Zajímavé...

Homosexualita a čistota

Lalli,  CC0 Public Domain / FAQ, http://pixabay.com Podle nauky Bible Církev neuznává vůbec žádný mimomanželský sexuální projev v životě za správný, ani ten heterosexuální. Každému, kdo se nemůže nebo nechce oženit či vdát nebo je ještě svobodný, říká: Měl bys žít sexuálně zdrženlivě - pouze to odpovídá Boží vůli a každý sexuální projev - aktivita proti tomuto přikázání - je hříchem. A všimněte si, že to říká všem lidem, nejen homosexuálně cítícím.

Někteří lidé tvrdí: "Je to prakticky nemožné, aby dospělý člověk s homosexuálním cítěním žil v sexuální zdrženlivosti, že takové osoby mají právo na určitou formu sexuální intimity, protože nejsou povoláni k životu zasvěceného celibátu, že toto povolání dostávají jen někteří, jenom několik. "

Toto tvrzení však protiřečí autentickému křesťanskému učení v několika aspektech. Ignoruje Boží přikázání, aby každý z nás praktikoval ctnost čistoty podle svého zvláštního životního stavu (srov. KKC o povolání k čistotě, č. 2348, 2349). Čistota je nejen potřebná, ale i možná. Jen v manželství může mít muž a žena sexuální - pohlavní styk. Všechny ostatní mezilidské vztahy a přátelství mají být sexuálně zdrženlivé nebo celibátní. Bůh od člověka nežádá nemožné věci.

Bůh nás tedy stvořil ke svatosti a k posvěcení se, ne k nečistotě. Každý mimomanželský pohlavní, aktivní projev člověku jen ubližuje a způsobuje proto žárlivost, nedůvěru a plodí se tak i ostatní vášně. Tyto hříchy rozkládají veškeré vnitřní hodnoty člověka. Všechny tyto a podobné projevy a styky zotročují člověka a dělají ho nešťastným. Obírají nás o Boha, o jeho lásku a naše srdce je tak rozděleno. Jelikož nás vzdalují od Boha, je třeba se jim vyhýbat (viz Př 1, 4, Kol 3, 5, 1 Kor 9, 27).

Čistota jako Boží ctnost nemůže existovat bez schopnosti zříkat se, přinášet oběti, umět čekat. Sebeovládání je dlouhodobé dílo. Člověk si nikdy nesmí myslet, že ho dosáhl jednou provždy (srov. Katechismus katolické církve - KKC: Povolání k čistotě). Při pádech předpokládá úsilí začínat vždy znovu v každém období života. Není to však možné bez námahy a vlastního přičinění. Kde není úsilí, Bůh ani pomoci, ani požehnat nemůže. Nabývání čistoty je dlouhý a postupný proces. Čistota není darována, musí se vybojovat. Důležité je neztratit odvahu kvůli vlastnímu selhání a pádům. Je třeba se vyzbrojit trpělivostí. Boj o naši čistotu bude trvat celý náš život, ale odměna za něj celou věčnost. Vyplatí se tedy! Čistý člověk se nezaměřuje na sebe, a jeho vztahy k jiným nejsou egoistické. Čistota je radostným projevem toho, kdo umí prožívat darování sebe osvobozený od každého egoistického otroctví. Čistotou se osobnost člověka stává harmonickou, vyzrává a nabývá vnitřní pokoj.

Ježíš žehná ty, kteří si očistili svá srdce od sebelásky, takže mají schopnost vyzařovat Boží lásku na ostatní. Že v takových následovnících druzí vidí Boha, Ježíš jim přislíbil, že oni uvidí Otce. Pokud je srdce takového svobodného člověka v jednotě s Kristovým srdcem, pak takový člověk může snadno spatřit Boha už v tomto životě a mít vyznačenou cestu k nahlížení Boha ve věčnosti. Tito požehnaní nerozdělenou láskou srdce budou postupně pojímat svá těla ne jako věci oddělené od ducha, s nimiž se zachází nebo se zneužívají podle libovůle. Čistota srdce předchází dívání na Boha a už teď nám umožňuje vidět věci v Božím světle a dovoluje nám vnímat lidské tělo, své i bližního jako chrám Svatého Ducha, projev Boží krásy.

Lidé s homosexuálními sklony jsou povoláni ke svatosti právě tak jako všichni lidé. Všechny lidské bytosti jsou povolány ke svatosti, která spočívá v tom, že žijí jako Boží děti v té podobě stvoření k Božímu obrazu s Ním, podle níž byly stvořeny. Všichni jsme Boží děti, já a ty, my všichni se prostřednictvím namáhavé cesty svobody, plněním Boží vůle pro naše vlastní dobro, máme stát takovými, jakými nás chce mít Bůh. To On všechny zve, aby se staly součástí jeho svatého lidu. Cesta je Kristus, Syn, Boží Svatý:,, ... nikdo nepřijde k Otci než skrze něj "(srov. Jan 14, 6).


Převzato z http://zastolom.sk/,
článek z 12. 11. 2014 naleznete zde.

K tématu si tam ještě můžete přečíst:

Dá sa homosexualita uzdraviť?

Ako prijať ľudí s homosexuálnymi sklonmi?

Ako prijať svoje dieťa s homosexuálnym cítením?

Som veriaci a prežívam homosexuálne cítenie.
Ako sa s tým dá žiť?


AleksandarCucu,  CC0 Public Domain / FAQ, http://pixabay.com/cs

Sdílet

Související články:
Na duhovém pochodu v Itálii nesli Pannu Marii s odhaleným hrudníkem (14.06.2022)
P. Petr Piťha: Otevřený dopis české veřejnosti (14.06.2022)
Co mají biskupové učit? (23.05.2022)
Nevím, kdo je žena, nejsem bioložka, perlila Bidenova nominantka k Nejvyššímu soudu (26.03.2022)
Jak je to doopravdy s Maďarskem a tzv. diskriminací LGBT (15.07.2021)
Video: Názor bývalých domováků na adopce dětí homosexuálními páry (30.04.2021)
Aliance pro rodinu: Demonstrace za ochranu manželství - svazku muže a ženy a proti obchodu s dětmi (26.04.2021)
Polsko: velvyslanci 50 států v Polsku prosazují LGBT agendu (17.01.2021)
LGBT aktivistům nejde o řešení problémů homosexuálů (03.12.2020)
Manželství pro osoby stejného pohlaví? (25.07.2020)
Proč katolická církev nenávidí homosexuály? Nebo spíš proč si to tolik lidí myslí? (19.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 22: Byl gayem, dokud se ho nedotkla láska Panny Marie (18.02.2020)
Studie nenalezla žádný „gen homosexuality“. Co to znamená pro katolickou morálku? (09.12.2019)
Být gay a zároveň katolík? Dobrá rada pro katolíky, které přitahuje stejné pohlaví (12.10.2019)
Aktivistka Lívia zaskočila účastníky Gay Pride-u nepříjemnými otázkami (31.08.2019)
Čarnogurský: PRIDE je pýcha. Pýcha předchází pád. (27.07.2019)
Nenechte se oklamat - Kristus zakazuje homosexuální úkony a Církev nemůže učit jinak (27.07.2019)
Rodí se člověk jako homosexuál, nebo se jím stává? - to je základní otázka a tím také jádro diskuze o gender teorii. (24.02.2019)
'Každý den jsem bolestně toužila po tátovi', přiznává žena, kterou vychovávaly dvě lesbičky (21.02.2019)
Mnozí mladí křesťané nechápou argumenty proti gay 'manželstvím'. Proč? (22.01.2019)
Odvážný katolický politik je pro gay aktivisty bigotním a odpuzujícím extremistou (18.01.2019)
Kardinál: "Alarmující signál rozpadu víry v Německu" (05.12.2018)
Co gay lobby určitě nechce, abyste věděli (30.07.2018)
Kardinál Müller: Říci "Jsem gay" znamená zdegradoval úžasné bohatství lidské bytosti (24.06.2018)
Homofobie "neexistuje", říká vysoký vatikánský kardinál (22.06.2018)
Homosexualita je zraněním pouze pro neznalého člověka a "vygumovaného" křesťana (12.06.2018)
Proč není možné, aby Katolická církev požehnala homosexuály jako "pár" (15.05.2018)
Gay olympionici paradoxně dosvědčují nesmyslnost "manželství" osob stejného pohlaví (24.02.2018)
Operace Katechismus: homohereze je připravena na svůj rozhodující útok (12.02.2018)
Reakce ze Slovenska na zprávu, že biskup z Osnabrücku chce žehnat homosexuální svazek (28.01.2018)
Předseda KBS k pojmu "manželský partner": Soudní dvůr EU nemůže změnit smýšlení společnosti (21.01.2018)
Rouhavý 'gay-betlehem' se dvěma Josefy (25.12.2017)
Děti LGBT rodičů vyrostly - Nyní odhalují nemocnou realitu (03.10.2017)
Ohrožení rodiny je ohrožením společnosti (06.09.2017)
Kardinál podporuje terapii pro homosexuály (02.09.2017)
Kardinál Sarah o vztahu k LGBT (01.09.2017)
Homo-Homofobie. Pohled na temnou gay realitu USA. (28.08.2017)
Itálie: Uskutečněný veřejný pochod na odprošení za "gay pride" (16.08.2017)
Svědectví ex-gaye: Sodomie je "lepidlem" LGBT hnutí (13.08.2017)
Italští věřící dnes dělají růžencový pochod jako odčinění za "gay pride" (29.07.2017)
Jsou děti z rodin a homosvazků opravdu stejné? (23.07.2017)
Kam to spěje? (09.07.2017)
Kardinál Sarah: Nemůžeme být milosrdnější než Ježíš - pokud soudíme, že homosexuálové nedokáží dosáhnout ctnost čistoty, ponižujeme je (18.06.2017)
Disneyho coming out: V nejnovější pohádce vystupuje poprvé gay (09.03.2017)
OSN má novou funkci "LGBTI cara" (16.01.2017)
Proč homosexuálové odcházejí z církve? (02.01.2017)
Liberální inkvizice ve Španělsku: Reklama vybízí udávat lidí za negativní postoj vůči LGBT (25.11.2016)
Nový příběh Harryho Pottera bude obsahovat homosexuální vztah (25.11.2016)
Mexiko neuznalo "manželství pro všechny", ale jen mezi mužem a ženou (25.11.2016)
Kardinál Maradiaga: Žádný člověk se nerodí jako homosexuál (26.09.2016)
Pradávná hereze vysvětluje, proč naše kultura přijala homosexualitu a potraty (30.08.2016)
Nová studie: Děti homosexuálů trpí depresemi i násilím (20.08.2016)
Poslankyně Pavlína Nytrová: Homosexuální lobby plíživými kroky nabourává chod celé naší společnosti (14.07.2016)
Jak soud vzal dětem šanci na maminku (09.07.2016)
Africký kardinál ostře kritizuje kardinála Marxe za to, že žádá od Cirkve, aby se omluvila homosexuálům (04.07.2016)
Neuznávají evropské hodnoty? V Moldavsku pravoslavné babičky "zrušily" LGBT pochod (09.06.2016)
Jakarta – protesty proti fondům OSN pro LGBT komunitu (28.03.2016)
Kardinál Vallini: není úkolem státu povyšovat přání na práva (06.03.2016)
Obama křesťany varuje: Homosexuální práva jsou důležitější než náboženská svoboda (23.11.2015)
SPUŠTĚNA elektronická PETICE proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY" (04.11.2015)
Vyjádření paní poslankyně PAVLÍNY NYTROVÉ k petici proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY" (12.09.2015)
Homosexuální "práva" jsou "falešnými právy" (06.09.2015)
Za deset až třicet let se vyjádří ti, kdo to přežijí (02.09.2015)
Nejvyšší soud USA přikázal celonárodně zavést sňatky pro homosexuály (26.06.2015)
Pozadí irského referenda o homosexuálním "manželství" (26.06.2015)
* Homoaktivisté: Předseda AZR měl pravdu - srovnání slovenského a irského referenda
*Dublinský arcibiskup: Budou problémy
(26.05.2015)
Irské referendum: odhalení taktiky prohomosexuální lobby (25.05.2015)
Neměli bychom se omlouvat za učení Církve (01.05.2015)
Třetí cesta: homosexuálové a Katolická církev (Video - svědectví) (28.04.2015)
Homosexuální aktivisté přiznávají svůj cíl - vštípit do dětí agendu LGBTQ (21.03.2015)
Dopis ženy, kterou opustil manžel, oženil se s homosexuálem a získal děti do opatrovnictví. (12.02.2015)
Robin Becková o 35 letech "pekla" v homosexuálních vztazích (14.01.2015)
Homosexuály se nerodíme. Ani se jimi nestáváme. (30.12.2014)
Homosexualita v dílech o Harrym Potterovi (29.12.2014)
Filipínský katolík: Přitahují mne muži, ale nejvíce miluji Boha (19.11.2014)
* Europoslanec - homosexuál: "Homosexuální 'manželství' je boj proti křesťanství"
* Video: Tirania homofašizmu
(07.11.2014)
Děti z homosexuálních partnerství vykazují statisticky významné poškození (17.10.2014)
LIST BISKUPA Z HONOLULU O TOM, JAK CÍRKEV CHÁPE MANŽELSTVÍ (15.10.2014)
Jsem věřící a prožívám homosexuální cítění. Jak se s tím dá žít? (14.10.2014)
Kardinál Burke o papežově výroku "KDO JSEM JÁ, abych soudil?" (29.09.2014)
Video: CELÁ PRAVDA: otec M.Kuffa verzus homosexuálové (29.09.2014)
Mgr. Ing. o. Marián Kuffa, Dr.hc.: Homosexuálové jsou vraždou našeho národa (06.09.2014)
Evropský soud: Manželství homosexuálů není lidským právem (26.07.2014)
Stane se také pedofilie „sexuální orientací“ ? (15.07.2014)
LGBTI rozzlobilo, že francouzské ministerstvo školství se rozhodlo v tichosti zrušit výuku genderu (06.07.2014)
Latinská Amerika odmítla svazky osob stejného pohlaví (02.07.2014)
Hlas z Belfastu: prohrajete boj, jestliže nebudete hovořit o škodlivosti homosexuality (15.06.2014)
Německo rozšířilo adopční práva pro homosexuály (15.06.2014)
Rusko vidí na Západě - „Znamení konce časů“ (05.06.2014)
Keňa legalizuje polygamii (20.05.2014)
Nový dokumentární film vysvětluje katolický pohled na homosexualitu (16.05.2014)
Šéf MOZZILLY byl propuštěn: podpořil rodinu a ne LGBTI lobbisty (06.05.2014)
Dramata a noční můry dětí z duhových rodin (04.05.2014)
Malta schválila civilní svazky párů stejného pohlaví (26.04.2014)
Modlitba za muže a ženy,kteří trpí pokušením homosexuality (11.04.2014)
Bývalý homosexuál uzavřel manželství se ženou (11.04.2014)
Homosexualita a možnost terapie (11.04.2014)
(Lunácek v akci:) Španělští homosexuálové žalují nového kardinála (07.02.2014)
Ex-homosexuál uzavřel manželství se ženou, homoaktivisti zuří (27.12.2013)
Musíme učit děti, že homosexualita není hřích (04.11.2012)
Katolická církev připomíná svůj postoj k homosexualitě (09.06.2012)
K pochodu homosexuálů Prahou (10.08.2011)
Spokojí se homosexuálové s právem na adopci dětí a se zrovnoprávněním manželství muže a ženy? (24.06.2011)
Pedofilův průvodce láskou a potěšením: Pravidla chování milovníka dětí (19.11.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 17. 11. 2014 | 5127 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://zastolom.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace