Zajímavé...

Jak (ne)chápat Boží milosrdenství

Přepis části přednášky, ve které se P. Santiago Martín zamýšlí nad nebezpečím, které hrozí dnešní církvi.

V tomto odpoledním zamyšlení se chci zastavit u otázky, která mi dělá mimořádné starosti. Až do té míry, že si myslím, že je ve hře – jak nikdy za 2 tisíce let – budoucnosti církve.

Na obzoru vidím reálnou možnost achizmatu s vážnými důsledky. Přirozeně, můj názor by neměl větší váhu, pokud by nebyl podpořen názorem lidí zběhlejších a významnějším, než jsem já.

Nynější používání pojme „milosrdenství“ je používání naprosto demagogické, a proto falešné a škodlivé.

Špatně chápaný pojem milosrdenství, oddělený od pojmu pravdy, a tedy pojmu lásky, může neskutečně uškodit člověku, kterému má být údajně ku prospěchu, a každopádně tělu církve, které se odsuzuje ke schizmatu.

Mám důvěru a mnozí se modlíme za to, aby se tak nestalo. Ale už se otevřeně mluví o rozkolu jako pravděpodobném. Myslím, že jsou v životě momenty, kdy je třeba mít odvahu mluvit. Mluvit přímo a čestně, protože – jak říkáme ve španělštině - kdo varuje, nezrazuje. Aby se nestaly určité věci, které velmi pravděpodobně nastanou, je teď rozhodující hodina pro to, abychom mluvili.

Dělají to jiní, zopakuji, že z jiných úhlů, ze stránky teologické, patristické, dogmatické, kanonické a já bych se chtěl k tématu postavit ze spirituální perspektivy.

Nový zákon není jediné zjevení, zjevení Krista doplňuje jiné zjevení. Zapomenout na to, je vzít budově základy a tedy vyprovokovat její zřícení.

Bůh je láska, ano. Ale první nás nenaučil, že je láska. První nás učil, že je Všemocný. První nás učil, že je Pán, a první nás naučil, že je Soudce. Soudce láskyplný, otcovský, milosrdný. Ale soudce.

Odvrhnout představu Boha jako soudce, mít soudce za kriminálníka, k tomu jsme se dopracovali.

Ježíš mluví o tom, že on je Cesta. A přebírá 10 přikázání jako něco, co nelze zrušit. Nikdo to nemůže udělat. Proto odmítat morálku, jako se děje v této chvíli, a říct, jako říkají mnozí, že křesťanství není moralizmus – čímž chtějí říci, že člověk může být křesťanem bez etického jednání – znamená zredukovat křesťanství na sentimentalismus.

Mám s Bohem více – méně vřelý citový vztah, ve kterém si dělám, co se mi zlíbí, a požaduji, aby byl Bůh se mnou spokojen.

Říci, že milosrdenství se má aplikovat za ignorance pravdy nebo proti pravdě, to znamená jít proti učení samotného Krista. On je Pravda. Nebo říct, že pravda neexistuje, nebo je nedosažitelná, nebo je relativní a není absolutní a objektivní, je nejen popírat dva tisíce let křesťanského myšlení – založeného na tom, o čem teď mluvím, na definici Boha darované samotným Bohem – ale popírat také předchozí období, myšlení samotné, znamená to kulturně se vrátit do období před Sokratem.

Je třeba mít velkou odvahu nebo být velkým ignorantem, aby si člověk dovolil toto říci.

Odebrat z prostoru o lásce pravdu je přímé dogmatické falšování té řeči a vede k poškození dotyčného člověka.

Pán neříká tu definici v takovém pořadí náhodou, nýbrž v tom pořadí se má žít. Jsem cesta, pravda a život. Nemohu vejít do života, pokud to nepůjde skrze pravdu a pokud neujdu cestu. To církev vždycky chápala!

Pokud vezmeme pojem milosrdenství ze starého i nového zákona, uvědomíme si, že Boží milosrdenství, které je nekonečné, je limitované – ne ze strany Boha, ale ze strany člověka. Ty si neurčuješ Boží odpuštění, určuješ si jeho přijetí. Boží milosrdenství může být chápáno jedině jako DAR, ne jako právo a to je další z bodů, ve kterém se demagogicky mate. Mám právo na …. Na co? Přijímat? Přijímání je dar. Mám nárok na … Na to, být knězem? Kněžství je dar. Obrácení se člověka k Bohu nemůže být s požadavky práv, může to být jedině s postojem vděčnosti. Já nemám právo.

Boží milosrdenství je vždy milimetr ode mne. Vždy. Ale abych mohl překonat ten jeden milimetr, musím říci – odpusť mi, musím otevřít dveře, lítostí, promiň mi. A musím je otevřít s předsevzetím nápravy. Promiň mi, budu se snažit to už nedělat.

A pak Boží milosrdenství, které už předtím vyšlo z Božího srdce, dojde ke mně a já ho zakusím, jako něco úžasného, co si nezasloužím, jako dárek, na který nemám nárok a odpovím mou vděčností, která musí být prokázána činy, nejen city.

První skutek milosrdenství, který nám Bůh prokazuje, je, že nám říká pravdu. Dostali jsme se do bodu, ve kterém milosrdenství považujeme za lež. Za podvod. A myslíme si, že jsme milosrdní, když lidem lžeme. Musím ti dát jednu špatnou zprávu a jednu dobrou. Jsi nemocný, ale ta nemoc má řešení. Tak to říká Ježíš. Ale my říkáme: Vy mi nemůžete dát špatnou zprávu, můžete jedině říci, že jsem zdravý, že jsem naprosto v pořádku. Promiň – ale pokud ti řeknu, že jsi zdravý, když jsi nemocný, nikdy se nevyléčíš a choroba se bude rozšiřovat. Tak nikdy nedosáhneš zdraví – štěstí. Ani tady, ani v nebi.

Můžeš přijímat Tělo a Krev Kristovu, jen pokud jsi připraven morálně – jsem cesta, a pokud jsi připraven věroučně – jsem pravda. Pokud přijímáš učení církve a pokud jsi v Boží milosti.

To je dvoutisíciletá tradice. Proto církev nemůže připustit k přijímání třeba protestanty.

Aplikujme to na konkrétní témata.

Mluví se o tom, že rozvedení a znovu sezdaní budou moci ke svatému přijímání bez anulovaného manželství. Dali na stůl toto téma, není prvořadě rodinným problémem, ale budou ho řešit na synodu o rodině. Dokonce kardinál Kasper, kterého papež František pověřil studiem předcházejícím tomuto synodu, normálně řekl, že pokud se toto nepovolí, nemá smysl synod pořádat. Pokud se znovu sezdaní nepřipustí k přijímání, to jsou jeho slova, nemá smysl dělat synod, protože by to bylo velké zklamání.

Navíc, postavit se k této otázce izolovaně, znamená nachystat zrádný podvod, o kterém musí vědět. Není možné si myslet, že ten, který to propaguje, o tom neví. Chci říct, pokud se otevřou dveře eucharistickému přijímání, za ignorance dvou bodů, o kterých jsem mluvil – být v milosti Boží a přijímat dogma - tedy za ignorance cesty a pravdy, chtít dojít do života, což je spojení s Bohem, bez předchozích cesty a pravdy, přijmout toto v tomto konkrétním případě, je otevřít dveře všem ostatním případům. Pokud se otevřou, už zůstanou otevřené.

Představuje se jako milosrdný – ten, který přijímá žádost oné osoby, která si přeje chodit k přijímání a nesplňuje podmínky. A řekneš jí, ano. Přijímej. Kdo jsi ty, abys to řekl? Když samotný Kristus stanovil tyto podmínky. Kdo jsi ty? Jsi Kristus? Jsi víc než Kristus? Jsi pánem toho sdělení? Odvolal jsi Krista jako zakladatele křesťanství a postavil ses na jeho místo.

Je třeba něco vymyslet a být inovativní, aby se vyřešil problém? Tak ano, ať se něco vymyslí a udělají se inovace, které jsou třeba, ale nikdy cestou, která jde proti Božímu slovu, proti doktríně církve, a která způsobí - opakuji - škodu nejen člověku, kterému se lže, který je podváděn a kterému je zamlčováno Boží slovo „Kdo jí a pije nehodně Tělo a Krev Krista, jí a pije své vlastní zatracení“ - zamlčuje se mu to k jeho zkáze, protože to přijímání mu nebude ku prospěchu – ale vážně se poškozuje také společenství, které směřuje jednoznačně k rozdělení, ke schizmatu, a je třeba varovat. Kdo na to upozorní, není zrádce. Je čas to říct. Předtím, než bude příliš pozdě. Předtím, než se zrealizují věci, při kterých mnozí budou moci říci, že se opravdu jde proti Božímu slovu a proti dvěma tisícům let církevní doktríny.

Cítím povinnost svědomí mluvit s touto jasností. Myslím, že jsme mnozí, kteří to děláme. Nevím, jestli to je marné, ale přišel čas o tom mluvit. Nemůžeme jít proti učení Krista. Nikdo, absolutně nikdo v Katolické církvi nemůže říct: Slyšeli jste, že Ježíš vám řekl, ale já vám říkám. Protože jenom Ježíš je Boží Syn a niko v Katolické církvi není bůh nad Boha. Nad Ježíše Krista v Katolické církvi není nikdo. Pokud si někdo myslí, že je více Bůh než Ježíš Kristus, je automaticky mimo Katolickou církev.

Chvíli se v tichosti pomodlíme.


Přepis videa z
Schizma v církvi: Kdo jsi ty, že se stavíš nad Boha
http://www.youtube.com/watch?v=3ylgjvGxiAc&feature=youtu.be

Boží Milosrdenství

Sdílet

Související články:
13. a 14. září - Ježíš diktuje sestře Faustyně Korunku k Božímu milosrdenství (21.09.2022)
Před dvaceti lety zasvětil Jan Pavel II. svět Božímu milosrdenství + Modlitba "Odevzdání se Božímu milosrdenství" (16.08.2022)
Mnozí si stále myslí, že Bůh netrestá, ale není to tak... (18.05.2022)
Podobu Ježíše, kterou dnes uctíváme, sestra Faustína nikdy neviděla (08.05.2022)
Obraz Ježíše ve tmě „Pán žně.“ - tajemný obraz, který osvětluje temnotu (07.05.2022)
Páter Michal Sopoćko - zpovědník sestry Faustiny (02.05.2022)
„MODLITBA O TŘETÍ HODINĚ“ (24.04.2022)
Boží milosrdenství (24.04.2022)
Milosrdenství Boží - svátek (24.04.2022)
Dnes od 20 hodin přímý přenos: Noc s Milosrdným Ježíšem - příprava na svátek Božího milosrdenství (23.04.2022)
Boží dotyky v mém životě (03.02.2022)
Nikdy nejsi sám (18.01.2022)
Svědectví o 9 prvních pátcích (08.01.2022)
Biskup Fulton J. Sheen: PRAVÉ A FALEŠNÉ MILOSRDENSTVÍ (21.10.2021)
Kolik Krve za nás prolil při svém Umučení náš Pán Ježíš Kristus? (27.09.2021)
Pro zamyšlení i pro potěšení (19.08.2021)
Smrt s Korunkou k Božímu milosrdenství je jiná (11.08.2021)
Odevzdat se Božímu Milosrdenství v čase zkoušky - 30 denní příprava - od 28. 4. (26.05.2021)
NEZTRÁCEJTE ČAS. Možná ho později nebudete mít! (21.04.2021)
Chcete přijmout Boží milosrdenství? Následujte svaté! (17.04.2021)
Být katolíkem je výborné, ale nezaručuje to automaticky věčnou spásu (15.04.2021)
Boží milosrdenství (11.04.2021)
Zapečetění veřejí Božím Milosrdenstvím - mocná ochrana během pandemie korony (26.02.2021)
Obraz Božího milosrdenství + živě - Sanktuarium Božího milosrdenství v Krakově (22.02.2021)
Obraz božího milosrdenství - 22. února 2021 uplynulo 90 LET od zjevení tohoto obrazu (22.02.2021)
Patnáct NEZNÁMÝCH bolestí Pána Ježíše při jeho umučení. (05.02.2021)
Vybojuj svou modlitbou spásu umírajícím (27.01.2021)
Duchovní adopce umírajících - dobrovolná "záchranná" modlitební akce: (20.01.2021)
Silvestrovské svědectví o Božím milosrdenství (31.12.2020)
Misionář milosrdenství: Kdo žije trvale v těžkém hříchu, může být na tom hůře než posedlý člověk (20.12.2020)
Zachráněn před utonutím (30.11.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Měli bychom být neustále vděční (10.07.2020)
Květen ve znamení odevzdání se - Odevzdat se Božímu milosrdenství v době zkoušek (21.05.2020)
Objev na obraze milosrdenství (05.05.2020)
Zázrak Božího milosrdenství (27.04.2020)
Boží Milosrdenství - svátek (19.04.2020)
Nepromeškejte (ani v karanténě) obrovské milosti - už tuto neděli! (18.04.2020)
Svatá Faustina v boji proti ďáblu (05.10.2019)
Pouť u sv. Bartoloměje v Šafově (12.08.2019)
Svaté rány, hříšníci a Bohu zasvěcené duše (21.05.2019)
Růženec ke svatým ranám (18.05.2019)
Svaté rány a Církev (18.05.2019)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (24.04.2019)
Trnová koruna (18.04.2019)
Marie Marta Chambonová a úcta k Nejsvětějším ranám Ježíše Krista (13.04.2019)
Svaté rány a duše v očistci (08.04.2019)
Něžnost (01.04.2019)
Pánova zaslíbení udělená sestře Marii Martě Chambonové (29.03.2019)
Naděje pro nás (13.09.2018)
Modlitba k Božímu milosrdenství pro rodiny (24.04.2018)
III. kongres Božího milosrdenství (12.04.2018)
SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství (03.04.2018)
Novéna a Korunka k Božímu Milosrdenství z YouTube (22.02.2018)
Co mám dělat s chybami v mé minulosti? ... Kráčej ve víře! (30.11.2016)
Papež dal dovolení vysluhovat svátost zpovědi v kostelech FSSPX (21.11.2016)
Svatý rok končí - slovo otce biskupa Vojtěcha (17.11.2016)
Prosby k Božímu milosrdenství (12.11.2016)
Zakončení Svatého Roku milosrdenství u Svaté brány ve Znojmě (31.10.2016)
Přehled vysílání tv Noe v rámci SVĚTOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE 2016 (30.07.2016)
Poselství o Plamenu Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie (02.06.2016)
Doplněno: Na českou Národní pouť do Krakova dorazilo 6.000 poutníků (+ fotky + video) (02.06.2016)
Film: Milosrdenství - naděje pro svět (31.05.2016)
Páteční pouť Hasičů, vojáků, policistů (03.05.2016)
Žehnání sedmi zastavení Cesty Božího milosrdenství ve Velkém Újezdě (26.04.2016)
Svatá brána roku milosrdenství ve Znojmě - kostel sv. Kříže (11.04.2016)
Páteční pouť zemědělců, vinařů a včelařů u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
Svátek Božího Milosrdenství (03.04.2016)
Prof. C . V. Pospíšil: Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti (22.03.2016)
Rozhovor s emeritním papežem Benediktem XVI.: Milosrdenství v křesťanské víře (20.03.2016)
Bůh odpouští napřed. Jako milující manželka (16.03.2016)
Aktuální zamyšlení k Roku milosrdenství (20.02.2016)
Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství (10.02.2016)
V co můžeme doufat? (19.01.2016)
Rok milosrdenství: Impuls k tomu, abychom žili evangelium života (04.01.2016)
Na Petrově se otevře Svatá brána (23.11.2015)
List Petrova nástupce o aplikaci odpustků Svatého roku Milosrdenství (06.09.2015)
Svatý stolec představil program jubilejního Roku milosrdenství (06.05.2015)
Misericordiae Vultus - Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství (12.04.2015)
*(Sobotní) VEČER MILOSRDENSTVÍ U MINORITŮ
* Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ u minoritů v Brně
(08.04.2015)
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství (14.03.2015)
Duchovní obnova pro dívky 20.-25.7. 2014 Jablunkov (12.05.2014)
II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM (30.04.2014)
II. národní kongres o Božím milosrdenství (15.04.2014)
Časopisy Milujte se! Pro Noc kostelů (23.04.2013)
Aktuálně: Svátek Božího Milosrdenství
Zjevení Božího Milosrdenství
(08.04.2013)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Záhada jménem Petr (27.09.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (19) (20.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (18) (18.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (17) (17.08.2012)
I já mám podobnou zkušenost (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (16) (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (15) (15.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (14) (14.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (12) (13.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (11) (12.08.2012)
„Přicházím z místa, kde je jen radost.“ (sv. Dominik Savio) (25.05.2012)
Skrze kříž (24.03.2012)
Zázrak v Limpias (11.02.2012)
1. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR (17.05.2011)
Stop genocidě v Kolíně (30.01.2011)
Boží dítě (27.12.2010)
Žalm 37 (07.11.2010)
Františkova cesta k víře (01.10.2010)
Až sedmdesátkrát sedmkrát (03.09.2010)
Ježíšovo srdce světu (27.07.2010)
Božské srdce (10.06.2010)
Encyklika o Božím Milosrdenství (02.05.2010)
Pozvání na svátek Božího milosrdenství (04.04.2010)
Umučení našeho Pána podle vidění Kateřiny Emmerichové (23.03.2010)
Rok kněží a mimořádné plnomocné odpustky (03.03.2010)
Nedělní bohoslužba (01.02.2010)
Opravdový život v Bohu - Ježíšovo poselství (21.01.2010)
Tajuplný dar, příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Mimořádná prosba o. Marka o modlitbu (18.12.2009)
Hodina milosti pro svět (08.12.2009)
Na dušičky vzpomínejme z očistce jim pomáhejme... (02.11.2009)
Setkání ano či ne? (18.02.2009)
Nabízím další povzbuzující slogan (15.06.2008)
Zkušenost s Božím milosrdenstvím (19.05.2008)
Svěcení kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustyny Kowalské (02.04.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 16. 11. 2014 | 6738 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace