Zajímavé...

Imám se stává Kristovým misionářem

ze stránek www.vojtechkodet.cz "Najednou jsem slyšel hlas:,Neboj se člověka, který může zabít pouze tvé tělo, boj se před tím, který tě může zabít a tvou duši hodit do věčného pekla'."

Byl to krásný, zajímavý a veselý čas s třemi Indy, které centrum "Immanuel Vision" pozvalo do Vídně, aby vydávali svědectví o svém obrácení se na křesťanství. Navštívili jsme památky i Klášter Heiligenkreuz. Společná víra, základ našich rozhovorů při společných jídlech, u kávy a po cestě z nás rychle udělali přátele! Jak hezké je mít přátele i v Indii!

Mladý Ind Mário vyprávěl na Fare Altlerchenfeld příběh svého života.

"Pokoj s tebou," - tak by se měli křesťané zdravit, jak uvádí Mário Joseph své vyprávění. A učí to přítomné aramejsky: Šlomo lek culkun! Sympatický Ind mluví naléhavě, ale i s humorem, což uvolňuje jeho drastický příběh. Vzal totiž na sebe mnoho utrpení, aby se stal křesťanem. Pomodlí se Otčenáš aramejsky a začne své vyprávění:

"Pocházím z turecké muslimské rodiny, jsem třetí ze šesti dětí. Narodil a vyrůstal jsem v Indii, v Keralu. Když byla matka se mnou těhotná, onemocněla infekční chorobou. Lékaři řekli, že dítě nepřežije, že má jít na potrat, jinak by zemřela. A léky pro ni by mě zabili. Matka však v noci uteče z nemocnice a chce raději umřít, než mě zabít. Doma se zamkne a modlí se: "Nech mi moje dítě. Pokud mu dáš život, zasvětím ho tobě." To, že to vyslechne Trojjediný Bůh však netuší!

"Už 23 let nemohu vidět svou matku, protože by mi rodina sťala hlavu. Modlete se, abych ji ještě jednou uviděl."

Když měl osm let poslali ho do muslimské arabské školy: "Studoval jsem 10 let a stal jsem se imámem. Kázal jsem, že Ježíš není Bůh, neboť pouze Alláh je bůh. Nejsou jiní bohové."

Jednou se ho jistý muž zeptal: "Když říkáš, že Ježíš není Bůh, tak nám řekni, kdo tedy je Ježíš?" Ale to jsem nevěděl. Hledal jsem v Koránu odpověď. Tam se Ježíš zmiňuje 25 krát, a Mohamed pouze třikrát!

"Ježíš je Boží slovo a Boží Duch, dokázal stvořit ze země život, uzdravovat nemocné a křísit mrtvé. Zemřel a vystoupil do nebe." Ba píše se tam dokonce i to, že On žije i dnes! Mladý muž je užaslý a uvažuje: Jak je to s Božím slovem? Předtím než promluvím, kde je to slovo, které budu říkat? Mohou to ze mě vyjmout, ode mne odloučit? Ne, nelze to ode mě izolovat. Mé slovo a já jsme jedno. A Mário vyvozuje: "Tedy Ježíš, který je Boží slovo, je jedno s Bohem. Tedy Ježíš je vlastně Bůh!"

"Byl jsem zmatený a šel jsem ke svému učiteli: "Jak stvořil Bůh vesmír?" Odpověď zněla: "Skrze své slovo - tak jako v Bibli". A Mário se ptá: "Je to slovo Stvořitel nebo stvoření?" Pokud je to slovo stvoření, tak to by znamenalo - celé stvoření je dílem něčeho stvořeného!

"Můj učitel byl také zmatený. A já jsem si pomyslel:,Kdyby nyní řekl, že to slovo je Stvořitel, musel by se obrátit na křesťanství. Vždyť v Koránu stojí, že Ježíš je Boží slovo!"

Učitel mu neodpovídá, ale zbije ho a vyhodí ven! Rodičům řekne, že jejich syn se vyvíjí na křesťana. Když přijde domů, i otec ho zmlátí a nedostane jíst. I matka ho pošle pryč, stejně "přátelé". Tak začíná pracovat v hotelu, aby si vydělal na jídlo.

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


"Jednou jsem si v zoufalství položil Korán na srdce a ptal jsem se Alláha: Zachránil jsi mi život. Proč teď trpím? Proč mě už nikdo nechce? Co mám dělat? O proroku Mohamedovi se nepíše, že je Boží slovo, ani že uzdravoval nemocné a křísil mrtvé. Kromě toho zemřel a už nežije. Kdo je tedy větší? Mohamed, ten mrtvý, nebo Ježíš ten vzkříšený? Komu mám důvěřovat? Mohamedovi nebo Ježíši?"

Po modlitbě otevře Mário Korán a čte: "Když pochybuješ o Koránu, zeptej se těch, kteří spisy (Tóru a Evangelium) četli před tebou, nebo si je přečti sám." "A tak jsem začal číst Bibli."

Jednou jel Mário autobusem a vedle něj seděla katolická řádová sestra. "Kladl jsem jí otázky a ona mi dala adresu, kde mi prý všechno zodpoví. Bylo to, Divine Retreat Centers'- exerciční centrum největší na světě." Tak tam šel. Tehdy měl bradu a turban - vypadal jako syn Obamy bin Ládina. O křesťanství neměl tušení. Nejprve nereagoval na pokyny, ale když kněz přečetl z Jan 1, 12: "Ale těm, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi těm, co věří v jeho jméno ..." musel si kleknout a se zvednutýma rukama říci: ,Ježíši, potřebuji tě. I já se chci stát dítětem všemohoucího Boha.'

"To byla moje první křesťanská modlitba. My muslimové totiž věříme to, co je v Koránu: ,Vy jste všichni moji otroci a já váš mistr. A když mě nebudete následovat, potrestám vás.' Zde není žádné lásky mezi mistrem a otroky. Ale já jsem nechtěl být otrokem."

Tak se Mário rozhodl - s Alláhem je konec. Obrátil se na Ježíše, Boha, který je jeho Otcem.  

"Můj první krok byl nazvat Boha Otcem. Byl jsem jako v extázi, velmi šťastný! Představit si, že Stvořitel vesmíru je mým Otcem a miluje mě, naplňuje mě pocitem štěstí, který nelze popsat, jen přožít."

Jednou mu dal přítel noviny, kde byl jeho obraz. "Tvůj otec tě udal a hledá tě." A najednou někdo zaklepe a otec stojí před ním. Udeří ho vší silou do obličeje - má zlomený nos, prudce sletí na zem a leží na podlaze v bezvědomí. Vzbudí se doma. Nemá šaty, je spoután. Do očí, nosu a úst mu nasypali chilli! Kůži má zraněnou a i v ranách chilli. Tělo mu hoří. Těžko to pochopit! Tři dny nedostává jíst ani pít! Rty mu popraskají a zkouší pít kapky krve z rozpukaných rtů. Přijde bratr a močí mu do úst: "Vypij to a umři, už nejsi muslim." Po 10 dnech bez jídla a pití je v deliriu, většinou v bezvědomí. Rodiče si myslí, že je mrtvý. Otec mu zkouší puls, sejme mu pouta. Mário otevře oči a vidí otce s velkým nožem:

"Když teď řekneš, že Ježíš je Bůh, na místě tě zabiju. Pokud však řekneš, že Alláh je bůh, nechám tě žít."

CCO, pixabay.com


"Věděl jsem, že otec to opravdu udělá. 18 krát stojí v koránu, že každý, kdo zavrhne Korán, zaslouží si smrt. Chtěl jsem žít a tak jsem se rozhodl říci:,Alláh je bůh', abych přežil a pak zmizel.

Ale najednou jsem slyšel hlas:, Neboj se člověka, který může zabít pouze tvé tělo, boj se před tím, který tě může zabít a tvou duši hodit do věčného pekla'."

Na to se Mário rozhodl raději zemřít a říci: "Ježíš je Bůh"
. Když otevřel ústa, zahlédl intenzivní světelný paprsek, který vyšel od nože a pronikl mu rovnou do mozku a tam explodoval. Působil jako mocný příval energie, jako úder blesku.

"Odstrčil jsem otcovu ruku a zakřičel: ,Ježíš!' Otec strachem s nožem v ruce spadl na zem a zranil se nožem do hrudi!" Rodina ho převezla do nemocnice. Přitom zapomněli zamknout a Mário ujel nabitý touto neuvěřitelnou energií. Taxikář, co ho znal, ho odvezl do exercičního centra, opatřil mu jídlo a nechtěl peníze. "V ten den jsem zakusil a pochopil, že Ježíš žije i dnes."

CCO, pixabay.com


Ale v centru ho nemohou přijmout, sestřička říká: "Pokud tu zůstaneš, muslimové všechno zničí." Tak se vydá na železniční stanici. Má velký hlad, tři dny v odpadcích hledá jídlo, dokud ho policie nevyžene. Vrátí se k centru, chytí se plotu a pláče. Jde kolem hind a dá mu 100 rupií a adresu pastora. Ten ho srdečně přijme, když mu všechno vysvětlí. Není divu, že má pak rád protestanty. ... Nyní žije u pastora, který ho pošle do biblické školy v Goa. Má se stát jeho asistentem a pastorem. ...

Přítel mu však pořadí odjet do Evropy nebo USA, protože jeho život je ohrožen. Potřebuje tedy pas a křesťanské jméno, protože do té doby se jmenoval Suleiman. Z lásky k Matce Boží přijme jméno Mário. A protože si velmi ctí i sv. Josefa - nazve se Joseph. Ale policie se ptá na jeho adresu a ptá se na něj u rodiny. Otec se rozhořčí, že nemá syna jménem Mário Joseph. "My jsme muslimská rodina!" Když mu ukáží fotografii syna, obviní ho, že je špion pro Pákistán, neboť ví, že za to je trest smrti! Policie uvěří otci a Maria zatkne. Předtím, než má jít před soudce, navštíví ho však muž, který poslouchal jeho svědectví v exercičním centru. A ten mu chce vyřídit pas u ministra!

"Jako hind budeš na cestě do nebe v obrovské koloně!"

Ministr hind si ho předvolá a ptá se ho, proč vlastně chce přijít do nebe pouze s křesťanskou vírou, vždyť to může i jako hind. "Nechci se stát svatým muslimem," odpoví Mário. "Tak dostaneš trest smrti," řekne ministr. "Nebuď blázen, použij rozum. Můžeš se dělat muslimem a uvnitř zůstat křesťanem. Řekni rodičům, že jsi dobrý muslim. Když se budou modlit k Alláhovi, ty se budeš v srdci modlit k Ježíši."

Mário odmítá a říká:

"Můžeme od jednoho bodu k jinému letět, jet vlakem nebo autem. Já bych chtěl letět. Ty jako hind budeš ještě dlouho trčet v kolonách." "Jak to?", ptá se ministr užaslý. A Mário na to:

"Jako hind budeš v obrovské koloně. Vždyť věříš, že musíš v druhém životě trpět, když v tomto životě děláš chyby, protože se znovu narodíš, stále znovu. Tvá cesta je tedy velmi dlouhá, pokud vůbec přijdeš do nebe - jeden namáhavý život za druhým.

U křesťanů nejsou žádné kolony. Ježíš, Boží Syn, vzal na sebe na kříži všechny hříchy, smyl je, tedy kolony odstranil"

To se zdálo ministrovi jaksi pochopitelné a postaral se, aby žalobu stáhli a Mário dostal svůj pas! S pasem se vrátil do centra - okna byla rozbitá, nikde studenta. Představený reaguje zděšeně: "Jen ty sem nechoď! Po tom, co tě policie odvedla, tvrdilo se, že je tu výcvik teroristů." Na to lidé všechno zničili.

"Byl jsem zničený! Kam se podít?" Vyhledá tedy muže, který mu vyřídil pas. A Mário s vděčností vypráví:

"Ten muž se jmenuje Edvin a je to nejúžasnější muž, jakého znám. Má pouze jednu ložnici pro celou rodinu. Ale trval na tom, abych tam spal a jeho rodina se přestěhovala na chodbu!"

A znovu zasáhl do Mariova život Bůh. Jednoho dne měl ve snu vidění: Viděl kněze, kterého znal. Když se sen opakuje, vyhledá jeho adresu. S arabskou Biblí pod paží odcestuje do Bombaje, aby se s ním setkal. Kněz je tam ředitelem exercičního centra a řekne mu, že den předtím měl i jeho pracovník sen: Muž s arabskou Biblí přijde ke knězi! Boží vedení je očividné a Mário Joseph zůstává celý rok v centru. Tam ho konečně 14. března 1998 pokřtí a přijmou do Katolické církve. "Aleluja! Bůh mě zavedl zpět do Katolické církve," raduje se Mário.

Nový pokřtěný se nyní chce stát knězem, vstoupí do řehole a absolvuje studium filozofie. Na studium teologie má jít do Říma. Velká radost! Jistý kněz přichází dříve extra z Říma, aby si se studentem promluvil. Najednou mu kněz položí dva prsty pod krk a řekne: "polkněte!" Přitom nahmatá jasně uzlík. "Nemusí to být rakovina, ale každá rakovina vytváří uzlík," říká kněz. Před cestou do Říma je to třeba vyoperovat. Tři dny po operaci je jasné - Mário má rakovinu. Informuje kongregaci v Římě a ta ho odmítne.

Na tomto místě vyprávění je Mário očividně dojatý. Odmítnutí ho tvrdě zasáhne a na druhé straně musí překonat další operace a ozařování. Na ušetření výdajů předčasně opustí nemocnici a jde zpět do centra. Na krku má velký obvaz a potřebuje drenáž.

Jde si pro vodu a potká dívku, která se ho ptá, proč už nechodí na přednášky. Když odvine obvaz, dívka je vystrašená a on jí vypráví, co překonal. "Nemáš nikoho, kdo by ti nosil vodu?", ptá se ho. "Ne, jsem sám," zní odpověď. A tak se dívka začne o něj starat a nosí mu jídla. Při dalších slovech se Mário úplně rozzáří: "Stala se mou ženou, matkou mých dětí." Rozléhá se radostný potlesk posluchačů!  

Nejprve Mária bolelo, že se nestal knězem, ale nyní má více svobody pro kázání, cesty, misionářskou práci, než by možná měl jako kněz. Mluví deseti jazyky, což mu pomáhá v mnoha zemích světa vydávat svědectví a hlásat evangelium! Z rakoviny se mimochodem zcela uzdravil.

Zda se zlobí na svého otce, ptají se posluchači. "Otec zřejmě jednal podobně jako Abraham," říká Mário. "I ten si myslel, že musí obětovat svého syna." Z tohoto hlediska dokáže otci odpustit. "Můj otec miluje boha více než mě, to mě těší. Já jsem přece také ochoten za Boha zemřít!" A my žasneme nad jeho odpovědí!

Na závěr vyprávění se Mário obrátí na přítomné matky:

"Měly byste nutně odmalička dětem klást na srdce Trojjediného Boha. On je náš Otec, náš Zachránce a Pomocník v každé nouzi a potížích. Když toto děláš pro své děti a vnuky, když jim vyprávíš o Bohu, když děti a mládež od malička slyší Boží slovo, dotýkají se ho a ukládají si ho do srdce, tak jak bychom to měli dělat my všichni, tak budeme mít mnoho světců v následujících generacích. To si Bůh přeje. A proto jsem přišel."


Katecheze Maria Josepha, jeho důležité přednášky a jeho svědectví lze nalézt na Youtube a na www. apologetika.


Převzato z https://modlitba.sk/, článek naleznete jako přílohu v souboru zpráv Život Cirkvi vo svete 28/2019 z 12. 7. 2019 - zde.

CC0 Creative Commons, pixabay.com/

Sdílet

Související články:
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 51: Jako Mariin podpis (15.11.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 48: Růženec je exorcizmus a osvobodil dětského vojáka (23.10.2022)
P. Dominik Chmielewski - Svědectví obracení a setkání s Pannou Marií (video) (04.10.2022)
Medžugorje - můj splněný sen (svědectví) (03.10.2022)
Butkov, místo, kde nebe sestupuje na Zem (01.09.2022)
Film "Povolaný" - Svědectví Marty Przybyly o obrácení - čast 1 a 2 (26.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 47: Napíšu Ti o zázraku, který se zde udál (15.08.2022)
Vyslyšená modlitba (svědectví) (12.08.2022)
Online ve světě okultismu - Od esoteriky ke katolické víře - 2. část (video) (21.07.2022)
Spolupráce s andělem strážným a Matkou Boží nikdy neselže (17.07.2022)
Poděkování P. Marii za uzdravení - doplněno (01.07.2022)
40 let se modlila za sílu odpouštět – skutečný příběh (11.06.2022)
O vzniku obrazu na Turínském plátně (17.04.2022)
V komatu zažil Boží dotek. Příběh otce Stua přichází do kin (12.04.2022)
Svědectví: Stále více jsem si byla vědoma převeliké lásky a milosrdenství našeho Pána (06.04.2022)
Kněz na onkologii (22.02.2022)
Vše se proměnilo v radost (27.01.2022)
Viděla jsem živého Ježíše v Hostii a obrátila jsem se! (22.01.2022)
Obrátila jsem se, když jsem sledovala život otce, který se vrátil z Medžugorje úplně proměněný (14.01.2022)
Antonietta Meo (13.01.2022)
Ani já bych s nikým neměnil (13.01.2022)
Blahoslavená Marie Tereza Roig Ferragudová a čtyři její dcery (31.12.2021)
Stojící Zoja – utajený zázrak (23.12.2021)
Doopatrování rodičů - Byla to zkušenost, díky které smrt vnímáme velmi přirozeně (24.10.2021)
Jeden pán vyprávěl tuto příhodu. (neuvážené rozhodnutí) (23.10.2021)
Svědectví: Zázraky otce Libora (21.10.2021)
Návrat k Bohu z nástrah esoteriky a okultismu (17.09.2021)
Už i já poznávám Ježíše v hostii (svědectví z Medžugorje) (14.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti - Nemohla jsem jinak (26.08.2021)
Medžugorje - Goran a Katka Čurkovičovi: Nebojte se! (video) (19.08.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 42: Medžugorje mi zachránilo život (svědectví) (11.08.2021)
Zázračné uzdravení Petra De Ruddera (10.08.2021)
Už chápu, všechno do sebe zapadá (09.08.2021)
Zachráněné manželství - Crystalin příběh o záchraně jejího manželství. (22.07.2021)
Lídr vězeňského společenství Dismas Když vidím plakat odsouzeného na doživotí, nepochybuji, že je to Boží práce (video) (25.06.2021)
Náhody nebo Boží prozřetelnost? (31.05.2021)
Posedlá (svědectví) (17.05.2021)
Svědectví o záchraně duše skrze „Korunku“ (07.05.2021)
Bůh existuje, potkala jsem ho (Od satanizmu do Ježíšovy milosti) (17.04.2021)
Role Barabáše ve filmu Umučení Krista mě obrátila (02.04.2021)
Svědectví: Bylo mi věřících upřímně líto. Jak mohou vsadit celý svůj život na něco, co neexistuje? (30.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 37: Hostýnská voda (svědectví) (23.03.2021)
Jak odpustit ???? Určitě s tím máte mnohý problém ... Nabízím krásné svědectví jedné ženušky (03.03.2021)
Úspěšná podnikatelka ze Silicon Valley nechává všechno a jde sloužit Bohu (09.02.2021)
Výlet do Tater (30.01.2021)
Dokumentární film svědectví: Guru nebo Ježíš (18.01.2021)
Prolife / Jak jsem vůbec mohla přemýšlet nad tím, že zabiji své dítě? (04.01.2021)
Sen, skutečnost a síla dětské víry (02.01.2021)
Svět získává zdánlivě na vrch, ale ve skutečnosti získává Církev (13.12.2020)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (05.12.2020)
V tomto chlapci jsem potkal Ježíše (01.12.2020)
Můj letní výlet do Levoče (19.11.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 33 - Matka Boží uzdravuje v rodině budoucího kněze (16.11.2020)
Jsem nevidomá, světlem mi je Kristus - svědectví (09.11.2020)
Jeden z nás (příběh) (01.11.2020)
Donald Trump, aneb co nikdy neuvidíte v televizi... (30.10.2020)
Růžencový dominikán (svědectví) (11.10.2020)
Všeobecný protikatolický hejt. Víš, na koho nadáváš? (03.10.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 30: Odvrátila jsem se od Boha, ale Matka Boží to změnila (15.09.2020)
Tak kdy zemřu? (neuvěřitelné svědectví bratrské lásky) (10.09.2020)
Za velmi mnoho vděčím vám... (31.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 29: Panna Mária mi zachránila život! (svědectví kněze) (29.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 28: Nadpřirozený zásah Panny Marie před velkým nebezpečím (28.08.2020)
Zamilovanost a co dál? (Svědectví o Medžugorje) (31.07.2020)
Příběh na zamyšlení při jehož čtení Vám zvlhnou oči (25.07.2020)
Svědectví: Díky Medžugorji jsem odpustila ... (06.07.2020)
Dá se bez sexu vydržet až do svatby? A proč se o tom nebát mluvit. (22.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 26: Škapulíř smířil umírajícího s Bohem (21.06.2020)
Online ve světě - svědectví vizionářky Mirjany a exorcisty Petra Glase (11.06.2020)
Velká zkouška (svědectví) (28.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 25: Neopustila mě (svědectví) (20.05.2020)
Public relations pro Boha - krásné svědectví o postoji nemlčet (12.05.2020)
Svědectví: Potkal jsem anděla (09.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 24: Růžence dělají zázraky, zejména duchovní (svědectví kněze) (01.04.2020)
V mém domě buď Královna (svědectví) (28.03.2020)
Svědectví: Obrácení lékařů z Lombardie - tyto dny (23.03.2020)
List znásilněné řeholnice matce představené (08.03.2020)
Proč jsem katolík (06.03.2020)
Neměl jsem se narodit? (svědectví postiženého člověka) (01.03.2020)
Chválím Pannu Marii (svědectví o zázračném uzdravení) (17.02.2020)
Goran Čurkovič u Svatého Tomáše v Brně - Z pekla drog do náruče Panny Marie (14.02.2020)
Karol Dučák: Neopustím Katolickou církev! V žádném případě! (13.02.2020)
Tvá víra tě uzdravila (svědectví jedné matky a manželky) (04.02.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 21: Po letech vyslyšené modlitby - svědectví (26.01.2020)
(Nejen) 13. komnata Ladislava Křížka, svědectví o slávě, pádech a obrácení... (22.01.2020)
Exorcista: Prokleté předměty v našich domech (11.01.2020)
Svědectví z potratové ambulance (04.01.2020)
Matka světice (svědectví o hrdinném umírání) (01.01.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 20: Působení Matky Boží - svědectví kněze o uzdravení (16.12.2019)
Bez váhání si klekl k modlitbě před nástěnkou z nezvěstnými (16.12.2019)
Boj o život se Zdrávasem - skutečný příběh (09.12.2019)
Usadit se natrvalo před Pánem (24.11.2019)
Mária Bartková: Svědectví o daru víry (08.11.2019)
Ovoce prvních pátků - svědectví (24.10.2019)
Čistota dětské duše (28.09.2019)
Znásilněná žena odmítla potrat, nyní se těší ze syna - kněze (28.09.2019)
Nikdy nepodceňujte modlitbu matky (08.09.2019)
Nesmírná Boží prozřetelnost: kněz zavolal špatné číslo a ... (31.08.2019)
Jak hledání kostela a pravdy přivedlo protestantskou rodinu ke katolicismu (26.07.2019)
Polská modelka až v Medžugorji pochopila mystické setkání se sv. P. Piem (13.07.2019)
Příčina vaší podrážděnosti může být jiná než si myslíte (10.07.2019)
Manželé Markovi: O umělém oplodnění lékaři říkají polopravdy (10.07.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 5. závěrečná část (24.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 4. část (22.06.2019)
Karol Dučák: Způsobilto Druhý vatikánský koncil? 3. část (20.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 2. část (18.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 1. část (16.06.2019)
Eucharistie je pouze v této Církvi (12.06.2019)
Noc kostelů + Jaro - zamyšlení, básně (28.05.2019)
* Z veselé holky jen hromádka neštěstí
* Hodina, která za to stála...
(26.03.2019)
Ježíš a Marie - světlo pro naši rodinu (svědectví) (23.03.2019)
Jean vypráví o své cestě za povoláním (04.03.2019)
Svědectví: S rodinou v Medžugorji - nedocenitelná hodnota (03.03.2019)
Naše cesta do Katolické církve - kniha ke stažení (23.02.2019)
Pán je se mnou ... i v rakovině (svědectví) (16.02.2019)
Sestry dvojčata rozdělené při narození se nakonec zázračně setkaly v tom stejném klášteře (15.01.2019)
Bůh - Otec (svědectví) (15.01.2019)
V manželství se dá žít sexualita ve svobodě a radostně (15.01.2019)
Moc modlitby - Tajemství jednoho biskupa (13.01.2019)
Příběh obrácení feministky (04.01.2019)
To ti to trvalo (02.01.2019)
Sestra Emmanuela z Medžugorje: "Potkala jsem Ježíše, když jsem bojovala s hříchem okultismu" (20.11.2018)
"Zdržet se", když jde o progres, je nepřípustné (19.11.2018)
Dva rozhovory, dvě životní svědectví žen, zamyšlení (nejen) k dušičkovému času (07.11.2018)
Víme, který světec se narodil v den našeho křtu? Ne? Možná se připravujeme o zázrak .. (23.10.2018)
Bývalá olympionička, nyní františkánka, odhaluje tajemství vnitřního pokoje (14.10.2018)
5 populárních klišé o křesťanech (09.10.2018)
"Co jako v tom kostele vidíte?" (20.09.2018)
Chceme diváky vyrušit ze sebestřednosti (11.09.2018)
Měla jsem stále pocit vlastního hříchu (30.08.2018)
Novak Djokovič: více než sportovec jsem křesťan (27.08.2018)
"Tvoje děťátko má již deset prstíků" - adoptovaného chlapce dělily od potratu pouze sekundy (18.08.2018)
Andrea Bocelli: Věřit lze jen dvěma způsoby: v Boha buď dobrého anebo krutého (18.08.2018)
"Vězení mě osvobodilo ze starého života." Mimořádné svědectví! (17.08.2018)
Emmin příběh - Vítězství odpuštění (05.08.2018)
Mary Kenneth Keller - řádová sestra a vědec v jednom (01.08.2018)
Letní otazníky ztraceného rakouského růženčáře (28.07.2018)
Otec ho týral, ale on byl schopen odpustit (22.07.2018)
Pokud se cítíte líní, když máte jít na mši svatou, vzpomeňte si na kněze Ganniho z Iráku (17.07.2018)
Důvěřujme Panně Marii a jejímu synovi Ježíši Kristu, protože jim nic není nemožné! (svědectví) (15.07.2018)
Když se fotbalista pokřižuje (15.07.2018)
"Máš duši. Dávej na ni velký pozor": Chris Pratt překvapuje svědectvím na MTV awards (14.07.2018)
Reparát z lásky, svědectví otce jehož syn propadl drogám (09.06.2018)
Syrská mystička Myrna Nazzour opět v Bratislavě (03.06.2018)
3 bývalí satanisté se vracejí domů, do Katolické církve (24.05.2018)
Zázrak Božího milosrdenství (svědectví) (17.04.2018)
Rozhovor se světoznámou atletkou Blankou Vlašićovou o obrácení a víře v Boha (10.04.2018)
Silné svědectví desetiletého poutníka (26.03.2018)
Záchrana duše (Bůh umí použít i naši chybu) (24.03.2018)
Svědectví české medžugorské poutnice: Porod pro nebe (17.02.2018)
Zachránila mě poslušnost knězi - skutečný příběh (15.02.2018)
Bývalý voják se uzdravil díky Marii, Růženci a Medžugorje (09.02.2018)
Matka odmítla jít na potrat a z jejího dítěte se stala italská pěvecká hvězda - Andrea Bocelli (04.02.2018)
Viral video: Emily vysvětluje proč zanechala 'super' život lesbičky, a šla za Kristem (29.01.2018)
Svědectví: UZDRAVENÍ V MÉM ŽIVOTĚ A NOVÁ PRÁCE (16.01.2018)
Plival na lidi, kteří šli na mši svatou - dnes je z něj kněz (29.12.2017)
Vaše holčička po narození zemře, jděte na interrupci (19.12.2017)
Zázračná medaile a paní učitelka (27.11.2017)
Víra - jen pro primitivní lidi? (20.11.2017)
Beseda s Věrou Sosnarovou ve Višňové (okr. Znojmo) (26.10.2017)
Svědectví (08.10.2017)
Svědectví (07.10.2017)
Příběh křtu z Ruska - proč to dítě plakalo? (05.10.2017)
Viděla jsem živého Krista v Hostii – a obrátila jsem se! (03.10.2017)
Fotbalista: ‘Důvěra v Boha mi dává sílu’ (29.08.2017)
Jeho první i poslední hodinu jsme prožili spolu (21.08.2017)
Bývalá Miss Pennsylvánie byla počata při znásilnění - její matka se rozhodla pro její život (21.08.2017)
Vdala jsem se za kněze (02.07.2017)
Svědectví na KEFASFESTu: muži z komunity CENACOLO - „Ze tmy do světla“ (22.06.2017)
TOP příběh! Vidět mého otce, jak se modlí růženec, mě zachránilo před homosexualitou (23.05.2017)
Ze znásilnění těhotenství. Louise si vybrala život a už se nikdy neohlédla zpět (05.05.2017)
Jsi ochoten zemřít za svou víru? (video) (27.04.2017)
Bůh neopouští (svědectví) (19.04.2017)
Uděluji ti rozhřešení... (svědectví) (14.04.2017)
Jak nedostatek úcty k eucharistii odrazuje lidi od katolicismu (13.03.2017)
Jak mě "Bůh zachránil od sebevraždy": Bývalá ateistka a rocková hvězda Lacey Sturm našla Ježíše (24.02.2017)
Americká hvězda přiznává svou závislost na pornu - a jak se jí zbavila (25.12.2016)
Nechtěla jsem vidět zemřít své dítě (02.11.2016)
Co jsem se naučil od unaveného kněze (aneb lekce pokory...) (26.09.2016)
Vždycky jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý otec. (21.09.2016)
Sedmibolestná v domě Myrny Nazzour (18.09.2016)
Mladá muslimka hozená do studny napospas smrti tvrdí, že ji zachránil Ježíš (06.09.2016)
Modlitbové setkání s mystičkou Myrnou Nazzour (04.09.2016)
Každý má svoji cestu (02.09.2016)
Dr. Gloria Polo na Slovensku - Svědectví ženy zasažené bleskem (Video) (23.08.2016)
Dr. Gloria Polo přijede na Slovensko (07.07.2016)
Zvolte si správnou cestu: Odkaz kajícího vraha (06.07.2016)
Téměř ochrnul, pak se stal nejlepším. Bez Boha nezmůžu nic, tvrdí fotbalista Kaká (07.06.2016)
Aktualizované: V Jižním Súdánu postřelili slovenskou misionářku a lékařku
+ Sr. Veronika Terézia Racková v relaci TV LUX Vlastná cesta z 28.10.2012
(20.05.2016)
Bývalá pornoherečka Jan Villarubia: Bůh mi odpustil a uzdravil mě (08.04.2016)
Medžugorje: Oáza v poušti tohoto světa (svědectví) (24.02.2016)
Půst a jeho nesmírné hodnoty (09.02.2016)
Matka Ježíšova oslovila lékaře, který provozoval potratovou kliniku (09.02.2016)
Svědectví: Už nikdy více pro-choice ... protože si mě našla Pravda (01.02.2016)
Úžasné svědectví herce, který hrál Ježíše Krista (video) (21.01.2016)
Porodila ve dvanácti po znásilnění a nelituje toho (01.01.2016)
Svědectví: Radili mi nechat předčasně narozená dvojčata zemřít, bojovala jsem za ně celou svou bytostí (25.12.2015)
Žili 25 let jako "bratr a sestra", aby mohli chodit ke svatému přijímání (13.12.2015)
Leoš Ryška: Vděčím babičce za to, že žiju (27.11.2015)
"Dělal jsem satanistické rituály na potratových klinikách, dnes jsem katolík!" (02.11.2015)
Žena po rozvodu: Zůstala jsem věrná manželovi (21.10.2015)
Svědectví: Proměnění (19.10.2015)
Boží otcovství a satanův útok (10.10.2015)
Když jsem měla šestnáct, byla jsem znásilněna. Ale potrat byl mnohem horší. (20.09.2015)
Proč jsem a zůstávám katolíkem (PhDr. Radomír Malý) (17.09.2015)
Nejvyhledávanější porno hvězda zveřejnila šokující zprávu o porno průmyslu (01.09.2015)
Jak jeden skeptický vědec uvěřil Turínskému plátnu (23.08.2015)
Svědectví z Medžugorje: Immaculée, která přežila genocidu v Ruandě (13.08.2015)
Beáta Chrenová: Děti nepotřebují exotické dovolené, ale náš čas (09.08.2015)
Svědectví Gabrielly Colins o prožitku Medžugorje (25.07.2015)
"Dnes nejdete na potrat": Sestřička, která změnila můj život (svědectví) (22.07.2015)
Svědectví - boj s nemocí (20.07.2015)
Světově uznávaný fotbalista se rozhodl počkat se sexem až do manželství (17.06.2015)
Teologie těla a život v celibátu, jde to dohromady? (12.06.2015)
Svědectví úcty k Božskému srdci (01.06.2015)
Povolání je ustavičné dobrodružství (21.05.2015)
Žádostivost vyhrála: Jak porno zničilo moje manželství (11.05.2015)
Adoptovaná žena našla svou biologickou matku - byly kolegyně (07.05.2015)
A ochutnal jsi někdy? (27.04.2015)
Odkaz ženy s přelepeným okem: Narodili jsme se a už nikdy nezemřeme (18.04.2015)
Přičiň se a Pán Bůh ti pomůže (14.04.2015)
* Svědectví děvčátka v utečeneckém táboře...
* Svědectví bratra syrských mučedníků ...
(01.04.2015)
Děsivé svědectví katechetky z Belgie: Kam kráčí Církev na západě ? (13.03.2015)
Byla jsem satanistkou (svědectví) (15.02.2015)
Žena, která si po znásilnění ve 12-ti vybrala život, ničeho nelituje. (11.02.2015)
Keňa - Afrika očima dobrovolnice (30.01.2015)
Příběh mého obrácení – Timothy Tindal-Robertson, spisovatel a publicista (28.01.2015)
Nečekaná příhoda (31.12.2014)
Test NASA (31.12.2014)
Svědectví: Mé tělo patří Pánu a Pán vládne mým tělem (18.12.2014)
Můj příběh: o. Jozef Maretta - Jsem exorcista. (video) (24.11.2014)
Skryté požehnání neplodnosti (17.11.2014)
Dynamický rozvoj křesťanství v Indii (01.11.2014)
Obětovala se za děti (27.10.2014)
Ochrnutý katolík obětoval život při záchraně dítěte (23.10.2014)
Ateismus je překonán (22.10.2014)
Svědectví z jednoho setkání nezadané katolicky zaměřené mládeže. (21.10.2014)
92letá odzbrojila lupiče (21.10.2014)
Volejbalová trenérka se nevzdává a bojuje za své dítě (21.10.2014)
Duchovní uzdravení v Lurdech (18.10.2014)
Bolestná cesta návratu - Markéta Armstorferová, mistryně reiki, se po létech bloudění vrací (17.10.2014)
Jakého tě najdu, takového tě odsoudím... (16.10.2014)
Vymodlili si zázrak - jeden den se svým děvčátkem (14.10.2014)
Svědectví učitelky: Moje zkušenost ze školení o muzikoterapii (10.10.2014)
Moji manželku jsem nemiloval, když jsme se brali (01.10.2014)
Přišla jsem domů bez děťátka (01.10.2014)
Profesionální zápasník počatý při znásilnění podporuje otcovství (29.09.2014)
Syn s rozštěpem páteře je darem pro naši rodinu (21.09.2014)
Učitelka (02.09.2014)
Svědectví: Bez šance na přežití (28.07.2014)
Rumunská modelka riskujete kariéru kvůli pro-life názoru (11.07.2014)
Svědectví: Ježíši přijď a uzdrav mě (08.07.2014)
FOTKY obětí potratu - způsobují matkám trauma? (07.07.2014)
„Byl jsem gangsterem“ (05.07.2014)
Děťátko prohlášené za mrtvé, ožilo. Dnes už má 3 měsíce. (26.06.2014)
Španělská modelka se stala řeholnicí (25.06.2014)
Matka odmítla operaci mozku, chlapečka porodila v kómatu (23.06.2014)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy. (07.06.2014)
Britský teenager veřejně prezentuje svoje panenství (03.06.2014)
Otec mi pomohl stát se "opravdovým mužem" a skončit s pornem. Teď jsem knězem. (26.05.2014)
Mladý poutník Petr svědčí o svém obrácení (10.05.2014)
Nádherná odpověď 29-leté ženy na otázku proč jsi ještě stále panna? (11.04.2014)
Raději zemřela, než by zabila své dítě. (10.04.2014)
Prožila jsem opravdové divy (10.04.2014)
Vidíme v druhých Krista? (03.04.2014)
Bůh se dotkl mého života (13.03.2014)
Církev a občanská společnost na dnešní Ukrajině (08.03.2014)
Turínské plátno je z 1. století, tvrdí autor posledního výzkumu (04.03.2014)
Nákup v Bille (19.02.2014)
Cesta do Alp (14.02.2014)
Darované květiny (13.02.2014)
P. Pavel Havlát: Kněžství je príma svátost (12.02.2014)
Passoliniho Evangelium podle svatého Matouše (25.01.2014)
Ježíš je Bohem života - myšlenky podsouvané satanem a myšlenky inspirované Duchem Svatým (24.01.2014)
Obrácení olympijského vítěze v boxu (23.01.2014)
Ježíš mě přivedl k plnosti víry (27.12.2013)
Benefiční vánoční koncert - Lidečko (26.12.2013)
Seděl jsem za kulometem a rozmýšlel, zda střílet. Byl Štědrý večer. (23.12.2013)
Svědectví: Medžugorjem se začal můj život měnit (22.12.2013)
Existuje Bůh? (18.12.2013)
Svědectví ve svědectví (23.11.2013)
Pro Boha a Matku Boží není nic nemožného (31.10.2013)
Moje obrácení – dlouhá cesta k pravdě (26.09.2013)
Zeptali jsme se...sestřičky Vojtěchy (11.08.2013)
Svědectví paní Libuše Danišové s prosbou o pomoc (31.07.2013)
Kněžské svěcení v Brně - Michal Cvingráf (10.07.2013)
Ztráta křesťanské víry (21.05.2013)
Uzdravení muslimského parašutisty (16.05.2013)
Modlil se za mne a za moji dcerušku (16.05.2013)
Kde končí naděje, začíná peklo...Každý je potřebný, na každém záleží (22.04.2013)
Smrt sestry Resoluty (bl. Restituty Kafkové) (10.03.2013)
Talkshow Cesta k andělům (12.01.2013)
Babi, kolik vlastně ti je let? (12.01.2013)
Fejeton novoroční aneb Matka Boží Panna Maria králická zůstává Útočištěm hříšníků (11.01.2013)
Opožděné interview s Matkou chudých (09.01.2013)
Svědectví ze školního výletu na Macochu (17.12.2012)
Matko, odevzdávám ti svého syna (17.10.2012)
Obrácení Andrého Frossarda (15.10.2012)
Získej druhé skutky lásky (30.09.2012)
Zajímavý citát 5 (02.09.2012)
Božské srdce splnilo slib (27.06.2012)
Proč jsem se stal katolíkem (24.06.2012)
Svědectví Honzy (06.06.2012)
Sebevražda (25.05.2012)
Pro nás (16.05.2012)
Důkaz, že EXISTUJE (13.05.2012)
Boží milosrdenství v mé duši (28.04.2012)
Zázrak korporálu (25.04.2012)
HIV-Příběh (23.04.2012)
Viktorie (12.04.2012)
Utonulý symbol 20. století (11.04.2012)
Podivuhodná Boží znamení (09.04.2012)
Na svatého Prokopa (02.04.2012)
Jsem katolík (31.03.2012)
Víra, naděje, láska (20.03.2012)
„Manifest víry“ aneb od islámu k Ježíši (25.02.2012)
Setkání před postní dobou (24.02.2012)
Zpověď =nádherný restart! (02.02.2012)
Turínské plátno opět středem zájmu vědců (31.12.2011)
Když Bůh s námi, kdo proti nám? (16.12.2011)
Adventní zamyšlení (30.11.2011)
Když se řekne exercicie na moři (29.11.2011)
Pouť na Velehrad - Dotek Boží lásky (24.11.2011)
Uzdravení na přímluvu Conchity Armidy (15.11.2011)
Otevřené dveře (20.10.2011)
Žena po potratu: Ten největší podvod! (16.10.2011)
„Nikdy ti nebude scházet láska“ (10.10.2011)
Získala jsem odpovědi na otázky (09.10.2011)
Půjč mi svůj úsměv (08.10.2011)
Blahořečení Drinských mučednic (04.09.2011)
Kdo hledá, najde (30.07.2011)
Být platným křesťanem (05.04.2011)
Dvě svědectví z 11.9. 2001 (04.02.2011)
Síla víry a modlitby (svědectví a modlitby k Pražskému Jezulátku) (19.12.2010)
Podivuhodné obrácení - svědectví dané v Medjugorje v březnu 2010. (29.10.2010)
Varování před nebezpečím šamanizmu a ezoteriky (04.09.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 21. 07. 2019 | 3666 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://modlitba.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace