Zajímavé...

Hlásání evangelia nekončí zdmi kostela (4. neděle velikonoční, cykl. B)

Ježíš se zjevuje ženám, volné dílo, pt.wikipedia Evangelijní úryvek Čtvrté velikonoční neděle (Jan 10,11-18) vystihuje obsah této neděle, kterým jsou modlitby za nová kněžská povolání. Dobrý Pastýř je darem a úkolem pro každého, kdo se rozhodne jít cestou duchovního otcovství.

Nebezpečí nádeníka

Když Pán Ježíš mluví o ovcích "znám své a moje znají mne", klade jako princip a východisko svůj vztah s Otcem - "jako mě zná Otec a já znám Otce." Ve vztahu pastýřů ke svým věřícím nestačí znát jména a mít informace. Jde o zájem o každého člena farnosti, společenství, který však není sbíráním dat, neboť usiluje následovat vzor, kterým je vztah mezi "Otcem a Synem". Ze vztahu kněze k nebeskému Otci pochází skutečné otcovství ke svým věřícím. V tom vidím souvislost se známou výzvou nynějšího papeže Františka, aby se kněží stávali pastýři, kteří "voní po ovcích". V opačném případě se stáváme nádeníky, kterým nezáleží na ovcích. Slovo nádeník zní řecky "misthotos" a má souvislost se slovem "misthos" - mzda, plat. V tom je vysvětlen zásadní rozdíl. Dobrému pastýři záleží na ovcích, nádeníkovi na platu.

Potřebujeme kněze, kteří budou mít kvality dobrého Pastýře, který "i svůj život položí za ovce." Biblický obraz "ovcí" zní v dnešním jazyku a v současné společnosti nejednou ironicky a posměšně, protože evokuje představu nekritické a slepé poslušnosti. Obraz ovcí a stáda je však třeba číst v kontextu myšlenkového světa a doby, ve které zazněly. Ve Starém zákoně se také Bůh nazývá pastýřem svého lidu Izraele (např. Ž 80). Ovce symbolizují důvěru. Je to závazek a odpovědnost. Jako kněží nesmíme tuto důvěru zklamat.

Mám i jiné ovce

Prvotní společenství Ježíšových učedníků se zrodilo uprostřed a ze židovského národa. Ale už ve Starém zákoně nacházíme texty, v nichž Bůh nabízí spásu ostatním národům. Simeon prorokuje o Ježíši, že bude "světlem k osvícení pohanů". (Lk 2,32) První křesťané hlásali evangelium i nežidům, neboť takové poslání přijali od Krista. Proto slova "mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince" jsou výzvou i pro současné pastýře, ba dokonce pro všechny věřící. "Všichni jsme pozvaní přijmout toto povolání: vyjít z vlastní pohodlnosti a mít odvahu jít na všechny periferie, které potřebují světlo evangelia," uvádí papež František v apoštolské exhortaci Radost evangelia (20. bod). Svatý otec připomíná, že nejde jen o "periferie vlastního území" ale i o "nové společensko-kulturní prostředí" (srov. 30. bod). Církev je svou podstatou misionářská. Hlásání evangelia nekončí zdmi kostela. Ne všichni věřící jsou každou neděli v kostele; ne každý je členem Katolické církve. Žádná farní rodina a žádné společenství se nemůže uzavřít do sebeklamu exkluzivizmu a soběstačnosti. Stále si potřebujeme připomínat Kristova slova "mám i jiné ovce". Je to starostlivost dobrého Pastýře o spásu všech lidí.

Jednota není výsledkem kompromisů

Jednota není výsledkem kompromisů, kde křesťané různých denominací se něčeho "zřeknou" z vlastní nauky ve prospěch dosažení dohody. Když mluvíme o jednotě Církve, jde o jednotu, kterou vytváří Ježíš a uskutečňuje se v Ježíši. Cesta tedy není k sobě navzájem, ale ke Kristu, protože tehdy jsme i nejblíže k sobě navzájem.

Zde chci zmínit promluva emeritního papeže Benedikta XVI. během ekumenické bohoslužby v Erfurtu 23. září 2011: "Když hlava státu navštíví přátelskou zemi, obecně tomu předcházejí kontakty mezi různými orgány, které připravují potvrzení jedné nebo více smluv mezi dvěma státy: při hodnocení výhod a nevýhod se dospěje ke kompromisu, který se nakonec zdá výhodný pro obě strany, a tak může být smlouva podepsána. Víra není něco, co my vymyslíme, nebo na čem se dohodneme. Je to základ, na kterém žijeme. Jednota neroste skrze hodnocení výhod a nevýhod, ale pouze pomocí vždy hlubšího ponoření se do víry skrze smýšlení a jednání." Ať tomuto světu nechybí pastýři, kteří budou mít kvality dobrého Pastýře a budou nás ponořovat do poselství Kristova evangelia.


P. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 20. 4. 2018 naleznete zde.

Pumukel, CC0 Creative Commons, pixabaySdílet

Související články:
Kristův kříž - z jakého dřeva byl? (14.09.2022)
Odporují si evangelisté ve zprávách o zmrtvýchvstání? (03.05.2022)
Velikonoce v Těrlicku (20.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově vzkříšení (16.04.2022)
Bílá sobota: Kristův sestup do podsvětí (16.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení IV. (15.04.2022)
Sedm Kristových slov na kříži - Pobožnost na Velký pátek a Bílou sobotu (15.04.2022)
Velikonoce, jak jsem je neplánoval a stal se svědkem vzkříšení z covidu (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení III. (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení II. (13.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení I. (13.04.2022)
P. František Trstenský: Vy jste toho svědky (3. neděle velikonoční, cykl. B) (17.04.2021)
P. František Trstenský: Velký pátek - Ave crux (02.04.2021)
Přímý přenos – Trpíme s Ježišem Kristem na Zelený čtvrtek (1.4.) od 20:00 (01.04.2021)
Anna Kateřina Emmerichová: HOŘKÉ UMUČENÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (31.03.2021)
P. František Trstenský: Zelený čtvrtek - den Eucharistie a kněžství (31.03.2021)
Vladyka Milan Chautur: LIDSKÁ SLÁVA - POLNÍ TRÁVA (Květná neděle) (28.03.2021)
Výzdoba kostela ve Vranově (28.05.2020)
Papežovo velikonoční poselství Urbi et Orbi (13.04.2020)
Přímý přenos na TV LUX od 16,55 h. - Na Bílou sobotu média zpřístupní modlitbu před Turínské plátnem (11.04.2020)
TV Lux: Program a programové tipy během Svatého týdne (06.04.2020)
Ke stažení: SVATÝ TÝDEN a KŘÍŽOVÁ CESTA - omalovánky pro děti (06.04.2020)
Být ve světě, ale ne ze světa (7. neděle velikonoční, cykl. B) (12.05.2018)
Nanebevstoupení Páně (09.05.2018)
Každý máme misionářské poslání (Slavnost Nanebevstoupení Páně) (09.05.2018)
Trvalé bydliště na Ježíšově adrese (6. neděle velikonoční, cykl. B) (05.05.2018)
Křesťan nemůže "vegetovat" na vinné révě (5. neděle velikonoční, cykl. B) (27.04.2018)
Blahoslavení ti, kteří neviděli, a uvěřili (Neděle Božího milosrdenství, cykl. B) (06.04.2018)
Bídný konec zrádce Jidáše Iškariotského (01.04.2018)
Velikonoční neděle - Pán vstal z mrtvých! (cykl. B) (31.03.2018)
Dopis prefekta kongregace pro východní církve k velkopáteční sbírce na Svatou zemi (28.03.2018)
Kristův nový způsob bytí s námi (25.05.2017)
Což nám nehořelo srdce? (28.04.2017)
Pán můj a Bůh můj! (23.04.2017)
Dominica in albis - touha dotknout se Krista (22.04.2017)
Den Vzkříšení! Zařme, lidé, radostí! (16.04.2017)
Aleluja (12.02.2017)
Naše jediná naděje: 25 citátů o kříži (26.03.2016)
Co lidi fascinuje na prázdném hrobě (25.03.2016)
Jak prožít Velikonoce? (20.03.2016)
Nabídka paškálů 2016 (04.02.2016)
Turínské plátno? Stopa, jež může vést ke Kristu (05.04.2015)
Bůh? Není tady.... (05.04.2015)
Urbi et orbi - velikonoční poselství svatého Otce Františka (28.04.2014)
Jak Ježíš zachránil svět (05.04.2013)
23. Diecézní setkání mládeže, Brno 2013 (04.04.2013)
Pastýřský list: Mons. Jan Graubner - Velikonoce 2013 (02.04.2013)
Bílá sobota: Turínské plátno prostřednictvím TV (30.03.2013)
Ježíšova modlitba (30.03.2013)
Do FATYMu přišlo i velikonoční přání z Prahy (30.03.2013)
Velikonoce - bl. A. K. Emmerichová (28.03.2013)
Velikonoční přání z Litoměřic (28.03.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 20. 04. 2018 | 3449 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace