Bude a zveme!

Cyrilometodějská pouť 2013

V jubilejním roce 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje zveme na XXXII. ročník Cyrilometodějské pouti 2013. Plakátek ke stažení zde! Download...

Levý Hradec – Chotěboř - Žďár n.S. - Tišnov – Velehrad
anebo Nový Jíčín – Svatý Hostýn – Štípa – Velehrad

Pozvánka na etapovou pěší pouť po stopách těch, kdo k nám na Moravu a do Čech přinesli křesťanskou víru a na poděkování za dar víry

Pořádá Národní rada Sekulárního františkánského řádu a společenství cyrilometodějských poutníků

Cyrilometodějská pouť Levý Hradec - Velehrad 2013 je ve svém závěru v srpnu spojená s Poutí na Velehrad (XII. ročník), kterou pořádá Matice velehradská, a řada moravských farností.
Všechny proudy směřují na Velehrad.

Aktuální informace najdete na Internetu: www.poutnik-jan.cz

CMP se chodí vždy ve třetím víkendu měsíce.

Itinerář a rozpis jednotlivých etap

I. etapa sobota 16. 2.
Zahájení tradiční mši svatou v 9,30 hod v kostele sv. Klimenta – UBI CHRISTIANITAS INCEPTA EST. Celebruje biskup Mons. Karel Herbst,OSB.
Trasa: Levý Hradec – Praha Troja – Karlín kostel sv. Cyrila a Metoděje –Žižkov – Strašnice (stanice metra Skalka)
20km

Doprava na Levý Hradec vlakem z Masarykova nádraží v 8,40 hod (na zastávku Roztoky-Žalov) – 8.59 hod (a pak pěšky do kopce). Nebo autobusem č. 340 z Dejvické (u kulaťáku v ul. Jugoslávských partyzánů) v 8,20 hod – Levý Hradec 8,40 hod.
Nocleh pro přespolní možný u spolupoutníků z Prahy.


II. etapa neděle 17.2.
Zahájení mši svatou v 9,00 hod v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně.
Odchod ze stanice metra Skalka v 11.00 hod.
Trasa: Praha – Strašnice – Hostivař – Dolní Měcholupy – Dubeček –Netluky – Březí – Babice –Mukařov
24 km


III. etapa sobota 15.3.
Mukařov – Konojedy - Uhlířské Janovice
32 km
Doprava do Mukařova autobusem ze stanice metra C Háje v 7.30hod. Odchod Z Mukařova v 8.00hod. Nocleh na faře v Uhlířských Janovicích (spacáky).


IV.etapa neděle 18.3.
Uhlířské Janovice – Třebětín
24 km
Doprava z (Prahy do Uhlířských Janovic vlakem ze stanice Praha hl. v 6.29 hod (s přestupem v Čerčanech a Ledečku)


V.etapa sobota 20.4.
Třebětín – Čihošť - Habry
21 km
Podrobnosti o této i následujících etapách sdělíme 2.-3.týdny předem.


VI. etapa neděle 21.4. Habry - Chotěboř
18 km


VII. etapa sobota 18.5. Chotěboř – Škrdlovice
27 km


VIII. etapa neděle 19.5. Škrdlovice -– Žďár n. S. – Obyčtov
18 km


IX. etapa sobota 22.6. Obyčtov - Křižanov
17 km


X. etapa neděle 23.6. Křižanov- Tišnov
27 km


Následující etapy se jdou společně s XII.ročníkem moravské poutě na Velehrad:
XI. etapa středa 21.8. Tišnov - Křtiny
33 km


XII. etapa čtvrtek 22.8 Křtiny - Milonice
33 km


XIII. etapa pátek 23. 8. Milonice – Sv. Klimentek -Boršice
33 km


XIV. etapa sobota 24. 8. Boršice – Velehrad
8 km


Předpokládáme , že ve všech etapách bude doprovodné vozidlo zajišťovat přepravu zavazadel.

Naše sesterská – moravská větev XXII. ročníku Cyrilometodějské pouti začíná v Novém Jičíně ve Španělské kapli 24. února ve 13.00 (v následující neděli po společném zahájení na Levém Hradci).

DUCHOVNÍ TÉMA XXXI ročníku:
Víra a věrnost (v 1. části do Tišnova)
Využijeme přitom Novenu k blahořečení čtrnácti pražských mučedníků, kterou vydali bratři františkáni. Novenu si lze zakoupit v knihkupectví sester Paulinek (u kostela Panny Marie Sněžné). Publikace bude též k dispozici při zahájení na Levém Hradci.
Ve 2.části (z Tišnova)bude společné téma pro všechny trasy: Věřím v Boha.

Závěrečnou mši svatou na Velehradě bude sloužit Mons. Viliam Judák, biskup nitranský.

Vážení přátelé cyrilometodějské pouti!
Máme radost, že s námi letos opět chcete putovat z Levého Hradce až na Velehrad. A také ty z Vás, kteří se pouti nemůžete zúčastnit pěšky, ale chcete se s námi podílet na modlitbě, prosíme, abyste se s námi modlili vždy v den pouti, a to všechny růžence.
Modlíme se je na tyto úmysly:
Dopoledne
Radostný růženec - za církev České republice, na úmysly našich biskupů a za farnosti, jimiž procházíme, za nová kněžská povolání
Růženec světla - za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj a dobro ve světě,
V poledne se modlíme Anděl Páně, se zastávkou u nějakého kříže nebo kapličky (a pod.)
Odpoledne
Bolestný růženec - za nás poutníky, naše blízké, na naše úmysly
Slavný růženec - za církev ve světě, na úmysly svatého otce Benedikta XVI.
V neděli slavíme mši svatou obvykle v místě, odkud vycházíme. A tam, kde jsme ubytováni se modlíme večerní a ranní chvály.

Význam cyrilometodějské myšlenky dnes v „plnosti času“21. století

Na začátku těchto poutí (v roce 1982) předložila skupina pražských sekulárních františkánů otci kardinálovi Františku Tomáškovi spolu návrhem následující zdůvodnění etapového putování, které je aktuální i dnes v 21. století:
1/ aby v naší zemi – v této době byla rodným jazykem vzdávána čest Bohu a přinášena mu oběť
2/ aby bylo vnášeno světlo víry do našich rodin, škol i pracovišť
3/ abychom žili slova evangelia v každodenním životě
4/ abychom si v našem národě vyprošovali kněžská a misijní povolání
5/ abychom si uvědomovali, že problémy evropských národů jsou i v současné době obdobné a že je třeba řešit v jednotě mezi sebou a v jednotě s Kristem
6/ aby v duchu cyrilometodějské myšlenky tato společnost byla naplněna touhou po míru a po spolupráci.

A proto za rozšíření této cyrilometodějské myšlenky tak, jako v uplynulých 31 ročnících chceme i letošním jubilejním roce přinést oběť námahy (tj. vzdát se lenosti), času (obětovat 14 dní na tento úmysl) i finanční ( náklady spojené s cestováním). A pod ochranou sv. Cyrila a Metoděje se chceme vydat na pouť z Levého Hradce na Velehrad. A nabízíme i vám: Pojďte s námi na Velehrad! Třeba jen jeden kilometr. A pokud se chcete zúčastnit duchovně – v modlitbách napište nám; budeme se modlit i my za vás a rádi vás budeme informovat o průběhu poti.

Kontakty na organizátory "pražské" větve pouti:
Libor Gottfried: 739 389 158 e-mail: L.Gottfried@seznam.cz
František Reichel: 725 939 385 e-mail: f.reichel@volny.cz
a letáčky bude pro Vás rozesílat: Uršula Janků: 731 604 392 e- mail: Ursula.Janku@seznam.cz nebo pevná linka: 286 891 447

„novojičínské“ větve pouti:
Zdenka Urbanová 723 939 995 e- mail: zdenka.urbanova@atlas.cz
Celkové i aktuální informace jsou též webových stránkách:
www.poutnik-jan.cz a www.sfr.cz

Závěrečná modlitba:
"Bože, tys poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen."


soluňácké logo k přípravě na jubileum CM 2013

Sdílet

Související články:
Modlitba ke svatým Cyrilovi a Metodějovi (05.07.2020)
Misie soluňských bratří byla službou celé Evropě (04.07.2019)
14. února - výročí blažené smrti sv. Cyrila (15.02.2017)
Dva červencové svátky, dvě letošní kulatá výročí (26.06.2015)
Film Cyril a Metoděj - apoštolové Slovanů v kině Svět ve Znojmě (03.02.2014)
Premiéra dokumentárního filmu Cyril a Metoděj (03.07.2013)
Videoklip písně Kráčí (23.06.2013)
Oslavy 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Hradišti (15.06.2013)
Výstava Diecézního muzea v Brně: KOTVA A PRAMEN (04.06.2013)
Čteme Písmo svaté (08.04.2013)
Newsletter 3/2013 - cyrilometodějské jubileum 2013 (23.03.2013)
II. ročník soutěže mladých filmařů Velehradská kamera (16.02.2013)
Poutní zájezd k 1150. výročí příchodu sv. Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu (14.01.2013)
Soutěž pro děti školního věku o sv. Cyrilu a Metodějovi (13.01.2013)
Hlasujte pro knihu o sv. Cyrilu a Metoději (06.11.2012)
Sedmipočetníci - svatí učedníci svatých (24.10.2012)
Přípravy na oslavy cyrilometodějského jubilea v roce 2013 (23.09.2012)
Velkofilm Cyril a Metoděj (15.06.2012)
Život a poselství svatých Cyrila a Metoděje - samolepky pro děti (12.05.2012)
Kniha o svatém Cyrilu a svatém Metodějovi (11.04.2012)
Přednáška Životní příběh Cyrila a Metoděje v Brně - Líšni (31.03.2012)
Návštěva u cyrilometodějek (28.10.2011)
Homilie P. Petra Piťhy pronesená při Zimní pouti na Velehradě 13. 2. 2011 (25.02.2011)
863 (24.02.2011)
Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří 2011 (20.02.2011)
Ještě 888 dní... Přidejte se k modlitbě (04.02.2011)
Biblický program Vezmi a čti (13.01.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „Vezmi a čti“ (06.09.2010)
Zajímavý pohled Benedikta XVI. na svatého Cyrila a svatého Metoděje (29.08.2010)
Oslavy Cyrilometodějského jubilea 2013 (29.08.2010)
Proglas - Konstantinův předzpěv ke staroslověnskému překladu Písma (24.08.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 19. 01. 2013 | 8169 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace