Zajímavé...

Kázání jáhna Ladislava Kince o slavnosti Nejsvětější Trojice

Přinášíme Kázání jáhna Ladislava Kince o slavnosti Nejsvětější Trojice.

Boží Slovo – pro život člověka

Rok svatého Josefa, manželství a rodiny

Heslo: V Duchu Svatém žije ten, kdo je láskou naplněn.

30. května 2021 – slavnost Nejsvětější Trojice

Texty: Sk 2,1 - 11 / Gal 5,1 – 16 / Mt 28,16 - 20

Slova svatého evangelia podle Matouše:

Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“ Četli jsme slovo Boží – chvála Tobě Kriste!

Myšlenky z Božího Slova:

1.čtení …Ptej se dávných dob…a uznej to dnes, že Hospodin je jediný Bůh, zachovávej jeho nařízení a příkazy,abys byl šťastný

Žalm: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

2.čtení ….milost Pána Ježíše, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi…

Evangelium … Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi…někteří však měli pochybnosti …

Bůh je mocný.

Dnešní promluva bude osobní ze tří důvodů.

1) Bude jen pro papír a e-mail - nebude nikde naživo, snad. kromě úterka ve věznici.

2) V nedávné době se mi dostalo několika povzbuzení víry v Trojjediného Boha, o které bych se chtěl podělit.

3) Text dnešního evangelia je jedním z nejoblíbenějších slov našeho Spasitele – do určité míry je to jeho poslední vůle a přání.

Dnes celá Církev slaví jedno – ne-li vůbec – z největších tajemství Boha – Nejsvětější Trojici. Jeden Bůh – tři osoby. Kolik je to příkladů a podobenství pro nás nechápavé a pochybující učedníky – všude kolem nás. Přesto nám to „nedocvakne“. Jedna z osvědčených cest ke smazání pochybností a pochopení tohoto tajemství je klanění – adorace. Vím, je to sen, ale přesto ho zveřejním – dovedete si představit, že by ve zprávách o Církvi zaznělo: „Včera proběhla noc kostelů. Tyto stavby, které s nepředstavitelným úsilím a obětmi postavili naši předkové jako domy modlitby (ne muzea), se naplnili mnoha lidmi věřících i nevěřících (možná by tam byl počet osob), kteří adorovali – klaněli se Bohu ve svatostánku přítomnému – pod vedením Kristových učedníků.“ Učedníků, kteří jsou pevně přesvědčeni o tom, že Pán Ježíš má skutečně veškerou moc na nebi a na zemi, že nás posílá získat, křtít, učit a věřit. Všechny, kteří o něm neslyšeli, kteří o něm neví. On je s námi stále. To by byla krása!

Včera jsme se vydali po stopách sv. Jana Sarkandera - 12 dospělých a 39 dětí do Olomouce. Byli jsme v kněžském semináři v jeho kapli, bohoslovec 3. ročníku nás seznámil s životem a formací budoucích kněží. V kapli, která je zbudována nad místem, kde sv. Jan vydal svůj život Bohu jsme slyšeli promluvu P. Damiána o věrnosti povolání – kněžskému i manželkému. Pomodlili jsme litanii v katedrále u schránky se světcovými tělesnými ostatky. Odpoledne jsme koukali v ZOO na exoty. Díky Pánu Bohu, andělům, všem svatým a dobrodincům za ochranu a pomoc.

Zítra končí měsíc květen zasvěcený Panně Marii – svátkem jejího Navštívení. Ve slovenském časopise Rodina Neposkvrněné je rozhovor s nemocničním kaplanem. Pro povzbuzení z něj vybírám:

Jaký máte nejkrásnější zážitek s Pannou Marií? Je něco, co vás vede k větší úctě a důvěře v ni?

Každý týden navštívím pacienty na onkologii a nabídnu svátosti. Jeden z nich, který byl na tom velmi špatně, už šestkrát odmítl. Řekl, že ať zemře jakkoli, nikdy se nevyzpovídá! Při poslední návštěvě jsem si všiml, že má na stolku dva obrázky – Pannu Marii Lurdskou a archanděla Michaela. Vytáhl jsem obrázek Panny Marie, Matky všech národů a řekl: „Přidám ho do vaší sbírky.“ Slabým hlasem řekl: „Vůni, cítím krásnou vůni.“ Já necítil nic. Vzápětí mně došlo, že P. Maria o sobě dává vědět, tak jak jsem o tom kdysi slyšel. A potom šlo vše velmi hladce: „Tak co zkusíme zpověď?“ – „Ano.“ – „Dáme pomazání nemocných?“ – Přikývl. – „Dáme svaté přijímání?“ – „Ano.“ Druhý den jsem se dozvěděl, že v noci zemřel. Po několika dnech mi volala jeho teta, děkovala a řekla, že se za něj modlila stále svatý růženec – za jeho obrácení. I tyto její modlitby byly součástí spásonosné vůně Panny Marie.

Všemohoucí, Trojjediný Bože – na přímluvu Panny Marie a svatého Josefa, dej nám skrze klanění Tobě více víry. Skrze Krista našeho Pána.
AMEN.Sdílet

Já a svatí

Svaté žádné neznám. (Počet hlasů: 6)
(11.11 %)

Svaté znám, ale neuctívám. (Počet hlasů: 1)
(1.85 %)

Mám svého oblíbeného svatého. (Počet hlasů: 4)
(7.41 %)

Mám silnou zkušenost s mocnou přímluvou světců. (Počet hlasů: 43)
(79.63 %)Celkem hlasovalo: 54
Související články:
Kázání jáhna Ladislava Kince na 26. neděli v mezidobí B (28.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na svatbě (13.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 23. neděli v mezidobí B (12.09.2021)
Nemiluješ Boha, pokud si na něj nenajdeš čas (04.09.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 22. neděli v mezidobí B (31.08.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 21. neděli v mezidobí B (22.08.2021)
Promluva P. Mgr. Miroslava Kulifaje při mši svaté na Novém Jeruzalémě v Jimramově (24.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 12. neděli v mezidobí B (20.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 11. neděli v mezidobí B (13.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince o slavnosti Těla a Krve Páně (06.06.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na slavnost Seslání Ducha Svatého (23.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 7. neděli velikonoční (16.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 6. neděli velikonoční (09.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 5. neděli velikonoční (05.05.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 2. neděli velikonoční (12.04.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na slavnost Zmrtvýchvstání (06.04.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na Květnou neděli (30.03.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 5. neděli postní (21.03.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 4. neděli postní (15.03.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 3. neděli postní (07.03.2021)
Kázání z mimořádné mše svaté v kapli Maria Schütz (02.09.2020)
Myšlenky z kázání při pouti ke sv. Markétě v Podmyči (20.07.2020)
Videokázání (nejen) pro děti (09.07.2020)
Kázání při anežské pouti v Doksanech (07.07.2020)
Kázání jáhna Ladislava Kince ze slavnosti Těla a Krve Páně (05.06.2018)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 04. 06. 2021 | 143 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace