Hesla

Hesla k 2. čtení o slavnosti Zmrtvýchvstání

Přinášíme zde hesla k 2. čtení o slavnosti Zmrtvýchvstání. Pokud vás napadnou další, připište je do komentáře k tomuto článku. Návod na použití je v závěru článku.

Pro slavnost Zmrtvýchvstání Páně jsou 2 možnosti 2. čtení:

2. čtení Kol 3,1-4 najdete ZDE.


2. čtení 1Kor 5,6b-8 najdete ZDE.


Hesla k evangeliu na slavnost Zmrtvýchvstání Páně najdete ZDE.


Hesla k evangeliu na slavnost Zmrtvýchvstání Páně – večer najdete ZDE.


Kol 3,1-4

V Kristu jsme teď vzkříšení,
v tom další směr promění.

To, co shora původ má,
tam, ať míří snaha tvá!

Kristus Bohu po pravici,
je pro nás inspirující.

V myšlenkách se navracejte,
ke Kristu se obracejte.

Co je z nebe, na to dbejte,
to vždy řádně promýšlejte.

Jak máš myslet, Pavel velí,
dodává nám národ skvělý.

Ať tě příliš netankuje,
co ze země vystupuje.

Nač nemyslet, na co ano,
Kolosanům je zde dáno!

Myšlenky ať ovládáš,
pravidla zde jasné máš.

Jsme už přece mrtvými,
s Kristem v Bohu živými.

Až se Kristus objeví,
též vám slávu projeví.

Kristus - to je život váš,
s ním též příslib slávy máš.

Původ z hůry doporučí,
za myšlenky tyto ručí.

S živými Kristem pak budete,
ve slávě se ukážete.

Máme o to usilovat,
myšlenky si upravovat.

S Kristem jste vzkříšeni byli,
tím jste život zachránili.

Původ z hůry doporučí,
za myšlenky odtud ručí.

Byli jste s Kristem vzkříšení,
z toho radost pramení.

Vzkříšení jsme s Kristem byli,
tím jsme šanci využili.

Na co myslet, Pavel radí,
takhle každý ať se ladí.

Myšlenky své urovnej,
na Pavlovy rady dej.

S Kristem jsme vzkříšeni byli,
tím jsme svůj boj završili.

O co se máme snažit?
Jak poctivě s Kristem žít!

Pavel to tu vysvětluje,
náležitě objasňuje.

To, co shůry pochází,
to má touha nachází.

Hlavu si tím naplňujte,
co je shůry, následujte.

Už jste přece mrtvolami,
Kristus Ježíš žije s vámi.

Kristus Ježíš v Bohu skrytý
vám do duše je teď vrytý.

Až se s Kristem ukážete,
jeho slávu mít budete.

Mozek mějte naplněný,
tím, co pozemské už není.

Co je shůry, na to dbejte,
nic jiného nehledejte.

Život v Bohu skrytý máš,
ať víc stále na to dbáš.

Kristus, to je život náš,
On je přece Mesiáš.

Tohle, bratři, vědět smíme,
s Kristem v slávě vystoupíme.

Myšlenky si zaplňujte,
v nich u Krista pevně stůjte.

Zde je vítězné tažení,
s Kristem jste byli vzkříšeni.

To, že Kristus zvítězil,
tím náš život proměnil.

Co je z hůry, za tím běž,
nepřehlédni Krista též.

To, co shůry pochází,
tam se výhra nachází.

Ve slávě s Kristem přijdete
a oslaveni budete.

Když jste s Kristem být chtěli,
hříchu jste už umřeli.

Na co, bratři, myslet máte?
Čím se v duchu obíráte?

Myšlenky vzhůru obracej,
v tom svou sílu nacházej.

Váš život je v Bohu skryt,
máte už jen pro něj žít.

Až pak Krista uvidíte,
do slávy s ním vstoupit smíte.

Účast na vzkříšení
váš život promění.

O co že se snažit máš?
Ať vše s Kristem prožíváš.

Co je shůry,
za tím běžte, jako ten svůj poklad střežte.

Hříchu přece umíráte,
vždyť v tom s Kristem vyhráváte.

Účast s Kristem prožívám,
v myšlenkách s Ním setrvám.

Krista Pána obdivuji,
ty myšlenky posilují.

Kristus po Boží pravici
je tam v nebi sedící.

To, co shůry původ má,
v tom je velká síla tvá.

Tahle síla, co Bůh dává,
shora přijde, nepřestává.

Uvědomit si to mohu,
můj život je skrytý v Bohu.

Pavel nás chce ujistit,
váš život je v Bohu skryt.


1Kor 5,6b-8

Odstraňte ten starý kvas,
ať jste novým těstem zas.

Kousek kvasu prokvasí,
jasně těsto - co asi?

Starý kvas už odstraňte,
novému se nebraňte.

Starý kvas se vynese,
novým těstem staňte se.

Buďte těstem novým,
přímo Ježíšovým.

Kvas, co špatnost znamená,
ať se rychle hned pryč dá.

V Kristu je nám zcela daný,
Beránek obětovaný.

Je tu nová doba zas,
odstraňte ten starý kvas.

Starý kvas nešlechetnosti,
ať nikdo z vás už nehostí.

Nekvašené chleby,
jsou teď zapotřebí.

Život v pravdě teď chci žít,
Ježíši vše podřídit.

Zatočte už se špatností
a též s nešlechetností.

Zanechte už špatností,
žijte jen s upřímností.

Kristus se už obětoval,
v oběti své hříchy schoval.

Slavit svátky - ale jak?
Pavel radí - dělej tak.

Novým kvasem máme být,
tak, teď svátky oslavit.

Novým kvasem chci též být,
podle pravdy život žít.

Když starý kvas vidíte,
co s ním dělat nevíte?

Těsto kvasem prokvašené,
je tím celé ovlivněné!

Starý kvas je k odstranění,
dál zde pro něj místo není!

Když starý kvas odstraníš,
ke Kristu se přiblížíš.

Nové těsto - nový kvas,
následujte Krista zas.

Novým těstem chtěl bych být
a Ježíši se zalíbit.

Chci se zcela proměnit,
a to špatné odstranit.

I já chci pro Krista žít,
všechno tomu podřídit.

Nový kvas se doporučí,
za výsledek Pavel ručí.

Kousek kvasu prokvašuje
těsto, co se připravuje.

Odstraňte ten starý kvas,
žijte nově, s Kristem zas.

Novým těstem máte být,
jen pro Boha plně žít.

Vy jste ten chléb nekvašený,
Kristem provždy vykoupený.

Kristus je obětován,
k záchraně On je nám dán.

Ne s tím kvasem starým
já teď svátky slavím.

Nekvašené nové chleby
těch je nyní zapotřebí.

Nešlechetnost a špatnost,
toho už zde bylo dost.

V pravdě a upřímně žít,
tak to má teď s Kristem být.

Život podle pravdy veďte,
zalíbit se Kristu hleďte.

Ten starý kvas odstraňujte,
upřímnost si osvojujte.

Tuhle šanci nepropij,
život podle pravdy žij.

Nekvašený chleba,
toho je teď třeba.

Ať tu není starý kvas,
odstraňte ho z nitra - z vás.

Pravda Krista posvěcuje
a náš život proměňuje.

Velikonoční beránek
zaslouží si vždy náš vděk.

V oběť už byl Kristus daný,
je za nás obětovaný.

Odstraňte ten starý kvas,
ať je nové těsto z vás.

Jste totiž chléb nekvašený,
starý kvasem nezkažený.

Starým kvasem jste byli,
tím jste vše dost kazili.

Starý kvas ten musí pryč,
odstraňte ho i vemte bič.


Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.

dvojice, foto: Hans, CC0 1.0, http://pixabay.comDPP14
2012 pátek Buchlovice


Na běžkáchPříroda
Sdílet

Co ty a četba Bible?

Bibli jsem ještě nikdy nedržel v rukou. (Počet hlasů: 8)
(10.00 %)

Z Bible jsem přečetl jen kousíček. (Počet hlasů: 1)
(1.25 %)

Byla doba, kdy jsem se snažil z Bible něco přečíst. (Počet hlasů: 4)
(5.00 %)

Z Bible čtu, ale nepravidelně. (Počet hlasů: 33)
(41.25 %)

Z Bible čtu denně. (Počet hlasů: 12)
(15.00 %)

Nad Písmem svatým denně rozjímám. (Počet hlasů: 22)
(27.50 %)Celkem hlasovalo: 80
Související články:
Hesla k 2. čtení 4. neděle v mezidobí A (28.01.2023)
Hesla k 1. čtení na svátek Obrácení svatého Pavla (25.01.2023)
Hesla k 2. čtení 3. neděle v mezidobí A (20.01.2023)
Hesla k 2. čtení o svátku Křtu Páně A (06.01.2023)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Zjevení Páně (06.01.2023)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Matky Boží Panny Marie (31.12.2022)
Hesla k 2. čtení na svátek Svaté Rodiny A (28.12.2022)
Hesla k 1. čtení na svátek svatých Mláďátek, mučedníků (27.12.2022)
Hesla k 1. čtení na svátek sv. Jana Evangelisty (27.12.2022)
Hesla k 1. čtení na svátek sv. Štěpána (26.12.2022)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Narození Páně - ve dne (25.12.2022)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Narození Páně - půlnoční (23.12.2022)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Narození Páně - za svítání (23.12.2022)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Narození Páně - vigilie (23.12.2022)
Hesla k 2. čtení 4. neděle adventní A (17.12.2022)
Hesla k 2. čtení 3. neděle adventní A (10.12.2022)
Hesla k 2. čtení 2. neděle adventní A (03.12.2022)
Hesla k 2. čtení 1. neděle adventní A (26.11.2022)
Hesla k 2. čtení na slavnost Krista Krále C (19.11.2022)
Hesla k 2. čtení 33. neděle v mezidobí C (12.11.2022)
Hesla k 2. čtení 32. neděle v mezidobí C (04.11.2022)
Hesla k 2. čtení 31. neděle v mezidobí C (29.10.2022)
Hesla k 2. čtení 30. neděle v mezidobí C (23.10.2022)
Hesla 2. čtení 29. neděle v mezidobí C (16.10.2022)
Hesla 2. čtení 28. neděle v mezidobí C (12.10.2022)
Hesla k 2. čtení 27. neděle v mezidobí C (01.10.2022)
Hesla k 2. čtení 26. neděle v mezidobí C (23.09.2022)
Hesla k 1. čtení na svátek sv. Matouše (21.09.2022)
Hesla k 2. čtení 25. neděle v mezidobí C (16.09.2022)
Hesla k 2. čtení na svátek Povýšení svatého kříže (14.09.2022)
Hesla k 2. čtení 24. neděle v mezidobí C (10.09.2022)
Hesla k 1. čtení na svátek Narození Panny Marie (07.09.2022)
Hesla k 2. čtení 23. neděle v mezidobí C (03.09.2022)
Hesla 2. čtení 22. neděle v mezidobí C (27.08.2022)
Hesla k 2. čtení 21. neděle v mezidobí C (20.08.2022)
Hesla k 2. čtení 20. neděle v mezidobí C (14.08.2022)
Hesla k 2. čtení 19. neděle v mezidobí C (05.08.2022)
Hesla k 2. čtení 18. neděle v mezidobí C (30.07.2022)
Hesla k 1. čtení na svátek sv. Brigity švédské, patronky Evropy (23.07.2022)
Hesla k 2. čtení 17. neděle v mezidobí C (23.07.2022)
Hesla k 2. čtení 16. neděle v mezidobí C (17.07.2022)
Hesla k 2. čtení 15. neděle v mezidobí C (09.07.2022)
Hesla k 2. čtení o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (04.07.2022)
Hesla k 2. čtení 14. neděle v mezidobí C (03.07.2022)
Hesla k 2. čtení 13. neděle v mezidobí C (26.06.2022)
Hesla k 2. čtení 12. neděle v mezidobí C (18.06.2022)
Hesla k 2. čtení 7. neděle velikonoční C (28.05.2022)
Hesla k 2. čtení 5. neděle velikonoční C (14.05.2022)
Hesla k 2. čtení 4. neděle velikonoční C (07.05.2022)
Hesla k 2. čtení 3. neděle velikonoční C (30.04.2022)
Hesla k 2. čtení 2. neděle velikonoční C (23.04.2022)
Hesla k 1. čtení na sobotu velikonočního oktávu (22.04.2022)
Hesla k 1. čtení na pátek velikonočního oktávu (21.04.2022)
Hesla k 1. čtení na čtvrtek velikonočního oktávu (20.04.2022)
Hesla k 1. čtení na středu velikonočního oktávu (19.04.2022)
Hesla k 1. čtení na úterý velikonočního oktávu (18.04.2022)
Hesla k 1. čtení na pondělí velikonoční (17.04.2022)
Hesla k epištole velikonoční vigilie (16.04.2022)
Hesla k 2. čtení na Velký pátek (14.04.2022)
Hesla k 2. čtení na Zelený čtvrtek (13.04.2022)
Hesla k 2. čtení Květné neděle A, B, C (09.04.2022)
Hesla k 2. čtení 5. neděle postní C (02.04.2022)
Hesla k 2. čtení 4. neděle postní C (26.03.2022)
Hesla k 2. čtení 3. neděle postní C (18.03.2022)
Hesla k 2. čtení 2. neděle postní C (11.03.2022)
Hesla k 2. čtení 1. neděle postní C (05.03.2022)
Hesla k 2. čtení 8. neděle v mezidobí C (26.02.2022)
Hesla k 1. čtení na svátek Stolce sv. Petra (22.02.2022)
Hesla k 2. čtení 7. neděle v mezidobí C (22.02.2022)
Hesla k 2. čtení 6. neděle v mezidobí C (12.02.2022)
Hesla k 2. čtení 5. neděle v mezidobí C (04.02.2022)
Hesla k 2. čtení o svátku Uvedení Páně do chrámu (01.02.2022)
Hesla k 2. čtení 4. neděle v mezidobí C (30.01.2022)
Hesla k 2. čtení 3. neděle v mezidobí C (22.01.2022)
Hesla k 2. čtení 2. neděle v mezidobí C (15.01.2022)
Hesla k 2. čtení 2. neděle po Narození Páně (02.01.2022)
Hesla k 2. čtení o svátku Svaté Rodiny C (26.12.2021)
Hesla k 2. čtení 4. adventní neděle C (18.12.2021)
Hesla k 2. čtení 3. neděle adventní C (11.12.2021)
Hesla k 2. čtení na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu (08.12.2021)
Hesla k 2. čtení 2. neděle adventní C (04.12.2021)
Hesla k 2. čtení 1. neděle adventní C (28.11.2021)
Hesla k 2. čtení na slavnost Ježíše Krista Krále B (24.11.2021)
Hesla k 2. čtení 33. neděle v mezidobí B (15.11.2021)
Hesla k 2. čtení 32. neděle v mezidobí B (05.11.2021)
Hesla k 2. čtení 31. neděle v mezidobí B (04.11.2021)
Hesla k 2. čtení 30. neděle v mezidobí B (23.10.2021)
Hesla k 1. čtení na svátek sv. Lukáše (17.10.2021)
Hesla k 2. čtení 29. neděle v mezidobí B (15.10.2021)
Hesla k 2. čtení 28. neděle v mezidobí B (09.10.2021)
Hesla k 2. čtení 27. neděle v mezidobí B (01.10.2021)
Hesla k 2. čtení 26. neděle v mezidobí B (25.09.2021)
Hesla k 2. čtení 25. neděle v mezidobí B (18.09.2021)
Hesla k 2. čtení 24. neděle v mezidobí B (10.09.2021)
Hesla k 2. čtení 23. neděle v mezidobí B (03.09.2021)
Hesla k 2. čtení 22. neděle v mezidobí B (27.08.2021)
Hesla k 2. čtení 21. neděle v mezidobí B (22.08.2021)
Hesla k 2. čtení 20. neděle v mezidobí B (15.08.2021)
Hesla k 2. čtení 19. neděle v mezidobí B (08.08.2021)
Hesla k 2. čtení 18. neděle v mezidobí B (30.07.2021)
Hesla k 2. čtení 17. neděle v mezidobí B (24.07.2021)
Hesla k 2. čtení 16. neděle v mezidobí B (18.07.2021)
Hesla k 2. čtení 15. neděle v mezidobí B (10.07.2021)
Hesla k 1. čtení na svátek sv. Tomáše, apoštola (03.07.2021)
Hesla k 2. čtení 14. neděle v mezidobí B (03.07.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti sv. Petra a Pavla - ve dne (28.06.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti sv. Petra a Pavla - vigilie (28.06.2021)
Hesla k 2. čtení 13. neděle v mezidobí B (26.06.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Narození Jana Křtitele - ve dne (23.06.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Narození Jana Křtitele - vigilie (23.06.2021)
Hesla k 2. čtení 12. neděle v mezidobí B (20.06.2021)
Hesla k 2. čtení 11. neděle v mezidobí B (11.06.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova B (11.06.2021)
Hesla k 2. čtení 10. neděle v mezidobí B (05.06.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Nejsvětější Trojice B (29.05.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Seslání Ducha Svatého B (22.05.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Seslání Ducha Svatého - vigilie (22.05.2021)
Hesla k 2. čtení 7. neděle velikonoční B (15.05.2021)
Hesla k 2. čtení 6. neděle velikonoční B (08.05.2021)
Hesla k 2. čtení 5. neděle velikonoční B (01.05.2021)
Hesla k 2. čtení 4. neděle velikonoční B (24.04.2021)
Hesla k 2. čtení 3. neděle velikonoční B (16.04.2021)
Hesla k 2. čtení o 2. neděli velikonoční B (11.04.2021)
Hesla k 2. čtení o slavnosti Zvěstování Páně (24.03.2021)
Hesla k 2. čtení 5. neděle postní B (20.03.2021)
Hesla k 2. čtení na slavnost sv. Josefa (19.03.2021)
Hesla k 2. čtení 4. neděle postní B (13.03.2021)
Hesla k 2. čtení 3. neděle postní B (06.03.2021)
Hesla k 2. čtení 2. neděle postní B (26.02.2021)
Hesla k 2. čtení 1. neděle postní B (19.02.2021)
Hesla k 2. čtení na Popeleční středu (16.02.2021)
Hesla k 2. čtení 9. neděle v mezidobí B (15.02.2021)
Hesla k 2. čtení 8. neděle v mezidobí B (15.02.2021)
Hesla k 2. čtení 7. neděle v mezidobí B (14.02.2021)
Hesla k 2. čtení 6. neděle v mezidobí B (13.02.2021)
Hesla k 2. čtení 5. neděle v mezidobí B (06.02.2021)
Hesla k 2. čtení 4. neděle v mezidobí B (29.01.2021)
Hesla k 2. čtení 3. neděle v mezidobí B (23.01.2021)
Hesla k 2. čtení 2. neděle v mezidobí B (15.01.2021)
Hesla k 2. čtení o svátku Křtu Páně B (09.01.2021)
Hesla k 2. čtení 4. neděle adventní B (19.12.2020)
Hesla k 2. čtení 3. neděle adventní B (11.12.2020)
Hesla k 2. čtení 2. neděle adventní B (04.12.2020)
Hesla k 2. čtení 1. neděle adventní B (29.11.2020)
| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 16. 04. 2022 | 1075 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace