Zajímavé...

Členové Společenství cyrilometodějských poutníků

Poutníci - Pěší pouť na Velehrad 2001Seznamy poutníků, kteří dostali velký dřevěný kříž (po třech pěších poutích na Velehrad) anebo kovový kříž (když tam došli pěšky už sedmkrát).

Seznam členů SPOLEČENSTVÍ CM POUTNÍKŮ
kteří dostali velký dřevěný kříž a byli zapsáni 23. srpna 2003

1. P. Jindřich, Bartoš, Znojmo
2. P. Marek Dunda, Vranov n/D
3. P. Jan Peňáz, Velké Meziříčí
4. jáhen Ladislav Kinc, Prosetín u Bystřice n/P
5. P. Pavel Habrovec, Radešínská Svratka
6. jáhen František Řezníček, Lančov
7. P. Pavel Sobotka, Přímětice
8. P. Josef Maincl, Milonice
9. Petr Badošek, Znojmo
10. Martin Bílek, Veselí nad Moravou
11. Jitka Hlaváčová, Veselí nad Moravou
12. František Olejník, Veselí nad Moravou
13. Markéta Juřenová, provd. Tobolová, Veselí nad Moravou
14. Ludmila Čadková, Olešnice na Moravě
15. Jiřina Černá, Praha
16. Helena Jedličková, Praha
17. Uršula Janků, Praha
18. Marie Doležalová, Praha
19. Libor Gottfried, Praha
20. Marie Mokrá, Měřín ....
21. Tomáš Vaněk, Ctidružice
22. Marie Stupková, Velké Meziříčí
23. Marie Krejčí, Suchohrdly
24. Miroslav Šebela, Přímětice
25. Marie Ježová, Štěpánov nad Svratkou
26. Stanislava Ščotková, Štítary
27. Josef Durák, Znojmo
28. Vladimír Bartušek, Velké Meziříčí
29. Marta Němcová Štěpánov nad Svratkou
30. Drahomíra Vaňharová, Znojmo
31. Alena Hlaváčová, Znojmo
32. Marie Nováková, Přímětice
33. Anna Mutlová, Polná
34. Pavla Venutová, Hostěradice
35. Antonín Pop, Lančov
36. Radek Svoboda, Přímětice
37. Marie Svobodová, Přímětice
38. Jana Svobodová, Přímětice
39. Marie Svobodová, Přímětice
40. Hana Čermáková, Lavičky
41. Michal Seknička, Lavičky
42. Petr Bradáč, Nivnice
43. Jan Hoskovec, Ledeč nad Sázavou
44. Pavel Lukeš, Šumná
45. Ondřej Ondráček, Znojmo
46. Michaela Švancarová, Přímětice
47. Milada Burianová, Velké Meziříčí
48. Stanislav Blaha, Lavičky
49. Eva Macková, Týn nad Vltavou
50. Magdalena Juráková, Hnanice
51. Vít Janoušek, Praha
52. Anežka Salátová, Plenkovice
53. Antonín Kotačka, Svařenov
54. Jana Brabcová, Zadní Zhořec
55. Pavel Adamec, Olešnice na Moravě
56. Kateřina Chalupová, Kochánov
57. Lenka Chalupová, Kochánov
58. Libor Pěček, Nové Město na Moravě
59. Anežka Drlíčková, Velké Meziříčí
60. Helena Novotná, Nové Město na Moravě
61. Josef Václav Horký, Vlčatín .........
62. Eva Zdarsová, Ivančice
63. Martin Hudcovič, Mutěnice
64. Tomáš Miklík, Mutěnice
65. Nikola Stehlíková, Němčany
66. Marek Adamec, Olešnice na Moravě
67. Vojtěch Kinc, Prosetín u Bystřice n/P
68. Zdislava Kincová, Prosetín u Bystřice n/P
69. Eva Kincová, Prosetín u Bystřice n/P
70. Ludmila Šustrová, Nové Město na Moravě
71. Anna Janů, Hlinné
72. Ludmila Stupková, Velké Meziříčí
73. Anežka Sedláková, Velké Meziříčí
74. Marie Valentová, Velké Meziříčí
75. Tomáš Helebrand, Znojmo
76. Václav Šustr, Nové Město na Moravě
77. Michal Budař, Ostrožská Lhota
78. Markéta Voříšková, Oslnovice
79. Dalibor Novák, Jihlava
80. Jiří Zeman, Uhřínov

Zapsáni 21.8. 2004 ------------------- Ručitel(ka) a jeho(její) číslo:

81. Jiří Straka, Přímětice -- Svobodová (37-39)
82. Pavla Kebrlová, Veselí nad Moravou -- Tobolová (13)
83. Magdalena Bajerová, Štítary -- Svobodová (37-39)
84. Miroslav Struhař, Starý Petřín -- Svobodová (37-39)
85. Zdeňka Šiborová, Moravec -- Svobodová (37-39)
86. Michal Cvingráf, Dobronice -- Hudcovič (63)
87. Veronika Bystřická, Veselí nad Moravou -- Tobolová (13)
88. Karel Rajecký, Veselí nad Moravou -- Tobolová (13)
89. Petra Juřenová, Veselí nad Moravou -- Tobolová (13)
90. Šárka Bocianová, Třebíč -- Svobodová (37-39)
91. Petra Vaňková, Zlín -- Ščotková(26)
92. František Zajíček, Brno -- Peňáz (3)
93. Blanka Strnadová, Velké Meziříčí -- Peňáz (3)
94. Ludmila Bočková, Přímětice -- Svobodová (37-39) 95. Jana Korábková, Dalečín -- Kinc (4)
96. Jarmila Sklenská, Ivančice -- Bartoš (1)
97. Rudolf Sklenský, Ivančice -- Bartoš (1)
98. Milada Cigánková, Praha -- Peňáz (3)
99. Jan Novotný, Olešnice na Moravě -- Kinc (4)
100. Marie Adamcová, Olešnice na Moravě -- Kinc (4)
101. Markéta Adamcová, Olešnice na Moravě -- Kinc (4)
102. Karel Adamec, Olešnice na Moravě -- Kinc (4)
103. Vojtěch Novotný, Olešnice na Moravě -- Kinc (4)
104. Veronika Cahová, Citonice -- Švancarová (46)
105. Táňa Dohnalová, Štítary -- Bajerová (83)
106. Marie Dvořáková, Ruda -- Novotná (60)
107. Renata Tumpachová, Trstěnice -- Brabcová (54)
108. Hana Vlčková, Horní Dunajovice -- Brabcová (54)
109. Marie Vyhnálková, Horní Dunajovice -- Brabcová (54)
110. Pavel Julinek, Velké Pavlovice -- Brabcová 54)
111. Jiří Filip, Znojmo -- Struhař (84)
112. Václav Fojtík, Valašské Meziříčí -- Struhař (84)
113. Ondřej Svoboda, Němčičky u Hustopečí -- Julinek (110)
114. Jitka Svobodova, Němčičky u Hustopečí -- Julinek (110)
115. Pavel Vajdík, Veselí nad Moravou -- Juřenová (89)
116. P. Václav Vrba, Veselí nad Moravou -- Peňáz (3)
117. Marie Šustrová, Nové Město na Moravě -- Peňáz (3)
118. Marie Magdalena Beránková, Polná -- Peňáz (3)
119. Jiří Krátký, Valeč u Hrotovic -- Filip (111)
120. Marie Juráková, Hnanice -- Bajerová (83)
121. Anna Juráková, Hnanice -- Bajerová (poslední zápis z 21.8.04)

Zápisy z 27. srpna 2005 – kříže od č. 124 do č. 156 včetně předával arcibiskup Jan
122. Helena Jedličková, Praha, bis --- Peňáz (3)
123. Věra Mášková, Praha -- Peňáz (3)
124. Marie Ondráčková, Veselí nad M. -- Juřenová Petra (89)
125. Magdalena Matušková, Veselí nad M. -- Juřenová Petra (89)
126. Věra Vítková, Řečice -- P. Habrovec (5)
127. Jan Král, Bystré u Poličky -- Durák (27)
128. Ivana Mašková, Deblín -- Burianová (47)
129. Františka Smejkalová, Velké Meziříčí -- Sedláková (73)
130. Ludmila Sekničková, Lavičky -- Seknička (41)
131. Veronika Rundová, Smilkov -- Bajerová (83)
132. Michaela Svobodová, Tis u Chotěboře -- Bajerová (83)
133. Zdeněk Struhař, Starý Petřín -- Fojtík (112)
134. Terezie Novotná, Olešnice na Mor. -- Novotný Jan (99)
135. Josef Mutl ml., Polná -- Mutlová (33)
136. Miroslav Musil, Šumná -- Krátký (119)
137. Dana Tichá, Brno -- Doležalová (18)
138. Věra Srostlíková, Litenčice -- Mutl (135)
139. Miroslav Janů, Hlinné -- Janů Anna (71)
140. Jan Šujan, Slavkov u Brna -- Novotný Jan (99)
141. Dominik Filip, Znojmo -- Fojtík (112)
142. Hana Ondráčková, Praha -- Peňáz (3)
143. Václav Raška, Hnanice -- Lukeš (44)
144. Dominika Nováková, Jihlava -- Novák (79)
145. Josef Filip, Chomutov -- Novák (79)
146. Petr Pokorný, Přímětice -- Lukeš (44)
147. Jana Tomášková, Němčičky -- Bajerová (83)
148. Lubomír Müller, Ostrava -- Peňáz (3)
149. Marie Müllerová, Ostrava -- Peňáz (3)
150. Ludmila Jelínková, Sirákov -- Dvořáková (106)
151. Vojtěch Králíček, Netín -- Bartušek (28)
152. Veronika Stehlíková, Němčany -- Peňáz (3)
153. P. Milan Vavro, Slavkov u Brna -- Peňáz (3)
154. Ludmila Weissová, Lechovice u Znojma -- Fojtík (112)
155. Anežka Weissová, Lechovice u Znojma -- Dunda (2)
156. Ondřej Zeman, Uhřínov -- Zeman Jiří (80)
157. Jana Holemářová, Hlinné -- Šustrová L. (70)
158. Jan Chrást, Bobrová -- Šustrová L.
poslední zápis r. 2005

Zapsáni 26.8. 2006 --- Ručitel(ka):
159. Lukáš Müller, Brno -- František Zajíček (92)
160. Marie Drobná, Sebranice -- Veronika Rundová (131)
161. Ludmila Drobná, Sebranice -- Marie Drobná (160)
162. Josef Malík, Věteřov -- František Zajíček (92)
163. Josef Pavela, Vykáň (N. Jičín) -- František Reichel (1 s)
164. Jan Pečený, Praha -- František Reichel (1 s)
165. Marie Topolovská, Havl. Brod -- Věra Vítková (126)
166. Radek Janů, Hlinné -- Jan Peňáz (3)
167. Anna Svobodová, Němčičky -- Jitka Svobodová (114)
168. Lucie Chrástová, Lavičky -- Michal Seknička (41)
169. Vojtěch Kunc, Věžnice u H.Br. -- Marie M. Beránková (118)
170. Anette Řehořková, Chomutov -- Dominika Nováková (144)
171. Šárka Nováková, Jihlava -- Dominika Nováková (144)
172. Josef Vrána, Vítonice u Znojma -- Jindřich Bartoš (1)
173. Alžběta Řehořková, Chomutov -- Dominika Nováková (144)
174. Marie Jenovéfa Kučerová, Praha -- Magdalena Bajerová (83)
175. Radek Milfait, Jámy -- Libor Pěček (58)
176. Ondřej Weiss, Lechovice -- Jiří Filip (111)
177. Dana Sochorová, Znojmo -- Jiří Filip (111)
178. Iva Štarhová, Zubří u N. Města n.Mor. -- Libor Pěček (58)
179. Zbyněk Srostlík, Litenčice -- Věra Srostlíková (138)
180. Zdeněk Bartušek, Stálky u Zn. -- Veronika Cahová (104)
181. Josef Bach, Mikulovice -- Marie Svobodová (37)
182. Marie Müllerová, Nedakonice -- Marek Dunda (2)
183. Jiřina Ščotková, Lidečko -- S. M. Luisa Ščotková (26)
184. Pavel Mašek, Znojmo -- Václav Fojtík (112)
185. Vojtěch Novák, Přímětice -- Václav Fojtík (112)
186. Jan Novotný, Olešnice na Mor. -- Jan Novotný, syn (99)
187. Vladimír Jindra, Zvole n. Pernšt. -- LadislavKinc (4)
188. Marek Burian, Blažkov -- Vladimír Jindra (187)
189. Marta Halvová, Hartmanice u Bystrého -- Marta Halvová (189)
190. Zdeňka Hrouzková, Němčany -- Stehlíková (152)
191. Marie Kučerová, Slavkov u Brna -- Zdeňka Hrouzková (190)
192. Petra Kučerová, Slavkov u Brna -- Marie Kučerová (191)
193. Dana Terezie Křivánková, Štítary -- Jindřich Bartoš (1)
194. P. Jaromír Stehlík, Pacov (vč. poutě do MZ) -- Marek Dunda (2)
195. František Brabec, Velké Meziříčí -- Jan Peňáz (3)
196. Marie Votavová, Hor. Krupá u H. Br. (MZ) -- Jan Peňáz (3)
197. Jiří Zeman mladší, Uhřínov -- Ondřej Zeman (156)
(poslední zápis v roce spásy 2006)

Předávání velkého kříže po 3. pouti 25. srpna 2007 v kapli Cyrilce
198. Eliška Brychtová, Luka nad Jihlavou -- M. M. Beránková (118)
199. Faltusová Marie, Dolní Heřmanice -- P. Jan Peňáz (3)
200. S. Milada Mertová, -- P. Jan Peňáz (3)
201. Miroslav Mejzlík, Lavičky -- Michal Seknička (41)
202. Denisa Kracíková, -- S. Milada Mertová (200)
203. Alena Šillerová, -- Marta Němcová (29)
204. Ludmila Boháčová, -- Alena Šillerová (203)
205. Tomáš Nečas, -- Jan Janů (206)
206. Jan Janů, -- Tomáš Nečas (205)
207. Eva Burianová, -- Vladimír Jindra (187)
208. Marie Štefaniková, -- Marek Burian (188)
209. Ludmila Oujeská, -- Věra Vítková (126)
210. Jaroslava Burianová, -- Marek Burian (188)
211. Jan Boček, -- Ludmila Bočková (94)
212. Marie Fuksová, -- Libor Pěček (58)
213. Markéta Bílková, -- P....... nebo D....... (podpis nečitelný)
214. Alena Prachařová, P...... nebo D....... (podpis nečitelný)
215. Marie Sojková, Deblín, -- Ivana Mašková (128)
216. Jiří Krátký, Lhotky --
ana Krátká (217) 217. Hana Krátká, Lhotky -- Jiří Krátký (216)
218. Irena Brožová, -- Anežka Salátová (52)
219. Eva Rojíková, -- B.............. (podpis nečitelný)
220. Milan Baroš, Praha -- P. Jan Peňáz (3)
221. Vojtěch Zadina, Horní Krupá -- Marie Votavová (196)
222. S. M. Josefa Jarošová, -- Marie Votavová (196)
223. Petr Zadina, Rozsochatec -- Řehořková Anette (170)
224. Jaroslav Čech, Praha -- Josef Filip, (145)
225. Jitka Cibulková, Vyškov -- P. Jan Peňáz (3)
226. Ludmila Jelínková, Přibyslav -- P. Jan Peňáz (3)
227. Irena Bořilová, Žďár nad Sázavou -- P. Jan Peňáz (3)
228. Milada Rousková, -- Stehlíková (65 nebo 152)
229. Josef Vlach, -- Michal Seknička (41)
230. Dalibor Novák ml., Jihlava -- Dalibor Novák st. (79)
231. Josef Beránek, Praha -- Zdeněk Veselý (232)
232. Zdeněk Veselý, Čechtice -- Josef Beránek (231)
233. Veronika Nečasová, -- Vít Janoušek ( 51)
234. Jana Vaňková, -- Marie Svobodová (37, 39)
235. Romana Maršálková, -- Ladislav Kinc (4)
236. Karel Smejkal, -- Ladislav Kinc (4)
237. S. Gregorie Erlebach, -- Marie Kučerová (191)
238. Veronika Matějková, -- Renata Tumpachová (107)
239. Tereza Čechová, -- Václav Raška (143)
240. Lucie Křížová, -- Kučerová (174 nebo 191 nebo 192)
241. Jana Piglová, -- Jana Svobodová (38)
242. Vojtěch Weiss, -- Vojtěch Novotný (103)
243. Tereza Trachtulcová, -- Michal Budař (77)
244. Jana Pálková, Brno -- Vaňková Petra (91)
245. Jana Honsů, -- Pavel Lukeš (44)
246. Jiří Majer, -- Pavel Lukeš (44)
247. Dagmar Svobodová, -- Pavel Lukeš (44)
248. Veronika Spurná, -- Veronika Cahová (104)
249. Martin Hanáček, -- Michal Budař (77)
250. Jiří Stanislav, -- Marek Dunda (2)
Poslední zápis v roce 2007, v němž zapisovatelky nezapsaly bydliště nového člena ani číslo pořadové číslo jeho ručitele takže spousta nečitelných podpisů zůstává nerozluštěna. PROSÍM O POMOC V DOPLNĚNÍ.
DÍKY.
matrikář SCMP

Kovový kříž
po skončení 7. pěší pouti dostali tito poutníci:

25. 8. 2007 v Cyrilce:

1. P. Jindřich, Bartoš, Znojmo, ručitelem je poutník zapsaný(á) v následujícím seznamu pod číslem 3
2. P. Marek Dunda, Vranov n/D, pod č. 3
3. P. Jan Peňáz, Velké Meziříčí, pod č. 1
4. jáhen Ladislav Kinc, Prosetín u Bystřice n/P, č. 3
5. P. Pavel Habrovec, Radešínská Svratka, č. 3
6. jáhen František Řezníček, Lančov, č. 3
7. Milada Burianová, Velké Meziříčí, č. 3
8. Michal Seknička, Lavičky, č. 3
9. Vojtěch Kinc, Prosetín u Bystřice n/P, č. 4
10. Eva Kincová, Prosetín u Bystřice n/P, č. 4
11. Ludmila Čadková, Olešnice na Moravě, č. 4
12. Marta Němcová, Štěpánov nad Svratkou, č.
13. Dalibor Novák, Jihlava, č. 3
14. Anežka Salátová, Plenkovice, č. 2
15. Helena Jedličková, Praha, č. 16
16. Marie Doležalová, Praha, č. 15
17. Antonín Pop, Lančov, č. 2
18. Anežka Drlíčková, Velké Meziříčí, č. 3
19. Marie Nováková, Přímětice, č. 20
20. Marie Svobodová, Přímětice, č. 19
21. Jana Svobodová, Přímětice, č. 20
22. Michal Budař, Ostrožská Lhota, č. 21
23. Vít Janoušek, Praha, č. 22
24. Petra Vaňková, Jeníkov, č. 23
25. Lubomír Müller, Ostrava, č. 3
26. Marie Müllerová, Ostrava, č. 3
27. Anna Mutlová, Polná, č. 3
28. Antonín Kotačka, Svařenov, č. 3
29. Vladimír Bartušek,Velké Meziříčí, č. 3
30. Pavel Adamec, Olešnice na Moravě, č. 4
31. Pavel Lukeš, Šumná, č. 2
32. Anežka Sedláková, Velké Meziříčí, č. 3
33. Stanislav Blaha, Lavičky, č. 3
34. Zdislava Kincová, Prosetín u Bystřice n/P, č. 4
35. Ludmila Stupková, Velké Meziříčí, č. 3
36. Magda Bajerová, Štítary, č. 2
37. Hana Vlčková, Horní Dunajovice, č. 36

Stříbrný kříž po 25. pěší pouti
26. 8. 2006
1. Dr Ing František Reichel, Chotouň, ručí Josef Pavela, Jan Pečený
25. 8. 2007 – svým diecézánům předal biskup Lobkowicz
2. Zdenka Urbanová, Kopřivnice, ručili si navzájem všichni tři
3. Jaroslav Matůš, Kopřivnice,
4. Josef Pavela, Kopřivnice, dnes Vykáň v Čechách

Sdílet

Související články:
Pěší pouť z Moravských Budějovic do Mariazell (22.09.2023)
Pěší pouť Vranov nad Dyjí - Maria Schnee 2023 (21.09.2023)
XXIII. pěší pouť z Vranova na Velehrad - pojďte s námi! (25.08.2023)
Nová hymna pěší pouti na Velehrad pro rok 2023 (20.08.2023)
Jak jsme putovali k Panně Marii Třídubské - 2023 (02.08.2023)
Pěší pouť z Vranova k Panně Marii Třídubské 2023 (19.06.2023)
Video z XXII. pěší pouti na Velehrad (09.06.2023)
XIX. Pěší pouť z Prahy do Jeníkova - neděle (21.05.2023)
XIX. Pěší pouť z Prahy do Jeníkova - sobota (20.05.2023)
Ženy a dívky putovaly do Vydří... (10.05.2023)
Muži putovali do Jevišovic... (04.05.2023)
Pěší pouť z Prahy do Jeníkova (24.04.2023)
P. Jan Peňáz: Pouť do Říma od A do Z (3. vydání ke Svatému roku 2025) (01.04.2023)
Pěší pouť dívek a žen z Vranova nad Dyjí do Kostelního Vydří 2023 (25.03.2023)
Pěší pouť mužů z Vranova do Jevišovic 2023 (25.03.2023)
Pouť k bl. Karlu Habsburskému za posílení víry v rodinách (23.03.2023)
Pěší pouť ke sv. Josefovi (19.03.2023)
Velehradské hlášky (24.01.2023)
Jak jsme putovali k Panně Marii Sněžné - 2022 (04.10.2022)
Ohlédnutí za mou druhou pěší poutí do Santiaga de Compostela (23.09.2022)
Pěší pouť Vranov nad Dyjí - Maria Schnee 2022 (11.09.2022)
Nová hymna pěší pouti na Velehrad pro rok 2022 (12.08.2022)
Jak jsme putovali k Panně Marii Třídubské - 2022 (02.08.2022)
XXII. pěší pouť z Vranova na Velehrad - pojďte s námi! (08.07.2022)
Pěší pouť z Prahy do Jeníkova (30.06.2022)
Pěší pouť z Vranova k Panně Marii Třídubské 2022 (19.06.2022)
Jak jsme putovaly do Kostelního Vydří (10.05.2022)
Pěší pouť Praha - Jeníkov 2022 (04.05.2022)
Moje první pěší pouť mužů na Slovensku. (01.05.2022)
Ohlédnutí za osobní pěší poutí ke sv. Josefovi ze Štítar do Dešova (31.03.2022)
Písně pěší poutě na Velehrad - Bůh má tě rád (28.03.2022)
Pěší pouť dívek a žen z Vranova nad Dyjí do Kostelního Vydří 2022 (18.03.2022)
Pěší pouť mužů z Vranova nad Dyjí do Jevišovic 2022 (18.03.2022)
Nedělní pouť ke svatému Josefovi (16.03.2022)
Video z XXI. pěší pouti na Velehrad (27.12.2021)
Poslední pěší pouť v letošním roce: jaká byla? (21.10.2021)
Jaká byla 21. pěší pouť na Velehrad - 4 (11.09.2021)
Jaká byla 21. pěší pouť na Velehrad - 3 (27.08.2021)
Jaká byla 21. pěší pouť na Velehrad - 2 (24.08.2021)
Jaká byla 21. pěší pouť na Velehrad - 1 (23.08.2021)
Cyrilometodějská pouť v Mikulčicích je zrušena (04.07.2021)
Pozvánka na XVIII. pěší pouť z Jaroměřic do Hlubokých Mašůvek (23.05.2021)
Nová hymna pěší pouti na Velehrad pro rok 2021 (22.05.2021)
XXI. pěší pouť z Vranova na Velehrad - pojďte s námi! (22.05.2021)
Pěší pouť z Prahy do Jeníkova už po XVII. (15.05.2021)
Pěší pouť mužů z Vranova nad Dyjí do Jevišovic 2021 (22.04.2021)
Pěší pouť dívek a žen z Vranova nad Dyjí do Kostelního Vydří 2021 (07.03.2021)
Pěší pouť Vranov nad Dyjí - Maria Schnee 2021 (23.02.2021)
Pěší pouť z Vranova k Panně Marii Třídubské 2021 (13.02.2021)
Video z XIX. pěší pouti na Velehrad (12.11.2020)
Pozvánka na pěší pouť Vranov nad Dyjí - Maria Schnee 2020 (09.09.2020)
Silvestrovská pouť z Prahy do Staré Boleslavi - Via Sancta Mariana 2020 (04.09.2020)
Ohlédnutí za letošní pouti na Velehrad - trochu jinak (24.08.2020)
Zveme na pěší pouť z Vranova k Panně Marii Třídubské 2020 (12.07.2020)
Písně pěší poutě na Velehrad - Žáci svatých věrozvěstů (09.07.2020)
Poutníci z Rešic a okolí vyrazili do Hlubokých Mašůvek (06.07.2020)
Písně pěší poutě na Velehrad - Nic nesuďte předčasně (02.07.2020)
Pouť na Velehrad - letos jinak (27.06.2020)
Písně pěší poutě na Velehrad - Duchu svatý (24.06.2020)
Nová hymna pěší pouti na Velehrad pro rok 2020 (17.06.2020)
Písně pěší poutě na Velehrad - Môj Pán (25.04.2020)
Dívčí pěší pouť z Vranova nad Dyjí do Kostelního Vydří 2020 (25.02.2020)
XX. pěší pouť z Vranova na Velehrad - pojďte s námi! (04.02.2020)
Pěší poutní sezona ve finále: proběhla pěší pouť k Panně Marii Sněžné (21.10.2019)
Malchusovo ucho (20.10.2019)
Poděkování za dary přírody (09.10.2019)
Moje první pěší pouť do Czestochowe (04.10.2019)
Pěší pouť z Vranova k Panně Marii Sněžné 2019 (11.09.2019)
Nová hymna pěší pouti na Velehrad - Společně můžem putovat (07.08.2019)
Pouť k Panně Marii Třídubské 2019: je to radost na pouť kráčet.... (21.07.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Pane, mám Tě velmi rád (Hymna 2003) (14.07.2019)
XIX. pěší pouť na Velehrad - proud z Brna - Bystrce (25.06.2019)
XIX. pěší pouť z Vranova na Velehrad - pojďte s námi! (26.05.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Církev (21.05.2019)
Jak jsme putovaly do Vydří 2019 - aneb dívčí pouť po 17. (21.05.2019)
Pozvánka na XV. pěší pouť z Prahy do Jeníkova k Panně Marii Jeníkovské Matce Důvěry (11.04.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Ó, Královno (01.04.2019)
Pěší pouť z Vranova k Panně Marii Třídubské 2019 (30.03.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Krok, krok a další dva (18.03.2019)
XII. Pěší pouť mužů (12.03.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Na Velehrad putujem (Hymna 2015) (10.03.2019)
Pozvánka na dívčí pěší pouť z Vranova nad Dyjí do Kostelního Vydří 2019 (03.03.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Maria bdí (27.02.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Velehrad je cíl (19.02.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Čas velehradských poutí (12.02.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Láska zůstává (05.02.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Litanie ke svatým (29.01.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Zpívejme svému Pánu (hymna 2007) (22.01.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Blahoslavení čistého srdce (hymna 2017) (15.01.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Svůj každý krok (10.01.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Na Velehrad (31.12.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Nebe je tu pro každého (26.12.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Putujem všichni na Velehrad (17.12.2018)
Hesla z XIV. pěší pouti z Prahy do Jeníkova (10.12.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Kočka a pes (10.12.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Víra, to je poklad můj (02.12.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Ježíš, Maria a svatý Josef (26.11.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Ježíši tichý (19.11.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Těm, kdo milují Boha (12.11.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Je to radost (05.11.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Sedmipočetníci (29.10.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Bůh má o tobě skvělý sen (hymna 2016) (22.10.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Dva svatí bratři (15.10.2018)
Proběhla pěší pouť z Vranova nad Dyjí k Panně Marii Sněžné (13.10.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Jsi Pánem mým (08.10.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Jsme jen krátce na zemi (01.10.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Cyrile a Metode, prosíme (hymna 2010) (24.09.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Ať spíš nebo bdíš (hymna 2012) (17.09.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - O dvě věci (12.09.2018)
Hymna pěší poutě 2018 (08.09.2018)
Zpěvník pěších poutníků na Velehrad – jak použít i jinde (08.09.2018)
Video z XVII. pěší pouti na Velehrad (25.07.2018)
Proběhla pěší pouť z Vranova nad Dyjí ke Třem Dubům (25.07.2018)
8. pěší pouť sv. Jakuba (03.07.2018)
Zajít dál, než chodím obvykle (22.06.2018)
XV. pěší pouť z Jaroměřic do Hlubokých Mašůvek (20.05.2018)
Pozdrav poutníků z Kobylí do Žarošic (14.05.2018)
Dívčí pěší pouť aneb jak se nám šlo do Vydří v roce 2018 (10.05.2018)
Pěší pouť z Vranova k Panně Marii Třídubské (04.05.2018)
Pěší pouť z Vranova k Panně Marii Sněžné (04.05.2018)
Uskuteční se XIV. pěší pouť z Prahy do Jeníkova - doplněny bližší informace (05.04.2018)
XVIII. pěší pouť z Vranova na Velehrad (28.03.2018)
III. pěší pouť za obnovu manželství a rodin (25.03.2018)
Pozvánka na dívčí pěší pouť z Vranova nad Dyjí do Kostelního Vydří (21.03.2018)
Pěší pouť na Svatou Horu (28.09.2017)
Reportáž otce Nika z pěší poutě do Compostely závěrečný díl (25.09.2017)
Reportáž otce Nika z pěší poutě do Compostely 9. díl (21.09.2017)
Reportáž otce Nika z pěší poutě do Compostely 8. díl (20.09.2017)
Reportáž otce Nika z pěší poutě do Compostely 7. díl (18.09.2017)
Reportáž otce Nika z pěší poutě do Compostely 6. díl (18.09.2017)
Reportáž otce Nika z pěší poutě do Compostely 5. díl (15.09.2017)
Reportáž otce Nika z pěší poutě do Compostely 4. díl (14.09.2017)
Reportáž otce Nika z pěší poutě do Compostely 3. díl (14.09.2017)
Reportáž otce Nika z pěší poutě do Compostely 2. díl (12.09.2017)
Reportáž otce Nika z pěší poutě do Compostely 1. díl (12.09.2017)
XVII. Pěší pouť na Velehrad - Miss Pajda a sobota (28.08.2017)
XVII. Pěší pouť na Velehrad - pátek (25.08.2017)
XVII: pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (24.08.2017)
XVII. Pěší pouť na Velehrad - středa (23.08.2017)
XVII. Pěší pouť na Velehrad - úterý (22.08.2017)
XVII. Pěší pouť na Velehrad - pondělí (21.08.2017)
XVII. pěší pouť na Velehrad - z Brna Bystrce (05.07.2017)
Pojďte s námi i Vy na Velehrad - pozvánka na XVII. pěší pouť s vranovským proudem (01.07.2017)
Zemřel pan Štefan Lazarov z Nelahozevse (20.05.2017)
Pěší pouť mužů 2017 - foto II. (09.05.2017)
Pěší pouť mužů 2017 - foto I. (09.05.2017)
Pozvánka na XV. dívčí pěší pouť (19.04.2017)
X. pěší pouť mužů (07.04.2017)
XIII. Pěší pouť z Prahy do Jeníkova (30.03.2017)
Pěší pouť mužů z Vranova nad Dyjí do Jevišovic 2016 - foto (12.12.2016)
Pozvání na VII. Svatováclavskou pěší pouť z Velehradu na Sv. Hostýn 26. - 28.9. 2016 (19.09.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad - Miss pajda a sobota (29.08.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad - pátek (26.08.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad - středa (24.08.2016)
XVI. Pěší pouť na Velehrad - úterý (23.08.2016)
XVI. Pěší pouť na Velehrad - pondělí (23.08.2016)
IX. PĚŠÍ POUŤ Opava-Velehrad (23.06.2016)
Ze Sv. Antonínka pěšky na Velehrad (23.06.2016)
V. svatováclavská pěší pouť Velehrad – Sv. Hostýn (23.06.2016)
IX. pěší pouť ze Sv. Hostýna na posvátný Velehrad po poutní cestě (23.06.2016)
VI. pěší pouť z Velehradu na Svatý Kopeček (23.06.2016)
XIII. pěší pouť z Kobylí do Žarošic (01.05.2016)
Pěšky z Lurd do Medžugorje (26.04.2016)
12. Májová pěší pouť z Běhařovic do Hlubokých Mašůvek (23.04.2016)
Pěší pouť Velehrad – Roma 2016 - 1. otázka (25.02.2016)
Pěší pouť ze Sloupu do Brna (19.09.2015)
XV. Pěší pouť na Velehrad – sobota (16.09.2015)
Pěší pouť na Velehrad – pátek (15.09.2015)
XV. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (24.08.2015)
XV. pěší pouť na Velehrad - středa (23.08.2015)
XV. pěší pouť na Velehrad - úterý (23.08.2015)
XV. pěší pouť na Velehrad - pondělí (23.08.2015)
Pouť z Moravských Budějovic do Babic - 9.8.2015 (06.08.2015)
Pěší pouť z Vranova na Velehrad (06.08.2015)
Pojďte s námi - XV. národní pěší pouť na Velehrad 2015 (06.08.2015)
V. pěší pouť za Křtin do Křtin (16.07.2015)
XXXV. pěší pouť z Krakova do Čenstochové (30.06.2015)
Zpravodajství z XI. pěší pouti Praha - Jeníkov (22.05.2015)
Setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové v Klášterci nad Orlicí (21.05.2015)
Zpravodajství z XI. pěší pouti Praha - Jeníkov (18.05.2015)
Zpravodajství z XI. pěší pouti Praha - Jeníkov (16.05.2015)
Zpravodajství z XI. pěší pouti Praha - Jeníkov (14.05.2015)
Zpravodajství z XI. pěší pouti Praha - Jeníkov (14.05.2015)
Pěší pouť mužů 2015 (04.05.2015)
XI. Pěší pouť z Prahy do Jeníkova (24.04.2015)
Pěší pouť mužů 2015 (30.03.2015)
Ve svatém roce pěšky do Říma? Kdo půjde? (30.03.2015)
Moje celá první pěší pouť na Velehrad 2014 (24.08.2014)
Návrat pěšího poutníka (15.08.2014)
Pěší poutník došel do Říma (08.08.2014)
Pěší poutník z Vranova nad Dyjí do Říma - 4. část rozhovoru (07.08.2014)
Pěší poutník do Říma - aktuální vzdálenost od cíle (06.08.2014)
Pěší poutník z Vranova nad Dyjí do Říma - 3. část rozhovoru (06.08.2014)
Pěší poutník do Říma - aktuální vzdálenost od cíle (05.08.2014)
Pěší poutník z Vranova nad Dyjí do Říma - 2. část rozhovoru (05.08.2014)
Pěší poutník z Vranova nad Dyjí do Říma - 1. část rozhovoru (02.08.2014)
Cesty víry - Jan a mušle (20.05.2014)
Zpravodajství z X. pěší pouti Praha - Jeníkov - neděle (20.05.2014)
Zpravodajství z X. pěší pouti Praha - Jeníkov - sobota (19.05.2014)
Zpravodajství z X. pěší pouti Praha - Jeníkov - pátek (18.05.2014)
Zpravodajství z X. pěší pouti Praha - Jeníkov - čtvrtek (17.05.2014)
Zpravodajství z X. pěší pouti Praha - Jeníkov (15.05.2014)
Pěší pouť z Kobylí do Žarošic 2014 (13.05.2014)
Jubilejní X. Pěší pouť PRAHA - JENÍKOV (12.05.2014)
Pěší pouť mužů 2014 (09.05.2014)
Pozvánka na XII. ročník pěší poutě z Kobylí do Žarošic (24.04.2014)
VII. pěší pouť mužů z Vranova nad Dyjí do Jevišovic (23.04.2014)
XII. dívčí pěší pouť 2014 (23.04.2014)
Srdečně zveme na XIV. národní pěší pouť na Velehrad (26.08.2013)
Moje první Pěší Pouť na Velehrad (26.08.2013)
Pěší pouť Velehrad - pátek (23.08.2013)
Pěší pouť na Velehrad...už se to blíží (12.08.2013)
IX. Pěší pouť Praha - Jeníkov; čtvrtek (02.06.2013)
IX. Pěší pouť Praha - Jeníkov; středa (01.06.2013)
XXXIII. pěší pouť z Krakova do Čenstochové (20.05.2013)
Pěší pouť mužů 2013 - foto II. (10.05.2013)
Pěší pouť mužů 2013 - foto I. (10.05.2013)
Dívčí pěší pouť 2013 (09.05.2013)
Pěší pouť z Kobylí do Žarošic (03.05.2013)
Pěší pouť do Tří Dubů 2013 (02.05.2013)
XI. dívčí pěší pouť 2013 (23.04.2013)
IV. pěší pouť žen a dívek z Moravských Budějovic do Kostelního Vydří (18.04.2013)
Pěší pouť mužů 2013 (15.04.2013)
Při pouti potřebují kněze (06.03.2013)
Kající zimní pěší pouť: Cyrilometodějská cesta: Velehrad - Sv. Antonínek 2.3.2013 (26.02.2013)
Setkání velehradských poutníků 2012 (27.11.2012)
10. smírná pěší pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka (10.11.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad - středa (22.08.2012)
9. smírná pěší pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka (19.08.2012)
XII. PĚŠÍ POUŤ Z VRANOVA NAD DYJÍ NA VELEHRAD (19.08.2012)
Ohlédnutí za cyklopoutí z Přímětic do Jeníkova (15.07.2012)
Ohlédnutí za 8. pěší poutí z Prahy do Jeníkova (01.06.2012)
Srdečně zveme na VIII. pěší pouť z Prahy do Jeníkova 16.5.-20.5. 2012 (19.05.2012)
X. dívčí pěší pouť z Vranova do Kostelního Vydří - foto (10.05.2012)
Foto z pěší pouti mužů (09.05.2012)
5. pěší pouť mládeže Opava - Velehrad (02.05.2012)
X. Pěší pouť z Kobylí do Žarošic (27.04.2012)
X. DÍVČÍ PĚŠÍ POUŤ (27.04.2012)
Pěší pouť mužů 2012 (11.04.2012)
III. pěší pouť žen a dívek z Moravských Budějovic do Kostelního Vydří (11.04.2012)
XXXII. pěší pouť z Krakova do Čenstochové (27.03.2012)
Železný poutník 2012 (08.03.2012)
Poutník Jožka doputoval do svého cíle (16.09.2011)
Další zprávy z pouti do Turína (11.09.2011)
Mezinárodní pouť Po stopách sv. Klementa Maria Hofbauera (11.09.2011)
Poutník Jožka putuje stále blíže k Turínu (06.09.2011)
Znovu se hlásí poutník do Turína (04.09.2011)
XII. Pěší pouť na Velehrad (02.09.2011)
Opět se ozval pěší poutník do Turína (31.08.2011)
Opět se ozval pěší poutník Jožka (18.08.2011)
XI. PĚŠÍ POUŤ Z VRANOVA NAD DYJÍ NA VELEHRAD (17.08.2011)
Nové cyrilometodějské písně (15.08.2011)
Hlásí se pěší poutník z cesty do Turína (14.08.2011)
Nový poutní web (29.06.2011)
Hesla na pěší pouti z Prahy do Jeníkova (02.06.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - proud z Brna (27.05.2011)
VII.Pěší pouť Praha - Jeníkov - jaká, že letos byla? (22.05.2011)
Pouť do Maria Dreieichen (15.05.2011)
Pěší pouť Praha - Jeníkov 2011 (10.05.2011)
Pouť ke Třem Dubům (06.05.2011)
IX. DÍVČÍ PĚŠÍ POUŤ 14. května (05.05.2011)
VIII. Pěší pouť z Kobylí do Žarošic (05.05.2011)
Železný poutník 2011 (25.04.2011)
Pěší pouť mužů 1. května 2011 (24.04.2011)
II. Pěší pouť pro dívky a ženy z Moravských Budějovic do Kostelního Vydří (18.04.2011)
Pěší pouť Velehrad – Sv. Hostýn (14.09.2010)
Pěší poutě (nejen) do Čenstochové (03.09.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad - směr z Vranova nad Dyjí - pátek (20.08.2010)
Dokument o Velehradu 1985 (16.08.2010)
10. pěší pouť litoměřické diecéze (15.06.2010)
Pěší pouť, Praha - Jeníkov, sobota 15.5.2010 (04.06.2010)
Pěší pouť Praha - Jeníkov; čtvrtek 13.5.2010 (01.06.2010)
Žehnání Poutní cesty růžence (24.05.2010)
Dívčí pěší pouť z Vranova do Kostelního Vydří 2010 (16.05.2010)
III. pěší pouť mužů (29.03.2010)
Zveme na noční pouť ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn (06.03.2010)
Poutní písně - Za mňa i za teba (04.03.2010)
Poutní písně - Víra, to je poklad můj (28.02.2010)
Poutní písně - Ty jsi naše Maria (25.02.2010)
Poutní písně - Svůj každý krok (20.02.2010)
Poutní písně - Sedmipočetníci (18.02.2010)
Poutní písně - Rady ke štěstí (28.01.2010)
XXIX. etapová pouť z Levého Hradce na Velehrad 2010 (27.01.2010)
Poutní písně - Prežívám (26.01.2010)
Poutní písně - Ó, ó, jak (18.01.2010)
Poutní písně - Ó, Královno (15.01.2010)
Poutní písně - Nebe je tu pro každého (11.01.2010)
Poutní písně - Pochod pro Ježíše (10.01.2010)
Ani ve snu ... aneb pěší pouť z Prahy do Říma 2002 (08.01.2010)
Poutní písně - Natisíckrát oslavena (23.12.2009)
Poutní písně - Můj Pán dává mi sílu (19.12.2009)
Poutní písně - Na Velehrad (18.12.2009)
Poutní písně - Litanie ke svatým (15.12.2009)
Poutní písně - Je to radost (11.12.2009)
Poutní písně - Jestlipak ty víš (10.12.2009)
Poutní písně - Krok, krok a další dva (08.12.2009)
Poutní písně - Hymna 2004 (02.12.2009)
Poutní písně - Hymna 2003 (26.11.2009)
Poutní písně - Hymna 2002 (22.11.2009)
Poutní písně - Hymna z roku 2001 (15.11.2009)
Poutní písně - Církev (07.11.2009)
Povelehradské setkání poutníků 2009 (05.11.2009)
Ohlédnutí za pěší poutí mužů 2009 (06.10.2009)
Pěší putování - organizace a náměty (20.09.2009)
Pěší pouť Praha - Jeníkov 2009 (druhá část) (17.06.2009)
Pěší pouť Praha - Jeníkov 2009 (první část) (17.06.2009)
Pěší pouť Praha - Jeníkov 2oo9 (27.05.2009)
Dívčí pěší pouť 2009 - foto I (25.05.2009)
Poutní slavnost ke cti sv. Peregrina (06.05.2009)
V. PĚŠÍ POUŤ Z PRAHY DO JENÍKOVA (04.05.2009)
Pěší pouť ke Třem Dubům (03.05.2009)
VI. Pěší pouť z Kobylí do Žarošic (03.05.2009)
VII. Dívčí pěší pouť (29.04.2009)
Pouť brněnské mládeže do Křtin (22.04.2009)
Pěší pouť mužů 2009 (20.04.2009)
Zpravodaj Nový Jeruzalém - duben 09 (04.04.2009)
Noční pěší pouť na Svatý Hostýn 2009 (25.03.2009)
Poutnické křížky (16.02.2009)
Nalevo, napravo (06.02.2009)
Pouť z Březiny do Blažovic (08.01.2009)
Setkání velehradských poutníků (10.12.2008)
Fotbalové utkání soluňáci - marianky z jiného pohledu (24.10.2008)
Setkání velehradských poutníků (15.10.2008)
Pouť v Rybnicích 2008 (19.09.2008)
Smírná pouť P. Ladislava Kubíčka (17.09.2008)
Ostatky sv. Klementa Maria Hofbauera (22.08.2008)
Pouť na Velehrad 2008 - pondělí (20.08.2008)
Pěší pouť z Prahy do Jeníkova (03.06.2008)
VI. Dívčí pěší pouť (17.05.2008)
Pěší pouť z Kobylí do Žarošic (09.05.2008)
Pěší pouť mužů (05.05.2008)
Noční pěší pouť za duchovní povolání (14.04.2008)
Dívčí pěší pouť 2008 (08.04.2008)
Pěší pouť mužů (06.04.2008)
V. pěší pouť z Kobylí do Žarošic (18.03.2008)
Dívčí pěší pouť do Kostelního Vydří (09.03.2008)
Už jste viděli film Star Velehrad - Epizoda 2007? (16.02.2008)
Star Velehrad - Epizoda 2007 (19.01.2008)
Setkání poutníků velehradských (02.01.2008)
Dívčí pěší pouť (12.10.2007)
II. cyklopouť z Vranova nad Dyjí do Jeníkova. (27.09.2007)
Kniha o pěší pouti z Velkého Meziříčí do Cách 2007 (02.09.2007)
Moravská pouť v Jeníkově u Duchcova. (26.08.2007)
Vzpomínáme na pěší pouť do Jeníkova... (29.05.2007)
Jeníkov u Duchcova - naše adoptovaná farnost (24.05.2007)
III. pěší pouť z Prahy do Jeníkova 2007 (08.05.2007)
II. cyklopouť - Vranov n. D. - Jeníkov 2007 (08.05.2007)
V. dívčí pěší pouť (2007) (12.04.2007)
Staré, ale zajímavé fotogalerie ze starého webu (02.04.2007)
O starých, ale stále zajímavých akcích (ze starého webu FATYMu do r. 2006) (01.04.2007)
"Dokumentární komedie" Velehrad 2006 (30.03.2007)
| Autor: P. Jan Peňáz | Vydáno dne 15. 11. 2007 | 23986 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace