Zajímavé...

Den Vzkříšení! Zařme, lidé, radostí!

volné dílo Starobylý kánon Paschy se dodnes používá na bohoslužbách řeckokatolické a pravoslavné církve.

Svatý Jan z Damašku (650 - 749) patří mezi největší byzantské hymnografy. Zkomponoval velké množství kánonů, které se v řeckokatolické a pravoslavné církve podnes používají na bohoslužbách.

Skutečný skvost poetické tvorby Jana Damašského představuje kánon Paschy (Velikonoc). Věřící byzantské tradice ho zpívají na paschální utierni, kterou slaví ve velikonoční neděli v časných ranních hodinách.

Přinášíme několik ukázek z velikonočního kánonu, který zve věřící, aby se radovali z Kristova vzkříšení, které se má současně stát i jejich osobním vzkříšením.

Zařme radostí!


Den Vzkříšení! Zařme, lidé, radostí. Pascha: Hospodinův přechod! Neboť ze smrti do života a ze země do nebe nás přenesl Bůh Kristus, zpívající píseň vítězství.

Očisťme si smysly a budeme vidět Krista zářícího v nepřístupném světle vzkříšení, jasně uslyšíme jeho pozdrav "Radujte se!", Zpívajíc píseň vítězství.

Nebesa ať se důstojně veselí, zem ať zvučí jásotem, ať slaví svátek celý vesmír, vše viditelné i neviditelné, neboť Kristus zase žije, nekonečná veselost. (1. óda)

Světlé Kristovo vzkříšení


Dnes je vše světlem naplněné: nebe, zem, ba i propast podsvětí, ať tedy slaví všechno tvorstvo vzkříšení Krista, ve kterém pevně kotvíme.

Včera mě s tebou, Kriste, pochovávali, dnes však ožívám s tebou, vzkříšeným, včera mě s tebou přibíjeli na kříž, sám mě oslav, Spasiteli, s tebou v tvém Království. (3. óda)

Svým zmrtvýchvstáním usmrtil smrt


Před svítáním rychle vyšly Mariiny přítelkyně, ale našly náhrobní kámen odvalený, zde slyšely od anděla: "Proč hledáte mezi mrtvými jako člověka toho, který bývá ve věčném světle? Podívejte, tady jsou pohřební plachty. Běžte tedy a světu ohlaste: Pán vstal a smrt usmrtil svým zmrtvýchvstáním, protože je Boží Syn, který přináší spásu lidstvu." (Hypakoé - Ipakoi)

Klanějme se svatému Kristovu vzkříšení


Viděli jsme Kristovo vzkříšení, proto se klanějme Pánu Ježíši, Svatému, jedinému bezhříšnému: Klaníme se tvému kříži, Kriste, a tvé svaté vzkříšení opěvovujeme a oslavujeme. Neboť ty jsi náš Bůh, mimo tebe ani jiného neznáme, tvé jméno vyslovujeme. Pojďte, všichni věrní, klaňme se svatému Kristovu vzkříšení, vždyť skrze kříž přišla radost do celého světa. Ustavičně dobrořečme Pánu, opěvujme jeho vzkříšení, protože pro nás vytrpěl ukřižování a smrtí zahubil smrt. (Ikos)

Odpusťme všechno pro vzkříšení


Vzkříšení den! Zářme radostí ze slavnosti, navzájem se pozdravme objetím. "Bratře!" Řekněme jeden druhému, i nenávistným hnevníkom odpusťme vše pro vzkříšení a takto volejme: Kristus slavně vstal z mrtvých, smrt smrtí přemohl a zesnulým v hrobech život daroval. (Poslední stichira a tropar svátku Paschy)


Celý preklad paschálneho kánona z gréckeho originálu, ktorý zhotovil prof. Daniel Škoviera, nájdete tu.

Ján Krupa

Převzato z www.postoj.sk, článek z 15. 4. 2017 naleznete zde.

logo- postoy.sk


Fra Angelico (1437 – 1446) – Ženy pri prázdnom hrobe, volné dílo, pt.m.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Modlitba svaté Gemmy Galgani před Božím hrobem (08.04.2023)
LIDE MŮJ, CO JSEM TI UČINIL ? NEBO ČÍM JSEM TĚ ZARMOUTIL? ODPOVĚZ MI! (07.04.2023)
Trpíme s Ježíšem Kristem na Zelený čtvrtek (06.04.2023)
P. František Trstenský: Zelený čtvrtek - den Eucharistie a kněžství (06.04.2023)
Ó, PŘEBOLESTNÁ MATKO MARIA, ty jsi byla dokonale sjednocena s trpícím Kristem, nauč nás nést náš každodenní kříž (01.04.2023)
Kristův kříž - z jakého dřeva byl? (14.09.2022)
Odporují si evangelisté ve zprávách o zmrtvýchvstání? (03.05.2022)
Velikonoce v Těrlicku (20.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově vzkříšení (16.04.2022)
Bílá sobota: Kristův sestup do podsvětí (16.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení IV. (15.04.2022)
Sedm Kristových slov na kříži - Pobožnost na Velký pátek a Bílou sobotu (15.04.2022)
Velikonoce, jak jsem je neplánoval a stal se svědkem vzkříšení z covidu (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení III. (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení II. (13.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení I. (13.04.2022)
P. František Trstenský: Vy jste toho svědky (3. neděle velikonoční, cykl. B) (17.04.2021)
P. František Trstenský: Velký pátek - Ave crux (02.04.2021)
Přímý přenos – Trpíme s Ježišem Kristem na Zelený čtvrtek (1.4.) od 20:00 (01.04.2021)
Anna Kateřina Emmerichová: HOŘKÉ UMUČENÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (31.03.2021)
Vladyka Milan Chautur: LIDSKÁ SLÁVA - POLNÍ TRÁVA (Květná neděle) (28.03.2021)
Výzdoba kostela ve Vranově (28.05.2020)
Papežovo velikonoční poselství Urbi et Orbi (13.04.2020)
Přímý přenos na TV LUX od 16,55 h. - Na Bílou sobotu média zpřístupní modlitbu před Turínské plátnem (11.04.2020)
TV Lux: Program a programové tipy během Svatého týdne (06.04.2020)
Ke stažení: SVATÝ TÝDEN a KŘÍŽOVÁ CESTA - omalovánky pro děti (06.04.2020)
Být ve světě, ale ne ze světa (7. neděle velikonoční, cykl. B) (12.05.2018)
Nanebevstoupení Páně (09.05.2018)
Každý máme misionářské poslání (Slavnost Nanebevstoupení Páně) (09.05.2018)
Trvalé bydliště na Ježíšově adrese (6. neděle velikonoční, cykl. B) (05.05.2018)
Křesťan nemůže "vegetovat" na vinné révě (5. neděle velikonoční, cykl. B) (27.04.2018)
Hlásání evangelia nekončí zdmi kostela (4. neděle velikonoční, cykl. B) (20.04.2018)
Blahoslavení ti, kteří neviděli, a uvěřili (Neděle Božího milosrdenství, cykl. B) (06.04.2018)
Bídný konec zrádce Jidáše Iškariotského (01.04.2018)
Velikonoční neděle - Pán vstal z mrtvých! (cykl. B) (31.03.2018)
Dopis prefekta kongregace pro východní církve k velkopáteční sbírce na Svatou zemi (28.03.2018)
Kristův nový způsob bytí s námi (25.05.2017)
Což nám nehořelo srdce? (28.04.2017)
Pán můj a Bůh můj! (23.04.2017)
Dominica in albis - touha dotknout se Krista (22.04.2017)
Aleluja (12.02.2017)
Naše jediná naděje: 25 citátů o kříži (26.03.2016)
Co lidi fascinuje na prázdném hrobě (25.03.2016)
Jak prožít Velikonoce? (20.03.2016)
Nabídka paškálů 2016 (04.02.2016)
Turínské plátno? Stopa, jež může vést ke Kristu (05.04.2015)
Bůh? Není tady.... (05.04.2015)
Urbi et orbi - velikonoční poselství svatého Otce Františka (28.04.2014)
Jak Ježíš zachránil svět (05.04.2013)
23. Diecézní setkání mládeže, Brno 2013 (04.04.2013)
Pastýřský list: Mons. Jan Graubner - Velikonoce 2013 (02.04.2013)
Bílá sobota: Turínské plátno prostřednictvím TV (30.03.2013)
Ježíšova modlitba (30.03.2013)
Do FATYMu přišlo i velikonoční přání z Prahy (30.03.2013)
Velikonoce - bl. A. K. Emmerichová (28.03.2013)
Velikonoční přání z Litoměřic (28.03.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 16. 04. 2017 | 4567 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoy.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace