Zajímavé...

Dechtice: Rozdávejte naději!

Dechtice Téměř jarní počasí v Dechticích přivítalo na první neděli 6. února 2011 množství poutníků, jeden celý autobus i ze sousedního Rakouska. Začátkem křížové cesty vizionář Jozef Danko připomenul pronásledované křesťany v Evropě a na celém světě a vyzval k modlitbám za ně.Pro ujasnění k publikování tohoto a podobných článků připomeňme: U mariánských zjevení se zcela podřizujeme konečnému úsudku Církve a dokud není takovýto úsudek pronesen, věnujeme mu pozornost natolik, nakolik se shoduje s poselstvím evangelia.

Po príchode na horu Boričky pred modlitbou sv. ruženca vizionárka Adriana Kúdelová pútnikom pripomenula:

„Predstúpme pred Pannu Máriu takí akí sme. V posolstve nás Panna Maria povzbudzuje: Ja vás potrebujem, aby sme spoločnou modlitbou zachránili tých, ktorí sú ďaleko od Božej Lásky, od Božích milostí. Modlite sa srdcom dieťaťa, ktoré sa nespolieha na svoje sily, ale na lásku a dôveru svojho nebeského Otca. A toto srdce bude neustále zalievané neustále Božími požehnaniami. Pokorné srdce je otvorené srdce. Nebojte sa predstúpiť pred Pannu Máriu v takej jednoduchosti. So všetkými problémami. Modlime sa za jednotu, ako to v jednom posolstve Panna Mária hovorí – “ak sa naše srdcia zjednotia v láske, svet uverí v môjho Syna cez vaše svedectvo jednoty a lásky.“

V nasledujúcom sv. ruženci čítala posolstvá Panny Márie – Kráľovnej pomoci:

„Moje drahé deti! Dnes som sem prišla, aby som vám priniesla pokoj od môjho Syna Ježiša. Naučte sa viac dôverovať Ježišovi. Odovzdajte mu vaše srdce a celý svoj život. Nebojte sa, keď ste hladné, utrápené, a nemáte viac síl bojovať. Nezúfajte si. Ale úplne sa vložte do Ježišovho Srdca.“

„Deti Chcem vám odovzdať posolstvo plné lásky, pokoja a nádeje. Verím že raz úplne všetci prijmete do svojho života moje posolstvá, ktoré vám pomáhajú , a by ste boli plné lásky, pokoja a slobody. Dnes vás chcem pozvať, aby ste vôkol seba rozdávali nádej…. Darujte ju každému s ktorým sa stretnete…“

„Moje deti, veľmi vás milujem a žehnám vás svojím materinským požehnaním. Želám si, aby ste sa v tomto pôstnom čase modlili a postili za deti, ktoré vo svojich srdciach ešte nezakúsili dotyk Božej Lásky. Túžim po tom, aby aj oni prežili radosť z toho, že sú Bohom milované. Modlitbou a pôstom môžete vyprosiť vieru každému srdcu“.

„Moje deti, dnes prichádzam aby som vás potešila a posilnila v konaní dobra. Túžim po tom, aby sa mi vaše rodiny nanovo odovzdali, aby som vás mohla viesť cestou svätosti , cestou ktorá vedie do Neba môjmu Synovi. Deti moje, nedovoľte, aby hnev nahlodával vaše rodiny… Rozhodnite sa kráčať cestou svätosti, a tak vás budem môcť chrániť Žehnám vás deti moje, ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.“
Začiatku piateho desiatku sv. ruženca (o 14.10 hod) sa vizionári stretli s Kráľovnou pomoci a modlili sa ňou cca 10 minút. Po dokončení sv. Ruženca vizionári povedali:

Adriana:

„Pochválený buď pán Ježiš Kristus!

Na začiatku som sa s Pannou Máriou modlila Otčenáš a Sláva Otcu, za pevnú a živú vieru pre všetkých ľudí na celom svete, som veľmi cítila som u Panny Márie veľkú radosť, s akou veľkou láskou sa na nás pozerá, a Panna Mária povedala, že znova nás chce povzbudiť, aby sme začali žiť Jej posolstvá, povedala – aby sme nanovo pochopili, že ona nás prichádza sem viesť, a ako to už dávnejšie povedala- modlím sa za to aby tieto moje aj vaše príchody sem neboli zbytočné.. Pomôžme mi, aj ja pomôžem vám. Šírte moje posolstvá…

Na konci som sa s Pannou Máriou modlila za koniec pýchy, nenávisti medzi ľuďmi, a za to, aby nestratili Boha.“


Mária:

„Dnes som sa s Pannou Máriou modlila za pevnú a živú vieru, za všetkých ľudí na celom svete, Panne Márii som odovzdávala trpiacich, zomierajúcich, a všetkých vás tu prítomných.. Aby naše srdcia sa stali chrámom Ducha Svätého, aby sme prinášali Jeho ovocie. A nakoniec som sa s Pannou Máriou modlila modlitbu za duše v očistci.“

Jozef:

„S Pannou Máriou som sa na začiatku modlil Otčenáš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetkých ľudí na celom svete, potom som Panne Márii odovzdával všetkých vás tu prítomných, všetko to, čo sme sem Panne Márii priniesli, naše trápenia, starosti, všetkých chorých, ktorých nosíte vo svojich srdciach,.. Nakoniec som sa s Pannou Máriou modlil modlitbu za obrátenie hriešnikov.“

O. Marek Torok, OFMCap:

„Tak sa radujeme že opäť môžme byť tuná na tomto mieste a venovať ho milosti, a Pánu Bohu, je to čas pre nás, je to čas keď sa obnovujeme na duchu, a takto to môžeme aj prežívať, keď odchádzame odtiaľto, ako z hory premenenia,. A ideme zase tam do toho sveta niečo priniesť z tejto hory, Boričiek, priniesť to naše premenenie srdca, ktoré vďaka Pánu Bohu a Panne Márii, ktorí sú tu tak intenzívne prítomní, môžeme prežiť. Bolo veľmi pekné posolstvo, hovorilo o nádeji. Aby sme boli darcami nádeje- Tak som rozmýšľal a som pochopil, že vtedy máme nádej, keď je v nás živá viera. Pretože keď nemáme živú vieru, nemôžme byť ľuďmi nádeje. Teda aby sme prešli ten svoj život a pozreli sa na naše srdce. Či naozaj sme ľudia so srdcom malých detí. Nemáme mať nikoho v neláske, a mať úplne slobodné srdce. To si vyprosujem aj na príhovor Panny Márie Kráľovnej pomoci, prežívali naše vnútorné premenenie. Všetci to potrebujeme, byť lepší, čistejší, pokornejší a milujúcejší. K tomuto aj prijmete aj požehnanie.“

Mária Zemková, Nitra sa vyjadrila: V prvom rade milujem toto miesto., kde sa Panna Mária zjavuje, je v mojom srdci a v mojej duši. A som šťastná, keď môžem takú obetu vykonať ako dnes. Že sme šli v tvrdých podmienkach, a šmýkali sme sa v blate, ale to som považovala za určitý druh krížovej cesty, ktorú sme tu konali. Dechtice sú krásne. Kto spoznal posolstvá Panny Márie a snaží sa ich žiť, i keď sa nám to celkom nedarí, tak – a máme nimi naplnené srdce, tak ja bývam radostná. Dechtice vnášajú do našich sŕdc radosť. Ja z celého srdca volám všetkých sem volám. Je tu dobre. Je tu plno lásky. Je tu plno pokoja. Obetuje sa ľudia, príďte a verte v dechtické zjavenia. Panna Mária nám prišla pomôcť, priviesť nás do neba, a čo chceme viac?

Anton Selecký

Převzato z , článek je zde.
Sdílet

Související články:
Dechtice - poselství Královny pomoci 15. června 2023: Chraňte vaše duše vroucí modlitbou (17.08.2023)
Dechtice - poselství Královny pomoci 15. května 2023: denně se modlete růženec (23.05.2023)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. dubna 2023: hlídejte si myšlenky (26.04.2023)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. března 2023: Vykvete nové jaro pro svatou Katolickou církev. (17.03.2023)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. února 2023: jste unavené, zraněné a nemocné (22.02.2023)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. ledna 2023: Buďte posly mého poselství (22.01.2023)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. prosince 2022: v náručí mi spatříte jediného a pravého Boha. (21.12.2022)
Dechtice - zajímavosti o poloze místa a Tajemstvích svěřovaných P. Marií (04.12.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. listopadu 2022: Přijímejte Ho vždy s čistým a připraveným srdcem (18.11.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. října 2022: modlete se denně vytrvala růženec (17.10.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. září 2022: Naše přesvatá Srdce jsou vaším útočištěm. (19.09.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. srpna 2022: Jsem vaší nanebevzatou Matkou. + Modlitba k srdcím (16.08.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. července 2022: Prosím, pomozte mi zachraňovat duše + Modlitba k srdcím (18.07.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. června 2022+ Modlitba ke spojeným srdcím (18.06.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. května 2022+ Modlitba ke spojeným srdcím (17.05.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. dubna 2022: Ať je pro vás mše sv. nejvzácnějším darem + Modlitba ke spojeným srdcím (17.04.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. března 2022 + Modlitba ke spojeným srdcím (18.03.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. února 2022: Pouze v Něm je spása (16.02.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. ledna 2022: Mnohé jste nepochopily moje poselství (17.01.2022)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. prosince 2021: Pouze pravé pokání zastavuje zlo (18.12.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. listopadu 2021: Toto je čas očišťování (17.11.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. října 2021: Velké zpustošení začalo. (18.10.2021)
Dechtice - výroční poselství Královny pomoci, 15. srpna 2021: Společně zvítězíme. (18.09.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. září 2021: Je třeba konat pokán (18.09.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. července 2021: jediná víra a důvěra je v Bohu. (17.07.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. června 2021 (20.06.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. května 2021+ Modlitba ke spojeným srdcím (26.05.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. dubna 2021+ Modlitba ke spojeným srdcím (18.04.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. března 2021+ Modlitba ke spojeným srdcím (17.03.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. února 2021+ Modlitba ke spojeným srdcím (17.02.2021)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. ledna 2021: Ne hněvem a nenávistí (21.01.2021)
Požehnané Vánoce ve světle lásky Boží, s krásným poselstvím Panny Marie, Královny pomoci! (23.12.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. října a 15. listopadu 2020 (18.11.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. září 2020+ Modlitba ke spojeným srdcím (21.09.2020)
Milí přátelé, byla jsem v Dechticích (07.09.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. srpna 2020 (17.08.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. července 2020 + Modlitba ke spojeným srdcím (16.07.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. června 2020 + Modlitba ke spojeným srdcím (26.06.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. dubna 2020+ Modlitba ke spojeným srdcím (16.04.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. března 2020+ Modlitba ke spojeným srdcím (18.03.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. února 2020 (24.02.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. ledna 2020 (24.01.2020)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. prosince 2019 (20.12.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. listopadu 2019 (18.11.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. října 2019 (21.10.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. září 2019 (19.09.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. července 2019 + videozáznam poutě ze 7. 7. (18.07.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. června 2019 + videozáznam poutě z 9. 6. - Slavnost Seslání Ducha Sv. (17.06.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. května 2019
+ videozáznam poutě z 5. 5. 2019)
(28.05.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. dubna 2019 (18.04.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. března 2019 (18.03.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. února 2019 (03.03.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. ledna 2019 (20.01.2019)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. prosince 2018 (18.12.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. listopadu 2018 (17.11.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. října 2018 (17.10.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. září 2018 (29.09.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. srpna 2018 - výročí (19.08.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. července 2018 (20.07.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. června 2018 (18.06.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. května 2018 (19.05.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. dubna 2018 (23.04.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. března 2018 (19.03.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. února 2018 (19.02.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. ledna 2018 (18.01.2018)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. prosince 2017 (19.12.2017)
Dechtice - Zjevení Královny pomoci, 5. listopadu 2017 (video) (16.11.2017)
Dechtice - poselství Královny pomoci, 15. října 2017 (18.10.2017)
Dechtice - Zjevení Královny pomoci, 8. října 2017 (video) (14.10.2017)
Dechtice - poselství Královny pomoci 15. září 2017 (18.09.2017)
Prvonedělní pouť ze dne 3. září 2017 v Dechticích (video) (06.09.2017)
Dechtice - poselství Královny pomoci 15. srpna 2017 (17.08.2017)
Dechtice - poselství Královny pomoci 15. července 2017 (17.07.2017)
Dechtice - Zjevení Královny pomoci, 9. července 2017 (video) (13.07.2017)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 6. 2017 (20.06.2017)
Zjevení Panny Marie - Královny pomoci, 4. červen 2017 (video) (11.06.2017)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 5. 2017 (18.05.2017)
* Pouť na horu Bôričky, Dechtice, 7. května 2017
* Zjevení Královny pomoci (videa)
(16.05.2017)
* Dechtice - Zjevení Královny pomoci, 9. dubna 2017 (video)
* Dechtice - poselství Královny pomoci 15. dubna 2017
(18.04.2017)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 3. 2017 (18.03.2017)
Dechtice, Poselství Královny pomoci, 15. 2. 2017 (17.02.2017)
Dechtice - Boričky – zjavení Královny pomoci, 5. 2. 2017 (video) (11.02.2017)
Dechtice, Poselství Královny pomoci, 15. 1. 2017 (18.01.2017)
Dechtice: Zjevení Královny pomoci, 8. ledna 2017 (video) (12.01.2017)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 12. 2016 (19.12.2016)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice 4. prosince 2016 (video) (10.12.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 10. a 15. 11. 2016 (17.11.2016)
Zjevení Panny Marie, Dechtice, 6. listopadu 2016 (08.11.2016)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 9. X. 2016 (video) (14.10.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 9. 2016 (22.09.2016)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 4. IX. 2016 (video) (09.09.2016)
* Poselství Královny pomoci: Víra a radost (video)
* Petice dechtických poutníků
(22.08.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 8. 2016 - výročí (18.08.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 7. 2016 (18.07.2016)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 3. července 2016 (video) (07.07.2016)
Dechtice, Poselství Královny pomoci, 15. 6. 2016 (17.06.2016)
Dechtice: Zjevení Královny pomoci, 5. června 2016 (video) (12.06.2016)
Dechtice: Zjevení Královny pomoci, 8. května 2016 (Video) (13.05.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 4. 2016 (17.04.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. března 2016 (19.03.2016)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 6. března 2016 (video) (14.03.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 2. 2016 (21.02.2016)
Dechtice: Zjevení Královny pomoci, 7. února 2016 (video) (11.02.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 1. 1016 (17.01.2016)
Zjevení Královny pomoci - Dechtice, 3. ledna 2016 (13.01.2016)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. prosince 2015: Klaňme se Mu (21.12.2015)
Dechtice, Královna pomoci: Proste za dar živé víry (Video) (13.12.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. listopadu 2015: Litujte své hříchy (18.11.2015)
DECHTICE: Zjevení Královny pomoci, 8. listopadu 2015: (video) (16.11.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 10. 2015 (18.10.2015)
DECHTICE: Zjevení Královny pomoci, 4. říjen 2015: Buďte živým svědectvím (+video) (12.10.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. září 2015 (18.09.2015)
Video: Královna pomoci, 6. září 2015: Zcela se otevřete Ježíši (14.09.2015)
Královna pomoci, 15. srpna 2015, Dechtice: Zanechte hřích (+video) (26.08.2015)
Výzva k Novéně ke Královně pomoci / 20 let zjevení v Dechticích (12.08.2015)
* Video: Pouť v Dechticích 5. 7. 2015
* Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. července 2015
(19.07.2015)
Dechtice - Poselství Královny pomoci, 15. června 2015 (16.06.2015)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 7. června 2015 (+ video) (12.06.2015)
Dechtice - Poselství Královny pomoci, 15. 5. 2015 (18.05.2015)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice 3. května 2015: Cesta lásky (+ video) (11.05.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 4. 2015 (17.04.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. 3. 2015 (18.03.2015)
Video: Královna pomoci, Dechtice, 8. března 2015: Vítězství je v kříži (12.03.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice, 15. 2. 2015 (17.02.2015)
Video - Královna pomoci, Dechtice, 8. února 2015: Kdy pochopíte, že potřebujete modlitbu? (11.02.2015)
Poselství Královny pomoci, Dechtice - 15. 1. 2015 (16.01.2015)
20. výročí zjevení Panny Marie, Královny pomoci v Dechticích, 4. prosinec 2014 (09.01.2015)
Královna pomoci, Dechtice, 4. ledna 2015 (- Video) (09.01.2015)
Dechtice - Poselství Královny pomoci 15.12. 2014 (19.12.2014)
Video: Pouť ke Královně pomoci, 7. prosince 2014, Hodina milosti (11.12.2014)
Královna pomoci, Dechtice, 15. 11. 2014: Společná modlitba - Boží blízkost (17.11.2014)
Video: Zjevení Královny pomoci- Cesta čistoty a pokory (13.11.2014)
Dechtice - Poselství Královny pomoci, 15. 10. 2014 (17.10.2014)
Video: Zjevení Královny pomoci, Dechtice 5. října 2014 (10.10.2014)
Poselství Královny pomoci, Dechtice - 15. 9. 2014 (17.09.2014)
OROL TV: Královna pomoci, Dechtice: Osvoboďte se od nenávisti (11.09.2014)
Výročí zjevení Královny pomoci, Dechtice, 15. srpen 2014: Přijměte mou lásku (21.08.2014)
Poselství P. Marie - Královny pomoci, Dechtice, 15. 7. 2014 (17.07.2014)
OROL TV: Královna pomoci, pouť na první neděli 6. července 2014,
KINO: Svatá Rita, 1. a 2. díl
(13.07.2014)
Královna pomoci, Dechtice, 8. 6. 2014: Potřebujete uzdravení
(také video)
(14.06.2014)
Poselství Královny pomoci - Dechtice - 15. května 2014 (18.05.2014)
Video: Dechtice, Prvonedělní pouť 4. května 2014, (08.05.2014)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 4. 2014 (16.04.2014)
Videa: Zjevení Královny pomoci, Dechtice 6. 4. 2014
+ Křížová cesta z pohledu boje proti gender-ideologii
(12.04.2014)
Video - Dechtice: zjevení Královny pomoci 9. března 2014 (13.03.2014)
Dechtice - poselství z 15. 2. 2014 (17.02.2014)
OROL TV: Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 9. února 2014
* Možnost objednání DVD - Dechtice - královné pomoci
(12.02.2014)
VIDEO: Pouť ke Královně pomoci, Dechtice, 5. leden 2014 (08.01.2014)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15. 12. 2013 (25.12.2013)
Dechtice, 4. a 8. prosinec 2013, poutě ke Královně pomoci (au/video) + Novéna ke KRÁLOVNĚ POMOCI (13.12.2013)
TV OROL: Pouť ke Královně pomoci, Dechtice, 3. listopad 2013 (06.11.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. října 2013: Děkuji, že bráníte život! (18.10.2013)
OROL TV - Dechtice: Královna pomoci na výročí zjevení 15. srpna 2013: Děti moje, žehnejte světu (17.08.2013)
Zjevení Královny pomoci, Dechtice, 4. srpna 2013
+ Video, svědectví poutníků, oznámení
(09.08.2013)
Královna pomoci, Dechtice, 15. července 2013:
Obraťte se na Nebeského Otce s důvěrou!
(23.07.2013)
Královna pomoci, Dechtice, Velikonoční neděle 2012: Modlete se za dar víry (13.04.2012)
Dechtice 31.března 2012: Pouť lásky a požehnání (+video) (03.04.2012)
Královna pomoci, 15. března 2012: Vítězství kříže (19.03.2012)
Dechtice: Královna pomoci 15.dubna 2011 (19.04.2011)
Poselství Královny pomoci, Dechtice 15.2.2011: Modlitba přinese život (16.02.2011)
Dechtice - Svátek Královny Pomoci a 16. výročí zjevení (09.12.2010)
Královna pomoci, Dechtice, 15.11.2010 (23.11.2010)
Dechtice - místo zjevení Panny Marie - Královny pomoci (24.10.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 14. 02. 2011 | 19283 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.magnificat.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace