Bude a zveme!

Čteme Písmo svaté

Bible a my 2010 - okresní kolo, Šumná Milí přátelé, zveme Vás na denní dostaveníčko s Bohem… :)
Chcete přečíst Bibli, ale nevíte jak na to? Nebo několikrát jste začali a vzdali jste to? Přidejte se k nám - ve dvou, ve třech a více se to lépe táhne. Vytvořme řetězec četby Písma svatého.Jak víte, prožíváme rok víry a v brněnské diecézi probíhá biblický program Vezmi a čti 2010-2013. Proto jsme se rozhodli, že od 1. adventní neděle začneme systematicky číst Písmo svaté. Je mnoho metod a technik četby Písma. Na stránkách getsemany.cz si můžete přečíst o některých z nich. My se budeme řídit čtyřmi technikami, které jsou uvedené zde. Download...

Jistě každý z nás studoval a ví, co obnáší studium: odborníci radí, že pokud chceme umět cizí jazyk, měli bychom se mu věnovat pravidelně alespoň 10 minut denně a ne 1 hodinu za týden. Pokud chceme poznat přátele, udržet s nimi přátelství, projevit jim lásku, tak si na ně uděláme čas a ostatní věci musíme „zabít“ či se jich vzdát. Jde o priority, čemu dáváme přednost v našem životě a co je pro nás směrodatné.
Tak je to i s Bohem. Pokud chceme poznat Boha - Otce, musíme si pro Něho udělat čas a naslouchat mu skrze Písmo svaté, skrze svátosti, skrze druhé lidi apod. Četbou Písma svatého totiž poznáváme kdo je vlastně Bůh a kdo jsme my. Jak píše Tomáš Kampenský: „Kdo však chce dokonale porozumět Kristovým slovům a najít v nich zalíbení, ten se musí snažit přizpůsobit celý svůj život jeho životu.“ (Následování Krista I, 1, 6).Bible je nejdůležitější email, dopis či zpráva Boha Otce pro nás. Tak jako tatínek či maminka radí svým dětem, co mají dělat, aby si neublížili, tak stejným způsobem a ještě jemněji s námi jedná Bůh Otec. Buďme poslušní vůči svým rodičům i vůči nebeskému Otci a uvádějme do života to, co nám radí. Myslí to s námi dobře. Bůh se raduje ze svého díla a jde mu a věřím, že i nám jde, o spásu - věčný život. Proto neodkládejme přípravu na věčný život a pusťme se do toho již nyní. Záleží mu na nás.
Ve škole ihned všemu nerozumíme, ale snažíme se danou látku pochopit. Přizvěme Ducha svatého a ten nám jistě pomůže. Pokud budeme jednat alespoň tímto způsobem s Písmem svatým, pochopíme ho. Důležité je číst a číst, abychom si určité výroky vzpomněli v pravý čas. Jde vlastně o druh modlitby. Uvědomme si, že je před námi nejdůležitější zkouška v našem životě, proto se na ni připravujme ještě pečlivěji než na pomíjející certifikáty a oprávnění. „I kdyby bylo jen jediné místo v celé Bibli, kterému bychom zcela rozuměli, pak bychom měli podle něho jednat a nikoli si sednout a hloubat o temných, nesrozumitelných místech“ (Kirkegaard). „Nebuďte jen posluchači slova, ale jednejte podle něho – to byste klamali sami sebe“ (List Jakubův 1, 22).V Písmu je několik úryvků, kde se píše o důvodech četby Písma svatého. Některé zde uvádíme:
„Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu“ (2. Timoteova, 3:14-17).

„Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo“ (Efezským 6, 11-20).„I kdybyste museli trpět pro spravedlnost, blaze vám! Nebojte se jich, když vám vyhrožují, a nedejte se zneklidnit. Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje. Dělejte to ovšem s jemností a skromností. Musíte však mít přitom sami dobré svědomí! Pak se budou muset zastydět za své špatné řeči ti, kdo pomlouvají vaše dobré křesťanské chování. Je přece lépe, abyste snášeli utrpení – chce-li to tak Bůh – za to, že jednáte dobře, než za to, že jste udělali něco špatného. Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale oživen Duchem“ (1 Petr 3, 14-18).

Jak vidíte, je potřebné číst Písmo, abychom obstáli. Proto pozvěte své kamarády a přátele. Vytvořte biblické kroužky, scházejte se a sdílejte se, povídejte si o tom, jak Bůh k Vám promlouvá a jak mění vaše životy živé Slovo. Setkávejme se s lidmi, setkávejme se s Pánem. Domluvme si s Bohem denně „rande“ tedy stanovme si denně pevnou dobu a místo, kdy si přečteme úryvek z Písma. Jistě neodejdeme s prázdnou, ale budeme obohaceni a toto obohacení a radost předávejme dál. Zapalujme!

„Litera zabíjí, ale duch dává život.“ (2. Korintským 3, 6)


Ať nám Pán k tomu žehná.


Sdílet

Související články:
Modlitba ke svatým Cyrilovi a Metodějovi (05.07.2020)
Misie soluňských bratří byla službou celé Evropě (04.07.2019)
14. února - výročí blažené smrti sv. Cyrila (15.02.2017)
Dva červencové svátky, dvě letošní kulatá výročí (26.06.2015)
Film Cyril a Metoděj - apoštolové Slovanů v kině Svět ve Znojmě (03.02.2014)
Premiéra dokumentárního filmu Cyril a Metoděj (03.07.2013)
Videoklip písně Kráčí (23.06.2013)
Oslavy 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Hradišti (15.06.2013)
Výstava Diecézního muzea v Brně: KOTVA A PRAMEN (04.06.2013)
Newsletter 3/2013 - cyrilometodějské jubileum 2013 (23.03.2013)
II. ročník soutěže mladých filmařů Velehradská kamera (16.02.2013)
Cyrilometodějská pouť 2013 (19.01.2013)
Poutní zájezd k 1150. výročí příchodu sv. Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu (14.01.2013)
Soutěž pro děti školního věku o sv. Cyrilu a Metodějovi (13.01.2013)
Hlasujte pro knihu o sv. Cyrilu a Metoději (06.11.2012)
Sedmipočetníci - svatí učedníci svatých (24.10.2012)
Přípravy na oslavy cyrilometodějského jubilea v roce 2013 (23.09.2012)
Velkofilm Cyril a Metoděj (15.06.2012)
Život a poselství svatých Cyrila a Metoděje - samolepky pro děti (12.05.2012)
Kniha o svatém Cyrilu a svatém Metodějovi (11.04.2012)
Přednáška Životní příběh Cyrila a Metoděje v Brně - Líšni (31.03.2012)
Návštěva u cyrilometodějek (28.10.2011)
Homilie P. Petra Piťhy pronesená při Zimní pouti na Velehradě 13. 2. 2011 (25.02.2011)
863 (24.02.2011)
Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří 2011 (20.02.2011)
Ještě 888 dní... Přidejte se k modlitbě (04.02.2011)
Biblický program Vezmi a čti (13.01.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „Vezmi a čti“ (06.09.2010)
Zajímavý pohled Benedikta XVI. na svatého Cyrila a svatého Metoděje (29.08.2010)
Oslavy Cyrilometodějského jubilea 2013 (29.08.2010)
Proglas - Konstantinův předzpěv ke staroslověnskému překladu Písma (24.08.2010)
| Autor: Lucka Růžičková | Vydáno dne 08. 04. 2013 | 9735 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace