Zajímavé...

Inspirace pro rodiče. Dopis od ZRPŠ premiérovi proti moderní sexuální výchově!

Přinášíme krásný příklad jak se rodiče v Žiaru nad Hronom, rozhodli vyjádřit svůj názor k pokusům zavádění radikální sexuální výchovy do škol.
PETICE RODIČŮ / ZRPŠ /
na ZŠ a MŠ Š.. Moyzesa
Žiar nad Hronom

- Ohledně zavádění sexuální výchovy
na škole


Vážený pane premiére, pane ministře Čaploviči, vážený pane ministře Lajčáku,


vzhledem k úsilí ze strany státu o prosazení gender ideologie ve školách a MŠ, jakož i o plánované zavedení sexuální výchovy, my, níže podepsaní rodiče, shromáždění na ZRPŠ na ZŠ Štěpána Moysesa v Žiaru nad Hronom vyjadřujeme ostrý nesouhlas s připravovaným zavedením sexuální výchovy a gender ideologie do škol a předškolních zařízení.

Podle výzkumů odborníků na problematiku rovnosti pohlaví a její dopad na člověka a společnost (H.Alvaré, G.Kuby) jsme přesvědčeni, že je to nevědecká ideologie nepodložená žádnými fakty, vedoucí člověka ke zmatku, dezorientaci a následné destrukci osobnosti dítěte a mladého člověka, který bude v budoucnu čelit psychickým problémům. Mužské tělo sestává výhradně z mužských buněk, ženské tělo výhradně ze ženských buniek. Tento rozdíl je biologicky daný, ničím neměnný. Rozdílnost těchto dvou pohlaví je navíc vzájemně obohacující. Přesvědčování gender ideologie o tom, že bílé není bílé a černé není černé, je naprosto nepřijatelné, přičemž všichni souhlasíme s rovnoprávnou důstojností muže a ženy. Snaha o zavedení rovnosti pohlaví do škol vnímáme jako snahu o zkoumání sexuality dětí za účelem jejího brzkého stimulování. Souvisí tedy zcela přímo s brzkou sexuální výchovou již od předškolního věku, jak to je zažité např. v Německu, přičemž dochází ke zneužívání dětí se státním schválením. Takové vyučování pro naše děti nechceme.

K zavedení sexuální výchovy a gender ideologie nejsme vázáni Strategií ochrany lidských práv a svobod, ani zákonem, ani žádnou mezinárodní úmluvou, proto pokládáme tyto Vámi připravované návrhy za absurdní. Jsme znechuceni z toho, že učebnice sexuální výchovy vycházející z gender ideologie už máte připravené, aniž by se k této závažné problematice veřejnost mohla vyjádřit. Bylo nám tím ukradeno výsadní právo vychovávat své děti podle vlastního vědomí a svědomí.

Je zarážející, že učebnice pro naše děti připravila Společnost pro plánované rodičovství, která má své kořeny ve společnosti Plánované rodičovství v USA. Tato společnost čerpá z učení deviantního sexuologa Alfreda Kinseyho, který měl za výzkumný vzorek vězně, homosexuály, pedofily, sexuální násilníky. Zkoumal stovky dětí od kojeneckého věku a vykonával na nich otřesné sexuální pokusy "ve jménu vědy". Stal se "otcem" sexuální výchovy, z jeho výzkumů čerpají učebnice sexuální výchovy na celém světě. Uvedená společnost má snahu o brzkou sexualizáci mladistvých, kterým následně propaguje antikoncepční prostředky, z prodeje které jí plynou nemalé finanční zisky. Pod falešnou tváří ochrany mladých před HIV je stimuluje k promiskuitnímu životu s kondomem. V afrických zemích, kde propagují antikoncepci, počet nakažených HIV stále stoupá, přičemž v Ugandě po zavedení Národní strategie morálního života s důrazem na abstinenci a věrnost výrazně snížily procento nakažených HIV a procento sexuálně aktivní mládeže ze 60 na 5 procent.

Na poslední straně sešitu sexuální výchovy, který plánujete zavést do škol je kromě odkazu na webovou stránku Společnosti pro plánované rodičovství i množství odkazů na stránky homosexuálů a lesbiček. Tyto učebnice jsou klamavé, jednostranně orientované a urážející lidskou důstojnost.

Vámi připravená sexuální výchova vede ke ztrátě dětství, k pedofilii, k incestu, k masturbaci, k znásilnění, k rozkladu osobnosti a propagovaním gender ideológie i k strátě vlastní identity, co má pro dítě a mladého človeka fatální následky! (pozri. Globálna sexuálna revolúcia – Gabriele Kuby)

Tím dochází k porušení Ústavného práva nás rodičů podle článku 41, ods.1 a ods.4 Ústavy SR:

(1) Manželství, rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zaručuje se osobitná ochrana detí a mladistvých.

(4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti vůli rodičů jen rozhodnutím soudu na základě zákona.

Uplatňujeme si výhradu svědomí. Nikdy nedovolíme, aby vyučování takového typu proniklo k našim dětem!

Žádáme stažení návrhu sexuální výchovy na školách a stažení připravených učebnic.

Vyjadřujeme lítost nad tím, že na různé výbory pro rovnost pohlaví, LGBTI a jim podobné, vláda vyčlenila obrovské finanční prostředky z našich daní. Moudřejším investováním těchto peněz, například do resortu školství, v podobě zvýšení platů pro učitele, by se našim dětem mohlo dostat kvalitnějšího vzdělávání.

V Ústavě SR, v článku 41, odst. 5 se uvádí:
Rodiče, kteří se starají o děti, mají právo na pomoc státu.

My, rodiče, očekáváme pomoc od představitelů státu, žádáme zastavení snahy o rozklad zdravé rodiny, kde je táta a máma. Dítě má právo na mužský i ženský vliv ve výchově, jen tehdy se může zdravě vyvíjet.

Žádáme zastavení tendenčního "masírování mozků" ve prospěch homo-lobby prostřednictvím médií.

Žádáme zastavení přisuzování nadstandardních práv pro LGBTI skupiny, které si uzurpují stejná práva jako mají těhotné ženy, starci, a pod. Jsme velmi tolerantní vůči LGBTI, neodpíráme jim žádné právo, které se týká všech občanů SR. Nesouhlasíme s uzákoněním registrovaného partnerství, neboť to je jen první krok k adopci dětí pro LGBTI, následně ke snaze o skupinové partnerství, o dekriminalizaci pedofilie, incestu a o demoralizaci celé společnosti, tak jak jsme tomu svědky v zemích Evropy.
Odmítáme zjednodušení odebírání dětí a odmítáme uplatňování antidiskriminačního zákona na úkor výhrady ve svědomí. Všem těmto praktikám vyjadřujeme jasný nesouhlas.
Jménem pokrokovosti neztrácíme zdravý rozum, snažíme se chránit naše děti, čímž ochráníme i ty Vaše!

PŘÍLOHA: Podpisy rodičů

Na vědomí: prezidentovi SR Ivanu Gašparovičovi; tajemnici výboru pro rovnost pohlaví Olze Pietruchové


Zdroj: Základná škola v Žiari nad Hronom.

Převzato z www.lifenews.s, článek z 10. 11. 2013 naleznete zde.

LM PartutoviceSdílet

Související články:
Slovenští biskupové: Ostře odmítáme materiály k sexuální výchově. (13.03.2023)
Rodiče, chtějte od školy vědět, kdo přijde (01.09.2022)
Desatero pro udržení cudnosti (26.01.2022)
Mami, můžu brát pilulky? (06.01.2022)
OSN nutí děti do sexu, přičemž 'zdržanlivost' předefinovali na: 'kdy začít se sexem' (02.09.2020)
Andrejka se hladí ráda. Kniha pro 4leté o intimních partiích budí rozpaky (05.10.2019)
Jana Jochová: Jesle jako genderový experiment (22.09.2019)
Polský episkopát o hrozící depravaci dětí ve školách ideologií LGBT (23.08.2019)
Seminář v PS PČR 16. 10. 2018 - Istanbulská úmluva (06.11.2018)
Největším hnacím motorem dnešních sexuálních skandálů je zoufalství. Proč ne potěšení? (15.01.2018)
Belgický návod na dětský sex (05.11.2017)
S Thérèse Hargotovou o novém otroctví sexuální revoluce (11.07.2017)
Zachraň své dítě z protirodinné kultury: Průvodce pro rodiče (08.05.2017)
Sexuální výchova v německých školách: Děti musí napodobovat orgasmus, učit se zacházet s vibrátorem a zpochybňovat tradiční rodinu (08.11.2016)
Německá brožura učí 3-leté děti, že homosexualita je normální (01.09.2016)
Film Sexuální výchova v Čechách (10.06.2016)
Země se sexuální výchovou na základních školách mají vyšší procento potratů náctiletých (04.11.2015)
Kněží podporují rodiče (05.09.2015)
Jana Jochová a VORP: Co se děje v českých školách? (01.07.2015)
Milí přátelé VORPu - PODEPIŠTE, prosím, PETICI (25.05.2015)
Předčasná sexualizace je termín s reálným obsahem (24.05.2015)
Sexuální ideologie mladých je ovlivněna pornem (11.05.2015)
VORP: Tisková zpráva k povinnému předškolnímu vzdělávání (24.04.2015)
MUDr. Ilona Burdová: JAK S DĚTMI MLUVIT O SEXU, MANŽELSTVÍ A RODIČOVSTVÍ (08.04.2015)
Nejste přesvědčeni, že porno je špatné? Skončete, udělá vás to nešťastnými! (24.02.2015)
Email Výboru na obranu rodičovských práv -Žádost o stažení zdravotně výchovného materiálu - Diář 2015 (22.02.2015)
(Homo)sexuální výchova na školách (21.01.2015)
Zoufalá matka z Košic: Děti si měly ve škole hrát na sex (04.12.2014)
Předmanželský sex je těžkým hříchem: musíme trvat na pokání /+ texty Nového zákona (12.10.2014)
Biblický SEX (15.09.2014)
Turín: Ostrá kritika návrhu školního programu. Ježíš je prý, "Gay-Friendly" a sv. Pavel je homofób. (13.08.2014)
Svědectví matky: Tvrdé porno v iPhone mého syna (03.08.2014)
Webová stránka Zdravysex.sk (26.07.2014)
AKTUALIZOVÁNO. Rodiče pozor! Škola vybízí čtvrťáčky k transvestitismu. (26.07.2014)
Experti odmítají vnášení rodové ideologie do škol (05.06.2014)
Píseň na přání: Tobě, spoře oděné na nedělních mších (31.05.2014)
Trendy, které se skrývají za obchodováním se sexem (07.05.2014)
Svědectví: V pozadí sexuální výchovy děti a mládeže stál interrupční byznys (+ video) (01.04.2014)
Toto mají vědět už nejmenší. Na čápi už opravdu zapomeňte (01.04.2014)
Sexualizace dětí pokračuje - dokumentární film (22.03.2014)
Sexuální výchova v Čechách aneb Krutá realita v přímém přenosu! (01.03.2014)
Max. Kašparů: Děti si neumí zavázat tkaničky, ale mají znát techniku, jak navléknout kondom? (25.02.2014)
Nový film Sexuální výchova v Čechách. (20.02.2014)
Ministerstvo školství SK se distancuje od přednášek sexuologa Uzlu pro studenty (15.02.2014)
Mudr. Radim Uzel má mít přednáky na slovenských školách. Slováci se brání a ... (13.02.2014)
Planned Parenthood připravila opět obscénní rok pro teenagery (15.01.2014)
Evropský parlament projednává sexuální výchovu 4-letých dětí (28.11.2013)
Poučení pro celý svět (02.11.2013)
Video: Rozhovor s Gabriele Kuby nejen o sexuální výchově (21.10.2013)
G. Kuby: Globální sexuální revoluce - ztráta svobody ve jménu svobody - nová kniha a vystoupení na Slovensku (18.10.2013)
Socioložka GABRIELE KUBY na Slovensku (29.09.2013)
Sexuální "výchova" dětí už v předškolním věku (04.09.2013)
Ústavní soud odmítl žalobu proti sexuální výchově (31.08.2013)
Bude se ve školách opět učit zestátněná morálka? (24.06.2013)
Můžete ovlivnit, co se budou děti učit ve školách – připomínkové řízení končí ve středu 15. května! (13.05.2013)
Sexualita a jak o ní s dětmi hovořit 16. 5. 2013 (03.05.2013)
Ontarijská premiérka zavádí šokující sexuální výchovu (16.04.2013)
Korumpování mravů a zednářství (06.08.2012)
SEXUALITA - JAK O NÍ S DĚTMI HOVOŘIT (01.07.2012)
Obhajoba studu (26.06.2012)
Světový summit pracovníků v PPR (11.06.2012)
Vypni počítač, zapni život (28.04.2012)
Sexuální výchova - přednáška odborníků (on-line záznam) (28.04.2012)
OSN možná uzná sexuální práva nezletilých dětí (19.04.2012)
Ministerstvo vyhlásilo setkání k tématu Výchova ke zdraví (19.04.2012)
SEXUALITA – JAK O NÍ S DĚTMI HOVOŘIT (23.03.2012)
Nucená "sexuální výchova" - čeká to i naše děti? (15.02.2012)
Cudnost je ctnost křesťanská a stále provokující (18.01.2012)
Nabídka ředitelům škol pro děti a autoři sexuální výchovy (07.12.2011)
Pilulka s explozivní silou (18.11.2011)
Otevřený dopis všem kritikům konzervativních rodičů (06.11.2011)
Pořad "MÁTE SLOVO" o sexuální výchově (25.10.2011)
Evropský soud pro lidská práva odmítl žalobu proti školské sexuální výchově (22.10.2011)
Zvrhlá sexuální instruktáž z dílny Světové zdravotnické organizace (03.10.2011)
Vyšla nová kniha Jak s dětmi mluvit o sexu, manželství a rodičovství (12.09.2011)
Školní informační kanál - ŠIK :email VORPu - (Výboru na obranu rodičovských práv) (09.09.2011)
Církev má přece jen pravdu (15.07.2011)
Propagace odlidštěné sexuality (25.04.2011)
Informace Výboru na obranu rodičovských práv (VORP) (03.04.2011)
Novinky VORP (25.03.2011)
Přednáška Sexuální výchova II. - Jak napomoci osobnímu dozrávání? (22.03.2011)
Diskuzní pořad na TV Noe o sexuální výchově na školách (24.02.2011)
Argumenty v homo – debatě (22.01.2011)
Ne méně, ale více katolické sexuální morálky (21.01.2011)
Přednáška o sexuální výchově (20.01.2011)
Znojemsko - sexuální výchova ve školách - další reakce, která nebyla uveřejněna (18.01.2011)
STOP GENOCIDĚ tento týden (17.01.2011)
Přednáška Sexuální výchova Jak? Kde? Kým? A hlavně proč? (06.01.2011)
Znojemsko - sexuální výchova ve školách - ohlasy, které nebyly uveřejněny (09.12.2010)
Spolupráce Ministerstva školství s rodiči - tisková zpráva VORP (06.12.2010)
Zkušenosti z USA a Velké Británie se sexuální výchovou (30.11.2010)
O sexuální výchově na www.novinky.cz (28.10.2010)
O sexuální výchově na školách na svátek sv. Václava (30.09.2010)
Tisková zpráva a petice VORP (08.09.2010)
Proč jsou výhrady proti zavádění sexuální výchovy ve škole (03.09.2010)
Demonstrace proti sexuální výchově na základních školách (27.08.2010)
Informační materiály Hnutí Pro život (26.08.2010)
Příručka sexuální výchovy byla stažena (23.08.2010)
Odpověď VORP na stanovisko MŠMT (27.07.2010)
Prohlášení Výboru na obranu rodičovských práv (26.07.2010)
Knížka Už vím, proč jsem tady (25.07.2010)
Modlitební podpora dětí a rodičů (25.07.2010)
Protest proti záměrům ministerstva školství ohledně sexuální výchovy (20.05.2010)
Prohlášení ČBK ke koncepci sexuální výchovy ve školách (06.05.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 12. 11. 2013 | 7878 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.s
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace