Zajímavé...

Chceme se potkat s islámem? Vraťme se ke Kristu!

aditya_wicak, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com
P. Piero Gheddo
www.radiovaticana.cz
Již několik měsíců se na světla ramp dostává terorismus islámského ražení, který je vykreslován jako vážné nebezpečí pro Evropu. Mnozí se ptají, co dělat. Diskutuje se o zákonech přiměřených závažnosti situace, avšak výzvy k vyšší bdělosti a neústupnosti jsou málo platné.

Náš demokratický, bohatý a zesvětštěný západní svět je dezorientován. Naše a islámské národy si nerozumějí. Mezi naší touhou po klidném životě a násilím teroristů zeje propast.

Nedávné dějiny – tedy ty, které nastaly po newyorských Dvojčatech – ukázaly, že války proti islámskému extremismu (v Afghánistánu, Iráku a dnes proti kalifátu) nejenom problém terorismu neřeší, nýbrž celou situaci ještě zhoršují. „Svatá válka“ a „mučednictví za islám“ se rozšířily v mnoha zemích. Miliarda čtyři sta milionů lidí žije v přesvědčení, že jejich náboženství a náboženskou kulturu nelze válkou porazit. Co tedy dělat?

Papež František ve své lednové promluvě k Papežskému institutu arabistických studií a islamologie vyzdvihl dialog s muslimy a mimo jiné řekl: „Více než kdykoli v minulosti je dnes nutné utvářet lidi schopné vést dialog s muslimy, protože nejúčinnější protilátkou na jakýkoliv typ násilí je výchova, vedoucí k objevu a přijetí rozdílností v jejich bohatství a plodnosti“. Vyžaduje se tu postoj naslouchání, abychom byli schopni porozumět hodnotám, které druhý přináší. A v jeho důsledku papež poukazuje na „vhodnou formaci, abychom upevněni ve vlastní identitě mohli růst ve vzájemném poznání“. Nesmíme však upadnout do „nástrah smířlivého synkretismu, který je nakonec prázdný a věští totalitarismus bez hodnot“, uzavírá Svatý otec. Jak vidno, střet dvou společností, které si navzájem nerozumějí, není v základu motivován politicky či ekonomicky, nýbrž nábožensky. Podívejme se, proč.

Především je nutné říci, že ideálem Západu je „svoboda“ člověka, včetně vyvázanosti ze zákonů Boha, který stvořil svět a lidstvo. Žijeme v prakticky ateistické společnosti a islámské národy proto na křesťanský Západ pohlížejí jako na nepřítele a nebezpečí pro svou víru. Moderní svět je sice přitahuje, zároveň jim ale nahání strach! Náš život je pohoršuje, nechtějí žít ve stále nelidštějším světě, jako je ten náš, zevně bohatý, avšak uvnitř vyprahlý a prázdný. Sami si na něj často stěžujeme.

Refrén, který je slyšet v mešitách a opakuje se v islámském tisku, je tento: posláním těch, kdo věří v Korán, je navrátit Boha ateistickému Západu, který pozbyl svého mužství. Tyto názory, vštěpované také ve školách již od nejútlejšího věku, jsou součástí muslimské víry a kultury. Pouze menšina praktikuje islámský terorismus, ale ideologii této menšiny sdílejí miliony muslimů. (…) V současnosti, která naši společnost stále více zbavuje ideálů a stále silněji dohání k pesimismu, egoismu a krizi, protože se nedostává dětí (kolik milionů potratů napočítáme za posledních třicet let?), islám provokativně vede k vyhlášenému cíli, kterým je víra v Boha – byť je to Bůh Koránu, který jistě není Bohem evangelia. A činí to všemi možnými prostředky – od demografického růstu k terorismu, od „svaté války“ k „mučednictví za islám“. Na Západě většinou žijeme tak, jako by Bůh neexistoval. Pokud se však chceme potkat s islámem a vést s ním dialog, musíme se vrátit k Bohu a Desateru, k Ježíši Kristu a jeho evangeliu, a to nejenom ve svém osobním životě, nýbrž v životě rodiny, společnosti, školství, sdělovacích prostředků a podobně. Jinak řečeno – vrátit se ke své křesťanské identitě. Alternativou je válka proti muslimským národům, kterou v dlouhodobém výhledu jistě prohrajeme z jednoho prostého důvodu – muslimové jsou totiž mladí, kdežto my jsme hodně zestárli!

Musíme si na muslimy utvořit realističtější názor a pochopit, jakou závažnou zodpovědnost (dějinnou i současnou) na zrodu a šíření „terorismu“ islámského ražení neseme také my, západní křesťané. (…) Další věcí je skutečnost, že islám nedefinuje sám sebe v závislosti na „svobodě člověka“, nýbrž na „podřízenosti Bohu“. Opakuji: koranickému, a nikoli evangelnímu Bohu! Islám prožívá a hlásá Alláhovu přítomnost v životě jednotlivce, rodiny i společnosti. Víra je pro muslima největším darem, který mu Bůh poskytl a který je třeba uchovávat modlitbou a dodržováním přikázání. Islámská víra není pouze osobní volba (jak to hlásá a vnucuje naše sekularizace), nýbrž utváří příslušnost ke společenství věřících a celému lidstvu, které Bůh stvořil.

Islám je náboženství, které, alespoň částečně, vychází z křesťanského kořene – Boha Abrahámova, takže jej v jeho prvních dobách někteří církevní otcové nazývali „křesťanskou herezí“. Avšak dnes to jistě není polidšťující náboženství – sama islámská realita ve svém porušování práv mužů a žen o tom poskytuje negativní obrázek. Avšak to by byla jiná diskuse stejně jako debata o povinnosti hájit sebe i vlastní národ před agresí a vnější invazí, kterou mají státy i každý z nás.

Závěrem nicméně tlumočím, co jsem slyšel od mnoha křesťanských biskupů, žijících v islámských zemích. Jsou přesvědčeni o tom, že z pohledu Božího plánu má také dnešní islám v lidských dějinách svou roli, kterou neznáme, ale která si zasluhuje úctu a pozornost. Pro nás křesťany je výzvou setkání, a nikoli střet s muslimy, dialog, a nikoli válka, návrat k víře a životu v Kristu, a nikoli teoretický či praktický ateismus.

O. Pierro Gheddo z Papežského institutu zahraničních misií (PIME) je novinář a zakladatel několika zpravodajských agentur a misijních časopisů, který za čtyřicet let misijního působení navštívil bezmála všechny islámské země.

Z internetové agentury Asia News (10.2.2015) přeložila Jana Gruberová

Další články z podrubriky Reportáže, reflexe, sloupky


Převzato z www.radiovaticana.cz, článek naleznete zde., 11. 2. 2015

falco, CC0 Public Domain / FAQ,pixabay.com

Sdílet

Související články:
Sv. František mezináboženský (03.01.2024)
Karol Dučák: Přispějí konverze muslimů k posilnění Katolické církve? (02.09.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (3. část) (29.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (2. část) (25.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (1. část) (22.08.2022)
Kardinál Gerhard Müller o bratrství, křesťanství a islámu (28.02.2021)
Podávat svědectví, že Bůh je láska a dobrota (25.11.2020)
Kardinál Duka: Nechci strašit, ale útoky ve Vídni souvisí s námi (14.11.2020)
Igor Chaun: Jak se chovat vůči muslimům (07.10.2019)
Zabíjejte modloslužebníky, kdekoli je najdete... (08.06.2019)
Kardinál Müller: Křesťané 'se nemohou modlit jako muslimové, ani s nimi' (06.06.2019)
Muslimové konvertují na křesťanství v rekordních počtech (09.01.2019)
Co se dozvěděl konvertita z islámu o západní civilizaci (09.01.2019)
Bez křesťanského svědectví a kultury Západ nedokáže odolat islámu (06.11.2018)
Masové konverze muslimů ke křesťanství: "Lidé viděli pravý islám" (19.02.2018)
Úryvek z Modré knihy ohledně islámu, protestantismu a zednářstí (26.01.2018)
Konvertité z islámu žádají papeže v otevřeném dopise: Změňte své učení o islámu! (19.01.2018)
Proroctví Jana Pavla II.: "Islám podnikne invazi do Evropy" (25.11.2017)
Církev usnadňuje islámské podmanění Západu (13.11.2017)
Zjevila se Panna Maria ve Fatimě i proto, aby se obrátili muslimové? (18.10.2017)
Islám postrádá definici osoby (20.09.2017)
Dvě drobná svědectví (20.09.2017)
Elity z nás udělaly kolonie (07.09.2017)
* Diskrétní podmanivost nevládních organizací
* Nezřetelná hranice mezi obchodováním s migranty a humanitární pomocí
(14.08.2017)
P. Boulad SI: K dialogu není možné nikoho nutit (23.05.2017)
Vyznávají muslimové křesťanského Boha? (26.04.2017)
Kardinál Sarah: Kdo se zříká své kultury a náboženství, je odsouzen k zániku (21.04.2017)
O islámu, křesťanství a globalizaci s egyptským jezuitou Henri Bouladem (21.04.2017)
K atentátům na koptské křesťany v Egyptě (11.04.2017)
Migrace ve světle sociální nauky církve (27.03.2017)
Arcibiskup Carlo Liberati: "Díky vlastní hlouposti se každý z nás stane muslimem." (14.03.2017)
Doporučujeme! Islám vs. Křesťanství. Scott Hahn a další: Stručně a srozumitelně. Věříme v téhož Boha? (13.01.2017)
Interview s kardinálem Burkem: Islám je velmi vážné nebezpečí (16.12.2016)
Kardinál Burke: nejsme silní ve víře a proto jsme snadnou kořistí dobytí (islámem) (13.12.2016)
Vladimír Palko T. Halíkovi: Pokud se někdo vysmívá křesťanům, nic neriskuje. V případě islámu jde rouhačovi o život (06.11.2016)
Řecko: srdce muslimských uprchlíků se lámou pro Krista (06.11.2016)
O. Samir: je třeba klást kategorické podmínky muslimským přistěhovalcům (04.11.2016)
Rakouský kardinál: Dnes každý v Rakousku ví, co je to ramadán. Ale kdo ještě zná páteční půst? (23.10.2016)
Kardinál Burke: "Křesťané a muslimové neuctívají stejného Boha! (16.10.2016)
Deset let od přednášky Benedikta XVI. v Regensburgu (06.10.2016)
Panna Maria a islám - místo Panny Marie v katolických misiích mezi muslimy (29.09.2016)
Rémi Brague: Každý pravověrný muslim musí usilovat o prosazení šariátu (21.08.2016)
* Rémi Brague: V islámu je nejhorší návrat ke kořenům
* Rémi Brague: Je vztah islámu a křesťanství k násilí srovnatelný?
(09.08.2016)
Viděl jsem Pána: Úžasné mystická vidění lidí, kteří konvertovali z muslimského náboženství ke křesťanské (29.06.2016)
BYL MOHAMED FALEŠNÝ PROROK? (18.05.2016)
Modlitba za Evropu a výzva kostelních zvonů (23.03.2016)
* Křesťanští migranti jsou pronásledováni i v německých uprchlických táborech
* Chováme se nekřesťansky?
(27.02.2016)
Přednáška na téma Dříve muslim - nyní křesťan (10.02.2016)
Zastavte genocidu náboženských menšin, vyzývá Evrop. parlament (06.02.2016)
Muslim, který přemýšlí nad učením islámu, konvertuje na křesťanství (09.01.2016)
Máme s ateisty stejného Boha? (21.12.2015)
Kardinál Koch: Islámský stát je satanistická teroristická organizace (01.12.2015)
Korán nezná slitování (25.11.2015)
Islamisté začali zabíjet, když kapela zpívala: "Polib Ďábla!" Náhoda !? (18.11.2015)
Osm let od řezenského projevu o islámu - měl papež Benedikt pravdu? (17.11.2015)
A co když odpovědí na islamizaci je evangelizace? (06.11.2015)
Když katolický biskup pokřtí svého muslimského otce (06.11.2015)
Apoštolský vikář Aleppa: Islámský stát stvořily mocnosti tohoto světa (06.08.2015)
Evropa jako Kosovo (19.04.2015)
Exorcista Amorth: "ISIS je satan" (19.04.2015)
Džihádisté zničili kostel Panny Marie právě na Velikonoční neděli (07.04.2015)
Terorista z ISIS zázračně uviděl Ježíše a odmítl islám (doplněno) (04.03.2015)
Můj půst a 21 popravených křesťanů (23.02.2015)
Východiskem křesťansko-muslimského dialogu je naše společné lidství (16.02.2015)
Budhismus: Co je to přesně? (30.12.2014)
Doporučujeme k ujasnění: O sadismu a genocidě (01.12.2014)
Londýn: Azylové domy pro konvertity (29.11.2014)
Islámský stát proti katolické církvi (07.11.2014)
Musíme otevřít dveře křesťanům v Iráku (21.08.2014)
Je třeba zachránit pronásledované menšiny v Iráku (21.08.2014)
Petice vyzývá OSN, aby zastavila genocidu křesťanů v Iráku (21.08.2014)
Křesťanská knihovna zapálena muslimskými extrémisty (13.03.2014)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 12. 02. 2015 | 5392 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: RaVat
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace