.... (05.04.2015)
Urbi et orbi - velikonoční poselství svatého Otce Františka (28.04.2014)
Jak Ježíš zachránil svět (05.04.2013)
23. Diecézní setkání mládeže, Brno 2013 (04.04.2013)
Pastýřský list: Mons. Jan Graubner - Velikonoce 2013 (02.04.2013)
Bílá sobota: Turínské plátno prostřednictvím TV (30.03.2013)
Ježíšova modlitba (30.03.2013)
Do FATYMu přišlo i velikonoční přání z Prahy (30.03.2013)
Velikonoce - bl. A. K. Emmerichová (28.03.2013)
Velikonoční přání z Litoměřic (28.03.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 05. 2018 | 3507 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace