Zajímavé...

Je výzva k potratům kvůli viru Zika novou eugenikou?

OmarMedinaFilms, CC0 Public Domain, pixabay.com Když Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli viru Zika celosvětový výjimečný stav, uvedla také, že nemoc souvisí se zvyšujícím se počtem případů Mikrocefalie dětí. Hned druhý den Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva, který aktivně podporuje názor, že "přístup k potratu je záležitostí lidských práv", vyvíjel tlak na země ve Střední a Jižní Americe, aby změnily zákony, které chrání prenatální děti.

Nastala nová chvíle oportunismu a chytili se toho i jiní aktivisté za právo na potrat. Blog ThinkProgress to popsal jako "dobrou stránku viru Zika". Feministický blog portálu Slate s názvem XXFactor vyslovil naději, že Zika by pro Latinskou Ameriku mohla být "momentem podobným zarděnkám". Tím narážel na to, že v 50. letech 20. století spojování zarděnek s vrozenými defekty dětí způsobilo, že veřejnost začala tolerovat potraty, které byly do té doby v Americe nezákonné. Amnesty International zase hovoří o "ničivých důsledcích" protipotratových zákonů. Mezinárodní větev Plánovaného rodičovství tyto zprávy dokonce využila k vytvoření speciální sbírky na virus Zika.

A to je dost zvláštní reakce - v neposlední řadě proto, že dosud se souvislost mezi virem Zika a mikrocefálií dětí neprokázala. Webové stránky WHO vysvětlují, že "stále neexistuje žádný vědecký důkaz potvrzující souvislost mezi virem Zika a mikrocefálií". Kolumbijští úředníci hlásí 3 177 těhotných žen nakažených virem Zika, avšak bez jakéhokoli důkazu, že by virus způsobil co jen jediný případ Mikrocefálie. Dvě lékařské organizace - jedna z Argentiny a druhá z Brazílie - naznačují, že místo viru Zika by příčinou mohl být jistý pesticid. Virus Zika má totiž v Latinské Americe dlouhou historii a dosud se nikdy nespojoval s vrozenými vadami.

I kdyby se však nějaké spojení přece prokázalo, tak potratit dítě s mikrocefálií je opravdu syrová reakce. Ultrazvuk ho totiž nemusí zjistit až do třetího trimestru. A to už je dávno poté, co dítě začíná cítit bolest. Dokáže tehdy už také žít mimo dělohu. Také je to termín, který leží za časovou hranicí, ve kterém je většina pro-choice [za možnost výběru, pozn. překl] lidí ochotna přijmout potraty. Jiné prenatální testy, především ty na začátku těhotenství, většinou při diagnostice selhávají. Kromě toho se prognózy pro děti s mikrocefálií mohou značně lišit - jak sarkasticky připomněl jistý brazilský novinář z BBC - který má sám mikrocefalii.

Není těžké pochopit, proč se obyvatelé Latinské Ameriky mohou zlobit na skupiny jako OSN, Amnesty International či Mezinárodní federace plánovaného rodičovství a na jejich dlouholeté pokusy vnutit cizí morální a právní principy těm, kteří smýšlejí jinak. Ve Spojených státech vzneslo vůči tomu námitky jen několik protipotratových skupin, což lze chápat jako další příklad neokolonialismu nebo ještě něco horšího - jako příkladu nové eugeniky. Proč tak slabá reakce?

Může se stát, že eugenický impuls je v americké kultuře tak hluboce zakořeněný, že ho už ani nedokážeme poznat. Již v roce 1909 stát Indiana schválil eugenickou nucenou sterilizaci - zákon, který svým stanoviskem nechvalně obhajoval i Nejvyšší soud a své stanovisko uzavřel slovy: "Tři generace idiotů stačí".

Ani tento postoj tehdejší společnost neodmítla. Průzkum časopisu Fortune z roku 1937 zjistil, že dva ze tří Američanů podpořili nucenou sterilizaci "mentálně postižených". Margaret Sanger, která v roce 1921 založila organizaci, ze které se později stalo Plánované rodičovství, trvala na tom, že nerovnováha mezi "porodností nezpůsobilých a způsobilých" je "největší hrozbou současné civilizace".

Tento druh myšlení se ve Spojených státech projevuje i dnes, i když v jiné podobě. Podle Arthura Caplana, zakladatele a vůdce bioetického programu New York University, více než 85% rodičů, kteří se prostřednictvím prenatálního testování dozvědí, že plod má Downův syndrom, ukončí těhotenství. Děje se tak navzdory studiím, které zjistily, že děti s Downovým syndromem jsou šťastnější než ty, které jsou "normální". A že mnohem spokojenější jsou právě rodiny s takovými dětmi. O tom však už lékaři nemluví.

Odborníci na lékařskou etiku se už dlouho znepokojují kvůli rétorice, kterou používají lékaři, když rodičům říkají o genetickém testování a potratu. Ti, kteří brání postižené osoby, argumentují, že významnou roli v 85 procentní potratovosti hraje i přístup lékaře, který je direktivní a nese se v duchu pohrdání postiženými. Mnozí z nás slyšeli velmi smutné nebo rozzlobené vyprávění rodičů, kterým se důrazně doporučoval nejen prenatální test, ale i potrat v případě, že bude test pozitivní. Skupiny hájící práva postižených osob na to zareagovaly snahou o přijetí zákonů, které by od lékařské komunity požadovaly zanechat těchto neetických praktik. Žádají, aby lékaři pacientům dávali pouze údaje o pozitivním výsledku.

Možná je to začátek organizovaného odporu vůči našemu přístupu k eugenice; odporu, který je tak potřebný. Jak však ukazuje podlá reakce na vypuknutí viru Zika, máme před sebou ještě dlouhou cestu. Praxe vyřazování zranitelných, když se stanou nevhodnými, je přesně tím, co František kritizoval, když hovořil o naší současné "jednorázové kultuře". František trvá na tom, že přednost máme dávat těm nejzranitelnějším mezi námi, a ne těm nejproduktivnějším. Když se na někoho dívá jako na břemeno, je to prvním znakem toho, že bychom mu měli věnovat zvláštní pozornost a péči.

Náhlý zájem o obhajobu potratu, který má být odpovědí na virus Zika, se zakládá na nevědomosti a účelnosti. Pokud by se tyto organizace skutečně zajímaly o to, aby pomohly lidem trpícím virem Zika - a nevyužívaly je na rozšiřování své agendy - počkaly by, dokud nebudeme vědět víc. Více by se také zabývaly názory komunity obhajující práva znevýhodněných osob.

Podporovatelé potratů a média by neměli arogantně trvat na tom, že rozvojové země musí změnit své zákony tak, aby vyhovovaly něčí ideologii. Větší službu by udělali tehdy, kdyby se kriticky podívali na hrozivé tendence (v USA i v jiných zemích), obracet se při řešení problémů, jakým je i virus Zika, na eugeniku.

Charles C. Camosy
je mimořádným profesorom teologické a sociální etiky na Fordham University.


Zdroj: Los Angeles Times,

Převzato z www.lifenews.sk, článek naleznete zde.

matka s dítětem v náručí, Public Domain CCO, www. pixabay.com


rodina-těhotná žena, Public Domain CCO, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Stop Genocidě - květen 22 - zpráva a poděkování (31.05.2022)
Páter Pio věřil, že potrat není jen vraždou nevinného člověka, ale také opravdovou sebevraždou. (17.05.2022)
Karol Dučák: Proč nás nedojímá zabíjení dětí v lůnech ukrajinských i ruských matek? (05.04.2022)
Největší ničitel pokoje – výkřik nevinného nenarozeného dítěte (29.03.2022)
Indie: Za 20 let potraceno 12 milionů děvčátek (29.01.2022)
Postižené dítě? (25.01.2022)
Miliony embryí byly zničeny (24.01.2022)
Kněz odpustil svému otci (23.01.2022)
Země draka a politika jednoho dítěte aneb myšlenky mají následky (20.12.2021)
Víme, že zabíjejí děti - my všichni to víme (20.09.2021)
Evropský parlament plánuje prohlásit potrat za "lidské právo" /podepsat petice (22.06.2021)
Kuřecí embryo nesmíš zabít, protože ho to bolí; ale miminko při potratu můžeš trhat na kusy (22.06.2021)
Odpouštím potratářovi, který mě chtěl zabít, a doufám, že i on jednou olituje, co dělá (30.03.2021)
Nezabíjej dítě (svědectví Dr. Wandy Półtawské) (08.03.2021)
To není statistika, ale utrpení (07.03.2021)
25letá studie dokazuje, že potrat ženu zraňuje (03.02.2021)
Joe Biden obnovuje veřejné financování pro-potratové Světové zdravotnické organizace (30.01.2021)
Žalem zdrcená žena po potratu tabletkami: "Když bylo po všem, chtěla jsem zemřít." (28.12.2020)
Postižená modelkou (09.12.2020)
Arcibiskup Cyril Vasil: Sv. Jan Pavel II. - architekt manželské lásky a ochránce rodin - 3. část (03.12.2020)
Rozzuřené publikum: 13-letá dívka na zasedání rady města přirovnává potraty k otroctví (26.11.2020)
'Choice42': děti obětované božstvům moderní doby jako ve starověku - nic nového pod sluncem (20.11.2020)
Prezident Trump: 'Nemůžete soucítit s bezbrannými a zároveň podporovat potraty!' (05.09.2020)
Legální potraty a eutanazie - dědictví nacismu a komunismu (13.08.2020)
Trump stahuje USA z WHO, která chtěla použít koronavirové fondy na potraty (17.07.2020)
434 lidskoprávních skupin ze 16 zemí odsuzuje OSN za podporu zabíjení dětí potraty (21.06.2020)
Odmítnutí potratu není rasová diskriminace (18.06.2020)
Důvod, proč odstranit prezidenta Trumpa: jeho pro-life postoj (26.04.2020)
Báseň Holčička (17.02.2020)
8 svědectví žen, které potratily svoje děti - "Byla to hlava mého dítěte" (19.01.2020)
Jim Caviezel: Potrat je obrovským hříchem Američanů (23.08.2019)
Hana Přikrylová: Závidím (báseň) (22.06.2019)
Sv. páter Pio varoval, že potraty jsou "sebevraždou lidské rasy" (16.02.2019)
Silné svědectví rodiny Zemkovy (05.02.2019)
Patrik Daniška: Zastavme násilí na nenarozených ženách (12.12.2018)
Arcibiskup kanadskému premiérovi: „Jste zmatený!“ + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 5/2018 (05.02.2018)
O tom, jak satan zneužívá 'megacentrum' Planned Parenthood k výsměchu z narození Krista (02.02.2018)
Co se děje s ženami, kterým byl odmítnut potrat? 95% z nich "žije šťastně až do smrti" (02.01.2018)
Rada Evropy: „Potraty bez omezení“ (20.12.2017)
Potrat není normální lékařský výkon /+ zpravodajství Život Cirkvi vo svete 47/2017 (25.11.2017)
Kardinál Sarah říká: Boj proti potratům je "součástí konečné bitvy ... mezi Bohem a satanem" (17.11.2017)
Rada OSN pro lidská práva formálně vylučuje nenarozené děti z "práva na život" (17.11.2017)
Neutekla jsem ... (11.11.2017)
* EP: Ochrana nenarozených dětí je násilím na ženách
* OSN redefinuje právo na život
(18.09.2017)
Sv. páter Pio o potratu (14.08.2017)
Polovina potratů bylo vykonáno ženám, které používaly antikoncepci, potvrzuje potratová společnost v Británii (31.07.2017)
Bolivijský biskup: Souhlas s potratem je jako volání “Ukřižuj!” (14.04.2017)
Čekají výhradu ve svědomí kvóty? (17.03.2017)
Upíraní výhrady svědomí dělá z lékaře režimního kata (26.02.2017)
Chlapec bez mozku šokuje lékaře poté, co rodiče odmítají potrat (15.12.2016)
Francouzský soud rozhodl: Usmívající se děti s Downovým syndromem na veřejnost nepatří (27.11.2016)
Kroky k uzdravení ran způsobené úmyslným potratem (30.10.2016)
"Je to moje tělo": Potrat jako protiklad eucharistie? (10.10.2016)
Bude Mezinárodní den bezpečného potratu? (06.10.2016)
Děkovný dopis kardinála Duky (19.09.2016)
Epická odpověď kardinála Arinze na politiky kteří říkají "osobně jsem proti potratům" (04.09.2016)
Hledání Božího odpuštění v případě potratu ti zázračně změní život. Věř mi, viděl jsem to. (28.07.2016)
Kniha propagující potraty už i pro děti: "Moje sestřička, která byla chvíli v bříšku mámy, je nyní šťastný duch" (20.03.2016)
Čtyři důvody, proč potrat ženy ponižuje (25.12.2015)
Pilulka na odvrácení potratu už zachránila 137 dětí (22.12.2015)
Bohužel i křesťané chodí na potraty (16.12.2015)
OSN vybízí Polsko, aby povolilo potrat na požádání - a to ve jménu "práv dětí" (06.12.2015)
Výbor OSN: Děti v lůně matky nemají právo na život, avšak vynechává alespoň zmínky o právu na smrt (03.12.2015)
Způsoby, kterými porno ničí pro-life cíle (30.10.2015)
Prostituce, pornografie a potraty: Tři strany téže mince (13.10.2015)
Dítě smíření: Když ztratit znamená získat (12.10.2015)
NEVHODNÉ pro slabší povahy: Na veřejnost se dostalo páté šokující video největší potratářského sítě (08.10.2015)
Mluvčí KBS ke zprávám o vyjádřeních Svatého otce ohledně interrupcí (06.09.2015)
* Svědectví sester o přežitých potratech
* Rada Evropy dostala petici proti zabíjení novorozenců
(23.06.2015)
Lékaři dneška? Více životy berou, než zachraňují (05.06.2015)
Potrat ne. A co antikoncepce? (22.05.2015)
Ta pilulka není potratová. Jen někdy zabíjí embrya. (19.04.2015)
Odpustila otci, který ji 14 let znásilňoval (17.03.2015)
Praktikantka nezvládla pohled na potrat ve vysokém stádiu těhotenství (02.03.2015)
Uprchlickým dětem budou v Americe doporučeny potraty (25.02.2015)
Šla na potrat, protože čekala chlapečka (19.02.2015)
Prezident Spojených států zařadil potrat mezi „základní americké hodnoty“ (12.02.2015)
Irský pár má po čtyřech spontánních potratech krásná čtyřčata (13.01.2015)
Srdcervoucí příběhy žen, které byly na potratu (12.01.2015)
Podle studie umožňuje zákaz potratů zlepšení zdraví matek (30.12.2014)
Mše sv. za nenarozené děti 11.12., Brno (04.12.2014)
Dětem, které přežily potrat, Rada Evropy nepomůže (11.11.2014)
Bývalá potratářka hovoří o reakcích žen po potratu (05.11.2014)
V Rusku zákaz propagace potratů (01.11.2014)
Porodnost na Zemi (31.10.2014)
V Nigérii jsou děti oblíbeny a matky ve vážnosti (30.10.2014)
Církevní nauku o oplodnění "in vitro" nelze změnit (27.10.2014)
Bill Gates podporuje antikoncepci (23.10.2014)
Chen Guangcheng proti politice jednoho dítěte v Číně (20.10.2014)
Příběh Steva Jobse (19.10.2014)
Rok 1941:„To nejsou skuteční lidé!“ A rok 2012 (2014)? (18.10.2014)
Byla jsem pro-choice a potom se všechno změnilo... Byla jsem na potratu. (20.09.2014)
Fotografie potracených dětí mohou pomoct matkám, které měly potrat (04.09.2014)
Svědectví: Moje dcera se stala pro-life aktivistkou. Nemohla jsem jí říct, že jsem byla potratit jejího bratra (12.08.2014)
Výpověď potratářky o umělém přerušení těhotenství ve třetím trimestru (12.08.2014)
Švédsko: Porodní asistentka bez ochoty asistovat při potratech nezíská zaměstnání (07.08.2014)
85 % žen rezignovalo na potrat (06.07.2014)
Žena, která byla na čtyřech potratech: Potraty vám mohou změnit život (21.05.2014)
Potrat: Běžná úloha pro švédské porodní asistentky. Bez výhrad (14.05.2014)
Každé dítě je cenné (04.05.2014)
Hillary Clinton v OSN: Bez potratů nedosáhne lidstvo pokroku (08.04.2014)
Ženy popisují potrat: "Nikdo mě nepřipravil na spalující bolest" (08.04.2014)
I s ohledem na nehygienické potraty je třeba říci pravdu (07.04.2014)
Dar Boží lásky (27.03.2014)
Taková malá zkušenost, jak je důležitá modlitba (15.01.2014)
Barack Obama - bez slitování nad bezbrannými (15.01.2014)
Čína - civilizace smrti (06.11.2013)
Píseň Kouzlo, že tu jsem od Petra Žamberského (06.08.2013)
Co hrozí ženám, kterým lékaři odmítli provést potrat? (30.06.2013)
Lékařské námitky proti RU-486 (18.03.2013)
Potraty a k tomu magie - svědectví o okultních praktikách na jedné interrupční klinice (28.12.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 25. 02. 2016 | 5052 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace