Zajímavé...

Každé dítě je cenné

Stojí už 15 let před jednou potratovou klinikou, aby uchránil ženy před osudným neblahým krokem – a aby je odkázal na Boží milosrdenství, když po zásahu opouštějí kliniku.

Když vycházíme z odhadů potratářů, že v Rakousku se provede za rok okolo 40 000 potratů, znamená to, že při 80 000 porodech za rok je každé třetí dítě usmrceno. Musíme to s ohromením konstatovat.

I když jsem se naučil mnohému, musím se přiznat, že mě někdy popadne oprávněný hněv, když vidím, jak mladí muži přivážejí děvčata na potratovou kliniku. Někteří netečně sedí v přepychových autech, zatímco matky tahají své dcery dovnitř. Tam pak dítě umírá a začíná obrovská bída: Zničení mezilidských vztahů, zničení mateřství...

Tu člověka snadno napadne myšlenka: Vás zasáhne spravedlnost!
Bohudíky nám ukázal Kristus spolu s Msgr. Philippem Reillym královskou cestu. A ukázal nám, kteří stojíme před místy usmrcování ve Vídni, Grazu a Salcburku, perspektivu naděje. Vysvětlil nám totiž, že tam stojíme na Golgotě, protože tam se v nevinných dětech usmrcuje Kristus. Když tedy cítím, jak se ve mně zvedá vztek, napadá mě: Ty jsi přece na Golgotě! Myslel to tak Kristus? Řekl Kristus něco takového? V takových okamžicích si uvědomuji, že dítě umírá krutou smrtí. A to ve mně vzbuzuje soucit a já mám motiv, abych tam stál dále, ať ve vedru, nebo v chladu...

Když se tedy podívám na mladého otce, který tak žalostně zklamal, ptám se: Co se stalo v jeho životě, že nemůže to dítě přijmout? Jaký by byl jeho osud, kdyby se ho nikdo před Bohem nezastal? Prosit o milosrdenství? O jiskru milosti, která jeho srdcem pohne, aby pocítil lítost a nastalo u něho obrácení? To by znamenalo, že by musel v této temnotě, v chladu, v bolesti, v nichž už teď žije, žít na věčnosti. Pak ve mně rostl soucit s těmi lidmi, kteří to dělají.

Přesně toto má být náš postoj. Svolávat milosrdenství Boží na ty, kteří nedokážou přijmout malé, nevinné dítě. Toto smilování potřebují také ti, kteří jsou v politice a hospodářství spoluzodpovědní za tuto bídu. Také ti, kteří si těmi potraty vydělávají. Je tomu 40 let, co se v našem (rakouském) demokraticky zvoleném parlamentu rozhodlo, že se smí beztrestně usmrcovat děti až do 12. týdne. Zatím jsou miliony postižených: usmrcené děti, jejich rodiče, sourozenci, prarodiče, přátelé, kteří vědomě odrazovali od donošení dítěte, novináři, kteří psali o právu žen nebo toto téma zamlčovali, lékaři a sestry, kteří na potratech spolupracovali. Nejsou to jen politikové, kteří tu nesou zodpovědnost. My všichni jsme připočteni ke spirále mlčení. Vždyť sotva kdo pozvedne hlas, aby řekl, že tato nepříčetnost by měla být konečně zastavena. Proto je každý vyzýván, aby ve svém okolí udělal něco proti tomuto pustošivému dění. Co mohu udělat já? – budete se ptát. Mohu to učinit předmětem naléhavých modliteb: „Milý Bože, pomoz matkám, které jsou na cestě k potratu, které se zabývají myšlenkami na potrat, které jsou ponechány sobě a ztratily všechnu naději!“ I to už stačí.
Nebo mohu vydat svědectví v okruhu svých známých. Třeba moje dcery přijdou ze školy a vyprávějí, že jedna spolužačka otěhotněla, mohu ji pozvat, abych jí dodala odvahy, aby dítě přijala, nebo odkázat ji na místa, kde dostane pomoc. Mnohé totiž vědí, kde je potratová klinika, ale nemají tušení, kde by mohly dostat pomoc zachraňující život. Především musíme zprostředkovat poselství, že je stále naděje. Bůh je přece přítelem života. On říká bezpodmínečně ANO kaž dému z nás.

Dovolte mi vyprávět konkrétní příklad.
Před dvěma týdny jsem zažil toto: Jeden mladý pár míří na potratovou kliniku. Paní jako první přechází ulici. Nabízím jí informaci. Ona sklopí zrak, ignoruje mě a oba jdou do kliniky. Uplynuly dvě hodiny. Pár vychází ven. Muž musí podpírat ženu, která sotva může jít. Vlastně nemám naději, že by mě teď chtěla poslouchat, následuji ale jeden impuls a nabízím jim knihu o následcích potratu. Muž se zdráhá – a proti očekávání ji vezme.
Teď přijde to udivující: Dítě je mrtvé, ti dva jsou ve smrtelném hříchu. Ale náhle se mě kluk ptá: „Máte růženec?“ Dávám mu růženec a říkám: „Samotný růženec nepomůže. Musíte se také začít modlit.“ Poděkoval a šel. Uběhla půlhodina. Konec služby. Chci odejít pryč. Náhle stojí onen muž přede mnou. „Máte ještě růženec pro moji přítelkyni?“ – O půl hodiny později! Stačím říci: „Ještě není pro vás nic ztraceno, obraťte se k Bohu, nastupte na cestu k životu!“ A poznávám v jejich tvářích, jak jsou náhle vděční. Proto musíme tyto lidi přijímat, učit u kříže o Ježíšově milosrdenství, který řekl: „Odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“

To je moje zkušenost: Lidé nevědí, co činí, nevědí, co na ně přichází.

Proto je tak důležité, aby lidé – i když je jich málo – byli přítomni tam, kde se drama odehrává, křesťané, kteří předtím byli na mši, aby darovali Boží spásu, milost, vzbudili lítost, mohli darovat obrácení. Jak často jsem zažil, že Bůh takové lidi zase vytáhl z jejich bídy!

K tomu ještě jedno svědectví: Stojím před klinikou na vídeňském Fleischmarktu. Přede mnou zaparkuje nějaké auto. V něm je dáma s asi devítiletým děvčátkem. Přichází ke mně. Asi bude chtít vědět, jestli zde smí parkovat, myslím si. Ona ale začala: „Patříte k těm lidem, kteří tady před klinikou stojí?“ Připraven na nejhorší, přisvědčil jsem. Ona nato: „Před půl rokem jsem tady měla potrat.“ Potom se jí dařilo velmi špatně, vyprávěla. A teď: „Jsem zase těhotná. Nevím, co mám dělat, ale vyhledala jsem vás.“ Při svém potratu před půl rokem se dověděla, že tady nabízíme pomoc a že to s ní myslíme dobře. Nechtěla znovu upadnout do této bídy a tušila, že bychom jí mohli z této nouze pomoci.
Někdo přijde zpátky za půl hodiny, někdo za půl roku. My nevíme, kdy lidé dojdou k obrácení. Za těch 15 let, co tady před klinikou stojím, jsem viděl tisíce vcházet dovnitř a nevím, kdy přijde obrácení těchto lidí, ale doufám v to, že Bůh obrácení daruje, protože usmiřujeme, obětujeme a modlíme se přímluvy. A to může vlastně každý: modlitbou, obětováním utrpení, vydáváním svědectví, informacemi, kde možno najít pomoc, povzbuzováním, když některá žena nečekaně otěhotní: „Těší mě, že čekáš dítě!“

Tak můžeme všichni zachránit dítě. Člověk nemusí stát v první frontě, aby bojoval proti zlu potratu. Stačí ve svém okolí dělat pro ochranu života to, co je právě možné.

Mohu vám dosvědčit: Bůh působí, Bůh zachraňuje, Bůh léčí. On je větší než všechno toto utrpení, to my vidíme.

Z VISION 2000 – 6/2013
přeložil -mp-
Světlo 1/2014Sdílet

Související články:
Stop Genocidě - květen 22 - zpráva a poděkování (31.05.2022)
Páter Pio věřil, že potrat není jen vraždou nevinného člověka, ale také opravdovou sebevraždou. (17.05.2022)
Karol Dučák: Proč nás nedojímá zabíjení dětí v lůnech ukrajinských i ruských matek? (05.04.2022)
Největší ničitel pokoje – výkřik nevinného nenarozeného dítěte (29.03.2022)
Indie: Za 20 let potraceno 12 milionů děvčátek (29.01.2022)
Postižené dítě? (25.01.2022)
Miliony embryí byly zničeny (24.01.2022)
Kněz odpustil svému otci (23.01.2022)
Země draka a politika jednoho dítěte aneb myšlenky mají následky (20.12.2021)
Víme, že zabíjejí děti - my všichni to víme (20.09.2021)
Evropský parlament plánuje prohlásit potrat za "lidské právo" /podepsat petice (22.06.2021)
Kuřecí embryo nesmíš zabít, protože ho to bolí; ale miminko při potratu můžeš trhat na kusy (22.06.2021)
Odpouštím potratářovi, který mě chtěl zabít, a doufám, že i on jednou olituje, co dělá (30.03.2021)
Nezabíjej dítě (svědectví Dr. Wandy Półtawské) (08.03.2021)
To není statistika, ale utrpení (07.03.2021)
25letá studie dokazuje, že potrat ženu zraňuje (03.02.2021)
Joe Biden obnovuje veřejné financování pro-potratové Světové zdravotnické organizace (30.01.2021)
Žalem zdrcená žena po potratu tabletkami: "Když bylo po všem, chtěla jsem zemřít." (28.12.2020)
Postižená modelkou (09.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 3. část (03.12.2020)
Rozzuřené publikum: 13-letá dívka na zasedání rady města přirovnává potraty k otroctví (26.11.2020)
'Choice42': děti obětované božstvům moderní doby jako ve starověku - nic nového pod sluncem (20.11.2020)
Prezident Trump: 'Nemůžete soucítit s bezbrannými a zároveň podporovat potraty!' (05.09.2020)
Legální potraty a eutanazie - dědictví nacismu a komunismu (13.08.2020)
Trump stahuje USA z WHO, která chtěla použít koronavirové fondy na potraty (17.07.2020)
434 lidskoprávních skupin ze 16 zemí odsuzuje OSN za podporu zabíjení dětí potraty (21.06.2020)
Odmítnutí potratu není rasová diskriminace (18.06.2020)
Důvod, proč odstranit prezidenta Trumpa: jeho pro-life postoj (26.04.2020)
Báseň Holčička (17.02.2020)
8 svědectví žen, které potratily svoje děti - "Byla to hlava mého dítěte" (19.01.2020)
Jim Caviezel: Potrat je obrovským hříchem Američanů (23.08.2019)
Hana Přikrylová: Závidím (báseň) (22.06.2019)
Sv. páter Pio varoval, že potraty jsou "sebevraždou lidské rasy" (16.02.2019)
Silné svědectví rodiny Zemkovy (05.02.2019)
Patrik Daniška: Zastavme násilí na nenarozených ženách (12.12.2018)
Arcibiskup kanadskému premiérovi: „Jste zmatený!“ + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 5/2018 (05.02.2018)
O tom, jak satan zneužívá 'megacentrum' Planned Parenthood k výsměchu z narození Krista (02.02.2018)
Co se děje s ženami, kterým byl odmítnut potrat? 95% z nich "žije šťastně až do smrti" (02.01.2018)
Rada Evropy: „Potraty bez omezení“ (20.12.2017)
Potrat není normální lékařský výkon /+ zpravodajství Život Cirkvi vo svete 47/2017 (25.11.2017)
Kardinál Sarah říká: Boj proti potratům je "součástí konečné bitvy ... mezi Bohem a satanem" (17.11.2017)
Rada OSN pro lidská práva formálně vylučuje nenarozené děti z "práva na život" (17.11.2017)
Neutekla jsem ... (11.11.2017)
* EP: Ochrana nenarozených dětí je násilím na ženách
* OSN redefinuje právo na život
(18.09.2017)
Sv. páter Pio o potratu (14.08.2017)
Polovina potratů bylo vykonáno ženám, které používaly antikoncepci, potvrzuje potratová společnost v Británii (31.07.2017)
Bolivijský biskup: Souhlas s potratem je jako volání “Ukřižuj!” (14.04.2017)
Čekají výhradu ve svědomí kvóty? (17.03.2017)
Upíraní výhrady svědomí dělá z lékaře režimního kata (26.02.2017)
Chlapec bez mozku šokuje lékaře poté, co rodiče odmítají potrat (15.12.2016)
Francouzský soud rozhodl: Usmívající se děti s Downovým syndromem na veřejnost nepatří (27.11.2016)
Kroky k uzdravení ran způsobené úmyslným potratem (30.10.2016)
"Je to moje tělo": Potrat jako protiklad eucharistie? (10.10.2016)
Bude Mezinárodní den bezpečného potratu? (06.10.2016)
Děkovný dopis kardinála Duky (19.09.2016)
Epická odpověď kardinála Arinze na politiky kteří říkají "osobně jsem proti potratům" (04.09.2016)
Hledání Božího odpuštění v případě potratu ti zázračně změní život. Věř mi, viděl jsem to. (28.07.2016)
Kniha propagující potraty už i pro děti: "Moje sestřička, která byla chvíli v bříšku mámy, je nyní šťastný duch" (20.03.2016)
Je výzva k potratům kvůli viru Zika novou eugenikou? (25.02.2016)
Čtyři důvody, proč potrat ženy ponižuje (25.12.2015)
Pilulka na odvrácení potratu už zachránila 137 dětí (22.12.2015)
Bohužel i křesťané chodí na potraty (16.12.2015)
OSN vybízí Polsko, aby povolilo potrat na požádání - a to ve jménu "práv dětí" (06.12.2015)
Výbor OSN: Děti v lůně matky nemají právo na život, avšak vynechává alespoň zmínky o právu na smrt (03.12.2015)
Způsoby, kterými porno ničí pro-life cíle (30.10.2015)
Prostituce, pornografie a potraty: Tři strany téže mince (13.10.2015)
Dítě smíření: Když ztratit znamená získat (12.10.2015)
NEVHODNÉ pro slabší povahy: Na veřejnost se dostalo páté šokující video největší potratářského sítě (08.10.2015)
Mluvčí KBS ke zprávám o vyjádřeních Svatého otce ohledně interrupcí (06.09.2015)
* Svědectví sester o přežitých potratech
* Rada Evropy dostala petici proti zabíjení novorozenců
(23.06.2015)
Lékaři dneška? Více životy berou, než zachraňují (05.06.2015)
Potrat ne. A co antikoncepce? (22.05.2015)
Ta pilulka není potratová. Jen někdy zabíjí embrya. (19.04.2015)
Odpustila otci, který ji 14 let znásilňoval (17.03.2015)
Praktikantka nezvládla pohled na potrat ve vysokém stádiu těhotenství (02.03.2015)
Uprchlickým dětem budou v Americe doporučeny potraty (25.02.2015)
Šla na potrat, protože čekala chlapečka (19.02.2015)
Prezident Spojených států zařadil potrat mezi „základní americké hodnoty“ (12.02.2015)
Irský pár má po čtyřech spontánních potratech krásná čtyřčata (13.01.2015)
Srdcervoucí příběhy žen, které byly na potratu (12.01.2015)
Podle studie umožňuje zákaz potratů zlepšení zdraví matek (30.12.2014)
Mše sv. za nenarozené děti 11.12., Brno (04.12.2014)
Dětem, které přežily potrat, Rada Evropy nepomůže (11.11.2014)
Bývalá potratářka hovoří o reakcích žen po potratu (05.11.2014)
V Rusku zákaz propagace potratů (01.11.2014)
Porodnost na Zemi (31.10.2014)
V Nigérii jsou děti oblíbeny a matky ve vážnosti (30.10.2014)
Církevní nauku o oplodnění "in vitro" nelze změnit (27.10.2014)
Bill Gates podporuje antikoncepci (23.10.2014)
Chen Guangcheng proti politice jednoho dítěte v Číně (20.10.2014)
Příběh Steva Jobse (19.10.2014)
Rok 1941:„To nejsou skuteční lidé!“ A rok 2012 (2014)? (18.10.2014)
Byla jsem pro-choice a potom se všechno změnilo... Byla jsem na potratu. (20.09.2014)
Fotografie potracených dětí mohou pomoct matkám, které měly potrat (04.09.2014)
Svědectví: Moje dcera se stala pro-life aktivistkou. Nemohla jsem jí říct, že jsem byla potratit jejího bratra (12.08.2014)
Výpověď potratářky o umělém přerušení těhotenství ve třetím trimestru (12.08.2014)
Švédsko: Porodní asistentka bez ochoty asistovat při potratech nezíská zaměstnání (07.08.2014)
85 % žen rezignovalo na potrat (06.07.2014)
Žena, která byla na čtyřech potratech: Potraty vám mohou změnit život (21.05.2014)
Potrat: Běžná úloha pro švédské porodní asistentky. Bez výhrad (14.05.2014)
Hillary Clinton v OSN: Bez potratů nedosáhne lidstvo pokroku (08.04.2014)
Ženy popisují potrat: "Nikdo mě nepřipravil na spalující bolest" (08.04.2014)
I s ohledem na nehygienické potraty je třeba říci pravdu (07.04.2014)
Dar Boží lásky (27.03.2014)
Taková malá zkušenost, jak je důležitá modlitba (15.01.2014)
Barack Obama - bez slitování nad bezbrannými (15.01.2014)
Čína - civilizace smrti (06.11.2013)
Píseň Kouzlo, že tu jsem od Petra Žamberského (06.08.2013)
Co hrozí ženám, kterým lékaři odmítli provést potrat? (30.06.2013)
Lékařské námitky proti RU-486 (18.03.2013)
Potraty a k tomu magie - svědectví o okultních praktikách na jedné interrupční klinice (28.12.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 04. 05. 2014 | 4825 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 1/2014
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace