Zajímavé...

Kardinál Müller: Křesťané 'se nemohou modlit jako muslimové, ani s nimi'

Bischof-GL-Müller, foto: user:Dr. Meierhofer, <br>CC BY-SA 3.0, cs.wikipedia.org Kardinál Gerhard Müller, emeritní prefekt Kongregace pro nauku víry, zdůraznil, že "křesťané se nemohou modlit s muslimy". Kardinál to řekl v úvaze na téma "Modlitba: Dar od Boha" ve Veroně, v bazilice sv. Terezie od Dítěte Ježíše ve společnosti biskupa Giuseppa Zentiho 17. května stovkám věřících.

"Věřící islámu nejsou adoptovanými dětmi Boha Kristovou milostí, ale pouze jeho subjekty. Proto my, křesťané, se nemůžeme modlit jako muslimové. Je to proto, že jejich víra v Boha a jeho sebe zjevení nejsou pouze odlišné od křesťanské víry, ale dokonce popírají jeho slova a tvrdí, že Bůh nemá Syna - věčné Otcovo Slovo - a popírají že tato božská osoba je jedno s Otcem a Duchem Svatým a že je to Trojjediný Bůh.

Muslimové se mohou modlit pouze ke vzdálenému Bohu, podrobujíc se jeho vůli jako neznámému osudu. Jejich modlitba vyjadřuje slepou podřízenost dominantní boží vůli. Křesťan se místo toho modlí, aby se stala Boží vůle, vůle, kterou plníme ve svobodě a která nás nedělá otroky, ale svobodnými Božími dětmi."

Kardinál potvrdil, že křesťané na rozdíl od jiných náboženství nevidí své bližní, kteří nechtějí či nemohou věřit v Boha, jako protivníky nebo oběti ducha doby, které je třeba litovat, ale vidí je jako bratry, jejichž Stvořitelem a Otcem je jediný Bůh, který je hledá. Křesťané jim nabízejí upřímný dialog, co se týká otázky, která určuje význam bytí obecně a lidské existence zvlášť, protože se cítí být s nimi sjednoceni v hledání lepšího světa."

"Dokonce i islám má víru v jednoho Boha, ale ta se chápe jako přirozená víra v existenci Boha a ne jako víra, jako ctnost naplněná nadějí a láskou, která nás dělá účastnými na životě Boha s jistotou, že zůstáváme v něm a on zůstává v nás."

Kardinál pak připomněl, že "dokonce i někteří ateisté se modlí, ale jejich zaměřenost na sebe je typickou pro ateistickou modlitbu": "To je opak křesťanské modlitby, protože pokud člověk sám je bohem člověka [homo homini Deus], tak se modlí obraceje se na sebe ve formě meditace, která se vždy točí kolem něj samého. Člověk je i subjekt i objekt modlitby."

I další teologové poukázali na podobné rozdíly mezi křesťanstvím a islámem. Například rev. James Schall ve své knize píše, že kniha, kterou si muslimové ctí, není od Boha. A uvádí: "Křesťané špatně chápou názory muslimů, protože špatně chápou islám."

K šíření islámu a migraci muslimů, Schall píše:

"První potřebný krok je, aby si křesťané ujasnili, že tyto myšlenky jsou jako takové nesprávné. Nemohou být Božími zjeveními. Problém s islámem je jeho voluntaristická metafyzika, která například vede muslimské teroristy, aby vedli válku proti Západu. Teologický voluntarismus tvrdí, že existence Boha je formou vůle [voluntas] a jeho rozhodnutí nelze vysvětlovat rozumem. Voluntaristi věří, že to, co je za vší realitou je vůle, která může být vždy jiná. Není vázána na žádnou jednu pravdu. Důsledkem toho Bůh [Alláh] není omezen rozlišováním."

A Schall dodává:

"Muslimové hlásají, že zlo by se nemělo konat. Ale někdy by se konat mělo. V tom případě se zlo stává dobrem!"

Rím, 21.5.2019 (LifeSiteNews) 025 033


Převzato z https://modlitba.sk/, článek naleznete v souboru zpráv Život Cirkvi vo svete 21/2019 z 25. 5. 2019 - zde.

Myriams-Fotos, CC0 Public Domain, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Karol Dučák: Přispějí konverze muslimů k posilnění Katolické církve? (02.09.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (3. část) (29.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (2. část) (25.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (1. část) (22.08.2022)
Kardinál Gerhard Müller o bratrství, křesťanství a islámu (28.02.2021)
Podávat svědectví, že Bůh je láska a dobrota (25.11.2020)
Kardinál Duka: Nechci strašit, ale útoky ve Vídni souvisí s námi (14.11.2020)
Igor Chaun: Jak se chovat vůči muslimům (07.10.2019)
Zabíjejte modloslužebníky, kdekoli je najdete... (08.06.2019)
Muslimové konvertují na křesťanství v rekordních počtech (09.01.2019)
Co se dozvěděl konvertita z islámu o západní civilizaci (09.01.2019)
Bez křesťanského svědectví a kultury Západ nedokáže odolat islámu (06.11.2018)
Masové konverze muslimů ke křesťanství: "Lidé viděli pravý islám" (19.02.2018)
Úryvek z Modré knihy ohledně islámu, protestantismu a zednářstí (26.01.2018)
Konvertité z islámu žádají papeže v otevřeném dopise: Změňte své učení o islámu! (19.01.2018)
Proroctví Jana Pavla II.: "Islám podnikne invazi do Evropy" (25.11.2017)
Církev usnadňuje islámské podmanění Západu (13.11.2017)
Zjevila se Panna Maria ve Fatimě i proto, aby se obrátili muslimové? (18.10.2017)
Islám postrádá definici osoby (20.09.2017)
Dvě drobná svědectví (20.09.2017)
Elity z nás udělaly kolonie (07.09.2017)
* Diskrétní podmanivost nevládních organizací
* Nezřetelná hranice mezi obchodováním s migranty a humanitární pomocí
(14.08.2017)
P. Boulad SI: K dialogu není možné nikoho nutit (23.05.2017)
Vyznávají muslimové křesťanského Boha? (26.04.2017)
Kardinál Sarah: Kdo se zříká své kultury a náboženství, je odsouzen k zániku (21.04.2017)
O islámu, křesťanství a globalizaci s egyptským jezuitou Henri Bouladem (21.04.2017)
K atentátům na koptské křesťany v Egyptě (11.04.2017)
Migrace ve světle sociální nauky církve (27.03.2017)
Arcibiskup Carlo Liberati: "Díky vlastní hlouposti se každý z nás stane muslimem." (14.03.2017)
Doporučujeme! Islám vs. Křesťanství. Scott Hahn a další: Stručně a srozumitelně. Věříme v téhož Boha? (13.01.2017)
Interview s kardinálem Burkem: Islám je velmi vážné nebezpečí (16.12.2016)
Kardinál Burke: nejsme silní ve víře a proto jsme snadnou kořistí dobytí (islámem) (13.12.2016)
Vladimír Palko T. Halíkovi: Pokud se někdo vysmívá křesťanům, nic neriskuje. V případě islámu jde rouhačovi o život (06.11.2016)
Řecko: srdce muslimských uprchlíků se lámou pro Krista (06.11.2016)
O. Samir: je třeba klást kategorické podmínky muslimským přistěhovalcům (04.11.2016)
Rakouský kardinál: Dnes každý v Rakousku ví, co je to ramadán. Ale kdo ještě zná páteční půst? (23.10.2016)
Kardinál Burke: "Křesťané a muslimové neuctívají stejného Boha! (16.10.2016)
Deset let od přednášky Benedikta XVI. v Regensburgu (06.10.2016)
Panna Maria a islám - místo Panny Marie v katolických misiích mezi muslimy (29.09.2016)
Rémi Brague: Každý pravověrný muslim musí usilovat o prosazení šariátu (21.08.2016)
* Rémi Brague: V islámu je nejhorší návrat ke kořenům
* Rémi Brague: Je vztah islámu a křesťanství k násilí srovnatelný?
(09.08.2016)
Viděl jsem Pána: Úžasné mystická vidění lidí, kteří konvertovali z muslimského náboženství ke křesťanské (29.06.2016)
BYL MOHAMED FALEŠNÝ PROROK? (18.05.2016)
Modlitba za Evropu a výzva kostelních zvonů (23.03.2016)
* Křesťanští migranti jsou pronásledováni i v německých uprchlických táborech
* Chováme se nekřesťansky?
(27.02.2016)
Přednáška na téma Dříve muslim - nyní křesťan (10.02.2016)
Zastavte genocidu náboženských menšin, vyzývá Evrop. parlament (06.02.2016)
Muslim, který přemýšlí nad učením islámu, konvertuje na křesťanství (09.01.2016)
Máme s ateisty stejného Boha? (21.12.2015)
Kardinál Koch: Islámský stát je satanistická teroristická organizace (01.12.2015)
Korán nezná slitování (25.11.2015)
Islamisté začali zabíjet, když kapela zpívala: "Polib Ďábla!" Náhoda !? (18.11.2015)
Osm let od řezenského projevu o islámu - měl papež Benedikt pravdu? (17.11.2015)
A co když odpovědí na islamizaci je evangelizace? (06.11.2015)
Když katolický biskup pokřtí svého muslimského otce (06.11.2015)
Apoštolský vikář Aleppa: Islámský stát stvořily mocnosti tohoto světa (06.08.2015)
Evropa jako Kosovo (19.04.2015)
Exorcista Amorth: "ISIS je satan" (19.04.2015)
Džihádisté zničili kostel Panny Marie právě na Velikonoční neděli (07.04.2015)
Terorista z ISIS zázračně uviděl Ježíše a odmítl islám (doplněno) (04.03.2015)
Můj půst a 21 popravených křesťanů (23.02.2015)
Východiskem křesťansko-muslimského dialogu je naše společné lidství (16.02.2015)
Chceme se potkat s islámem? Vraťme se ke Kristu! (12.02.2015)
Budhismus: Co je to přesně? (30.12.2014)
Doporučujeme k ujasnění: O sadismu a genocidě (01.12.2014)
Londýn: Azylové domy pro konvertity (29.11.2014)
Islámský stát proti katolické církvi (07.11.2014)
Musíme otevřít dveře křesťanům v Iráku (21.08.2014)
Je třeba zachránit pronásledované menšiny v Iráku (21.08.2014)
Petice vyzývá OSN, aby zastavila genocidu křesťanů v Iráku (21.08.2014)
Křesťanská knihovna zapálena muslimskými extrémisty (13.03.2014)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 06. 06. 2019 | 2794 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://modlitba.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace