Zajímavé...

Jasné slovo otce biskupa k SČS - S odvahou proti proudu

Tři králové- Brno Otec biskup Vojtěch Cikrle reagoval na články i diskuzi v Katolickém týdeníku. Členy SČS povzbudil k vytrvalosti.

S odvahou proti proudu

Před několika týdny se v KT č. 13 a 15 věnovala pozornost Společenství čistých srdcí (SČS) a pohledu církve na otázku sexuality a čistoty. Rád bych připojil svůj názor. Protože se shoduje s tradičním pohledem církve, asi nikoho nepřekvapí. Přesto si myslím, že některé může povzbudit a mnohým může být k užitku. Čistotu vnímám jako dar. Zvláště dnes je třeba, aby tu byli ti, kdo o ni usilují. Církev vždy měla čistotu v úctě a věřící k ní povzbuzovala. Snaha o čisté srdce se netýká jen některých. Každý pokřtěný je zván, aby v tomto směru spolupracoval s Boži milostí a vydával světu svědectví.
A čeho všeho se čistota týká? Katechismus katolické církve nám upřesňuje, že slovy "čistého srdce" jsou označováni ti, kteří uvedli svůj rozum a svou vůli v soulad s požadavky s Boži svatostí, a to především ve třech oblastech: 1. v lásce, 2. v čistotě neboli sexuální počestnosti, 3. v lásce a v pravověrnosti ve víře (srov. KKC 2518). Z toho vyplývá, že snahou o růst k ideálu čistého srdce člověk zraje k tomu" aby uvedl svůj život do harmonie s představou, kterou o něm má Bůh. Je to úkol pro celý život. Zároveň je též třeba připomenout i důležitost modlitby. Vím, jak to mnozí lidé nemají dnes jednoduché. Někdy si se svou vírou a snahou vytvářet čisté vztahy připadají osamoceni. Chtěli by vytrvat, Chtěli by růst k opravdové křesťanské zralosti, touží vytvářet čisté vztahy, ale mnohdy jsou právě kvůli tomu středem posměchu a nepochopeni svých vrstevníků. Není pro ně lehké na této cestě vytrvat. Velmi si však vážím toho, že zde takoví mladí jsou a že jich není málo.
Před lety (v roce 1994) jsem v brněnské katedrále mluvil při setkání mládeže z naší diecéze o kráse čistoty. A pak jsem mladé poprosil, aby mi napsali, pokud je mezi nimi někdo, kdo chce až do svatby žít čistě. Přišla mi řada dopisů. Modlil jsem se za tyto mladé, aby ve svém dobrém úmyslu vytrvali. A později mi chodila i řada svatebních přání, kde mi tytéž dívky a chlapci děkovali za podporu a sdělovali, že jsou rádi, že v čistotě vytrvali až do svatby. Podobnou radost mám z těch mladých, kteří vstoupili do iniciativy Společenství čistých srdcí a usilují o růst k ideálu čistého srdce ve všech třech oblastech, které jsem zmínil výše. Otec Marek Dunda z Farního týmu Vranov na Dyjí, který se spolu s dalšími kněžími stará o ty, kdo do SČS patří, mi potvrdil, že zájem o tyto hodnoty je mezi mládeži poměrně velký a že se mladí opravdu snaží. Jsem rád, že jsou zde ti, kteří se nebojí jít proti proudu doby, dát najevo, že čisté srdce je opravdová hodnota, ke které chtějí směřovat a jsou ochotni pro ni přinášet i oběti. Jednou budou moci dosvědčit, že nejvíc tím byli obdarováni právě oni sami. Přínos vidím i v jejich příkladu, který dávají ostatním. Pro věřící se totiž jejich příklad stává tichou, ale nepřehlédnutelnou výzvou k následování. Pro ostatní je přinejmenším důvodem k zamyšlení.
Chtěl bych mladé ze SČS povzbudit, ať vytrvají. V tomto duchu se za ně modlím. Chci však povzbudit i všechny ostatní, aby se nechali oslovit jejich příkladem a aby i oni poctivě usilovali o vyvážený růst v lásce, čistotě a pravdě.

VOJTĚCH CIKRLE, brněnský biskup

KT 18/2010
Pán JežíšMarianky na kůru v Jeníkově

Sdílet

Související články:
"Zatímco s ní mluvím, na Kyjev padají bomby." Řeholnice, na kterou mířili ostřelovači (27.04.2022)
P. Rob Galea - od rebela přes hudebníka až po kněze (13.04.2022)
Francesco Cristofaro, zdravotně postižený farář: „Chci být knězem až do konce“ (10.04.2022)
Palestinská písničkářka Lina Sleibi (13.08.2021)
Rozhovor s generálním představeným řádu kamilianů, otcem Walterem Vinci (24.07.2021)
Svědectví kněze z Indie (01.07.2021)
Přijeďte k nám do Vranova (02.06.2021)
Kříž ze San Damiana. Poznejte jeho pozoruhodnou symboliku a modlete se s ním! (12.04.2021)
Výročí zjevení Božího milosrdenství (05.04.2021)
Mé setkání se Svatým otcem (30.03.2021)
Doba postní a Velikonoce: Doba trojího obrácení a vzkříšení (23.03.2021)
Eucharistický zázrak v Betánii ve Venezuele (17.03.2021)
Rozhovor s herečkou Claudií Koll - „Věřit až do konce“ (16.03.2021)
Rozhovor s P. Robem Galeou pro časopis Milujte se! (09.03.2021)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (22.07.2020)
Pražské Jezulátko: Modlitba ve velké úzkosti (23.04.2020)
Pěkná propagace časopisu Milujte se! (27.02.2019)
Nový stojan v bazilice v Šaštíně je též pro časopisy Milujte se! (09.02.2019)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (21.01.2018)
Prosba z redakce časopisu Milujte se! (24.11.2017)
Některé z myšlenek papeže Františka k mládeži (17.09.2017)
Časopis Milujte se! jako dárek pro návštěvníky vánočních bohoslužeb (23.12.2016)
Ohlasy na časopis Milujte se! - září - prosinec 2016 (15.12.2016)
Návštěva v mezinárodní redakci časopisu Milujte se! (02.11.2016)
Charismatická katolická konference 2016 (14.07.2016)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (30.05.2016)
Časopis Milujte se! vychází už i v arabštině (24.05.2016)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (21.02.2016)
Další ohlasy na časopis Milujte se! (29.09.2015)
Roznášení časopisu Milujte se! v Dubňanech (27.08.2015)
Časopis Milujte se! - co to je, kdo to dělá a jak to funguje... (10.06.2015)
Ohlasy na knihu Cena, kterou zaplatíš (09.06.2015)
Ohlasy čtenářů na časopis Milujte se! (25.02.2015)
Předehra toho, co čeká vás, Evropany... (20.02.2015)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (25.12.2014)
Kdo bude hrát druhé housle? (24.10.2014)
Evangelista Lukáš (18.10.2014)
Prosba o pomoc s časopisem Milujte se! 28.9. 2014 (22.09.2014)
Mohu? Děkuji! Promiň! (20.09.2014)
Příběh ze života (19.09.2014)
Na cestě... (13.09.2014)
Bible - alespoň ji otevřit (03.09.2014)
Předsevzetí (02.09.2014)
Farní den v Mohelně (01.09.2014)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (30.08.2014)
Opovážlivé posuzování - a co s tím? (26.08.2014)
Podvedl sám sebe - článek pro povzbuzení (24.08.2014)
Prosba o svědectví pro časopis Milujte se! (05.08.2014)
Smíření (31.07.2014)
Lehkovážné posuzování (29.07.2014)
"Přikládání" - aneb příběh, který mě oslovil (12.07.2014)
Mimořádná nabídka: časopis Milujte se! pro Noc kostelů 2014 (13.05.2014)
Pomoc misiím? Proč? (09.05.2014)
Další ohlasy čtenářů na časopis Milujte se! (23.04.2014)
A hlavně netlačit na pilu... (13.03.2014)
Blahoslavený Marcel Callo (08.02.2014)
Tisíc bodů... (07.02.2014)
Homeopatie (18.01.2014)
Nuda? Ne - přesycení! (16.01.2014)
Další ohlasy čtenářů na časopis Milujte se! (13.12.2013)
Nebesa vypravují o Boží slávě... (08.12.2013)
Hostie přeměněná na srdeční tkáň (04.12.2013)
Krev za krev (03.12.2013)
Miluj jako první (02.12.2013)
CO SE STALO, KDYŽ ... (01.12.2013)
Neschopnost žít (23.11.2013)
Dej lásku a lásku dostaneš...Počítáme s tebou! Láska zmůže nemožné... 1+0=10 a 1 + 1000 = 11000?! Anebo je to jinak? (15.11.2013)
Tolik potřebný humor (06.11.2013)
Vyšlo 26. číslo časopisu Milujte se! (08.08.2013)
Ohlasy čtenářů na časopis Milujte se! (27.07.2013)
Milujte se! na Velehradě (04.07.2013)
Z dalších ohlasů na časopis Milujte se! (27.05.2013)
DVD Křesťané ve společnosti - objednejte si! (05.04.2013)
Ohlasy čtenářů časopisu Milujte se! (12.01.2013)
Reakce na brožurku Příprava na svátost smíření dnes (25.10.2012)
Z ohlasů čtenářů na časopis Milujte se! (09.10.2012)
Vyšlo 21. číslo časopisu Milujte se! (08.06.2012)
Nabídka pořadatelům Noci kostelů (27.05.2012)
Nové číslo časopisu Milujte se ! (28.04.2012)
Propagace časopisu Milujte se! (27.04.2012)
Ohlasy čtenářů na časopis Milujte se! (17.04.2012)
Roznášení časopisu Milujte se! v severních Čechách (02.01.2012)
Reakce na časopis Milujte se! (08.12.2011)
Vyšlo 19. číslo časopisu Milujte se! (01.12.2011)
Vůně prvních pátků (04.11.2011)
Zážitky z podziních prázdnin (01.11.2011)
Kongres katechetů na Velehradě - seminář o časopisu Milujte se! (28.10.2011)
O časopisu Milujte se! na stránkách vlčnovské farnosti (07.10.2011)
Vyšlo 18. číslo časopisu Milujte se! (26.09.2011)
Další ohlasy na časopis Milujte se! (10.06.2011)
Lectino divina (24.05.2011)
Evangelizační nabídka: Věnujte Milujte se! návštěvníkům při Noci kostelů (23.05.2011)
Otto Opálka (18.04.2011)
Časopis Milujte se! ve farním zpravodaji (11.02.2011)
Některé další ohlasy na časopis Milujte se! (21.12.2010)
Vyšlo 15. číslo číslo časopisu Milujte se! (12.12.2010)
Časopis Milujte se! - 14. číslo (27.09.2010)
Ohlasy na časopis Milujte se! (24.07.2010)
Přišlo do redakce... (02.06.2010)
Zajímavý ohlas na časopis Milujte se! (19.05.2010)
Další ohlasy na časopis Milujte se! (03.05.2010)
Kdo věří v Boha, je šťasten (23.03.2010)
Napsali nám do redakce časopisu Milujte se! (14.03.2010)
Tiskárna Tigr (08.11.2009)
Prosba na členy SČS (21.09.2009)
Hledáme dobrovolníky pro drobnou jednorázovou pomoc (13.09.2009)
10. číslo časopisu Milujte se! (31.07.2009)
9. číslo časopisu Milujte se! (27.05.2009)
Ohlasy na časopis Milujte se! (22.05.2009)
Zamilovaný Bůh (31.01.2009)
Osmé číslo časopisu Milujte se! (20.01.2009)
Sedmé číslo časopisu Milujte se! (01.12.2008)
Přijetí nových členů do Společenství čistých srdcí (29.11.2008)
Šesté číslo časopisu Milujte se! (01.10.2008)
Páté číslo časopisu Milujte se! (01.10.2008)
Pochod pro život - pozvání (25.03.2008)
Vyšlo čtvrté číslo časopisu Milujte se! (18.03.2008)
Vyšlo třetí číslo časopisu Milujte se! (07.01.2008)
Anketa: Jaký způsob početí bych si přál? (14.12.2007)
Setkání členů Společenství čistých srdcí (07.10.2007)
Vyšlo druhé číslo časopisu Milujte se! (15.08.2007)
Milujte se! - nový časopis pro novou evengelizaci (18.06.2007)
| Autor: administrátor | Vydáno dne 05. 05. 2010 | 8707 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Katolický týdeník 17/2010
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace