Zajímavé...

Jak mě podvedla homeopatie (video) + Okultní praktika - homeopatie (článek)

Carrie Poppy se pokusila vyléčit své nachlazení přípravkem Coldcalm, což je homeopatický prostředek produkovaný firmou Boiron, největším výrobcem homeopatických přípravků na světě.
Bude Coldcalm fungovat? Je to falešný lék?
A jak zareagovali Boiron, když jim Carrie zavolá, aby se zeptala co je v jejich tabletách?

Video:
Jak mě podvedla homeopatie
@@@


Okultní praktika - homeopatie


V reklamě na homeopatii se zdůrazňuje, že homeopatické přípravky nemají vedlejší účinky. Není to však zcela pravda - mají, ale jsou jiné podstaty. U lidí, kteří delší dobu brali homeopatické přípravky, se objevují potíže v duchovní oblasti.

Před několika lety jsem během kázání v Medžugorji slyšela tato slova: "Lidé ovládání démony často hledají pomoc u psychiatrů. A ti, protože nemají přiměřené poznání, předepisují jim v tomto případě neúčinné léky, včetně homeopatik. "Ve své profesi farmaceutky jsem přešla všechny etapy od vědeckého výzkumu při získávání nových léků přes práci v několika lékárnách až po úřad na dozor nad procesem výroby a velko - i maloobchodní distribuce léčiv. Proto je pochopitelné, že ta slova mě museli znepokojit. Po mši jsem počkala na kněze a přímo jsem se ho zeptala, co měl na mysli, když mluvil o nebezpečí homeopatických léků. Avšak ten kněz mi neuměl jednoznačně odpovědět, říkal jen, že někde slyšel, že některé farmaceutické firmy používají ve výrobním procesu magii.

V Písmu svatém čteme: "Pokud zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky, znáte pravdu a pravda vás vysvobodí" (Jan 8, 31 - 32). Myslím si, že Maria vyslechla mou touhu poznat pravdu a brzy mě pozvala na uzavřené duchovní cvičení, kde jsme během několika dnů probírali první přikázání Desatera: "Nebudeš mít jiného boha mimo mne." Jako nejlepší Matka mě obdivuhodně vedla celé ty dny k poznání pravdy , kterou jsem tak usilovně hledala.

Viděla jsem, že Maria dala dohromady lidi s různými problémy, avšak nejvíce emocí mezi účastníky duchovních cvičení vzbudila téma týkající se zdraví. Otázky, které kladli, mě nutili hledat odpověď, která se pro mě na základě mých vědomostí stávala stále jasnější. Vděčná Bohu za světlo, které mi dal, toužila jsem podělit se o svůj objev s mně blízkými lidmi, ale nejčastěji jsem byla nepochopená. Ztratila jsem nejlepší přítelkyni, ale na výměnu jsem získala mnohem větší přátelství.

Samozřejmě si uvědomuji, jak důležitá věc je pro každého člověka zdraví. Stačí poslouchat, jak si ho při různých příležitostech navzájem přejeme; pro většinu lidí je to nejvyšší hodnota. I proto mnozí zbožní katolíci, kterých ďábel už nemůže zlákat na běžné hříchy, padají do ďáblem mistrně nastavených pastí právě v této oblasti.

Co je tedy homeopatie? V poslední době se v téměř každém barevném časopise objevují články vychvalující přirozené metody léčení. Jejich autoři doporučují homeopatii jako celkem bezpečnou metodu, spočívající v braní minimálních dávek prostředků, které ve větších dávkách vyvolávají příznaky podobné dané chorobě - ​​v souladu s pravidlem similis similibus (curantur) - podobné (se léčí) podobným. Přitom se odvolávají na podobnost mezi působením homeopatických prostředků a očkováním. A to všechno proto, aby co nejvíce lidí přesvědčili o zdánlivě zázračném účinku těchto látek.

Když jsem studovala farmacii, homeopatii nám jen vzpomněli, proto tehdejší farmaceutický zákon nepřipouštěl homeopatické prostředky na polském trhu. Avšak před několika lety byly zavedeny povinné kurzy homeopatie jako součást postgraduálního vzdělávání pro odborníky v oblasti lékárenské farmacie. Farmaceutické firmy v současnosti organizují velmi drahé doplňkové školení v oblasti homeopatie, preferované jako moderní způsob léčby, za který "vděčíme" německému lékaři Samuelovi Hahnemannovi (1753 - 1843). Byl to člověk vysmievajúci se z křesťanství a ze samotného Spasitele. Byl členem slobomurárskej lóže, církví odsouzené jako nástroj a sídlo ďábla. Roku 1777 Hahnemanna přijali do zednářské lóže v Transylvánii. Navíc se zabýval spiritismem; jak sám řekl, homeopatie vznikla díky informacím, které obdržel během spiritistické seance. Toto je nepochybně základní důvod k odmítnutí tohoto způsobu léčení. Specifika hahnemannovskej "medicíny" spočívají mj. na svá spiritualizaci lidského organismu a chorob, které ho napadají. Z nejdůležitější Hahnemannovo práce Organon der Heilkunst se dozvídáme, že nemoc je "čistě duchovní, dynamické rozladění života". Proto je třeba, aby i léky působili v oblasti ducha, což Hahnemanna vedlo k učení o "zduchovnění hmoty". Cituji P. Alexandra Posackého: "Existují skupiny, v nichž se hledání vhodného homeopatického léku probíhá během spiritistické seance prostřednictvím médií, které prosí duchy o informace." Ve srovnání s faktickými postupy farmaceutických věd se homeopatie jeví jako návrat k magickým praktikám, akorát že oděný do vědecké podoby . Výroba homeopatického prostředku totiž spočívá v přípravě roztoku - tvoří ho téměř čisté ředidlo -, který prostřednictvím způsobu ředění podle určitého rituálu rozhoduje o síle jeho účinnosti. Příklad: aby se získal roztok substance v poměru jedna k milionu (potence D6), nesmíme slít dohromady jednu kapku prvotního roztoku s 999999 kapkami ředidla. Musí se postupně protřepávat 1 část extraktu s 9 částmi ředidla, aby se dosáhla správná potence, pak se ze získaného roztoku vezme část a rozpouští se v devíti částech ředidla. Celá operace při přísně zachovaném režimu protřepávání se opakuje šestkrát. V přípravku s potencí D10 je obsah aktivní substance v ředidle v poměru 1: 10 000 000 000, čili - pokud bychom si to chtěli představit - obsah jedné lžičky léčivé substance je rozpuštěn v nádrži o objemu 10 kubických metrů. V praxi se používá ještě větší ředění, po kterém už v roztoku není ani stopy po ředěnou substanci. Z toho je zřejmé, že neznámo, co tu vlastně účinkuje. Jaký lék, pokud ne magie? Není divu, že v případě homeopatických léků se při registraci nevyžadují výsledky neklinického zkoušení a klinického zkoušení.

Avšak ani takto formulován předpis nepovoluje volně prodávat v lékárnách psychotropní látky, léky v ampulích, velmi účinné léky nebo jednosložkové homeopatické preparáty s vysokou koncentrací (méně než 1:10000) - tedy ty nejúčinnější. Z toho lze uzavírat, že zákonodárce si uvědomuje, že vzhledem mě stupeň ohrožení života a zdraví vyžadují zvláštní dozor.

V současnosti pozorujeme invazi farmaceutických firem na náš trh. V souvislosti s tím jsou vydávány obrovské peníze na propagaci těchto homeopatických jakože-léků. I proto jsou v lékárnách dostupné nejen přípravky proti chřipce či na hubnutí, ale také na všechny možné problémy, které vyžadují odborné vyšetření u lékaře. I zde, jako v případě léčby energiemi neznámého původu, se vyléčí jen vnější příznaky nemoci nebo se nemoc přenese na jiný orgán. Pacient, u kterého se ztratily projevy jedné nemoci, ochotně sahá po dalším přípravku neuvědomují si, že se postupně stává závislým. Když pozoruji lidí závislých na homeopatii, nabývá dojem, že nemoci v jejich rodinách se nikdy neskončí.

Jedním z pilířů reklamy na homeopatii je zdůrazňování, že tyto přípravky nemají žádné vedlejší účinky. Není to však zcela pravda - mají, ale jsou jiné podstaty. U lidí, kteří delší dobu brali homeopatické přípravky, se objevují potíže v duchovní oblasti. Výzkumy, které v poslední době dělal prof. Nowosielski, dokazují, že lidé, kteří pravidelně požívají homeopatické přípravky, projevují nedůvěru vůči Bohu Otci.

Exorcista potvrzují, že ve své praxi se setkali s posedlí, při kořenech kterého byla homeopatie. Zdá se to nepravděpodobné, ale neděje se tu něco podobného jako u alkoholizmu, kde začíná nevinným pivem, nebo při narkomanii, která má začátek v zapálení si "trávy"? Na základě výzkumů lze s jistotou tvrdit, že účinná zda neúčinná homeopatie vždy způsobuje problémy, například duchovní vyprahlost, chybějící radost a pokoj, psychické poruchy, deprese, ztrátu smyslu života, bezdůvodný neklid, znechucení, odpor k modlitbě ...

Nejednou jsem diskutovala s hluboce věřícími lidmi, kteří se za nic na světě nechtěli vzdát svých lahviček s homeopatickými granulemi, jakoby od nich závisel jejich život. Pokud však víme, že ty léky škodí, tak je to dostatečný důvod pro jejich vyhození. Jsem přesvědčena, že pokud je kvůli Bohu vyhodíme ze své lékárničky, Bůh nám toto rozhodnutí štědře vynahradí.

Věřícím lidem kromě toho Katechismus katolické církve připomíná: "Všechny praktiky magie nebo čarodějnictví, kterými si člověk chce podmanit skryté mocnosti, aby je postavil do svých služeb a dosáhl nadpřirozenou moc nad bližním - byť i proto, aby mu získal zdraví -, vážně odporují ctnosti zbožnosti "(2117). Homeopatie je prostě nebezpečná. Chce léčit pomocí potenciace substancí, to znamená zatížených okultistickým přídavkem. Písmo svaté nikdy nemluví o energii, ale jasně hovoří o moci. Ta se nejplnější projevuje v eucharistii. Tam tryská pramen, ze kterého máme čerpat duchovní i tělesné síly. A nezapomínejme na svátost pomazání nemocných, kterou ustanovil Kristus, aby se skrze službu církvi nemocní mocí Ducha svatého uzdravili a trpící byli potěšeni.

Zdroj: (slovenský) katolický časopis - Milujte sa! 9/2008 »Joga, okultismus a magie»

Soubor o homeopatii a také svědectví lékařky si můžete stáhnout z přílohy: Naleznete ji pod tímto článkem :
http://www.pomocnudznym.sk/homeopatia

Toto svědectví lékařky MUDr. Emílie Vlčkové již dříve vyšlo na našich stránkách.

Naleznete je v článku:
Svědectví, životní příběh lékařky - homeopatičky


Převzato z www.magnificat.sk, článek naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 34. 3. 2012; 30. 6. 2021 - 15243)
Sdílet

Související články:
P. Peter Šimko: Boží láska dokáže proměnit i naše stigmata na zdroj milostí (25.08.2021)
P. Dominik Chmielewski - Je jóga slučitelná s křesťanstvím? (12.07.2021)
"Zen meditace a dynamiky 'vnímání' nejsou křesťanskou modlitbou", varují španělští. biskupové (10.05.2021)
Zanechala čarodějnictví, nyní varuje před démonickým pozadím Jógy (26.03.2021)
Je jóga jenom cvičení? (14.09.2020)
Páter James Manjackal: Proč je jóga neslučitelná s Kristem (20.04.2020)
Jóga, okultismus a magie - skutečný příběh (18.02.2020)
New Age je spiritualitou post-křesťanského Západu - jeho bývalý stoupenec vysvětluje proč (13.02.2020)
Vybíráme z duchovní poradny o. Matúša Marcina: CO KDYŽ JSEM SNĚDL NĚCO DÉMONICKÉHO? (19.10.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 14. - reinkarnace (29.05.2019)
Zábava, která se může vymstít (18.11.2018)
Znamení zvěrokruhu, léčení krystaly a akupunktura (14.09.2018)
Kardinál: Místo ezoteriky "Bůh, který nám vychází vstříc" (+ Život Cirkvi vo svete 12/2018) (25.03.2018)
TV Lux: vKONTEXTE (94) HOMEOPATIE - ANO NEBO NE? (05.11.2017)
Proč je tetování v módě (12.10.2017)
Bývalá hinduistka Vasanti Watkinsonová: Jóga a křesťanství nejdou dohromady (16.07.2017)
O piercingu a tetování (12.02.2017)
Dalajláma je opět v Česku. "Jeho Svatost" je prý "to nejlepší z lidstva". Tak se na to podívejme... (17.10.2016)
Svědectví, životní příběh lékařky - homeopatičky (09.08.2016)
Homeopatie a Církev. Jak je to ve skutečnosti? (09.08.2016)
Ďábel není hvězda, ale reálné zlo (20.07.2016)
Suvenýr, který může změnit život (25.06.2016)
Jak to s tou homeopatií vlastně je? - definitivní odpověď (20.06.2016)
Doporučit homeopatii jako lék je nemorální (09.05.2016)
Zuzanka nepotřebuje homeopatii (01.04.2016)
Video: Marián Kuffa: Jaký postoj zaujmout k homeopatii a dalším metodám (25.05.2015)
Jóga jako vstupní brána zlého ducha (14.08.2014)
Jóga, gravidjóga a křesťanství (odpověď P.Vojtěcha Kodeta na otázku) (11.04.2014)
Otec James Manjackal: Co je špatného na homeopatii? (24.05.2013)
Varování před léčiteli (20.09.2011)
O účinnosti homeopatie na kongresu lékarů (22.01.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 24. 03. 2012 | 15741 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.magnificat.sk, www.pomocnudznym.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace