Zajímavé...

Jóga, okultismus a magie - skutečný příběh

Marisa04, CC0 Public Domain, pixabay.com Chtěl bych vydat svědectví o tom, jak nebezpečné jsou okultismus, magie, meditace a různé praktiky pohanského Východu. Zpočátku vše vypadá nevinně, ale angažování se v těchto činnostech vede k hříchu modloslužby, ba přímo až k satanismu. Ve svém životě jsem prošel celou touto cestou.

Ale díky Bohu jsem se nakonec vrátil k Pánovi ...


Jako nejstarší ze šesti sourozenců jsem neměl lehké dětství. Povinnosti, které přesahovaly dětské možnosti, nedostatek lásky, otcovo špatné chování a proklínání způsobily, že od dětství jsem byl zraněný a velmi jsem trpěl.

Když jsem měl dvacet let, Pán Bůh vykonal pro mě první zázrak tím, že mi zachránil život. Byl jsem vlažný katolík, dvakrát do roka jsem se zpovídal a přijímal Eucharistii. Neznal jsem Ježíše, Písmo ani katechismus, nežil jsem podle Božích přikázání, nepřetržitě jsem některé z nich porušoval.

"Kromě toho jsem věřil pověrám
(černá kočka přebíhající přes cestu
mi předpověděla neštěstí,
kominík mi zvěstoval štěstí atd.).
Věřil jsem i věštění,
chodíval jsem k věštkyni
a využíval jsem služby numerologa.

Nevěděl jsem,
že přechovávání sošek Buddhy,
znaků zvěrokruhu,
esoterických knih v domácnosti,
nošení talismanů
- zvláště v současnosti moderního prstenu Atlantů,
víra v horoskopy,
závislost na televizi
a na špatných věcech v internetu
je modloslužbou,
která se v člověku rozmáhá
jako rakovina.


strecosa, CC0 Public Domain, pixabay.com


Každý druh spiritismu, okultismu a magie - ať jsou jakéhokoliv původu - je zřídlem špatných energií, které působí na člověka i na jeho okolí.

Postupně, avšak účinně ničili mou psychiku, tělo i duši. Tehdy jsem si nebyl vědom toho, že rodiče proklínající své děti jim velmi duchovně škodí a že i to bylo pramenem mého utrpení a neúspěchů. Nevěděl jsem, že jediným lékem na vyřčená prokletí je odpuštění, přijímání svátostí a modlitba. Velkou pomocí je také účast v modlitebních skupinách, např. v Obnově v Duchu Svatém.

Když jsem měl 23 let, poznal jsem jednu dívku. Nebral jsem ohled na její povahu, zjevné chyby a nedostatek víry, ale řídil jsem se pouze city a její krásou, a tak jsem se s ní oženil. Velmi jsem ji miloval.

Bydleli jsme u tchyně,
která byla rozvedená
a která pravidelně navštěvovala
vykladačku tarotových karet
a kabalistku.


Zanedlouho se nám narodily dvě krásné děti. Odcestoval jsem pracovat do zahraničí, abychom si vydělali trochu peněz a mohli si rychleji koupit vlastní byt. Žena měla tehdy k dispozici peníze a volný čas, protože o děti se starala babička a prababička.

Po pěti letech manželství moje žena najednou zjistila, že miluje jiného a že mezi námi se vše skončilo. Vzal jsem si kufry a odstěhoval jsem se do hotelu. Prožil jsem šok a nervové zhroucení. Místo toho, abych se obrátil k Bohu, utíkal jsem se k alkoholu. Chtěl jsem se upít k smrti, ale nedokázal jsem to...

MasimbaTinasheMadondo, pixabay.com


V roce 1990 jsem se dostal do ústavu na léčení neuróz. Účastnil jsem se tam na skupinové terapii: každý podrobně vyprávěl o sobě, své rodině, dětství, o svých negativních i pozitivních zkušenostech. Dalo by se říci, že to byl jakýsi druh zpovědi. Tehdy jsem se zbavil jednoho z projevů neurózy: pálení v chodidlech, ale všechny ostatní projevy zůstaly: neklid, nespavost a rozbitá osobnost. Používal jsem také homeopatické léky - tehdy jsem nevěděl, že jsou v úzkém spojení s okultními silami. V té době jsem ani netušil, že proces mého uzdravování a "poslepování" mé rozbité osobnosti lze úspěšně uskutečnit pouze v Církvi Ježíše Krista.

Podvědomě jsem hledal záchranu a odpověď na otázku - proč?! Proč od dětství tak velmi trpím, proč se mě tak silně dotýká zlo?

Nedokázal jsem snést ticho, a proto jsem buď poslouchal rádio, nebo jsem si krmil oči i mysl televizními programy, které mě ještě více nořily do duchovního zmatku.

V roce 1991
jsem v rozhlasovém vysílání
slyšel výpověď:
"Jóga - relax, dobrý pocit - cvičení na té a té adrese."
(Podobná centra mají v současnosti různé názvy.
Dnes si velmi bolestně uvědomuji,
že zlo působí se stále větší silou
a přitahuje právě prostřednictvím médií.)


Pexels, Public Domain, pixabay.com


Tehdy jsem vůbec netušil, co to je jóga, ale zdálo se mi, že právě v ní najdu vyřešení svých problémů. Začal jsem se tedy věnovat východní meditaci. Učitel (guru) vedl relaxaci s hudebním podkladem a přednášel, zejména o lásce. Na prvním setkání byl velmi pečlivý a milý. Dokonce si svlékl košili, která se mi líbila, a daroval mi ji. Tímto činem si získal mou bezmeznou důvěru. Stal se mým bůžkům číslo jedna.

Asoka5, CC0 Creative Commons, pixabay.com


Samozřejmě, že jsem přestal chodit do kostela, abych se mohl v "úplné svobodě" duchovně, psychicky i finančně rozvíjet ...

Účastníky těchto cvičení byli vzdělaní lidé, většinou velmi úslužní a citliví, avšak zranění, z rozbitých rodin, žijící jako já v hříchu. Byli mezi nimi lékaři, právníci, učitelé, podnikatelé. Po třech měsících účasti na setkáních jsem se začal cítit mnohem lépe, přestal jsem pít i kouřit.

Cvičení jsme mívali v klubu na sídlišti nebo na základní škole. (Je to velmi důležitý detail, kterému jsem tehdy nevěnoval pozornost.)

Organizovali se také výlety do samoty, kde probíhala intenzivní tělesná cvičení (ASANA), která otevírala čakry; dechová cvičení (Pránájáma); přednášky z buddhismu, súfismu a tajných věd. Učitel používal i výroky z Písma svatého, které však byly vytrženy z kontextu, jakož i modlitbu Otče náš ... Cvičení jógy, přiměřená strava a poznání mi měly pomoci překročit sebe sama, abych se tak dostal do "stavu Buddhy" (stavu pohanské mystiky).

 TheDigitalArtist, cco, pixabay.com


Chodil jsem také na školení do jedné ze západoevropských zemí. Naše vzdělávání sponzoroval učitel mého guru (bývalý ministr v té zemi). Právě on předával našemu učiteli tajné poznání a jiné materiály. Byl také v mém bytě.

Po jeho návštěvě
mi můj guru řekl,
že příčinou mých neúspěchů a neklidu
je kříž, který visí na zdi
v mém pokoji,
a proto mi ho
přikázal odstranit.


Jako pilný a vděčný učedník jsem dostal tajné jméno. Dostal jsem také příkaz praktikovat relaxaci. Když jsem ji dělal, v mysli jsem si opakoval mantru odvolávající se na kosmické síly. Takovou mantrou, vyslovováním jmen pohanských bůžků, se dají vzývat i ďábelské síly. Je známo, že homeopatické léky a některé výrobky spojené s okultismem jsou vystaveny podobnému působení.

Například zákazník, který si na trhu kupuje relaxační kazetu s hudebním pozadím, netuší, jak taková nahrávka vzniká: během nahrávání kazety v nahrávacím studiu učitel spolu se svou nejlepší žačkou odříkali mantru. Takto se na kazetu dostává tajemná energie, kterou sice neí slyšet, ale která přece jen působí.

Ve školách se pořádají akce, během nichž je možné využít služeb psychotroniků nebo bioterapeutů. Sám jsem se zúčastnil festivalu Ne z tohoto světa, během kterého profesionální okultisté "léčili" metodou reiki, barvami, hudbou, homeopatickými léky.

Activedia, CC0 Public Domain, pixabay.com


Své služby nabízeli psychotronici i bioterapeuti.
Bylo možné poradit se s věštci,
astrology a numerology.
Účastníci si mohli koupit
i drahokamy, talismany,
vegetariánské potraviny
a okultní literaturu.

Já jsem prodával knihy
o sufizmu, tarotu a relaxační kazety,
které nahrál můj guru.
Kromě toho jsem dělal reklamu
na školu jógy, kterou vedl,
a kurzy tarotu.
Žákyně bezplatně věštily
z tarotových karet.
Takové festivaly a akce
mají přinést zdraví a štěstí,
ale ve skutečnosti
vystavují své účastníky
působení démonických sil.


miradeshazer, Public Domain, pixabay.com


Dlouholetý bioterapeut, který tuto praxi zanechal, ji ohodnotil jako hru u rozbušky, která může v každé chvíli explodovat!

Toto vše nemá nic společného s křesťanstvím, protože to je buď magie a okultismus nebo k nim vede.

Jsou to novopohanské projevy, které mají různé vědecké názvy, např. alternativní medicína, antroposofie, teosofie, zdokonalování mysli Silvovy metodou, nebo přímo New Age.

Jakými energiemi léčí tzv. léčitelé? Někteří z nich nechtějí léčit v kostelích, protože jim vadí přítomnost Nejsvětější svátosti. Výše uvedená fakta nám umožňují postupně pochopit tajemství skutečného působení různých metod a cvičení jógy.

Zlo působí přes magii ve dvou směrech. V první etapě se zdá, že slouží člověku, který si často není vědom, že se otevírá na ďáblovo působení - proto jsem i já tak rychle získal to, co jsem chtěl: zbavil jsem se závislostí a špatného pocitu.

Proto lidé účastnící se cvičení na úplném začátku velmi dobře vydělávají a výborně se cítí. Tajné jméno se dává proto, aby se přetrhlo pouto s Ježíšem Kristem.

Nesmíme zapomínat, že právě tehdy začíná ďábel projevovat velkou agresivitu a snaží se zničit člověka, který se chce od něj osvobodit a radikálně se postavit za učení Ježíše Krista. Po jistém čase zúčastňování se na těchto cvičeních člověk ztrácí svou vůli a řídí ho učitel.

CC0 Creative Commons, pixabay.com


Můj guru si dlouho vybíral vhodné lidi, až je měl nakonec všude - na městském úřadě, na vysoké škole, v bance, u soudu, obchodě, ba i ve zdravotnické službě. Tento člověk se často choval pod úroveň, ale přesto manipuloval velkou skupinou vzdělaných, citlivých - ačkoliv hříchem velmi zraněných - lidí.

Ďábel může působit nejen přes lidi,
ale i přes předměty a zvířata.
Například já jsem od svého guru
dostal kočku,
která se chovala dost divně.

A od jeho žákyně,
už po opuštění sekty,
jsem dostal květ a růženec,
které byli také "nakažené" magií.


Kromě toho můj hřích působil na moje děti. Je to snad náhoda, že když jsem byl v sektě, můj syn bral drogy a život mé dcery se hroutil? Kolik zla jsem nevědomky způsobil své rodině a známým ...

Byly doby, kdy jsem chtěl ze sekty odejít. Ale nedokázal jsem to - relaxační cvičení na mě působily jako magnet, silnější než závislost. Dnes vím, že to byla pouta, ďáblovy okovy.

Až v roce 2002 nastal průlom, za který vděčím mé mámě. Podobně jako svatá Monika vymodlila moje obrácení.

Po jedenácti letech nechození do kostela jsem si před očima svého učitele klekl a prosil jsem Boha: "Bože, řekni mi, o co tu jde ?! Kde to vlastně jsem ?!"
A Pán se nade mnou slitoval!
Okamžitě mě osvítilo světlo Ducha Svatého.


finemayer, CC0 Public Domain, pixabay.com


Pochopil jsem, že jsem v sektě
a že guru řídí mysli těch,
kteří se účastní na cvičeních jógy,
že jsme pouze bezvládné nástroje
v ďáblových rukách.


Okamžitě jsem se rozhodl: odcházím, utíkám. Bohužel guru věděl, že už vím, kým je - a tehdy se na mě sesypalo celé peklo. Skončil se můj dobrý pocit, ďáblem postavený na písku.

Začal se skutečný horor, přestal jsem logicky přemýšlet.

Ďábel zaútočil na mé tělo, psychiku i materiální věci.

Po cvičení jsem se nemohl dostat domů. Spal jsem u známých. Zámečníci třikrát otevírali dveře mého bytu vrtačkou ... Nemohl jsem spát ani bydlet ve vlastním bytě.
Hrozila mi ztráta bytu i života.

Cítil jsem, že jsem předurčen umřít,
ale Bůh se o mě staral.
Dnes vím, že vrátit do normálního života někoho, kdo byl až po krk zahrabaný do okultismu a magie, je větší zázrak než vzkříšení Lazara.

Cítil jsem, že mou záchranou je Ježíš Kristus přítomný ve své Církvi. Zůstával však vážný problém: půl roku jsem nedokázal vejít do kostela, nemohl jsem se modlit, zvláště ne růženec, který je účinnou zbraní proti ďáblu. Nedokázal jsem poslouchat katolické Rádio Maria.

Velmi často jsem ležel před chrámem Božího milosrdenství v Krakově v Łagiewnikách, tam mi bylo trochu lehčeji.

Národní pouť Krakov, foto RT


Ďábel se mi chtěl pomstít,
odebíral mi sílu,
energii i chuť žít.
Má duše byla zavalená balvany hříchů, zvlášť pýchou.

Každý, kdo žije v hříchu okultismu,
se stává nesvéprávným nástrojem,
médiem, přes které působí ďábel.


Nakonec se mi podařilo
vejít do Baziliky Božího milosrdenství
a vyzpovídat se.


Bylo to úžasné - žádné obvinění. Kněz řekl: "Ježíš Kristus tě miluje. On umí pouze milovat a odpouští ti všechny hříchy."

Ale já jsem se nemohl modlit, útočily na mě špatné myšlenky.

Začínal jsem se modlit Otče náš ... či Zdrávas Maria ... a neuměl jsem pokračovat. Ale znovu a znovu jsem se o to pokoušel a bojoval jsem.

Až mše, která byla odsloužena v mém bytě, modlitba kněze exorcisty za mě a v mém bytě protrhly pouta zla.

A tehdy se stala nečekaná věc:
můj otec, který mě dosud pouze proklínal,
mě konečně požehnal,
můj syn přestal brát drogy
a i dceřina situace se zlepšila.
Vnímám, že když se modlím,
ďábel musí čekat
za dveřmi mé mysli.


Vzal jsem si půjčku, znovu jsem získal doklady, opravil jsem a zařídil svůj byt. Ale dále se dějí divné, paranormální věci. Někdy bezdůvodně přestává fungovat v mých rukou kopírka, nová pračka či rádio; mobil mě pálí v ruce a nemohu ho udržet. Vím, že je to ďáblova pomsta, ale toto jeho působení ho ještě více odhaluje. Bůh to dovoluje, abych se ještě horlivěji modlil, často přistupoval ke svátostem a spoléhal se pouze na něj. Zcela důvěřuji Kristu a jeho uzdravující moci v Církvi. A to mě zachránilo.

Alexas_Fotos, CC0 Public Domain, pixabay.com


Navázal jsem kontakt se Společenství otců michalitů a odevzdal jsem se pod ochranu sv. Michaela archanděla. Pak jsem se dostal do Společenství z hnutí Obnova v Duchu Svatém Metanoia. Mnohokrát se za mé uzdravení modlili velcí charismatici Církve ...

Okusil jsem Boží moudrost,
milosrdnou lásku a moc Boha Otce
a Ježíše Krista, který působí v Církvi skrze kněze.
Kněží vykonávají svou službu
ve jménu Ježíše Krista
a jeho mocí,
proto prosím: Všichni se za ně modleme.


Free-Photos, CC0 Creative Commons, pixabay


Při modlitbě mi Pán ukázal můj zraněný rodokmen. Během mše a poklony Nejsvětější svátosti mi Ježíš dával a dává víc, než si zasluhuji - čím větší byl můj hřích a čím větší důvěra v Boží milosrdenství, tím větší byla milost.

Při každodenním čtení Písma svatého jsem se přesvědčil, že Boží slovo má moc, že je živé a účinné. Při mém vycházení z otroctví okultismu mi kromě každodenní vytrvalé modlitby, svátosti smíření a Eucharistie pomáhají i půst a almužna, jakož i poutě na posvátná místa.

Vyzývám lidi odpovědné za média,
jakož i ty, kteří v nich pracují:
"Prosím, nebojujte proti Bohu a Církvi!
Neničte sebe, své rodiny, známé,
naši společnou, tak velmi zraněnou vlast,
kterou může uzdravit a pozvednout jen Bůh.
"


Já jsem prožil horor, protože někdo pustil do vysílání lháře, který uvedl informace o místě, kde se cvičí jóga. Já jsem jeho výpověď slyšel a to byl začátek mé tragédie, o které zde svědčím. Ďábel maskuje své nepřátelství vůči člověku, a proto, dokud mu člověk slouží, se jeví jako přítel. Zato však ničí toho, kdo od něj odchází a přibližuje se k Bohu.

Kolik lidí využívá
numerologii,
astrologii,
věštění
a cvičení jógy,
které otevírají čakry,
v nichž přebývá ďábel,
jen proto, aby získali peníze, moc a byli zdraví ...

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


Pamatujte si, toto všechno pochází od ďábla!
Nadejde čas, kdy bude od vás
žádat daň za to,
že jste využívali jeho moc a poznání.

Vyplatí se to,
pokud vše, co potřebujeme
k tomu, abychom byli šťastní,
nám dává Ježíš?


Prosím, vyhoďte ze svých příbytků všechny předměty pohanského Východu či Západu - knihy, karty, talismany, pornografii, prsteny Atlantů, znamení Zvěrokruhu. Ony vás otevírají na působení Zlého. Proto vás prosím, abyste spálili nebo zničili horoskopy, brožury, knihy a jiné předměty spojené s okultismem.

RODIČE!
Neposílejte své děti na kurzy rychlého učení, na cvičení jógy, kung-fu a pod. Nedovolte, aby vaše děti vychovával internet a televizor.


Nedovolte, aby se již na základních školách, dokonce už v mateřských školkách vaše děti účastnily na hrách s pohanskými kostýmy, kadidly, voňavými svíčkami - nemluvě již o věštcích, kouzlení, hudbě techno či heavy metal.

Síly zla, které jsou v nich přítomny, velmi rychle zotročují člověka.

Na začátku se to děje předstíráním dobra, ale později, v příhodném čase, člověka zničí a přivedou do pekla.
Je to rozsévání ďáblova zrna, které jednou přinese svou tragickou úrodu.

Nezapomínejme však, že ďábel nikdy nepřemůže Boží moudrost a moc. Proto, pokud žijeme na této zemi, vždy se můžeme vytrhnout z ďáblova područí a prosit o pomoc Boží všemohoucí milosrdenství.


Na závěr všem zraněným lidem, ponořeným do závislostí a sekt, přeji a radím, aby důvěřovali Stvořiteli, aby odpustili a trpělivě, systematicky pracovali na sobě: přistupovali ke svátosti smíření, přijímali Eucharistii, každodenně četli Písmo svaté a uvažovali nad ním, aby četli Katechismus Katolické církve, životopisy svatých. Postupně také u nich nastane metanoia - proměna smýšlení a srdcí v našich rodinách, naší vlasti a v nás samých.

Zakusil jsem pravdivost slov: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví" (otroctví hříchu). Proto dnes já, Wieslaw - starý hříšník - mohu a chci být velkým svatým.

Lotusbluete, CC0 Public Domain, pixabay.com


Naše svatost začne vyzařovat, když budeme zachovávat první Boží přikázání: "Nebudeš mít jiného boha mimo mne."

Dnes jsem si jistý, že příčinou mého utrpení a neúspěchů byl hřích - můj vlastní hřích, hřích mých předků, nedostatečné náboženské poznání a slabá víra.

Moje chyba byla zásadní: do 56. roku svého života jsem Ježíše nebral na vědomí. Důsledky byly žalostné. Přesto Ježíš na mě nikdy nezapomněl! On je jediný Léčitel, který uzdravuje tělo, duši i psychiku.

Zakusil jsem uzdravení duše i těla (páteře). Děkuji ti, můj Ježíš! V Písmu svatém jsem našel geniální varování svatého Pavla, které shrnuje vše, o čem jsem svědčil: "Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl filosofií a prázdným klamem, založeným na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu" (Kol 2 ,8).

V současném světě tyto filozofie, lidské obyčeje a živly světa působí v konkrétních organizacích, hnutích, spolcích, sektách a mají okultistické a magické formy. Jsou středisky novopohanství, nazvaného New Age.

Děkuji všem kněžím, řeholním sestrám a laikům, kteří mi pomohli dostat se ven ze sekty a kteří mi i nadále pomáhají (protože boj ještě neskončil), abych zrál v lásce a svatosti. "Pán Bůh zaplať!"


Zdroj: Miłujcie się

Převzato z https://doverujem-a-verim.blogspot.cz/, článek ze 16. 1. 2018 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 4. 3. 2018; 18. 2. 2020 - 2159 přečtení)

pixel2013, CC0 Creative Commons, pixabay.

Sdílet

Související články:
P. Peter Šimko: Boží láska dokáže proměnit i naše stigmata na zdroj milostí (25.08.2021)
P. Dominik Chmielewski - Je jóga slučitelná s křesťanstvím? (12.07.2021)
"Zen meditace a dynamiky 'vnímání' nejsou křesťanskou modlitbou", varují španělští. biskupové (10.05.2021)
Zanechala čarodějnictví, nyní varuje před démonickým pozadím Jógy (26.03.2021)
Je jóga jenom cvičení? (14.09.2020)
Páter James Manjackal: Proč je jóga neslučitelná s Kristem (20.04.2020)
New Age je spiritualitou post-křesťanského Západu - jeho bývalý stoupenec vysvětluje proč (13.02.2020)
Vybíráme z duchovní poradny o. Matúša Marcina: CO KDYŽ JSEM SNĚDL NĚCO DÉMONICKÉHO? (19.10.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 14. - reinkarnace (29.05.2019)
Zábava, která se může vymstít (18.11.2018)
Znamení zvěrokruhu, léčení krystaly a akupunktura (14.09.2018)
Kardinál: Místo ezoteriky "Bůh, který nám vychází vstříc" (+ Život Cirkvi vo svete 12/2018) (25.03.2018)
TV Lux: vKONTEXTE (94) HOMEOPATIE - ANO NEBO NE? (05.11.2017)
Proč je tetování v módě (12.10.2017)
Bývalá hinduistka Vasanti Watkinsonová: Jóga a křesťanství nejdou dohromady (16.07.2017)
O piercingu a tetování (12.02.2017)
Dalajláma je opět v Česku. "Jeho Svatost" je prý "to nejlepší z lidstva". Tak se na to podívejme... (17.10.2016)
Svědectví, životní příběh lékařky - homeopatičky (09.08.2016)
Homeopatie a Církev. Jak je to ve skutečnosti? (09.08.2016)
Ďábel není hvězda, ale reálné zlo (20.07.2016)
Suvenýr, který může změnit život (25.06.2016)
Jak to s tou homeopatií vlastně je? - definitivní odpověď (20.06.2016)
Doporučit homeopatii jako lék je nemorální (09.05.2016)
Zuzanka nepotřebuje homeopatii (01.04.2016)
Video: Marián Kuffa: Jaký postoj zaujmout k homeopatii a dalším metodám (25.05.2015)
Jóga jako vstupní brána zlého ducha (14.08.2014)
Jóga, gravidjóga a křesťanství (odpověď P.Vojtěcha Kodeta na otázku) (11.04.2014)
Otec James Manjackal: Co je špatného na homeopatii? (24.05.2013)
Jak mě podvedla homeopatie (video) + Okultní praktika - homeopatie (článek) (24.03.2012)
Varování před léčiteli (20.09.2011)
O účinnosti homeopatie na kongresu lékarů (22.01.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 02. 2020 | 5737 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace