Zajímavé...

EXKLUZIVNĚ! interview s kardinálem Burkem: "Je zde velmi nebezpečný zmatek a se zmatkem přijde rozdělení."

Archbishop Raymond Leo Burke.jpg,<br> foto: Original uploader was Geerlingguy at en.<br>wikipedia. <br>CC-BY-SA-2.5, 2.0 Tentokrát vám přinášíme český překlad nedávného interview s kardinálem Burkem. Přebíráme jej z LIFENEWS.SK, které se snaží přinášet ty nejzajímavější "zprávy které hýbou světem". Tento rozhovor přinesl jako první ve slovenském překladu.

Navštívili jsme kardinála Burkeho v jeho apartmánu, který se nachází velmi blízko u Vatikánu. Jednou z prvních věcí, kterou si hosté vstupující do domu všimnou, je portrét papeže Františka, který visí ve vstupní hale.

Raymond Leo Burke se narodil 30. června ve Wisconsinu. V roce 2003 byl jmenován arcibiskupem Saint Louis, Missouri, jedné z nejstarších a nejvíce uznávaných diecézí ve Spojených státech. Vzhledem k mezinárodní prestiži jako odborníka na kanonické právo, v roce 2008 ho Benedikt XVI. jmenoval prefektem Nejvyššího soudu apoštolské signatury a v této funkci zůstal, dokud ho papež František nepověřil zabývat se Maltézským řádem. Velmi oddaný služebník Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a zasvěcený své diecézi, kde mu dokonce věnoval i oltář v katedrále v Saint Louis.

Podařilo se nám s ním promluvit o Dubii, krizi Maltézského řádu, prvních třech měsících vlády Trumpa a o jiných záležitostech. Na rozhovor dohlíželi 3 obrazy: jeho fotografie s emeritním papežem Benediktem XVI., Relikvie svatého Rajmunda z Peňafortu, jeho svatého patrona, a neapolská socha odpočívajícího sv. Josefa, kterou mu někdo nedávno věnoval.

Jak hodnotíte první měsíce Donalda Trumpa v Bílém domě?

Je jasné, že je to velmi těžký čas, protože obyvatelé Spojených států uvedli, že chtějí, aby jejich země šla novým směrem. Prezident Trump se snaží tato přání splnit, protože je vyjádřili lidé, kteří ho volili. Ale to není tak jednoduché, protože je zde i velmi silná druhá strana a rovněž je novým prezidentem, což znamená, že musí najít způsob, kterým nejlépe dosáhne nové věci, které chce udělat. Myslím, že to bude v pořádku, ale prvních 100 dní je těžkých. Není o tom pochyb. Osobně ho neznám. Nikdy jsem s ním osobně nemluvil, ale věřím, že je odhodlán naplnit mandát, který dostal od lidu ve Spojených státech.

Myslíte si, že je nyní více naděje pro hnutí pro-life, aby vyhrálo více bitev, jak to řekl Mike Pence během pro-life pochodu?

Absolutně. Prezident Trump má v tom jasno, i když v minulosti tomu tak nebylo. Teď jsem si jistý, že rozumí nedotknutelné důstojnosti nevinného a bezbranného lidského života a že zákony v USA by měly chránit nenarozené děti.

Takže si myslíte, že nová vláda je skutečně oddaná ochraně života?

Určitě. Vice-prezident Pence byl velmi dlouhý čas jedním z lídrů v politice za hnutí pro-life.

Alt-right: Myslíte si, že vzestup alternativní pravice a omezení globalizace jsou dobré zprávy pro svobodu?

Pokládám za důležité, že se Církev zabývá těmito politickými vůdci, kteří mají spoustu dobrých nápadů a mluví s cílem nabídnout jim směr, který poskytuje Katolická sociální nauka, což je vždy respektování společného dobra, protože v kterémkoliv politickém programu zde mohou být aspekty, které jsou velmi dobré, ale i ty, které nejsou dobré. Rovněž je třeba je zlepšit nebo zdokonalit.

Nejdůležitější věcí pro nás je, aby se Církev nezpolitizovala a nestala se součástí jedné strany nebo druhé, ale mluvila s lídry, kteří ukazují mnoho pozitivních signálů a pomoci jim, aby jejich vize a programy mohly sloužit co nejlépe pro společné dobro.

Staví Vatikán most s Trumpovým vedením nebo právě naopak, buduje zeď?

Nemám o tom žádné informace, protože jsem nekomunikoval s ministrem, který by byl do toho zapojen. Musím říci, že Osservatore Romano, což jsou oficiální vatikánské noviny, jsou docela negativní k prezidentu Trumpovi. Myslím, že to není nápomocné.

Novinář Jason Horowitz pro News York Times řekl, že jste se setkali s Stephenem K. Bannonem (Trumpův alt-right poradce. Editor). Skutečně se to stalo nebo je to "falešná zpráva?"

Říkají mi, že jsem mu byl před lety představen, ale rozhodně jsme se nesetkali nyní. Ve skutečnosti si nepamatuji setkání s ním, ale řekli mi, že jsem se s ním seznámil. Když mám být upřímný, nepamatuji si přesně, jak vypadal ... Nikdy jsem s ním neměl (účelové) setkání.

Čili nemáte spojení na Trumpovo vedení ...

Ne, nemám.

Dubia: Jaký byl hlavní důvod, že čtyři kardinálové vytvořili veřejnou Dubii?

Hlavní důvod byl zmatek v Církvi, co se týče základních otázek, které jsou definovány s ohledem na vnitřní morální zlo, na svaté přijímání a správnou přípravu na přijetí sv. přijímání a s ohledem na nerozlučitelnost manželství.

Je tam tak mnoho zmatku, že v první řadě jsem požádal papeže, aby objasnil tyto základní otázky. Omezili jsme naše prosby jen na čtyři otázky. Jelikož jsem nedostal odpověď - protože mnoho lidí nám říkalo: "Proč si vy, kardinálové, neplníte své povinnosti a neučíte zřetelně o těchto záležitostech?" - tak jsme věděli, že musíme dát lidem vědět o Dubiích. Ano, snažíme se ze všech sil, snažíme se od papeže přijmout směr, kterým Církev potřebuje nyní přijmout. Protože existuje velmi nebezpečný zmatek a se zmatkem přijde rozdělení.

Kněží proti kněžím a neshody mezi katolíky o tom, zda jste schopni přijímat svátosti pokud žijete v neplatném manželském svazku. Dokonce se našly neshody mezi biskupy, a to by se nemělo stát ... To není dobré pro Církev.

Proč se pod to podepsali jen čtyři kardinálové?

Mohu vám říci, že více než jen čtyři kardinálové podporují Dubii, ale pro různé důvody o tom nechtějí mluvit veřejně. My čtyři kardinálové, kteří jsme se podepsali pod Dubii, jsme prostě věděli, že je to naše povinnost a nemysleli jsme na to, že potřebujeme mít určitý počet kardinálů. My čtyři jsme věděli, že to musíme udělat, tak jsme to i udělali.

Čili máte osobní podporu jiných kardinálů?

Ano.

Co byste řekli těm, kteří řekli, že jste zpochybňovali papeže?

Neexistuje žádný útok na papeže. Ve skutečnosti tradice přinášet Dubie a otázky papeži jsou velmi starý zvyk v Církvi a dokument prokázal úctu papeži, který vede Církev v kritickém momentě nebo v době zmatku nebo omylů. Čili pokud budete číst Dubii, všimnete si, že jsme velmi zdvořilí. Z ničeho neobviňujeme Svatého otce. Prostě jsme ve prospěch Církve žádali, aby v těchto záležitostech bylo jasno.

Mluvili jste o nějakých precedensech formálního opravování papeže v historii Církve ...

Myslím například papeže Jana XXII., který nesprávně učil o Visio beatifica. Určití biskupové a teologové na tuto skutečnost upozornili. Zpočátku se bránil nápravě, ale pak, předtím než zemřel, odvolal to, co řekl. Uznal, že to byl omyl.

Jsou zde i jiné případy, které jsou v historii Církve podobné. Některé z nich jsou o větších praktických záležitostech, dokonce i o správě pozemských záležitostí. Například, když kardinálové šli ke Svatému otci a řekli mu: "Podle našeho názoru neřídíte dobře záležitosti Církve," a papež se pak opravil.

Myslíte si, že bude i takovéto formální a veřejné opravování papeže Františka?

Není to zatím jasné. Normálně řečeno, předtím než by se podstoupil tento krok, kardinálové by přistoupili k Svatému otci osobně a řekli by mu: Svatý Otče, záležitost je tak vážná, musíme ji napravit a věřím, že Svatý otec v tom okamžiku odpoví.

Ale nemyslíte si, že rozhovor s kardinálem Müllerem v Il Timone byl odpovědí na Dubii?

Věřím tomu. Určitě se to týká celé diskuse a je zřejmé, že Církev se ohledně těchto věcí učí. Věřím tomu, ale nevím, protože jsem nemluvil s kardinálem Müllerem, že na jeho straně je rozhovor pastoračním úsilím, které jasně uvádí učení Církve.

Ale papež ještě neodpověděl ...

Pokud mi je známo, mně ne a nemyslím si, že ostatním kardinálem ano. Nemyslím si, že nám dal nějakou odpověď.

A ohledně data formálního opravování?

Opravdu nemohu o tom mluvit, protože jde o záležitost, ke které je třeba přistupovat delikátně a s velkou úctou. A já nechci navrhnout datum, které by v každém případě negativně ovlivnilo řízení v této záležitosti, nebo by zneuctilo někoho ze zúčastněných.

Předtím a poté, co jste zveřejnili Dibii, jste v kontaktu s emeritním papežem?

Ne, nikdy jsem s ním o Dubiích nemluvil.

Skončila konečně krize Maltézského řádu?

Na tuto otázku je těžké odpovědět. V tomto okamžiku nemám žádné spojení s Maltézským řádem. I když si kardinál Patron udržel titul, papež dal jasně najevo, že jediná osoba, která může zadávat dotazy Maltézskému řádu jménem Svatého otce je arcibiskup Beccia. Takže nevím.

V dubnu by měla být volba nového velmistra a mám naději, že bude vybrán vynikající představený z těch, kteří se hlásí k Rytířům. Velmistr by urovnal spory a vedl by Rád správným směrem. Svatý otec mi ve svém listě 1. prosince minulého roku jasně napsal, že co se týče Maltézského řádu, má vážné obavy. Podle mého názoru jsou tyto obavy určitě opodstatněné a nový představený bude muset řešit tyto starosti.

Požádal vás papež, abyste vykázal zednáře z Maltézského řádu?

Papež měl jasno v tom, že zednáři nemohou být členy Maltézského řádu. Proto mi řekl, že v případě, že tam budou rytíři, kteří trvají na tom, že jsou členy zednářství, musí být vyloučeni. Stále na tom pracuji.

Byl to konflikt zájmů mezi členy komise navrhované Svatým stolcem jak řekli někteří vatikanisti nebo dokonce velmistr?

Je to důležité pro krizi Maltézského řádu a tato záležitost by měla být zcela jasná. Protože pro každého člověka se zdravým rozumem se zde děje něco divného. Co se týče tohoto posledního dedictví [dedičastva] (odkázaného Řádu někým. Editor), jehož součástí bylo, abych se tímto Řádem již nezabýval, není jasné, kdo je dárce, což je přesnou podstatou odkazu, jak se to provádí a to není správné. Tyto záležitosti musí být jasné.

A navíc je to velmi podivné, když tři lidé, kteří jsou přímo zapojeni do této záležitosti s odkazem majetku, by měli být součástí tzv. "Skupiny", která vyšetřuje celou záležitost odvolání velkého kancléře a doporučili, aby se měl vrátit do funkce.

Bratr Von Boeselagera byl jmenován do IOR (Vatikánská banka).

Albrecht von Boeselager, velký kancléř, byl požádán, aby odstoupil, a pak, když odmítl, byl zbaven funkce. Pak o několik dní později jeho bratr, Georg von Boeslager, byl jmenován do Commission of Control of the Institute for the Works of Religion, což je vlastně Vatikánská banka. Zdá se to divné.

Po nominaci Beccia, jaká je vaše role v organizaci?

Nemám žádnou roli. Mám titul, ale nemám funkci.

Máte svázané ruce ....

Ano. Respektuji nařízení papeže a právě teď nemám s řádem nic dělat.

Byl jste hlavním cílem (této) krize?

Nevím. Celý ten vývoj je takový divný, že je pro mě složité pochopit, co bylo konečným cílem. Jistě, jedna věc je jistá, že návrat hlavního kancléře byl hlavní cíl. Zda to rovněž zahrnuje i můj odstup jako Kardinálního Patrona, to nevím.

Říkalo se, že vás poslali na ostrov Guam jako trest papeže kvůli Dubiím. Nicméně návštěva byla naplánována už měsíce předtím než se zveřejnila dubie. Je to další ukázka "falešných zpráv", které nový prezidet Trump tak velmi kritizuje?

Byla to lež nebo falešné zprávy. Myslím, že to bylo v říjnu, když mě požádali, abych předsedal pěti soudcům, kteří měli posoudit případ arcibskupa Apurona v Církvi. Jinými slovy, soud měl najít pravdu ohledně obvinění, která byla vznesená proti arcibiskupovi Guamu, a proto tento výlet do Guamu byl celý naplánován nezávisle od potíží ohledně Dubií nebo obtíží v případě Maltézského řádu. Další skutečnost je, že jsem tam jel z velmi specifických důvodů a byl jsem tam tři dny. Čili asi těžko to bylo vyhnanství.

Jaký je váš vztah se Svatým otcem?

Nemluvil jsem s ním od našeho posledního setkání, které se uskutečnilo v prosinci minulého roku. Pozdravil jsem ho po setkání kolegia kardinálů a římské kurie před Vánocemi, ale nemluvil jsem s ním a neudělil mi audienci. Takže nevím, co si myslí.

Poprosili jste ho o audienci?

Ano.

A během krize s Maltézský řádem?

Neměl jsem příležitost si o tom s ním promluvit.

Co si myslíte o nedávných prohlášeních generálního představeného jezuitů, v nichž zpochybnil důslednost Svatých evangelistů?

Je to celé špatně. Ve skutečnosti považuji za neuvěřitelné, že mohl udělat takový druh vyhlášení. Rovněž je třeba, aby se to opravilo. Je nesmyslné se domnívat, že slova v evangeliích, což jsou slova, která po staletích studií byly chápány jako přímé slova našeho Pána, nejsou nyní slova Pána, protože nebyly nahrané na páskách. Nedokážu to pochopit.

Ale to není jednoduchá chyba ...

Je to vážná chyba, která musí být napravena.

A kdo může napravit tato prohlášení?

Řekl bych, že Kongregace pro nauku víry, papežův orgán pro zajištění pravdy víry a morálky.

- Vatileaks: Úniky informací hovořily o 1 000 bytech Svaté stolice po celém Římě. Věříte tomu, že když je Církev největším vlastníkem půdy, odebírá to na věrohodnosti evangelního poselství?

Zaprvé, neznám pravdu o tom. Co mohu říci je, že si nemyslím, že pokud Církev vlastní půdu, odebírá to na její věrohodnosti, ale způsob, jakým se řídí se velmi odrazí na věrohodnosti Církve. Ve skutečnosti, když má Církev všechny tyto majetky, může je použít pro mnoho dobrých účelů, ale administrace musí být striktně podle církevního práva. Neříkám, že to tak není, ale pro mě jediný skandál by byl, kdyby nějakým způsobem tyto majetky nebyly dobře spravovány.

Vatikánská diplomacie se výrazně změnila v posledních letech. Jak hodnotíte, že Svatý stolec považoval za "manžela" homosexuálního milence prezidenta Lucemburska?

Myslím, že je třeba něco udělat, aby se věnovali veřejnému obrazu, který se takovým jednáním vytvořil. V minulosti Svatý stolec velmi diskrétně a s respektem odmítl dovolit takovou věc. Musíme se k tomu vrátit, protože když veřejně dovolujeme takovou věc, budí to dojem, že teď to Svatý stolec schvaluje. Čili to musí být srozumitelné. Také si myslím, že podmínky pro výběr těch, kteří jsou pozváni, aby oficiálně přišli a mluvili na konferencích při Svaté trojici, musí být jasné. Nerozumím, jak lidé, kteří se otevřeně postavili Církvi a jejímu učení, mohou být pozváni na takové druhy konferencí.

Jako Paul Ehrlich ...

Přesně, Paul Ehrlich ... první příklad.

Ano, ale ten, kdo byl zodpovědný za toto pozvání, byl kardinál Ravasi, který napsal "Cari fratelli Masoni" v Il Sole 24 ...

Ano, ještě jsem nečetl tu knihu (Alberto Barcenas: Masonería, Religion y política) ale kdokoliv je za to odpovědný, je zodpovědný za to, aby na to odpovídal.

List kardinála Ravasiho?

Nečetl jsem ten dopis. Nečetl jsem to, ale slyšel jsem o něm.

Islám: Kardinál Sarah varoval před dvěma hrozbami: islámem a gender ideologií. Věříte, že islám je vhodný na soužití v západním světě?

Sdílím jeho obavy. Toto jsou dvě velké hrozby současnosti. Jsem silně přesvědčen, že jeden z hlavních způsobů jak je řešit je přes vzdělání. Musíme se ujistit, že na našich školách a univerzitách se bude vyučovat pravda.

Obě otázky o lidské podstatě a gender problému jsou celé uměle vytvořené určitou ideologií. Rovněž je DŮLEŽITÉ i to, že se bude učit pravda o islámu. Podstata islámu je forma vlády. Podle jejich vlastních názorů či principů má v úmyslu vládnout světu. A také o Alláhovi. Postava Alláha v koránu a v jiných islámských spisech je zcela odlišná od Boha v judeo-křesťanské víře.

Jaké důvody pro naději dává katolická rodina v dnešním světě poznamenaném kulturou smrti a kde se gender ideologie považuje za jedinou pravdu o lidské bytosti?

Samozřejmě, existuje důvod k naději, protože Kristus vždy dává své milosti jednotlivcům a rodinám. A tato celá situace se může změnit díky jednotlivcům a rodinám. Mnoho cestuji do různých částí světa. V Americe a všude jinde kam jdu, poznávám mladé lidi, dobré mladé rodiny a jiné rodiny, které možná nejsou mladé, ale jsou to velmi oddané katolické rodiny. To mi dává naději, protože když více můžeme podpořit jeden druhého, abychom byli věrní Kristu, tak se to může změnit.

Jakou radu byste dali těmto katolickým rodinám, které chtějí, aby jejich děti vyrůstaly ve svobodě?

Moje rada by byla, aby se modlily, hlavně přijímali sv. přijímání a pravidelně chodili ke zpovědi; zadruhé je centrum rodinného života, aby obrátily svou pozornost na vzdělávání svých dětí jednoznačně podle učení Církve a podle morálního zákona a zatřetí, aby spolupracovaly s ostatními rodinami a aby se podporovaly a staly se velkou silou pro dobro ve světě.

Papež vydal prohlášení, ve kterém se nyní svatby, které sloužili kněží z Kněžského bratrstva sv. Pia X., budou uznávat.

Ještě jsem to nečetl. Je to velmi významný krok Sv. otce a také to znamená, že nějakým způsobem zde musí existovat i usmíření s FSSPX, protože v zásadě to co říká papež je, že kněží ve společnosti, když jsou svědky manželství, vykonávají jurisdikci v Římskokatolické církvi. Čili je to velmi zajímavé.

Myslíte si, že osobní prelatura je správná cesta ke smíření?

Věřím, že to bude velmi účinná cesta ke smíření

Byla by to velká novinka?

Ano. Modlím se za to a doufám, že to přijde. Ale smíření musí být samozřejmě založeno na společném porozumění si. Nemůžeme to prostě sílit. Jinak řečeno, pokud zde není společné porozumění, to co my usmíříme, bude mít za následek všechny druhy konfliktů a problémů. Musíme se ujistit, že je tu společné porozumění pokud jde o veškeré otázky, které v minulosti mělo FSSPX vůči Církvi, Svaté stolici a s vedením Katolické církve.


Zdroj: https://infovaticana.com, 10. 4. 2017

Převzato z www.lifenews.sk/, článek naleznete zde.

Kard. R. Burke, foto z res claritatis

Sdílet

Související články:
Homilie pronesena při inauguraci arcibiskupa Josefa Nuzíka (13.04.2024)
Homofobie "neexistuje", říká vysoký vatikánský kardinál Ludwig Müller (16.03.2024)
Biskup Strickland: "Naší jedinou nadějí" je opět vnímat život jako posvátný dar od Boha (15.02.2024)
Pastýřský list pro neděli před začátkem postní doby 2024 (11.02.2024)
Novým olomouckým arcibiskupem se stává Mons. Josef Nuzík (09.02.2024)
Litoměřická diecéze má nového biskupa (08.02.2024)
Biskup Strickland: „Bratři a sestry, nikdy neopouštějte Katolickou církev“ (31.01.2024)
List biskupa Pavla (28.01.2024)
Kardinál Burke: Je třeba „opravit“ jezuitského představeného za zpochybnění Ježíšových slov proti rozvodu (02.01.2024)
Videolist brněnské diecéze "Ažnavěky" (18.12.2023)
Pastýřský list biskupa Pavla „PODĚLME SE O RADOST Z VÍRY“ (17.12.2023)
Kardinál Müller: Biskupové musí hlásat "ukřižovaného Krista", ne se přizpůsobovat politickým elitám (17.11.2023)
Biskup Strickland: Připoutejte se k pravdě Ježíše Krista uprostřed všech nepokojů v našem světě (01.11.2023)
Biskup Strickland: Sexuální aktivita mimo manželství je vždy těžko hříšná (29.10.2023)
Biskup Strickland vyvrací omyl, že "všichni lidé budou spaseni", a v novém listu zdůrazňuje obrácení (27.10.2023)
Lásku není možné oddělit od pravdy, neboť to už není láska. Když někdo žije ve smrtelném hříchu, není to v pořádku, protože mu hrozí zatracení (26.10.2023)
Biskup Strickland: Kristus založil jedinou pravou Církev a on je jedinou cestou ke spáse (30.09.2023)
Kardinál Müller: "Falešní proroci" se pokusí využít synodu o synodalitě k prosazení Agendy OSN 2030 (29.09.2023)
Vladyka Milan Chautur: Nezralá svoboda a chaos mysli (25.09.2023)
Pastýřský list biskupa Pavla o milosrdenství a společenství (17.09.2023)
Kardinál Robert Sarah hostem zářijové pouti v Římově (08.09.2023)
Katoličtí biskupové kritizovali dokument EU požadující právo zabíjet děti při potratech (22.07.2023)
Svatý rok se blíží... (19.07.2023)
Biskup Strickland: „Všichni se musíme připravit na bílé mučednictví“ (19.07.2023)
Biskup Schneider o soužití partnerů, změně pohlaví a ekumenismu (10.07.2023)
* Prohlášení ČBK k aktuálnímu dění ohledně manželství a rodiny *** Prohlášení zástupců českých církví k manželství (08.07.2023)
Prohlášení předsedy ČBK k útokům na sv. Jana Pavla II. (17.03.2023)
Slovo otce biskupa Pavla: Povolání ke kněžství (10.02.2023)
Dopis biskupa Zdenka Wasserbauera k neděli Božího slova (21.01.2023)
Kardinál Sarah: „Náboženská svoboda na Západě ohrožena“ (25.12.2022)
Slovo otce biskupa Pavla k Tříkrálové sbírce (17.12.2022)
Pastýřský list pro 1. neděli adventní 2022 (04.12.2022)
„Synodálny proces jako nástroj na zmenu Cirkve?“ (24.11.2022)
Kardinál Müller: Musíme mít pevnou důvěru ve vítězství Krista (31.10.2022)
Kardinál Brandmüller: Liberální profesoři morální teologie a pokrokoví biskupové způsobují CHAOS v Církvi. (30.10.2022)
Španělsko: Biskup varuje před jistými návrhy synodu (27.08.2022)
Slovensko se loučí s kardinálem Jozefem Tomkem (11.08.2022)
Svatý stolec: Synodální cesta v Německu nemůže přijímat doktrinální rozhodnutí (24.07.2022)
První pastýřský list biskupa Pavla (02.07.2022)
Kardinál Burke žádá papeže o odvolání německých biskupů (01.06.2022)
Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně (26.05.2022)
Kázání Dominika kardinála Duky v Katedrále sv. Víta, Navalis, neděle L.P. 15. 5. 2022 (17.05.2022)
Novým pražským arcibiskupem byl jmenován J. Exc. Jan Graubner (13.05.2022)
Dominik Duka: Není vinen jen voják, který znásilňoval. / Nepodporujte je! II. (04.05.2022)
Výzva Svatého otce Františka k Popeleční středě (02.03.2022)
Polsko: Arcibiskup Gadecki napsal kritický dopis německým prelátům o jejich Synodální cestě (23.02.2022)
George Weigel: Podkopávání II. vatikánského koncilu na obranu II. vatikánského koncilu (19.02.2022)
George Weigel: Tekutý katolicismus a německá synodální cesta (19.02.2022)
Ve svátek Panny Marie Lurdské přijel do Medžugorje nový apoštolský vizitátor + první promluva v Medžugorji a (video) rozhovor (16.02.2022)
Kardinál Dominik Duka reaguje na nenávistnou kampaň proti Benediktu XVI. (09.02.2022)
Útoky na Benedikta XVI. přicházení z církevních kruhů a vyvolávají ničení Církve (soubor článků) (09.02.2022)
Karol Dučák: Katolická církev během Druhého vatikánského koncilu ateistický komunismus odsoudila! (21.01.2022)
ECCLESIA DISCUTENS - Církev diskutující (16.01.2022)
Kázání pražského generálního vikáře otce biskupa Zdenka při Půlnoční – 25.12.2021 (26.12.2021)
Úvaha konvertity nad synodální cestou (23.12.2021)
Církev a vakcíny Kardinál Müller a arcibiskup Cordileone zpochybňují očkování (12.12.2021)
Modlitba za nového biskupa brněnské diecéze (03.12.2021)
Byl jmenován nový Apoštolský vizitátor pro Medžugorje (29.11.2021)
Karol Dučák: Jaký je správný vztah člověka k majetku ve smyslu sociální nauky Katolické církve? (31.10.2021)
Synoda - Jak se k ní postavit, nakolik se zajímat, zapojit? (video) (19.10.2021)
Kardinál Burke: vděčný za uzdravení a modlitbu růžence (18.10.2021)
'Jako biskup mám povinnost důrazně varovat Západ': interview s kardinálem Robertem SARAHEM (02.10.2021)
Nigerijský kardinál: "Eucharistii bychom nikdy neměli přijímat nehodně." (18.09.2021)
Přednáška kardinála Dominika Duky na Mezinárodním eucharistickém kongresu (11.09.2021)
Zemřel Mons. Henryk Hoser, SAC - Apoštolský vizitátor pro farnost Medžugorje (14.08.2021)
Děkovný list arcibiskupa Jána Orosche Mons. Gadeckemu z Polska za jeho (kritizované) kázání (17.07.2021)
Prohlášení ČBK k manželství stejnopohlavních párů (12.07.2021)
(Ke+) Kázání poznaňského arcibiskupa Stanisława Gądeckeho z nitranské cyrilo-metodějské pouti (09.07.2021)
Stanovisko Komise biskupů zemí Evropské unie k tzv. reportu Matić (30.06.2021)
Otec biskup Vojtěch povzbuzuje (26.04.2021)
Kardinál Comastri o zrazení Pána a úloze Panny Marie během umučení (22.04.2021)
Polští biskupové proti vakcíně na základě potratů (22.04.2021)
Slovensko: Arcibiskup Zvolenský: Ignorování požadavků Církve se stalo neudržitelné (27.03.2021)
Pastýřský list ke slavnosti Zvěstování Páně 2021 (21.03.2021)
Kardinál Sarah: Situace Církve - jako Velký pátek (14.03.2021)
Karol Dučák: Nezbytnost liturgické reformy po Druhém vatikánském koncilu, 2. část (23.02.2021)
Karol Dučák: Nezbytnost liturgické reformy po Druhém vatikánském koncilu, 1. část (21.02.2021)
Otevřený dopis kardinála Duky prof. Hořejšímu (19.02.2021)
Kardinál Dominik Duka: Považuji za svoji povinnost se zastat Jany Jochové, předsedkyně Aliance pro rodinu. (08.02.2021)
Katoličtí biskupové v listu Joeovi Bidenovi odsuzují "nespravedlnost, jakou je potrat" (27.01.2021)
Biskup: Křesťané se musí připravit na novou dobu mučednictví (25.01.2021)
Skotský biskup vyzývá katolíky celého světa připojit se k němu v zasvěcení Panně Marii (18.01.2021)
Pastýřský list na Nový rok 2021 (01.01.2021)
PF 2021 (31.12.2020)
Kardinál Müller: Politici nemají právo zakazovat mši (25.12.2020)
Kardinál Pujats: Společnost stvořila náhradní náboženství: Zdraví! (22.12.2020)
Kardinál Burke: Síly stojící za "Velkým restartem" zneužily COVID na prosazení své zlomyslné agendy (video + text) (22.12.2020)
Odpověď polských biskupů EU parlamentu: Je jen právo na život, ne ale na potrat (21.12.2020)
Rozštěp rtu – smrtelné postižení? (15.12.2020)
Polsko: Biskupové odmítají kritiku EU k zákonu o potratu (08.12.2020)
Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska (02.12.2020)
Kardinál Dominik Duka: Dopis arménskému velvyslanci (18.11.2020)
Kardinál Dominik Duka: Bělohorská poznámka ze mše na Bílé Hoře (11.11.2020)
Biskupové Polska: "S bolestí sledujeme eskalaci agrese" + Modlitba za pokoj (na základě listu Efesanům) (31.10.2020)
Slovo brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho ke slavnosti Všech svatých (31.10.2020)
Vladyka Ján Babjak: Buďme vynalézaví a pozitivně naladěni (30.10.2020)
Arcibiskup Aupetit: Pandemie si žádá ohleduplnost, nikoliv teror (27.10.2020)
V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obracejí na všechny věřící s následující výzvou: (23.10.2020)
Texaský biskup: Tyto volby jsou o posvátnosti života (14.10.2020)
Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence (09.10.2020)
Kardinál Sarah: Bůh nechce vykořeňovat lidi migrací (27.09.2020)
Kardinál Sarah: "Vraťme se s radostí k Eucharistii!" (22.09.2020)
Burácející homilie vladyky Cyrila Vasila v Michalovcích - Co dělá z lidí mučedníky nebo mučitele (07.09.2020)
Katoličtí biskupové odsuzují vakcíny proti koronaviru z buněk potracených dětí (07.09.2020)
Kard. Dominik Duka: Pár slov o Evropské unii (29.08.2020)
Libanon: Maronitský patriarcha prosí o pomoc (05.08.2020)
Biskup Schneider: Usmiřujme Ježíše v Eucharistii (25.07.2020)
Milan Šášik: Mám pocit, že nás někdo zahání do kouta (17.07.2020)
Kardinál Napier ostře kritizuje hnutí Black Lives Matter (+ Život Cirkvi vo svete 28/2020) (13.07.2020)
Postoj biskupů k produkci nakladatelství Vérité (08.06.2020)
Výzva kardinálů - VERITAS LIBERABIT VOS !!! (18.05.2020)
Kardinál Sarah: Nelze přistoupit na eucharistii za cenu profanace (04.05.2020)
Biskup: Vlády používají covid-19 na pronásledování Církve + Život Cirkvi vo svete 18/2020 (02.05.2020)
Vladyka Milan Chautur - KVĚTEN - NOVÝ ŽIVOT (snad nejen v přírodě) (01.05.2020)
Kardinál Brandmüller: Velikonoce v době pandemie jsou drama! (28.04.2020)
Kardinál Müller: "Pánem Církve není lid, ale Bůh" (26.04.2020)
Rozhovor: Kardinál Dominik Duka hostem Bratislavských Hanusových dnů (video) (26.04.2020)
* O tom zda se katolíci (zvláště mladí) vrátí na mše svaté? * O falešném obvinění a propuštění kardinála Pella (17.04.2020)
* Plačící kardinál Comastri při růženeci u sv. Petra (+ video) * Biskupové, modlete se se svým lidem svatý růženec (16.04.2020)
Církev a Velikonoce v době pandemie (16.04.2020)
Rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou (06.04.2020)
Pozdrav brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho (06.04.2020)
Velikonoční výzva českých a moravských biskupů (06.04.2020)
Mons. Ján Orosch: Nedejme se zastrašit natolik, že bychom se ze strachu zcela odloučili od Boha a Církve (video + text) (05.04.2020)
Poselství biskupa z Astany Mons. Athanasia Schneidera (31.03.2020)
'Nastal čas vložit veškerou svou naději v Boha' - bývalý prefekt pro nauku víry kdl. Müller (25.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - ZÁBAVA NEBO KARANTÉNA ...? (21.03.2020)
Půst na zastavení koronaviru (16.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - Noe přinesl Bohu oběť díků, co udělá člověk dnes? (16.03.2020)
Výzva litoměřického biskupa z 12. 3. 2020 (13.03.2020)
Slovenští biskupové vyzývají k postu za odvrácení šíření koronaviru (13.03.2020)
* Prohlášení našich biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. 3. 2020 *+* Rozhodnutí biskupa V. Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvisloslosti (12.03.2020)
Polští biskupové: Zvyšte počet nedělních mší svatých v kostelích (10.03.2020)
Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob (10.03.2020)
Biskup Pascal Roland: Epidemie koronaviru nebo epidemie strachu? (10.03.2020)
Italští biskupové: Zrušení bohoslužeb působí utrpení kněžím i věřícím (09.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - Rizika choroby duše a těla! (08.03.2020)
* Příklad z místa vážného ohrožení koronavirem + MODLITBA
* Benátský patriarcha chce jednat o návratu bohoslužeb do kostelů
(27.02.2020)
(Z) prohlášení Slovenských biskupů k parlamentním volbám 2020 (26.02.2020)
Pentos - pláč nad hříchy - Velkopostní promluva vladyky Milana Chautura (25.02.2020)
Mons. S. Stolárik, rožňavský biskup: Pravda a lež nebo - Rozhodněme se správně! (08.02.2020)
'Zůstaňme věrnými Kristovými bojovníky'- kard. Burke během mše sv. před 'Pochodem' (04.02.2020)
Arcibiskup Aupetit: Kým jsem já, abych dítě zbavoval jeho kořenů (03.02.2020)
Karol Dučák: Dobrodiní Tridentského koncilu (22.01.2020)
Arcibiskup Cyril Vasiľ jmenován administrátorem košické řeckokatolické eparchie. Předcházelo falešné obvinění eparchy M. Chautura (21.01.2020)
Nářek kardinála Saraha: Katolická církev ztratila smysl pro posvátno (23.12.2019)
Nová kniha biskupa A. Schneidera: Kristův triumf nad temnotou věku (26.11.2019)
Trnavská novéna 2019 - kázání kardinála Raymonda L. Burkeho (22.11.2019)
Biskup Vlastimil Kročil: Nesprávné pojetí svobody může ohrozit svobodu druhého (13.11.2019)
Biskup Vojtěch Cikrle k 30. výročí svatořečení Anežky České (25.10.2019)
Arcibiskup Tasmánie: Kněží nemohou dodržovat zákony, které porušují zpovědní pečeť (20.09.2019)
Bohoslužba za Mons. ThDr. Jaroslava V. Polce (13.09.2019)
Kardinál Sarah: Evropa nepozná pokoj a radost, dokud se nevrátí k Bohu (01.09.2019)
Kardinál Sarah: Človek na kolenou je mocnější než svět (20.08.2019)
Arcibiskup varuje před veřejnými satanistickými mšemi (20.08.2019)
* Prohlášení předsedy polského episkopátu o světonázorovém totalitarismu
* Připojení se kardinála Dominika Duky
(09.08.2019)
Promluvy ze mší svatých na Mladifestu v Medžugorji (audio) (06.08.2019)
Mou povinností jakožto biskupa je varovat Západ - rozhovor s kardinálem Sarahem (01.08.2019)
Cenná slova útěchy vzácného pastýře na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (08.07.2019)
Odpověď Kardinála Dominika Duky na otevřený dopis Pavla Černého (02.07.2019)
Vyznání pravd vztahujících se k nejčastějším omylům v životě Církve naší doby. (02.07.2019)
Kardinál Sarah: Svět i církev umírá, protože ubývaji ti, kdo se klanějí Bohu (26.06.2019)
Dopis kard. Duky primátoru Hřibovi ohledně Mariánského sloupu (25.06.2019)
Postačí, když bude papež František jen mlčet? (24.06.2019)
Kardinálové a biskupové vydali 'Deklaraci pravd víry' (+ Život Cirkvi vo svete 24/2019) (17.06.2019)
Kardinál Sarah: Nestaňme se mlčením komplici nové ideologie! (09.06.2019)
Kardinál Ouellet: Evropskou krizi lze překonat na základě duchovních hodnot (09.06.2019)
Kardinál Müller: Němečtí biskupové na absolutně špatné cestě (06.06.2019)
Rozhovor s kardinálem Eijkem: Katolík nemůže prohlásit, že Bůh stvořil homosexualitu (02.06.2019)
Kardinál Sarah: Hlavním problémem dnešní církve je strach (10.04.2019)
* Tiskové prohlášení biskupa Kročila
* Kardinál Duka: O kauze sexuálního zneužívání v českobudějovické diecézi jsem nevěděl
(29.03.2019)
Kardnál Sarah: "Dobrý pastýř položí i svůj život za své ovce!" (25.03.2019)
Anglický biskup: V Církvi chybí úsilí o svatost (16.03.2019)
Právo na vlastní názor / objektivní skutečnost (10.03.2019)
Vzpomínková mše svatá (08.03.2019)
Poselství nemocným Postní doba a velikonoce 2019 (05.03.2019)
100. výročí narození kardinála Špidlíka (27.02.2019)
Biskup Atanáš Schneider: Dar Božího synovství (24.02.2019)
Kardinál Burke: 'Zmatek a omyly' lídrů Katolické církve mohou být znamením konce časů
* Jak překonat krizi v současné Církvi?
(17.02.2019)
Pastýřský list o kráse kněžského povolání (15.02.2019)
Pastýřský list o studiu teologie (15.02.2019)
Biskup Vojtěch Cikrle byl jmenován před devětadvaceti lety (15.02.2019)
Nový generální vikář brněnské diecéze (21.01.2019)
Pastýřský list na Nový rok 2019 (01.01.2019)
Přání k Vánocům od našeho otce biskupa Vojtěcha (21.12.2018)
Kardinál: Praktikující homosexualitu, antikoncepci, cizoložství nemohou dostat přijímání (01.11.2018)
Biskup: "Církev nesmí mít strach před pravdou" "Církev spí a Evropa bude islamizovaná! ... (27.10.2018)
Kardinál Sarah na synodě: Odvážněě hlásat nauku a ne ji ředit!
+ Život Cirkvi vo svete 43/2018
(27.10.2018)
Biskup Chaput vystoupil proti užívání zkratky LGBT v církevních dokumentech (06.10.2018)
Arcibiskup Zvolenský překvapil politiky (03.10.2018)
Co je za falešným obviněním biskupa Milana Chautura (20.09.2018)
Biskup Schneider: Ze strachu před perzekucí nepodepíší někteří kazašští preláti prohlášení (11.09.2018)
Ještě nikdy v historii nebyl společenský kredit biskupa na tak nízké úrovni (04.09.2018)
Útok na nebe: Přidejte se ke kardinálovi Burkovi v jeho výpravě za Církev a společnost (01.09.2018)
Fulton Sheen prorocky varoval před krizí křesťanství (17.08.2018)
Kardinál Bagnasco: Jedině návrat Boha na první místo může ubránit Evropu a lidskost (05.08.2018)
Argentinský biskup:,Potrat není právo, ale tragédie' + Zpravodajství Život Cirkvi vo svete 28/2018 (20.07.2018)
„Program LGBT je démonický útok na rodinu“, varoval kardinál Robert Sarah v USA (24.06.2018)
Biskup Schneider vysvětluje, jak se vypořádat s "heretickým kazatelem" (18.06.2018)
Vyprazdňování kostelů nezpůsobil Druhý vatikánský koncil (04.06.2018)
Jak to vidí... kardinál Dominik Duka (01.06.2018)
Kardinál Burke přijede na Slovensko, bude mít přednášku i tridentskou mši (25.04.2018)
Katolický biskup: čelíme 'děsivé nové době temna' (25.04.2018)
Kázání kardinála Dominika Duky - repatriace kardinála Berana (21. 4. 2018) (21.04.2018)
Návrat kardinála Berana: Loučení s Římem v Papežské koleji Nepomucenum (21.04.2018)
Biskupové nesouhlasí s divadelní hrou Naše násilí a vaše násilí (19.04.2018)
* Na počest kardinála Berana se v pátek rozezní zvony ve všech kostelích
* Dominik Duka: Kardinál Beran je velká postava našich dějin, nikdy se nen
(13.04.2018)
Kardinál Sarah: "Odsuzuji krizi víry zrádného duchovenstva" (10.03.2018)
Úsvit velké apostaze a prorocká slova bl. kardinála Johna Henryho Newmana (01.03.2018)
Kardinál Erdö: Základy demokracie se "otřásají" (26.02.2018)
Biskup Andreas Laun: "Homosexuální svazky žehnat nelze" (17.02.2018)
Kardinál Müller na mezinárodním sympoziu u příležitosti 25. výročí encykliky Veritatis splendor + rozhovor (16.02.2018)
Konec iluzí o Evropské unii ve zprávě Observatoria sociální nauky církve kardinála Van Thuâna (15.02.2018)
Všechno nejlepší, pane kardinále - Režisér Jiří Strach píše kardinálu Dominiku Dukovi. Připojte se i vy (14.02.2018)
Stojím za naším Otcem Arcibiskupem Dominikem Kardinálem Dukou (13.02.2018)
POVINNOST HÁJIT POSVÁTNOST MANŽELSTVÍ
- Rozhovor s Mons. Thomasem Paprockim
(12.02.2018)
Kard. Sarah: Křesťané jsou nejvíce pronásledováni na Západě. Chtějí zabít vaši víru (09.02.2018)
Kardinál Dominik Duka k výsledkům prezidentských voleb (29.01.2018)
Exorcista: Démonické aktivity dramaticky rostou (28.01.2018)
Zvolme prezidenta s Boží pomocí, modlitbou a užívejme rozum (26.01.2018)
Kardinál Burke: homosexualita je 'nenormální'. Církev se nemá co omlouvat za svou nauku (18.01.2018)
Výzva arcibiskupa. Jana Graubnera všem farnostem (18.01.2018)
Modleme se za kandidáty na prezidenta i za voliče, vyzývá arcibiskup Graubner (05.01.2018)
Apoštol Kristův Arcibiskup Fulton Sheen (8. 5. 1895 – 9. 12. 1979) (28.12.2017)
Přání k Vánocům od našeho otce biskupa Vojtěcha (20.12.2017)
Pět nástrah na dnešní církev (Z knihy kardinála Carla Caffarry) (19.12.2017)
Zednáři zůstávají exkomunikovaní, potvrdil italský biskup (15.11.2017)
Biskup Schneider: katolíci musí být připraveni stát se i mučedníky pro svou víru (26.10.2017)
Kardinál Müller: Luther jednal "proti Duchu Svatému" (26.10.2017)
Polští biskupové zůstanou v linii Jana Pavla II. a Benedikta XVI. (26.10.2017)
Evropští biskupové apelují na celý Evropský kontinent, aby oživil své křesťanské kořeny (20.10.2017)
(Aktualizováno) Dnes (14. 10.) v Olomouci vysvětili nové biskupy
Josef Nuzík a Antonín Basler pomocnými biskupy v Olomouci
(14.10.2017)
Kardinál Burke byl znovujmenovaný na post Vatikánského nejvyššího soudu (03.10.2017)
Přímluvy a Svatováclavské kázání ze Staré Boleslavy 28. září 2017 (29.09.2017)
Kardinál Burke: Jak překonat „zmatek a omyly“ v Církvi (21.09.2017)
Kardinál Sarah: Nejste muzeálními kuriozitami, jste katolíci římského ritu (17.09.2017)
Stanovisko předsedy Konference biskupů Slovenska k výstavě Body The Exhibition: (20.08.2017)
Kardinál Sarah: Křesťanské rodiny předvojem vzpoury proti nové diktatuře egoismu (14.08.2017)
Modleme se za milost obrácení pro Evropu, kterou tvoříme (18.07.2017)
* Benedikt XVI. vzpomíná na kardinála Meisnera
* Z duchovní závěti kard. Meisnera
(16.07.2017)
Kardinál Dominik Duka hostem TV Lux (10.07.2017)
Kardinál Burke: Doufám, že budu moci i nadále trpět pro víru (10.07.2017)
Kardinál Turkson: Takto to dál nejde. Evropa musí zavřít kohoutek africké imigrace (07.07.2017)
* Zemřel kardinál Joachim Meisner
* Zemřel bývalý vatikánský tiskový mluvčí
Joaquin Navarro-Valls
(07.07.2017)
Kardinál Caffarra: satan hází Bohu do tváře rukavici - "definitivní a hrozná výzva" (26.06.2017)
Polská konference biskupů: Žádné přijímání pro "znovu sezdané" (19.06.2017)
Lidská náboženství a Boží náboženství (31.05.2017)
Kardinál Sarah pojmenovává diktaturu hluku, která proniká i na mše sv. (28.05.2017)
Biskup Luigi Negri dětem z Manchesteru: "Ubohé děti společnosti, která nerozezná již více Zlo" (26.05.2017)
Katolická církev k rodině v české společnosti (29.04.2017)
Papežův vyslanec kritizuje úsilí OSN regulovat populaci (22.04.2017)
Přípravný dokument XV. řádného generálního zasedání biskupské synody (19.04.2017)
Kardinál Sarah: Benedikt XVI. mlčky promlouvá (30.03.2017)
Muži minulosti a muži budoucnosti v Katolické církvi (27.03.2017)
Kardinál Vlk odešel (22.03.2017)
Biskup Schneider: Pokud mi biskup nebo papež přikáží hřešit, "musím odmítnout" (21.03.2017)
Rekviem za kardinála Miloslava Vlka v Brně (20.03.2017)
Slovenští biskupové rozhodli o znovuzasvěcení Slovenska Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie! (17.03.2017)
Analýza problematiky CONFITEOR, INDULGENTIAM a OFFERTORIUM ve dvou formách ŘÍMSKEHO RITU - 2. část (09.03.2017)
Analýza problematiky CONFITEOR, INDULGENTIAM a OFFERTORIUM ve dvou formách ŘÍMSKÉHO RITU 1 (03.03.2017)
Slovenští biskupové otevřeně: Křesťanství se s islámem nachází v permanentním konfliktu (25.02.2017)
Prohlášení ČBK k Pochodu pro rodinu a pro život (26.01.2017)
VÝSTAVA BRNĚNSKÁ DIECÉZE VE FOTOGRAFIÍCH (21.01.2017)
Kardinál Sarah: Když se obrátíme k Bohu, On napraví vztahy mezi lidmi a národy (15.01.2017)
Výzva České biskupské konference k modlitbě a rozeznění zvonů (31.12.2016)
Přání k Vánocům od našeho biskupa Vojtěcha (24.12.2016)
Biskup Schneider: Církev již odpověděla na "Lutherovy chyby" (10.12.2016)
Horké téma! Papež odpověděl na dopis kardinálům (25.11.2016)
Kardinálové prosí papeže o vysvětlení Amoris laetitia (18.11.2016)
Kardinál Burke varuje před démonizací Trumpa (11.11.2016)
Biskup Schneider o soužití partnerů, změně pohlaví a ekumenismu (08.11.2016)
Připomínka reformace jako historický moment, ale spíše důvod k zármutku než k oslavám (30.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (4. část) (30.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (3. část) (24.10.2016)
Kardinál Parolin: lidská svoboda se absolutizuje, a člověku se upírá respekt k jeho svědomí (23.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (2. část) (22.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (1. část) (19.10.2016)
Kardinál Raymond Burke v České republice (11.10.2016)
Kardinál Dominik Duka: Potřebujeme vzpouru slušných a rozumných ludí (30.09.2016)
Poděkování otce biskupa Vojtěcha (05.09.2016)
Sekretář komise pro dialog s lefébvristy: Koncilní dokumenty nejsou nedispenzovatelné (19.08.2016)
Kardinál Sarah: "Ti, kteří tvrdí, že vykoření chudobu, překrucují Ježíšova slova - nejenže se mýlí, ale i lžou." (08.07.2016)
* Brno má nového pomocného biskupa, je jím P. Pavel Konzbul
* Záznam biskupské svěcení: Brno 29. 6. 2016 v katedrále
(04.07.2016)
První homilie biskupa Pavla Konzbula (01.07.2016)
Bůh nebo nic - úryvek z knihy kardinála R. Saraha (22.06.2016)
Kardinál Sarah: Vrátit centrální místo v liturgii Bohu (20.06.2016)
Kardinál Sarah o diktatuře hrůzy v dnešním světě (07.06.2016)
Brána milosrdenství putuje na loďce po ostrovech (03.06.2016)
* Nejvýznamnější africký kardinál přijede na Slovensko
* Vyjde slov. překlad knihy "Bůh nebo nic"
(01.06.2016)
Je demokracie 'totální moc menšiny'? (27.05.2016)
Kardinál Sarah vyzval Američany k odvážné obraně rodiny (25.05.2016)
Soudruzi zvedají hlavu (22.05.2016)
6+1 otázka pro biskupa Pavla Konzbula (22.05.2016)
Zemřel kardinál Giovanni Coppa (18.05.2016)
Kardinál Burke: Papežova exhortace nemění učení církve (19.04.2016)
Kardinál Sarah: svatostánek nás orientuje k Bohu (12.04.2016)
Kardinál Müller: Protestantizace katolické církve nás s protestanty nesmíří (01.04.2016)
Patriarcha Kyrill - nejvyšší církevní představitel nejen Ruska, ale Rusi (14.02.2016)
Nový biskup plzeňské diecéze (12.02.2016)
Mons. Gallagher: Unijní migrační politika musí respektovat reálné možnosti států (20.12.2015)
Zemřel Mons. Jiří Paďour, pohřeb vysílá TV Noe (19.12.2015)
Arcibiskup Chaput: Eucharistie pro opětovně sezdané porušuje učení Církve (17.12.2015)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha (17.12.2015)
Modlitba za nového pomocného biskupa (12.12.2015)
Kardinál Arinze odpovídá kardinálovi Marxovi (07.12.2015)
Arcibiskup Chaput: přizpůsobivost není cestou milosrdenství (01.12.2015)
Kardinál Giovanni Coppa slaví devadesátku (12.11.2015)
Pohled katolické církve na imigraci (12.11.2015)
* Tři pohledy na kardinála Korce
* Vzpomínka na kardinála J. CH. Korce: Člověk, který byl otcem
(26.10.2015)
Synoda skončila... Rozvedení přišli o hlas (aktualizováno) (26.10.2015)
V synodní aule představen závěrečný dokument (23.10.2015)
Biskup Vokál kázal před generálním shromážděním biskupské synody (23.10.2015)
Synoda o rodině: K dokumentu Instrumentum laboris (23.10.2015)
Německá strategie na synodě: Předstírat harmonii (20.10.2015)
* Kardinál Burke za věrnost katolické sexuální nauce
* Arcibiskup Peta: ,Satanův kouř' je citelný
(19.10.2015)
Přiznání kardinála Danneelse / Mafie proti Benediktovi (13.10.2015)
Prefekt papežské kongregace pro nauku víry: Církev se nemůže poddat totalitnímu duchu doby (11.10.2015)
Pozvání biskupů na Národní eucharistický kongres a výzva k modlitbám za Synodu o rodině (05.10.2015)
Africký kardinál na Světovém setkání rodin: Změna Kristova učení je herezí (04.10.2015)
Biskup Atanáš Schneider - dokument synody odporuje Božímu zákonu (03.10.2015)
Polští biskupové a blížící se Synoda (02.10.2015)
Biskupové svolávají první národní eucharistický kongres (02.10.2015)
Nigerijský arcibiskup důrazně brání přirozenou rodinu (30.09.2015)
Arcibiskup Carballo z Vatikánu: Příliš se přizpůsobujeme světu (29.09.2015)
Afričtí biskupové: odmítáme ideologickou kolonizaci našeho kontinentu (20.09.2015)
Kardinál varuje před 'ďábelským útokem' na manželství (17.09.2015)
Prohl. předsedy a místopředsedy ČBK k situaci migrantů (11.09.2015)
Potřebujeme poznat moudrost, řekl kardinál George (01.09.2015)
Kardinálové opět polemizují s Kasperem. Přidal se i Duka (01.09.2015)
Kardinál Brandmüller: Zastánci změny katolického učení jsou kacíři (27.08.2015)
Kardinál Cordes papežským legátem na Národním eucharistickém kongresu (23.08.2015)
Exkluzivní rozhovor pro Aktuality.sk poskytl pražský arcibiskup a český kardinál Dominik Duka. (12.08.2015)
Arcibiskup Jan Graubner k pastoraci homosexuálů (12.08.2015)
Prohlášení předsedy ČBK u příležitosti Prague Pride 2015 + (12.08.2015)
Nigerijští biskupové: "Nepodléhejte západnímu LGBT vlivu" (11.08.2015)
Arcibiskup Detroitu: Kázat pro některé je jako sázet do betonu (24.07.2015)
Polský episkopát hluboce rozčarován přijetím zákona o oplodnění in vitro (24.07.2015)
Přijímání eucharistie rozvedenými je urážkou Krista (11.07.2015)
Nad Mexikem byl proveden velký exorcismus (05.07.2015)
Prorocká slova z r. 1980 k synodě o rodině? (25.06.2015)
Kniha Setrvat v pravdě Kristově - Manželství a svaté přijímání v Katolické církvi vychází česky (09.06.2015)
* Kardinál Burke: Irsko hlasováním pro homosexuální manželství " popřelo Boha"
* Kardinál Parolin: Jde o porážku lidství
(31.05.2015)
Kardinál Sarah: Je správné vycházet na periferie, ale jen pokud tam neseme Krista (27.05.2015)
Prohlášení biskupů střední a východní Evropy o rodině (15.05.2015)
Otevření otázky znovu sezdaných je útokem na Církev (14.05.2015)
Kardinál Burke odpovídá na nedávnou kritiku (07.05.2015)
Němečtí biskupové hovoří o hranicích učení Církve o manželství (06.05.2015)
Kardinál Kasper není „papežův teolog“ (24.04.2015)
Prefekt kongregace pro nauku víry: Církev nemůže nabízet "zředěnou" víru (22.04.2015)
Kardinál Tomáš Špidlík věčnaja pamjať (19.04.2015)
Bosenský kardinál: Evropa se obává muslimů, ale zapomíná na své vlastní křesťanské dědictví (18.04.2015)
Nemůžeme přizpůsobovat víru době, jako to křesťané dělali v době nacismu (13.04.2015)
Kardinál Műller vyzval německé biskupy k jednotě s Římem (30.03.2015)
Kardinál vytýká předsedovi německé biskupské konference: Nemůžeme ignorovat Kristovo učení o manželství (27.03.2015)
Dva postoje v Církvi: A) mučednictví za manželství VS. B) odsuzování "tvrdého slovníku" (26.03.2015)
Mons. Vlastimil Kročil novým českobudějovickým biskupem (19.03.2015)
Referendum - Mons. Ján Sokol: Kdo je vlastně za tím vším? (video) (30.01.2015)
Ukrajinský patriarcha Filaret kritizuje ruskou vládu (12.12.2014)
Kardinál Raymond Leo Burke: Učení o manželství musí být zpřesněno a pouze sv. Otec František to může udělat (04.12.2014)
Biskupové Slovenska: Odmítíme Strategii rodové rovnosti (28.10.2014)
Kardinál Duka napsal dopis rodičům zavražděného studenta (22.10.2014)
Závěrečná synodální zpráva pozměnila zmínky o homosexualitě (20.10.2014)
Reflexe v poločase biskupské synody o rodině (14.10.2014)
* Synoda o rodině 2014-2015: Základní informace
* Zdroje informací a přímé přenosy
(05.10.2014)
Prohlášení předsedy KBS k rozhodnutí prezidenta SR o referendu (06.09.2014)
Kardinál Dominik Duka: kázání na Národní pouti rodin 2014 (31.08.2014)
kardinál Raymond Burke: "Potřebujeme katolíky bez kompromisů" (21.08.2014)
Biskup Atanáš SCHNEIDER: "Nacházíme se ve čtvrté velké krizi církve" (20.07.2014)
Řezenský biskup kritizuje gender agendu a povolává laiky k ochraně počatých dětí (16.04.2014)
Evropští biskupové vyzvali k účasti u voleb do Evropského parlamentu (09.04.2014)
Přijímání pro rozvedené a znovu sezdané je nemožné (02.04.2014)
Kardinál Turkson: Lidská práva vyplývají z naší důstojnosti, hrozí jejich dezinterpretace (12.03.2014)
Kardinál Müller: učení a praxi nelze oddělovat (07.03.2014)
* Papež přijal rezignaci kardinála Meisnera
* Biskup Jiří Paďour odchází z úřadu kvůli nemoci
(04.03.2014)
Kardinál Kasper k problematice rozvedených a znovusezdaných (23.02.2014)
Brno navštíví apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza (20.02.2014)
Biskup Cikrle předsedal mši v bazilice sv. Bartoloměje (19.02.2014)
Čeští a moravští biskupové u papeže Františka (15.02.2014)
Ad limina 2014: živě z Vatikánu na TV NOE (12.02.2014)
Ad limina apostolorum (11.02.2014)
Kardinál Ján Chryzostom Korec o svobodě, výhradě svědomí a odluce církve (24.01.2014)
Kardinál Poupard: Je zbytečné mluvit o právech, nectí-li se povinnosti (23.12.2013)
Člověk je napadán novými herezemi
- rozhovor s prefektem Kongregace pro nauku víry, arcibiskupem Müllerem
(23.12.2013)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrle (22.12.2013)
Mučedníci komunismu - blahoslavený Vasil Hopko (24.11.2013)
Vatikán: Doporučení OSN jsou zavrženíhodné (09.11.2013)
Stanovisko subkomise pro bioetiku Teologické komise KBS k prodeji a výdeji přípravků hormonální antikoncepce (05.11.2013)
Slovo brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho k ukončení Roku víry (30.10.2013)
Biskupové: Nastal čas odstranit diskriminaci nenarozených dětí (29.10.2013)
Protest COMECE proti záměrům EU (23.10.2013)
Čeští a slovenští biskupové se setkají ve Vranově u Brna (22.10.2013)
Předvolební boj (22.10.2013)
SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VOLBÁM (14.10.2013)
Slavnostní bohoslužba s českými, moravskými a slovenskými biskupy (23.09.2013)
Den postu a modliteb za mír v Sýrii (04.09.2013)
Světla a stíny v Evropě. Od Ecclesia in Europa k Roku víry: 10 let nové evangelizace. (20.07.2013)
Biskup Vojtěch vyzval k podpoře iniciativy "Jeden z nás" (11.07.2013)
Kardinál Vatikánu: "Antikoncepce nemá daleko od potratu." (26.06.2013)
Scola: Evropa musí radikálně změnit myšlení, jinak hrozí zánik (22.06.2013)
Slovo otce biskupa Vojtěcha
k sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Brně na Petrově
(25.05.2013)
Arcibiskup Graubner k Velkému varování: Důsledky jsou ďábelské (24.05.2013)
Papež vyzývá k eucharistickým modlitbám (14.05.2013)
Je boj proti ideologiím ztracený? (30.04.2013)
K osočení kardinála Duky: Šéf SNAP přiznal u soudu, že publikuje nepravdivé informace (08.03.2013)
Pastýřský list biskupů
k majetkovému narovnání
(04.03.2013)
Pastýřský list pro první neděli postní 2013 (18.02.2013)
Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu a modlitbám
Biskupové proti legalizaci chemického potratu RU-486
(15.02.2013)
Indie – Biskupové proti znásilnění: Důstojnost každého člověka je posvátná. Problémem je vzdělání (01.02.2013)
Slovo otce biskupa Vojtěcha k Vánocům 2012 (22.12.2012)
Prohlášení litoměřického biskupa Jana Baxanta 16.12.2012 (17.12.2012)
Arcibiskup Chaput: Být svatý je to jediné, na čem záleží (06.12.2012)
Arcibiskup Müller: Tradicionalistické a pokrokářské ideologie se setkávají (30.11.2012)
Mons. Štefan Sečka k "varování"+ svědectví: Buď ostražitý! (23.11.2012)
Je třeba vytrvale upozorňovat na křesťanské hodnoty v Evropě (18.11.2012)
Aktuálně: Benedikt XVI.. a Obama, biskupové USA apelují na ochranu života (08.11.2012)
Kardinál Koch: ordinariát pro luterány je možný, požádají-li o něj (03.11.2012)
První bilance synodu (28.10.2012)
Synodní Poselství Božímu lidu (28.10.2012)
Dnešní lidé potřebují místa a události, v nichž zakusí krásu víry (18.10.2012)
Kardinál Grocholewski: Největší překážkou evangelizace je pýcha a sebeláska (10.10.2012)
Biskup Radkovský: Svatováclavské pojetí státnosti je v krizi (30.09.2012)
Slovo biskupů k beatifikaci čtrnácti mučedníků (30.09.2012)
Kardinál Carlo Maria Martini a Česko (+ další odkazy) (05.09.2012)
Kardinál Piacenza: Nejvážnějším druhem chudoby je neznalost Pravdy (27.07.2012)
Slovenská nunciatura k odvolání mons. Roberta Bezáka (14.07.2012)
Nový prefekt Kongregace pro nauku víry (04.07.2012)
Konference biskupů Slovenska vydala upozornění o posvátném prostoru (01.06.2012)
Pastýřský list k VII. světovému setkání rodin (11.05.2012)
Slovo biskupů k situaci ve společnosti (09.05.2012)
Povolání, dar Boží lásky (28.04.2012)
Slovo k dnešku (21.04.2012)
Svaté přijímání (06.04.2012)
Velikonoční přání otce Jiřího Mikuláška (04.04.2012)
Jde nakonec o věrnost (30.01.2012)
V síle pravdy a lásky (22.01.2012)
Pastýřský list pro Nový rok 2012 (02.01.2012)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha (23.12.2011)
Biskup Cikrle vydává publikaci provázející brněnskými chrámy (30.11.2011)
Páté výročí smrti Mons. Pavla M. Hnilicu, apoštola Panny Marie (06.10.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k roku biřmování 2012 (16.09.2011)
Reakce arcibiskupa Duky k Prague Pride (12.08.2011)
Kard. Schönborn jasně a srozumitelně o církvi a víře (15.07.2011)
Vezměme vážně výzvu otce biskupa (17.04.2011)
Uvedení Mons. Jana Vokála do úřadu diecézního biskupa (12.04.2011)
Pastýřský list k první neděli postní 2011 (13.03.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k Roku křtu 2011 (06.03.2011)
Prohlášení biskupů k situaci ve společnosti (04.02.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 25. 04. 2017 | 5170 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace