Zajímavé...

Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech

Lidé, Foto: Nemo, CC0 1.0, pixabay.com 1. Plnoleté dítě si najde partnera se kterým intimně žije. Co jako rodič mohu dělat?
2. Dítě si najde partnera, který je rozvedený a začnou spolu žít.
3. Případ ne pro rodiče, ale pro partnera: Mohu mít nový vztah, když mě manžel opustil?

Otázky:


Pochválen buď Ježíš Kristus! Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech:

1. Plnoleté dítě si najde partnera se kterým intimně žije. Co jako rodič mohu dělat? Je něco jiného než modlit se? Podle toho, jak chápu církevní právo, tak mladí žijí ve hříchu. Mám je vyhostit a ani se s nimi nestýkat?

2. Dítě si najde partnera, který je rozvedený a začnou spolu žít. Vztah je super, navzájem se milují, podporují ... Jen partner je rozvedený (církevně se vzít nemohou, předpokládám), mají už spolu dítě, tedy i dítě potřebuje otce a mámu a také prarodiče. Myslím, že není dobře je takříkajíc "vydědědit" a nestýkat se s nimi, protože i děti by měly vidět, že i my jako staří rodiče milujeme své děti - jen nežijí v hříchu?

3. Toto je případ ne pro rodiče, ale pro partnera: Vzali jsme se a žijeme spolu, řekněme 5 let a máme spolu dítě. Manžel se rozhodl, že nechce už být s námi, protože si našel jinou partnerku. Manželství nemůže být anulováno, protože nebyla žádná překážka, když jsme se brali. Co mám jako manželka, kterou manžel opustil, dělat, jelikož jsme si slíbili věrnost do smrti, znamená to, že mám zůstat svobodnou mámou s malým dítětem?

Všechno jsou to hypotetické situace z mé strany. Jsou to jen otázky, které si s manželkou klademe a snažíme se najít odpovědi, jelikož takových případů je kolem nás mnoho a někdy člověk neví, jak má zareagovat, resp. co by sám dělal. Požehnaný den.

Odpovědi:


1.

Co se týče první otázky: dítě je plnoleté a tudíž je samo zodpovědné za svá rozhodnutí. Jako rodič na něj můžete mít vliv, ale nemůžete ho donutit, aby nežilo ve hříchu. To, že žije ve hříchu, není určeno církevním právem, ale přirozenou morálkou, která říká, že sex patří výlučně do manželství, protože jen v manželství je přítomen jeho sjednocující význam a protože jen manželství vytváří prostředí, kde je případné počaté dítě v bezpečí. Potvrzuje to i Bůh ve svém přikázání: Nesesmilníš!

Jako rodiči vám nemůže být jedno, že vaše dítě žije v těžkém hříchu a v případě smrti by bylo zatraceno. Proto musíte udělat všechno, co se udělat dá. Nejdůležitější je ho vychovat tak, aby k takové situaci nedošlo. To se dá jen tak dlouho, dokud je dítě formovatelné: ohýbej mě, mamko, dokud jsem já Janko ... Dospělému můžete radit, pokud o vaši radu stojí, domlouvat, pokud vás chce poslouchat.

Co se týče radikálních prostředků jako je "vyhoštění" nebo nestýkání se, to závisí na okolnostech. Máme být radikální, když jde o věčný život nebo smrt. Ale tak, abychom nebyli nelítostní.

Pokud je dítě dosud na vás závislé, protože u vás bydlí a / nebo ho ještě živíte, máte právo i povinnost od něj požadovat, aby respektovalo vaše pravidla.

Např., aby nepřespávalo pod vaší střechou s partnerkou / partnerem, aby nevedlo nevázaný život, a pod.
Nemáte ho finančně podporovat ve věcech, které jsou v rozporu s morálkou: např., synovi, který požaduje, abych mu platil ubytování na studiích, kde se chystá bydlet s partnerkou, nedám ani euro. Dceři, která jede na dovolenou s partnerem, nepřispěji.
Kdo dobrovolně žije ve veřejném těžkém hříchu a nechce se ho vzdát, a zároveň chce, abych ho živil, tomu mám právo říci ne. To není "nelítostné". Příklad: jistá dcera drogovala a chodila domů pozdě v noci a neustále porušovala pravidla. Jednoho dne jí otec řekl: dost. Dveře domova se jí více neotevřely. A pomohlo to. Změnila svůj postoj a začala spolupracovat.

Ale i kdyby to nepomohlo, i kdyby vám srdce krvácelo (a to jistě bude), nemáte právo spolupracovat na hříchu vašeho dítěte, neboť tím se stáváte spoluzodpovědným za jeho zkázu.
Když se vaše dítě osamostatní, zbývá vám už "jen" modlitba. Ta je však mocným prostředkem, který obvykle účinkuje nejvíce. Žádná modlitba nevyjde nazmar. I kdyby se zdálo, že výsledek se nedostavuje.


2.

Co se týče druhé otázky: vaše dítě udělalo velmi špatné rozhodnutí. Na přirozené lidské úrovni to sice funguje, ale na duchovní úrovni žijí oba v těžkém hříchu. S tím souhlasit nemůžete. Vaše dítě žije s člověkem, který mu nepatří. A i své dítě, tedy vašeho vnuka, zbavili možnosti žít s rodiči spojenými svátostnou milostí. Jakkoli těžce to vypadá, jediné skutečné řešení této situace je, že manžel by se měl vrátit ke své původní manželce, pokud se to dá, a vaše dcera by měla zůstat svobodnou matkou, protože před Bohem svobodnou matkou je.

dítě, PublicDomainPictures, CC0 1.0, http://pixabay.com


Že dítě potřebuje oba rodiče a prarodiče? Na to měli myslet předtím, než začali spolu žít. Každé naše rozhodnutí má nějaké následky.

Jeden člověk, který zplodil nemanželské dítě, si stěžoval, že by chtěl, aby obě jeho děti měly plnohodnotného otce, i dítě z právoplatného manželství, i dítě konkubíny, ale neví, jak to udělat. Odejít od své původní rodiny nechce. Řekl jsem mu: bohužel, to se vám nikdy nepodaří. Chápu, že milujete i to druhé dítě, ale bohužel ono nikdy nebude mít otce, který by byl zcela jeho. To je daň, kterou si vybírá hřích.

Co máte jako rodiče dělat? Na tuto otázku se neodpovídá snadno. V každém případě je vaší povinností dát jim najevo, že s tím jako rodiče nesouhlasíte. Znamená to, že se jim máte úplně vyhýbat? Nemyslím. Tak, jak se nevyhýbáme ani jiným lidem, byť víme, že žijí v omylu a hříchu, tak se nedá zcela vyhnout takovým vztahům s našimi nejbližšími na přirozené lidské úrovni. Můžete jim prokazovat lásku, ale nesmíte se podílet na jejich hříchu schvalováním nebo pomocí.
Např., Můžete se s nimi setkat, dát jim dárek na narozeniny, pomoci jim v těžké situaci a pod., ale nemůžete se zúčastnit na civilním sňatku, pokud jej uzavřou, nebo jim poskytnout ubytování ve svém domě, ani dělat nic, co by znamenalo schválení toho, že spolu žijí.


3.

Třetí otázka je, co se týče odpovědi, jednoduchá.

Pokud manželství platí, tak váže oba až do smrti. Manželka, kterou manžel opustí, nemá právo vstoupit do dalšího vztahu, neboť by to bylo cizoložství. Bez ohledu na to, jestli už spolu měli děti nebo ještě ne.

Ano, takové věci se stávají dnes poměrně často, protože manželství je dnes nejnapadanější instituce na světě a mnoho manželství se rozpadá. Ani to, že já nejsem přímým viníkem rozpadu manželství, mi nedává právo své sliby lásky, úcty a věrnosti vzít zpět.

Konec - konců, manželství je obrazem vztahu Boha k lidem a Boží lásky. Jestliže my jsme nevěrní, Bůh zůstává věrný. Jak ho opustíme, On nás neopustí, ani kdybychom mu naplivali do obličeje a ukřižovali ho.


Counselling, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com


Ano, život není obvykle lehký. Ale všechna jeho trápení jsou jen do času. A pokud my vytrváme v postoji lásky, dostaneme svou odměnu. Vychovávat dítě samému je těžké. Ale horší by bylo zaprodat svou nesmrtelnou duši za kousek pozemského štěstí. To platí i o těch předešlých dvou případech. Není tak mnoho lidí dnes, kteří to ještě chápou. Co na tom! Hlavně abychom neztratili Boha. Když máme Jeho, tak máme všechno.


Závěr: Jak máme přistupovat k dětem, které pochybili? S láskou, ale v pravdě.

o. ThLic. Peter Labanič,
předseda Rady pro rodinu Řeckokatolické eparchie Košice

Převzato z Facebook - Vladyka Milan odpovedá, článek naleznete zde.

hamist, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com/cs


Modlitba, Nemo, CC0 1.0, http://pixabay.com

Sdílet

Související články:
Rozhovor ve zpovědnici (manželka neschopná lásky?) (25.08.2023)
Kurz o přirozeném plánování rodičovství (20.08.2023)
Páter Pio: Generace matek, které nebudou schopné vychovat vlastní děti (09.07.2023)
Litanie k Nejdražší Krvi Páně (05.07.2023)
KLÍČOVÉ ZÁSADY pro moudré a požehnané manželství (05.07.2023)
Dokumentární film Manželství z tlakového hrnce (08.02.2023)
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 12. 2020 | 2103 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Facebook - Vladyka Milan odpovedá
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace