Zajímavé...

Ďábel není hvězda, ale reálné zlo

Satan, Ilustrácia z diela Paradise Lost, volné dílo, výřez Ivan Barus je kaplanem na největším slovenském sídlišti, v bratislavské Petržalce. Během služby v nemocnici se věnuje nemocným na těle, ve zpovědnici a během modliteb za osvobození zase těm, kteří trpí na duši.

Počet lidí, kteří se zapletou do duchovních problémů skrze esoteriku a okultismus podle něj v této době prudce roste. V rozhovoru pro Postoj mluví také o tom, jak s těmito problémy bojovat a jak se jim vyhnout.

Přesně rok jste kaplanem na největším bratislavském sídlišti - ve farnosti Sedmibolestné Panny Marie v Petržalce. Vaším předchozím působištěm byla bratislavská Dúbravka. Jací jsou z vašeho pohledu věřící na největších slovenských sídlištích?

Je to velmi různorodé. Žije zde mnoho původních obyvatel, ale je zde i velká fluktuace lidí. Vnímám zde mnoho mladých lidí, kteří bydlí v podnájmech. Ačkoli zde mnoho lidí bydlí jen pár let, důležité je udělat maximum, co můžeme.

Bratislava Petržalka, sl. rameno Dunaje, volné dílo, wiki..


Co považujete za maximum?

Kvalitní svatou zpověď a dobrou přípravu na kázání, kvalitní kázání. Pomoci lidem skutečně najít Boha. Právě v zpovědnici se konají největší zázraky. Tam se člověk přibližuje k Bohu, zbavuje se různých duchovních balvanů, svázanosti, závislostí, tam se mění život. Pro mě je velmi důležité, abychom my kněží dobře zpovídali a nevyřídili to "narychlo".

Jak se snažíte dosáhnout kvalitní zpovědi?

Velmi prosím Ducha Svatého o milost moudrosti a rozlišování. Snažím se lidem říkat, aby se před zpovědí modlili, aby jim Duch Svatý skrze kněze řekl to, co potřebují. Největší milostí je mít někoho, kdo vám řekne skutečnou pravdu v Božím světle a přitom vás i podrží a povzbudí věci změnit. Velmi důležité je také být informován a doplňovat si informace z hlediska problémů, které se vyskytují, abych měl přehled. O současných problémech lidí, ale také z hlediska působení duchovního života, hlavně nadpřirozeného života, života duše.

Kde se dá získat takový přehled?

Čtu hodně spisů svatých, mystiků. Snažím se čerpat ze zkušenosti fundovaných a zkušených kněží. Měl jsem možnost být v kontaktu s kněžími exorcisty a kněžími, kteří se zabývají službou osvobození v Itálii, a mohu říci, že to byla škola života. Celkově existuje v Itálii mnoho knih a center, kde můžete najít spolehlivé a užitečné informace.

Ve farnosti děláte mše svaté spojené s modlitbami za osvobození a uzdravení duše a těla, o které je velký zájem. Můžete přiblížit, o co jde?

Jako kněz dělám to, co může udělat každý diecézní kněz. Velký exorcismus je určen pouze biskupovi a knězi, jehož tím biskup zvlášť a výslovně pověřil. Já jako diecézní kněz ve farnosti dělám obnovu křestních slibů. Důležité je, aby se člověk nejen ústy, ale rozhodnutím svobodné vůle ze srdce zřekl zlého ducha, jeho působení, jeho pokušení a hříchu a přešel na stranu Boží. Obnovu křestních slibů můžete rozšířit na jednotlivé oblasti, někdo má problém s pýchou, někdo s nečistotou, hněvem, připoutaností se na hmotné věci.

To je však jen začátek. Pak je třeba lidi doprovázet ve vytrvalosti a trpělivosti k ctnostem a to je skutečně to nejdůležitější - vytrvalost. Vždy na těchto setkáních vybírám zvláštní téma z duchovního života, abych informoval, jak se z problémů dostat a přibližovat k Bohu.

Další věc, kterou vnímám jako velmi důležitou, je, abychom jako kněží žehnali. Není to jen teoretické. Bůh a Matka Boží mě mnohokrát přesvědčili, jak úžasnou sílu má kněžské požehnání. Pro osvobození to velmi doporučovali i Toskánští biskupové ve svém pastýřském listě. Mnoho lidí mi vydává svědectví, jakou měli po požehnání sílu nepadnout do hříchu, se kterým měli problém.

Důležité je nejen chtít od Pána osvobození nebo uzdravení, ale také chtít ho následovat a milovat. Když člověk jen dostane a jde pryč, problémy se vrátí. Vidím, že Pán dnes dopouští duchovně těžkou dobu, právě proto, že z toho může vzejít i velké dobro. Přes mnohé problémy lidé nacházejí Boha, ke kterému by se jinak neutíkali.

Jak jste se k této službě dostal?

Všechno to přišlo jako odpověď na aktuální duchovní potřeby. Nikdy jsem si nemyslel, že se k tomu dostanu. Pán a Matka Boží mě k tomu přivedli přes potřeby konkrétních lidí. Bylo to postupné, od první farnosti ve Skalici. Nikoho jsem nevolal, lidé začali chodit a prosit, jestli bychom si mohli popovídat, někteří chtěli přijít na generální svatou zpověď.

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


Pak jsem viděl, jakou sílu má požehnání a obnova křestních slibů, duchovní doprovod a pravidelné svaté zpovědi. Když jsme začali konat modlitby, viděl jsem, že je o to velmi velký zájem a byla tam opravdu silná svědectví, jak Boží milost působí. Podle ovoce jsem zjistil, že si to Duch Svatý přeje.

Všechno to, o čem mluvíte, svatá zpověď, kněžské požehnání, obnova křestních slibů, to jsou všechno věci, které Církev nabízí 2000 let ...

Vůbec není potřeba vymýšlet něco nového, jen aplikovat bohatství, které máme, na současné podmínky. Zjistil jsem, že se těmito věcmi zabývali mniši a poustevníci na křesťanském Východě. Zabýval se tím svatý páter Pio, svatý Leopold Mandič, svatý Alfons z Liguori a mnozí další. Světci byli vynikající v tom, že se nechali řídit Duchem Svatým, aby využívali prostředky, které měli, způsobem, který byl blízký lidem v dané době.

Myslím, že je nejdůležitější, abychom hledali právě tohle. My můžeme vymýšlet různé pastorační aktivity, akce, jenže, kdyby to zůstalo jen na společenské úrovni, že se setkáme, popovídáme si, ale nešlo by to do hloubky, kdyby tam nebyla nadpřirozená milost, nebylo by to ono. Nejdůležitější je ptát se Ducha Svatého, jakou si on přeje pastorační metodu, a tím směrem jít. A tehdy začínají být plné kostely.

Nejdůležitější je umožnit Bohu, aby mohl jednat. Snažím se jen skutečně věřit, že Pán Ježíš je skutečně živý ve Svátosti oltářní a svátosti kněžství. A když je stejný jako před 2000 lety a tehdy měl moc uzdravit a osvobodit, je možné, že by ji dnes neměl?

Moc Boha neslábne. Mohu říci, že jsem velmi šťastný kněz, protože zažívám, že jako nehodný hříšník mohu živého Pána Ježíše Krista zprostředkovat lidem. Stále máte živého Pána Ježíše Krista v kněžství na sobě. To je něco nádherného.

Mnoho lidí dnes hledá duchovno přes východní filozofie nebo přes různé techniky, pomocí kterých se mohou zaplést do duchovních problémů. Proč je to podle vás láká a nenacházejí duchovní bohatství v Církvi?

pixabay.com


Pro mě je i toto výzva, abychom nabízeli víru živě. Mám zkušenost, že když lidé zažijí, že Pán Bůh je živý, nebudou hledat v jiných filozofiích. Pán Ježíš hlásal a doplňoval své kázání Boží mocí. Nemůžeme Boha přimět, aby se projevil mimořádně, i když to pro Něho není vůbec žádný problém, ale můžeme ho prosit, aby se dal lidem poznat, aby jim dal zažít svůj dotek a konverzi srdce.

-------------------

Velmi nebezpečná je také zvědavost.
Někteří lidé se proto obrátí
například k věštkyním,
někteří chtějí zdraví za každou cenu
a jdou k léčitelům, z nichž mnozí
spolupracují se zlými silami.

---------------------


Jednou za mnou přišla mladá žena, která měla mnoho zkušeností s okultismem a ezoterikou, a řekla, že měla v sobě tak hrozné pnutí, že chtěla vyskočit z okna. Prosila mě o požehnání. Modlil jsem se chviličku k Pánu Ježíši na přímluvu Panny Marie a s vírou jsem jí udělil požehnání.

Sama nechápala, co se stalo, řekla, že od ní ustoupil tlak a pocítila jakýsi dotek, pokoj. Řekl jsem jí: 'Pán Ježíš je živý! Vždyť teď vám to ukázal přes požehnání, ve svátosti kněžství je živý.' To byl moment, když se rozhodla, že začne bojovat a nepoddá se pokušení ukončit život.

I tento případ je důkazem, že se nevyplatí zahrávat s ezoterikou ...

Nejčastěji se setkávám s tím, že se tyto věci velmi podceňují. Mnozí nevěří, že skutečně může jít o otevření se působení silám temného světa démonů. Velmi nebezpečná je také zvědavost. Někteří lidé se proto obrátí například k věštkyním, někteří chtějí zdraví za každou cenu a jdou k léčitelům, z nichž mnozí spolupracují se zlými silami.

Například léčitelský systém reiki, když člověk slouží pouze jako médium a nechává do sebe vstupovat údajně léčivou energii, kdy do něj může vstupovat i temná, okultní síla démona. Tato pak působí na něj i na toho, kterého údajně léčí. Velký trik je v tom, že na chvíli se člověku může ulehčit, ale později se problémy přihlásí ještě silněji nebo jiným způsobem a vždy přichází k negativnímu duchovnímu vlivu.

Satan, Ilustrácia z diela Paradise Lost, volné dílo, výřez


Američtí biskupové museli v tomto ohledu vydat instrukci o neslučitelnosti reiki a katolické víry. Byla přeložena i do slovenštiny a lze ji nalézt i na internetových stránkách KBS. Velmi se mi líbilo svědectví kulturisty Štefana Halase, který říkal, do jakých hrozných stavů se přes reiki dostal.

Problémy se tedy nemusí projevit hned, když se člověk začne věnovat takovým věcem?

Když se někdo věnuje nějaké esoterické nebo okultní praktice, postupně, nepozorovaně se to stále hlouběji zakořeňuje a tím větší jsou pak důsledky. Nejmazanější je to nepozorovatelné působení v tichosti, až je to později silnější, až to jednou praskne. Nejznámější exorcista z Říma páter Gabriele Amorth uvádí pravidlo - čím déle se něco zakořeňje, tím déle trvá osvobození.

Ani exorcismus prý často není jednorázový proces, ale posedlý člověk musí dlouho bojovat ...

Páter Amorth říká, že velká část případů potřebuje desítky a desítky exorcismů, někdy jsou to roky práce. Kdyby bylo takovým lidem dobře hned, mnoho z nich by se zřejmě vrátilo k předchozímu způsobu života. Vzpomeňme si na evangelium, když deset malomocných bylo uzdraveno a poděkovat přišel pouze jeden. Ale když člověk musí bojovat, je přinucen se modlit, důvěřovat, zříkat se hříchu, přistupovat ke zpovědi, postupně je Boží láskou vychováván k tomu, aby měl s Pánem vztah. A lidé, kteří si prošli velmi těžkými věcmi, většinou Bohu zůstávají i velmi věrní.

Jak se člověk dostane až do stavu posedlosti?

Italská biskupská konference v předmluvě k rituálu pro exorcisty říká, že je několik stupňů působení Zlého. Běžné působení je pokušení, kterému jsme vystaveni všichni. Pak existuje tzv. mimořádné působení Zlého, tam se řadí útlak, silnější forma útlaku může být obsese, až poslední stádium je posedlost.

-------------------
V 95 procentech případů je možné lidem pomoci
prostřednictvím modlitby za uzdravení a osvobození,
to znamená, že se nejedná o stav těžké posedlosti,
ale o nižší stupně působení zlého ducha.

-------------------


I v rámci těchto skupin může jít o různou intenzitu a oblasti, které jsou zasaženy. Ale v těch nejtěžších případech obvykle jde o to, že se někdo vysloveně zasvětí. Například přímým úkonem svobodné vůle - vzýváním zlého ducha nebo smlouvou s ním. Pak jsou těžké případy zlodělání, maleficia.

O co jde v těchto případech?

Když se například rodina rozhádá kvůli majetku a někdo jde k mágovi "objednat" si porobení svého příbuzného. Nebezpečné jsou i případy milostné magie ve snaze zajistit, aby se do mě druhý člověk zamiloval nebo případy pomstění nevěry nebo rozbití vztahu přes magii, která využívá démonické síly. Stále častěji se vyskytují tyto věci udělané přes voodoo panenky i na Slovensku.

Samozřejmě, vstupních bran je více. Ale z mé zkušenosti v 95 procentech případů je možné lidem pomoci prostřednictvím modlitby za uzdravení a osvobození, to znamená, že se nejedná o stav těžké posedlosti, ale o nižší stupně působení zlého ducha. Je třeba ještě rozlišit, zda se jedná o psychickou nemoc nebo démonické působení, nebo smíšené.

Velmi často jde kromě psychických poruch i o hlubší duchovní nesrovnalosti, které se týkají duše a určité způsoby, které Zlý používá prostřednictvím pokušení, útlaku a obsesí na daného člověka. Je třeba je odhalovat a informovat, jak se proti nim bránit.

Východní mniši a poustevníci měli v této oblasti obrovské poznatky. Z jisté části je přiblížil kardinál Tomáš Špidlík. A když je kněz dobře informovaný a má v této oblasti zkušenosti, dokáže účinně pomoci. Spolupracuji i s psychology a někdy si navzájem pošleme lidi, kteří potřebují pomoc.

Skutečně posedlých lidí je pouze maličké procento. Ale pak jsou i lidé, kteří si domýšlejí, že byli prokleti nebo jsou posedlí, protože pokud jde o skutečné prokletí a posednutí, dá se to postupně přes modlitbu a určité dané příznaky rozlišit. Pokud si tedy někdo posednutí domýšlí, je třeba ho uklidnit a naučit bojovat proti domýšlivosti.

Většina lidí má však problémy s útlakem, obsesemi, závislostmi, neřestmi a řešením nejrůznějších životních situací. Takové lidí je pak třeba duchovně doprovázet přes účinné rady, které je třeba dát do života, jinak se duchovně nepohnou, ani kdyby se za ně modlilo i deset exorcistů. Proto vidím, jak to říká i sv. Tomáš Akvinský, že největší dar Ducha Svatého spojený s láskou je dar moudrosti.

Máte mnoho lidí, které takto provázíte?

aschenputtel, CC0 Public Domain, pixabay.com


Je jich velmi mnoho. Rád bych pomohl každému, ale musím to omezovat, protože mám duchovní i fyzické hranice. Pozoruji, že v současnosti počet takových případů velmi stoupá. Je to obrovský nárůst.

Čím to podle vás je?
Jak říká páter Amorth, tam, kde klesne víra v Boha, tam se rozmnoží pověra, esoterika, okultismus a lidé se dostanou do těchto problémů. Protože člověk automaticky hledá nadpřirozeno, jen záleží, zda si vybere světlo nebo temnotu. Světlem je Bůh a jeho andělé. Temnotou je satan a jeho démoni. Důvodem je i rozmnožení hříchu. Neboť i opakované hříchy a závislosti otevírají tuto přístupovou cestu pro působení Zlého.


......... Většina lidí má problémy s útlakem, obsesemi, závislostmi ... Takové lidí je třeba duchovně doprovázet přes účinné rady, které je třeba dát do života, jinak se duchovně nepohnou ani kdyby se za ně modlilo i deset exorcistů. ..........


Velmi mnoho lidí má představu, že kněz se něco pomodlí a problém je pryč. Modlitba za osvobození nebo uzdravení je jen pomocná berlička, jen 20 procent, ale těžiště duchovní práce je na člověku. Musí si dát do svého dne modlitební program, důvěřovat, pravidelně se začít zpovídat. Bůh chce srdce člověka a vztah s ním, on nechce bezduché provádění praktik. Hlavně v tom se odlišuje víra v Boha od magie a pověry.

Často zažívám, jak Pán čeká, dokud se daný člověk skutečně a z hloubi srdce rozhodne vzdát Zlého a hříchu a opravdu začne milovat a důvěřovat. Boha nelze nijak oklamat. On chce celé srdce a chce skutečnost, a ne jen slova. A pak dává člověku velkou pomoc, věci se začnou hýbat.

Jak se co nejlépe chránit útokům zlého ducha?

Blahoslavený papež Pavel VI. uvádí zásadu - vše, co nás chrání před hříchem, nás chrání i před útoky zlého ducha. V pokušení vždy rozhoduje svobodná vůle. Ďábel může pokoušet, ale nemůže donutit k hříchu. Totiž i působení Zlého je podřízeno Bohu. Může učinit pouze tolik, kolik mu Bůh dovolí. A pak naše svobodná vůle, která mu dá buď stopku nebo zelenou. Hlavní je také, abychom byli dobře informovaní.

Dnes je přetlak informací, lidé je přijímají z každé strany a často neumí rozlišit, co je správné. Které jsou podle vás nejdůvěryhodnější zdroje?

Informace musí být zejména v souladu s naukou Církve. Církev má dvoutisíciletou historii. Když čerpáte například ze spisů mystiků, světců, vidíte, jaké jsou způsoby pokušitele. U autorů, které Církev prohlásila za svaté, máte jistotu, že jejich nauka je správná.

Je třeba si také nastudovat, které praktiky otevírají cestu zlému a s takovými není třeba koketovat a je třeba se toho vzdát. V tomto můžeme hodně získat z Itálie, například z centra GRIS nebo Mezinárodní asociace exorcistů nebo Centra proti sektám, které vede don Aldo Buonaiuto.

Musíme si hlavně přiznat, že se potřebujeme hodně učit. Někdy řeknu lidem: 'Víš, jaký znak máš na tričku, že je to opravdový okultní symbol?' Je to jako znak firmy, vlajka, pod kterou se dáváte. Nejhorší je, když o tom víte a i tak to nosíte. Dáváte tím svůj souhlas s možností většího působení temnoty na vás.

Lidé často kvůli špatné zkušenosti s klasickou medicínou vyhledávají alternativní. Otevírá například homeopatie, akupunktura, lidové léčitelství bránu působení zlého ducha?

Homeopatie a akupunktura jsou uvedeny i v dokumentu Ježíš Kristus - Pramen živé vody, který je křesťanskou úvahou o hnutí New Age, jako postupy související s tímto hnutím. Mnozí kněží, kteří se věnují službě osvobození, se setkávají s tím, že tyto postupy nejsou pouze věcí zkoumání z pohledu medicíny, ale zasahují i ​​do duchovní roviny.

Američtí biskupové v dokumentu Katolíci a reiki uvádějí zásadu - všude, kde se hovoří o určitých energiích, které nejsou vědecky ověřené, ale naopak, chtějí být více v rovině duchovní, a nejsou poznány teologicky jako působení Ducha Svatého, je i riziko vstupu temné síly démona. A pokud se ať už přímo nebo nepřímo použije i vzývání těchto sil prostřednictvím léčitelské magie, je působení o to silnější.

Pěkné vysvětlení v tomto smyslu uvádí i bývalý okultista a nyní kněz - otec Pavel Hucík. Konkrétní případy konkrétních lidí, i veřejně dostupné, dosvědčují, že dochází i k duchovním svázanostem.

Jak zjistit, zda je léčitel duchovně "bezpečný"?

Když jde o charisma uzdravování, musí se proces uzdravení konat ve jménu Pána Ježíše Krista. Svatý Petr říká v Písmu svatém chromému u chrámové brány: 'Co mám, to ti dám, ve jménu Pána Ježíše Krista vstaň a choď.' Za druhé, léčitel nesmí používat strunky, kyvadla a předměty, které se používají v magii nebo opalovat si ruce nad svíčkou, setřásat si z nich údajné negativní energie a podobně. A to i kdyby měl v místnosti sošky svatých a jejich obrazy, což se často stává.A hlavně, kdyby měl léčitel dar uzdravování od Ducha Svatého, nikdy vám nebude nic říkat proti svátosti kněžství, proti Církvi. Nebo jsem slyšel říci: 'Já mám dar uzdravování, ale do kostela nechodím, protože tam cítím negativní energii.' To je v absolutním protikladu. Nemůžu operovat údajně léčivou energií a přijdu do kostela, kde je přítomen Pán Ježíš v Nejsvětější Svátosti oltářní a cítím se tam špatně.

A co bylinkáři?

Pokud jde čistě o bylinky, ty jsou Božím darem. Nesmí se k nim však přidávat rituály léčitelské magie nebo bylinkář se nesmí těmito rituály zabývat. Za třetí, ten, kdo má Boží dar, nikdy netvrdí, že uzdravuje on, ale Bůh, musí být přítomna skutečná a dlouhodobá pokora. Mnozí léčitelé často tvrdí opak - já mám sílu, mám energii, která uzdravuje.

Kromě toho, Boží člověk s Božím darem nikdy nesouhlasí s hříchem, tedy povzbuzuje nejdříve k uzdravení duše a pak těla. Pán říká v evangeliu, zdarma jste dostali, zdarma dávejte. Ale mnozí léčitelé si žádají za své výkony velké finanční obnosy. Lidé někdy řeknou: 'Ale mně to pomohlo.' Viděl jsem svědectví bývalé léčitelky Olgy Staňové, která říkala, že přes okultní síly zmizely i nádory.

Pak poznala, s jakými silami temna vlastně spolupracovala a zřekla se jich. U jejích klientů se sice děly i takové mimořádné věci, ale docházelo k duchovnímu vlivu temnoty a nemoc se později často přihlásila i jiným způsobem, nemluvě již o duchovních následcích.

Temné démonické síly mohou konat i mimořádné věci, domnělé chvilkové uzdravení a divy, ale v konečném důsledku si vyžádají daň na těle, ale hlavně na duši.

Proč dnes lidi tak láká literatura, filmy, hry o ďáblu, exorcismu?

Možná je to tím, že mnoho lidí má s tou oblastí velké problémy a mnozí hledají pomoc. Ale myslím, že není třeba této oblasti dávat zbytečně nesprávnou popularitu nebo být zlem fascinován, nebo být zvědavý na kontakt s ním, nebo ho povyšovat na místo Boha, protože on velmi chce být uctíván.

Ďábel není hvězda, ale reálná skutečnost zla, je to duch proniknutý skrz naskrz temnotou, který nenávidí Boha i člověka, protože jsme Boží děti. Jen zdánlivě se tváří, že dá lidem pomoc, moc, peníze, požitky, ale bere si za to jejich duše a to dělá nejraději nepozorovaně a velmi vychytrale.

-----------------------
Zájmem zlého ducha je, aby se v něj nevěřilo,
nemluvilo se o něm pravdivě,
aby se to jen nějak zamlžilo.
Aby se o tom neinformovali ani kněží.


-----------------------


Znal jsem mnohé, kteří ho přímo vzývali. Mnoho z nich nakonec skončilo jako duchovně, psychicky a také fyzicky narušení lidé, mnozí i na psychiatrii a v hlubokých depresích, nemluvě o riskování největší prohry, totiž věčného života. Je třeba o něm mluvit správným způsobem, aby se člověk i přes to mohl dostat k Bohu a hlavně, aby nepodceňoval jeho působení.

Čili informovat se, abych uměl rozpoznat způsoby a praktiky Zlého a bojovat proti nim. Zájmem zlého ducha je, aby se v něj nevěřilo, nemluvilo se o něm pravdivě, aby se to jen nějak zamlžilo. Aby se o tom neinformovali ani kněží.

Máte pocit, že kněží mají v této oblasti málo informací?

Je třeba brát v úvahu, že se o oblasti působení Zlého dlouho téměř nemluvilo a navyučovalo se o tom, protože nebyla tak rozšířená magie, okultismus a esoterika. Jenže po roce 1989, kdy se otevřely hranice a tyto věci začaly mít mnohem silnější vliv, jsme nuceni studovat o tom a mít i zkušenosti. Když jsem byl vysvěcen na kněze, ať jsem chtěl, nebo ne, chodili za mnou lidé s mnoha problémy a musel jsem se o tom učit.

falco, CC0 Public Domain / FAQ,pixabay.com


Ještě během studia v semináři jsem poprosil otce arcibiskupa, jestli bych se mohl jít přes léto učit italštinu do Perugie. Když jsem se přišel ubytovat do místního kláštera, zjistil jsem, že bydlím u exorcisty. Mnohokrát jsme seděli a diskutovali, probírali mnohé věci. Tam jsem se naučil, že víra není jen teoretická. Zažil jsem, jak účinná je svatá zpověď a jak důležité je, jestli vyznáváme hříchy nebo ne.

Některým posedlým temná síla blokuje ústa, aby nemohli vyznat hřích. Od té doby povzbuzuji lidi, aby vyznávali úplně všechno, hlavně to, co ze strachu zamlčeli. Pán Ježíš vidí do našeho srdce.

Zažil jste strach v kontaktu se zlým duchem a jeho působením?

Není to příjemné, být v přítomnosti Zlého. Cítíte zlobu, tlak, nejrůznější zvuky a projevy ... Exorcisté říkají, že není třeba dívat se posedlým do očí, protože zjistíte, že se na vás dívá někdo jiný a ten pohled je plný absolutní nenávisti. Svatý Augustin řekl, že kdyby Bůh dovolil Zlému, aby více působil, ve chvíli bychom byli všichni zlikvidováni. Díky tomu jsem pochopil, jak dobrý je Pán a jak nás chrání a jak strašné je zlo.

To je nejlepší lekce, jak skutečně uvěřit, jak se chránit hříchu. Od té chvíle beru hřích a existenci pekla velmi vážně. Když už samotná přítomnost Zlého tady je tak nepříjemná, jaká musí být přítomnost tolika démonů v pekle. To mě neustále povzbuzuje k velké lásce a věrnosti Bohu.

Když se mě ptáte na strach, mám na to jeden recept, který mi dal páter Amorth, a to ustavičně být pod ochranou Panny Marie. Ďábel ohromně nenávidí Pannu Marii. Ona jako stvoření mu jediná nepodlehla, a tak se jeho pýcha vzdouvá v odporu vůči ní. Jako jemnocitná žena ho porazila a nikdy mu neprivolila. Nejvíce jste chráněni tehdy, když jste stále jako dítě v rukou Nebeské Matky. Musíte být jako dítě.

Doporučujete i věřícím dávat se pod ochranu Panny Marie?

P. Maria Zázračné medailky


Velmi to doporučuji. Každé ráno je třeba předávat všechno, naše rodiny, manželství, místa, práci, a to opakovaně: 'Panno Mária schovej mě, mé manželství, mou rodinu pod svůj mateřský ochranný plášť.' A úplně tomu věřit.

-----------------------
Exorcisté říkají, že není třeba dívat se posedlým do očí,
protože zjistíte, že se na vás dívá někdo jiný a
ten pohled je plný absolutní nenávisti.
-------------------


Pokračování .....
najdete v článku: Z vyprávění nemocničního kaplana
Vyšel 22. 7. 2016.Mária Melicherová

Panorama z Bratislavského hradu - pohled na Staré mesto (vlevo) a Petržalku (vpravo),Stano Novak, CC BY 2.5, cs.wikipedi


Převzato z www.postoj.sk, článek ze 17. 7. 2016 naleznete zde.

logo- postoy.sk

Sdílet

Související články:
P. Peter Šimko: Boží láska dokáže proměnit i naše stigmata na zdroj milostí (25.08.2021)
P. Dominik Chmielewski - Je jóga slučitelná s křesťanstvím? (12.07.2021)
"Zen meditace a dynamiky 'vnímání' nejsou křesťanskou modlitbou", varují španělští. biskupové (10.05.2021)
Zanechala čarodějnictví, nyní varuje před démonickým pozadím Jógy (26.03.2021)
Je jóga jenom cvičení? (14.09.2020)
Páter James Manjackal: Proč je jóga neslučitelná s Kristem (20.04.2020)
Jóga, okultismus a magie - skutečný příběh (18.02.2020)
New Age je spiritualitou post-křesťanského Západu - jeho bývalý stoupenec vysvětluje proč (13.02.2020)
Vybíráme z duchovní poradny o. Matúša Marcina: CO KDYŽ JSEM SNĚDL NĚCO DÉMONICKÉHO? (19.10.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 14. - reinkarnace (29.05.2019)
Zábava, která se může vymstít (18.11.2018)
Znamení zvěrokruhu, léčení krystaly a akupunktura (14.09.2018)
Kardinál: Místo ezoteriky "Bůh, který nám vychází vstříc" (+ Život Cirkvi vo svete 12/2018) (25.03.2018)
TV Lux: vKONTEXTE (94) HOMEOPATIE - ANO NEBO NE? (05.11.2017)
Proč je tetování v módě (12.10.2017)
Bývalá hinduistka Vasanti Watkinsonová: Jóga a křesťanství nejdou dohromady (16.07.2017)
O piercingu a tetování (12.02.2017)
Dalajláma je opět v Česku. "Jeho Svatost" je prý "to nejlepší z lidstva". Tak se na to podívejme... (17.10.2016)
Svědectví, životní příběh lékařky - homeopatičky (09.08.2016)
Homeopatie a Církev. Jak je to ve skutečnosti? (09.08.2016)
Suvenýr, který může změnit život (25.06.2016)
Jak to s tou homeopatií vlastně je? - definitivní odpověď (20.06.2016)
Doporučit homeopatii jako lék je nemorální (09.05.2016)
Zuzanka nepotřebuje homeopatii (01.04.2016)
Video: Marián Kuffa: Jaký postoj zaujmout k homeopatii a dalším metodám (25.05.2015)
Jóga jako vstupní brána zlého ducha (14.08.2014)
Jóga, gravidjóga a křesťanství (odpověď P.Vojtěcha Kodeta na otázku) (11.04.2014)
Otec James Manjackal: Co je špatného na homeopatii? (24.05.2013)
Jak mě podvedla homeopatie (video) + Okultní praktika - homeopatie (článek) (24.03.2012)
Varování před léčiteli (20.09.2011)
O účinnosti homeopatie na kongresu lékarů (22.01.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 20. 07. 2016 | 5960 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace