Zajímavé...

Jak zvítězit s Marií

Photo Courtesy of denniscallahanphotos. smugmug.com,  CC BY-SA 2.0,www.flickr.com  Prvním nadpřirozeným darem Ducha Svatého, který má formovat a pronikat náš úmysl, naše srdce, naše tělo, je DAR POKOJE SRDCE. A ten klid srdce bývá mnohdy vystaven prvoplánovým útokům zlého ducha. Proto musíme tak velmi dbát na to, abychom byli naplněni pokojem srdce, bez lákání, bez neklidu, bez strachu, toho všeho, co je doménou moci temnoty. To vše musí ve jménu Ježíše odejít z mého úmyslu, z mého ducha, z mé duše, z mého těla. Musí přijít moc klidu srdce. Ta moc klidu srdce přichází tehdy, když začínám děkovat za všechno, co se děje v mém životě. A velebit Boha za jeho lásku, s neochvějným vědomím, že po celou dobu jsem jím milován, že se na mě nezlobí, že na mě velmi myslí.

Naléhám na vás, abyste rozpoznali modlitbu po ovoci - v jaké těžké situaci nemám pokoj srdce, ve vnitřní radosti, v pocitu bezpečnosti. Pokud to není tak, tak se špatně modlím. Mohu se modlit od rána do večera, ale špatně se modlit! A to je tak důležité, abychom zkoumali ovoce své modlitby. Čím více se spojuji s Bohem, tím více mě musí proniknout svou přítomností.

Pokud se nespojují s Bohem v modlitbě, tak jsem se svými emocemi a se svými problémy tam, kde jsem byl na začátku. Musíme být velmi citliví a bdělí. Matka Boží v Medžugorii často říká, že při našich modlitbách nemáme většinou společenství svatých, společenství s Bohem. A tak se samovolně bojíme, lekáme, nejsme pevní, pociťujeme strach, nestálost, nevíru, všechno to, co nás vnitřně tak rozbíjí, jak jsme již o tom mluvili.

Mnozí lidé končí svou modlitbu zcela nevhodně. Čekají ... Je tak důležité, abychom se učili správně modlit. A občas bude správnou modlitbou děkování a velebení Boha za všechno, co se stane v mém životě, ačkoli tomu nerozumím. Nezachvěji se v jistotě, že jsem milován Bohem. A Bůh to všechno dopouští, má nad tím kontrolu, protože není pravděpodobně nic krásnějšího, jen abych měl pokoj srdce. Jen abych měl pokoj srdce ... Duch svatý sestoupí na mě.

Apoštolové se polekali ve Večeřadle. Strašně se báli, že skončí jako Ježíš na kříži. Ježíš říká: "Musíte se shromáždit s mou matkou ve Večeřadle. Ona vás naučí modlitbu, která přivolá Ducha Svatého." Začali se modlit. Devět dní se modlili. První novéna. A po devíti dnech sestoupil Duch Svatý. Tak je přetvořil nanovo, že apoštolové vyšli z Večeřadla naplněni Duchem Svatým! Udivili celý svět. To je ovoce prožívání Boha, naučení modlit se.

Proto vás ještě jednou prosím, nejmilejší, jestli to i s vámi není tak, že se po modlitbě nic nezmění, že jste nedošli k dosažení pokoje srdce. Bůh neustále spočívá uprostřed našich duší. Je pánem každé naší situace. A nám se zdá tak těžká, tak dramatická, tak lidský nemožná.

Ach ... Vzpomínáte si, když Ježíš byl na lodi s apoštoly, lehl si a usnul. Nastala bouře - a On spal. Oni ho budí: "Mistře, zahyneme" On spí. Chápete?

Při tvých bouřích, tvých dramatech, tvých katastrofách, které máš, těžké situace, se musíš probít přes negativní emoce, plné utrpení a bolu, k Ježíši, který si spokojeně spí uprostřed tvého srdce. Otevírá oči na tebe a spokojeně řekne: "Neboj se! Vše mám pod kontrolou. Vše je dobře. Jen pokoj." A tehdy se vše utišuje, neboť On vstává a promluví k bouři mých emocí, mých citů, mého úleku, mého strachu: "Mlč, úleku! Mlč strachu! Odejdi, neklide!" A všechno se utišuje.

Ale mým úkolem je probojovat se k pokoji a odpočinku Boha v mém srdci. Milovaní, Maria je absolutní učitelkou naučení modlitby, učitelkou naprosté důvěry v Boha.Proto také opakujeme z toho fóra, že budování vztahu s Marií, důvěrného vztahu s Ní, přebývání s Ní neustále, po celou dobu, je klíčem k nepřetržitému vyprošování všech darů Ducha Svatého. Ty dary Ducha svatého přijímáme v Ní.

Víme, že se to začalo před dvěma tisíci lety v Nazaretě, kdy k ní Bůh poslal archanděla Gabriela, do úkrytu v malém domku v Nazaretě. Přišel a řekl: "Miriam, abych mohl trpět a umřít, potřebuji tělo." Kdo to říká? To říká Bůh při zvěstování. "Abych uzdravoval nemocné a žehnal děti, potřebuji ... ruce. Potřebuji je proto, abych je v jistý den mohl rozprostřít na kříži. Abych mohl osvítit lidstvo z nebe, potřebuji oči. Abych mohl milovat bez hranic, potřebuji srdce. Aby mě lidé mohli vidět, potřebuji tvář. Chceš mi dát své tělo, abych díky němu mohl nasytit celý svět? A Miriam odpovídá: "To je mé tělo, které ti svěřuji. Mé srdce je beze zbytku tvé."

A v tom okamžiku se dokonalo vtělení Boha v lidské rase. Počátek Církve, počátek zrození každého z nás.

Jakým způsobem se musíme přesvědčit o tom, že když přijímáme Kristovo tělo a krev, přijímáme i Mariino tělo a krev! Neboť on měl to tělo od ní. On měl i její krev. To je její krev, její tělo, proměněné Bohem.

Každý z nás je rovněž povinen, když přichází do kostela, když přichází na mši svatou, připravit se na ni. Když se křižuji svěcenou vodou, která je očividným symbolem tvého křtu, přijmout velmi konkrétní slova nebeského Otce, která vyslovil nejen nad svým Synem při křtu, ale která řekl i nad každým jedním z nás při svatém křtu: Toto je moje milovaná dcerka. Toto je můj milovaný synek" A tak naléhám na vás, abyste si skutečně svědomitě představili, když vcházíte do kostela, když se křižujete svěcenou vodou, že nyní otec hledí na vás a s nadšením natahuje k vám ruce a říká: "Ó, přišla moje milovaná dcerka. Ó, přišel můj milovaný synek. Jak pěkné." Abyste se zde v kostele cítili jako u vás doma, v domě Otce.

Milovaní, Církev se má neustále utíkat k Marii. Jednou jsem blíž, jednou dál, ale obecně mám vždy vzor - Marii. Maria svým pláštěm, svým srdcem ochrání všechny ty, kteří se jí oddají. Oni budou žít v ní, budou žít v jejím srdci.

Jednou si pamatuji takový exorcismus. Exorcista se začal modlit růženec nad respondenční osobou - bylo nás tam hodně kněží - démon se začíná smát. Dívám na každého a po řadě říká: "ty jen odříkává ty Otčenášky. Ty nejsi pro mě žádnou hrozbou. Ty vůbec nemáš vztah z tou shora. Ty nikdy opravdově nevíš, jak se jí máš odevzdat. Ty nejsi pro mě hrozný." Takto označoval každého řada řadou.

Pak hleděl vzhůru s takovou zuřivostí a řekl cosi, co mě tehdy velmi posílilo - řekl toto: "A ten její nejdražší synáček, pouze on ví, jak se jí oddat. Nic nemohu udělat. Tak tě nenávidím, byl bych tě už dávno zabil, ale ona je stále u tebe. Nemůžu ti nic udělat". A víte, po skončení exorcismu jsme se setkali. Ptali se ho: "Proč řekl, že ty se jí umíš odevzdat a my ne? Vždyť se denně modlím růženec.

A tak mi hlavou prolétla myšlenka: Je rozdíl mezi tím, že s kým mluvím, o něčem diskutuji, prosím ho o něco, děkuji, odprošuji, a mezi celkovým závázáním se někomu, odevzdajíc se někomu do vlastnictví, říkat jen to, co ty chceš, nebude říkat, že to má být tak či onak, ne, prostě udělá jen to, co ty chceš. Je možné s někým mluvit od rána do večera, ale nikdy se mu nepředat. Do vlastnictví, zcela.

A myslím si, že tady je klíč přebývání v Marii, nejen s ní mluvit, modlit se růžence, litanie a tak dále, ale prostě žít, přebývat v ní. Dýchat ovzduší jejího srdce čtyřiadvacet hodin denně. Nechat se ukrýt v jejím lůně jako malé dítě. Bez jakýchkoliv svých práv, aniž bych jí vyprávěl, jak to má v mém životě vypadat, co má udělat a tak dále.

Svatý Ludvík z Montfortu říká, že pokud máš opravdovou důvěru v Marii, tak můžeš s ní udělat takovou fajn dohodu, že se přestaneš modlit za svou ženu, za svého muže, za své děti, za svou práci, ale předám Marii všechno to, co mi náleží - to už není moje!

Nedělejte si nároky, nemluvte o předání muže Marii, neproste: udělej to či ono, proč neuděláš to či ono, ne! To už je její vlastnictví. Navíc, pokud to dělám vědomě a dobrovolně, tak doufám, že když vzala mého muže pod svou ochranu, udělá s mým mužem jak Ona chce. Vše bude tak režírovat v jeho životě, a já mám mít pouze obrovskou důvěru v to, že Ona ví lépe. A velký pokoj srdce, nenapovídá jí, jak to má udělat, kdy to má udělat, co má udělat, Ona ví. Ona jako jediná může okouzlit srdce každého muže na tomto světě a ví, jak to má udělat. Ona jediná.

Naproti tomu se já modlím na její úmysly! Čili každou svou modlitbu, mši svatou, růženec, obětuješ na její úmysly. Popros ji: "Odevzdávám ti modlitby a utrpení mého života, nalož s tím vším, jak chceš." Není to snadné. Snadno se to říká, ale v okamžiku, kdy se stane nějaká velmi těžká událost, tak nás to najednou strašně pokouší, abychom všechny modlitby obětovali za to vlastní, co se nyní děje. Nicméně mám dohodu s Marií, že každou modlitbu obětuji na Mariin úmysl. Ne? A teď co vyhraje? Strach, nebo důvěra v Marii? Celý čas se klidně modlím, obětuji utrpení na její úmysly a Ona se klidně zabývá mým dítětem, nebo manželem. Přichází to v různých situacích.

Vzpomínám si na jeden zážitek exorcismu. Exorcista v prvním okamžiku říká Marii: "Prosím tě, vysvoboď tu osobu a já ti skládám do tvých rukou celé utrpení a bolest, co prožíváme tento den na úmysl osvobození." A tehdy ďábel obludně zařval: "NE! NE! Ona mi ji chce vzít doživotně!" Zařval na exorcistu, aby ten úmysl nedořekl do konce. A Ona, Maria, mou modlitbu just vzala a zanesla před Boží trůn. Strašná zvláštnost. Dívka vyšla z toho osvobozena.

Jak moc záleží ďáblu na tom, aby nás jakoby celkově zkoncentroval na naši bolest, na naše utrpení, rozervanost toho všeho, na užalostěnost nad sebou. Ne! Naším úkolem je, najednou každou modlitbu, každou bolest, každé utrpení, které přichází, předat Marii, ať Ona s tím udělá, co chce. Udělá to nejlepší, najspanilejší. Ona je v těchto časech vůdkyní celého nebe, aby rozdrtila satanovo království a připravila opětovný Kristův příchod. Každou modlitbu, každé utrpení jí můžeme předat.

Copak je kdesi daleko od nás? Královna plná vznešenosti, tam v našich obrazech kdesi na velkém trůnu? To není paní plná vznešenosti, kde se já teď musím zapsat na audienci, jít přes deset komnat, a až potom mě tam připustí na setkání s královnou. Ne. Ne. Ne.

Ďábel jednou řekl při exorcismu něco takového: "Vy si myslíte, že Ona je tam nahoře. Jenže Ona není nahoře, Ona je u vás, bastardi, bastardi. Čím jste si to zasloužili, mít ji tak nablízku co? A čeká na vás s otevřeným srdcem matky". A obrací se na exorcisty: "Víš ty, co znamená matka? Matka se dívá něžně na všechny své děti, učí je dobru, povzbuzuje k činnosti, a pláče, pláče, pokud ji dítě neposlouchá, protože ví, že já, já se ho zmocňuji. Pokud ji neposlouchá, tak se ho já zmocňuji."

Kdosi jednou řekl toto: "Vlastníma rukama, vlastníma rukama objímá každé dítě, miluje každé ze svých dětí. Zvláště ty, které hřeší a jsou se mnou", říká ďábel. "Ona je hladí a způsobuje mi bolest. Hladí všechny a pláče a slzy jí stékají po tváři a Ten nahoře jí nemůže, nemůže říci NE.! A zde ďábel strašně vykřikl. Její dlaně se pokaždé dotýkají každého z vás.

Kdybys věděl, flandráku, co mě to stojí, že ti to tady teď takto říkám. Její srdce", ještě jednou řekl ďábel, "je naší bolestí. Čím více oslabili její srdce, tím více bylo živé. Čím více jsme ji drtili, tím více nás ona drtila. Čím více Ona trpěla, tím více jsme my trpěli. Chtěli jsme se těšit, a Ona nás zabíjela svým pláčem. Její slzy jsou ohněm, který nás zabíjí."

Milovaní, začínám pociťovat při exorcismu, že se katolická Církev nemýlí ani v žádné zvláštnosti, týkající se objevení pravd víry. Všechno je tak, jak ona učí a hlásá. A katolická Církev nás po celou dobu po dva tisíce let učí o nesobecké lásce k Boží matce.

Lze říci, že ke každému z nás Maria hovoří jedinečným a neopakovatelným způsobem, protože každý z nás je jedinečný a neopakovatelný. A proto Ona vybírá taková slova, tak dokáže slovy zasáhnout srdce každého z nás, že když k tobě promlouvá, chce se ti plakat štěstím.

Kdysi jeden ze světců, který často viděl Marii ve svém životě, řekl: "Podívej", "okamžik tvé smrti bude nejšťastnějším dnem tvého nového života. Proč? Protože v hodině smrti ji uvidíš, uvidíš, jak vypadá, jak je krásná, jak moc tě miluje, jak tě vždy milovala, jak tě obklopovala svou láskou, jak velmi bezpečný jsi byl v jejích rukou." Dosvědčením toho bude nejkrásnějším dnem toho života. Den tvé smrti, protože Ji uvidíš.

Milovaní, mluvili jsme o tom, že Ona nás chce skrýt ve svém srdci. Chce nás skrýt ve svém lůně, přikrýt svým pláštěm tak, abychom byli zcela bezpeční v jejích rukou a zcela neviditelní pro satana. A všechno to, co Ona zakrývá svýma rukama a svým pláštěm, satan nevidí, oslepuje ho to. Když jsme v ní, nemůže nás vidět. Vždycky, když jsme v ní, tak jsme úplně bezpeční.

Žiješ v Marii. V ní se odráží život Otce, Syna i Ducha Svatého. Chceš zůstat malý, jako počaté dítě, které žije pouze ve své matce, aby se jí podobalo a dělalo jí radost. Láska má neskonale mnoho podob. Lze ji prožít s jednoduchostí malého dítěte. Opakuji s láskou slova: "Jsi celá moje a já jsem tvůj. Úplně ti důvěřuji. Můžeš všechno. Miluješ mě, odevzdávám se ti." Modlím se sjednocený s tebou.

Matka ustavičné pomoci


Mariinou oslavou je záchrana Adamových a Eviných dětí. Jí přináším celou svou hříšnost a slabost. Co na tom, že nejsem ničím a nic nezmůžu? Mám Marii, kterou miluji a která může všechno. A já přebývám v jejím srdci. Odevzdat se s vírou Marii znamená být účastným na tajemstvích její velké svatosti. Náš život je s Ježíšem ukrytý v Marii.

Říkej "Amen" na všechno, co dělá Maria. To je to nejlepší, co můžeš dělat. Říkej jí do zbláznění: "Věřím v tvou mateřskou lásku ke mně". Celý tvůj život je prostoupen její milostí. Moje slabost a hříšnost se neskončila. Ale Maria mě miluje takového, neboť hříšníkovi může prokázat nezměrnost své mateřské bdělosti. Máma dokáže zlo obrátit na dobro, vytáhnout své malé dítě z každé špíny. Ona miluje bezmezně. Je třeba jí bezmezně důvěřovat.

Milovaní, celá naše každodenní existence má být prostoupena - Marií. Když se modlíš růženec, při jakékoliv modlitbě ať je to opravdu chvíle naprosté lásky, tvé i Mariiny. Ona je jako žádná jiná osoba, jako žádný světec. Ona je nejsvětější, přemýšlí o všem, co se dotýká tajemství Kristova života. Ona je jako nikdo jiný ze světců. Odpovídá ti, jak moc tě miluje Otec, Syn a Duch Svatý. A ten, kdo hledí na svět Mariinýma očima, kdo hledí na Boha Mariinýma očima, si je jistý naprostou neustálou celkovou Boží láskou. A je vždy plný naděje, pokoje srdce, pocitu bezpečí.

Chceš se modlit růženec? Pojď na setkání s Marií, s růžencem v ruce pojď na procházku, v jedné ruce s Marií, v druhé růženec, a jednoduše si představuj, že to je ta nejkrásnější dívka na celém světě. Všude tam, kde se zjevuje, - už jsme o tom mluvili - nevypadá starší než šestnácti - sedmnáctiletá, do dvaceti let, ne více. Je tak naplněna vděčností a dívčí okouzlující krásou. A opravdu, když přichází exorcismus, celé peklo se jí bojí.

Usazení se v Marii nám skutečně způsobuje nový rozměr duchovního života. Ona nás bude učit takovým zrychlujícím tempem, tak pěkně nám objasňovat pravdy o Bohu, o Církvi, o druhém člověku, a tak vás schová v tajemství Boží svatosti. Jen je třeba být malým. Je třeba opravdově uznat svou celkovou slabost, svou hříšnost, svou bídu. A nebát se toho, že sám sobě nemohu udělat nic dobře. To je ozvěna slov, které řekl Ježíš svým apoštolům: "Beze mne nemůžete nic udělat." To Bůh dělá skrze ně. Oni jen předávají své tělo, předávají svůj rozum, předávají své srdce, předávají své oči. Bůh dělá všechno sám skrze ně.

Když si sám sobě připisuji, že dobré skutky, které dělám, že jsem tak sympatický, milý, zdvořilý, přejícný, tady pomůžu, tam pomůžu, a okamžitě si to připisuji, že je to moje zásluha, protože jsem takový dobrý křesťan, to je konec. Už nemáš žádné zásluhy z těch dobrých skutků.

Naproti tomu pokud jsi přesvědčen, že sám nejsi ničím, že jen to, co dobrého z tebe vychází, je Bůh, který v tobě jedná - pouze takové dobré skutky se zapisují v nebi. Pokud si jen na chvilku pomyslíš ve své pýše, to je moje zásluha, že jsem věřící, že mohu být v kostele, že se mohu modlit - pch, z toho není žádných zásluh. Žádných. Jen proto, že Bůh ti dal víru, jsi věřící. Jen proto, že Bůh chce a dal ti milost, sedíš v tom kostele. Jen proto, že Bůh ti dal milost, abys nezhřešil tím hříchem, nehřešíš tím hříchem. To není žádná naše zásluha, že jsme tak fajn. Žádná. Nepripisuj si žádné dobro, které Bůh skrze tebe dělá druhým lidem. To vše je jeho sláva.

Maria má moc očišťování každého dobrého skutku. Pokud někomu udělám dobře, a kdesi tam ve mně se objevuje takový pyšný pocit, že jsem ten dobrý, že dělám fajn, tak je to třeba co nejrychleji začít předávat Panně Marii. Vím, že to není lehké, ale v tom spočívá pravá pokora.

Milovaní, buďme přesvědčeni o tom, že poslední časy, ve kterých žijeme, - jsem o tom stoprocentně přesvědčen - jsou mimořádnými časy Panny Marie. A jsou mimořádným časem, kdy Bůh chce dávat všechno díky Marii a skrze Marii.

Pokud chceš mít opravdu opravdový vztah s Marií, jdeš nyní dopředu a Ona tě nese na rukou. Ti, kteří bez Marie zkoušejí žít duchovní život, to mají mnohem těžší. Maria má moc, zkracovat čas sjednocování s Bohem. Jednou jeden exorcista během exorcismu slyšel ďábla, který takto mluvil: "Přestaň mluvit o Ní" Často to opakuji mnohým lidem kteří dělají všechno proto, aby se Mari nezmiňovala, že jedním z hlavních cílů ďáblovy strategie řízení v našem duchovním životě je odtržení nás od Marie , dělat vše proto, aby její role byla co nejmenší, bezvýznamná.

Na závěr vám chci ještě říci o slovech, které ďábel zařval během exorcismu, které musel říct na rozkaz z nebe. Řekl takto: "Musím, musím hlásat slávu Té tam nahoře. Jsem nucen. Ty exorcisto, řekni to, řekni to všem. Hovoř, hovoř o Ní, o Marii, nejmocnější, která nás vždy přemáhá, poráží, která vždy intervenuje za vás, vždy ničí Satanovy plány i náš cíl zničit vás. Máte Ji, Marii, která neustále všude obíhá a utíká vám na pomoc. Jeden Zdrávas pomodlený s vírou, je opravdu skutečně proti všem našim špatným rafinovaným skutkům, které nyní konáme tak, jako nikdy. Řekni a zapiš to všude, že kvůli Ní, kterou nazýváte Neposkvrněnou, ďábel učiní obrovské rafinované skutky, aby zničil její titul. Můj pán, Satan, i celé peklo nezmůže nic. Musím to říct. Jsem nucen. Prostě Ji, modlete se k Ní! Mluvte o Ní a modlete se k Ní ". A nakonec silně vykřikl: "Nezoufejte! Nezoufejte! Nezoufejte! , Protože máte Ji!"

Podivně se končí ďáblova slova, že? Jenže to nejsou jeho slova, která si říká sám sobě. To je prostě přímluva z nebe pro každého jednoho z nás. Nezoufej, ať jsi v jakékoliv situaci, protože máš Marii. Nezoufej nad svými dětmi! Odevzdej se Marii! Vše se dobře skončí. Nezoufej nad tím, že nemáš práci! Odevzdej se Marii, to je její práce, najde ti lepší. Nezoufej nad žádnou událostí ve tvém životě, protože máš Ji. Ona má celou Boží moc, aby zničila ďáblovo dílo ve tvém životě, ve tvém manželství, ve tvé rodině. Nezoufej! Zcela její důvěřuj, a dej, aby jednala Ona tak, jak chce. Amen.


Zdroj:
Ks Dominik Chmielewski - Jak Wygrac z Maryja, https://www.youtube.com/watch?v=eyBhvL6XbTk

Překlad přednášky (ve slovenštině):
https://www.facebook.com/groups/1494468430847996/permalink/1573829256245246, 1. 2. 2015

(Na Fatym.com vydáno 30. 11. 2016)Přečtěte si také:
Koho se démoni nejvíc z lidí bojí?

Satanistická černá mše dokazuje, že katolická víra má pravdu

Atentáty a zasvěcení

Zásvětné modlitby k Panně Marii
a odpověď po smyslu a důvodech zasvěcení


cuore_immacolato _di_maria, www.cvrcek. estranky.cz

Sdílet

Související články:
Sv. Maximilián M. Kolbe: Naše válka (29.01.2023)
Poutě do Međugorje 2023 (22.01.2023)
MARIE – ŽIVÁ FORMA BOHA (18.01.2023)
Matka Boží - nejdůležitější činitel ekumenické jednoty (18.01.2023)
Panna Maria, vznešená Matka Boží i pečlivá matka naše (02.01.2023)
Vzniklo české centrum Medjugorje, z.s. (26.12.2022)
Neposkvrněné početí Marie – akt lásky Nejsvětější Trojice (25.12.2022)
Maria je veliký příklad pro nás všechny (15.12.2022)
KŘESŤANA MŮŽE VYCHOVAT POUZE TA, KTERÁ VYCHOVALA KRISTA. (11.12.2022)
Blahoslavená Panna byla počata bez poskvrny prvotního hříchu (Pius IX.) (09.12.2022)
Vladyka Milan: SVÁTEK NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ (08.12.2022)
Aktuálně: Neposkvrněné Početí Panny Marie (církevní svátek 8. prosince) (08.12.2022)
Koho se démoni nejvíc z lidí bojí? (08.12.2022)
Hodina milosti pro svět - 8. prosinec 12-13 hod. (doplněno o videa) (08.12.2022)
Neposkvrněné početí Panny Marie - nebiblická nauka? (08.12.2022)
Zázračná medaile: Kaple v Paříži udělala na Jana Pavla II. obrovský dojem (27.11.2022)
Zázračná medaile: musí se šířit (27.11.2022)
„Nešťastníku, zranil jsi svatou Pannu!“ (25.11.2022)
Prožijte 365 dní s Marií (24.11.2022)
PŘEDSTAVENÍ NEJSVĚTŠÍ PANNY MARIE V CHRÁMU (21.11.2022)
Matka bolestná - těšitelka duší v očistci / přislíbení těm, kteří budou uctívat její utrpení (15.11.2022)
POD TVOU OCHRANU SE UTÍKÁME (31.10.2022)
18. říjen: Milion dětí se modlí růženec, připojte se k nám i vy! (17.10.2022)
Mariini bojovníci - v polské Bydgošti proběhlo Celostátní setkání Wojowniků Maryi se zastoupením z České republiky (10.10.2022)
Svěcení a otevření Capelinhy v Koclířově (09.10.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 2. díl: Vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Lepanta (06.10.2022)
Neposkvrněná a její medaile, úvod: Zázračná medaile a jiné medaile (05.10.2022)
Bylo to jako Mariin podpis (03.10.2022)
Panna Maria je naší Matkou, proč to stále nechápete? (15.09.2022)
Prožívejme bolest s Pannou Marií (15.09.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 3. díl: Vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Vídně (12.09.2022)
Panna Maria - proč se zjevuje a chce, abychom se modlili právě 13.? (12.09.2022)
Mariini bojovníci v ČR (12.09.2022)
ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE (08.09.2022)
8. září: Církevní svátek Narození Panny Marie (08.09.2022)
V roce 1920 Matka Boží zachránila Evropu (26.08.2022)
Bojovat za královnu (Marii) znamená bojovat za krále (Ježíše) (22.08.2022)
SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE (22.08.2022)
PROČ ĎÁBEL NENÁVIDÍ PANNU MARII? (20.08.2022)
Srpen: Měsíc zasvěcený Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (14.08.2022)
P. Piotr Glas: Matka, která nás dovede do nebe, je Panna Maria (video + text) (14.08.2022)
Z myšlenek sv. Maxmiliána M. Kolbeho o Panně Marii (14.08.2022)
Sv. Maxmilián Maria Kolbe (14.08.2022)
Zaslíbení prvních sobot v měsíci (doplněno) (06.08.2022)
P. Peter Šimko: O co bychom přišli, kdybychom Pannu Marii ve svém životě vynechali? (29.07.2022)
Nová kniha - Pod ochranným plášťom Márie (27.07.2022)
Slavnost Panny Marie Karmelské (17.07.2022)
Když i DVĚ VĚTY řeknou mnoho... (16.07.2022)
TŘI drobnosti o NÁVŠTĚVĚ PANNY MARIE... (03.07.2022)
Mariánské poutní místo Humberk (02.07.2022)
Kytice modliteb májové Panně Marii (16. - 31. květen) (30.05.2022)
Novéna k Duchu Svatému s Pannou Marií (27.05.2022)
RADUJ SE NEBES KRÁLOVNO, ALELUJA! Několik rad, jak uctívat Přeblahoslavenou Pannu Marii: (27.04.2022)
NEJSTRAŠNĚJŠÍM NEPŘÍTELEM ĎÁBLA, JAKÉHO KDY BŮH USTANOVIL, JE PANNA MARIE, JEHO SVÁTÁ MATKA (26.04.2022)
Démoni: Marně jsme otřásali vírou Marie (19.04.2022)
Chceš pomoct Marii? Exorcista ukazuje jak (19.04.2022)
Panna Maria přislibuje 16 mocných milostí všem, kteří uctívají Jejích 7 bolestí (05.04.2022)
Svátek Zvěstování Páně - vhodný čas k zasvěcení se Panně Marii (17.03.2022)
Trojí poučení z Lurd (11.02.2022)
P. Maria donu Gobbimu o svém Neposkvrněném Početí (10.02.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 6. díl: První filipínská růžencová revoluce r. 1986 (26.01.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 44: Velká moc Panny Marie: Auto shořelo a hasiči objevili něco „nadpřirozeného“ (20.01.2022)
MARIA JAKO "BFF" - nejlepší přítel (16.01.2022)
Úcta k Bohorodičce - Mariino božské mateřství pozvedlo důstojnost všech matek (01.01.2022)
Následování Matky Boží: být Kristovými matkami (1. část) (31.12.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 43: Panna Maria z Guadalupe zachránila Mexiko před epidemií (25.12.2021)
Památka Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina a zjevení P. Marie v Guadalupe (9. a 12. 12.) (09.12.2021)
P. Dominik Chmielewski - Probuďte se, tohle je poslední šance!, video - 2.část (03.12.2021)
Poutní slavnost u mariánského sloupu v Praze (01.12.2021)
P. Dominik Chmielewski - Probuďte se! Toto je poslední šance, video - 1. část (01.12.2021)
Zjevení, Tajemství, Varování - realita naší doby (24.11.2021)
Maria je naše máma a Matka církve. Jak spolupracujeme s Marií? Bereme si k srdci Mariina slova? (Video a jeho přepis) (21.11.2021)
Požehnaná mezi ženami, a přitom plná bolestí (18.09.2021)
Sedm bolestí Panny Marie (a kdy jsme jí podobní) (15.09.2021)
BOLEST MATKY - Fatimská sobota (04.09.2021)
P. Elias Vella: Maria jako charisma (30.08.2021)
Záhadná žena na nebi v Knize zjevení (22.08.2021)
PANNA MARIA KRÁLOVNA (22.08.2021)
Kázání prof. Petra Piťhy na slavnost Nanebevzetí Panny Marie (18.08.2021)
Nakladatelství Flétna: Kniha Mariánský sloup v Praze (Zvýhodněná nabídka) (12.08.2021)
Socha Panny Marie - Šaštín. + Mikulčice - Morava (Česko&Slovensko bylo varované. poslechne to někdo? (26.07.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 41: 9 zázraků Škapulířské Panny Marie (16.07.2021)
Karmelitánský škapulíř (16.07.2021)
Tip na knihu: Žaltář k Matce Boží @ Pochvalná řeč o přesvaté Bohorodičce (12.06.2021)
Dvě srdce na medaili (11.06.2021)
Modlitební den u Panny Marie, matky všech národů dnes, tj. 22.5. 2021 (22.05.2021)
Co je odevzdání se Marii? (13.05.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 12 díl: Kazaňská madona a obrat na východní frontě Druhé světové války (10.05.2021)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 2) (10.05.2021)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 1) (07.05.2021)
Panna Maria vysvětluje modlitbu Zdrávas (25.04.2021)
'BOŽE, OBĚTUJI TI PLAMENNÝ ŽÁR LÁSKY NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE ZA TUTO DUŠI' (11.04.2021)
Zázračný pramen v Dobré Vodě u Kdousova (31.03.2021)
P. Dominik Chmielewski: Proč si vybrat Marii? (29.03.2021)
P. František Trstenský: Bůh vždy překvapí (Slavnost Zvěstování Páně) (24.03.2021)
Video: Panna Maria je nejkrásnější a nejlehčí cesta k Ježíši. Proto naslouchejme Jejímu volání a nechme se Jí vést k Ježíši. (22.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 36: Můj bratr se měl narodit postižený. Panna Maria z Guadalupe pomohla (22.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 35: Jak Panna Maria růžencová zachránila Filipíny (21.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 34: Ve službách Panny Marie, která vyhrává všechny Boží zápasy (14.03.2021)
Z Modré knihy: Svěřte se do mocné ochrany sv. Josefa! (14.03.2021)
Zasvěcení se Nejsvětější Trojici prostřednictvím Panny Marie (17.02.2021)
Maria je mým světlem ve tmě + Zdrávas, hvězdo moří (lidový hymnus) (15.02.2021)
Exorcista v Atlantě měl údajně 3 vidění Panny Marie, která tmavou látkou zatemňovala zem (27.01.2021)
Luteránský generál s obrazem Panny Marie (17.01.2021)
„Nebeská hudba“ na plášti Panny Marie Guadalupské (04.01.2021)
Neposkvrněné početí Panny Marie - 8 věcí, které byste měli o něm vědět (21.12.2020)
Mexiko: Zasvěcení Guadalupské Matce Boží (08.12.2020)
8. prosince: Hodina milosti (12.00-13.00) (07.12.2020)
Neposkvrněné početí Panny Marie (07.12.2020)
Neposkvrněná Panna Maria: Tajemství Boží lásky k lidstvu (8. prosinec) (07.12.2020)
Ďábel velebí Neposkvrněné početí (07.12.2020)
Život prožívaný v Marii + modlitba zasvěcení mateřského lůna Matce Boží (28.11.2020)
"Naše Paní ze Skalistých hor": zázračný příběh a 27 metrová socha Panny Marie v Montaně (27.11.2020)
V této době nákazy koronavirem šiřme Zázračnou medaili (26.11.2020)
Tajemná žena z podobenství o ztracené minci - Velitelka pro speciální úlohy (16.11.2020)
Dát smysl lidskému utrpení (+ modlitba) (14.11.2020)
Úloha Matky všech národů v těžkých časech (26.10.2020)
Kázání otce Martina Höniga o růženci - (video) (07.10.2020)
Zjevení v italském Trevignano Romano (29.09.2020)
Prázdnotu se snažíme zaplňovat věcmi (24.09.2020)
5 důvodů, proč nosím zázračnou medaili - a proč byste to měli také vyzkoušet! (21.09.2020)
O Sedmibolestné Panně Marii (14.09.2020)
Moc jména Panny Marie (11.09.2020)
Erik Dujava: Maria, Matka Boží: Jak mohla (ne) obyčejná žena porodit věčného Boha? (08.09.2020)
P. Dominik Chmielewski - Vítězství Marie, nové Jaro Církve (video) (07.09.2020)
Úvod k ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠOVI PROSTŘEDNICTVÍM PANNY MARIE (03.09.2020)
P. Ján Krupa: 15. srpen - svátek - Nanebevzetí Panny Marie nemá biblický základ, je součástí církevní tradice   (15.08.2020)
Tělesné nanebevzetí Panny Marie (15.08.2020)
Promluva sv. Maxmiliána M. Kolbeho v Osvětimi (13.08.2020)
Informace pro veřejnost - požehnání mariánského sloupu v Praze + Možno sledovat i na TV NOE (13.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 8. díl: Záchrana katolických kněží v Hirošimě (08.08.2020)
Panna Maria, Královna Libanonu (05.08.2020)
Eucharistické procesí s odprošováním; zasvěcení se Panně Marii - Libanon neztrácí čas (05.08.2020)
Chlapec a Panna Maria (aneb Matka Boží v srdci budoucího kněze) (02.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 27: *Matka Boží nám pomáhá *Jak nás Ježíš a Maria chrání? (2 příběhy) (25.07.2020)
Panna Maria Matka Ticha (13.07.2020)
Zlomená Panna Maria v odpadovém koši udělala zázrak (09.07.2020)
Matko Boží jdi první a já tě budu následovat (02.07.2020)
Vítězství přijde skrze Marii (26.06.2020)
Mariánský sloup: Panna Maria po 102 letech znovu ochraňuje Pražany (20.06.2020)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 3) (18.06.2020)
Matka Boží je univerzální matkou, i pro protestanty (18.06.2020)
Dr. Radomír Malý: Sloup smíření, nebo rozdělení? (09.06.2020)
Stanislav Běhal: Mariánský sloup na Staroměstském náměstí – mýty a fakta (09.06.2020)
Silné svědectví kněze a exorcisty - Piotr Glas (PL) (09.06.2020)
Je mariánska úcta biblická? 1/2 (09.06.2020)
Je mariánská úcta biblická? 2/2 (09.06.2020)
Dr. Radomír Malý: Praha se rozzářila: Mariánský sloup znovu stojí! Čtvrtstoletí bojů a modliteb. (08.06.2020)
Živě: Vztyčení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Sledujte dokončení stavby (04.06.2020)
Matka Boží a modlitba jednoduché ženy (01.06.2020)
O. Peter Glas: Bojujme o duše s Pannou Marií (video) (01.06.2020)
Májová pobožnost ve Vranově nad Dyjí (28.05.2020)
Panna Maria - Pomocnice křesťanů (25.05.2020)
K Marii voláme ... (25.05.2020)
Maria v životě papeže Jana Pavla II. (22.05.2020)
Duchovní kytice pro Neposkvrněné Srdce Panny Marie (05.05.2020)
S důvěrou se svěřme pod ochranu Panny Marie Zázračné medaile (02.05.2020)
Biskupové Kanady a USA obnoví mariánské zasvěcení svých zemí (01.05.2020)
Dokument o zjevení Matky všech národů (30.04.2020)
Po přijetí stovek žádostí svěří biskupové Itálii do rukou Panny Marie (24.04.2020)
Muslimský guvernér v Saúdské Arábii doporučuje bojovat proti viru Covid 19: Obraťte se na Pannu Marii. (24.04.2020)
Biskupové obou Amerik zasvěcují svou zemi v době pandemie Panně Marii Guadalupské (20.04.2020)
Španělská policie přinesla ikonu Matky ustavičné pomoci do nemocnice (19.04.2020)
Obraz Panny Marie (14.04.2020)
Současná celosvětová pandemie vyvolává vlnu zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (31.03.2020)
Mariánský sloup - vyhlášená sbírka, její důvod + jak pokračuje stavba (26.03.2020)
Pravda o Mariánském sloupu: Symbol poroby nebo manipulace dějin (video) (12.03.2020)
Obnova mariánského sloupu v srdci Prahy: katolíci patří k českému národu (01.03.2020)
Piráti odmítli odpustit poplatek milion korun za Mariánský sloup. Zřejmě vznikne veřejná sbírka (01.03.2020)
Stavba Mariánského sloupu začala (foto + video) (17.02.2020)
Lurdy - 11. únor 1858: Zjevení Panny Marie - Neposkvrněného Početí (10.02.2020)
První soboty v měsíci. Úcta k Neposkvrněnému srdci Panny Marie (01.02.2020)
Jan Paluska: Žumpa a fakta (vyvrácení argumentů odpůrců Sloupu) (31.01.2020)
Nebeská advokátka (27.01.2020)
Obnova Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí byla schválena (25.01.2020)
Karol Dučák: Triumf mariánské cesty ekumenismu návratu (22.01.2020)
Mariino božské mateřství (06.01.2020)
Jste unavená z mateřství? Rozčiluje vás vaše manželství? Pius XI. zavedl svátek Bohorodičky právě pro vás (30.12.2019)
Co nám o Marii říká titul "Matka Boží"? (30.12.2019)
Tvář Panny Marie Guadalupské nepřestává udivovat - vyzařuje zároveň 'radost' i 'smutek' (11.12.2019)
Dokumentární film: Zjevení Panny Marie v Mexiku - Guadalupe - zázračný obraz (11.12.2019)
"Plná milosti" je nové jméno, které Bůh dal Marii (10.12.2019)
P. František Trstenský: Maria, pokorná Pánova služebnice (09.12.2019)
Neposkvrněné početí a redemptoristé (09.12.2019)
O Mariině trvalém panenství (a Ježíšových bratřích a sestrách) (07.12.2019)
Neposkvrněná a její medaile, 2. kapitola: Zjevení (27.11.2019)
Panna Maria, po Kristu nejvyšší a nám nejbližší - úvaha o tajemství P. Marie podle konstituce Lumen gentium (15.10.2019)
Národní pouť k sedmibolesté Panně Marii v Šaštíně (03.10.2019)
Jak můžeme nejlépe uctívat Pannu Marii? (01.10.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 17: Zázračné obrácení Bruna Cornacchiolyho - muže, který chtěl zabít papeže (01.10.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 16. díl: Texaský kněz zázračně přežil střelbu s růžencem v rukou (18.09.2019)
Změnila děsivý rozsudek: "Peklo navěky!" (25.08.2019)
Fatima v přímém přenosu (+ k-tv - LIVE STREAM) (13.08.2019)
Bůh s námi počítá - zamyšlení ke svátku Nanebevzetí Panny Marie (13.08.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 15: Zjevení Panny Marie zachránilo životy před nejsmrtelnějším požárem v amerických dějinách (02.08.2019)
"Maria, naslouchající, dotazující se a souhlasící" (+ Život Cirkvi vo svete 30/2019) (27.07.2019)
Proč postavit mariánský sloup na Staroměstském náměstí (10.07.2019)
Co Královna Karmelu slíbila, opravdu platí (09.07.2019)
Kalich je zpět, Mariánský sloup na obnovu stále čeká (28.06.2019)
Zamyšlení - František Schildberger: Mariánský sloup (18.06.2019)
15. 6. 2019 - Staroměstské náměstí - smírná modlitba (11.06.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 14: Vlna cunami se zastavila (+ Nejúčinnější ochrana před tsunami zla + modlitba) (08.06.2019)
Katolíci se v duchovním boji musí zcela spolehnout na Marii (06.06.2019)
Mariiny datle – Maria jako ústřední postava křesťansko-islámského dialogu (05.06.2019)
Na Staroměstském náměstí započala obnova Mariánského sloupu (30.05.2019)
Květen – měsíc přislíbení (22.05.2019)
Učme se denně hledat útočiště u Matky (06.04.2019)
Mariánské zasvěcení: ochrana před hříchem a zlem (24.03.2019)
Setkání Rytířstva Neposkvrněné v Mohelně - přednáška s promítáním "Maria a my v příběhu Zvěstování" (17.03.2019)
Postoj Panny Marie a satana, ke kterému máme blíž? (19.01.2019)
Pláč Panny Marie v Japonsku (také videozáznam) (19.01.2019)
1973 - 2017 ... nejvyšší čas pro nový "management". TOTUS TUUS, Panno Maria! (19.01.2019)
Další příběh zázračné medaile (svědectví) (04.01.2019)
Smíme nazývat Pannu Marii Bohorodičkou? (31.12.2018)
Ustavičné Mariino panenství (úryvek z knihy Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov) (25.12.2018)
Blahoslavená, která uvěřila (4. neděle adventní, cykl. C) (21.12.2018)
Upřesnění k výzkumu obrazu z Guadalupe agenturou NASA (+ možnost objednání DVD) (14.12.2018)
NASA přináší zajímavosti o obrazu Guadalupské Panny Marie (12.12.2018)
Po celém Rusku a na Ukrajině začaly plakat ikony Panny Marie a Pána Ježíše (08.12.2018)
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze
- Ke vzpomínkové akci 3. listopadu 2018
(07.12.2018)
Cháire, Maria! (06.12.2018)
10 příkladů kdy Panna Maria řekla NE (05.12.2018)
Co mám dělat? (04.12.2018)
Neposkvrněná a její medaile, 1. kapitola: Poselkyně, svatá Kateřina Labouré (25.11.2018)
Učme se od blahoslavené Matky Boží a přiviňme se z celé síly k Ježíši! (15.10.2018)
Poutní místo Maria Dreieichen - Panna Marie Třídubská (17.09.2018)
Biskup: Maria je "ručička kompasu a ukazuje na Krista" (15.09.2018)
Don Gobbi – Život a dílo (18.08.2018)
Pius XII. viděl 4krát znamení Slunce před přijetím dogmatu o nanebevzetí Panny Marie (15.08.2018)
Panna Marie Znojemská - Pomocnice křesťanů (26.07.2018)
Maria je vyvolená, blízká Bohu; ale ne jako bohyně (09.07.2018)
Neposkvrněná a její medaile, 4. kapitola: Věroučné poselství medaile (06.07.2018)
P. Slavko Barbarič: Maria si přeje mít nás ve svém náručí (30.06.2018)
Hle, Tvá Matka - přednáška z večeřadla otce Martina Dudoka (Video) (18.06.2018)
Pán zjevuje tajemství Mariina života (18.06.2018)
Kázání otce Petra Václávka o zasvěcení se Panně Marii + 33 denní příprava k zasvěcení (07.06.2018)
Zahrádky Panny Marie (31.05.2018)
Panna Maria Královna, 31. květen - Závažné poselství z Amsterdamu
Dosud nenaplněné předpovědi
(30.05.2018)
Edel Mary Quinn, horlivá legionářka Panny Marie (26.05.2018)
10 věcí, kterým Maria řekla ne (22.05.2018)
Slavíme památku Panny Marie, Matky Církve (21.05.2018)
Zasvěcení Panně Marii udělalo zázrak (17.05.2018)
Snoubenka Ducha Svatého (17.05.2018)
Zázračný obraz Panny Marie Matky Dobré rady, který přiletěl z nebe (08.05.2018)
Vytrhla mi neprávem tuto duši (06.05.2018)
Máj - měsíc Panny Marie (01.05.2018)
Na získání Boží milosti je třeba najít Pannu Marii (01.05.2018)
Maria, věděla jsi? - Slavnost zvěstování Panny Marie (+ píseň) (09.04.2018)
Orodovaním jsem všemohoucí v nebi i na zemi... (05.04.2018)
Exorcista o nenávisti satana k Panně Marii (03.04.2018)
První zjevení Panny Marie (13.03.2018)
Památka Panny Marie Matky církve bude závazná pro celou církev (03.03.2018)
Slova Panny Marie z Lurd a postní doba - zamyšlení na únor 2018 (nejen pro Sdružení mariánské mládeže) (10.02.2018)
Biskup Mons. Stanislav Stolárik: Pod ochranu tvou (31.01.2018)
Přímý přenos z poutního kostela sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské v ČM Fatimě Koclířov (31.01.2018)
Kde je v domě Maria, tam se ďábel nedostane! (30.01.2018)
Marianka pri Bratislave - Panna Maria bez rukou a Bernadetta bez hlavy (12.01.2018)
Naše Paní Dobrého díla - poselství pro naši dobu (07.01.2018)
Jak znovu počít a porodit Krista (19.12.2017)
ZAMYŠLENÍ NA LISTOPAD: MĚSÍC, KDY NEBE MLUVÍ (27.11.2017)
Poděkování těm, kdo podepsali a prosba o modlitbu za obnovu Mariánského sloupu (25.11.2017)
Mariina vítězství 10. díl: Panna Maria zastřela zrak bojovníkům Islámského státu (15.11.2017)
P. Pallù: P. Maria překazí ďáblovo dílo (15.11.2017)
Interpelace pro obnovu Mariánského sloupu - podepište petici (12.11.2017)
BYLO STRŽENÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU „JENOM“ VANDALSTVÍM? (30.10.2017)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 1. díl: Záchrana Prahy před švédským vojskem (09.10.2017)
Panna Maria Fatimská v Litoměřicích (21.09.2017)
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí - ZAMÍTNUT ! (17.09.2017)
Zemřel teolog 2. vatikánského koncilu René Laurentin (16.09.2017)
Na pražské Staroměstské náměstí se může vrátit Mariánský sloup (14.08.2017)
P. Vojtěch Kodet: Vítězství srdce - přednáška (13.07.2017)
100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě: Jeden krok zpět se Svatými Otci (28.05.2017)
MIMOŘÁDNĚ: Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska Neposkvrněnému srdci Panny Marie (22.05.2017)
MATCE BOŽÍ ZACHRÁNKYNI (báseň) (21.05.2017)
PODIVUHODNÝ FENOMÉN VE SVATYNI V BRA
(+ pietní místo k uctění P. Marie u nás !?)
(18.05.2017)
Nizozemští biskupové zasvětili svoji vlast Neposkvrněnému Srdci P. Marie (17.05.2017)
Nalaďte si: Radio Maria nově i ve slovenštině (16.05.2017)
Tajemství fatimského tajemství (14.05.2017)
Mariánskou úctu nelze obcházet (12.05.2017)
Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci od Aleppa po Maastricht (11.05.2017)
Program papežské pouti do Fatimy (10.05.2017)
Blahoslavená Panna Maria z Akity, potrat a 13. říjen (30.04.2017)
PORTUGALSKO, „ZEMĚ PANNY MARIE“ (17.04.2017)
Česká mše svatá a požehnání v Evropském parlamentu a zasvěcení Bruselu (30.03.2017)
PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO ČLENY RYTÍŘSTVA NEPOSKVRNĚNÉ (25.03.2017)
NECHAT SE PŘETVÁŘET BERÁNKEM BEZ POSKVRNY (17.03.2017)
Udělejme dárek Panně Marii - 5 prvních sobot v měsíci za vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie (03.03.2017)
Zasvěcení Anglie a Walesu Neposkvrněnému srdci P. Marie (25.02.2017)
Mariina doba (17.02.2017)
"Svatořečení Františka a Hyacinty v r. 2017 možné" (10.02.2017)
Biskup Stanislav Stolárik: O důsledcích Nezasvěcení Ruska Panně Marii (10.02.2017)
Panna Maria – spoluvykupitelka s Ježíšem Vykupitelem (27.01.2017)
Historie zasvěcujících svěření se Panně Marii (26.01.2017)
Věřím, že Bůh koná zázraky a zvláště na přímluvu Matky Boží (30.12.2016)
Maria pláče nedaleko Říma (25.12.2016)
Přepis rozhovoru Panny Marie Guadalupské a indiána sv. Juana Diega (13.12.2016)
TILMA Z GUADALUPE (12.12.2016)
Představení nové kniha o Panně Marii Guadalupské (07.12.2016)
ZJEVENÍ PANNY MARIE SESTŘE KATEŘINĚ LABOURÉ 27.11.1830
+ videa: Sv. Katarina Labouré a Zázračná medaila + prohlídka kaple
(27.11.2016)
Turzovka: Pokusili se vypálit chrám na Živčáku, P. Ivan Mahrik: Dějí se tu hrozné věci (16.11.2016)
V hodině Velké zkoušky (01.11.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 9. díl: Vítězství Panny Marie v Africe (2008 - 2009) (31.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 7. díl: Druhá filipínská růžencová revoluce r. 2001 (27.10.2016)
Sv. Bernard: S Marií v každé chvíli (25.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 5. díl: Osvobození Rakouska (22.10.2016)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 4. díl: Záchrana Portugalska (19.10.2016)
O mariánském rozměru církve (13.10.2016)
Arcibiskup Bober v Šaštíně: Nemohu mlčet, když vidím, jak roste tlak na věřící lidi (18.09.2016)
Vynikající rodiče Ježíšovy matky (08.09.2016)
Tvé narození darovalo radost celému světu (08.09.2016)
Proč sa tak démoni bojí Panny Marie? - aneb k čemu dospěl (bývalý) protestant (04.09.2016)
Když Královna u Krále prosí, okouzluje i rozděluje (22.08.2016)
Aby i vy jste byli tam, kde jsem já! (18.08.2016)
Vyučování Panny Marie - Budu ti Matkou, jako Ježíši (10.08.2016)
* Litmanová: nestyďme se za víru,
* Dechtice: Poselství lásky (+ videa)
(09.08.2016)
„Pojďte se mnou do večeřadla…“ - pozvání do republikových večeřadel (05.08.2016)
Atentáty a zasvěcení (03.08.2016)
Kdo je "Černá Madona" a proč je tak důležitá? (28.07.2016)
Blíží se výročí 100let od zjevení Panny Marie ve Fatimě (17.07.2016)
Poselství naší milé Boží Matky (08.07.2016)
18. červen - 55. výročí Zjevení Panny Marie v Garabandalu (19.06.2016)
Panna Maria a světci v našich životech (07.06.2016)
O pravé mariánské úctě (Úryvek z knihy – 4) (03.06.2016)
ZÁZNAM - Modlitební den k úctě Panny Marie, Matky všech národů v Nitře (30.05.2016)
„Kdo se modlí, nemá strach z budoucnosti“ (30.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (29.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (22.05.2016)
Medžugorje otevřená náruč milostí (22.05.2016)
Socha Panny Marie z kalifornského Fresno roní slzy, které voní jako růže (22.05.2016)
Nejkrásnější a nejdokonalejší cesta (16.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (15.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (08.05.2016)
Májové rozjímání o Panně Marii (01.05.2016)
Dnes je začátek naší spásy! (05.04.2016)
P. Paul M. Sigl o Matce všech národů na TV LUX
+ přímý přenos 12. 3. - info
(11.03.2016)
Nová kniha: Boj Panny Marie a ďábla během exorcismu (04.03.2016)
Lurdy potřebují jen pravdu (23.02.2016)
Interview s nejvyšším římským exorcistou, otcem Gabrielem Amorthem (02.02.2016)
Panna Maria z Guadalupe: světlo pro lidskou důstojnost tváří v tvář kultuře smrti (08.01.2016)
Mariino Neposkvrněné srdce (05.01.2016)
Výstava obrázků Panny Marie (09.12.2015)
8. prosinec - Neposkvrněné početí Panny Marie - modlitba (06.12.2015)
Svátek Všech svatých očima Panny Marie (01.11.2015)
Vyhodnocení soutěže "Nakresli Pannu Marii" (13.09.2015)
A jméno té panny bylo Maria (12.09.2015)
Tři mariánská znamení pro Blízký východ (27.06.2015)
27. 6. - svátek Matky ustavičné pomoci (24.06.2015)
Amsterdam: 31. 5. 1965 - závažné poselství Panny Marie
Jan Pavel II. a Spoluvykupitelka
(29.05.2015)
Pochopení úplné pravdy (24.05.2015)
* Papež František chce navštívit Fatimu v roce stého výročí mariánského zjevení
* 34. výročí atentátu na Jana Pavla II.
(14.05.2015)
Zjevení Panny Marie v Beauraing (1933) (12.04.2015)
Ať nic neruší váš pokoj! (05.04.2015)
Litanie - MATKO BOŽSKÉ MILOSTI (05.04.2015)
Panna a Evin hřích - Strom se čtyřmi větvemi (17.12.2014)
Trnavská novéna: 12. - 21. 11. 2014 - přímé přenosy TV Lux (16.11.2014)
TOTUS TUUS, MARIA... (02.11.2014)
Mariánský sloup jako pomník Stalina? (28.10.2014)
Zjevení Panny Marie u Tří klasů (17.10.2014)
Františkánská pouť do Montichiari v Itálii pod duchovním vedením otce Jaroslava Stříže (19.09.2014)
Sdružení mariánské mládeže (03.07.2014)
NAŠE PANÍ Z KIBEHO - Panna Maria promlouvá ke světu ze srdce Afriky (20.05.2014)
Čas Matky (07.05.2014)
140 mariánských kázání - 70 kazatelů (05.05.2014)
Nejznámější mariánská svatyně v Brazílii? (17.03.2014)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 3. 2014 (17.03.2014)
Aktuálně: Proč pláčou v současnosti ikony na Ukrajině a v Rusku? (28.02.2014)
Alfons Ratisbonne byl zapřisáhlým nepřítelem Boha i Jeho církve (20.01.2014)
Biskup zasvětil diecézi Panně Marii
DOKUMENT: zásvětná modlitba k Panně Marii
(04.01.2014)
Hradec Králové: Biskup zasvětí diecézi Panně Marii (30.12.2013)
Video: o.Juraj Augustin: O pravé úctě k Panně Marii (28.12.2013)
Obrana proti démonům (26.12.2013)
O soše na námestí v Dechticích, zjeveních Panny Marie a její kapli (video) (13.12.2013)
Slovenští biskupové vyhlásili Rok Sedmibolestné Panny Marie (06.12.2013)
ARCHIV TV-LUX - U Nikodéma: DUCHOVNÍ SVĚT A "ZÁZRAKY" (27.11.2013)
Dechtice, poselství Královny pomoci z 15. 11. 2013 (19.11.2013)
Papež svěřil lidstvo pod ochranu Panny Marie Fatimské + text zásvětné modlitby (14.10.2013)
NYNÍ přímý přenos - 12. a 13. října se v Římě bude konat Den mariánské úcty (13.10.2013)
Poutní místo Hora Zvir: Litmanovské Zvěsti od o.Vasila Kindju (09.10.2013)
Video: Zjevení Královny pomoci, 6. říjen 2013 + poselství (09.10.2013)
Madona pláče - Tajemná řeč slz (02.10.2013)
Královna pomoci, Dechtice: Poselství z 15. září 2013 (16.09.2013)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 8. září 2013 +video + svědectví (15.09.2013)
Pečeť kříže. Svátek Sedmibolestné Panny Marie (15.09.2013)
Aktuálně: Myrna Nazzoura ze Sýrie (opět) na Slovensku!
Výzva vladyky Mons. Jána Babjaka
(12.09.2013)
12. září - Svátek Panny Marie - svátek vítězství.
OROL TV (film): Bitva u Vídně
(12.09.2013)
Sýrie: Panna Maria se nezjevila v Damašku bez příčiny (08.09.2013)
Mise Královny pomoci v Rakousku – Adriana Kúdelová: Odprošujme urážky Ježíše (07.09.2013)
Turzovka: 3. výročí smrti vizionáře Matouše Lašúta - video + svědectví (17.08.2013)
Mariánský sloup v Praze (31.07.2013)
Mladifest 2013 v Medžugorje (28.07.2013)
Prof. Mark Miravalle: VAROVÁNÍ - EXTRÉMNĚ NEBEZPEČNÉ FALEŠNÉ PROROCTVÍ (27.07.2013)
Aktuálně: Libanon zasvěcený Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (28.06.2013)
Video: Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 9. června 2013: Zraňuje mě nedůvěra ... (19.06.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. června 2013: Naplňte se oslavou Otce (18.06.2013)
Zapomněli jsme se snažit o svou nápravu (06.06.2013)
Výzva Matky Milosrdenství (20.05.2013)
10 let od uznání zjevení P. Marie v Amsterodamu (18.05.2013)
Dechtice 15. 05. 2013 - prostřednictvím Martina (17.05.2013)
Panna Maria to myslí vážně (14.05.2013)
Videopřednášky: O zjeveních, o pravé mariánské úctě a zasvěcení se Panně Marii (09.05.2013)
Pojednání o pravé zbožnosti k Nejsvětější Panně (08.05.2013)
Jak se úcta k Panně Marii rozvazující uzly ujala v Buenos Aires (08.05.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. 4. 2013: svědčte láskou srdcí (21.04.2013)
Praha: Pannu Marii přirovnávají ke Stalinovi, nebo – boj o Mariánský sloup (16.04.2013)
Královna pomoci, Dechtice: Buďte světlem + Video + svědectví (12.04.2013)
Rwanda: Vize života a smrti, Matka Slova a genocida
Výročí masového vraždenia v Rwande
(11.04.2013)
Maria - zářivá duha (sv. Antonín Paduánský) (08.04.2013)
Královna pomoci, 15. března 2013: Kříž je znamením vítězství (18.03.2013)
Kdy ďábel prohrává? (09.03.2013)
Půst a rodina 9 - Modifikované způsoby půstu (05.03.2013)
TV orol - Pro modlitební skupiny: Křížová cesta, Dechtice, 3. března 2013 (05.03.2013)
Komentujeme: Pravost lásky + cyklus videí o mariánských zjeveních (18.02.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. 02. 2013: Zaměřte svůj zrak na Ježíše (18.02.2013)
Video: Královná pomoci, Dechtice, 3. 2. 2013: Jsem šťastná, že sem přicházíte (07.02.2013)
Panna Maria v Brazílii: Nebojte se a nezoufejte! (26.01.2013)
Královna pomoci, 15. ledna 2013: Ponořte se do modlitby lásky (17.01.2013)
Kněz vyznává: Jsem čerstvě zamilovaný! (16.01.2013)
Panna Maria v Banneux: „Věřte ve mne, já věřím ve vás“ (16.01.2013)
TV orol: Zjevení Královny pomoci, 6. leden 2013 (12.01.2013)
K naší víře v Boha nevyhnutelně patří Maria (03.01.2013)
Panna Maria, která nevede ke Kristu, není ta pravá (02.01.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. prosince 2012: Oslavujte novorozeného Pána (18.12.2012)
Milost přináší pravou radost (09.12.2012)
Milost je s to vyvolat odpověď (09.12.2012)
Královna pomoci k jejímu svátku, dne 4. XII. 2012: Vkládám do vás svou naději (05.12.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15.XI. 2012: Přinášejte uzdravující lásku,
Vizionáři: Stanovisko k "varování"
(19.11.2012)
Video: Královna pomoci, Dechtice, 4.11.2012: Noste vůni svatosti (11.11.2012)
Panna Maria: Nový Jeruzalém (Slavnost všech svatých) (01.11.2012)
Mladifest 2012 v Medžugorje na Radiu Proglas (28.10.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. X. 2012: Ukažte světu Ježíše (20.10.2012)
Lurdy: Nový uznaný zázrak - uzdravení ochrnuté ženy (17.10.2012)
Obraz Panny Marie v Guadalupe (17.10.2012)
Video: Královna pomoci, Dechtice, 7. října 2012: Vaše modlitby přináším před mého Syna (10.10.2012)
K poselství Královny míru z 2. IX. 2012: Maria je s námi (28.09.2012)
Spoluvykupitelka (19.09.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. září 2012: Otevřete se tichu ... (18.09.2012)
Benedikt XVI. k účastníkům mariologického kongresu (10.09.2012)
Medžugorje - Podbrdo v plamenech, Očekávání stanoviska Vatikánu ke zjevením (05.09.2012)
Medžugorje: Pozvání k pokoji a míru (31.08.2012)
Maria je královnou ve službě Bohu a lidstvu (27.08.2012)
K poselství Královny míru 2. srpna 2012 NEVZDÁVÁM SE (25.08.2012)
TV Magnificat: Královna pomoci 15. srpna 2012: Nutná denní účast na sv. mši za obnovu církve! (21.08.2012)
Maria neodchází do neznámé galaxie, ale k Bohu, který je nám nablízku (16.08.2012)
Královna pomoci, Dechtice, (15. srpna 2012): Noste Boha ve svých srdcích (15.08.2012)
Dechtice, 5. srpna 2012, zjevení Královny pomoci
(také video)
(13.08.2012)
Výročí Litmanové - Neposkvrněná Čistota: Prosím celé Slovensko (08.08.2012)
Mladifest 2012 v Medžugorje se blíží / aktualizováno (30.07.2012)
Rozhodni se! (28.07.2012)
Zjevení v Lípě (Filipíny): Biskupové podepsali negativní posudek pod hrozbou exkomunikace! (21.07.2012)
Mariina dokonalá svatost -
Jan Pavel II. při generální audienci 5. června 1996
(14.07.2012)
Video: Dechtice 8. července 2012 - Nebojte se! (14.07.2012)
Odpovědi katolíků protestantům 1: Jediný prostředník (13.07.2012)
„Proč Církev tolik vyvyšuje Marii, když Písmo svaté o ní vlastně mlčí?" (13.07.2012)
Kard. Tomáš Špidlík: Smysl vidění a zjevení (07.07.2012)
Královna pomoci, Dechtice 15. června 2012: Věřte Ježíši! (18.06.2012)
Královna míru, Medžugorje: Já vám pomůžu! (Zprávy sestry Emmanuely) (18.06.2012)
Modlitební den ke cti Panny Marie, Matky všech národů (12.06.2012)
Matko veškeré útěchy (28.05.2012)
Vizionáři z MEDŽUGORJE, jejich vyšetřování a zkoumání (27.05.2012)
Zveřejněny Normy pro rozlišování údajných vidění a zjevení (23.05.2012)
Svatý Pán Bůh mě posílá do celého světa (23.05.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 15. května 2012: žízniví po lásce (19.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Kibeho (16.05.2012)
Zjevení Panny Marie v La Vang (15.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Mukuyu-ini (14.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Our Lady of Good Help (13.05.2012)
Soukromá mariánská zjevení (10.05.2012)
Předobrazy Panny Marie v Písmu svatém Starého zákona (06.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Nikaraguy (01.05.2012)
Zjevení Panny Marie v Damašku (30.04.2012)
Zjevení Panny Marie v Guadalupe (29.04.2012)
Zjevení Panny Marie v Coromoto (28.04.2012)
Plačící socha Panny Marie v Civitavecchia (27.04.2012)
Plačící socha Panny Marie v Akitě (26.04.2012)
Video: Přednáška o. Juraje Augustina: O pravé úctě k Panně Marii (23.04.2012)
Dokumentární film Královna pomoci + dubnové poselství (22.04.2012)
20 let od pomoci Medžugorje (19.04.2012)
Zprávy sestry Emmanuely z Medžugorje: sv. Josef hledá práci! (17.04.2012)
Evangelium se obrozuje v mariánských svatyních (10.04.2012)
Dva svátky Dítěte Ježíše (Početí a Vánoce) (27.03.2012)
Panna Maria na Maltě: Modlete se za Írán, Rusko, USA, Čínu a Austrálii! (26.03.2012)
Katolíci se Marii neklaní, oni k ní chovají úctu. (20.03.2012)
Svědectví z Dechtic 2: svědectví poutníků (19.03.2012)
Bez Marie není církev (19.03.2012)
Dechtice 4. března 2012: Křížová cesta a Zjevení Královny pomoci (video) + stanoviska k falešným poselstvím (10.03.2012)
Panna Maria v Argentině: Kdokoliv chce následovat Pána, musí následovat mne ... (14.02.2012)
Video - Dechtice, Zjevení Královny pomoci, 5. únor 2012 (10.02.2012)
Následování Matky Boží: být Kristovými matkami (dokončení) (31.01.2012)
Černá Madona Brněnská na divadelním jevišti (25.01.2012)
Královna pomoci, 15. ledna 2012: Pojďte se Mnou měnit svět (17.01.2012)
Královna pomoci, Dechtice, 8. ledna 2012: Děti moje, nebojte se! (12.01.2012)
Medžugorje: Smrtelně nemocný 3-letý chlapec uzdraven (04.01.2012)
Panna Maria a její zjevení: starší televizní debata s otci biskupy + film Garabandal (02.01.2012)
Slova Panny Marie (donu Gobbimu) na svátek Bohorodičky (02.01.2012)
Tobě, má milá!(pokračování) (20.12.2011)
Mexiko: K Matce Boží v Guadalupe přišlo přes 5 milionů lidí! (17.12.2011)
Video a reportáž: Dechtice 4.12.2011 - Královna pomoci přichází už 17 let (10.12.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 6. kapitola: Nosme zázračnou medaili (25.11.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 5. kapitola: Pastorační poselství (22.11.2011)
Neposkvrněná a její medaile, 3. kapitola: Jaké úmysly měla Neposkvrněná (20.11.2011)
Královna pomoci, 6. listopad 2011: Bůh vás opravdu miluje! (16.11.2011)
Nevýstižná velikost Matky Církve (14.11.2011)
Perly o Marii, úryvek z knížky Benedikta XVI. a jedno svědectví (25.10.2011)
8.12. Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu (16.08.2011)
VI. CYKLOPOUŤ do Jeníkova u Duchcova (06.06.2011)
Potřebovala Panna Maria Vykoupení? (29.05.2011)
Mariánské večeřadlo (15.05.2011)
Básnička Panně Marii (03.05.2011)
Wisconsin - první církevně uznané mariánské zjevení v USA (17.12.2010)
Souhrn zjevení Panny Marie ve 20. století (15.12.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 30. 08. 2016 | 7718 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: youtibe, FC
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace