Zajímavé...

ČÍM JE ČLOVĚK BEZ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ?

 Rašo, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org Projev arcibiskupa Cyrila Vasila SJ, sekretáře Kongregace pro východní církve, který odvysílal Vatikánský rozhlas (Vatican News) na Velikonoční pondělí 2. dubna 2018.

Jistá agentura při sociologickém průzkumu zjistila, že procento těch, kteří se prohlašují za věřící křesťany je vyšší než těch, kteří věří ve zmrtvýchvstání a vzkříšení těla. Tento statistický údaj je šokující a zarmucující zároveň.

Být křesťanem, považovat se za věřícího a nevěřit přitom ve zmrtvýchvstání, pochybovat o historičnosti Kristova zmrtvýchvstání i o našem vlastním budoucím vzkříšení s Kristem je totiž paradoxem, vnitřně si odporujícím.

Víra ve vzkříšení z mrtvých není jen volitelný doplněk jakéhosi etického učení, které může být na křesťanství tak obecně sympatické, ale je to podstata a důvod celého křesťanství. Víra ve zmrtvýchvstání a víra v Boha jsou neoddělitelné. Popírání jednoho je popíráním i druhého. A popírání existence Boha vede k uzávěru, který lapidárně vyjádřil ruský spisovatel Dostojevskij slovy: "Pokud Bůh není, vše je dovoleno". A filozof Berďajev, rozvíjí tuto jeho myšlenku následovně: "popření nesmrtelnosti člověka se rovná popření člověka. Buďto je nesmrtelným duchem, který má ve vínku věčnost, nebo je jen smyslovým a pomíjivým jevem, pasivním produktem svého přírodního a společenského prostředí. Pokud je pravdivou druhá možnost, pak nemá žádnou vlastní hodnotu, a zlo ani hřích neexistují. Proto Dostojevskij brání nesmrtelnost lidské duše, svobodné a odpovědné duše, jejíž trvání je věčné a absolutní. Přijímat existenci morálního zla a lidské odpovědnosti za něj značí rozeznat samotnou podstatu lidské osobnosti: zlo se spojuje s osobností a egocentrismem."..."Život a osud toho nejmenšího z lidských tvorů má absolutní význam z hlediska věčnosti: jeho život a osud jsou věčné."

Pokud bychom chtěli vyjádřit tyto hluboké pravdy jednoduššeji ne filozofickou řečí, mohli bychom je formulovat i takto:

Někteří lidé popírají Boha a myslí si, že bez Boha je vše dovoleno. Jenže čím je bez Boha svědomí? Pokud Boha není, jestliže Kristus nevstal z mrtvých, pokud duše není nesmrtelná, pokud člověk nenese na věčnost odpovědnost za své jednání, jestliže věčnost neexistuje - tak potom není žádné spravedlnosti, mimo té lidské, které lze snadno uniknout a která je v našich rukách i s jejími kritérii a hodnotovým systémem, který si upravíme podle naší chuti, pak snad můžeme žít jako zvěřata, ba hůř než zvířata, pak je naše svoboda nástrojem záhuby pro všechny kolem nás, kteří nám nějakým způsobem mohou překážet a překážet při uskutečňování našich choutek.

Vždyť čím je bez Boha a bez víry ve vzkříšení odpovědnost za špatný čin, za zločin? Pokud není Boha, pokud se smrtí všechno končí, pak Hitler a Stalin, vrahové z plynových komor a gulagů jsou na tom stejně jako sv. František nebo obětavá Matka Tereza. A zločinný vrah by byl na tom stejně jako jeho oběť. Pokud bych popíral vzkříšení a věčný život, pak bych musel uznat, že Maxmilián Kolbe, který v Osvětimi obětoval svůj život za otce rodiny, by byl hlupák a esesák který ho poslal zemřít do bunkru hladu by byl vlastně úspěšný člověk, který si uměl "udělat pořádek v podniku, který řídil" ... a v sérii podobně šokujících kontrastních a absurdních příkladů bychom mohli pokračovat donekonečna.

Ne a stokrát ne. Být ušlechtilý nebo podlý není, nemůže, nesmí být totéž. ... Nebo snad ano?!

Bez víry ve zmrtvýchvstání bychom museli žít ve strašlivé představě, že definitivním cílem našeho celoživotního putování je smrt a hřbitov a že za nimi je pak už jen tma a nicota. Kdybychom připustili tuto alternativu, tak bychom došli do paradoxu, že bychom museli připustit, že celý lidský život je jedno velké absurdum, jedna obrovská nesmyslná, ba zlomyslná nespravedlnost. Pak by nemělo smysl opravdu nic - ani láska, ani obětavost, ani ohleduplnost - užijme si co nejvíce si dokážeme ze života urvat, kašleme na vše co nám nepřináší požitek, a nakonec si řekněme - celý život je jeden velký nesmysl. ... Strašná představa chaosu.

Naštěstí však víme, že tomu není tak! Kristovo zmrtvýchvstání nás přesvědčuje o tom, že smrt a hrob, jsou jen přestupní stanicí. A naším životem, našim každodenním rozhodováním a ve konečném důsledku našim posledním životním rozhodnutím, spolu s naším posledním výdechem můžeme svobodně určit, kterým směrem se jednoznačně, neměnitelné a nenávratně vezmu náš "další život". Naštěstí však víme, že tomu tak není! Kristovo zmrtvýchvstání nás přesvědčuje o tom, že smrt a hrob, jsou jen přestupní stanicí. A naším životem, našim každodenním rozhodováním a v konečném důsledku našim posledním životním rozhodnutím, spolu s naším posledním výdechem můžeme svobodně určit, kterým směrem se jednoznačně, neměnitelně a nenávratně bude ubírat náš "další život".

- zda se svým svobodným rozhodnutím hloupě, nesmyslně a nešťastně rozhodneme pro odmítnutí společenství s Bohem, pro tu věčnou samotu zatracení, pro definitivní ztrátu schopnosti milovat, pro věčnou, zžírající závist a nenávist, nenávist k Bohu, ke všem stvořením a ke všemu stvoření, pro nekonečnou nenávist k sobě samotnému, tedy k tomu stavu, který nazýváme peklem a na vyobrazení kterého je obraz pálících plamenů a neuhasínající žízně jen chabým a neadekvátním přirovnáním.

- nebo se nasměrujeme k tomu životu, který bude definitivním naplněním naší nejhlubší touhy po pravdě, po kráse, po dobru, tedy po Bohu, ve věčném spojení s ním v radostném očekávání vzkříšení těla, v očekávání té nepředstavitelné nové skutečnosti, kterou Písmo nazývá "nové nebe a nová země","kde není bolesti, zármutku ani pláče, ale život nekonečný".

Katechismus katolické církve (991) jednoduše učí, že: "Víra ve vzkříšení mrtvých byla podstatným prvkem křesťanské víry už od jejích počátků:« vzkříšení mrtvých je jistota křesťanů. Vírou ve vzkříšení jsme [křesťany]. »" Na Východě to vyjadřuje pozdrav, kterým se věřící zdraví v těchto dnech. Christos voskrese! Voistinu voskrese! Kristus vstal z mrtvých! Opravdu vstal! Latinská liturgie při každém slavení nám předkládá víru v eucharisticky přítomného Krista jako tajemství víry, které vyznáváme slovy: Smrt tvou, Pane, zvěstujeme a tvé zmrtvýchvstání vyznáváme, dokud nepřijdeš ve slávě!

Církev v liturgii vyznává víru v Krista, tedy to, že Kristus "třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. A vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A zase přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království nebude konce" a že ..."očekáváme vzkříšení mrtvých a život budoucího věku ". Vyslovme i dnes tato slova s vědomím jejich nesmírné, životní důležitosti a potvrďme to celým naším životem a jednáním.

Slovenský originál článku a zároveň možnost poslechu ve formátu MP3 - ZDE

Převzato ze stránek http://sk.radiovaticana.va/, 2. 4. 2018

arcibiskup Cyril Vasil', Mnikh&Ipatiy Vashchyshyn, OSBM, CC BY-SA 4.0, commons..

Sdílet

Související články:
Vladyka Milan Chautur: POSLEDNÍ SOUD (Neděle masopostní) (15.02.2023)
Biskup Fulton J. Sheen: BOŽÍMU SOUDU NIKDO NEUNIKNE (14.01.2023)
Pán Ježíš mluví o očistci (30.11.2022)
Pán Ježíš hovoří o posledních dnech (20.11.2022)
Jak dlouho trvá utrpení duší v očistci? Jak jim pomoci (20.11.2022)
Biblický základ pro očistec (19.11.2022)
Panna Maria a očistec (14.11.2022)
Páter Pio: "Váš manžel je v pekle" (12.11.2022)
Tajemství duší v očistci III (Mária Simma - rozhovor) (05.11.2022)
Existuje očistec? - Rozumem vyvrácené tvrzení protestantů, že očistec neexistuje (04.11.2022)
Tajemství duší v očistci II (Mária Simma - rozhovor) (03.11.2022)
Tajemství duší v očistci I (Mária Simma - rozhovor) (02.11.2022)
Byl jsem v očistci, tohle jsem viděl. Přítel Pátra Pia o očistci. (27.10.2022)
Slovo kněze: Jaké množství bude spaseno? (14.09.2022)
P. Robert Skrzypczak - Antikrist - tvář svůdce lidstva (video) (30.07.2022)
Získejte si přímluvce na Velikonoce tím, že je osvobodíte (13.04.2022)
Zdá se, že - o zdání dobrého života, který není ... (11.04.2022)
Proroctví bl. Anny Kateřiny Emmerichové: Pravá a nepravá církev (10.02.2022)
Mohou se z duší v pekle stát démoni? Může být např. mobil (závislost na něm) počátkem Pekla? (25.01.2022)
Jaké je to ležet v rakvi a s čím se tam leží? (11.01.2022)
Otec Juraj Jendrejovský: Lidé s osobním vztahem ke Kristu umírají s radostí (04.12.2021)
Co bude po smrti - Očistec není dočasné peklo, ale popisy svatých raději nečtěte v noci (10.11.2021)
Karol Dučák: Prosím tě, nechoď zítra do práce! (Inspirované skutečnými událostmi) (09.11.2021)
Ano, Bůh může odpustit duši v pekle, žádá-li o milost. Ale... (03.11.2021)
Nestačí jen zapálit svíčku na hrobě (30.10.2021)
Karol Dučák: Píše se v dokumentech Druhého vatikánského koncilu o pekle? (09.10.2021)
"Každý se boji smrti těla, ale jen málokdo se bojí smrti duše." (04.09.2021)
Z odkazu svatého Charbela: V okamžiku smrti se bude počítat jen láska (24.07.2021)
Svatá Hyacinta Marto, patronka rozjímání o pekle? (13.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 7 (06.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 6 (04.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 5 (02.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 4 (30.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 3 (28.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 2 (26.06.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 1 (24.06.2021)
Neobvyklý sen - Vytvořit Nebe podle vlastních představ (13.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: NEBE "NENÍ" PRO VŠECHNY ... PROČ? (13.06.2021)
Kdyby si Chaplin mohl vybrat věčnost (27.05.2021)
Zamyšlení: Pokání na smrtelné posteli (12.05.2021)
Peklo je věčné (12.05.2021)
Tři dny temnoty (18.04.2021)
Ježíš říká otci Piovi o konci světa (17.04.2021)
Prorokovala ctihodná řeholnice v 19. století dnešní pronásledování Církve? (15.02.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Již delší dobu mám vidiny různých osob a jejich výrazů... (05.02.2021)
Kardinál hovoří o Novém světovém pořádku - Facebook zasahuje (25.01.2021)
P. Ľubomír Urbančok: Co je to očistec (26.11.2020)
... a tehdy k ní přicházely duše z očistce (07.11.2020)
Modlitba za zemřelé: Biblické a historické kořeny (07.11.2020)
Mylné názory o osudu zemřelých (02.11.2020)
Proč není očistec středověký výmysl (29.10.2020)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 7 - Očistec (29.10.2020)
Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad (23.10.2020)
Africký kardinál: Fatima potvrzuje, že peklo je skutečné a ne výmysl Církve (15.05.2020)
Svatá Faustina o pekle (18.04.2020)
... co uděláte vy, když zjistíte, že Bůh je? (10.01.2020)
Karol Dučák: Co stojí za zpochybňováním neomylnosti kanonizací? (21.12.2019)
Když umírá někdo blízký ... (také video) (05.12.2019)
Boj o duši otce (19.11.2019)
Náš život je cestou do večnosti (10.11.2019)
Sestra Josefa Menéndez (a její kontakt s dušemi v očistci) (02.11.2019)
Co věří katolíci: 10 pravd o očistci (02.11.2019)
Očistec, co to vlastně je? (01.11.2019)
Dušičková naděje (01.11.2019)
Co dělá náš anděl strážný, když zemřeme? (30.10.2019)
Proč zapálit Svíčku za nenarozené děti nebo Jak může Bůh zaplnit prázdné místo po potraceném dítěti (30.10.2019)
Maria pomáhá svým ctitelům v očistci (28.10.2019)
F. J. Sheen jasně varuje před Antikristem (01.09.2019)
Milan Glaser: Dějiny nejsou nekonečné (27.05.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 13 – nové nebe a nová země (24.04.2019)
Bůh dává do poslední chvíle života možnost olitovat hříchy (Dal ji i Stalinovi) (18.03.2019)
Je zvláštní, že katolíci uctívají relikvie? Zde najdete vysvětlení. (07.03.2019)
Kázání prof. Petra Piťhy v kostele Matky Boží před Týnem při requiem za Jana Palacha (30.01.2019)
Dcera svědčí o odchodu otce z očistce do nebe (28.01.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 12 – Druhý Kristův příchod a poslední soud (15.01.2019)
Tajemství duchovní sféry - 12 faktů o andělech, které má vědět každý křesťan (15.12.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 8 - Události před koncem světa (20.11.2018)
* JEDEN DEN V OČISTCI - svědectví fr. Daniela Natale* Bible a světci o očistci (16.11.2018)
Kde končí duše potracených dětí? (11.11.2018)
Nebe, peklo, očistec (28.10.2018)
Smrt, poslední soud a věčný život očima exorcisty (20.10.2018)
Moc zasvěcení Panně Marii (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 10 - Antikrist (28.09.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 9 - Církev na konci časů (24.09.2018)
Neustál tlaky depresí, tíhu, kterou musel nést - poslední rozloučení s Jirkem, promluva (31.08.2018)
ÚTOKY SATANA na Kristovu Církev se stále více stupňují! (27.08.2018)
4 nejběžnější mýty o ďáblu - nedejte se obalamutit! (18.08.2018)
Co s dušemi sebevrahů? Skončí v pekle? (20.07.2018)
Klavírní virtuóz Fryderyk Chopin odmítal před smrtí zpověď. Kněz ho přesvědčil. Jak? (11.07.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 6 - Peklo (19.06.2018)
Modlitba o milost šťastné smrti (18.06.2018)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (01.06.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 5: Nebe (08.05.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 4 - Smrt a osobní soud (28.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 3. - Smrt v Novém Zákoně (19.04.2018)
P. Marián Kuffa: Z čeho má strach Marián Kuffa (08.04.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 2. - Smrt ve Starém Zákoně. (04.04.2018)
Antikoncepce spustila epidemii osamělosti: tisíce umírají opuštění a bez povšimnutí (24.03.2018)
Eschatologie - o posledních věcech 1. - Stáří a smrt z pohledu filosofie (21.03.2018)
* Biskup Fulton Sheen: Kde je Antikrist? (text)
* - Znamení časů, Antikrist, krize v Církvi a ve společnosti (audio)
(28.12.2017)
Polibek zemřelé matky (23.12.2017)
Vzkazy z nebe (03.12.2017)
Navštívily duše z očistce lidi na zemi? (30.11.2017)
Naděje vadnoucích věnců (post-dušičkové zamyšlení) (18.11.2017)
Věčnost - daleko za horizontem? (10.11.2017)
Očistec - mylné názory (03.11.2017)
AKTUÁLNĚ! Jak můžeme duším v očistci pomáhat? (02.11.2017)
"Duše v plamenech": Temná a děsivá vize očistce od světice ze 14. století (02.11.2017)
Pojďme se modlit s celoročním průvodcem - knihou: 365 dní s dušemi v očistci (30.10.2017)
Jasnovidci, média, telepati a postoj Katolíckej cíirkve (03.06.2017)
Co zmůžou před Bohem slzy matky (15.04.2017)
Naléhající duch (21.01.2017)
Poselství listopadových svátků (02.11.2016)
Dopis z pekla (30.10.2016)
Církev nepovoluje rozptylování popela zemřelých, ani jeho domácí uchovávání (25.10.2016)
Svatou Faustinu překvapilo, koho viděla v očistci, v "tom vězení utrpení" (04.10.2016)
Alarmující příběh papeže, který z očistce naléhavě prosil o pomoc (22.09.2016)
Zveme vás k modlitbě novény od 1. do 8. listopadu za duše v očistci (01.11.2015)
Je očistec výmysl? (31.10.2015)
Otec Candido Amantini: Peklo nebylo v Božím plánu (27.07.2012)
Smrtelná postel (25.04.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 02. 04. 2018 | 4410 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: sk.radiovaticana.va
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace