Zajímavé...

Bůh existuje, potkala jsem ho (Od satanizmu do Ježíšovy milosti)

Zdroj: milujciesie.pl; modlitba.sk Při pohledu na bílou Hostii, já - bojující ateistka - najednou zažiji vlnu tepla, která pronikne mé tělo. Třesu se. Cítím v srdci živý oheň. Láska ... Je to láska ...? Slzy mi stékají po tváři v potocích. Nahlas pláču. Nemohu se uklidnit ...

Ateismus a fascinace zlem

V mém rodném domě jsme nemluvili o Bohu a neúčastnili se na nedělní eucharistii. Můj kontakt s Církví se omezil na křest a první svaté přijímání, po kterých jsem 23 let nevstoupila do chrámu. Pamatuji si kříž, který visel v domě, ale pro mě to byl jen kus dřeva.

Odmalička jsem slyšela, že Církev a kněží jsou stejné zlo. Na hodinách náboženství na základní škole jsem se hádala s katechetkou a odvolávala jsem se na přestupky Církve, které jsem slyšela doma. Jako jediná ve škole jsem odmítla přijmout svátost biřmování. Byla jsem tehdy na sebe neskutečně hrdá ...

Chtěla jsem být rebelem porušujícím všechny konvence; Byla jsem v kontaktu s podobnými jako já, s názory a vzezřením, silný make-up, černé oblečení, černé vlasy, černé srdce ... Nosila jsem okultní a satanské symboly. Byla jsem ohromena tím, jak se na mě lidé z mého města dívali. Neskrývali strach ani pohoršení, ačkoli někteří si ze mě také dělali srandu. Poslouchala jsem tvrdou rockovou a metalovou hudbu - temnou, se satanskými texty a ikonoklastickými hudebními videi. Čím hlasitěji, tím lépe; vulgární výrazy místo čárek ... Do rukou mi začaly padat další knihy o okultismu, duchovnosti, vampyrizmu a satanismu. S nemocnou fascinací jsem zkoumala průběh černé mše a informace o démonech. K dispozici bylo věštění, tarot, palmistry, návštěvy jasnovidců.

Byla jsem ráda, když jsem během jednoho ze zasedání slyšela, že jsem byla čarodějnicí v předchozí inkarnaci. Velmi jsem chtěla znát budoucnost, získat tajné znalosti. Nakupovala jsem v esoterických obchodech. Film a literatura - pokud neobsahovaly dostatek násilných scén, vražd a krve - nestály za mou pozornost. Vysmívala jsem se Bohu a věřícím. Byli to pro mě blázni, kteří v životě nemohou bojovat za svoje. Sdílela jsem rouhačský a antiklerikální obsah. Kostel byl posledním místem, kam bych vkročila. Fascinovalo mě zlo a celá tato záhada. Pokora, laskavost a jemnost byly pro mne projevem slabosti a hlouposti. Oko za oko ... byla jsem pomstychtivá; pokud mi někdo nějak ublížil, odplatila jsem to pomstou. Podporovala jsem eutanazii a potraty. Opakovaně jsem deklarovala, že v případě "nehody" bych se neváhala "problému" zbavit ...

Roky ubíhaly ... Agresivita a deprese byly mé dva základní vnitřní stavy. Pocit beznaděje a prázdnoty, který jsem nedokázala ničím naplnit. Moje první sebevražedné myšlenky začaly, když jsem byla v dospívání. V té době jsem nesnášela lidi i sebe. Rozhodla jsem se, že potřebuji pomoc psychiatra. Nějaká antidepresiva, druhá, třetí. Nic ... Slyšela jsem od lékaře, že to není možné, že nepociťuji žádné zlepšení. Možná podvádím a tyto tablety vůbec neberu? Mohla jsem zůstat celý den v posteli. Neměla jsem sílu vstát. Bez příčiny jsem se rozplakala a po chvíli jsem byla schopná odhodit na zem všechno, co jsem mohla. Tma mě zalila a zesílila ... Objevil se alkohol (někdy i několikrát týdně), ale nepomáhal. Jednoho dne jsem slyšela o odpadlictví. Ano, chtěla jsem to udělat. Nechtěla jsem mít nic společného s Bohem, nic společného s Církví. Stále jsem říkala, že když zemřu, chci světský pohřeb bez kněze.

Setkání s láskou

Když jsem hledala informace, jak oficiální opustit Církev, doslechla jsem se o mši se záměrem uzdravit duši i tělo. Reagovala jsem se smíchem a překvapením, jak se dá něčemu takovému uvěřit. Nakonec jsem se rozhodla těmto naivním lidem dokázat, že je to jen hra emocí. Šla jsem. Malý, dřevěný, historický kostel sv. Michaela archanděla. V jakých časech žijeme, aby někdo mluvil o Bohu? Koneckonců, neexistuje ... neexistuje. S pohrdáním hledím na lidi kolem sebe. Z kněze srší podezřelá radost a já mám chuť někoho udeřit, škubat, plivat na někoho. Cokoliv, co by odvětralo zuřivost stoupající ve mně. Chci jít ven. Cítím se slabá a dusím se ...

Eucharistic Adoration - Monstrance, PerfectUnityOrg, CC BY-SA 3.0, commons ...


Začíná adorace. Co to vlastně je? Nikdy předtím jsem se toho neúčastnila. Všichni opět klečí. Sedím celou dobu. Nikdo mě nebude do ničeho nutit. Při pohledu na bílou Hostii já - bojující ateistka - najednou zažiji vlnu tepla, která pronikne mé tělo. Třesu se. Cítím v srdci živý oheň. Láska ... Je to láska ...? Slzy mi stékají po tváři v potocích. Nahlas pláču. Nemohu se uklidnit ... Cítím pohledy těch, ze kterých jsem si před chvílí dělala srandu. Slyším bohoslužebné písně, ale mám pocit, že jsem mimo toho všeho. Jsem v intimním vztahu se Stvořitelem, jakoby v chrámu nebyl nikdo jiný. Pouze on a já. Rozmetá svou přítomností mou duši, jako oceán něhy směrem k suché, popraskané zemi. Ještě ... více, prosím ... Chci, aby tato zkušenost trvala navždy. Je to skutečnější a dojemnější než cokoli, co jsem dosud zažila. Dívám na na kříž u oltáře. Už to není kus dřeva. Bůh tak miloval svět, že dal svého Syna, aby zachránil svět svou smrtí a zmrtvýchvstáním. I pro mě ... Je to všechno odhalené ve mně.Vycházím z kostela. Je prosinec, pár dní před Vánocemi. Stále se třesu. Nejsem schopná mluvit. Vím, že se něco změní. Zatím nevím, že se vše změní ... Milost - obrovská, nezasloužená, vzkříšená ...

Zpověď po 23 letech a duchovní boj

¨ Dívám na lidi v kostele: když vstanou, když pokleknou. Nic nevím. Učím se modlitby. Potřebuji návod k použití růžence. Účastním se následujících eucharistií s modlitbou za uzdravení, kde mě provázejí slzy očištění a dojemná láska, která se nedá vyjádřit slovy.

CC0, pixabay.com


Chci Boha víc než cokoli jiného. Duch Svatý se dotýká mého srdce, jeho ran a temnoty s velkou něhou. Uzdravuje mě, osvobozuje a očišťuje. Chci vyznat své hříchy. Týden se připravuji na generální zpověď. Prosím o Ducha Svatého, světlo a odvahu. Zapíšu si pár stran. Dohodnu si setkání s knězem na zpověď - pohovor. Mluvím jedním dechem, téměř dvě hodiny, bez připravených poznámek. Vycházím lehčí, čistá od mých hříchů nashromážděných během 23 let. Zpověď - jediná, která vám dá svobodu.

Mé druhé první přijímání. Mé srdce chce vyskočit z hrudi, mám pocit, že se vznáším, cítím úžasné teplo a lásku. Přijímám Kristovo tělo. Ani symbol, ani oplatka, ani mouka a voda. Tělo Kristovo. Živý a pravý Bůh. Snažím se být jemná a něžná. Nechci Ho podříznout, ublížit mu. Je to sám Ježíš. Jeho světlo konfrontuje mou temnotu. Po několika týdnech začínám mít potíže se svatým přijímáním. Zažívám skutečný boj. Duchovní a fyzický. Když polknu Hostii, po chvíli cítím, jak se mi vrací zpět do krku. Její hrany jsou ostré a mám pocit, jakoby mi pořezaly jícen. Mám dávivý reflex. Tento pocit trvá několik hodin.

Každý den stejně ... Přistupuji k Nejsvětějšímu tělu se strachem, co se stane za chvíli, a zároveň s velkým odhodláním a touhou. Jako bych slyšela vnitřní: "Vydrž!" V noci se budím ochrnutá. Nemohu se hýbat. Cítím strach a obrovskou váhu, která mě ovládá. Bojím se. Dušení se z času na čas opakuje. Spím s růžencem omotaným kolem ruky. Cítím přítomnost zlého ducha, který kráčí po mé posteli. Zapaluji zhasnuté svíčky, modlím se. Plamen se vlní, jakoby se ho někdo snažil odfouknout.

Vzbudí mě rána. Poslouchám. Bojím se hýbat. Nakonec vstanu a hledám zdroj hluku. Velká dřevěná miska s jablky, která má trvalé místo na kuchyňské skříňce, nyní leží na zemi na chodbě, stejně jako rozházené ovoce ... Zažívám různá muka. Slyším ve svém bytě vrčet psa. Nemám psa ... cítím pach shnilého masa, který mě provází několik minut a v okamžiku zmizí. Když nasednu do auta, hemží se zelenými mouchami a před pár hodinami tam nebyla ani jedna ... Někdy mám záchvaty nekontrolovaného hněvu. Jdu za exorcistou. Dostávám kartu popsanou branami pro zlého ducha. Označuji, s čím jsem měla kontakt, tedy téměř všechno. Po modlitbě se dozvídám, že jde o démonická muka.

CC0, pixabay.com


Kněz uznává, že mě někdo obklopuje upřímnou modlitbou. Vždyť se za mě nikdo nemodlil ... Najednou si vzpomenu, když jsem měla čtyři nebo pět let. Vidím babičku Marii ležet na konci života v posteli. Vždy s růžencem. "Pros za nás hříšné" ...

Můj Ježíši ... Dáváš mi sílu a odhodlání toužit po Tobě. I když je to tak těžké. Tolik let jsem byla loutkou v rukou zlého ducha. Teď se mě snaží zastrašit, odradit, získat zpět. Démonické trápení pro mnohé je jen tématem přehnaných hororů. Nemusíte věřit v existenci a fungování Satana, aby měl skutečný dopad na náš život. Bojuje o každou duši ...

Mohu se zeptat: proč Bůh dopustil, aby se to stalo? Nakonec jsem se každý den modlila a každý den přijímala Jeho svaté tělo. Změnila jsem svůj život. Kde byl? Byl hned vedle mě. Jako vždy. Díky této zkušenosti posílil mě a mou víru. Ptal se, jak moc ho chci. O tom, jestli budu věrná a milující, jen když je to snadné a příjemné, nebo také tehdy, když musím trpět a bojovat za náš vztah. Útoky toho Zlého utichají. Připravuji se na biřmování. Marta Maria Faustina. Apoštolka Božího milosrdenství, je mi blízká.

Změna života

Vstupuji do charismatické komunity. Modlím se za charismata. Jednoho dne, když vezmu do rukou Písmo, do mého srdce přímo křičí Hymnus na lásku. Je to zážitek tak silný a živý ... Boží slovo je ostré jako meč. Stydím se ptát sebe samé, jak mohu říci, že miluji Boha, jehož nevidím, bez lásky k muži vedle mě. Modlím se za největší a nejkrásnější z charismat - lásku.

Víckrát za den opakuji: "Vezmi mé kamenné srdce, dej mi srdce z masa". Chci milovat, ale nemohu. Upřímně se modlím na tento úmysl a postím se. Jednoho dne, pokleknouc před obrazem Milosrdného Ježíše, obnovuji svůj záměr: "Ježíši, chci tě vidět v každém člověku". V tomto okamžiku vidím, jak se tvář z obrazu mění a zobrazuje všechny druhy tváří mužů a žen, lidí v nejlepších letech i starých lidí. Slyším vnitřní, velmi jasný a jemný hlas: "Nebude ti chybět moje milost."

Mezitím si najdu uplatnění v jednom elegantním obchodě. Ve vitrínách opatrně aranžuji drahé exkluzivní hodinky. Jednoho dne si uvědomím, že to není moje místo, ne můj drahý. Tento vnitřní stav jsem četla jako pozvánku ke změně. Po několika týdnech stojím před klášterem sester Serafínek, které vedou pečovatelský ústav pro lidi s mentálním a fyzickým postižením. Nikdy jsem neměla kontakt s takovými lidmi. Nemám ani vzdělání.

Dostala jsem práci ... Já, atrapa nákupního centra? Nikdy jsem neumývala ani dítě, všechno mě znechucuje. Co tu dělám ?! Poprvé však svou práci miluji. Někdy chci odejít a nevrátit se, jsou to těžké změny. Ale vracím se, protože ty, Bože, mě děláš schopnou.

Zjišťuji, že k Boží slávě můžete přebalovat a utírat sliny kapající z úst, děkovat za fyzickou únavu a bolesti páteře. Ke slávě Boží může být člověkem v očích světa směšným podivínem bez ambicí po lepší úrovni hmotného života.

Dobrovolnictví v hospici

Když jsem byla pohan, starší lidé mě velmi dráždili. Jakoby před několika desítkami let nebyli mladí, krásní a fit. Jakoby jsem se na ně dívala jako na sebe v budoucnosti. Když se objeví první myšlenky o dobrovolnictví v hospici, odhodím je, ale touha doprovázet umírající se vrací. První pacient, kterého jsem oslovila s dobrovolníkem, který mi ukazoval oddělení, byl muž v bezvědomí. U jeho postele byl plastový pohár s vodou, ve kterém byla na špejli malá zelená houba. Žena mu umyla popraskané rty. Pamatuji si, jak byly jeho rty sevřené k sobě. "Žízním" ... Ježíš se natáhl na dřevo kříže. Yzop, ocet, houba ... Děkuji ti, Pane Ježíši, že mohu u tebe sedět. Dovol mi, abych tě viděla v každém z těchto lidí.

CC0, pixabay.com


Před každou službou se svěřuji Marii. Prosím, aby do mě nalila něhu a dar modliteb za umírající. "Nyní i v hodinu naší smrti" tady nabývá skutečný význam. "Pro Jeho bolestivé utrpení ..." mi probleskne myslí.

Korunka Božího milosrdenství je mocná modlitba, která vám pomůže dostat se na druhý břeh. O každou duši se vede boj. Zlý duch se ji snaží vytrhnout až do konce. Často lže o nedostatku Boží péče, o lhostejnosti Stvořitele k utrpení.

Prosím Boha o milosrdenství, zvláště pro ty, kteří svátosti zcela odmítají. Někdy pociťuji nutkání postit se za konkrétního člověka, nabídnout mu svaté přijímání. Až v hospici jsem zjistila, jak cenné jsou životní zkušenosti a moudrost starších lidí.

Tady jsem uviděla nejkrásnější manželskou lásku. Mistrovství světa v plnění manželského slibu. V dobrém i ve zlém. Ve zdraví i v nemoci. Dokud nás smrt nerozdělí ... Ježíši, v domě tvého Otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, neřekl bys. Vícekrát jsem zažila velkou milost zachytit pohled odcházející osoby, která registruje pro mě neviditelnou realitu. Tento úžasný, potěšený výraz očí a někdy zvedajících se rukou, jakoby reagovaly na něčí natažené ruce ...

Služba v hospici, to jsou mé dny v životě. Nejkrásnější a nejtěžší. Učí mě pokoře a vděčnosti za každý den.

Vztah, protože Bůh je osoba

Modlitba: Mluvím s tebou. Jsi přece vedle mě, blíže u mně, jako jsem já sama pro sebe. Jsem tvoje dítě. Milovaná bezpodmínečně, navzdory všemu a proti všemu. Už když jsem se rouhala s úsměvem na tváři.

Bože, nemůžeš si pomoct, musíš milovat, protože jsi čistá, milosrdná Láska. Bůh, který touží po svém stvoření.

Nemám ráda slovo "otec" - zní to drsně. Modlím se a říkám: "Náš tatínek, který jsi v nebi ...". Chci být jako dítě, které sebevědomě natahuje ruce a leze otci na klín, protože ví, že nikde nebude bezpečněji, tak bezpodmínečně přijaté a zabezpečené. Jelikož krmí ptáky z nebe a obléká květiny, stará se o mě mnohem více.

Boží prozřetelnost prožívám stále zřetelněji, zvláště když se přestanu trápit světskými záležitostmi a začnu důvěřovat. Když nevkládám svou naději do sebe, ale pouze do Něho. Zázraky se dějí. "Ježíši, věřím ti!". Už si neumím představit den bez každodenní Eucharistie - je to pro mě skutečné jídlo. Posiluje mě to a transformuje mé srdce.

Pokud někoho skutečně milujete, chcete chodit na setkání se svým blízkým co nejčastěji. Dozvídám se, co je to adorace, kdy se Kristus víc dívá na mě než já na něj. Ani na zlomek sekundy mě neztrácí z dohledu. To je čas, když jsem položila svůj hřích k Jeho nohám a svůj nedostatek trpělivosti samé se sebou, se všemi svými slabostmi a se vší svou temnotou. Chce se dotknout nejtěžšího. Proniká do mě a zná mě. Ke zpovědi chodím každé dva týdny, někdy i častěji. Duch Svatý senzibilizuje mé svědomí. Když dojde ke zranění nejdůležitější osoby na světě, existuje touha říci: "Je mi to líto."

Bůh nepotřebuje moji každodenní přítomnost na mši svaté, modlitbách, adoraci a chvále. Nepřidávají mu nic. Potřebuji to všechno já, abych každý den zjistila, že pro mě není nic dobré kromě Něho. Všechno je milost. Mohu říci, že miluji Boha? Je to On, který mě nutí zamilovat se do Něho. Mohu říci, že Ho chci, když chce být touhou? Mohu říci, že znám Boha? Koneckonců, je to On, kdo se po kouscích zjevuje ...

Marc, Mary Mother Of The Eucharist, CC BY-NC-ND 2.0, flickr


Maria - moje druhá matka. Často chodíme spolu na procházky k řece, do parku nebo jen tak po ulicích města. Mezi prsty se míhá více korálků růžence. Jedním z tajemství růžence je hodinový rozhovor. Nejde přece o kvantitu, ale o kvalitu, o zapojení srdce. Neposkvrněná se zabývá záležitostmi každého z nás. I těmi nejmenšími.

Ženich

Tolik let, když jsem žila daleko od Boha, hledala jsem štěstí ve vztazích. Neznala jsem krásu vztahu, který se nezakládal na nechutně zdeformované sexualitě. Sexuální deviace a stále brutálnější pornografie. Vyzývavý outfit, díky kterému jsem vypadala jako prostitutka.

Svou hodnotu jsem nechala záviset na přítomnosti muže vedle mě. Přecházela jsem z jednoho vztahu do druhého. Byla jsem zoufale hladová po lásce. Mé srdce volalo: "miluj, obejmi, buď" ...

Moje obrácení doprovází obrácení mého partnera. Žili jsme jako manželé, ale chci být čistá pro Ježíše, být schopná přijmout Jeho tělo a žít Desatero. Ne selektivně, protože se cítím příjemně, ale jako celek. Jelikož jsem chrámem Ducha Svatého, chci, aby měl slušné obydlí.

Vysvětluji to jasně: buď žijeme čistí, nebo ukončíme náš vztah. Slyšela jsem, že jsem blázen ... Ale vím, že si to nerozmyslím. Bůh je nejdůležitější. Spíme v samostatných místnostech. Obrovská milost cudnosti. Zásnuby, předmanželské katecheze, ale cítím ve svém nitru stále víc úzkosti. Jakoby mě můj vnitřní hlas chtěl vrátit zpět. Život s mužem byl pro mě zřejmý. Jinak bych si neuměla představit budoucnost. A teď ... Ježíšova manželská láska mě naplňuje, žárlí. Přichází rozpad ...

Přesouvám se k řeholnicím, kde pracuji. Pouze v tichosti můžete slyšet Boží jemný hlas. Kaple je 20 kroků od mého pokoje. Můj malý azyl. Postel, skříň, knihovna, stůl, umyvadlo a zrcadlo. To je můj obývací pokoj, ložnice, všechno ... Minimalismus - dává mi štěstí, ne můj předchozí krásný třípokojový byt s krbem.

Uznávám, že manželství není moje cesta. Nikdy jsem se necítila víc milovaná než nyní, když jsem "sama". Nemohu si nechat Boží lásku pro sebe. Chci evangelizovat, mluvit o svých zkušenostech s živým Bohem, který je a čeká na souhlas, aby vstoupil do lidského života a dal mu smysl. Potřebuje naše "ano", aby byl schopen jednat. Násilím neudělá nic. Nesetkala jsem se s větším pánem. Před dvěma lety jsem se rozhodla pro celoživotní křížovou výpravu s cílem osvobodit alkoholiky. Já, která jsem byla schopná pít několikrát týdně ...

Chci sloužit nemocným lidem. Vidím hojnost milosti, která mi to umožňuje. A především chci navázat vztah se svým Ženichem a požádat o laskavost pro ostatní. Modlím se za lidi, které potkávám na ulici. Mám vnitřní nutkání a touhu Ho stoprocentně následovat, obětovat svůj život. Ten, kterého jsem tolik let nechtěla pustit do života, se stal mým celým životem.


Zdroj: milujciesie.pl

Převzato z https://modlitba.sk/, článek ze 16. 4. 2021 naleznete zde.

Zdroj: milujciesie.pl; modlitba.sk

Sdílet

Související články:
Byly sepsány další vzpomínky na probošta mikulovského Stanislava Krátkého (02.01.2023)
V božím stvoření nejsou žádné chyby (svědectví) (25.12.2022)
Zamyšlení nad souvislostmi některých částí Písma svatého (20.12.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 51: Jako Mariin podpis (15.11.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 48: Růženec je exorcizmus a osvobodil dětského vojáka (23.10.2022)
P. Dominik Chmielewski - Svědectví obracení a setkání s Pannou Marií (video) (04.10.2022)
Medžugorje - můj splněný sen (svědectví) (03.10.2022)
Butkov, místo, kde nebe sestupuje na Zem (01.09.2022)
Film "Povolaný" - Svědectví Marty Przybyly o obrácení - čast 1 a 2 (26.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 47: Napíšu Ti o zázraku, který se zde udál (15.08.2022)
Vyslyšená modlitba (svědectví) (12.08.2022)
Online ve světě okultismu - Od esoteriky ke katolické víře - 2. část (video) (21.07.2022)
Spolupráce s andělem strážným a Matkou Boží nikdy neselže (17.07.2022)
Poděkování P. Marii za uzdravení - doplněno (01.07.2022)
40 let se modlila za sílu odpouštět – skutečný příběh (11.06.2022)
O vzniku obrazu na Turínském plátně (17.04.2022)
V komatu zažil Boží dotek. Příběh otce Stua přichází do kin (12.04.2022)
Svědectví: Stále více jsem si byla vědoma převeliké lásky a milosrdenství našeho Pána (06.04.2022)
Kněz na onkologii (22.02.2022)
Vše se proměnilo v radost (27.01.2022)
Viděla jsem živého Ježíše v Hostii a obrátila jsem se! (22.01.2022)
Obrátila jsem se, když jsem sledovala život otce, který se vrátil z Medžugorje úplně proměněný (14.01.2022)
Antonietta Meo (13.01.2022)
Ani já bych s nikým neměnil (13.01.2022)
Blahoslavená Marie Tereza Roig Ferragudová a čtyři její dcery (31.12.2021)
Stojící Zoja – utajený zázrak (23.12.2021)
Doopatrování rodičů - Byla to zkušenost, díky které smrt vnímáme velmi přirozeně (24.10.2021)
Jeden pán vyprávěl tuto příhodu. (neuvážené rozhodnutí) (23.10.2021)
Svědectví: Zázraky otce Libora (21.10.2021)
Návrat k Bohu z nástrah esoteriky a okultismu (17.09.2021)
Už i já poznávám Ježíše v hostii (svědectví z Medžugorje) (14.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti - Nemohla jsem jinak (26.08.2021)
Medžugorje - Goran a Katka Čurkovičovi: Nebojte se! (video) (19.08.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 42: Medžugorje mi zachránilo život (svědectví) (11.08.2021)
Zázračné uzdravení Petra De Ruddera (10.08.2021)
Už chápu, všechno do sebe zapadá (09.08.2021)
Zachráněné manželství - Crystalin příběh o záchraně jejího manželství. (22.07.2021)
Lídr vězeňského společenství Dismas Když vidím plakat odsouzeného na doživotí, nepochybuji, že je to Boží práce (video) (25.06.2021)
Náhody nebo Boží prozřetelnost? (31.05.2021)
Posedlá (svědectví) (17.05.2021)
Svědectví o záchraně duše skrze „Korunku“ (07.05.2021)
Role Barabáše ve filmu Umučení Krista mě obrátila (02.04.2021)
Svědectví: Bylo mi věřících upřímně líto. Jak mohou vsadit celý svůj život na něco, co neexistuje? (30.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 37: Hostýnská voda (svědectví) (23.03.2021)
Jak odpustit ???? Určitě s tím máte mnohý problém ... Nabízím krásné svědectví jedné ženušky (03.03.2021)
Úspěšná podnikatelka ze Silicon Valley nechává všechno a jde sloužit Bohu (09.02.2021)
Výlet do Tater (30.01.2021)
Dokumentární film svědectví: Guru nebo Ježíš (18.01.2021)
Prolife / Jak jsem vůbec mohla přemýšlet nad tím, že zabiji své dítě? (04.01.2021)
Sen, skutečnost a síla dětské víry (02.01.2021)
Svět získává zdánlivě na vrch, ale ve skutečnosti získává Církev (13.12.2020)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (05.12.2020)
V tomto chlapci jsem potkal Ježíše (01.12.2020)
Můj letní výlet do Levoče (19.11.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 33 - Matka Boží uzdravuje v rodině budoucího kněze (16.11.2020)
Jsem nevidomá, světlem mi je Kristus - svědectví (09.11.2020)
Jeden z nás (příběh) (01.11.2020)
Donald Trump, aneb co nikdy neuvidíte v televizi... (30.10.2020)
Růžencový dominikán (svědectví) (11.10.2020)
Všeobecný protikatolický hejt. Víš, na koho nadáváš? (03.10.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 30: Odvrátila jsem se od Boha, ale Matka Boží to změnila (15.09.2020)
Tak kdy zemřu? (neuvěřitelné svědectví bratrské lásky) (10.09.2020)
Za velmi mnoho vděčím vám... (31.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 29: Panna Mária mi zachránila život! (svědectví kněze) (29.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 28: Nadpřirozený zásah Panny Marie před velkým nebezpečím (28.08.2020)
Zamilovanost a co dál? (Svědectví o Medžugorje) (31.07.2020)
Příběh na zamyšlení při jehož čtení Vám zvlhnou oči (25.07.2020)
Svědectví: Díky Medžugorji jsem odpustila ... (06.07.2020)
Dá se bez sexu vydržet až do svatby? A proč se o tom nebát mluvit. (22.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 26: Škapulíř smířil umírajícího s Bohem (21.06.2020)
Online ve světě - svědectví vizionářky Mirjany a exorcisty Petra Glase (11.06.2020)
Velká zkouška (svědectví) (28.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 25: Neopustila mě (svědectví) (20.05.2020)
Public relations pro Boha - krásné svědectví o postoji nemlčet (12.05.2020)
Svědectví: Potkal jsem anděla (09.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 24: Růžence dělají zázraky, zejména duchovní (svědectví kněze) (01.04.2020)
V mém domě buď Královna (svědectví) (28.03.2020)
Svědectví: Obrácení lékařů z Lombardie - tyto dny (23.03.2020)
List znásilněné řeholnice matce představené (08.03.2020)
Proč jsem katolík (06.03.2020)
Neměl jsem se narodit? (svědectví postiženého člověka) (01.03.2020)
Chválím Pannu Marii (svědectví o zázračném uzdravení) (17.02.2020)
Goran Čurkovič u Svatého Tomáše v Brně - Z pekla drog do náruče Panny Marie (14.02.2020)
Karol Dučák: Neopustím Katolickou církev! V žádném případě! (13.02.2020)
Tvá víra tě uzdravila (svědectví jedné matky a manželky) (04.02.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 21: Po letech vyslyšené modlitby - svědectví (26.01.2020)
(Nejen) 13. komnata Ladislava Křížka, svědectví o slávě, pádech a obrácení... (22.01.2020)
Exorcista: Prokleté předměty v našich domech (11.01.2020)
Svědectví z potratové ambulance (04.01.2020)
Matka světice (svědectví o hrdinném umírání) (01.01.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 20: Působení Matky Boží - svědectví kněze o uzdravení (16.12.2019)
Bez váhání si klekl k modlitbě před nástěnkou z nezvěstnými (16.12.2019)
Boj o život se Zdrávasem - skutečný příběh (09.12.2019)
Usadit se natrvalo před Pánem (24.11.2019)
Mária Bartková: Svědectví o daru víry (08.11.2019)
Ovoce prvních pátků - svědectví (24.10.2019)
Čistota dětské duše (28.09.2019)
Znásilněná žena odmítla potrat, nyní se těší ze syna - kněze (28.09.2019)
Nikdy nepodceňujte modlitbu matky (08.09.2019)
Nesmírná Boží prozřetelnost: kněz zavolal špatné číslo a ... (31.08.2019)
Jak hledání kostela a pravdy přivedlo protestantskou rodinu ke katolicismu (26.07.2019)
Imám se stává Kristovým misionářem (21.07.2019)
Polská modelka až v Medžugorji pochopila mystické setkání se sv. P. Piem (13.07.2019)
Příčina vaší podrážděnosti může být jiná než si myslíte (10.07.2019)
Manželé Markovi: O umělém oplodnění lékaři říkají polopravdy (10.07.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 5. závěrečná část (24.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 4. část (22.06.2019)
Karol Dučák: Způsobilto Druhý vatikánský koncil? 3. část (20.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 2. část (18.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 1. část (16.06.2019)
Eucharistie je pouze v této Církvi (12.06.2019)
Noc kostelů + Jaro - zamyšlení, básně (28.05.2019)
* Z veselé holky jen hromádka neštěstí
* Hodina, která za to stála...
(26.03.2019)
Ježíš a Marie - světlo pro naši rodinu (svědectví) (23.03.2019)
Jean vypráví o své cestě za povoláním (04.03.2019)
Svědectví: S rodinou v Medžugorji - nedocenitelná hodnota (03.03.2019)
Naše cesta do Katolické církve - kniha ke stažení (23.02.2019)
Pán je se mnou ... i v rakovině (svědectví) (16.02.2019)
Sestry dvojčata rozdělené při narození se nakonec zázračně setkaly v tom stejném klášteře (15.01.2019)
Bůh - Otec (svědectví) (15.01.2019)
V manželství se dá žít sexualita ve svobodě a radostně (15.01.2019)
Moc modlitby - Tajemství jednoho biskupa (13.01.2019)
Příběh obrácení feministky (04.01.2019)
To ti to trvalo (02.01.2019)
Sestra Emmanuela z Medžugorje: "Potkala jsem Ježíše, když jsem bojovala s hříchem okultismu" (20.11.2018)
"Zdržet se", když jde o progres, je nepřípustné (19.11.2018)
Dva rozhovory, dvě životní svědectví žen, zamyšlení (nejen) k dušičkovému času (07.11.2018)
Víme, který světec se narodil v den našeho křtu? Ne? Možná se připravujeme o zázrak .. (23.10.2018)
Bývalá olympionička, nyní františkánka, odhaluje tajemství vnitřního pokoje (14.10.2018)
5 populárních klišé o křesťanech (09.10.2018)
"Co jako v tom kostele vidíte?" (20.09.2018)
Chceme diváky vyrušit ze sebestřednosti (11.09.2018)
Měla jsem stále pocit vlastního hříchu (30.08.2018)
Novak Djokovič: více než sportovec jsem křesťan (27.08.2018)
"Tvoje děťátko má již deset prstíků" - adoptovaného chlapce dělily od potratu pouze sekundy (18.08.2018)
Andrea Bocelli: Věřit lze jen dvěma způsoby: v Boha buď dobrého anebo krutého (18.08.2018)
"Vězení mě osvobodilo ze starého života." Mimořádné svědectví! (17.08.2018)
Emmin příběh - Vítězství odpuštění (05.08.2018)
Mary Kenneth Keller - řádová sestra a vědec v jednom (01.08.2018)
Letní otazníky ztraceného rakouského růženčáře (28.07.2018)
Otec ho týral, ale on byl schopen odpustit (22.07.2018)
Pokud se cítíte líní, když máte jít na mši svatou, vzpomeňte si na kněze Ganniho z Iráku (17.07.2018)
Důvěřujme Panně Marii a jejímu synovi Ježíši Kristu, protože jim nic není nemožné! (svědectví) (15.07.2018)
Když se fotbalista pokřižuje (15.07.2018)
"Máš duši. Dávej na ni velký pozor": Chris Pratt překvapuje svědectvím na MTV awards (14.07.2018)
Reparát z lásky, svědectví otce jehož syn propadl drogám (09.06.2018)
Syrská mystička Myrna Nazzour opět v Bratislavě (03.06.2018)
3 bývalí satanisté se vracejí domů, do Katolické církve (24.05.2018)
Zázrak Božího milosrdenství (svědectví) (17.04.2018)
Rozhovor se světoznámou atletkou Blankou Vlašićovou o obrácení a víře v Boha (10.04.2018)
Silné svědectví desetiletého poutníka (26.03.2018)
Záchrana duše (Bůh umí použít i naši chybu) (24.03.2018)
Svědectví české medžugorské poutnice: Porod pro nebe (17.02.2018)
Zachránila mě poslušnost knězi - skutečný příběh (15.02.2018)
Bývalý voják se uzdravil díky Marii, Růženci a Medžugorje (09.02.2018)
Matka odmítla jít na potrat a z jejího dítěte se stala italská pěvecká hvězda - Andrea Bocelli (04.02.2018)
Viral video: Emily vysvětluje proč zanechala 'super' život lesbičky, a šla za Kristem (29.01.2018)
Svědectví: UZDRAVENÍ V MÉM ŽIVOTĚ A NOVÁ PRÁCE (16.01.2018)
Plival na lidi, kteří šli na mši svatou - dnes je z něj kněz (29.12.2017)
Vaše holčička po narození zemře, jděte na interrupci (19.12.2017)
Zázračná medaile a paní učitelka (27.11.2017)
Víra - jen pro primitivní lidi? (20.11.2017)
Beseda s Věrou Sosnarovou ve Višňové (okr. Znojmo) (26.10.2017)
Svědectví (08.10.2017)
Svědectví (07.10.2017)
Příběh křtu z Ruska - proč to dítě plakalo? (05.10.2017)
Viděla jsem živého Krista v Hostii – a obrátila jsem se! (03.10.2017)
Fotbalista: ‘Důvěra v Boha mi dává sílu’ (29.08.2017)
Jeho první i poslední hodinu jsme prožili spolu (21.08.2017)
Bývalá Miss Pennsylvánie byla počata při znásilnění - její matka se rozhodla pro její život (21.08.2017)
Vdala jsem se za kněze (02.07.2017)
Svědectví na KEFASFESTu: muži z komunity CENACOLO - „Ze tmy do světla“ (22.06.2017)
TOP příběh! Vidět mého otce, jak se modlí růženec, mě zachránilo před homosexualitou (23.05.2017)
Ze znásilnění těhotenství. Louise si vybrala život a už se nikdy neohlédla zpět (05.05.2017)
Jsi ochoten zemřít za svou víru? (video) (27.04.2017)
Bůh neopouští (svědectví) (19.04.2017)
Uděluji ti rozhřešení... (svědectví) (14.04.2017)
Jak nedostatek úcty k eucharistii odrazuje lidi od katolicismu (13.03.2017)
Jak mě "Bůh zachránil od sebevraždy": Bývalá ateistka a rocková hvězda Lacey Sturm našla Ježíše (24.02.2017)
Americká hvězda přiznává svou závislost na pornu - a jak se jí zbavila (25.12.2016)
Nechtěla jsem vidět zemřít své dítě (02.11.2016)
Co jsem se naučil od unaveného kněze (aneb lekce pokory...) (26.09.2016)
Vždycky jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý otec. (21.09.2016)
Sedmibolestná v domě Myrny Nazzour (18.09.2016)
Mladá muslimka hozená do studny napospas smrti tvrdí, že ji zachránil Ježíš (06.09.2016)
Modlitbové setkání s mystičkou Myrnou Nazzour (04.09.2016)
Každý má svoji cestu (02.09.2016)
Dr. Gloria Polo na Slovensku - Svědectví ženy zasažené bleskem (Video) (23.08.2016)
Dr. Gloria Polo přijede na Slovensko (07.07.2016)
Zvolte si správnou cestu: Odkaz kajícího vraha (06.07.2016)
Téměř ochrnul, pak se stal nejlepším. Bez Boha nezmůžu nic, tvrdí fotbalista Kaká (07.06.2016)
Aktualizované: V Jižním Súdánu postřelili slovenskou misionářku a lékařku
+ Sr. Veronika Terézia Racková v relaci TV LUX Vlastná cesta z 28.10.2012
(20.05.2016)
Bývalá pornoherečka Jan Villarubia: Bůh mi odpustil a uzdravil mě (08.04.2016)
Medžugorje: Oáza v poušti tohoto světa (svědectví) (24.02.2016)
Půst a jeho nesmírné hodnoty (09.02.2016)
Matka Ježíšova oslovila lékaře, který provozoval potratovou kliniku (09.02.2016)
Svědectví: Už nikdy více pro-choice ... protože si mě našla Pravda (01.02.2016)
Úžasné svědectví herce, který hrál Ježíše Krista (video) (21.01.2016)
Porodila ve dvanácti po znásilnění a nelituje toho (01.01.2016)
Svědectví: Radili mi nechat předčasně narozená dvojčata zemřít, bojovala jsem za ně celou svou bytostí (25.12.2015)
Žili 25 let jako "bratr a sestra", aby mohli chodit ke svatému přijímání (13.12.2015)
Leoš Ryška: Vděčím babičce za to, že žiju (27.11.2015)
"Dělal jsem satanistické rituály na potratových klinikách, dnes jsem katolík!" (02.11.2015)
Žena po rozvodu: Zůstala jsem věrná manželovi (21.10.2015)
Svědectví: Proměnění (19.10.2015)
Boží otcovství a satanův útok (10.10.2015)
Když jsem měla šestnáct, byla jsem znásilněna. Ale potrat byl mnohem horší. (20.09.2015)
Proč jsem a zůstávám katolíkem (PhDr. Radomír Malý) (17.09.2015)
Nejvyhledávanější porno hvězda zveřejnila šokující zprávu o porno průmyslu (01.09.2015)
Jak jeden skeptický vědec uvěřil Turínskému plátnu (23.08.2015)
Svědectví z Medžugorje: Immaculée, která přežila genocidu v Ruandě (13.08.2015)
Beáta Chrenová: Děti nepotřebují exotické dovolené, ale náš čas (09.08.2015)
Svědectví Gabrielly Colins o prožitku Medžugorje (25.07.2015)
"Dnes nejdete na potrat": Sestřička, která změnila můj život (svědectví) (22.07.2015)
Svědectví - boj s nemocí (20.07.2015)
Světově uznávaný fotbalista se rozhodl počkat se sexem až do manželství (17.06.2015)
Teologie těla a život v celibátu, jde to dohromady? (12.06.2015)
Svědectví úcty k Božskému srdci (01.06.2015)
Povolání je ustavičné dobrodružství (21.05.2015)
Žádostivost vyhrála: Jak porno zničilo moje manželství (11.05.2015)
Adoptovaná žena našla svou biologickou matku - byly kolegyně (07.05.2015)
A ochutnal jsi někdy? (27.04.2015)
Odkaz ženy s přelepeným okem: Narodili jsme se a už nikdy nezemřeme (18.04.2015)
Přičiň se a Pán Bůh ti pomůže (14.04.2015)
* Svědectví děvčátka v utečeneckém táboře...
* Svědectví bratra syrských mučedníků ...
(01.04.2015)
Děsivé svědectví katechetky z Belgie: Kam kráčí Církev na západě ? (13.03.2015)
Byla jsem satanistkou (svědectví) (15.02.2015)
Žena, která si po znásilnění ve 12-ti vybrala život, ničeho nelituje. (11.02.2015)
Keňa - Afrika očima dobrovolnice (30.01.2015)
Příběh mého obrácení – Timothy Tindal-Robertson, spisovatel a publicista (28.01.2015)
Nečekaná příhoda (31.12.2014)
Test NASA (31.12.2014)
Svědectví: Mé tělo patří Pánu a Pán vládne mým tělem (18.12.2014)
Můj příběh: o. Jozef Maretta - Jsem exorcista. (video) (24.11.2014)
Skryté požehnání neplodnosti (17.11.2014)
Dynamický rozvoj křesťanství v Indii (01.11.2014)
Obětovala se za děti (27.10.2014)
Ochrnutý katolík obětoval život při záchraně dítěte (23.10.2014)
Ateismus je překonán (22.10.2014)
Svědectví z jednoho setkání nezadané katolicky zaměřené mládeže. (21.10.2014)
92letá odzbrojila lupiče (21.10.2014)
Volejbalová trenérka se nevzdává a bojuje za své dítě (21.10.2014)
Duchovní uzdravení v Lurdech (18.10.2014)
Bolestná cesta návratu - Markéta Armstorferová, mistryně reiki, se po létech bloudění vrací (17.10.2014)
Jakého tě najdu, takového tě odsoudím... (16.10.2014)
Vymodlili si zázrak - jeden den se svým děvčátkem (14.10.2014)
Svědectví učitelky: Moje zkušenost ze školení o muzikoterapii (10.10.2014)
Moji manželku jsem nemiloval, když jsme se brali (01.10.2014)
Přišla jsem domů bez děťátka (01.10.2014)
Profesionální zápasník počatý při znásilnění podporuje otcovství (29.09.2014)
Syn s rozštěpem páteře je darem pro naši rodinu (21.09.2014)
Učitelka (02.09.2014)
Svědectví: Bez šance na přežití (28.07.2014)
Rumunská modelka riskujete kariéru kvůli pro-life názoru (11.07.2014)
Svědectví: Ježíši přijď a uzdrav mě (08.07.2014)
FOTKY obětí potratu - způsobují matkám trauma? (07.07.2014)
„Byl jsem gangsterem“ (05.07.2014)
Děťátko prohlášené za mrtvé, ožilo. Dnes už má 3 měsíce. (26.06.2014)
Španělská modelka se stala řeholnicí (25.06.2014)
Matka odmítla operaci mozku, chlapečka porodila v kómatu (23.06.2014)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy. (07.06.2014)
Britský teenager veřejně prezentuje svoje panenství (03.06.2014)
Otec mi pomohl stát se "opravdovým mužem" a skončit s pornem. Teď jsem knězem. (26.05.2014)
Mladý poutník Petr svědčí o svém obrácení (10.05.2014)
Nádherná odpověď 29-leté ženy na otázku proč jsi ještě stále panna? (11.04.2014)
Raději zemřela, než by zabila své dítě. (10.04.2014)
Prožila jsem opravdové divy (10.04.2014)
Vidíme v druhých Krista? (03.04.2014)
Bůh se dotkl mého života (13.03.2014)
Církev a občanská společnost na dnešní Ukrajině (08.03.2014)
Turínské plátno je z 1. století, tvrdí autor posledního výzkumu (04.03.2014)
Nákup v Bille (19.02.2014)
Cesta do Alp (14.02.2014)
Darované květiny (13.02.2014)
P. Pavel Havlát: Kněžství je príma svátost (12.02.2014)
Passoliniho Evangelium podle svatého Matouše (25.01.2014)
Ježíš je Bohem života - myšlenky podsouvané satanem a myšlenky inspirované Duchem Svatým (24.01.2014)
Obrácení olympijského vítěze v boxu (23.01.2014)
Ježíš mě přivedl k plnosti víry (27.12.2013)
Benefiční vánoční koncert - Lidečko (26.12.2013)
Seděl jsem za kulometem a rozmýšlel, zda střílet. Byl Štědrý večer. (23.12.2013)
Svědectví: Medžugorjem se začal můj život měnit (22.12.2013)
Existuje Bůh? (18.12.2013)
Svědectví ve svědectví (23.11.2013)
Pro Boha a Matku Boží není nic nemožného (31.10.2013)
Moje obrácení – dlouhá cesta k pravdě (26.09.2013)
Zeptali jsme se...sestřičky Vojtěchy (11.08.2013)
Svědectví paní Libuše Danišové s prosbou o pomoc (31.07.2013)
Kněžské svěcení v Brně - Michal Cvingráf (10.07.2013)
Ztráta křesťanské víry (21.05.2013)
Uzdravení muslimského parašutisty (16.05.2013)
Modlil se za mne a za moji dcerušku (16.05.2013)
Kde končí naděje, začíná peklo...Každý je potřebný, na každém záleží (22.04.2013)
Smrt sestry Resoluty (bl. Restituty Kafkové) (10.03.2013)
Talkshow Cesta k andělům (12.01.2013)
Babi, kolik vlastně ti je let? (12.01.2013)
Fejeton novoroční aneb Matka Boží Panna Maria králická zůstává Útočištěm hříšníků (11.01.2013)
Opožděné interview s Matkou chudých (09.01.2013)
Svědectví ze školního výletu na Macochu (17.12.2012)
Matko, odevzdávám ti svého syna (17.10.2012)
Obrácení Andrého Frossarda (15.10.2012)
Získej druhé skutky lásky (30.09.2012)
Zajímavý citát 5 (02.09.2012)
Božské srdce splnilo slib (27.06.2012)
Proč jsem se stal katolíkem (24.06.2012)
Svědectví Honzy (06.06.2012)
Sebevražda (25.05.2012)
Pro nás (16.05.2012)
Důkaz, že EXISTUJE (13.05.2012)
Boží milosrdenství v mé duši (28.04.2012)
Zázrak korporálu (25.04.2012)
HIV-Příběh (23.04.2012)
Viktorie (12.04.2012)
Utonulý symbol 20. století (11.04.2012)
Podivuhodná Boží znamení (09.04.2012)
Na svatého Prokopa (02.04.2012)
Jsem katolík (31.03.2012)
Víra, naděje, láska (20.03.2012)
„Manifest víry“ aneb od islámu k Ježíši (25.02.2012)
Setkání před postní dobou (24.02.2012)
Zpověď =nádherný restart! (02.02.2012)
Turínské plátno opět středem zájmu vědců (31.12.2011)
Když Bůh s námi, kdo proti nám? (16.12.2011)
Adventní zamyšlení (30.11.2011)
Když se řekne exercicie na moři (29.11.2011)
Pouť na Velehrad - Dotek Boží lásky (24.11.2011)
Uzdravení na přímluvu Conchity Armidy (15.11.2011)
Otevřené dveře (20.10.2011)
Žena po potratu: Ten největší podvod! (16.10.2011)
„Nikdy ti nebude scházet láska“ (10.10.2011)
Získala jsem odpovědi na otázky (09.10.2011)
Půjč mi svůj úsměv (08.10.2011)
Blahořečení Drinských mučednic (04.09.2011)
Kdo hledá, najde (30.07.2011)
Být platným křesťanem (05.04.2011)
Dvě svědectví z 11.9. 2001 (04.02.2011)
Síla víry a modlitby (svědectví a modlitby k Pražskému Jezulátku) (19.12.2010)
Podivuhodné obrácení - svědectví dané v Medjugorje v březnu 2010. (29.10.2010)
Varování před nebezpečím šamanizmu a ezoteriky (04.09.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 17. 04. 2021 | 1146 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://modlitba.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace