Zajímavé...

Jak se dívat na jógu? Jedná se jen o cvičení?

stín "Křesťanská jóga" neexistuje, buď není křesťanská nebo se nejedná o skutečnou jógu...", říká P. Aleš Opatrný. Otec Vojtěch Kodet se, jak říká, setkal s případy, kdy otevření se této náboženské cestě (józe) způsobilo u pokřtěných nejen odpadnutí od víry, ale opravdové spoutání démonem.
Přesto se dnes mnozí křesťané józe otvírají a je i v církvi propagována...

Chicagská katedrála ponúka jogu!


Inštruktori Dina Wolf a Ali Niederkorn na stránke Holy name Cathedral uvádzajú:

Vychádzajúc z rôznorodých tradícií duchovna, joga sa počas vekov rozvinula údajne na prostriedok prípravy tela pre lepšiu jednotu s Bohom cez modlitbu a meditáciu. Pripojte sa k nám a objavujte mnohonásobné fyzické a duchovné benefity jogy a praktizovania modlitby a duchovných tém našej viery. Program bude sledovať liturgický kalendár. Predchádzajúca skúsenosť nie je nutná….

Obaja sú skúsenými cvičiteľmi jogy a členmi katolíckej komunity v Chicagu.

http://www.holynamecathedral.org/index.php?page=catholic-yoga

Mlčať znamená súhlasiť


…upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. – Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť… Pri všetkom si vezmite štít viery… A zoberte si prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte…
(Ef 6, 10 – 20)

Ešte v časoch náboženskej neslobody som sa často stretala na svätej omši s jednou mladou kolegyňou. To nás zblížilo natoľko, že mi rozprávala o veciach, o ktorých pred inými mlčala. Tak som sa dozvedela, čo všetko sa deje v obciach ale i mestách východného Slovenska, že sa tam používa čarovanie, bosoráctvo, zariekanie a mnohé iné pohanské praktiky súvisiace s okultizmom (o ktorých sme si mysleli, že v dvadsiatom storočí už pre ne naozaj niet miesta) a že ich praktizujú aj tí, čo o sebe hovoria, že sú veriaci kresťania. Potom prišli roky „slobody“ a s nimi mohutný rozmach siekt a rozličných spoločností spojených s okultizmom; satanizmus, čarovanie, veštectvo, astrológia, podivné liečiteľské metódy… začali propagovať aj písané a elektronické médiá, a tak sa stali súčasťou každodenného života (dúfajme, že ešte nie súčasťou kultúry národa, o ktorú sa zvádza tuhý boj) aj tých, čo ich odmietajú. A my veriaci kresťania katolíci mlčíme, možno sa v duchu pýtame, kam ten svet smeruje…, alebo sa necháme nachytať a kde-tu navštívime veštkyňu či tajomného liečiteľa, pravidelne sledujeme horoskopy… A to v dvadsiatomprvom storočí! Aj preto som od jednej našej čitateľky s vďakou prijala nahrávku Karmelitánskeho nakladateľstva Kresťanstvo a okultizmus so záznamom besedy veriacich s významnými českými teológmi vdp. Alešom Opatrným a pátrom Vojtechom Kodetom, ktorí odpovedali na otázky týkajúce sa tohto problému.

Predtým však, ako z nej vyberieme niektoré myšlienky, budeme definovať okultizmus.

Slovo okultný

podľa dvojzväzkovej svetovej encyklopédie World Book Dictionary znamená taký, čo je mimo zákona prirodzeného sveta, za hranicami obyčajného poznania, taký, čo má niečo spoločné so silami alebo zákonmi mimo prírody. A okultizmus je viera v okultné sily, ich štúdium alebo použitie; v dvadsaťdvadielnej svetovej encyklopédii sa píše, že okultizmus sa vzťahuje na široké rozpätie náboženských praktík zahŕňajúcich mágiu alebo sily mimo prirodzeného sveta (astrológia, veštectvo, viera v magické sily a špiritizmus, viera, že duchovia komunikujú so žijúcimi…) Niektorí vedci zamietajú všetky okultné praktiky, iní veria v „čítanie mysle“, ďalší v okultné sily, ktoré nazývajú paranormálnymi. Viera v okultizmus je najrozšírenejšia v izolovaných nepriemyselných krajinách, ale od polovice dvadsiateho storočia nastáva jej široké oživenie najmä v krajinách „západu“.

Veriacich však predovšetkým zaujíma, čo o týchto otázkach hovorí Cirkev. Aj preto k nim zaujali postoj i spomínaný dvaja katolícki teológovia: „Striktne vzaté, o okultizme by sa vlastne ani nemalo hovoriť – nie preto, že by sme sa báli, ale preto, že to nie je hlavný bod nášho záujmu. Hlavným bodom nášho záujmu je Ježiš Kristus, Božie kráľovstvo, Duch Svätý, ktorý je nám daný a Otec, ktorý nás čaká. Toto si musíme uvedomiť kedykoľvek budeme premýšľať o okultizme a o tom, čo budeme robiť. Napriek tomu sú určité pastoračné dôvody, aby sa o ňom hovorilo.“ Toto sú už slová z nahrávky, ktorá pokračuje: „Sú na to prinajmenšom dva dôvody: Dôverčivosť, naivita, neorientovanosť až streštenosť niektorých našich bratov a sestier, ktorým všetko splýva v jedno, ktorí majú dojem, že čokoľvek použijú vo svoj prospech, je dobré, a všetko, čo je mimoriadne, je Božie. Ale takto to určite nie je. Mnoho ľudí si myslí, že možno „spatlať“ všetko spolu, že nie sú nijaké deliace hranice a čo mne alebo mojím blížnym nijako viditeľne neublíži, musí byť dobré.

O tomto probléme treba hovoriť aj preto, že medzi katolíkmi, ale v rozličných protestantských denomináciách sú ľudia, ktorí týmto praktikám robia neplatenú reklamu tým, že proti nim trošku nešikovne bojujú. Hľadajú na to všetky možné a nemožné spôsoby a motívy. No ak človek svoju identitu, pozíciu či slávu stavia na tom, že sa bude neustále zaujímať o to, čo je okultné a ako proti tomu bojovať, môžeme sa dostať do takých absurdných situácií, že ak si niekto sadne na zem s prekríženými nohami, bude z neho takmer vyháňať diabla, lebo budeme mať dojem, že sa cez jogínsku meditáciu zasvätil cudziemu božstvu, hoci ho možno len bolí chrbát. Prehnané stráženie antiokultnej čistoty, je niekedy nemúdre, ale čo je hlavné, odvádza nás od Krista namiesto toho, aby sme sa usilovali o to, čo by nás k nemu privádzalo. Treba však povedať, že dnes sa k tejto otázke vyjadrujú už aj dokumenty Cirkvi. Aj nový Katechizmus Katolíckej Cirkvi hovorí o týchto otázkach. Závažný je aj pastiersky list toskánskych biskupov, ktorý vyšiel aj v Karmelitánskom nakladateľstve, a to pod názvom: Mágia, zlí duchovia, satanské obrady. K téme sa vrátime v nasledujúcom čísle.

Teraz, pretože vyriešenie otázky zavedenia projektu R.A.S.T. Spoločnosti Joga v dennom živote do našich škôl vrcholí a objavujú sa diskusie o tzv. kresťanskej joge, vyberáme z nahrávky predovšetkým odpoveď na otázku:

Aký je rozdiel medzi jogou a kresťanskou jogou?

Odpovedá Aleš Opatrný: „To sa niekedy propaguje. Niektorí hovoria, sme kresťania, chodíme do kostola a cvičíme jogu. Povedal by som, že alebo nejde o jogu a môže to byť kresťanské, alebo ide o jogu, a potom to nemôže byť kresťanské. Ľudia sa pokúšajú o niečo, čo kedysi robil môj, dnes už veľký, no vtedy ešte malý synovec: na farskom dvore čosi ,patlal‘ v piesku – miešal mokrý so suchým. Na otázku, čo robí, odpovedal: Robím suchomokro.“ A toto suchomokro považujem za vynikajúci obraz toho, čo sa pokúša robiť veľa kresťanov – teda ,spatlať‘ spolu dve veci, ktoré sú nespojiteľné, lebo sú rôzne. Takže, ak si kresťan katolík, ktorý chodí do kostola, modlí sa a pristupuje k sviatostiam, ľahne na chrbát a dá si nohy za hlavu a v tejto pozícii nejaký čas zotrvá, nepodozrievajte ho, aj keď je to jedna jogínska asana. A nepodozrievajte ho, ani keď robí štyri ďalšie. Podobne ani tých, čo robia ,pretáčacie‘ cviky na chrbticu. Sú prevzaté z jogy, alebo v nej nájdete im zodpovedajúce cviky. No kto robí takéto cviky, ,nerobí‘ jogu, aj keby to desaťkrát opakoval a ešte k tomu aj raňajkoval klíčky. Skutočná joga je svetový názor, filozoficko-nábožensko-praktický a je to niečo iné, ako kresťanstvo. Z tohto hľadiska sa nedá hovoriť o ,kresťanskej‘ joge. Alebo to nie je kresťanstvo, alebo to nie je joga. A pokúšať sa to ,montovať‘ spolu, znamená odstrihnúť z kresťanstva, alebo odstrihnúť z jogy. Ak ide o hlbšie kapitoly jogy, kde sa človek dostáva naozaj do svojho vnútra, musíme si uvedomiť, že sa pohybujeme na pôde, v ktorej sa nevyznáme a kde nevieme, čoho sa držíme. Mohli by sme sa podobať ľuďom, ktorí prídu bez svetla do absolútne tmavej miestnosti, nahmatajú tam akúsi tyč a budú po nej rúčkovať, pričom vôbec nevedia či na jej konci ,šuchnú‘ do vody, či sa dostanú na suchú zem, alebo na schodisko. Čiže, nie každý musí ,šuchnúť‘ do vody, ale nevie, kam vlezie‘, čo je dosť nebezpečné.

A páter Vojtech Kodet dodáva:

„Nie som špecialista na jogu, ale musím povedať, že v živote som sa stretol s niekoľkými prípadmi, keď otvorenie sa tejto náboženskej ceste malo u pokrstených ľudí za následok nielen odpadnutie od viery, ale naozajstné spútanie démonom. Je to vec veľmi nebezpečná pre tých, ktorí sa už rozhodli ísť za Kristom, sú pokrstení… Takže pre kresťana je to odpadnutie od viery – niekedy s tragickými následkami.“

Čo k tomu dodať? Iba to, že tieto slová vyslovili katolícki teológovia s bohatými pastoračnými skúsenosťami, aj keď možno ľahším, o to však zrozumiteľnejším spôsobom, ktorý sme nechceli narušiť.

Keď píšeme tieto riadky, nie je ešte rozhodnuté, čo nariadi minister školstva, Ak predsa len dá projektu R.A.S.T. zelenú (aj v prípade nepovinného predmetu) kresťania by mali povedať rázne a jednoznačné NIE!

Xénia Duchoňová

Článek naleznete na těchto odkazech:

http://www.blumental.sk/casopis/rok_2001/9-2001/cl09.htm

http://www.magnificat.sk/2011/01/chicagska-katedrala-ponuka-jogu/

(Na Fatym.com vydáno 22. 1. 2011 / 12033 přečtení)
Sdílet

Související články:
Znojemské děkanství má nový web a facebookovou stránku (28.03.2024)
Arcibiskup olomoucký k tzv. "Velkému varování Ježíše Krista" (05.01.2022)
Farnost Nové Veselí má nové stránky - doporučujeme (24.01.2021)
Pomozte Spolku Most - České Budějovice získat hlasy (10.04.2019)
Vyjádření kardinála Dominka Duky ke středečnímu schválení komunistického návrhu zákona o zdanění tzv. církevních restitucí (25.01.2019)
Fotografie od pana Jiřího Dočekala (11.01.2019)
Prokremelský křesťan je jako prostopášný světec (01.12.2018)
Cesty víry: Tichá podpora (12.08.2018)
Pronájem chatky a domku u Sečské přehrady v areálu sester františkánek (27.05.2018)
Don Bosco v Mongolsku (13.01.2018)
Kalendář a vše kolem něj (09.12.2017)
Nabídka vydavatelství Sypták - tip na vánoční dárek (28.11.2017)
Pomozte postavit kostel v Brně - Lesné (16.03.2015)
Biskupství brněnské představuje nový projekt: Církevní turistika (05.11.2014)
Nová adresa adresáře českého katolického internetu Ambit (17.03.2014)
Budování křesťanských komunit (26.01.2014)
50-té výročí projevu M.L.Kinga MÁM SEN (21.09.2013)
Video: Dr. Jaroslav Brož: Exorcismus: mýty a skutečnost (12.06.2013)
BET-LECHEM boromejka Remigie z římského Nepomucena (28.05.2013)
Vlastní tvorba (26.03.2013)
Virtuální cesta do Paříže (25.11.2012)
Virtuální cesta do Jeruzaléma (12.11.2012)
Tip na ubytování (18.10.2012)
Umučení pražských františkánů (09.10.2012)
Zajímavé odkazy k putování Panny Marie Čenstochovské "Od oceánu k oceánu" na ochranu lidského života: (04.09.2012)
Vlastnila církev někdy nějaký majetek?
- článek, na který jste čekali
(18.07.2012)
Papežská misijní díla představují nový web (18.07.2012)
Pojď si sáhnout na Boha - internetová publikace (09.05.2012)
Bible Slovo na cestu s poznámkami (23.04.2012)
Modlitba s obrazem (07.04.2012)
Kostelíček sv. Jana Nepomuckého Na Poušti v Železném Brodě (07.04.2012)
Ubytování v centru Prahy (20.03.2012)
Virtuální prohlídka Chrámu Božího hrobu (16.03.2012)
Březen - sleva 30% na vybrané Bible (10.03.2012)
Fakta o majetkovém narovnání státu s církvemi (24.02.2012)
Audioarchiv radia Proglas (24.02.2012)
Nové internetové stránky brněnského biskupství (23.02.2012)
Slavnost sv. Jana z Boha - Milosrdní bratři (21.02.2012)
Nabídka paškálů (19.02.2012)
Odkaz na stránky bohutické Křížové cesty (14.02.2012)
Virtuální průvodce po Svaté Hoře (03.02.2012)
Televize NOE - BET-LECHEM (26.01.2012)
Přednáška Tomáše Řeháka o AIDS (24.01.2012)
Znáte radio Vatican???? (11.01.2012)
Pražské Jezulátko po stopách českého Ježíška (22.12.2011)
Zelený škapulíř (19.12.2011)
Alžbětinky (13.12.2011)
Misie - AREGUA - podpořme! (15.11.2011)
Každodenní životopisy svatých (09.11.2011)
V říjnu sleva 40-60% na biblickou studijní literaturu (21.10.2011)
Novinky na stránkách Josefa Janšty (18.08.2011)
Elektronický breviář (20.07.2011)
Pozvánka k návštěvě webu farnosti Kovářov a Kostelec nad Vltavou (28.06.2011)
Nové stránky Verum et Bonum (30.03.2011)
Pozvánka na dopolední program XI. Pochodu pro život (21.03.2011)
Pozvání do restaurace L´Eau Vive v Brně (19.03.2011)
Petice na podporu zdravotně postižených občanů (17.03.2011)
Internetové stránky Tomáše Řeháka (14.03.2011)
Pořady U Pastýře a Uchem jehly (14.03.2011)
Březen - měsíc Bible (08.03.2011)
Ubytování v centru Prahy (02.02.2011)
Novoroční promluva arcibiskupa Dominika Duky 2011 (04.01.2011)
Protiprávní zadržení organizátorů řádně dovolené výstavy Stop genocidě (16.12.2010)
Magnificat Slovakia nabízí: vhodný tip na vánoční dárek (02.12.2010)
Nabídka jak dobře využít čas k odpočinku (20.11.2010)
Petice za obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náněstí v Praze (02.11.2010)
Kanonizační proces (11.10.2010)
Už jste byli ve Skleněném kostele? (09.10.2010)
Schönstattské hnutí v ČR (03.10.2010)
POZOR! Nenaleťme okultním podvodníkům! - Channeling - Prosba Panny Marie (07.09.2010)
Odkazy na stránky OÚ obcí FATYMu (11.05.2010)
Podpořte Svatého Otce (16.04.2010)
ČR uctí památku obětí nehody polského letadla státním smutkem (13.04.2010)
Nové stránky ŘKF Moravské Budějovice (11.04.2010)
Bioetika - kultura života (10.04.2010)
Jeníkov.net (09.04.2010)
Farnost Bořetice má nové webové stránky (23.02.2010)
Hledej svoje povolání! (14.02.2010)
Dělník slova i lopaty (11.02.2010)
Puzzle - nabídka třebíčské farnosti (28.11.2009)
Modlitby (30.10.2009)
Prezentace Matice Velehradské (20.07.2009)
Nová encyklika Benedikta XVI. Caritas in veritate (18.07.2009)
Katecheze na neděli (13.07.2009)
Chrámový sbor Chrysostomos - liturgické zpěvy (13.07.2009)
Annenské dny mladých - AnnaFest 09 (10.07.2009)
Co dělat, když... (20.06.2009)
Katolik.cz nabízí interaktivní seznam farních webů (09.06.2009)
K zamyšleni a inspiraci (06.05.2009)
Film Angelus Domini (06.05.2009)
Návštěva Svatého otce Benedikta XVI. v ČR (27.04.2009)
Profesor Lejeune a jeho odkaz (09.04.2009)
Misionáři obláti Panny Marie Neposkvrněné (04.04.2009)
Nový křesťanský web pro děti (04.04.2009)
Pochod pro život 2009 - video (04.04.2009)
Pochod pro život 2009 (01.04.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 11. 04. 2014 | 21682 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.magnificat.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace