Zajímavé...

Církev usnadňuje islámské podmanění Západu

ze stránek www.vojtechkodet.cz Církevní představitelé dlouhodobě minimalizují, ignorují a zakrývají značně velkou propast, která dělí islám a křesťanství. Ba co více, bagatelizují, a dokonce popírají násilnou povahu islámu.

V nedávno zveřejněném článku P. James Schall SJ tvrdí, že „jediný reálný způsob, jak eliminovat historickou agresivitu islámu, je obrácení jeho věřících“.

Kdybychom si však měli vsadit, „pak je konverze světa k islámu z dlouhodobého hlediska pravděpodobnější než konverze ke křesťanství“.

Čistě z lidské perspektivy je konverze muslimů nesmírně náročný požadavek. Nejen že islám je tvrdý oříšek, jde také o to, že někteří lidé dnes – obvykle katolíci – mají ke konverzím averzi. (Dokonce i papež odsoudil „proselytismus“.) Osvojili si dobré multikulturní způsoby a nechtějí se vměšovat do jedinečné kulturní identity „druhých“.

Tyto moderní myšlenky příliš mnoho muslimů nevábí, a na křesťany mají také odcizující účinek. Církev na Západě ztrácí věřící v důsledku toho, že vytváří dojem, že ostatní náboženství jsou stejně hodnotná jako křesťanství. Tudíž před provedením konverze muslimského světa musí Církev nejprve něco udělat s odpadáním křesťanů.

Slepá obhajoba islámu

Ironií je to, že jedním z faktorů způsobujících, že lidé opouštějí Církev, je její reakce na islámský teror. Po každém teroristickém útoku Vatikán (nebo nějaký význačný biskup) ujišťuje, že toto násilí nemá nic společného s islámem, který nazýváme „náboženstvím míru“ – taková reakce se ani trošičku neliší od toho, jak reagují politicky korektní světští liberálové. Popravdě řečeno, církevní představitelé svou obhajobou islámu světské politiky často zahanbují. Obamova administrativa vyzvala k přijetí 10 000 syrských uprchlíků; biskupská konference USA vyzvala k přijetí 100 000. Když evropští politici začali připouštět, že muslimská imigrace by se měla z důvodu bezpečnosti omezit, papež František reagoval tím, že trvá na tom, že bezpečnost migrantů je důležitější než národní bezpečnost.

Neexistuje žádná statistika o tom, kolik katolíků opouští Církev kvůli vstřícnému postoji k islámu, ale lze dohledat neoficiální důkazy.
Ann Corocoranová, ředitelka organizace Refugee Resettlement Watch konvertovala ke katolicismu v roce 2002, ale později Církev opustila, když zjistila, že biskupská konference USA dostávala miliony dolarů ročně na rozmísťování muslimských uprchlíků.
Magdi Allam, významný italský muslimský novinář, byl pokřtěn papežem Benediktem XVI. při velikonoční vigilii v roce 2008. Roku 2013 oznámil, že odchází z Církve na protest proti jejímu mírnému postoji k islámu.

Allam, který zůstal křesťanem, opustil Církev kvůli jejímu „náboženskému relativismu, konkrétně kvůli legitimizaci islámu jako pravého náboženství“. Pocity katolíků nespokojených s tím, jak Církev nakládá s islámskou krizí, shrnul jeden francouzský politik: „Přiznávám, že jsem zděšený a už nehodlám chodit do Církve, která páchá sebevraždu před našimi zraky. I z této strany jsme zrazováni.

Zastírání

Tato situace v mnoha ohledech připomíná skandál s kněžským sexuálním zneužíváním, který způsobil mnoho škody Církvi v Evropě a v Americe. Jedním z nejdůležitějších aspektů tohoto skandálu bylo zastírání. Neochota mnoha kněží a biskupů nahlásit zneužívání umožnila jeho pokračování po celá desetiletí. Ale to, jak Církev nakládá s islámskou krizí, je ve skutečnosti také zastíráním. Z hlediska teologie církevní představitelé dlouhodobě minimalizují, ignorují a zakrývají značně velkou propast, která dělí islám a křesťanství. Zdůrazňují povrchní podobnosti mezi oběma náboženstvími a zároveň zastírají hluboké rozdíly. Ba co více, bagatelizují, a dokonce popírají násilnou povahu islámu.

Mír, nebo válka?

Docela nedávno, při výročí 11. září, papež František prohlásil, že náboženství „si nemohou přát nic jiného než mír“. Jistě, v podstatě má pravdu. Islám si přeje mír – až na to, že islámští učenci říkají, že míru lze dosáhnout jedině podrobením celého světa islámu. Církevní představitelé zatím ještě nepřišli na to, že když islám mluví o míru, myslí tím ve skutečnosti válku, ale řadoví katolíci nejsou tak zaslepeně naivní. A protože propast mezi tím, co o islámu říká církevní hierarchie, a tím, co katolíci vidí na vlastní oči, se stále zvětšuje, můžeme očekávat, že se Církvi odcizí ještě mnohem více věřících.

Sexuální zneužívání

Poté, co propukl skandál se sexuálním zneužíváním, se katolíci ptali: „Proč církevní představitelé nedělají víc na ochranu dětí?“ Nyní mají právo se ptát: „Proč nám neříkají celou pravdu o islámu?“ Stejně jako skandál s kněžským zneužíváním i tento skandál se zastíráním zahrnuje sexuální zneužívání – a pravděpodobně v mnohem větším rozsahu. Tentokrát pachateli nejsou kněží, ale muslimští migranti do Evropy. Ačkoli evropští politici tuto epidemii sexuálního zneužívání dlouho zakrývali, nyní je veřejně známa.

V důsledku muslimské migrace je Švédsko nyní druhé na světě v počtu případů znásilnění. V anglickém Rotherhamu pákistánské gangy za období patnácti let znásilnily 1400 dívek. V německém Kolíně nad Rýnem muslimští muži během jediné noci (na Silvestra) před budovou hlavního nádraží sexuálně napadli 1200 žen. Některé plavecké bazény v Německu jsou nyní odděleny podle pohlaví, aby se omezily časté sexuální útoky páchané muslimskými uprchlíky.

Vatikán určitě ví o obrovské eskalaci sexuálního zneužívání způsobené invazí migrantů, kterou povzbuzoval a usnadňoval. Ale zdá se, že papež František má větší obavy o bezpečí muslimských migrantů než o bezpečí jejich obětí.

Mnohem větší skandál

To, že Církev usnadňuje islámské podmanění Západu, se nakonec ukáže jako mnohem větší skandál, než bylo kněžské sexuální zneužívání. Na rozdíl od předchozího skandálu se oběti nebudou počítat v tisících, ale v desítkách milionů. A na rozdíl od skandálu se zneužíváním bude mít tento skandál oficiální schválení. Žádný církevní představitel nikdy neschvaloval zneužívání nezletilých, ale mnozí z nich schvalují nebezpečně zavádějící názor, že islám je neškodné nábo- ženství, které nám nijak neublíží.

William Kilpatrick

https://www.thecatholicthing.org

Přeložil Pavel Štička

Převzato z MONITOR 21 (12. 11. 2017), str. 10-11

aditya_wicak, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Sv. František mezináboženský (03.01.2024)
Karol Dučák: Přispějí konverze muslimů k posilnění Katolické církve? (02.09.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (3. část) (29.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (2. část) (25.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (1. část) (22.08.2022)
Kardinál Gerhard Müller o bratrství, křesťanství a islámu (28.02.2021)
Podávat svědectví, že Bůh je láska a dobrota (25.11.2020)
Kardinál Duka: Nechci strašit, ale útoky ve Vídni souvisí s námi (14.11.2020)
Igor Chaun: Jak se chovat vůči muslimům (07.10.2019)
Zabíjejte modloslužebníky, kdekoli je najdete... (08.06.2019)
Kardinál Müller: Křesťané 'se nemohou modlit jako muslimové, ani s nimi' (06.06.2019)
Muslimové konvertují na křesťanství v rekordních počtech (09.01.2019)
Co se dozvěděl konvertita z islámu o západní civilizaci (09.01.2019)
Bez křesťanského svědectví a kultury Západ nedokáže odolat islámu (06.11.2018)
Masové konverze muslimů ke křesťanství: "Lidé viděli pravý islám" (19.02.2018)
Úryvek z Modré knihy ohledně islámu, protestantismu a zednářstí (26.01.2018)
Konvertité z islámu žádají papeže v otevřeném dopise: Změňte své učení o islámu! (19.01.2018)
Proroctví Jana Pavla II.: "Islám podnikne invazi do Evropy" (25.11.2017)
Zjevila se Panna Maria ve Fatimě i proto, aby se obrátili muslimové? (18.10.2017)
Islám postrádá definici osoby (20.09.2017)
Dvě drobná svědectví (20.09.2017)
Elity z nás udělaly kolonie (07.09.2017)
* Diskrétní podmanivost nevládních organizací
* Nezřetelná hranice mezi obchodováním s migranty a humanitární pomocí
(14.08.2017)
P. Boulad SI: K dialogu není možné nikoho nutit (23.05.2017)
Vyznávají muslimové křesťanského Boha? (26.04.2017)
Kardinál Sarah: Kdo se zříká své kultury a náboženství, je odsouzen k zániku (21.04.2017)
O islámu, křesťanství a globalizaci s egyptským jezuitou Henri Bouladem (21.04.2017)
K atentátům na koptské křesťany v Egyptě (11.04.2017)
Migrace ve světle sociální nauky církve (27.03.2017)
Arcibiskup Carlo Liberati: "Díky vlastní hlouposti se každý z nás stane muslimem." (14.03.2017)
Doporučujeme! Islám vs. Křesťanství. Scott Hahn a další: Stručně a srozumitelně. Věříme v téhož Boha? (13.01.2017)
Interview s kardinálem Burkem: Islám je velmi vážné nebezpečí (16.12.2016)
Kardinál Burke: nejsme silní ve víře a proto jsme snadnou kořistí dobytí (islámem) (13.12.2016)
Vladimír Palko T. Halíkovi: Pokud se někdo vysmívá křesťanům, nic neriskuje. V případě islámu jde rouhačovi o život (06.11.2016)
Řecko: srdce muslimských uprchlíků se lámou pro Krista (06.11.2016)
O. Samir: je třeba klást kategorické podmínky muslimským přistěhovalcům (04.11.2016)
Rakouský kardinál: Dnes každý v Rakousku ví, co je to ramadán. Ale kdo ještě zná páteční půst? (23.10.2016)
Kardinál Burke: "Křesťané a muslimové neuctívají stejného Boha! (16.10.2016)
Deset let od přednášky Benedikta XVI. v Regensburgu (06.10.2016)
Panna Maria a islám - místo Panny Marie v katolických misiích mezi muslimy (29.09.2016)
Rémi Brague: Každý pravověrný muslim musí usilovat o prosazení šariátu (21.08.2016)
* Rémi Brague: V islámu je nejhorší návrat ke kořenům
* Rémi Brague: Je vztah islámu a křesťanství k násilí srovnatelný?
(09.08.2016)
Viděl jsem Pána: Úžasné mystická vidění lidí, kteří konvertovali z muslimského náboženství ke křesťanské (29.06.2016)
BYL MOHAMED FALEŠNÝ PROROK? (18.05.2016)
Modlitba za Evropu a výzva kostelních zvonů (23.03.2016)
* Křesťanští migranti jsou pronásledováni i v německých uprchlických táborech
* Chováme se nekřesťansky?
(27.02.2016)
Přednáška na téma Dříve muslim - nyní křesťan (10.02.2016)
Zastavte genocidu náboženských menšin, vyzývá Evrop. parlament (06.02.2016)
Muslim, který přemýšlí nad učením islámu, konvertuje na křesťanství (09.01.2016)
Máme s ateisty stejného Boha? (21.12.2015)
Kardinál Koch: Islámský stát je satanistická teroristická organizace (01.12.2015)
Korán nezná slitování (25.11.2015)
Islamisté začali zabíjet, když kapela zpívala: "Polib Ďábla!" Náhoda !? (18.11.2015)
Osm let od řezenského projevu o islámu - měl papež Benedikt pravdu? (17.11.2015)
A co když odpovědí na islamizaci je evangelizace? (06.11.2015)
Když katolický biskup pokřtí svého muslimského otce (06.11.2015)
Apoštolský vikář Aleppa: Islámský stát stvořily mocnosti tohoto světa (06.08.2015)
Evropa jako Kosovo (19.04.2015)
Exorcista Amorth: "ISIS je satan" (19.04.2015)
Džihádisté zničili kostel Panny Marie právě na Velikonoční neděli (07.04.2015)
Terorista z ISIS zázračně uviděl Ježíše a odmítl islám (doplněno) (04.03.2015)
Můj půst a 21 popravených křesťanů (23.02.2015)
Východiskem křesťansko-muslimského dialogu je naše společné lidství (16.02.2015)
Chceme se potkat s islámem? Vraťme se ke Kristu! (12.02.2015)
Budhismus: Co je to přesně? (30.12.2014)
Doporučujeme k ujasnění: O sadismu a genocidě (01.12.2014)
Londýn: Azylové domy pro konvertity (29.11.2014)
Islámský stát proti katolické církvi (07.11.2014)
Musíme otevřít dveře křesťanům v Iráku (21.08.2014)
Je třeba zachránit pronásledované menšiny v Iráku (21.08.2014)
Petice vyzývá OSN, aby zastavila genocidu křesťanů v Iráku (21.08.2014)
Křesťanská knihovna zapálena muslimskými extrémisty (13.03.2014)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 13. 11. 2017 | 4246 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Monitor 21/2017
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace