Zajímavé...

Dobré rady pro manžele

květiny, Public Domain CCO, www.pixabay.com Zajímavé a podnětné rady pro manžele - přinášíme článek uveřejněný ve Vánočním zpravodaji FATYMu 2018...
Víte, co jsou Prenet, Zhůří, Velký Bor, Bučina a Polka? Hádáte-li, že to jsou zaniklé obce na Šumavě, hádáte správně. Vždycky, když se ocitnu na místě, kde taková zaniklá obec stála, zmocní se mně tichý zármutek. Podobně jako zanikají obce, zanikají v dnešní době bohužel i manželství... A kdykoli se dozvím, že nějaké manželství opět zaniklo, zmocní se mě zármutek také. Je to zármutek, ze zaniklého dobra. Proto píšeme toto zamyšlení, abychom vás manžele povzbudili...

Nepochopitelné

Lidé nám kněžím někdy říkají, že manželství nemůžeme rozumět. Většinou oponuji tím, že z nejrůznějších rozhovorů a návštěv kněz o manželstvích a nejrůznějších situacích, která v nich mohou nastat, ví. Skutečnost rozvodu na jednu stranu taky chápu, ale na druhou stranu je to pro mne nepochopitelné: jak se dva lidé, kteří se měli rádi a slibovali si lásku úctu a věrnost na celý život, mohou jeden druhému odcizit tak, že si už nemají co říct a musí se rozejít. Přemýšlím nad tím, co tím získají a co tím získají jejich děti, co tím ztratí a jaké problémy navíc budou muset řešit místo těch, kvůli kterým se rozcházejí. Kolikrát i kroutím hlavou a říkám si, že jim to za to stojí?

Vůle a milost

Doma jsem byl formován mnoha radami a hesly svých rodičů. Jedna z těch rad byla tato: „Když se chce, všechno jde“. A tak žiji. Je to jednoduché. Když chci, aby něco bylo, tak proto musím vždy něco udělat. A když pro to nic neudělám, tak to prostě není. Tečka. A čím jsem starší, tím víc jsem přesvědčen, jak velkou roli v životě hraje vůle: ono „jen chtít“. Teď mi možná opravdu namítnete: „Faráři, mlč, nerozumíš tomu!“, ale jsem přesvědčen, že když dva lidé mají v manželství problém a chtějí ho vyřešit, tak ho dříve nebo později vyřeší a nebudou se rozvádět. Problém, který si uvědomuji, spočívá v tom, že chtít musí oba. Ale ani tady problém být nemusí. Jsme-li věřící, můžeme se v tomto bodě opřít o Boží milost. Bůh vždy pomůže těm, kteří se z vlastních sil přičiňují o dobro. Že to ale někdy může být boj, který není pro slabochy, o tom svědčí následující řádky.

Duchovní boj, zodpovědnost za druhého

Znám několik manželek, které by měly dobrý důvod rozvést se se svým mužem, ale zatím to neudělaly. Místo toho vstoupily na cestu duchovního zápasu a ve jménu Ježíše Krista vytrvale v modlitbě bojují za obrácení a spásu svého manžela. Vnímají manželovu nemocnou duši a cítí i svou velkou zodpovědnost za svého manžela. Vědí nebo tuší, že rozvodem by se manžel propadl ještě hlouběji. Smekám klobouk a hluboce se skláním před duchovní silou a vírou těchto žen, manželek a matek, které bojují, i když je okolí nechápe a navádí k rozvodu. Následují tak radu svatých apoštolů Petra: „Můžete beze slov získat své manžely svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží. “(1. Petr 3,1-2) a Pavla: „A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.“ (Efezským 6,10) ... a jsou také věrnými následovnicemi svaté Rity.

Svatá Rita

Rita, jako poslušná dcera, uposlechla rozhodnutí svých rodičů, kteří chtěli, aby se vdala i přesto, že jim předem řekla o své touze patřit Kristu. V srdci však skrývala hluboké zranění. Za manžela ji otec vybral Ferdinanda Pavla Manciniho, patřícího mezi měšťany. Ritě bylo 14 let. K vlastní svatbě dle dohody došlo po čtyřech letech od zasnoubení. Do té doby rodiče Ritě zemřeli a ona dle smlouvy přijala Pavla za manžela i do domu. Pavel, na rozdíl od Rity, byl impulzivní a prudké povahy. Rita z lásky k Bohu snášela Pavlovu povahu a jeho nedostatky. Používala něžnost, chápavé ticho, láskyplnou službu a byla ho poslušná. Na jeho hrubosti odpovídala tichostí, laskavostmi a modlitbami. Ustavičně byl mezi nimi sváděn zápas mezi hněvem a tichostí, mezi násilím a láskou, mezi nepravostí a snášenlivostí. Mírnost Rity vyvolávala v Pavlovi snad ještě prudší reakce, ale ona v ní nepovolila. Až později začal být Pavel lepším. Také se jim narodily dvě děti: Jan Jakub Antonín a Pavel Maria a začalo být možné hovořit o šťastné rodině. Ritu však nadále trápilo, že se její manžel nepřestával účastnit nejrůznějších šarvátek a bitek, ve kterých si jednotlivé rody vyřizovaly účty i mečem. Nakonec byl z krevní msty zabit i manžel Rity Pavel. Rita vrahům odpustila, skryla zkrvavenou otcovu košili a synům o způsobu jeho smrti neřekla, aby nebyli sváděni touhou po pomstě. Když se nakonec synové o otcově smrti dozvěděli pravdu, k pomstě již nedošlo, neboť zemřeli během epidemie nemoci. Rita pak vstoupila do kláštera, kde od Pána Ježíše obdržela stigma trnové koruny na čele.

Vám, kteří chcete za svá manželství také bojovat, nabízíme těchto několik malých rad.

Sebezápor

Boj svaté Rity jistě nebyl samo sebou. Takový není žádný boj. Je třeba chtít boj vést a v boji vytrvat. K tomu je třeba sebezáporu a toho, aby člověk nemyslel na sebe, a byl ochoten snášet třeba i delší čas jisté nepohodlí. K tomu je třeba mít už od mládí vypěstovanou dobrou vůli a dobře vědět, co je v životě důležité, a za tím vytrvale jít. Když se chce, všechno jde, a Pán žehná všem bojujícím, kteří usilují ve světě o dobré věci: dokoná dobré dílo, které v nás započal.

Trenér

Sportovci, chtějí-li dosáhnout sportovního úspěchu, mají trenéra. Dnes se mnozí lidé živí jako osobní trenéři: radí lidem, jak mají sportovat, zdravě žít, ... I manželé mohou mít takové trenéry. Mohou to být přátelé – manželé nebo kněz nebo nějaký jiný člověk, ke kterému mají důvěru, a povídají si s ním otevřeně o tom, co v manželství prožívají. Jedním z projevů ducha zla, který je přítomný v naší společnosti, je jistá „rozvodová atmosféra“, jakási preference rozvodu. Manželům, kteří mají v manželství nějaké problémy, nestojí po boku poctiví trenéři, ale často tu jsou doslova antitrenéři, kteří mají jedinou radu: „vyřeš své problémy jednoduše rozvodem“. Jednoduché řešení však často do budoucna bude velice bolet.

Tajemství třetího

Každý máme na světě lidi, se kterými si nedokážeme jen tak povídat. Prostě nám něčím nejsou sympatičtí. Sám jsem v životě už několikrát zažil, že jsem si s takovým člověkem docela pěkně popovídal, když byl přítomen někdo třetí. Sami dva bychom u stolu jen seděli a mlčeli, ale v přítomnost třetího se rozproudilo povídání, ve kterém zaznělo mnoho slov, které bychom si sami dva neřekli. A podobný efekt může nastat i mezi manžely, kteří zjišťují, že si nemají po létech co říct. Přítomnost třetího (kamaráda, kamarádky, kněze, jiného manželského páru, dětí,...) může rozvázat jejich jazyky a pomoci jim prolomit přehradu vkomunikaci. Ktomuto cíli slouží i nejrůznější poradny, kde nám mohou pomoci najít příčinu našeho „nerozumění si“. Podobně, jako by měl mít každý duchovní a řeholník svého doprovázejícího, mluví papež František i o nutnosti doprovázet mladé manžele, „aby se oživovalo a prohlubovalo jejich vědomé a svobodné rozhodnutí patřit si a milovat se až do konce“. Služba doprovázení se již začíná objevovat i v naší brněnské diecézi. Více je možno se dozvědět na stránkách www.parovedoprovazeni.cz.

Teambulding: dělat věci společně

Teambulding – budování týmu, to je jedno z manažerských zaklínadel dnešního světa. Teambulding stojí na společných zážitcích. Tak je třeba budovat i rodinu: společnými zážitky. Společně se dá zažívat mnoho věcí. Například dovolená. Ale proč ji společně jen prožívat. Dovolená se dá společně i plánovat. Pak se na ni můžeme i společně těšit. Společně může rodina také pracovat. A i zde záleží na naší fantazii.Proč se držet stereotypu, který je feministkami kritizován: vždyť i manžel i děti mohou pomáhat mamince a manželce s přípravou oběda. Společně se dá pracovat na zahrádce, společně se může uklízet i chodba v paneláku. Společně se rodina může sejít na zabijačce nebo při řezání dřeva. Společně se můžeme i bavit. Znám rodiny, kde mají jednu televizi a dívají se na ni zásadně společně: domluví se, na co se chtějí dívat, pak pořad sledují a pak si o něm ještě i povídají. Společně se takto dá zajít i do kina, do divadla,... Můžeme pak sdílet to, co se nám líbilo a nelíbilo: máme zkrátka najednou náměty pro rozhovor. Můžeme také společně slavit. Píše se v Písmu svatém, že „šťastný je lid, který dovede oslavovat“. Znám rodiny, které jsou někdy doslova vysílené slavením: pořád se něco slaví a to ve velkém. A jsou rodiny a manželství, kde se neslaví vůbec. Přitom příležitost k oslavě se najde vždycky. Jako manželé máme zvlášť slavit výročí své svatby, obnovit při tom vždy každý rok manželský slib a společně si své manželství v klidu „projít“. K obnově manželského slibu nás taky každý rok zve pan farář do kostela na Svátek Svaté Rodiny: půjdete letos?
Vždyť rodina může také společně zajít do kostela a společně se modlit! Právě proto je adventní věnec kulatý, abychom okolo něj mohli sedět a jeden druhému se dívat do tváře.

P. Jindřich Čoupek

Text vyšel ve Vánočním zpravodaji 2018 FATYMu, celý zpravodaj ke stažení zde


Sdílet

Související články:
Rozhovor ve zpovědnici (manželka neschopná lásky?) (25.08.2023)
Kurz o přirozeném plánování rodičovství (20.08.2023)
Páter Pio: Generace matek, které nebudou schopné vychovat vlastní děti (09.07.2023)
Litanie k Nejdražší Krvi Páně (05.07.2023)
KLÍČOVÉ ZÁSADY pro moudré a požehnané manželství (05.07.2023)
Dokumentární film Manželství z tlakového hrnce (08.02.2023)
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Lenka Ripperová | Vydáno dne 21. 01. 2019 | 3317 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace