Zajímavé...

Desátky

Co to znamená a jak to udělat? P. Bill píše o svých zkušenostech.

Všichni známe ten příběh, jak Ježíš chválí chudou vdovu, která svou malou mincí, vhozenou do chrámové pokladnice, dala více než ostatní, protože dávala z toho mála, co měla, zatímco ostatní dávali z přebytku.

Méně je už známo, co Bůh říká na téma desátku. jestliže někdo toto Jeho slovo přijme a uvede s vírou ve skutek, pak mu tento desátek přinese požehnání, mezi jinými i různá uzdravení. Tak káže P. Bill při exerciciích, při kterých se jedná o úplná uzdravení. Vychází přitom z textu proroka Malachiáše.

Já, Hospodin, jsem se nezměnil. Ani vy jste nepřestali být syny Jakubovými. Už za dnů svých otců jste se odchýlili. Navraťte se ke mně, a já se navrátím k vám, praví Hospodin zástupů.

Ptáte se: „jak se máme vrátit?“

Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte.

Ptáte se: „Jak tě okrádáme?“ Na desátcích a na obětech pozdvihování. Jste stiženi kletbou proto, že mě okrádáte, celý tento národ.

Přinášejte do mých skladů úplné desátky.

Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů. Otevřu nebeská stavidla a vyliji na vás požehnání a bude po nedostatku ( Mal 3,6-10 //Dtn 14, 22; 23, 27- 29 ; Neh 10, 36 ; 12, 44// )

P.Bill: Nuže, to nám říká Bůh dnes skrze proroka Malachiáše: „Když mi nedáváš 10% ze všeho svého příjmu, dopouštíš se na mně zrady. Je to, jako bys mi ty peníze ukradl. A proto máš problémy, proto leží na tobě kletba.“ To je jeden z důvodů, proč lidé mají problémy.

Dříve jsem o tom nevěděl. Nyní to vím a říkám to lidem, že mají dávat tyto peníze Bohu a obdrží od Něho milosti. Tak to slíbil Bůh Malachiášovi: Když mi dáš 10%, otevřu nebeská stavidla a zaplavím tě milostmi. Věříte tomu?

Bůh nám dal naše zdraví, naše peníze, naši práci, naše schopnosti, všechno…Když si to uvědomíme, je to tak mnoho vrátit MU z našeho příjmu 10%?

Pochopil jsem toto Boží slovo týkající se desátku z různých příhod, které jsem zažil nebo které jsem slyšel.

Někteří mi říkají: „Otče, já jsem založil podnik, ale nedaří se mi dobře. Mám dojem, jako by mě někdo zaklel.“ Pak se ptám, jestli dává desátky. Odpovídají: „A jak? Vždyť o tom nevíme.“

Jeden muž mi řekl, že desátky nedává. Já jsem mu řekl: Uvidíš, jak tvůj podnik bude prosperovat, když je Bohu dáš. A on projevil ochotu a prosil mě o požehnání, aby to mohl uskutečnit. V následujícím týdnu udělal velice dobrý obchod a vydělal 5 milónů. Spočítal si, kolik dělá desátek, a zdálo se mu, že je to příliš velká suma a nechtěl už desátek odevzdávat. Řekl si, že Bůh přece tolik peněz nepotřebuje. „Vložím tyto peníze místo toho do jiných podniků a příště dám desátek.“ Při nové uzávěrce ztratil takřka všechno! Přišel ke mně a řekl mi: „Otče, jsem v konkurzu, protože jsem neodevzdal desátek. Ale ode dneška budu dávat skutečně věrně. Můžete mi ještě jednou požehnat? Teď budu skutečně odevzdávat celých 10%.. Od té doby to dělá skutečně věrně. Dává 10% na evangelizaci a stal se milionářem. Vidíte.

Zkuste to se mnou, praví Hospodin zástupů a čekejte, až otevřu stavidla a zasypu vás požehnáním. Toto slovo s vírou přijaté učinilo již mnoho lidí bohatými. Chcete-li se stát milionáři, dávejte věrně desátek! Bůh to žádá. Zkuste to !

Bůh je věrný. Nemějte strach. Vyhraďte deset procent svých příjmů Bohu.

Někteří mi říkají: Starý zákon neplatí. Ale Bůh se přece nezměnil. Přišel k nám a řekl: Nemyslete si, že, že jsem přišel zrušit Zákon a Proroky. nepřišel jsem Zákon zrušit ale naplnit ( Mt 5,17 ). A tím vložil blíženskou lásku do našich srdcí.

Ježíš také říká: Dávejte, a bude vám dáno. Míru dobrou, natlačenou a natřesenou dají vám do klína ( Lk 6,38 ). Ježíš říká a nechce nás oklamat: Dávejte, a Bůh sám vás v přemíře obdaruje. Věřte tomu, co Bůh říká, a buďte mu věrní. Ustanou nemoci, problémy se vyřeší, děti budou lepší, vaše podnikání se bude rozvíjet. Obdržíte mnoho milostí.

Kam se mají peníze dávat?

Moji bratři, když se někdo z vás odchýlí od pravdy a jiný ho obrátí, ať ví, že kdo odvrátil hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání duši před smrtí a přikryje mnoho hříchů ( Jak 5, 19n ). Když podporou církevní evangelizace obrátíte k Bohu jednu duši, zachráníte tím svoji duši, protože almužna přikrývá množství hříchů. Myslete na to.

Tyto peníze mají sloužit evangelizaci. Všechno, co naše církev, naše farnost potřebuje, máte jim dát. A zbytek máme dát na evangelizaci.

Někteří to dávají chudým nebo na sociální díla…Ale pak nevíme, zda to slouží tomu, co Ježíš přinesl lidem. Když dáváme lidem jenom peníze, tyto peníze je nemohou zachránit, když jsou použity jen na tělesné potřeby. Pro materiální potřeby platíme státu daně. Je to úkolem státu, aby se postaral o fyzické potřeby. Naší křesťanskou povinností je zachraňovat duše. Tuto spásnou činnost máme nyní vykonávat. Použijme peníze na duchovní obnovy, na lidové misie a povedeme tak naše bratry k víře. ( 8 )

Jak máme dary poskytovat?

Když dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, ať neví levice, co dělá pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá, a tvůj Otec, který vidí, co je skryté, ti odplatí ( Mt 6, 2 – 4 ). Jen Bůh sám to má vědět, a nikdo jiný. Jsou lidé, kteří dávají peníze takovým způsobem, aby to všichni dobře viděli a aby o tom mluvilo celé okolí. Dělají to pro svou slávu.

Jestliže jste dosud nedávali Bohu pro Církev a evangelizaci 10%, přišel nyní čas, abyste s tím začali. Bůh se ve velkodušnosti nedá překonat. Kdo rozsévá skoupě, skoupě bude sklízet, a kdo rozsévá požehnaně, požehnaně bude sklízet. Bůh miluje radostného dárce ( 2 Kor 9,6 ).

Dodejme ještě slova svatého Pavla: …a kdybych rozdal všechno co mám, ale kdybych neměl lásku, nic mi to neprospěje ( 1 Kor 13, 3 ).


(1) P. Bill chtěl připomenout při těchto exerciciích, že i když je dobré podporovat sociální díla, což může dělat každý člověk dobré vůle, je pro křesťany nezbytné podporovat především Církev a evangelizaci.


Z Maria heute 10/2006
Světlo 43/2006
Biblický princip prosperity: desátky

Mnoho známých křesťanských podnikatelů v celé historii poctivě platilo desátky, včetně Henryho Johna Heinze, který se proslavil svými potravinářskými výrobky (např..kečupem). Nebo William Colgate (čti Kolgeit), magnát v oblasti výroby zubní pasty. Někteří došli až k tomu, že před smrtí dávali Bohu 90% svého příjmu a žili ze zbylých deseti procent.

Když dáváš najevo, že "Boží firma" je pro tebe důležitější než tvá vlastní, On způsobí, že budeš prosperovat. Vyzývá tě, abys Ho v tomto "vyzkoušel".

Říká se, že ropný magnát John David Rockefeller prohlásil o zvyku platit desátky: Nikdy bych nebyl schopen zaplatit desátek z prvního milionu dolarů, který jsem vydělal, kdybych nezaplatil desátek ze svého prvního platu, který byl jeden a půl dolaru týdně.

Když dáváš desátky, znamená to, že jsi zvítězil nad vlastním sobectvím a strachem z nedostatku. Je to ukázka víry a víru Bůh vždycky odměňuje.


Sdílet

Související články:
Větší užitek z peněz (04.01.2021)
Desátky (16.06.2012)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 04. 01. 2021 | 568 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace