Bylo

Jak proběhlo LAFACHLE?

V neděli 3. 2. 2013 se konala v Lančově v kulturním domě soutěž o nejlepší lančovskofatymský chlebíček. V tomto článku se pokusíme přiblížit průběh a atmosféru této akce.

Lančovský pan starosta krátce všechny přítomné přivítal, pak předal slovo otci Markovi, který zajímavě vyprávěl o varhanách v Lančově, které se opravují již vlastně několik let. V rychlejším postupu brání nedostatek financí. Výtěžek z akce je 5 891 Kč, z čehož máme radost, protože je určený právě na opravu těchto varhan v kostele svaté Máří Magdalény. Celou akci skvěle moderovala paní Jana Kovářová.

Do soutěže se přihlásilo sedmnáct soutěžících (z Lančova, Čížova, Horního Břečkova a Znojma). Porota se skládala ze tří mužů a třech žen. Hodnocení probíhalo anonymně. Každý vzorek měl přiděleno číslo a zasedající v porotě tedy vůbec nevěděli, čí chlebíček hodnotí. Přidělovali body za vzhled a chuť.Komise:
Jan Pikner, Marie Hochová, Hana Indrová, Lubomír Vedra, otec Nik, Jana Bajglová

Zveřejněna byla pouze jména pěti výherců.
1. místo – Alena Šabatková, Lančov2. místo – Magdaléna Jírová, Lančov3. místo – Irena Brožová, Lančov4. místo – Petra Formanová, Čížov5. místo – Marie Nachtneblová, Horní BřečkovVýherci byli odměněni krásnými cenami. Za zmínku určitě stojí moc pěkný nerezový tácek, který všech pět dostalo a krásný dort pro vítěze na prvním místě. Na všechny soutěžící, porotu i průvodce tímto nedělním podvečerem čekal společný přípitek a krásný perníkový chlebíček, který vyrobil pan Jaroslav Velecký.


K výtěžku z této akce velice pomohlo, že výherkyně, která obsadila první místo – Alena Šabatková – nabídla svůj dort do dražby a ten byl prodán za 2 000 Kč.
Paní Jana Kovářová, starostka ze Starého Petřína úplně super a napínavě vedla dražbu. Nakonec dort zakoupila sama paní Jana Kovářová společně s panem Petrem Bartoškem z Lančova.
Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili jako soutěžící a nebáli se do této celkem netradiční akce jít. Každý musel přinést dvacet kusů chlebíčků. Po odebrání vzorků pro hodnotící komisi byly chlebíčky určeny k prodávání za 5 Kč. Prodej začal po vyhlášení výsledků. O chlebíčky byl mezi přítomnými velký zájem. Ale po celou dobu akce bylo možno si zakoupit něco na pití i na zub – brambůrky, tyčinky a dokonce i zákusky.

Pan Kratochvíl ze Znojma se postaral o zpříjemnění atmosféry hrou na harmoniku a zpěvem. Po skončení soutěže, vyhlášení výsledků a dražbě došlo i na tanec. Někteří si opravdu s chutí zatancovali.

LAFACHLE se konalo hlavně z důvodu, aby se lidé v naší vesnici i celém našem regionu sešli a mohli spolu přátelsky a hezky prožít nedělní podvečer a vlastně i večer, a to se podařilo. Poděkování patří sponzorům paní Marii Hochové, Janě Bajglové, Markétě Voříškové, Jaroslavu Veleckému a Mikroregionu Vranovsko.

Velké poděkování patří nejen sponzorům akce, ale i všem soutěžícím a těm, kteří neodmítli pozvání a zasedli v porotě. A samozřejmě paní Janě Kovářové a otci Markovi.

Děkujeme!!!


Dodané foto: Jitka Kalandrová, Anna Virglová, Ivo Prchal

Sdílet

Související články:
Lančov slaví (18.09.2023)
V Lančově včelaři uctili sv. Ambrože (10.12.2022)
Poděkování za úrodu v Lančově 2022 (03.11.2022)
Žehnání přesunuté kapličky v Lančově (17.10.2022)
Vzpomínka na P. Emanuela Tocháčka (01.08.2022)
Pozvání do Lančova (20.07.2022)
Kříž u Lančova opět postaven (13.06.2022)
Zemřela paní Marie Jankůjová z Lančova (04.01.2022)
Poděkování za úrodu v Lančově 2021 (05.10.2021)
Poděkování za úrodu v Lančově 2020 (12.10.2020)
Proběhl varhanní koncert v Lančově (09.07.2019)
Poutní mše svatá v Lančově (02.07.2019)
Ohlédnutí za slavností Božího Těla v Lančově (25.06.2019)
Novoročí akce - sázení a žehnání lípy v Lančově (17.12.2018)
Žehnání varhan v Lančově (12.08.2018)
Pouť v Lančově 2018 (13.06.2018)
Boží Tělo v Lančově (29.05.2018)
Mše svatá s lančovským rodáky (04.05.2017)
Farnost Lančov (12.02.2017)
Svatý Mikuláš navštívil také Lančov (16.12.2016)
Rozsvícení vánočního stromu v Lančově (05.12.2016)
Vyrábění adventních věnců s dětmi v Lančově (05.12.2016)
Výstava nejen kněžských rouch v Lančově (17.07.2016)
Ohlédnutí za slavností Božího Těla v Lančově (20.06.2016)
Masopust v Lančově (08.02.2016)
Poděkování za úrodu v Lančově (05.10.2015)
Adorační den v Lančově (01.10.2015)
Poutní mše svatá v Lančově (25.07.2015)
Roráty v Lančově (21.12.2014)
Rozsvícení vánočního stromu v Lančově (27.11.2014)
Vánoční koncert v Lančově 2013 (09.12.2013)
Restaurování varhan v Lančově – prosba o pomoc (09.06.2013)
Velikonoční koncert scholy PAPRSEK v Lančově (02.05.2013)
Mše svatá s rodáky v Lančově (29.04.2013)
LAFACHLE – co to je? (27.01.2013)
Rozsvícení vánočního stromu v Lančově (30.11.2012)
Změna v programu adoračního dne v Lančově (05.10.2012)
Lančovské posvícení (15.09.2012)
Lančovské varhany – přednáška (06.08.2012)
Koncert scholy Paprsek v Lančově - Den matek 2012 (11.05.2012)
Odhalení kamene u Maxmiliánu v Lančově (31.01.2012)
Zveme k pobytům v Maxmiliánu v Lančově (30.01.2012)
Koncert v Lančově (02.12.2011)
Zahájení adventu v Lančově (01.12.2011)
Rozsvícení vánočního stromu v Lančově (23.11.2011)
Poděkování za úrodu v Lančově (20.09.2011)
Pan Antonín Pop oslavil své 50. narozeniny (15.08.2011)
Další fotky ze žehnání Maxmiliánu (28.07.2011)
Velikonoční koncert scholy Paprsek v Lančově (05.05.2011)
Žehnání domu Maxmiliánum pro tiskárny– v Lančově (26.09.2010)
Poutní mše svatá v kostele sv. Maří Magdaleny v Lančově (26.07.2010)
Pouť v Lančově 2010 (18.07.2010)
Velikonoční koncert v Lančově (05.05.2010)
Vánoční koncert scholy Paprsek 2009 (24.12.2009)
Koncert ke Dni matek v Lančově (09.05.2009)
Hledáme zedníka! (08.05.2009)
Paprsek zve na koncert (18.12.2008)
Koncert scholy Paprsek (28.04.2008)
| Autor: Irena Brožová | Vydáno dne 07. 02. 2013 | 10102 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace