Zajímavé...

Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny?

rodina, děvče, štěstí, Public Domain CCO, pixabay.com Osobní vztah s Bohem, ne? Jako první vám přijde na mysl zřejmě toto. Muž - skutečný kněz rodiny - potřebuje mít osobní vztah s Bohem. Fajn, a máme to vyřešené. Jenže ono to tak jednoduché není ...

Mít osobní vztah s Bohem, opravdu osobní vztah, tomu předchází dlouhodobé budování tohoto vztahu a dlouhá, náročná cesta. Je to "vyšší level". A tomu budování předchází mužovo přesvědčení, že tento osobní vztah potřebuje. A tomuto přesvědčení předchází touha po Bohu. A před upřímnou touhou jsou ještě osobní pády a selhání, kdy muž zjistí, že je plně závislý na Bohu. V tom nejlepším slova smyslu. Když toto zjistí, je na správné cestě. Takže - co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími v rodině? Nabízím vám jeden pohled.

Potřebují poznat své talenty

Toto je klíčová věc. Muži, kteří včas (nebo dokonce nikdy) neobjeví své silné stránky, bývají frustrovaní, pokud se v životě necítí užiteční. Někteří touží po kariéře, po dobře placeném místě ředitele. Další touží po majetku - krásném domě, výkonném autě či tučném bankovním kontě. Jiní touží po vnitřním naplnění, po seberealizaci. Touží po pocitu, aby nebyli přehlížení. Touží někam patřit. Cítí se užiteční, pokud je někdo zvědavý na jejich názor. Jsou v pohybu celý den, nemají na nic čas, oběd - to je téměř jako zhřešit. Jedině jako pracovní oběd.

Neboť každému, kdo má, ještě se přidá a bude mít hojně. Ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. (Mt 25,29)

Muž - skutečný kněz rodiny - by měl dobře znát své silné stránky - dary od Boha a pracovat na jejich rozvíjení. Zkrátka a dobře, nezakopat své talenty. Muž se nestydí prosit Boha o poznání svých darů. Není příliš hrdý, aby o ně prosil. Ví, že pokud neobjeví své talenty, bude do konce pozemského života hledat sám sebe (a tím pádem i Boha). Nepřežije plán, který Bůh pro něj připravil. Jeho talenty zůstanou zakopané.

Potřebují pochopit bolest a utrpení

Znáte to. Často se ptáme (Boha nebo sami sebe) - proč existuje utrpení? Jak se Bůh může na utrpení dívat a proč - pokud je všemohoucí - ho nezastaví? Proč trpí nevinní? Proč Bůh dopustil, že zemřel můj manžel / manželka? Proč dopustil tuto těžkou chorobu? Proč se tamten člověk narodil tělesně postižený?

To je tajemství, před kterým se musíme sklonit a přijmout ho. S pokorou. Ježíš nám nikdy neslíbil ráj na zemi. Slíbil ale klíčovou věc. Že bude s námi. Pokud jsme přetížení, můžeme volat k Němu.

Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. (Mt 11,28)

Muž - skutečný kněz rodiny - by měl rodině pomáhat zmírňovat pozemské utrpení, v úzké spolupráci s Bohem. Měl by být rodině vzorem v přijímání utrpení. Pokud muž nepřijme bolest a utrpení jako součást života, nikdy se nebude moct co nejvíce přiblížit Umučenému Kristu.

Potřebují pochopit, co znamená být hlava rodiny a co znamená milovat své manželky

Muž by neměl vytrhávat věty z kontextu Písma. Měl by rozumět, co znamená být hlavou rodiny a co znamená milovat svou manželku. Neznamená to, že mužův názor je ten jediný správný za každých okolností. Znamená to, že pokud rodina stojí na životních křižovatkách, muž má být ten, kdo vezme zodpovědnost do svých rukou a určí směr. A jednoho dne děti odejdou a založí si vlastní rodiny. Ale muž a žena zůstanou (by měli zůstat) spolu do konce života.

Tak jsou i muži povinni milovat své manželky jako vlastní tělo. Kdo miluje svou manželku, miluje sebe samého. (Ef 5,28)

Muž - skutečný kněz rodiny - potřebuje pochopit a zažít, že láska dáváním roste. Dává pocítit každému členu rodiny, že je důležitý. Potřebuje pochopit, že udělat kompromisy není negativum. A nebojí se převzít odpovědnost za svá rozhodnutí.

Potřebují pochopit, že evangelizace v rodině velmi závisí na jejich příkladu - manžela a otce

Mnozí muži chtějí být evangelizátory. Chtějí šířit Boží slovo. Ať už jako řečníci nebo jako hudebníci. To je chvályhodné. Ale nemůžeme dát to, co nemáme. Pramen, který je bez vody, nemůže uhasit žízeň. Pokud muž hlásá něco, co sám až tak důsledně nežije, pak je jen karikaturou evangelizátora. Co sám nemá, tak to ani nemůže jiným dát.

A řekl jim: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření." (Mk 16,15)

Muž - skutečný kněz rodiny - ví, že nejlépe se evangelizuje příkladem. Osobním příkladem. Muž, který žije podle evangelia a který se řídí Desaterem, je nejlepším příkladem pro svou rodinu. Muž by se měl snažit o duchovní jednotu v rodině.

Potřebují sjednotit rodinu za společným stolem

Tablety, mobily, televize ... Sociální sítě. Chat. Častý obraz dnešních rodin. Fyzicky jsme u nedělního oběda přítomni, ale duchem ne. Rodina konzumuje nejen jídlo, ale sytí s i bulvárem.

"Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." (Mt 18,20)

Muž - skutečný kněz rodiny - dbá, aby se rodina co nejčastěji scházela za společným stolem. Aby tam vnímali jeden druhého. Aby dokázali nechat tablety a mobily mimo společný stůl.

Potřebují pochopit, že Desatero není "švédský stůl"

Znáte takové muže - jejich citlivé srdce nesnese pohled na týraného pejska, referendum o ochraně rodiny však podle nich bylo zbytečné a dokonce omezovalo jakási lidská práva. Jejich citlivé srdce trpí, pokud jejich děti dostávají ve škole množství domácích úkolů, málokdy si však najdou čas, aby je spolu s dětmi řešili. Protože práce je pro ně bohem. Posloucháme: "Vždyť to dělám pro svou rodinu!"

První přikázání: Já jsem Hospodin, Bůh tvůj! Nebudeš mít jiného boha mimo mne, aby ses jim klaněl.

Muž - skutečný kněz rodiny - rozumí, že dodržovat Desatero je nutné od prvního přikázání k poslednímu. Muž, který si z Desatera vybírá jako ze švédského stolu - tedy to, co mu vyhovuje a co mu právě chutná - není skutečným Kristovým následovníkem. Takový muž nenásleduje Ježíše, ale chce, aby Ježíš následoval jeho. A tady se dostáváme k dalšímu bodu.

Potřebují pochopit poslušnost a úctu k autoritám

My muži máme někdy problém s autoritami. Nacházíme tisíc důvodů, proč odmítáme poslušnost. Hledáme nedokonalost a porovnáváme se. A nezřídka neskromně zkonstatujeme, že jsme lepší, než ti druzí. Vždyť ta Církev má tolik chyb a říká takové věci ... Ale co nás učí Kristus?

Ponížil se, stal se poslušným až k smrti, až k smrti na kříži. (Flp 2,8)

Muž - skutečný kněz rodiny - uznává Boha jako nejvyšší autoritu. Respektuje církev jako Kristovu nevěstu. Uznává pozemské autority. A váží si daru od Boha, pokud je on sám za autoritu považovaný. Ať už doma v rodině nebo v práci.

Pár vět na závěr

Dostali jste se až sem? Pak zajisté tušíte, že nejde o univerzální návod, který by platil pro každého muže. Po přečtení tohoto textu se z muže ze dne na den nestane skutečný kněz rodiny. Tak, jak se z muže nestane automechanik, pokud jednou vejde do autoservisu. Podstatné je to všechno zažít. Na vlastní kůži. Ti chytřejší z vás se to možná naučí i na chybách nás ostatních.

Vladimír Bis

Převzato z http://zastolom.sk/, článek z 11. 9. 2017 naleznete zde.

kříž-klečící člověk, Public Domain CCO, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Dokumentární film Manželství z tlakového hrnce (08.02.2023)
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 10. 10. 2017 | 4427 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://zastolom.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace