Zajímavé...

Dvě drobná svědectví

V knize Vězňové Iránu se píše o osudech dvou uvězněných mladých iránských křesťanek konvertitek z islámu.Křesťané v muslimských zemích to nemají vůbec jednoduché, to platí zvláště o těch, kteří na křesťanskou víru přestoupili z islámu. Když se k tomu jejich odpadlictví přidá ještě prokázané podezření, že svou novou víru šíří dál, může je čekat i trest smrti.

Dvě mladé inánské křesťanky Marie a Marcelina, které před 11 lety zvláštním Božím vedení konvertovaly z islámu ke křesťanství, se právě pro šíření víry a rozdávání Biblí dostaly do vězení. Mezi mnoha uvězněnými ženami zažívaly sice hrozné prostředí islámského vězení, ale zároveň zde docházelo k mnoha zajímavým setkáním, které jim dala zažít pravdivost Ježíšova příslibu: „To vám dá příležitost ke svědectví.“ (Lk 21,13)

Podobně jako mnoho dalších křesťanů v muslimských zemích, mají i ony možnost zažít, že Boží moc provází ty, kdo jsou Pánu věrni. Měli to štěstí, že jejich odsouzení neskončilo popravou, jak v případě jiných křesťanů, a tak mohly později po emigraci do Ameriky své svědectví zapsat. V knize Vězňové Iránu popisují mnoho svých neobvyklých zkušeností, o kterých se nám žijícím ve svobodné zemi ani nezdálo. Z jejich svědectví zde uvádím:Jistého dne ke mně na vězeňském nádvoří přistoupila vyšší žena, která se jmenovala Szahin. „Už déle jsem si chtěla s Tebou promluvit, ale bála jsem se“ začala. „Dnes jsem Tě viděla na vězeňském nádvoří a rozhodla jsem se přijít.“ Stále se ustrašeně kolem sebe rozhlížela, zda nás někdo neposlouchá. „Musím ti říct něco velmi osobního. Nikdo se o tom nesmí dozvědět.“ Přislíbila jsem, že zachovám tajemství a Szahim pokračovala. „Já jsem křesťanka. Patřím do skryté církve. Zpočátku jsem byla uchvácena Ježíšem natolik, že jsem o tom řekla své rodině. Rodina se postavila proti mně, a tak jsem chodila do společenství církve potají. A tady ve vězení jsem proto, poněvadž jsme s manželem dlužni mému bratrovi peníze. Mohl by nám ten dluh odpustit nebo za mě složit kauci a hned bych mohla být s mými dětmi, ale bratr chce přinutit mého muže, aby zaplatil celý dluh. Kamarádka mi o tobě řekla a povzbudila mě k tomu, abych tě poprosila, zda by ses za nás nepomodlila.“

XXX


Ta kamarádka byla Ziba, která byla obviněna a uvězněna z prostituce. Znaly jsme ji, protože jsme ji potkávaly i v našem patře vězení. Nežila se svým mužem narkomanem, ale bez jeho souhlasu nemohla být rozvedena. A tak žila se svou známou v pronajatém společném bytě. Po určité době zjistila, že známou navštěvují různí muži, kteří tvrdí, že jsou její příbuzní. Jednoho dne se objevila Policie a Ziba se dozvěděla, že majitel bytu v něm prováděl kuplířství a měl záměr ji rovněž do tohoto svého podnikání vtáhnout. Byla ve vězení už 3 měsíce, neměla možnost sehnat peníze na kauci. Jedinou nadějí pro ni byl soused její sestry, starší pán, který jí nabídl, že za ní zaplatí kauci, na oplátku za sex v rámci dočasného muslimského manželství pouze pro tento účel s názvem Sighe. Doposud tomu Ziba nedala souhlas, ale toužebně prahla spatřit svou malou dcerku.
„Prosím, modli se za mě“ prosila Ziba, „jsem úplně bezradná.“
„Jestli budeš věřit, Bůh Ti pomůže v této těžké situaci,“ ujistila ji Marcelina, druhá křesťanka. „To je zkouška Tvé víry. Jestli si vybereš Sighe, pak to znamená, že nespoléháš na Boha.“
„Ale vždyť už tu trčím tři měsíce,“ řekla jako šílená. „Co mám změnit, aby mě vzal v úvahu?“
„Cesty Boží jsou nevyzpytatelné,“ odpověděla Marcelina „Ale může pomoci i způsobem, jaký si ani neumíš představit. Nejprve tě chce zkoušet. Myslím, že by ses měla modlit za vysvobození, ale zároveň i za toho souseda tvé sestry, který ti takovou nabídku dal."
„Myslíš, že on by mohl změnit svůj pohled?“ ptala se.
„U Boha nejsou nemožné věci. Cítím, že během dvou týdnů budeš na svobodě.“ řekla Marcelina Ziba, i když nebyla úplně přesvědčena a zůstala skeptická, se začala modlit, aby dokázala odpustit sousedovi jeho sestry a také za změnu jeho srdce. A my dvě jsme se modlily také s ní.
Postupně utíkal čas, o kterém mluvila Marcelina.
Jednoho rána za námi přišla Ziba celá rozzářená. „Tak jsem telefonovala sestře“ řekla „a neuvěříte. Soused k ní přišel a odprosil za svoji nabídku sighe. Aby mu Bůh mohl odpustit, slíbil zaplacení kauce tak, abych mohla vyjít na svobodu a spatřit své dítě. Řekl, že lituje svého dřívějšího jednání, ale nedokážu vysvětlit to, že změnil svůj pohled. „
„Myslím, že se to stalo kvůli tvým upřímným modlitbám.“ řekla Marcelina. „Nezapomeň, co jsi slíbila Bohu, nezapomeň mu nikdy důvěřovat.“
„Nikdy nezapomenu!“ odpověděla Ziba „A nikdy nezapomenu na tvoji dobrotu. Mám naději, že jednoho dne se obě dostanete na svobodu.“
„Nedělej si o nás starosti“ řekla Marcelina „náš čas přijde.“
V nejbližších dnech byla Ziba propuštěna. Loučila se s námi v objetí a se slzami. Nikdy více, jsme ji už neviděly.P. MariaAlbánieBible a my 2013Dnes jím jako...


Sdílet

Související články:
Sv. František mezináboženský (03.01.2024)
Karol Dučák: Přispějí konverze muslimů k posilnění Katolické církve? (02.09.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (3. část) (29.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (2. část) (25.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (1. část) (22.08.2022)
Kardinál Gerhard Müller o bratrství, křesťanství a islámu (28.02.2021)
Podávat svědectví, že Bůh je láska a dobrota (25.11.2020)
Kardinál Duka: Nechci strašit, ale útoky ve Vídni souvisí s námi (14.11.2020)
Igor Chaun: Jak se chovat vůči muslimům (07.10.2019)
Zabíjejte modloslužebníky, kdekoli je najdete... (08.06.2019)
Kardinál Müller: Křesťané 'se nemohou modlit jako muslimové, ani s nimi' (06.06.2019)
Muslimové konvertují na křesťanství v rekordních počtech (09.01.2019)
Co se dozvěděl konvertita z islámu o západní civilizaci (09.01.2019)
Bez křesťanského svědectví a kultury Západ nedokáže odolat islámu (06.11.2018)
Masové konverze muslimů ke křesťanství: "Lidé viděli pravý islám" (19.02.2018)
Úryvek z Modré knihy ohledně islámu, protestantismu a zednářstí (26.01.2018)
Konvertité z islámu žádají papeže v otevřeném dopise: Změňte své učení o islámu! (19.01.2018)
Proroctví Jana Pavla II.: "Islám podnikne invazi do Evropy" (25.11.2017)
Církev usnadňuje islámské podmanění Západu (13.11.2017)
Zjevila se Panna Maria ve Fatimě i proto, aby se obrátili muslimové? (18.10.2017)
Islám postrádá definici osoby (20.09.2017)
Elity z nás udělaly kolonie (07.09.2017)
* Diskrétní podmanivost nevládních organizací
* Nezřetelná hranice mezi obchodováním s migranty a humanitární pomocí
(14.08.2017)
P. Boulad SI: K dialogu není možné nikoho nutit (23.05.2017)
Vyznávají muslimové křesťanského Boha? (26.04.2017)
Kardinál Sarah: Kdo se zříká své kultury a náboženství, je odsouzen k zániku (21.04.2017)
O islámu, křesťanství a globalizaci s egyptským jezuitou Henri Bouladem (21.04.2017)
K atentátům na koptské křesťany v Egyptě (11.04.2017)
Migrace ve světle sociální nauky církve (27.03.2017)
Arcibiskup Carlo Liberati: "Díky vlastní hlouposti se každý z nás stane muslimem." (14.03.2017)
Doporučujeme! Islám vs. Křesťanství. Scott Hahn a další: Stručně a srozumitelně. Věříme v téhož Boha? (13.01.2017)
Interview s kardinálem Burkem: Islám je velmi vážné nebezpečí (16.12.2016)
Kardinál Burke: nejsme silní ve víře a proto jsme snadnou kořistí dobytí (islámem) (13.12.2016)
Vladimír Palko T. Halíkovi: Pokud se někdo vysmívá křesťanům, nic neriskuje. V případě islámu jde rouhačovi o život (06.11.2016)
Řecko: srdce muslimských uprchlíků se lámou pro Krista (06.11.2016)
O. Samir: je třeba klást kategorické podmínky muslimským přistěhovalcům (04.11.2016)
Rakouský kardinál: Dnes každý v Rakousku ví, co je to ramadán. Ale kdo ještě zná páteční půst? (23.10.2016)
Kardinál Burke: "Křesťané a muslimové neuctívají stejného Boha! (16.10.2016)
Deset let od přednášky Benedikta XVI. v Regensburgu (06.10.2016)
Panna Maria a islám - místo Panny Marie v katolických misiích mezi muslimy (29.09.2016)
Rémi Brague: Každý pravověrný muslim musí usilovat o prosazení šariátu (21.08.2016)
* Rémi Brague: V islámu je nejhorší návrat ke kořenům
* Rémi Brague: Je vztah islámu a křesťanství k násilí srovnatelný?
(09.08.2016)
Viděl jsem Pána: Úžasné mystická vidění lidí, kteří konvertovali z muslimského náboženství ke křesťanské (29.06.2016)
BYL MOHAMED FALEŠNÝ PROROK? (18.05.2016)
Modlitba za Evropu a výzva kostelních zvonů (23.03.2016)
* Křesťanští migranti jsou pronásledováni i v německých uprchlických táborech
* Chováme se nekřesťansky?
(27.02.2016)
Přednáška na téma Dříve muslim - nyní křesťan (10.02.2016)
Zastavte genocidu náboženských menšin, vyzývá Evrop. parlament (06.02.2016)
Muslim, který přemýšlí nad učením islámu, konvertuje na křesťanství (09.01.2016)
Máme s ateisty stejného Boha? (21.12.2015)
Kardinál Koch: Islámský stát je satanistická teroristická organizace (01.12.2015)
Korán nezná slitování (25.11.2015)
Islamisté začali zabíjet, když kapela zpívala: "Polib Ďábla!" Náhoda !? (18.11.2015)
Osm let od řezenského projevu o islámu - měl papež Benedikt pravdu? (17.11.2015)
A co když odpovědí na islamizaci je evangelizace? (06.11.2015)
Když katolický biskup pokřtí svého muslimského otce (06.11.2015)
Apoštolský vikář Aleppa: Islámský stát stvořily mocnosti tohoto světa (06.08.2015)
Evropa jako Kosovo (19.04.2015)
Exorcista Amorth: "ISIS je satan" (19.04.2015)
Džihádisté zničili kostel Panny Marie právě na Velikonoční neděli (07.04.2015)
Terorista z ISIS zázračně uviděl Ježíše a odmítl islám (doplněno) (04.03.2015)
Můj půst a 21 popravených křesťanů (23.02.2015)
Východiskem křesťansko-muslimského dialogu je naše společné lidství (16.02.2015)
Chceme se potkat s islámem? Vraťme se ke Kristu! (12.02.2015)
Budhismus: Co je to přesně? (30.12.2014)
Doporučujeme k ujasnění: O sadismu a genocidě (01.12.2014)
Londýn: Azylové domy pro konvertity (29.11.2014)
Islámský stát proti katolické církvi (07.11.2014)
Musíme otevřít dveře křesťanům v Iráku (21.08.2014)
Je třeba zachránit pronásledované menšiny v Iráku (21.08.2014)
Petice vyzývá OSN, aby zastavila genocidu křesťanů v Iráku (21.08.2014)
Křesťanská knihovna zapálena muslimskými extrémisty (13.03.2014)
| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 20. 09. 2017 | 4168 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Vězňové Iránu Maryam Rostampour, Marziyeh Amiri Zadeh, orig
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace