Zajímavé...

Dechtice - Svátek Královny Pomoci a 16. výročí zjevení

Dechtice Čiňte dobro a šiřte lásku
Panna Maria jako Královna Pomoci se v Dechticích poprvé zjevila 4. prosince 1994 a příla si, aby byl na tento den ustanovený její svátek.
Na 16. výročí této událostise se zde v sobotu 4. 12. 2010 na Hoře Svatodušnici sešli poutníci, aby byli svědky jejího zjevení čtyřem vizionářům (Martinovi, Márii, Adriane a Jozefovi).

Dechtice – Sviatok Kráľovnej pomoci a 16. výročie zjavení
Konajte dobro a šírte lásku

Královna pomoci


Vizionári po skončení zjavenia a modlitieb s Pannou Máriou pútnikom povedali:

Martin Gavenda:

Bolo to veľmi krásne. Keď Panna Mária prichádzala, videl som tri záblesky svetla. Panna Mária bola veľmi radostná, oblečená v zlatostrieborných šatách. Jej šaty žiarili skôr bielym svetlom. Lúče od Panny Márie padali na nás všetkých a Ona nás všetkých ponárala do tohto svetla, ktoré z Nej vychádzalo.

Na začiatku som sa s Ňou modlil Otče náš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetkých ľudí. Panne Márii som odovzdával všetkých vás tu prítomných, všetkých chorých v túto hodinu Kráľovnej pomoci. Potom som Panne Márii ďakoval, že je tu stále medzi nami.

Dnes mi tak trošku pripomenula začiatok, keď som sa s Ňou po prvýkrát stretol. Panna Mária nás dnes tak nanovo pozýva, aby sme vykročili spolu s Ňou, aby sme Bohu nanovo povedali tak, ako Ona povedala - fiat. Aby sme aj my tak povedali Bohu: staň sa všetko tak, ako Ty chceš, aby sa stalo v mojom živote.

Ďalej Panna Mária povedala:

“Deti moje, to čo Boh od vás chce je to, aby ste konali dobro vôkol seba, aby ste šírili lásku vôkol seba. To je aj vašim poslaním, to je aj moje posolstvo, ktoré vám tu hovorím.”

Veľmi ma to povzbudilo, že naozaj s Pannou Máriou môžeme nanovo začať. Mesiace som hľadal, čo skrze Pannu Máriu Boh odo mňa žiada. Dnes som na to dostal odpoveď: aby som spolu s Pannou Máriou začal konať dobro okolo seba. To ma tak potom preniklo, naplnilo a povzbudilo. Začal .som Panne Márii ďakoval za všetko. Za moju rodinu, za vás všetkých ľudí. Nakoniec nás všetkých Panna Mária žehnala a ja som sa modlil Magnificat.

Mária Gavendová:

„Panne Márii odovzdala všetkých prítomných, trpiacich a všetko to, čo ľudia priniesli vo svojich srdciach. S Pannou Máriou sa modlili za zomierajúcich a duše v očistci.“

Dechtice,


Adriana Kúdelová:

„Po spoločných modlitbách s Pannou Máriou odovzdala všetkých prítomných, všetkých ľudí. Ďakovala Panne Márii že prichádza, aby náš zrak upriamovala na nebo a na Ježiša. Nakoniec sa s Pannou Máriou modlila za neveriacich, tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku.“

Jozef Danko:

„S Pannou Máriou sa modlil za všetkých ľudí na celom svete, tiež na osobné úmysly a za hriešnikov.“

Mám dojem, že celý čas, prekrásnej pohody milostivého a požehnaného dňa, silného zážitku zo stretnutia s Pannou Máriou, Jej odkazu, môžem pomenovať len tak, že to celé bolo v úžasnej réžii Panny Márie. Ona ani najmenej nechcela nám ostať nič dlžná. Aké ťažké a problémové to bolo pred púťou, tak potom cesta a samotná púť bola jedna prekrásna pohoda. Obdržali sme veľkú odmenu a veľkú lásku od Panny Márie, ktorú sme si odnášali domov a to bolo to najvzácnejšie. To nám nadlho pomôže rásť v láske. A Kráľovnej pomoci o to ide.

Pro zobrazení článku klikněte zde. Převzato z www.magnificat.sk/
.............................

Novéna k Panně Marii - Královně pomoci
novénu zobrazíte zde.


Můžete si přečíst starší článek:

Dechtice - místo zjevení Panny Marie - Královny pomoci

Dechtice - Hora Svatodušnice
Slnko nad Svätodušnicou


Sdílet

Související články:
Dechtice - poselství Královny pomoci 15. června 2023: Chraňte vaše duše vroucí modlitbou (17.08.2023)
Dechtice - poselství Královny pomoci 15. května 2023: denně se modlete růženec (23.05.2023)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. dubna 2023: hlídejte si myšlenky (26.04.2023)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. března 2023: Vykvete nové jaro pro svatou Katolickou církev. (17.03.2023)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. února 2023: jste unavené, zraněné a nemocné (22.02.2023)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. ledna 2023: Buďte posly mého poselství (22.01.2023)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. prosince 2022: v náručí mi spatříte jediného a pravého Boha. (21.12.2022)
Dechtice - zajímavosti o poloze místa a Tajemstvích svěřovaných P. Marií (04.12.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. listopadu 2022: Přijímejte Ho vždy s čistým a připraveným srdcem (18.11.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. října 2022: modlete se denně vytrvala růženec (17.10.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. září 2022: Naše přesvatá Srdce jsou vaším útočištěm. (19.09.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. srpna 2022: Jsem vaší nanebevzatou Matkou. + Modlitba k srdcím (16.08.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. července 2022: Prosím, pomozte mi zachraňovat duše + Modlitba k srdcím (18.07.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. června 2022+ Modlitba ke spojeným srdcím (18.06.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. května 2022+ Modlitba ke spojeným srdcím (17.05.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. dubna 2022: Ať je pro vás mše sv. nejvzácnějším darem + Modlitba ke spojeným srdcím (17.04.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. března 2022 + Modlitba ke spojeným srdcím (18.03.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. února 2022: Pouze v Něm je spása (16.02.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. ledna 2022: Mnohé jste nepochopily moje poselství (17.01.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. prosince 2021: Pouze pravé pokání zastavuje zlo (18.12.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. listopadu 2021: Toto je čas očišťování (17.11.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. října 2021: Velké zpustošení začalo. (18.10.2021)
Dechtice - výroční poselství Královny pomoci, 15. srpna 2021: Společně zvítězíme. (18.09.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. září 2021: Je třeba konat pokán (18.09.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. července 2021: jediná víra a důvěra je v Bohu. (17.07.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. června 2021 (20.06.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. května 2021+ Modlitba ke spojeným srdcím (26.05.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. dubna 2021+ Modlitba ke spojeným srdcím (18.04.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. března 2021+ Modlitba ke spojeným srdcím (17.03.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. února 2021+ Modlitba ke spojeným srdcím (17.02.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. ledna 2021: Ne hněvem a nenávistí (21.01.2021)
Požehnané Vánoce ve světle lásky Boží, s krásným poselstvím Panny Marie, Královny pomoci! (23.12.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. října a 15. listopadu 2020 (18.11.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. září 2020+ Modlitba ke spojeným srdcím (21.09.2020)
Milí přátelé, byla jsem v Dechticích (07.09.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. srpna 2020 (17.08.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. července 2020 + Modlitba ke spojeným srdcím (16.07.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. června 2020 + Modlitba ke spojeným srdcím (26.06.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. dubna 2020+ Modlitba ke spojeným srdcím (16.04.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. března 2020+ Modlitba ke spojeným srdcím (18.03.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. února 2020 (24.02.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. ledna 2020 (24.01.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. prosince 2019 (20.12.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. listopadu 2019 (18.11.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. října 2019 (21.10.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. září 2019 (19.09.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. července 2019 + videozáznam poutě ze 7. 7. (18.07.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. června 2019 + videozáznam poutě z 9. 6. - Slavnost Seslání Ducha Sv. (17.06.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. května 2019
+ videozáznam poutě z 5. 5. 2019)
(28.05.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. dubna 2019 (18.04.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. března 2019 (18.03.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. února 2019 (03.03.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. ledna 2019 (20.01.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. prosince 2018 (18.12.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. listopadu 2018 (17.11.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. října 2018 (17.10.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. září 2018 (29.09.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. srpna 2018 - výročí (19.08.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. července 2018 (20.07.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. června 2018 (18.06.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. května 2018 (19.05.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. dubna 2018 (23.04.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. března 2018 (19.03.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. února 2018 (19.02.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. ledna 2018 (18.01.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. prosince 2017 (19.12.2017)
Dechtice - Zjevení Královny pomoci, 5. listopadu 2017 (video) (16.11.2017)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. října 2017 (18.10.2017)
Dechtice - Zjevení Královny pomoci, 8. října 2017 (video) (14.10.2017)
Dechtice - poselství Královny pomoci 15. září 2017 (18.09.2017)
Prvonedělní pouť ze dne 3. září 2017 v Dechticích (video) (06.09.2017)
Dechtice - poselství Královny pomoci 15. srpna 2017 (17.08.2017)
Dechtice - poselství Královny pomoci 15. července 2017 (17.07.2017)
Dechtice - Zjevení Královny pomoci, 9. července 2017 (video) (13.07.2017)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 6. 2017 (20.06.2017)
Zjevení Panny Marie - Královny pomoci, 4. červen 2017 (video) (11.06.2017)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 5. 2017 (18.05.2017)
* Pouť na horu Bôričky, Dechtice, 7. května 2017
* Zjevení Královny pomoci (videa)
(16.05.2017)
* Dechtice - Zjevení Královny pomoci, 9. dubna 2017 (video)
* Dechtice - poselství Královny pomoci 15. dubna 2017
(18.04.2017)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 3. 2017 (18.03.2017)
Dechtice, Poselství Královny pomoci, 15. 2. 2017 (17.02.2017)
Dechtice - Boričky – zjavení Královny pomoci, 5. 2. 2017 (video) (11.02.2017)
Dechtice, Poselství Královny pomoci, 15. 1. 2017 (18.01.2017)
Dechtice: Zjevení Královny pomoci, 8. ledna 2017 (video) (12.01.2017)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 12. 2016 (19.12.2016)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice 4. prosince 2016 (video) (10.12.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 10. a 15. 11. 2016 (17.11.2016)
Zjevení Panny Marie, Dechtice, 6. listopadu 2016 (08.11.2016)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 9. X. 2016 (video) (14.10.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 9. 2016 (22.09.2016)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 4. IX. 2016 (video) (09.09.2016)
* Poselství Královny pomoci: Víra a radost (video)
* Petice dechtických poutníků
(22.08.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 8. 2016 - výročí (18.08.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 7. 2016 (18.07.2016)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 3. července 2016 (video) (07.07.2016)
Dechtice, Poselství Královny pomoci, 15. 6. 2016 (17.06.2016)
Dechtice: Zjevení Královny pomoci, 5. června 2016 (video) (12.06.2016)
Dechtice: Zjevení Královny pomoci, 8. května 2016 (Video) (13.05.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 4. 2016 (17.04.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. března 2016 (19.03.2016)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 6. března 2016 (video) (14.03.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 2. 2016 (21.02.2016)
Dechtice: Zjevení Královny pomoci, 7. února 2016 (video) (11.02.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 1. 1016 (17.01.2016)
Zjevení Královny pomoci - Dechtice, 3. ledna 2016 (13.01.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. prosince 2015: Klaňme se Mu (21.12.2015)
Dechtice, Královna pomoci: Proste za dar živé víry (Video) (13.12.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. listopadu 2015: Litujte své hříchy (18.11.2015)
DECHTICE: Zjevení Královny pomoci, 8. listopadu 2015: (video) (16.11.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 10. 2015 (18.10.2015)
DECHTICE: Zjevení Královny pomoci, 4. říjen 2015: Buďte živým svědectvím (+video) (12.10.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. září 2015 (18.09.2015)
Video: Královna pomoci, 6. září 2015: Zcela se otevřete Ježíši (14.09.2015)
Královna pomoci, 15. srpna 2015, Dechtice: Zanechte hřích (+video) (26.08.2015)
Výzva k Novéně ke Královně pomoci / 20 let zjevení v Dechticích (12.08.2015)
* Video: Pouť v Dechticích 5. 7. 2015
* Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. července 2015
(19.07.2015)
Dechtice - Poselství Královny pomoci, 15. června 2015 (16.06.2015)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 7. června 2015 (+ video) (12.06.2015)
Dechtice - Poselství Královny pomoci, 15. 5. 2015 (18.05.2015)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice 3. května 2015: Cesta lásky (+ video) (11.05.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 4. 2015 (17.04.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. 3. 2015 (18.03.2015)
Video: Královna pomoci, Dechtice, 8. března 2015: Vítězství je v kříži (12.03.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. 2. 2015 (17.02.2015)
Video - Královna pomoci, Dechtice, 8. února 2015: Kdy pochopíte, že potřebujete modlitbu? (11.02.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice - 15. 1. 2015 (16.01.2015)
20. výročí zjevení Panny Marie, Královny pomoci v Dechticích, 4. prosinec 2014 (09.01.2015)
Královna pomoci, Dechtice, 4. ledna 2015 (- Video) (09.01.2015)
Dechtice - Poselství Královny pomoci 15.12. 2014 (19.12.2014)
Video: Pouť ke Královně pomoci, 7. prosince 2014, Hodina milosti (11.12.2014)
Královna pomoci, Dechtice, 15. 11. 2014: Společná modlitba - Boží blízkost (17.11.2014)
Video: Zjevení Královny pomoci- Cesta čistoty a pokory (13.11.2014)
Dechtice - Poselství Královny pomoci, 15. 10. 2014 (17.10.2014)
Video: Zjevení Královny pomoci, Dechtice 5. října 2014 (10.10.2014)
Poselství Královny pomoci, Dechtice - 15. 9. 2014 (17.09.2014)
OROL TV: Královna pomoci, Dechtice: Osvoboďte se od nenávisti (11.09.2014)
Výročí zjevení Královny pomoci, Dechtice, 15. srpen 2014: Přijměte mou lásku (21.08.2014)
Poselství P. Marie - Královny pomoci, Dechtice, 15. 7. 2014 (17.07.2014)
OROL TV: Královna pomoci, pouť na první neděli 6. července 2014,
KINO: Svatá Rita, 1. a 2. díl
(13.07.2014)
Královna pomoci, Dechtice, 8. 6. 2014: Potřebujete uzdravení
(také video)
(14.06.2014)
Poselství Královny pomoci - Dechtice - 15. května 2014 (18.05.2014)
Video: Dechtice, Prvonedělní pouť 4. května 2014, (08.05.2014)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 4. 2014 (16.04.2014)
Videa: Zjevení Královny pomoci, Dechtice 6. 4. 2014
+ Křížová cesta z pohledu boje proti gender-ideologii
(12.04.2014)
Video - Dechtice: zjevení Královny pomoci 9. března 2014 (13.03.2014)
Dechtice - poselství z 15. 2. 2014 (17.02.2014)
OROL TV: Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 9. února 2014
* Možnost objednání DVD - Dechtice - královné pomoci
(12.02.2014)
VIDEO: Pouť ke Královně pomoci, Dechtice, 5. leden 2014 (08.01.2014)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 12. 2013 (25.12.2013)
Dechtice, 4. a 8. prosinec 2013, poutě ke Královně pomoci (au/video) + Novéna ke KRÁLOVNĚ POMOCI (13.12.2013)
TV OROL: Pouť ke Královně pomoci, Dechtice, 3. listopad 2013 (06.11.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. října 2013: Děkuji, že bráníte život! (18.10.2013)
OROL TV - Dechtice: Královna pomoci na výročí zjevení 15. srpna 2013: Děti moje, žehnejte světu (17.08.2013)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 4. srpna 2013
+ Video, svědectví poutníků, oznámení
(09.08.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. července 2013:
Obraťte se na Nebeského Otce s důvěrou!
(23.07.2013)
Královna pomoci, Dechtice, Velikonoční neděle 2012: Modlete se za dar víry (13.04.2012)
Dechtice 31.března 2012: Pouť lásky a požehnání (+video) (03.04.2012)
Královna pomoci, 15. března 2012: Vítězství kříže (19.03.2012)
Dechtice: Královna pomoci 15.dubna 2011 (19.04.2011)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15.2.2011: Modlitba přinese život (16.02.2011)
Dechtice: Rozdávejte naději! (14.02.2011)
Královna pomoci, Dechtice, 15.11.2010 (23.11.2010)
Dechtice - místo zjevení Panny Marie - Královny pomoci (24.10.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 12. 2010 | 19895 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://www.magnificat.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace