Zajímavé...

Bůh? Není tady....

bez názvu, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ "Bůh pravděpodobně není. Proto se přestaň trápit a užívej si život." Takový nápis se objevil před pár lety na autobusech v několika evropských velkoměstech. Křesťanské Velikonoce jsou oslavením skutečnosti, že nejen pravděpodobně, ale opravdu Bůh není. Otázka spočívá v jediném: Kde Bůh není?

Dobrodruh Archer (Leonardo DiCaprio) ve filmu Krvavý diamant v dojímavém rozhovoru s novinářkou Maddy (Jennifer Connelly) řekne, že není v Africe. Při vzpomínání na bratrovražedné boje na černém kontinentu, kterých se v minulosti účastnil a které na různých místech nadále probíhají, se zamyslí: "Někdy se sám sebe ptám, zda Bůh nám někdy odpustí, co jsme si navzájem udělali. Pak se podívám kolem sebe a uvědomím si, že Bůh už dávno toto místo opustil."

Pokud je život poznamenán hrůzou a utrpením, mnozí pochybují o Boží přítomnosti a jeho starostlivé ochranné ruce. Pokud se zase máme dobře, bezproblémově, s Bohem se nepočítá už vůbec, protože by nám jen překážel v "užívání si" života. A Ježíšův příběh nám dosvědčuje, že Boží přítomnost ve světě není cosi automatického ani jednolitého. Právě naopak, Bůh vstupuje do přítomnosti člověka, ale zároveň se zdá, jako by v ní často nebyl.

V životě?


Emmanuel - Bůh s námi, již od svých prvních dní dokazuje tuto tajemnou nepřítomnost. Herodova armáda dorazí do jeskyňky pár dní po jeho narození, avšak ta je už prázdná, není ho tam, a proto musí být povražděno množství malých chlapců. Tváří v tvář Betlémskému masakru těžko neříct "Bůh není". Následuje třicet let, když už je tady, ale ještě nekoná. Tři desetiletí je Bůh vtělený do lidské kůže, neznámý světu. Jen Marie s Josefem nad ním bdí a když se jim ve svých dvanácti letech ztratí a tři dny ho není, nakonec ho najdou v Jeruzalémském chrámu. Až jako dospělý muž křtem veřejně odhalí svou božskou identitu, ale vzápětí se vytrácí a čtyřicet dní tráví v samotě na poušti. Taková je a snad vždy bude Ježíšova přítomnost na světě, poznamenaná častou a různorodou nepřítomností.

Drama jeho života se stupňuje, když se vrchnost rozhodne chytit ho za každou cenu. On se stále ukáže, ale v rozhodujících chvílích opět uniká. "Odešel a skryl se před nimi" (Jan 12,36b). "Zase ho chtěli chytit, ale on se jim vymkl z rukou" (Jan 10,39). Na Kalvárii, bezmocně přibit ve smrtelné agónii vykřikne: "Bože můj, proč jsi mě opustil?" (Mk 15,34). Dívající se ho provokují: "Jestliže jsi Boží Syn, sestup z kříže" (srov. Mk 15,29-32). Jenže on z něj nesestupuje, ale sestupuje "do smrti" jako každý člověk a v té chvíli Boží nepřítomnost ve světě dosahuje svého vrcholu. Pohřbí ho jako každého smrtelníka. Tím, že byl v hrobě, se naplnily slova žalmisty "pokud vystoupím na nebesa, ty jsi tam; pokud sestoupím do podsvětí, i tam jsi"(Ž 139,8). Takto zašel nejníže, jak se dalo.

V hrobě!


Jenže platí i další verš: "... nenecháš mou duši v podsvětí, nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení" (Ž 16,10). Ten, který byl v hrobě, už tam není, protože je Bohem. V neděli ráno k hrobu přicházejí ženy, aby ho pomazaly. O pomazávání a balzamování zesnulých věděli nejvíce Egypťané, pro které byl faraón samotným Bohem. Když zemřel, bylo nutné jeho tělo uchovat co nejdéle, proto ho balzamovali, aby vonělo, aby se rozpadávalo co nejpomaleji. Dodnes jsou vědci překvapeni ze zachovalosti mumií. V knize Genesis se dozvídáme, že i patriarchu Jakuba lékaři balzamovali po jeho smrti čtyřicet dní (srov. Gen 50,2-3). Tam kdesi pramení zvyk balzamovat olejem mrtvolu, aby byla co nejdéle "živá". Ale jak pomazat mrtvolu, která zmizela?

"Hledáte ukřižovaného Ježíše Nazaretského? Vstal z mrtvých. Není zde " (Mk 16,6). Ježíše není, není tam, kde by ho člověk očekával, opět se mu vymkl z rukou, jako mnohokrát předtím. A tento jeho útěk je nejradostnější možnou zprávou: Není v hrobě. Jeho únik ze smrti znamená, že není vázán na žádné místo ani časový úsek. Jeho moc, moc vzkříšení a vítězství nad smrtí, je dostupná a přítomná vždy a všude. Tedy platí: Bůh není, ale jedině v hrobě. Všude jinde je.

Člověku, který tvrdí opak, Písmo svaté nekompromisně odkazuje: "Blázen si v srdci říká« Boha není »" (Ž 14,1 a 53,1). Pokud je Boží nepřítomnost reálná jedině v hrobě, pak přesvědčení o jeho nepřítomnosti na jiném místě je jen subjektivním pohledem. Na druhé straně, víra v jeho zmrtvýchvstání a tedy v jeho všudypřítomnost a moc nad vším je opravdovou moudrostí. Pokud věřící postaví svůj život na poselství Velikonoční neděle, tehdy je moudrým v nejvznešenějším smyslu tohoto slova.

Autor: Peter Fogaš - kněz působící v Košické arcidiecézi

Převzato z postoy.sk, 4. dubna 2015, článek naleznete zde.eucharistie, www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


logo- postoy.skSdílet

Související články:
Kristův kříž - z jakého dřeva byl? (14.09.2022)
Odporují si evangelisté ve zprávách o zmrtvýchvstání? (03.05.2022)
Velikonoce v Těrlicku (20.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově vzkříšení (16.04.2022)
Bílá sobota: Kristův sestup do podsvětí (16.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení IV. (15.04.2022)
Sedm Kristových slov na kříži - Pobožnost na Velký pátek a Bílou sobotu (15.04.2022)
Velikonoce, jak jsem je neplánoval a stal se svědkem vzkříšení z covidu (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení III. (15.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení II. (13.04.2022)
Veršované vyprávění o Kristově umučení I. (13.04.2022)
P. František Trstenský: Vy jste toho svědky (3. neděle velikonoční, cykl. B) (17.04.2021)
P. František Trstenský: Velký pátek - Ave crux (02.04.2021)
Přímý přenos – Trpíme s Ježišem Kristem na Zelený čtvrtek (1.4.) od 20:00 (01.04.2021)
Anna Kateřina Emmerichová: HOŘKÉ UMUČENÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (31.03.2021)
P. František Trstenský: Zelený čtvrtek - den Eucharistie a kněžství (31.03.2021)
Vladyka Milan Chautur: LIDSKÁ SLÁVA - POLNÍ TRÁVA (Květná neděle) (28.03.2021)
Výzdoba kostela ve Vranově (28.05.2020)
Papežovo velikonoční poselství Urbi et Orbi (13.04.2020)
Přímý přenos na TV LUX od 16,55 h. - Na Bílou sobotu média zpřístupní modlitbu před Turínské plátnem (11.04.2020)
TV Lux: Program a programové tipy během Svatého týdne (06.04.2020)
Ke stažení: SVATÝ TÝDEN a KŘÍŽOVÁ CESTA - omalovánky pro děti (06.04.2020)
Být ve světě, ale ne ze světa (7. neděle velikonoční, cykl. B) (12.05.2018)
Nanebevstoupení Páně (09.05.2018)
Každý máme misionářské poslání (Slavnost Nanebevstoupení Páně) (09.05.2018)
Trvalé bydliště na Ježíšově adrese (6. neděle velikonoční, cykl. B) (05.05.2018)
Křesťan nemůže "vegetovat" na vinné révě (5. neděle velikonoční, cykl. B) (27.04.2018)
Hlásání evangelia nekončí zdmi kostela (4. neděle velikonoční, cykl. B) (20.04.2018)
Blahoslavení ti, kteří neviděli, a uvěřili (Neděle Božího milosrdenství, cykl. B) (06.04.2018)
Bídný konec zrádce Jidáše Iškariotského (01.04.2018)
Velikonoční neděle - Pán vstal z mrtvých! (cykl. B) (31.03.2018)
Dopis prefekta kongregace pro východní církve k velkopáteční sbírce na Svatou zemi (28.03.2018)
Kristův nový způsob bytí s námi (25.05.2017)
Což nám nehořelo srdce? (28.04.2017)
Pán můj a Bůh můj! (23.04.2017)
Dominica in albis - touha dotknout se Krista (22.04.2017)
Den Vzkříšení! Zařme, lidé, radostí! (16.04.2017)
Aleluja (12.02.2017)
Naše jediná naděje: 25 citátů o kříži (26.03.2016)
Co lidi fascinuje na prázdném hrobě (25.03.2016)
Jak prožít Velikonoce? (20.03.2016)
Nabídka paškálů 2016 (04.02.2016)
Turínské plátno? Stopa, jež může vést ke Kristu (05.04.2015)
Urbi et orbi - velikonoční poselství svatého Otce Františka (28.04.2014)
Jak Ježíš zachránil svět (05.04.2013)
23. Diecézní setkání mládeže, Brno 2013 (04.04.2013)
Pastýřský list: Mons. Jan Graubner - Velikonoce 2013 (02.04.2013)
Bílá sobota: Turínské plátno prostřednictvím TV (30.03.2013)
Ježíšova modlitba (30.03.2013)
Do FATYMu přišlo i velikonoční přání z Prahy (30.03.2013)
Velikonoce - bl. A. K. Emmerichová (28.03.2013)
Velikonoční přání z Litoměřic (28.03.2013)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 05. 04. 2015 | 5276 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoy.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace